Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 5a

22.06.2020r.
Temat:Nauczyciel - przewodnik w dorodze
 Pan Jezus chce, abyście stawali się lepsi, mądrzejsi, dlatego daje wam rodziców oraz nauczycieli, dzięki którym macie szansę nieustannego poszerzania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz stawania się dobrymi uczniami i kolegami.
W życiu każdego człowieka są osoby, które wskazują drogę, uczą. Inżynier, chirurg, architekt i wielu ludzi różnej specjalności nie mogliby pracować w swoich zawodach, gdyby nie spotkali nauczycieli, od których uczyli się, jak wykonywac pracę.
Pan Jezus był nauczycielam - miał swoich uczniów, któzy tak Go nazywali i którym przekazał swoją naukę. Całe Jego życie było wzorem, jak należy postępować, aby osiągnąc królestwo niebieskie.
Krótka refleksja w świetle Biblii: Mądry Nauczyciel
19.06.2020r.
Temat: Nieugięty przewodnik narodu- bł. kardynał Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński – Wikipedia, wolna encyklopedia
,,Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej"- to słowa Prymasa Tysiąclecia, które wypełnił swym życiem.
Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1953- 1981. Za obronę wiary został aresztowany i przez 3 lata więziony kolejno w: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. W więzieniu przygotował tekst Ślubów Jasnogórskich w trzysetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza oraz Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski (1966). Przez Sejm RP został uznany za wzór patriotyzmu i uhonorowany ogłoszeniem roku 2001- Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W obecnym roku miał zostać ogłoszony świętym- uroczystość przeniesiono ze względu na pandemię na jesień 2020r.
         
https://www.youtube.com/watch?v=3G0E1fQLs50     

Szczęść Boże!

15.06.2020r
Temat: Historia Objawienia Pańskiego - Boże Ciało

OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.


CUD EUCHARYSTYCZNY

W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie. W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić. Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV, który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny. Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: Święta Ciała i Krwi Pańskiej ("Bożego Ciała"). Urbana IV korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

 

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.

08.06.2020r
Temat:Powtórzenie wiadomości o Janie Pawle II


04.06.2020r.
Temat: Moja osobista modlitwa

Na rok przed śmiercią Jan Paweł II zapisał osobistą modlitwę do Ducha Świętego. Modlitwę podyktował przyszłemu papieżowi jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele lat później wspominał sam Jan Paweł II, wywarła ona wielki wpływ na jego życie.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże obraża.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0 Trzyminutowa katecheza o modlitwie.
Nie zapominajcie o kontakcie z naszym Panem! Módlcie się za pośrednictwem Maryi, prosząc też Ducha Świetego o pomoc w modlitwie!

01.06.2020 r.
Temat: Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dzień dobry!

DZIEŃ DZIECKA – Miasto Grybów

Pierwszego czerwca jest Wasze święto i z tej okazji nie zadaję lekcji (jak święto, to trzeba świętować).


Składam Wam najserdeczniejsze życzenia!

Dużo zdrówka, wielu koleżanek i kolegów, miłości w rodzinie, a przede wszystkim opieki Matki Bożej i Pana Jezusa!

Dla Was!
https://www.youtube.com/watch?v=hWTz_gUnCf8

Miłego dnia!
29.05.2020r
Temat: Z Ewangelią do pogań - św. Paweł

1. Święty Paweł kochał Jezusa i czuł wewnętrzne pragnienie, by głosić to, czego sam doświadczył. Był prześladowany, kamienowany, a na koniec na dwa lata uwięziony w Rzymie, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

2. Św. Paweł, głosząc Ewangelię i zakłądając wspólnoty chrześcijan, przebył ponad 1500 kilometrów. Około 7000 kilometrów przebył pieszo i przynajmniej 9000 morzem.

Nawrócenie św. Pawła:

:Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, SzawIe, dlaczego Mnie prześladujesz?»
Odpowiedziałem: «Kto jesteś, Panie».
Rzekł do mnie: «Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz».Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.
Powiedziałem więc: «Co mam czynić, Panie?»
A Pan powiedział do mnie: «Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić».
Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

Nawrócenie św. Pawła Apostoła - biblia.wiara.pl

ZADANIE:Wykonaj ćwiczenie 1,2,3 str. 114-115 i wyślij do mnie.

25.05.2020r.
Temat: Pierwszy pośród Dwunastu - św. Piotr

1. Szymon (bo takie imię nosił początkowo św. Piotr), syn Jana, pochodził z Betsaidy leżącej nad jeziorem Genezaret. Był rybakiem, człowiekiem nieuczonym i prostym. Miał brata Andrzeja oraz najprawdopodobniej żonę, bo Pismo Święte mówi o uzdrowieniu przez Jezusa teściowej Piotra, która mieszkała w Kafarnaum. Został powołany przez Jezusa jako pierwszy uczeń.
2. Mimo iż Piotr zaparł się Jezusa, po zmartwychwstaniu Jezus ponownie wybrał go na pierwszego wśród apostołów. Chwila zwątpienia Piotra nie przeszkadzała Jezusowi dostrzec w nim silnej wiary i szczerego oddania.
Po wniebowstąpieniiu Pana Jezusa św. Piotr stał na czele kościoła, do któego należała garstka ludzi, póżniej dołączali kolejni wyznawcy.

Święty Piotr Apostoł - kosciol.wiara.pl

Jak myslisz, dlaczego św. Piotr na obrazach przedstawiany jest z kluczami w ręku?

https://www.youtube.com/watch?v=0BhBvYcgnSE - posłuchaj, o co Pan Jezus pytał Piotra Szymona?
 
