Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 5a

25.06.2020r.
Subject: Revision workout. Unit 8.                                                                                              June 25th, 2020
 

Proszę wykonać ćw. 4  str.77 - zeszyt ćwiczeń i ćw. 4, str78 - zeszyt ćwiczeń.


23.06.2020r.
Subject: Quiz-Tourism.                                                                                                                 June 23th, 2020

Proszę uzupełnić dzisiaj ćwiczenie 1,2,3 str.76 - zeszyt ćwiczeń.

22.06.2020r.
Subject: "Be going to". Exercises.                                                                                               June 22th, 2020

Proszę wykonać ćw. 1,2 str.73 -zeszyt ćwiczeń.
A następnie ćw. 3 str. 74 - zeszyt ćwiczeń.

15.06.2020
Subject: I'm going to have a party.                                                                                            June 15th, 2020

                                          be going + to verb (bezokolicznik)  - określa przyszłość, zamierzać coś robić
                             
                                   
        I am going to swim
                                            You are going to swim
                                            He is going to swim                       "be" - jest cześcią odmienną !!!
                                            We are going to swim
                                            You are going to swim
                                            They are going to swim

Ex 3, p.100
1.We are going to make the food / We're going to male the food.
2.Jeff''s aunt is going to bake a cake.
3.Zac is going to do the music. / Zac's going to do the music.
4.You are going to buy Jeff''s present. / You're going to buy Jeff''s present.

                                                   Negative / be going to
                               
                                               
  I am not going to swim/ I'm not going to swim
                                                  You are not going to swim  / You aren't going to swim
                                                  He is not going to swim  / He isn't going to swim.
                                                  We are not going to swim / We aren't going to swim
                                                  You are not going to swim  / You aren't going to swim
                                                  They are not going to swim / They aren't going to swim

A teraz proszę wykonać ćw. 1,2,3,4, str.71 - zeszyt ćwiczeń

 

09.06.2020r.
Subject: Ordinal numbers.                                                                                                      June 9th, 2020
 
Bardzo prosze wykonać dzisiaj ćw. 2, str.77 - zeszyt ćwiczeń.
Następnie ćw.4, str. 78 - zeszyt ćwiczeń

Link do ćwiczenia online:
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/ordinal_numbers_spelling.htmA oto parę ćwiczeń z liczebnikami porządkowymi na Wordwall:
https://wordwall.net/pl/resource/1684233/angielski/ordinal-numbers

A tu troszkę zabawy:
https://mathseeds.com/assets/ms-free-resources/free-worksheets/grade-1/63-ordinal-numbers.pdfLEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK, GODZ.8:30


08.06.2020r.
Subject: When's your birthday?                                                                                                   June 8th, 2020
 
Seasons (pory roku):
spring: March, April, May
summer: June, July, August
autumn: September, October, November
winter: December, January, February

Months of the year:
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

Ordinal numbers - liczebniki porządkowe
Wyjątki:
1  - 1st  / the first
2  - 2nd / the second
3  - 3rd  / the third

Pozostałe liczby z końcówką   -th
6  - 6th  / the sixth
17 - 17th / the seventeenth
24  - 24th / the twenty-fourth

W  niektórych liczbach  z końcówką -th zmienia się  pisownia:
5 - the fifth
9 - the ninth
12 - the twelfth
20 - the twentieth
30 - the thiertieth

Zapis dat:
24th March  = the twenty-fourth of  March

A teraz proszę wykonać ćw. 1 i 3, str.70 - zeszyt ćwiczeń.

 

LEKCJA NA TEAMS, CZWARTEK, GODZ.9:25

04.06.2020r.
Subject:  Past simple irregular verbs. Exercises.                                                                        June 4th, 2020

                                                           
     Past Simple
                                     czasownik regularny                    czasownik nieregularny
                                              -ed                                         tu uczymy sie form z tabelki , str.96 -podręcznik
                                    np. wash+ed= washed                        go  - went 
                                                                                                 win - won

                     
She won the race.         win - won
                     She didn't win the race.

Ex 3, p.91 - podręcznik proszę zapisać w zeszycie formy w past simple
do - did

A teraz uzupełnijcie ćw. 1, str.65 - zeszyt ćwiczeń.

                                                         Past simple - questions
                                          Did you wash your hands?     Yes, I did.  ;   No , I didn't.
                                          Did you win the race?             Yes, I did.  ;   No , I didn't.
                                          Did
he win the race?               Yes, he did. ; No, he didn't.

Ex 5 ,p. 91 - podręcznik
1.Did he go to the stadium? No , he didn't.
2. Did he watch television?  Yes, he did.
3. Did she run in the championship? Yes, she did.
4. Did she play tennis in the championship? No, she didn't.
5. Did they win the match? Yes, they did.
6. Did they lose tha match? No, they didn't.         

ZADANIE DOMOWE
Ćw. 2, str. 65 - zeszyt ćwiczeń.     

NIE WYSYŁAĆ DO NAUCZYCIELA!!!     
     
