Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 6c


25.06.20r.
Temat:Wakacje z Panem Bogiem.
Pomódlmy się, dziękując Panu Jezusowi za wszystko, co wydarzyło się w VI klasie i polecając czas odpoczynku  Bożej Opatrzności: ,,Boże mój!
Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego  byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja.  Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie.
Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen."

             Treści: Mk 6,31; Mk 10, 13- 16
,,Na wakacje"
Panie Jezu, wakacje to cudowna rzecz!
Jest się wolnym: każdego ranka można obmyślać swój dzień.
Można spotkać starych przyjaciół i poznawać nowych.

Czego oczekujesz ode mnie, Panie, w czasie tych wakacji?
Czy tylko tego, żebym roztaczał wokół siebie radość i przyjaźń?

Naucz mnie, Panie Jezu, nie zapominać o nikim,
bo rodzice i inni dorośli też przecież potrzebują wakacji.
Spraw, abym był wrażliwy na potrzeby otaczających mnie osób.
Daj mi wiele pomysłów, jak szerzyć szczęście wokół siebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, z całego serca
za radość życia i za radość kochania!
               Pamiętaj: Nie ma wakacji ,,od Pana Boga". Zabieraj Go wszędzie i z Nim odpoczywaj. Spotykaj się z Nim na mszach św., modlitwie, 1 Piątkach i w sakramentach pokuty i Eucharystii. Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób.
Wszystkim życzę zdrowych i wspaniałych wakacji. Bogu dziękuję za Was. Wam dziękuję za pracę na katechezie, wzajemne poszukiwanie Prawdy i odnajdywanie Chrystusa w szkolnej przestrzeni. Dziękuję za radość, zapał i ufność w wierze,  którym nawet pandemia nie zaszkodziła.
Rodzicom dziękuję za zaufanie i za cierpliwość w tym trudnym czasie.
Szczęść Boże!

19.06.20r.
Temat: Przemienieni przez Boga- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Dziś Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomódlmy się z dzisiejszymi patronami, św. Gaudentym, św. Kulmacjuszem, św. Gerwazym, św. Protazym, św. Romualdem, św. Bonifacym i swymi patronami o ustanie pandemii koronawirusa:
,,Serce Jezusa, źródło życia i świętości- zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze- zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa- życie i zmartwychwstanie nasze-zmiłuj się nad nami!"