22.05.2020r
Temat: Duch Święty - Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Znalezione obrazy dla zapytania 7 dary ducha świętego
Duch Święty został zesłany na ziemię po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Obiecał On swoim uczniom, że nie zostawi ich samych na ziemi i ześle ich pocieszyciela, któy wszystkiego ich nauczy. Taka jest właśnie rola Ducha Świetego: pociesza, poucza, umacnia w wierze, pomaga w modlitwie, daje natchnienia. Proś o pomoc duchaŚwiętego i kierowanie każdym Twoim dniem, by był dobrze przeżyty!

Zadanie: Narysuj w zeszycie znak Ducha Świętego i wypisz 7 darów, które nam daje. Podkreśl dar, który wydaje Ci się najcenniejszy.

18.05.2020r

Temat: Polak dla całego świata - Jan Paweł II

Dzisiaj obchodzimy 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Urodził sie 18 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Był papieżem od 6 października 1978 r. do 2 kwietnia 2005 r. Jego pontyfikat trwał 27 lat. Przez ten czas odbył 104 zagraniczne pielgrzymki. Napisłą 45 listów apostolskich do wiernych w różnym wieku. Papież Franciszek ogłosił Jan Pawła II świętym 27 kwietnia 2014 roku.

Michalici

Przeczytaj z podręcznika, str. 128,  informacje o naszym papieżu i napisz, co było cechą charakterystyczną pontyfikatu Jana Pawła II. Koniecznie oglądnij też wybrany program telewizyjny o Janie Pawle II.

https://www.youtube.com/watch?v=A2DHSIV_OWE
 - zaśpiewaj "Barkę".
 
15.05.2020r.
Temat: Św. Teresa z Lisieux - mała siostra od wielkich spraw

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła - 1 ...
Przeczytaj z podręcznika str. 118 - 119 historię św. Teresy. Jest ona patronką misji. Słaby stan zdrowia uniemożliwił jej posługę misyjną, ale gorąco modliła się za misjonarzy.
W jaki sposób św. Teresa rozumiała  świętość?

Gdy była młoda  napisała w swoim pamiętniku:" Chcę znaleźć sposób dostania się do nieba jakąś małą drogą, bardzo prostąi bardzo krótką, małą drogą, zupełnie nową". Ta "mała droga" polegała na
robieniu rzeczy najbardziej zwyczajnych z
NADZWYCZAJNĄ MIŁOŚCIĄ!

Z dziecięcą ufnością i miłością Teresa powierzyła życie Bogu Ojcu, wierząc w Jego nieskończone miłosierdzie.

Zadanie: Narysuj w zeszycie bukiet róż, z któymi jest przedstawiona św. Teresa. Pokoloruj na czerwono tyle kwiatów, ile razy udało ci się sumiennie wykonać swoje obowiązki. 

11.05.2020r.

Temat: Św. Brat Albert Chmielowski - być dobrym jak chleb

Św. Brat Albert Chmielowski jako atrysta malarz zrezygnował z kariery artystycznej na rzecz ubogich i bezdomnych. Podczs malowania obrazu Jezusa Ecce Homo zrozumiał, że jego powołaniem jest służyć Jezusowi w upokorzonych, zepchniętych na margines biedakach krakowskich ogrzewalni.

Jeden dziennikarz tak napisał o nim: "... świetnie zapowiadający się artysta malarz, znawca sztuki i bywalec salonów żyje wspólnie pod jednym dachem z nedzarzami"


Życiorys - Św. Brat Albert - Parafia Rzymskokatolicka pw. św ...

Brak Albert powiedział:" Powinno się być dobrym jak chleb"

Patron Kościoła Św. Brat Albert Chmielowski - Kościół w ...

Zadanie: Napisz , dla kogo możesz być "dobry jak chleb".08.05.2020r.

Temat: Św. Teresa z Kalkuty - służyć Jezusowi przebranemu za żebraka

Matka Teresaurodziła się w Jugosławi w 1910 roku. Będąc siostrą zakonną wyjechała do Indii i tam w mieście Kalkuta założyła zgromadzenie Misjonark Miłości (w 1950 r.). Podjęła pracę wśród ludzi najbiedniejszych. Zajmowała się tymi, którzy zostali odrzuceni: umierającymi, chorymi na trond, opuszczonymi przez rodziców dziećmi
. Dla niej owocem miłości była służba bliźniemu. Została ogłoszona świętą w 2016 roku. W 1975 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Matka Teresa z Kalkuty – bohaterka narodowa Albanii

Zadanie: Pomódl się dziś wieczorem za ludzi słabych, opuszczonych, niechcianych, bezdomnych.

04.05.2020 r

Temat: Św. Bernadetta - wybrana przez Maryję
 
Bernadettcie Soubirous (11 lutego 1858 roku) ukazła się Matka Boska niepokalanie poczęta w Lourdes  (miasteczko we Francji ).  Maryja prosiła ją bu modliła sie i pokutowała za grzeszników. Obecnie to miejsce odwiedzane jest rocznie przez miliony pielgrzymów. Przeczytaj informacje z podręcznika str. 112.

Oglądnij film
https://www.youtube.com/watch?v=31P3y5hwiGk


Cudowny Medalik Matka Boska Niepokalanie Poczęta - przerysuj do zeszytu pierwszą część medalika M
RÓŻANIEC I KORONKI: Koronka do Matki Bożej Niepokalanej od ...
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free