   


TEST UNIT 6,  WTOREK, 02.06.'20, GODZ.12:00- 13:30

Dostęp do testu : 12:00- 13:30
Czas trwania testu: 60 minut.
1 próba wejścia.
Do rozwiązania: 8 zadań. 
Link: https://www.testportal.pl/test.html?t=keGdb8B99cXi   
                    

02.06.2020r.
Subject: Test. Unit 6.                                                                                                             June 2nd,2020

LEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK, 01.06.'20, GODZ.: 8:35-9:20


01.06.2020r.
Subject:  I didn't watch it. Past simple regular verbs.                                                        June 1st, 2020

Dzisiaj zapoznamy się z nowym czasem Past simple - czas przeszły prosty. Posłuchjacie najpierw jak tworzy się strukturę gramatyczną tego czasu: 
https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE

Jak zauważyliście w filmie pojawiła się odmiana czasownika "be" w czasie Past simple czyli  was/were  i tę odmianę już bardzo dobrze znacie.
Teraz zapiszemy sobie jak wygląda budowa tego czasu z pozostałymi czasownikami. Proszę zapisać w zeszytach.
                                              
                                                                       Past Simple
                                     czasownik regularny                    czasownik nieregularny
                                              -ed                                         tu uczymy sie form z tabelki
                                    np. wash+ed= washed                        go  - went


Wszystkie czasowniki regularne przyjmują końcówkę -ed a wszystkie czasowniki nieregularne mają swoje formy nieregularne, które należy się uczyć na pamięć !!!

Teraz zajmiemy się tworzeniem czasu past simple, ale tylko z czasownikami regularnymi (nieregularne zostawimy na później)

Popatrzcie teraz ze mną na tabelkę gramatyczną (czerwona, str.88 - podręcznik)
                                                          
                                                          Zdania twierdzące
                            I watched the serial.            watch + ed    czasownik  regularny
                            He watched the serial.
watch  -watched
like     - liked
study -  studied

UWAGA!!!
Formy 'watched'' używamy dla wszystkich pozostałych osób w l.pojedyńczej i l.mnogiej!!!

                                                                Zdania przeczące (didn't) 
                                I didn't watch the serial.
                                He didn't watch the serial.         didn't = did not     
                                


Kiedy przeczymy używamy formy didn't + czasownik w bezokoliczniku (tu: watch)
UWAGA!!!
Forma didn't obowiązuje dla wszystkich osób w l.pojedyńczej i liczbie mnogiej!!! 

Teraz wykonajcie ćw. 2, str.88 - podręcznik , a następnie ćw. 3, str. 88
Ex 2, p.88
arrive - arrived  (przyjeżdzać, przybywać)
ask -     asked     (prosić, pytać)
try     -  tried     (próbować)
carry -   carried  (nosić)
laugh -  laughed  (śmiać się)
hate  - hated 
Ex 3,p.88
1.He watched a game show yesterday. (watch)
2.He didn't watch a film on his computer. (not watch)

ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!


28.05.2020r.
Subject: Television and other media. Vocabulary.                                                                         May 28th, 2020

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się słownictwem z nowego rozdziału.
Proszę w zeszycie zapisać nowe słowa pod hasełm: Television and other media, str.96 - podręcznik

Następnie uzupełnijcie luki w ćw.3, str.86 - podręcznik.
Nie przepisujcie tekstu tylko słowa do odpowiednich numerków !!!

A teraz wykonajcie ćw. 1 i 3 str.62- zeszyt ćwiczeń

To tyle na dzisiaj. Przygotujcie się proszę dobrze do Testu 5, na poniedziałek.
Online spotkamy się we wtorek, po teście!

Have a nice weekend 


LEKCJA NA TEAMS, WTOREK, 12:15 - 13:00

Subject: Revision workout. Unit 6.                                                                                          May 26th, 2020

child   -dziecko    l.p.
children  - dzieci  l.mn.

Proszę uzupełnić ćw.1, 2, 3, 4 str.59 - zeszyt ćwiczeń

Ćwiczenia online na użycie czasownika: was/were:
https://wordwall.net/pl/resource/862243/angielski/there-there
https://wordwall.net/pl/resource/1079633/angielski/
https://wordwall.net/pl/resource/930182/angielski/brainy-6-unit-5-lesson-3LEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK, 8:30
TEST UNIT 6, poniedziałek , 01.06.2020r.

25.05.2020r.
Subject: Revision. Unit 6.                                                                                                              May25th, 2020

Dzisiaj mamy lekcję powtórzeniową po rozdziale 6. Na początek proszę wykonać ćw. 1,2,3,str.81 - podręcznik. Ćwiczenia wykonujecie ustnie!

-Następnie wykonujemy ćw. 4  str.81 - podręcznik, w zeszycie.

-Teraz ćw. 5,str 81. również w zeszycie. Tutaj należy ułożyć pytania z rozsypanki z czasownikiem was/were
w czasie past simple.

ZADANIE DOMOWE/HOMEWORK
-ćw. 6, str.81 - podręcznik
-ćw. 5, str.60 -zeszyt ćwiczeń / WBLEKCJA NA TEAMS, CZWARTEK, 9:25

21.05.2020r.
Subject: In a clothes shop. Vocabulary.                                                                                        May 21th, 2020

Proszę wysłuchać dialogu ćw. 1, str.79 - podręcznik
Następnie zapisz w zeszycie  zwroty: In a clothes shop , str.82 (czerwona tabelka)
Teraz zapisz tabelkę z rozmiarami, str.82 : Clothes sizes: extra small (XS)...

a T-shirt - Can I try it on? 
     T-shirts - Can I try them on?     !!!
     trousers - Can I try them on?

too big  - za duże
too small  - za małe

Ćw. 6,str. 79 - dla chętnych

Teraz ćw, 1 i 2 str.57 - zeszyt ćwiczeń
LEKCJA TEAMS , WTOREK 12:15 - 13:00

19.05.2020r.
Subject: Grammar exercises. Wh-questions.                                                                               May 19th, 2020

Ex  5, p.77 - podręcznik  proszę wysłuchać i uzupełnić.
Następnie proszę uzupełnić ćw. 1,2 i 3 str.55 - zeszyt ćwiczeń

Zadań nie wysyłać do nauczyciela !!!