            Przysłowia na dzisiejszy dzień: ,,Na świętego Protazego jest w ogrodzie coś pięknego", ,,Na święty Protazy każdy się poparzy".
            Treści: Katecheza 51
Temat dzisiejszej katechezy to jednocześnie tytuł podręcznika i zaproszenie do przemiany, czyli zmiany w naszej wierze. Popatrz na siebie: jakie zmiany fizyczne i psychiczne zauważyłeś? Zmienił sie nawet charakter pisma i głos. Dojrzewając, kształtujemy swój charakter i wchodzimy w dorosłość. Pan Jezus chce, by i  wiara stawała się bardziej dorosła, świadoma.
             Pamiętasz modlitwę: ,,Do Ciebie, Boziu rączki podnoszę?" W dzieciństwie była odpowiednia, ale teraz? Wypada, stojąc przed Bogiem rozmawiać z Nim stosownie do wieku i osiągniętej mądrości.
 Dlatego  Boga należy poznawać cały czas, medytować na modlitwie i prosić Ducha Św. o dar Jego poznawania. Św. Paweł podkreślał: ,,Nikt bez pomocy Ducha Św. nie powie ,,Panem jest Chrystus!""Wiara jest darem, tak jak umiejętności do bycia lekarzem czy kucharzem. Sposobem i drogą do prawdziwej wiary jest Eucharystia. Z niej czerpiemy moc i łaski dla siebie i innych.
              Przemiana z osoby obojętnej czy nawet wrogiej w ucznia Jezusa jest możliwa właśnie dzięki modlitwie i Eucharystii- często obcych osób, gdy człowiek opiera się przed wejściem do kościoła. 
              W przyrodzie i wokół nas mamy wiele przemian, np. żaba z kijanki, motyl z gąsienicy, pory roku. Tym bardziej my, ludzie potrzebujemy silnej wiary i impulsu do zmiany. Przykład: drobny złodziejaszek ze Lwowa, Leopold Socha z żoną uratował grupę Żydów, przez rok ich dokarmiając i narażając życie całej rodziny. Po wojnie zginął, odpychając córkę spod kół pociągu. Dobrym sposobem do zmiany swego życia i włączenia w niego wiary jest miłość, zakochanie się w drugiej osobie. Dla miłości nawet przestępca zmienia się w dobrego sąsiada, ojca i męża. Często dziwimy się, widząc po latach osoby w kościele, odmawiające brewiarz, czytające Biblię i żyjące wg Ewagelii. To ważne, byśmy nie krytykowali ich postaw, a zyskamy dla nieba kolejną osobę.
                Notatka w zeszycie: Kościół świętuje swoją wiarę, obchodząc rok liturgiczny. Wiara to pewność obecności i działania Boga. Pan Bóg przemienia ludzi świętujących swą wiarę. Eucharystia jest centrum życia Kościoła i prowadzi do ostatecznego spotkania człowieka z Bogiem.
   ...A dziś jest Dzień Kota Garfielda i Dzień Leniwych Spacerów- skoro tymi ,,świętami"  ludzie się cieszą w Internecie, to my cieszmy się Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa!
Szczęść Boże!

 
05.06.20r.
Temat: Zjednoczeni miłością Trójcy Świętej.
 Pomódlmy się o ustanie pandemii, o pokój w naszych domach, rodzinach i sercach:
- Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia- zmiłuj się nad nami.
-  Serce Jezusa, świątynio Boga i bramo niebios- zmiłuj się nad nami.
-  Serce Jezusa, pociecho płaczących- zmiłuj się nad nami.

              Treści: Katecheza 49; Mt 28, 19; 2 Kor 13, 13.
Pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Św. to Uroczystość Trójcy Świętej.; odpust w Biskupicach Oławskich. Wielbimy 1 Boga w 3 Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego . Ich symbolem jest trójkąt, wpisany w koło.
            Kardynał Józef Ratzinger ( późniejszy papież Benedykt XVI) tłumaczy: ,,Każda z trzech  Osób wskazuje na drugą, jest tylko w drugiej i w tym kole rodzącej się Miłości żyje najwyższa Jedność i najwyższa Stałość, dająca wszystkiemu, co istnieje podstawę i zasadność". Osoby Boskie mają tę samą Naturę, Bóstwo, przymioty i  działanie. Różnią się jedynie pochodzeniem.
             Życie Trójcy Świętej jest przykładem miłości i jedności. To tak, jak w kochającej się rodzinie każdy jej członek ma własne zadania do wykonania i czyni je dla własnego i innych. Nie ogranicza to jego wolności i bycia odrębną istotą. Znajomość pragnień, talentów, ale i ograniczeń pozwala lepiej wykorzystywac czas i osiągać sukcesy całej wspólnocie rodzinnej.(Patrz: wielkie rody Rzeczpospolitej)
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Rzeczpospolita;1231.html

          Trójcy Świętej oddajemy cześć znakiem krzyża: ,,Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu- jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen".
            W zeszycie narysuj symbol Trójcy Przenajświętszej i podpisz ,,Trójca Święta".
            Pamiętaj! W niedzielę msza św. już w kościele, w maseczkach.
Szczęść Boże!

04.06.20r.
Temat: Serce Pana Jezusa- nabożeństwo czerwcowe.

