Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Technika 5a

 


22.06.2020r.

Temat: Poznajemy zawody - Technik ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska – to całokształt działań zmierzających do naprawienia

szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu i stosowania odnawialnych źródeł energii

Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

Sposoby ochrony środowiska:

  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
  • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
  • recykling, czyli segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia.

Jeśli interesujesz się tą problematyką po ukończeniu Szkoły Podstawowej możesz podjąć naukę w technikum ochrony środowiska.

Tam też dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym, dowiesz się o tym:

           - jak troszczyć się o środowisko naturalne,
            - jak obserwując organizmy żywe rozpoznać stopień zanieczyszczenia środowiska

       w swoim otoczeniu,

      -  jaką drogę przebywa woda zanim wypłynie w kranie oraz co dalej się z nią dzieje,

·         -  jak zaprojektować system uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w dużych    stacjach oraz w warunkach domowych.

Ponadto uczniowie mają możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych, ponieważ

kształcenie praktyczne może odbywać się w:
pracowniach szkolnych,
ośrodkach badań i kontroli środowiska,
terenowych organach administracji rządowej,
- wydziałach ochrony środowiska,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych,
- ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
- zakładach unieszkodliwiania odpadów,
ochrony środowiska biur projektowych,
-   instytutach naukowo-badawczych,
-   innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Czyż to nie może być ciekawa praca zawodowa?15.06.2020r.

Temat: Jak dbać o Ziemię?

Zakres materiału.
Codziennie człowiek wytwarza ogromne ilości odpadów – tzw.  śmieci.
Są wśród nich produkty nadające się ponownego przetworzenia
(surowce wtórne) oraz odpady nie mające dalszego zastosowania – podlegają
składowaniu lub spalaniu.
Surowce wtórne poddaje się recyklingowi w celu ponownego wykorzystania.

Polecenia / zadania 
W zamieszczonych pod linkiem materiałach znajdują się treści do lekcji
i ćwiczenia do wykonania w zeszycie.
Link do materiałów:
 megadrive.pl/#/view/file/6ty5mxrmznvlsbfg02ew/Jak dbać o ziemię1.docx
Zadań z zeszytu nie wysyłamy.

Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego zespołu klasowego 5a08.06.2020r.

Temat: Obróbka drewna - narzędzia do pracy z drewnem. 

Zakres materiału.

Drewno jest surowcem trudniejszym w obróbce niż na przykład papier czy karton.
Dlatego do wykonywania przedmiotów z tego materiału służą specjalistyczne narzędzia..

Polecenia / zadania 

W treści zamieszczonej w  poniższym linku znajdziecie informacje na temat obróbki drewna oraz o narzędziach do pracy z drewnem - dla klas 5
https://megadrive.pl/#/view/file/yqva7r8cwnqawhpcjk7f/5b technika.docx

Przyjrzyj się zamieszczonym narzędziom i wykonaj ćwiczenie 5 w zeszycie.
Jeśli chcesz popracować z drewnem wykonaj samolocik ze szpatułek zgodny
z zamieszczonym rysunkiem – czy już potrafisz?
Twórczej  pracy.

Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego zespołu klasowego Informatyka klasa 501.06.2020r.

Temat: Materiały drewnopochodne – rodzaje i zastosowanie.

Zakres materiału.

Na dzisiejszej lekcji zapoznasz się z wiadomościami na temat wyrobów otrzymywanych z drewna (okleina, sklejka) oraz materiałów drewnopochodnych
(płyt wiórowych, pilśniowych, stolarskich, deska kompozytowa), wytwarzanych 
podczas uzyskiwania tarcicy oraz paździerzy.
Poznasz ich nazwy, właściwości oraz zastosowanie.
Treść tematu 5 - dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.107 do str.107. oraz link do materiałów.

Polecenia / zadania 

Wyszukaj informacje w podręczniku na temat materiałów drzewnych
i drewnopochodnych a następnie zapisz je w zeszycie podając sposób powstania, właściwości i zastosowanie.
Otwórz linki z filmem 
pokazujący produkcję tych materiałów.
youtu.be/ocLqccWi1zg

Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego zespołu klasowego Informatyka klasa525.05.2020r.

Temat: Gatunki drewna i jego przetwarzanie. 

Zakres materiału.

Na dzisiejszej lekcji zapoznasz się z wiadomościami na temat różnych gatunków drewna pozyskiwanych z różnych gatunków drzew. Poznasz ich nazwy, właściwości oraz zastosowanie.
Treść tematu 5 - dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.106 do str.107. oraz link do materiałów.

Polecenia / zadania 

Otwórz linki z materiałami dodatkowymi i zapoznaj się z treścią zamieszczonej Infografiki
a następnie wykonaj w zeszycie polecenie 1 i ćwiczenie 2
Infografika jest nowym i  atrakcyjnym dla was sposobem prezentacji zagadnienia:
grafika + tekst + pytania i zadania dotyczące treści. Ułatwia przyswajanie wiedzy.
Wykonaj zadanie – „Mam pomysł”  (w linku) zgodnie z podanymi wymogami
i prześlij do oceny na podany adres pocztowy nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania
z techniki. Termin -29.05
Obejrzyj  zamieszczony pod linkiem film.

Dodatkowe materiały :
 Linki do lekcji:
https://youtu.be/HeubfMuogXw
https://megadrive.pl/#/view/file/g9sn8dr1znjghee6ez4n/Materiały do tematu gatunki drewna...pdf18.05.2020r.

Temat: Cenny surowiec drewno. 