LEKCJA NA TEAMS , PONIEDZIAŁEK 8:35- 9:20

18.05.2020r.
Subject: Past simple: verb be. Questions and short answers.                                                    May  18th, 2020

Proszę zapisać  w zeszycie:
article - artykuł
cyclist - kolarz, rowerzysta
hot-air baloon - balon napełniony ciepłym powietrzem
interview- wywiad
to interview - przeprowadzać wywiad

Proszę zapisać w zeszycie:
A:Let's play football 
B:That's a great idea!

A:See you later!
B: See you!

A: Can I ask you a question ?
B: Yes, why not?

Teraz wykonajcie ćw.2. str.77 - podręcznik

Tak tworzymy pytania w czasei past simple:
                                     
                                           Past simple : verb 'be' : Questions
                           
                                           You were in the taxi.
                                          Were you in the taxi?       Yes, I was  ; No, I wasn't.

     
                                    wh-questions
                                    Were you at home?       Yes, I was  ; No, I wasn't
                          When were you at home?     - on Monday


Ex 3, p.77   wykonać w domu / at home

1.Was Sue in the taxi?  No, she wasn't.LEKCJA NA TEAMS, CZWARTEK GODZ: 9:25- 10:10. ZAPRASZAM 


14.05.2020r.
Subject: A taxi is more expensive than a coach. Exercises.                                                       May 14th, 2020

Dzisiaj kontynuujemy temat o środkach trasportu i wykonamy parę ćwiczeń.
Proszę teraz wykonać ćw.5 str.75 - podręcznik. Porównaj środki transportu i użyj w zdaniach przymiotniki
w stopniu wyższym ze słówkeim "than", według wzoru poniżej.
Następnie wykonajcie ćw. 2 i 3 str.54 - zeszyt ćwiczeń

12.05.2020r.
Subject: Means of transport. Vocabulary.                                                                             May 12th, 2020

Dzisiaj poproszę was o zapisanie nowego słownictwa: środki transportu.
Z ćwiczenia 1, str.75 - podręcznik  zapiszcie nowe słowa jak w tabeli w swoich zeszytach:
      land (ziemia)        air (powietrze)         water ( woda)

Jak widać tarnsport podzielony została na; lądowy, powietrzny i wodny. 
Zapamiętajcie nowe słowa proszę !!!

Teraz wykonajcie ćw. 2, str.75, dosłownie przerysujcie asocjogram i wpiszcie środki transportu, jak widzicie na obrazku. A potem proszę uzupełnić te 3 kółka przyimkami: in, on lub by.
Zadanie może sprawić wam troszkę trudności, ale spróbujcie lub popatrzcie do innych źródeł na internecie. Ćwiczenie sprawdzimy w czwartek na lekcji online na Teams:) 

A teraz wasze ulubione ćwiczenie: krzyżówka/ ćw. 1, str.54 - zeszyt ćwiczeń !!!

Poniżej linki do utrwalenia słownictwa z dzisiejszej lekcji:
Link do quizlet: https://quizlet.com/384271377/brainy-5-unit-6-means-of-transport-flash-cards/
Link do Wordwall: https://wordwall.net/pl/resource/1240730/angielski/brainy-5-u6-l3-means-transport


11.05.2020r.
Subject: Past tense: verb "be". Exercises.                                                                                May 11th, 2020

Klucz do ćwiczeń z poprzedniej lekcji.
Ex2 1 was  2 wasn’t  3 wasn’t  4 was  5 were  6 weren’t

Ex3 1 were, weren’t  2 was, wasn’t 3 was, wasn’t, were 

Dzisiaj na lekcji wykonacie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, które utrwalą waszą wiedzę gramatyczną
z czasownikiem "be" (was/were) w czasie past simple.
Proszę zrobić ćw. 1, 2, 4 str.53 - zeszyt ćwiczeń.
Ćw.3, str.53 ze słuchu :https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  wybrać podręcznik Brainy 5 i pobrać słuchankę
z : Workbook Audio; ścieżka 29 .

Oprócz tego w zeszytach wykonajcie ćw. 4, str.74 - podręcznik.
Ułóż z rozsypanki zdania dodając was/were!

PROSZĘ UZUPEŁNIONE ĆWICZENIA WYSŁAĆ DO NAUCZYCIELA W TYM TYGODNIU
A NAJLEPIEJ DO CZWARTKU ( 14,05.'20) !!!07.05.2020r.
Subject:  I was at Camden Market.                                                                                          May 7th, 2020

Klucz do ćw. 2 i 3 , str.52 - zeszyt ćwiczeń
Ex2
baker’s, bookshop, chemist’s, clothes shop, greengrocer’s, stationer’s
Ex3
1 clothes shops  2 department stores  3 chemist’s  4 stationers  5 bookshops  6 butcher’s  7 newsagents  8 toy shops 

Ćw.3, 4 i 5str.73 - podręcznik
Ex3 1 over 520 2 40 million 3 28 4 3 5 Yes, there is. 6 No, there isn’t.
Ex4
1 b 
2 e
Ex5
1 a clothes shop / a department store 
2 a toy shop 
3 a bookshop
4 a stationer’s 

Dzisiaj rozpoczniemy lekcję od ćw.1. Wysłuchajcie i odpowiedzcie na 2 pytania:
1.Which shops were busy?
...............................................
2.Which shops wren't busy?
.................................................