Pomódlmy się o potrzebne dary Ducha Świętego: ,,Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze..."
           Treści: Kult Serca Pana Jezusa i Maryi; pierwsze piątki miesiąca.
Często słyszymy słowa: ,,Kocham cię całym sercem". Nie zawsze jednak dotrzymujemy obietnic, złożonych
,,z ręką na sercu". Tylko Pan Jezus ma takie SERCE, w którym każdy może być szczęśliwy. Dlaczego? Ponieważ: ,,W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" J 4, 10.
Pan Jezus, znając nasze ograniczenia i pragnienia miłości, w dotarciu do naszych serc posłużył się francuską zakonnicą. Była nią św. Małgorzata Maria Alacousque.
Zapoznaj sięz objawieniami Najświętszego Serca Jezusowego:
          Św. Małgorzata przeczuwała, że Zbawiciel chce wyznaczyć jej jakąś specjalną misję.  Przeczucie to zaczęło spełniać się 27 grudnia 1673 roku. W tym dniu podczas adoracji Najświętszego Sakramentu po raz pierwszy objawił jej się Pan Jezus. Przytulił ją do Swej piersi, a następnie rzekł: Moje Boże Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, a ku tobie w szczególności, że nie mogąc już dłużej utrzymać w sobie tych gorejących płomieni miłosierdzia, pragnę, aby rozprzestrzeniły się one za twoim pośrednictwem, i pragnę ukazać się ludziom, by wzbogacić ich swoimi skarbami, które przed tobą odkryję, a które zawierają uświęcające i zbawcze łaski konieczne dla ocalenia ich przed otchłanią potępienia. Następnie wziął jej serce i włożył do Swojego. Gdy zapłonęło, oddał je swojej posłanniczce. Odtąd w każdy pierwszy piątek miesiąca Boże Serce zsyłało płonące promienie w jej duszę. Zakonnica odczuwała wtedy przeszywający ból.
-Drugie objawienie miało miejsce 2 lipca 1674 roku. Wizjonerka ujrzała tron, a na nim gorejące Serce Jezusa, otoczone koroną cierniową, symbolizującą zniewagi uczynione Mu przez ludzkie grzechy. Nad Sercem wznosił się krzyż, oznaczający, że od początku wcielenia Zbawiciela przepełniała „gorycz upokorzeń, niedostatków, bólu i pogardy, jakich doświadczyć miała (…) Jego święta ludzka natura”. Objawił jej, że z chęci ratowania ludzi przed potępieniem pragnie dać im Swe skarby. Nakazał, by czcili Jego Boskie Serce w wizerunku serca ludzkiego i obiecał, że gdziekolwiek wizerunek ten będzie wystawiony i czczony, tam rozsieje Swoje łaski i błogosławieństwa.
- Podczas trzeciego objawienia - prawdopodobnie jeszcze w 1674 roku - wizytka zobaczyła Jezusa w blasku chwały. Jego rany błyszczały niczym pięć słońc. Zwrócił się do niej z poleceniem, by jak najczęściej, a przede wszystkim w każdy pierwszy piątek, przystępowała do Komunii Świętej w intencji wynagrodzenia za grzechy. Zalecił jej także, by w każdy czwartek w ostatnią godzinę dnia łączyła się z Jego modlitwą w Ogrojcu, błagając o miłosierdzie dla grzeszników.
- Ostatnie objawienie miało miejsce w czasie oktawy Bożego Ciała, 16 czerwca 1675 roku.
Kiedy święta klęczała przed tabernakulum, ukazał jej się Zbawiciel i powiedział: Żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię świętą i inne praktyki pobożne za zniewagi, jakich doznaję, gdy w czasie oktawy jestem wystawiony na ołtarzach. W zamian za to obiecuję ci, że Serce Moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia. Kiedy Małgorzata zapytała, jak może to spełnić, otrzymała polecenie, że ma udać się do o. Klaudiusza de la Colombiere, przełożonego jezuitów w Paray-le-Monial, który był wtedy spowiednikiem sióstr wizytek. Powiedz mu, że ma uczynić wszystko, co jest w jego mocy, aby to nabożeństwo rozszerzyć i w ten sposób pocieszyć me Serce – powiedział jej Pan Jezus.
          Św. Małgorzatę Marię wspominamy 14 X, a w każdy 1 piątek miesiąca zawierzamy swe życie Panu Jezusowi w ,,Akcie oddania się'' Jego Sercu- ,,O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego...
           Szczególnie w czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa ( po Majówkach pora na Czerwcówki).
W tym roku, pomimo trudności będziemy modlić się ,,Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa", wielbić Boga podczas Bożego Ciała 11VI i w oktawie Bożego Ciała ( przez 8 dni) dawać świadectwo wierności Ewangelii Chrystusa podczas procesji i święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.
           W zeszycie narysuj 2 serca i podpisz: ,,Serce Pana Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają- zmiłuj się nad nami!" oraz ,,Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte- módl się za nami!"
            Zachęcam do modlitwy nawet przez chwilę,w drodze do kościoła; adoracji;  procesji- byśmy dobrze wykorzystali łaski, płynące prosto z Serca Pana Jezusa i pozwolili Mu nam pomóc.
Szczęść Boże!
29.05.20r.
Temat: Zobowiązani do dojrzałości. Zielone Świątki.

