Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Biologia 5a


Data 24.06.20


Temat: Utrwalenie wiadomości na temat roślin nasiennych.

Zainteresowanym i chętnym polecam obejrzeć:

Rośliny nasienne
youtu.be/2PFwcW49two

Życie lasu
youtu.be/awlwB3-r9eU


Data 10.06.20


Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności na temat roślin okrytonasiennych.


Test ćwiczeniowy
quizizz.com/join/quiz/587887c56e165e370294da45/start

Utrwalenie wiadomości
wordwall.net/pl/resource/2499232

Krzyżówka
wordwall.net/pl/resource/1527796


Data 03.06.20


Temat: Znaczenie i rozpoznawanie roślin okrytonasiennych.

NaCoBeZU:

- omawiam znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka

-  rozpoznaje pospolite gatunki drzew, krzewów i krzewinek okrytonasiennych

Podręcznik „Puls życia” str 148-154

https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/Df0Pjn95x

Przegląd okrytonasiennych

https://youtu.be/eaD01V9e53Y


Data 27.05.20


Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych.

NaCoBeZU:

- opisuje budowę owocu

- przedstawia podział owoców

- omawia sposoby rozsiewania owoców (wiatr, zwierzęta, woda)

- opisuje budowę i przebieg kiełkowania nasienia

- przedstawia sposoby rozmnażania wegetatywnego roślin

 Podręcznik „Puls życia” kl 5 str 143-147

https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/DaquSQem6

 Obejrzyj prezentację i zapisz w zeszycie notatkę na temat sposobów rozsiewania nasion.

 https://drive.google.com/file/d/1P8sWuhKGcrtkePaJ0L3oWlu5L54YYwpA/view?usp=sharing
 Test poprawkowy "Systematyka, wirusy, bakterie, protisty, grzyby"


Osoby, które nie pisały w/w testu, czyli mają 0 w dzienniku lub osoby z 1, 2 mogą poprawić test, klikając na link, który jest aktywny od środy 27 maja do piątku 29 maja

www.testportal.pl/test.html


Data 20.05.20


Temat: Okrytonasienne
NaCoBeZU:

- wyjaśniam, co oznacza nazwa okrytonasienne
- wymieniam cechy roślin okrytonasiennych
- wymieniam i opisuje formy roślin okrytonasiennych
- opisuję budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej i funkcje jego poszczególnych elementów
- omawiam sposoby zapylania kwiatów i ich przytosowanie do zapylania
* omawiam rozmażanie się okrytonasiennych
Źródła: podręcznik "Puls życia" kl 5 str 137-143
epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/Df0Pjn95x

Dla chętnych:
view.genial.ly/5e763b270fcfb90d9f8f60c7/interactive-image-interactive-image

Notatka do zeszytu:


Data 13.05.20


Temat: Nagonasienne
NaCoBeZU:

- wyjaśniam, co to jest nasienie oraz kwiat i jaka jest ich rola
- omawiam, gdzie wystepują nagonasienne (iglaste) i czym się charkteryzują
- przedstawia budowę zewnętrzną nagonasiennych
- omawia zanczenie roslin nagonasiennych w przyrodzie i gospodarce człowieka
* omawiam cykl rozwojowy sosny (dla zainteresowanych)
Źródła
Podręcznik: Puls życia kl 5 str 129-136

Prezntacja:
view.genial.ly/5eb3ee6b8058270d1d1959e7/presentation-nagonasienne

Zadanie nieobowiązkowe - dla chętnych, do nadesłania do 20.05.20. ZADANIE NALEŻY ODESŁAĆ NA TEAMS - ZAKŁADKA ZADANIA LUB NA DZIENNIK ELEKTRONICZNY (odpowiedzi wkleić w treść e-maila) zdjęć nie czytam (mam za słaby wzrok) i nie szukam zadań w inych miejsach niż wskazane w poleceniu. Zadania zostną ocenione po 20.05.20.
Instrukcja, jak załączyć zadnie na Teams zadani, jest poniżej w linku.

Zadanie:
Po zapoznaniu się z umieszczonymi materiałami odpowiedz na pytania i
odeślij, jak zapisałam w poleceniu.

1. Wymień dwa organy, które pojawiają się u roslin nasiennych i podaj ich rolę.
2. Uzupełnij zdania:
Rośliny nagonasienne, to najczęściej............................, rzadziej.......................Większosć z nich należy do do roślin .............................., czyli roslin, których liście mają zazwyczaj postać długich, sztywnych....................
Rośliny te nie zrzucają liści na zimę i nazywamy je .........................................
Przedstawiciele roslin iglastych żyją głównie w ...........................,..........................,......................
3.
Wymień  3 cechy budowy roślin iglastych, które umozliwiają im przeżycie przy silnych mrozach i odporność na suszę.
4. Wyjaśnij, czym jest szyszka u sosny oraz opisz z czego się składa.
5. Podaj nazwy roślin nagonasiennych na podstawie opisu:
a) roslina niewykształcająca szyszek. Nasiona otoczone czerwoną osnówką. Miękkie, niekłujące igły, to..............
b) drzewo o długich kłujących igłach, po 2 w krótkopedzie oraz niedużych szyszkach, to ...........................
c) drzewo o dużych, zwisających szyszkach i sztywnych, kłujących igłach, to......................
d) drzewo o miękkich igłach, zebranych w pęczki, drobnych szyszkach. Igły opadją na zimę, to .....................
6*. Wyjaśnij jaką rolę pełni ziarno pyłku i zalązek w rozmnażniu nagonasiennych.
* zadnie na 6, jeśli pozostałe, są wykonanie poprawnie
https://view.genial.ly/5eba71a9aa50920d7ff41796/interactive-image-interactive-imagehttps://view.genial.ly/5eba71a9aa50920d7ff41796/interactive-image-interactive-image


Data 06.05.20


Temat: Przegląd i znaczenie paprotników.