Ciekawostka dla was.
Pewnie nie wiecie, co to jest Camden Markt:) Camden to jak twierdzi autor artykułu najbardziej zakręcona dzielnica Londynu. Po lekcji prosze obejrzyjcie sobie tę stronkę pod linkiem. Tam znajduje się ciekwy artykuł
i wspaniałe zdjęcia: http://zwalizka.pl/camden-town-londyn-jakiego-jeszcze-nie-znacie/

Wracamy do zajęć:(
Pod ćw. 1 zanjduje się tabelka gramatyczna ze znanym wam zagadnieniem : czaswonik "be" w czasie past simple (czas przeszły prosty). Jak on wygląda a tak:  be - was/were (byłem)
                                                     Zdanie oznajmujące
                                        I was                                 we were
                                        you were                           you were
                                        he, she, it was                    they were

Pamiętacie!?   
A jak nie, to zwróćcie uwagę, że wszędzie mamy formę  -were ;  tylko w osobie I , he,she it mamy formę -was.

                                                      Zdanie przeczące
                                       I wasn't                              we weren't
                                       you weren't                       you weren't
                                       he,she it wasn't                  they weren't

Teraz w zeszytach wykonajcie ćw. 2  i 3 str.74 - podręcznik.
ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!

05.05.2020r.
Subject: Shops. Exercises.                                                                                            May 5th, 2020

Na dzisieszej lekcji będziemy zajmować się dalej naszymi sklepami oraz ich rozmieszczeniem w mieście.
Rozpoczniemy od ćw. 3, str.73. Przeczytajcie tekst. Następnie posłuchajcie 6 pytań i spróbujcie na nie odpowiedzieć w zeszycie. Zapiszcie krótkie odpowiedzi:
1..................    2..................   3..................    4....... itd

Następnie wykonajcie ćw. 4. Poszukajcie spośród zdań a-e, które z nich pasuje do opisu paragrafu 1, a które do paragrafu 2 , chodzi o tekst z ćw. 3

Teraz wysłuchacie 4 dialogów z ćw. 5, str. 73 i zapiszecie w zeszytach : w jakim sklepie znajdują się te osoby?
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  wybrać podręcznik Brainy 5 i pobrać słuchankę z : Student's Audio; ścieżka 2.35
1............   2................  3..................   4...............

Zwróćmy teraz uwagę na fioletową tabelkę z lupą, poniżej ćw. 6!!!
Kiedy mówimy o jednym typie sklepu to zapisujemy: one baker's
Kiedy mówimy już o dwóch sklepach tego samego typu to zapisujemy : two bakers, czyli bez apostrofa.

Teraz otworzycie zeszyt ćwiczeń i wykonacie ćw. 2, str.52 :
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  wybrać podręcznik Brainy 5 i pobrać słuchankę z : Workbook Audio; ścieżka 27  ; a potem ćw.3 str.52
ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!       

04.05.2020r.
Subject: My town. Vocabulary                                                                             May 4th, 2020

Dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział. zapoznacie się ze słownictwem na temat sklepów.
Bardzo proszę o zapisanie tych słów w zeszycie. Tabelka pod hasłem: Shops, str.82 - podręcznik

Posłuchajcie wymowy naszych nazw sklepów. Posłuchajcie dwukrotnie i powtarzajcie:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  wybrać podręcznik Brainy 5 i pobrać słuchankę z : Student's Audio; ścieżka 2.32

Następnie spróbujcie odgadnąć nazwy sklepów na obrazakch w ćw. 1. str.72 - podręcznik; wykonajcie to ćwiczenie ustnie!
Teraz uzupełnijice jeszcze ćw. 1, str. 52 w zeszycie ćwiczeń.

ZADANIA NIE WYSYAŁCIE DO NAUCZYCIELA!!!
Link do słownictwa z dzisiejszej lekcji na Quizlet: 
https://quizlet.com/pl/420913764/unit-6-shops-flash-cards/


28.04.2020
Subject: Test. Unit 5

UWAGA!!!
TEST 5
Data: 30.04.2020 r. (czwartek)
Czas dostępu: 11:00 - 12:30
Czas trwania testu: 70 minut
1 próba wejścia
Liczba zadań: 9 ( w tym jedno dodatkowe)
 
Link: https://www.testportal.pl/test.html?t=f2yZ9hZw5gcT        
 
UWAGA!!!
Pomocne linki do testu:

https://www.youtube.com/watch?v=ZvTM6qaoO6c   Present simple
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec76OLt2vhs -Present continuous
 
https://www.youtube.com/watch?v=Menuz6HO-9k   - Present simple i present continuous : zastosowanie dwóch czasów

28.04.2020r.                                                                                                                  April 28th, 2020
Subject: Revision workout. Unit 5.

Klucz do ćwiczeń powtórzeniowych z poprzedniej lekcji. Proszę je jeszcze raz sprawdzić jako powtórkę do czwartkowego testu !
Ex.1 podręcznik
1 pitch 
2 tuck shop 
3 canteen 
4 corridor 
5 library 
6 teachers’ room
Ex2
1 history 
2 PE 
3 music 
4 art
5 maths
6 geography
Ex.1 -zeszyt ćwiczeń
1 c 
2 f 
3 a 
4 b 
5 d 
6 e
Ex.2
1 maths 
2 biology 
3 art 
4 music 
5 geography 
6 history
Ex.4
1 Is (your teacher) singing   
2 ‘m studying 
3 ‘re eating   
4 Are (you) using 
5 ‘s riding   
6 Are (your friends) winning

A teraz wykonajcie ćw.3 ,str.51 - zeszyt ćwiczeń

Następnie wykonajcie ćwiczenie on-line. Proszę uzupełnić zdania w czasie present continuous lub present simple.
https://anglobook.pl/czas/present-continuous/cwiczenia-present-continuous/present-simple-vs-present-continuous-test-no-2

UWAGA!!! 
Przypominam, że w najbliższy czwartek, 30.04.'20 odbędzie test /rozdział 5. Link podam w środę. 