Pomódlmy się ze św. Urszulą Ledóchowską o dobre dzieci, siostry, kobiety i matki: ,,Duchu Święty- przyjdź! Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas". 
 Papież Jan Paweł II, w dniu swych urodzin, 18 maja 2003r.  o dzisiejszej patronce powiedział: ,,To, co zwyczajne, czyniła nadzwyczajnym, codzienne zmieniała w ponadczasowe; to, co przyziemne, czyniła świętym", dodając jednocześnie, iż było to możliwe ,,w świetle eucharystycznej miłości". 
            Treści: Katecheza 47.
W Polsce Zesłanie Ducha Św. to Zielone Świątki: ,,Zielone Świątki- wchodzi zieleń w każde kątki''. Przystrajamy płoty i drzwi gałązkami brzozy i tataraku, gdyż  Duch Św. jest Panem żywiołów- wody, ognia, powietrza i ziemi. Jako Dawca Życia pozwala żyć przyrodzie, roślinom, zwierzętom i ludziom. Rozkazuje  Naturze, ożywia  i uśmierca swe stworzenie.
            W Kościele 2 dzień to urodziny Kościoła; Matki Kościoła. Także święto ruchu ludowego, gdy chłopi, na czele z Wincentym Witosem połączyli stare tradycje z wystąpieniami o prawa chłopów do współgospodarzenia Polską.
           Ten sam Duch Święty, którego Chrystus zesłał na apostołów w Pięćdziesiątnicę czeka na ciebie w sakramencie bierzmowania. Otrzymasz moc do czynienia dobra i sprzeciwiania się złu. Kiedy będzie bierzmowanie? Wtedy, gdy będziesz gotowy sam, zgodnie ze swoim sumieniem wyznawać wiarę w Chrystusa. Jeśli ktoś nie rozwija swej wiary, a kościół omija szerokim łukiem- nie powinien starać się o otrzymanie tego sakramentu. Dlatego potrzebny jest świadek bierzmowania, który potwierdza, że jesteśmy gotowi przyjąć ten dar. Dar to potęga i moc 2 Osoby Boskiej, Ducha Mądrości, Prawdy, Ożywiciela i Pocieszyciela- służące osobistemu rozwojowi i dawania światu świadectwa o Chrystusie.
Czy jesteś gotowy:
-rozwijać swą wiarę w Chrystusa?
-głosić zmartwychwstanie Chrystusa i zbawienie?
-dawać świadectwo, narażając się na ośmieszanie i odtrącenie?
-przeciwstawiać się  złu i nie wybierać ,,mniejszego zła"?
- czynić dobro nawet tam, gdzie go nie chcą i wbrew rozumowi ?
Jeśli tak- wygrałeś! Nagrodą jest Bóg, więc z Nim możesz wszystko......, ....., a na razie wystarczy, gdy w Zesłanie Ducha Świętego pójdziesz na msze święte do kościoła, pomodlisz się bez przypominania i będziesz świętować.
Szczęść Boże!
28.05.20r.
Temat: Powierzeni Matce.