Zakres materiału.

Treść tematu 5 - dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.105 do str.109.

Polecenia / zadania 

Po zapoznaniu się z treścią tematu wykonać następujące zadana:
Zadanie 5.1 str. 105
Zadanie 5.3 str. 106
Zadanie 5.5 str. 109

Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego zespołu klasowego.

 

11.05.2020r.

Temat: Ozdabiamy maseczkę ściegiem ozdobnym. 

Zakres materiału.

Treśc  tematu 4- dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.97 do str.98.

Polecenia / zadania 

Po zapoznaniu się z rodzajami ściegów ozdobnych należy zastosować je do ozdobienia wcześniej wykonanej maseczki  - zaprojektuj wzór w zeszycie.

Dodatkowe materiały : Linki z poprzedniej lekcji

Ocena zadań domowych w zeszycie z nowym terminem.
Link do pliku ocena zadań domowych
https://megadrive.pl/#/view/file/d3txg1hfo3b5gpxchlx4/Ocena za zadania domowe 5a.docx04.05.2020r.

Temat: Ściegi ozdobne - haft. 

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 4- dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.97 do str.96.

Polecenia / zadania 

Wykonaj  ściegi ozdobne – krzyżykowy, łańcuszek, sznureczek, dziergany i margerytkowy używając muliny z igłą i płótna lub kartki papieru.

Dodatkowe materiały :

     internet, encyklopedia,  Filmik na youtube
https://youtu.be/z0l7uE6GyOA
https://youtu.be/jEDuF7npZqs
https://youtu.be/rBi1ta3glCY
https://youtu.be/QZlSjaI1-v4
https://youtu.be/aGB4xfrT5b8

Ocena zadań domowych – link.
https://megadrive.pl/#/view/file/rwkomzcxoc65qrhvb0as/Ocena za zadania domowe5a.pdf
link do pliku Word
megadrive.pl/#/view/file/nsnny6dskst8f9ids0i5/Ocena za zadaniadomowe5a.docx


27.04.2020r.

Temat: Włókna modne i przydatne w życiu – szyjemy maseczkę.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 4- dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.95 do str.97.

Polecenia / zadania 

Zadanie 1.
Po obejrzeniu filmu wykonaj w zeszycie projekt (plan pracy) przedstawionej maseczki
z rysunkiem i wymiarami.
Podaj jakich materiałów, narzędzi i przyborów użyłeś do wykonania pracy.   
Zadanie 2.

Wykonaj zaprojektowaną maseczkę używając wybranych ściegów ręcznych
(bez użycia maszyny  do szycia) i stwórz dokumentację z realizacji w programie
Word zamieszczając zdjęcia i opisy (w małej rozdzielczości obrazu) z poszczególnych
etapów pracy.

Prześlij plik na adres e-mail

nauczyciel1psp3@wp.pl
W temacie podaj Imię, nazwisko, klasę oraz dopisek – maseczka.
Życzę twórczej zabawy.

Link do filmu
https://youtu.be/uXP584LyNH8


 

30.03.2020 r.

Temat: Metale wokół nas.
Zapoznać się z treścią  tematu 6- dział 2  z podręcznika „Technika na co dzień” 
od str.112 do str.114.

 

Polecenia / zadania 
Zadanie1.
Z podanych metali można wykonać następujące wyroby, ponieważ maja następujące właściwości.

Narysuj w zeszycie pod tematem lekcji poniższą tabelkę i wypełnij ją.

Lp.

Nazwa metalu

nazwa wyrobu

właściwości decydujące       o zastosowaniu

1

Miedź

 

 

2

Cyna

 

 

3

Cynk

 

 

4

Srebro

 

 

5

złoto    

 

 

6

stal

 

 

7

brąz

 

 

Dodatkowe materiały :
Brakujące informacje o metalach wyszukaj w encyklopedii lub w internecie.

06.04.2020 r.

Temat: Metale wokół nas - stopy metali.

Zapoznać się z treścią  tematu 6- dział 2  z podręcznika „technika na co dzień” str.115 do str.116.
Obejrzyj zaproponowane filmy a następnie wykonaj poniższe zadania:
Polecenia / zadania 
1.Wyszukaj i zapisz informację w zeszycie na temat:
    Czym  jest stop i jak powstaje?
2.Zapisz nazwy  najczęściej używanych stopów podając ich właściwości i zastosowanie.
    Zaproponuj tabelkę.

Dodatkowe zadania dla chętnych.

Zadanie 6.2 podręcznik str.116.

Dodatkowe materiały :
internet, encyklopedia, f
ilmiki na youtube
https://youtu.be/_xbK6u2VCMA
https://slideplayer.pl/slide/422439/

Zadanie z okazji Świąt Wielkanocnych - plik tekstowy w pr. Word
           
Link do zadania
mega.nz/file/bktg2a4S#e1gBqZbw6PVUaPY2zZQmoge_ZYuX0EQ5Ed14-NdY8q0


20.04.2020r.

Temat: Włókna modne i przydatne w życiu – podstawowe ściegi.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 4- dział 2  z podręcznika „technika na co dzień”
str.95 do str.96.

Polecenia / zadania 

1.Wyszukaj i zapisz informację w zeszycie na temat:
  Jak bezpiecznie posługiwać się przyborami, narzędziami  i urządzeniami       krawieckimi?
2.Wykonaj ściegi podstawowe używając nitki z igłą i materiału lub kartki  papieru
.

Dodatkowe materiały :

     internet, encyklopedia,  Filmik na youtube

    youtu.be/2JbPYomw14A

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free