ZAKRES MATERIAŁU:
- słownictwo : str.70 - podręcznik( tabele)
- czas present continuous i present simple (zdania oznajmujące, przeczące i pytające)
- użycie must/mustn't (lekcja 6)
- opis swoją szkołę i zasady w niej panujące (użycie must/ mustn't)

 

27.04.2020r.
Subject: Revision. Unit 5.                                                                                   April 27th, 2020

Dzisiaj zaczniemy powtarzać do testu po rozdziale 5.
Proszę w zeszytach wykonać ćw. 1, 2 str. 69 - podręcznik
Następnie ćw. 5 str.69 - podręcznik, w tym ćwiczeniu proszę uzupełnić zdania czasownikami w nawiasach
w czasach: Present continuous i present simple.
 Nastepnie wykonać ćw.1 i 2 i 4 str.51 - zeszyt ćw. 51

Test z rozdziału 5 odbędzie się 30.04.2020r. (czwartek). Na lekcji wtorkowej nadal będziemy powtarzać zagadnienia do testu!!!
pozdrawiam 

23.04.2020r.
Subject: Grammar: must and mustn't. Exercises.                                           April 23th, 2020

Dzisiaj wracamy do naszych form gramatycznych: must i mustn't, czyli musieć coś zrobić albo nie wolno  ci czego zrobić; pamiętacie, że po tych dwóch słówkach w zdaniu musi być postawiony bezokolicznik!!!
Proszę teraz wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 str.49.
Następnie ćw. 2, str. 49 -  w tym ćwiczeniu pomocne będą nasze dialogi z poprzedniej lekcji z podręcznika
-str.67 !!!

A teraz powrócimy do naszego podręcznika na str.67 i wykonacie ćw. 4 w swoich zeszytach!
Czyli dialogi, które już znacie i które zawsze znajdują się na dużym teście:)

Na koniec lekcji jeszcze jedno ćwiczenie on-line na formę gramatyczną : must/ mustn't
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/must_not.htm

Życzę miłego weekendu 

UWAGA!!!
Podaję link do jutrzejszej kartkówki z gramatyki z j. angielskiego, wtorek 21.04.2020r.
Test trwa 40 minut, macie 2 próby wejścia w razie problemów technicznych.
Czas dostępu do testu 11:00 - 13:00
https://www.testportal.pl/test.html?t=uAXCNqYSTKhN

21.04.2020 r.
Subject: At school.                                                                               April 21th, 2020 

KOCHANI RODZICE. Proszę wejść na Wydawnictwo Macmillan, 
podaję link: https://www.macmillan.pl/strefa-nauczyciela,  potem strefa ucznia , następnie wybrać podręcznik Brainy 5 a potem pobrać słuchanki z : Student's Audio (podręcznik) i Workbook  Audio (zeszyt ćwiczeń), ponieważ dzieci będą z tego cały czas korzystać. 
I później odpowiednio do numerów ścieżek będą mogły dzieci wysłuchiwać zadań ze słuchu, wskazanych przez mnie:) Musimy już zacząć również słuchać tekstów z naszych podręczników:)

Zacznijmy więc naszą lekcję dzisiaj od wysłuchania 2 dialogów w ćw. 1 str.67 - podręcznik.
Ścieżka: 2.27 (Student's Audio)
Jak widzicie w obu dialogach pojawiły się słowa must i mustn't.
Co one znaczą?     must  - musieć                mustn't - nie wolno czegoś zrobić
Teraz zapiszcie w zeszytach słownictwo z tych dialogów. Tabela str. 70, pod hasłem: At school.

Następnie posłuchajcie nowych zwrotów z ćw. 2, str. 67 - podręcznik. Ścieżka: 2.28 (Student's Audio)
A teraz je zapiszcie w zeszytach ! Tabela str. 70 pod hasłem: Behaviour at school.

Teraz posłuchajcie jeszcze raz tych zwrotów z ćw. 2 i zastanówcie się, gdzie pasuje słowo: must ( musieć coś zrobić) a gdzie mustn't ( nie wolno czegoś zrobić)?
   Np.                       You mustn't use your mobile in class.        - nie wolno ci używać telefonu w klasie
                                You must study for your exams.                 - musisz uczyć się do egzaminu.

Zwróćcie jeszcze uwagę na to, że po słowach must/mustn't stoi zaraz czasownik w bezokoliczniku:
                                   mustn't use - bezokolicznik
                                   must study - bezokolicznik
 
Ćwiczenia z must/ mustn't będziemy wykonywać na następnych zajęciach w czwartek !!!          

ZADANIE DOMOWE!

Uczymy się słownictwa i zwrotów z dzisiejszej lekcji !!!