Pomódlmy się, dziękując Bogu za Mamusie: ,,Pod Twoją obronę",  a zmarłym : ,,Wieczne odpoczywanie".
            Treści: Katecheza 48, Dz 1, 12- 14; J 19, 25- 27; J 2, 1- 12; Łk 8, 19- 21; Łk 2, 15- 19; Łk 2, 33- 35;
Łk 2, 46- 49.
Maryja jest Matką Bożą i naszą Matką, ponieważ:
- towarzyszy uczniom Pana Jezusa,
- wstawia się za potrzebującymi pomocy,
- modli się za Kościół,
- jest duchową Matką Kościoła, gdyż troszczy się o życie nadprzyrodzone wierzących,
- wspomaga wierzących wg nauki Syna,
- wstawia się do Boga, by nam nie zabrakło wiary, zapału do głoszenia Ewangelii i otwartości na Bożą prawdę,
- ukazuje Bożą miłość do ludzi.
           ,,Matka św. Augustyna była bardzo mądra i wychowała świętego. Ale matka św. Jana Vianneya była prostą kobietą wiejską, prawdopodobnie czytać i pisać nie umiała, a też wychowała świętego. Matka św. Jana Bosco też była zwykła, wielu ksiażek nie znała, ale znała Ewangelię, bo jej uważnie słuchała w kościele i nią żyła.
 Od świętych matek- święte dzieci.
 Od gorliwych matek - gorliwe dzieci.
 Od przeciętnych matek- przeciętne dzieci.
Od płytkich, światowych, tzw. ,,postępowych matek"- bardzo smutne dzieci".
Sługa Boży o. Bernard Kryszkiewicz, pasjonata.
           
W zeszycie napisz: Dzień Matki- 26 maja. Święto Matki Kościoła- 2 dzień Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek.
            Odmów lub zaśpiewaj w kościele lub w domu ,,Litanię loretańską"w intencji wszystkich matek.
Szczęść Boże!

22.05.20r.
Temat: Zjednoczeni dla wspólnoty:

Dzis wspomnienie sw. Rity- patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Pomódlmy się za chorych i ich opiekunów o potrzebne dary Ducha Św. - ,,Wierzę w Boga".
         Rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Św. To szczególny czas łaski, dlatego odpowiedzmy czynem na wezwanie św. Jana Pawła II: ,,Otwórzcie drzwi Chrystusowi!'
         Treści: Katecheza 46; 1 Kor, 1- 13. Każdy z nas  posiada dary naturalne, wrodzone talenty, zdolności i różnorodne  umiejętności wrodzone lub wyuczone. Może to są  zdolności matematyczne czy do języków, wrażliwość na potrzeby innych, łatwość nawiązywania kontaktów, intuicja w nowym środowisku, gotowanie czy opatrywanie skaleczeń. Niektóre traktujemy jak własne sukcesy lub porażki,,przez kogoś lub los" nam uczynione,  inne odkrywamy przypadkiem, a jeszcze o innych zapominamy lub z lenistwa ukrywamy.
          Nadprzyrodzone dary, których Bóg udziela dla dobra wspólnoty Kościoła to charyzmaty. To Chrystus je dla nas wyprasza. Największym z nich jest miłość. Dawane są bez zasługi człowieka, w celu budowania wspólnoty miłości, wiary, nadziei i pokoju. Mają doprowadzić wierzącego do zbawienia.
Jak sprawdzić, czy dar jest charyzmatem? Jeśli przyczynia się do oddawania czci Bogu- jest nim.  Jeśli skutkiem danej umiejętności jest krzywda i odejście od Boga, nawet dla szczytnych celów i wielkich pieniędzy- trzeba jej zaniechać.
          W zeszycie wypisz z 1 Kor 12, 1- 13 dary Ducha Św.  Te, które już odkryłeś u siebie, nawet ich ślad- podkreśl.
Módlmy się często o rozpoznawanie darów i charyzmatów u siebie i innych. Odkrywajmy talenty i dzielmy się nimi, a Pan Bóg da nam czas i możliwości ich realizacji.
 Szczęść Boże!
21.05.20r.
Temat: Dar na 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II.