Proszę obejrzeć prezntację i wynotować przykłady paprotników zawarte w prezentacji:

prezi.com/ztybtvlzbhpj/przeglad-systematyczny-paprotnikow-oraz-ich-znaczenie-w-przy/
 


https://youtu.be/FRAjhDD0Ws4?t=171   zadnie proszę załączyć wg instrukcji do zakładki zadania na Teams
Proszę zalogować się na platformę Teams. Tam zajdziecie też materiały do lekcji. Poza tym łatwiej się ze mną skontaktować.


Data 29.04.20


Temat: Paprotniki.

 NaCoBeZU:

- opisuje środowisko życia i występowanie paprotników

- podaje przedstawicieli paproci, widłaków i skrzypów oraz opisuje ich budowę

- opisuje cykl rozwojowy paproci

- charakteryzuje znaczenie paprotników w przyrodzie i gospodarce człowieka

Żródła:
Podręcznik: Puls życia kl 5 str: 121-128
e-podręcznik: epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DYdvOa78d

Prezentacja - proszę obejrzeć i zapisać notatkę, tak jak na ostatnich slajdach
view.genial.ly/5e8840d4ba81d90dfb4c5731/presentation-paprotniki

Zadanie obowiązkowe do odesłania do dnia 6 maja do godz.15.00 (Należy pobrać i edytować PDF, jesli ktoś potrafi i uzupełnić) lub zapisać same rozwiązania w edytorze tekstu i odesłać na pocztę dziennika. Kto się zalogował na Teams najwygodzniej odesłać tamtędy.

ZADANIE NALEŻY POBRAĆ NA SWÓJ KOMPUTER, DOPIERO WTEDY ROZWIĄZAĆ I ODESŁAĆ NAUCZYCIELOWI

Zadanie
drive.google.com/file/d/1TGD5hxuDvy5vzeehgj_dWkSIOpjm1Fi_/view


Data 22.04.20

Temat: Mchy.

NaCoBeZU:

- opisuje środowisko życia i występowanie mchów

- rysuje i opisuje elementy budowy mchu

- opisuje cykl rozwojowy mchów (sporofit, gametofit)

- charakteryzuje rolę i znaczenie mchów w  przyrodzie i gospodarce człowieka

Żródła:
Podręcznik Puls życia str 115-120
Film:
www.youtube.com/watch

Dodatkowo:
epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0


Data 15.04.20

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu "Tkanki i organy roslinne"
W ramach powtórzenia wykonaj ćwiczenia:

wordwall.net/pl/resource/946135/biologia/dopasuj-nazw%c4%99-tkanki-do-jej-funkcji

wordwall.net/pl/resource/1076222/biologia/tkanki-ro%c5%9blinne

wordwall.net/pl/resource/1097183/biologia/budowa-korzenia


wordwall.net/pl/resource/1087696/biologia/li%c5%9b%c4%87-wytw%c3%b3rnia-pokarmuData 08.04.20

Temat: Liść – wytwórnia pokarmu.

NaCoBeZU:

- wymieniam funkcje liścia

- opisuję budowę morfologiczną liścia

- opisuje przekształcenia liści i ich funkcje

Źródła:

Proszę obejrzeć film:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,biologia-07042020-lekcja-1,47415947?fbclid=IwAR1vGTf0sJJaq8UnO2NVsZ0o0JD0Zf6dnMLjg4ZwaZs8qC5gwGhUlXm0ncU

Podręcznik Puls życia kl 5 str 106-109

Dla zainteresowanych:

https://epodreczniki.pl/a/lisc/DkJP9gGN2

Ćw w zeszycie ćwiczeń: 1,2, 3,4, 5, 6 str 72-75 dla chętnych str 73 (ćwiczenia zostaną sprawdzone w szkole)


Data 01.04.20

Temat: Pęd – budowa i funkcje.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam czym jest pęd i opisuje jego budowę morfologiczną

- wymieniam funkcje łodygi

- omawiam modyfikacje łodygi i podaje ich przykłady

Źrodła:
view.genial.ly/5e7b7ecaabac3b0e39b05ced/presentation-ped-budowa-i-funkcje-lodygi

Zadania na końcu strony epodrecznika proszę wykonać do samosprawdzenia się
epodreczniki.pl/a/lodyga/D13C5RmGC

Podręcznik Puls życia kl 5 str 102-105
ćw w zeszycie cwiczeń ćw: 1,2,6,7,8 str 69-71, na razie proszę nie przesyłać skanów/zdjęć
Data 25.03.20

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free