20.04.2020r.
Subject: Train your brain!                                                                       April 20th, 2020

Przed jutrzejszą kartkówką nie będziemy wprowadzać nowego zagadnienia na dzisiejszej lekcji.
Powtórzymy sobie dotychczasowy materiał z tego rozdziału, który powoli będzie Was przygotowywać do dużego sprawdzianu po 5 rozdziale. Ale na test musicie jeszcze poczekać:), najpierw jutro (wtorek) piszecie kartkówkę:(

Teraz bardzo proszę wykonać w zeszytch ćw.1, 5 str.66 - podręcznik.
Wyjaśniam ćw. 5. Przed sobą widzicie dwa obrazki (a i b), poszukajcie na nich 7 różnic i następnie zapiszcie je
w zeszycie. Pamiętajcie, że kiedy czynność ma miejsce teraz (now, at the moment), to wtedy używamy czas present continuous. I tu w tym ćwiczeniu należy zdania zapisać właśnie w tym czasie.
Oto moje pierwsze zdania/różnice:

1.The children aren't walking.  / The children are running
.
Widzicie, na obrazku a. dzieci nie spacerują,  na obrazku b. dzieci biegną, w tym momencie.
Oba zdania zostały zapisane przeze mnie w czas present continuous. Teraz wy zapiszcie jeszcze 6 różnic, przynajmniej spróbujcie:)

Następnie wykonajcie ćw. 1 i 4 str.48 - zeszyt ćwiczeń.

Uwaga!!!
We wtorek, 21.04.2020 r. piszecie kartkówkę z 2 czasów: Present continuous i present simple.
Link do tego testu wyślę w poniedziałek. 

16.04.2020r.
Subject: Present continuous and present simple. Exercises.                       April 16th, 2020

Klucz do ćwiczeń z poprzedniej lekcji (06.04.'20) - zeszyt ćwiczeń
Ćw.1
1.are you talking
2.always goes
3.never drink
4.'m not reading
5.Is he playing
6.do they usually have
7.don't often walk
8.isn't using
Ćw. 2
1. has
2.is eating
3.is opening
4.walk
5.isn't walking
6.is riding
7.begin
8.works
9.is daydreaming
10.isn't thinking
11.is thinking
12.aren't listening
13.are looking

Kochani,  dzisiaj będziemy ćwiczyć dwa czasy gramatyczne równolegle, te czasy, które już poznaliście:
Persent continuous i Present simple. Jeśli ktoś z Was nie pamięta budowy tych czasów, albo ma problem z ich rozróżnieniem, proszę, abyście powrócili do poprzednich lekcji, gdzie znajdziecie moje objaśnienia

Planuję przeprowadzić kartkówkę z tych 2 czasów we wtorek, 21.04.2020 r. Link do tego testu wyślę Wam dzień wcześniej. Test będzie pisany znów w formie on-line tak jak poprzednio. Test będzie zawierał zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasów Present simple i Present continuous.
Tak poza tym super sobie poradziliście na ostatnim teściku. Gratulacje

Teraz podam Wam ćwiczenia on-line. Wykonajcie je przed naszą kartkówką proszę!
http://www.anglozof.com/angielski/present-simple-continuous-1.htm Najpierw rozwiążcie  a potem dopiero sprawdźcie odpowiedzi !!!!
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises (present progressive = present continuous)
http://e-angielski.net/present-simple-i-present-continuous/

P
owodzenia LINK DO KARTKÓWKI , wtorek, 07.04.2020 r. 13:00  - 15:00
https://www.testportal.pl/test.html?t=fMtEMUnFsUPT


07.04.2020 r.
Subject: Easter. Wordwall. Wielkanoc.                                                              April 7th, 2020

Kochani moi. W tym tygodniu poznacie słownictwo związane ze Świętem Wielkiej Nocy.
Podaję trochę nowego słownictwa, które pomoże Wam później porozwiązywać quizy i łamigłówiki na stronie Wordwall. Zapiszcie proszę poniższe słownictwo w zeszytach!
Easter - Wielkanoc
Easter basket - koszyczek wielkanocny
Easter cake -  babka wielkanocna
candies  - cukierki
duckling   - kaczątko
chick  - pisklę
chocolate bunny - króliczek czekoladowy
Easter egg  hunt  - polowanie na pisanki

Easter eggs  - pisanki
lamb  -baranek
church  - kościół
grass - trawa
https://wordwall.net/pl/resource/1258182/ukryta-wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1274957/angielski/easter-crossword

Easter Egg Hunt
Easter Egg Hunt, czyli wielkanocne polowanie na jajka, to bardzo fajna zabawa, o której coraz głośniej na całym świecie. Polega na tym, że dzieci szukają jajek ukrytych 
w ogrodzie, głównie w trawie, jak i rówineż w domu lub mieszakaniu; wygrywa to dziecko, które odnajdzie najwięcej jajek. 


Dlatego  teraz możecie sobie jeszcze oglądnąć taki krótki filmik, który pokazuje ten zwyczaj wilkanocny 
z Anglii, gdzie dziewczynka wraz z jej mamą poszukują jajek w ich domu. Ten wygrywa, kto zbierze ich najwięcej do wiaderka. Zgadnijcie kto wygrał, mama czy dziewczynka?

https://www.youtube.com/watch?v=vuqAgn1X29M


ŻYCZĘ WAM KOCHANI ODPOCZYNKU I RADOŚCI SERCA  W CZASIE  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH:)
                                                              HAPPY EASTER06.04.2020 r.
Subject: Present continuous and present simple.

Na dzisiejszej lekcji spróbujemy połączyć ze sobą dwa już dla was znane czasy gramatyczne: Present continuous i Present simple. Oba te czasy mają w swojej nazwie "present" czyli teraźniejszy.
Więc teraz krótkie zestawienie obu czasów:

                                                         PRESENT CONTINUOUS                                                    

 

Positive - długa forma Positive - krótka forma
am sleeping I'm sleeping
you are sleeping you're sleeping
he is sleeping he's sleeping
she is sleeping she's sleeping
it is sleeping it's sleeping
we are sleeping we're sleeping
they are sleeping they're sleeping

 

 

 

Negative Negative- krótka forma
am not sleeping I'm not sleeping
you are not playing you aren't playing
he is not reading he isn't reading
she is not working she isn't working
it is not raining it isn't raining
we are not cooking we aren't cooking
they are not listening they aren't listening
 
                                                          Questions - pytania
 
am I eating chocolate ?               Yes, I am;          No, I'm not
are you studying now ?
is he working ?
is she doing her homework ?
is it raining ?
are we meeting at six ?
are they coming ?
 