Pomódlmy się modlitwą, którą Maryja w Fatimie nauczyła dzieci: ,,O mój Jezu- przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen."
           Treści: Mt 16, 18- 19, ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Dar na 100. lecie".
100 lat temu, 18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła. Dla jego bliskich był to cud- tak, jak cudem jest każde życie ludzkie.
              Na mapie znajdź  miejsce swego urodzenia i Wadowice, miejsce urodzenia św. Jana Jana Pawła II.
               W zeszycie napisz: Szczególne miejsca i wydarzenia w życiu KarolaWojtyły:
I. 18 V 1920r. - dom rodzinny w Wadowicach: narodziny Karola Józefa Wojtyły.
II. 20 VI 1920r. - kościół- chrzcielnica: chrzest św.- otrzymał imiona Karol Józef.
III. 1929- 1938r. -kościół: był ministrantem.
IV. 1930- 1938r. - Gimnazjum im. Marcina Wadowity: nauka i matura, teatr.
V. 1939-1945r. -studia na UJ w Krakowie. II wojna św. - tajne nauczanie, praca, seminarium.
VI. 1945- 1978r.- 1 rok w parafii w Niegowici, studia w Rzymie, kapłan, biskup i kardynał w Krakowie, wykładowca na KUL w Lublinie.
VII. 16 X 1978r - Watykan: papież Jan Paweł II.
VIII. 2 IV 2005r. - śmierć  po 27 latach pracowitego pontyfikatu.
             W roku 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II dziękujemy Bogu za jego życie i wiarę (Dar na 100. lecie). Pomyśl: co możesz ofiarować Bogu? Zawsze może to być modlitwa, dobry uczynek dla bliskich, zwierząt i roślin. Jeśli ci jest smutno- powiedz o tym Jezusowi i Maryi, jak to robił Lolek. Słuchaj i kochaj siebie, rodziców i świat- to najlepsze lekarstwa na problemy. Ze św. Janem Pawłem II powiedz Maryi: ,,TOTUS TUUS, czyli CAŁY TWÓJ!"
 Szczęść Boże!
15.05.20r.
Temat: Matka Boża z Fatimy prosi o modlitwę za światem.

 Pomódlmy się, ofiarując sprawy naszych rodzin i domowników Panu Bogu: ,,Pod Twoją obronę".
  W tym tygodniu mamy ,,Zimnych ogrodników": 12 V św. Serwacego, 13 V św. Pankracego, Matki Bożej Fatimskiej i rocznica zamachu na życie papieża Jana Pawła II; 14 V św. Bonifacego i ,,Zimną Zośkę" 15 V. Przez wieki ludzie przewidywali nadejście w tych dniach zimnego frontu atmosferycznego, a dziś matematycznie prognozujemy pogodę i los naszej planety, gdy nie zatrzymamy zmian klimatu.
15 maja to też ,,Dzień Niezapominajki", czyli szczególnej ochrony przyrody. Sprzątamy lasy i miejsca spacerowe ze śmieci, ratując środowisko.