Why am I eating chocolate ?
What are you studying now ? I am studying English now.
When is he working ?

                                                           PRESENT SIMPLE

            Positive (of 'play')
play
you play
he plays
she plays
it plays
we play
they play

            Negative (of 'play')
do not play don't play
you do not play you don't play
he does not play he doesn't play
she does not play she doesn't play
it does not play it doesn't play
we do not play we don't play
they do not play they don't play

                         Yes / No questions - pytania
do I play ?
do you play ?      Yes, I do  ;  No, I don't
does he play ?
does she play ?
does it play ?
do we play ?
do they play ?

Present continuous                                         
Czasu tego używamy, kiedy mówimy o tym, co się dzieje teraz lub dziś. Typowe wyrażenia to :
now, at the moment, right now, today.

Present simple
Czasu tego używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które wykonujemy regularnie (never, always, sometimes, every day,once/twice/ three times a day).

A teraz wykonajcie ćw. 1 i 2, str.47  z zeszytu ćwiczeń.

ODPOWIEDZI NIE WYSYŁACIE NAUCZYCIELOWI!!!
Klucz prawidłowych rozwiązań otrzymacie przy następnej lekcji.

Uwaga!!!
We wtorek, 07.04.'20 piszecie kartkówkę on-line ze słownictwa. 
Places in a school.
School subjects. 
Tabelki z tym słownictwem: str. 70 - podręcznik, ale to słownictwo macie już  zapisane w waszych zeszytach. Będzie tłumaczenie tych słówek z j. angielsiego na polski i odwrotnie.
Czas pisania teściku będzie długi, bo 40 minut, gdyż piszecie w taki sposób kartkówkę pierwszy raz.
Jutro (poniedziałek) wyślę do rodziców linka do tej kartkówki i zapiszę  go na głównej stronie szkoły 
w NAUCZANIU ZDALNYM:)02.04.2020 r.

Subject: Sue isn’t listening!

Dzisiaj przeczytacie następny epizod o Sue z komiksu ze str.64.- podręcznik.

Po przeczytaniu odpowiedzcie sobie na pytanie: 

What is Sue doing in the maths and geography classes today? 

(Co Sue robi dzisiaj podczas lekcji matematyki i geografii?)

Pewnie już znaleźliście odpowiedź. 

-Czasownik to daydream – marzyć rozwiązał Wam zadanie.

Proszę zapamiętajcie znaczenie tego słowa !!!

- Teraz zapiszcie w zeszytach nasze słownictwo (te niebieskie tabelki) str. 64 w podręczniku,

czyli GLOSSARY I USEFUL !!!  Polskie znaczenie do Useful znajduje się w tabeli na str.70 J

UCZYMY  SIĘ TYCH NOWYCH ZWROTÓW NA PAMIĘĆ !!! Pamiętacie!!!

 Na dzisiaj to tyleJ Hurra !!!

Mam dla Was niespodziankęJ  Przesyłam Wam link do strony WORDWALL, która pozwoli Wam powtórzyć słownictwo o szkole, jego miejscach i przedmiotach szkolnych.

MIŁEJ  ZABAWY !!! i Miłego  weekendu !!!

https://wordwall.net/pl/resource/888610/angielski/brainy-5-unit-5-places-school-school-subjects

 

26.03.2020 r.
Subject: Present continuous.

Witam was  Kochani.

Zapiszcie temat w zeszycie. Dzisiaj będziemy omawiać nowy albo stary czas , bo taki omawialiśmy już w klasie IV a dzisiaj zrobimy małą powtórkę.

Czas Present continuous to czas teraźniejszy ciągły. Odnosi się on do sytuacji, które odbywają się teraz.

Pamiętacie, charakterystyczne słówko dla tego czasu to : now (teraz ) i at the moment

(w tym momencie).

                                                                PRESENT CONTINUOUS
                                                           
                                                          BE + VERB (CZASOWNIK)+ ING

 Ja często mówię i uczący się też, że to ten czas z „ingiem”J

Musicie pamiętać, że czasownik „be” odmienia się. Jego odmianę też już znacie.

Ale przypomnę:

      I am                                                      we are

      you are                                                 you are

      he, she, it is                                         they are              Pamiętacie? Na pewno!

 

PRZYKŁADOWE ZDANIE W PRESENT CONTINUOUS /zdania oznajmujące.

       I am   reading a book      czyli do bezokolicznika  read dodaliśmy  - ing i powstało reading

       you are reading a book   

       *więc odmienne jest tylko „be” przez osoby a reszta zdania jest taka sama.

Teraz przejdziemy do zdań przeczących.
                    I’m not reading a book

                    You aren’t reading a book

 

Czyli co ?, przeczymy czasownik “be” w odmianie a reszta zdania zostaje taka sama.

Jakbyście zapomnieli odmiany czasownika „be” to jest on w tabelce w podręczniku str.71.

Tu są pokazane formy skrótowe, które też znacie!!!

Teraz pokażemy jak się tworzy pytania. Oczywiście przez inwersję. To też już ze mną robiliścieJ

                            You are reading a book.

                            Are you reading a book ? – zamieniamy miejscami “you” i “are”

                            Yes, I am.

                            No, I’m not

Forma pytająca jest też w tabelce w podręczniku str.71

 Teraz posłuchajcie jeszcze sobie filmiku o tym czasie, na pewno Wam pomoże w zrozumieniu

https://www.youtube.com/watch?v=Ec76OLt2vhs  Budowa czasu Present continuous. 
Pani  w filmiku dodaje jeszcze parę innych informacji o tym czasie , ale to tak tylko dla waszego rozszerzenia.

Będę wymagać tylko tego ,co w podręczniku mamy.

 A teraz zróbcie  ćw. 1 i 2 str.45 z zeszycie ćwiczeń.

ZADAŃ NIE WYSYŁAĆ NAUCZYCIELOWI !!!

Prawidłowe odpowiedzi wyślę Wam później!!!

Powolutku przeanalizujcie dzisiejszą lekcję. Życzę powodzenia.

Nie martwcie się o oceny, teraz nie jest to takie ważne!!! Pomogę WAM !!!

 Wasza ulubiona Pani  Gabrysia Piech J

Żartuję:)


30.03.2020 r.

Klucz do ćw. 1 i 2 , str.45  (zeszyt ćwiczeń) z poprzedniej jednostki lekcyjnej!!!

Ćw. 1.

1.is

2.are

3.we aren’t

4.are

5.isn’t

6.Is

7.am

8.are

Ćw.2

1.What are you doing  at school today?

2.I’m not studying.

3.We aren’t eating  lunch.

4.I’m making an orange smoothie.

5.Are your friends helping ?

6.Yes, they are.

7.They are selling smoothies.

8.My parents aren’t helping.

9.They’re listening/ They are listening.

10.Is your little brother listening to the school band?

11.No, he isn’t.

12.He’s running/ He is running in a race.

 

A oto nasza kolejna lekcja.

Subject: Present continuous. Exercises.                                                                      30.03.2020 r.

Dzisiaj przygotowałam dla Was zestaw ćwiczeń, w których praktycznie zastosujecie czas Present continuous. Będziecie ćwiczyć zdania oznajmujące, przeczące i pytające. Zdania zapiszcie w ZESZYTACH !!!

Ćw.1 Stwórz z rozsypanki zdania twierdzące i przeczące w Present continuous według przykładu! Pamiętajcie! Jeśli w nawiasie  jest „not” to znaczy, ze tworzymy zdanie przeczące.

1.    1.   (he / walk to school now)

He’s walking to school now.

2.      2. (I / study at the moment)__________________________________________________

3.   3.    (I / not / sleep) __________________________________________________________

4.    4.(you / play badminton tonight)_______________________________________________

5.      5. (we / watch TV) _________________________________________________________

6.      6.(she / not / work in Spain)_____________________________________________________

7.     7.  (he / not / wait for the bus) _____________________________________________________

8.     8.  (they / read)_______________________________________________________________

9.    9.  (we / not / go to the cinema tonight)______________________________________________

1   10. (you / not / read the newspaper) ___________________________________________________

Ćw.2 Stwórz zdania pytające w czasie Present continuous według przykładu!

1.(you / eat / cake?)

 Are you eating cake?

2. (what time / you / go to the cinema?) __________________________________________________________________

3. (why / you / study?)
__________________________________________________________________

 4. (when / you / leave?)
__________________________________________________________________

 5. (you / smoke?)

__________________________________________________________________

6. (he / play / tennis later?)
__________________________________________________________________

7. (you / go / shopping at the weekend?) __________________________________________________________________

8. (you / drink / wine)
__________________________________________________________________

9. (what / you / drink now?)
__________________________________________________________________

10. (what / you / think?)
_________________________________________________________________

NIE WYSYŁACIE  ZROBIONYCH ĆWICZEŃ NAUCZYCIELOWI !!!  ODPOWIEDZI OTRZYMACIE PRZY NASTĘPNEJ  LEKCIJ!!!     Pozdrawiam Was serdecznieJ


31.03.2020 r.

Odpowiedzi do zadań z Present continuous.

Ćw. 1

2. I’m studying at the moment.

3. I’m not sleeping.

 4. You're playing badminton tonight.

 5. We’re watching TV.

6. She isn't working in Spain.

 7. He isn't waiting for the bus.

 8. They’re reading.

 9. We aren’t going to the cinema tonight.

10. You aren’t reading the newspaper.

Ćw.2

1. Are you eating cake?

2. What time are you going to the cinema?

3. Why are you studying?

 4. When are you leaving?

 5. Are you smoking?

 6. Is he playing tennis later?

 7. Are you going shopping at the weekend?

 8. Are you drinking wine?

9. What are you drinking now?

10. What are you thinking?

Subject: Maths is more difficult than English.                                        31.03.2020

-Zapiszcie proszę w zeszytach nasze nowe słownictwo ze str.70-podręcznik : School subjects.

Powoli uczymy się tych przedmiotów na pamięćL !!!
Zauważcie, że języki jako przedmioty też piszemy z wielkiej litery , tak samo jak skróty IT i PE !!!

Aby posłuchać jak brzmią nazwy przedmiotów w języku angielskim zapraszam Was na link:

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk    computer =IT

-Następnie wykonajcie w zeszytach ćw. 2. str.63 – podręcznik. Tak wpiszcie nazwy przedmiotów szkolnych ,jak poprowadzi Was tekst!!!

ODPOWIEDZI  NIE  WYSYŁACIE  DO  NAUCZYCIELA !!!

-na koniec wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw.1.str.46 – Wasza ulubiona krzyżówka J

 To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie JJJ


 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free