            Treści: Pan Bóg czuwa nad światem- Opatrzność Boża. Jednak, dając ludziom wolną wolę, pozwala im decydować o własnym losie i podejmować decyzje, skutkujące np. globalnym kryzysem czy zniszczeniem przyrody. Zawsze jednak daje nam czas na opamiętanie się i wspiera człowieka w dobru.
103 lata temu, w Fatimie w Portugalii Maryja przez pół roku, od 13 maja do 13 października modliła się z Łucją, Hiacyntą i Frankiem o pokój. Przez dzieci przekazywała prognozy dotyczące losu świata, poszczególnych narodów i ludzi w tzw. tajemnicach fatimskich. Prosiła szczególnie dzieci o modlitwę za światem: o pokój, miłość i zgodę. Dziś znamy te tajemnice i wiemy, że modlitwą i świadomym działaniem możemy wprowadzać pokój między ludźmi. Mamy obowiązek dbania o czyste powietrze, oszczędzania przyrody i jej zasobów-w przeciwnym razie sami się zniszczymy. Modlitwa jest narzędziem, dzięki któremu włączamy samego Boga, Jego Moc w nasze działanie.
          Dziś, gdy cierpimy z powodu pandemii, potrzeba jeszcze więcej modlitwy, by ocalić świat od zagłady.
Dlatego modlimy się na różańcu, w czasie Majówki, pacierza i w każdej wolnej chwili prosimy Boga o pokój na świecie. Przepraszamy Go za obojętność religijną i zaniedbanie modlitwy i sakramentów.
          Św. Ojciec Pio powiedział, że ,,gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem".
          Zapis w zeszycie: Maryja w Fatimie prosiła: ,,Jestem Królową Różańca Świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do odmiany życia, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i pokutowali za grzechy"
Nie zapomnię o codziennej modlitwie, a raz w tygodniu jedną dziesiątkę różańca odmówię w intencji pokoju na świecie ( 1x ,,Ojcze nasz", 10x ,,Zdrowaś Maryjo" i 1x ,,Chwała Ojcu i Synowi ..."- można nawet na palcach).
Fatima: córka Mahometa, proroka w islamie. Fatwa: oficjalne pouczenie, opinia uczonego- teologa muzułmańskiego.
Szczęść Boże!
14.05.20r.
Temat: Dawca nowego życia.
Pomódlmy się o ustanie pandemii: ,,Święty Michale Archaniele- wspomagaj nas w walce..."Dziś wspomnienie trzeciego z tzw. ,,Zimnych ogrodników", św. Bonifacego. Polecajmy Bogu w modlitwach pracę rolników i tegoroczne zbiory.
           Treści: Katecheza 45. Dzieje Apostolskie- Zesłanie Ducha Św.
Dawca, darczyńca:  ktoś, kto dobrowolnie obdarowuje innych dobrem duchowym lub materialnym; krwiodawca; dawca organów po śmierci mózgowej- wg specjalnej deklaracji lub woli. (Ja jestem dawcą szpiku-wg DKMS).
             
Pan Jezus stał się Narzędziem w rękach Boga Ojca, oddając za nas życie na krzyżu. Przez Niego działa Duch Św., czyli Dawca, Sprawca zbawienia człowieka. Duch Święty:
- jest obecny w naszym życiu,
- udziela nam zbawczej mocy, już od chrztu św.,
- jest inicjatorem i sprawcą wszelkiego dobra na ziemi,
- w sakramencie pokuty i pojednania okazuje swą moc, przywracając nam wolność dziecka Bożego,
- w Eucharystii przemienia chleb w Ciało, a wino w Krew Chrystusa,
- znaki towarzyszące udzielaniu sakramentów św. wzmacniają wiarę w boską, a nie magiczną moc Ducha Św.
Dla rozjaśnienia i przybliżenia roli Ducha Św.
Pan Jezus jest jak krwiodawca.  Oddając krew czyni to, odpowiadając na potrzeby i prośby innych ludzi- Pan Jezus odpowiedział na prośbę Ojca. Osobą, dzięki której można pobrać krew i podać choremu jest pielęgniarka lub lekarz- w świecie podobna jest rola Ducha Św.
Szczęść Boże!

08.05.20r.
Temat: Pan wszechswiata. Św. Biskup Stanisław.

Pomódlmy się za sprawujących władzę w Polsce i na świecie, by rządząc kierowali się dobrem ludzi i świata, za których losy są odpowiedzialni: ,,Św. Stanisławie, módl sie za nami!" 3X
                  Św. Stanisław ze Szczepanowa jest jednym z głównych patronów Polski. Ścięty mieczem na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypomniał niemoralne życie. Ulubiona postać św. Jana Pawła II, który wspierał się postawą św. Stanisława w kierowaniu Kościołem powszechnym.
                 Treści: Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa i dzięki Niemu w nasze zmartwychwstanie duszy i ciała jest podstawowa prawdą(dogmatem) chrześcijaństwa. ,,Jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrystus, jedna Ewangelia  i jeden Kościół"- przypominał św. Jan Paweł II, gdy nawet katolicy zaczęli mieszać dogmaty różnych religii i kultur. Św. Stanisław, oddając życie za podstawowe prawdy moralne poniósł śmierć. Ale to król przegrał swe życie- został wypędzony i potajemnie zgładzony. Z króla Szczodrego, bo był świetnym dowódcą i dobrym władcą dla poddanych stał się Śmiały, tzn.  tym, który podniósł rękę na przedstawiciela Chrystusa.
                My też kiedyś umrzemy- straszne? Już nie, gdyż Chrystus nas odkupił( dosłownie zapłacił za nas okup). Ta świadomość jest nadzieją chrześcijańską. I nieważne, czy człowiek jest pochowany w ziemi, czy skremowany, albo, jak w obozach śmierci spalony- zmartwychwstanie! Poza tym, dlaczego mamy się bać tego, co czeka nas wszystkich i co i tak nastąpi.
               Dowody: Słowa, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, a tych zawsze dotrzymuje.
               Notatka w zeszycie: Pan Jezus przed swym wniebowstąpieniem dał słowo, że:
- ,,w domu Ojca mego jest mieszkań wiele",
- ,, Idę przecież przygotowaćwam miejsce",
- ,, Zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem",
- ,,Ja jestem zmartwychwstanie i życie",
- ,,Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie".
Prawda o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa i obietnica spotkania z Nim w domu Ojca nabiera wyjątkowego znaczenia w obliczu śmierci człowieka.
Szczęść Boże!
07.05.20r.
Temat: Dobry Pasterz. Majówka.
Pomódlmy się ze św. Florianem, dziękując Bogu za ofiarność strażaków: ,, Ojcze nasz". 4 Vto  Dzień Strażaka. Św.Florian, rzymski oficer z IIIw. jest patronem strażaków, hutników, garncarzy i piekarzy. Przedstawiany jest z naczyniem z wodą do gaszenia ognia. Zmarł 4 V 304r. w Austrii.
              Treści: 3 V była niedzielą Dobrego Pasterza. Pan Jezus siebie nazwał Dobrym Pasterzem, który zna swe owce(nas),a one idą za Nim. Tylko On może poprowadzić ludzi do Ojca. Gdy jedna owca ze stu odłączy się od stada, Jezus jej szuka. Dziś misja Jezusa jest kontynuowana w Kościele, poprzez sakramenty. Udzielają ich pasterze( duszpasterze) i kierują Kościołem.
                Zadanie domowe: Pomódl się za pasterzy Kościoła, kapłanów z parafii i papieża Franciszka.
Możesz odmówić/zaśpiewać psalm 23 ,,Pan jest Pasterzem moim".
Zachęcam do odmawiania/ śpiewania ,,Litanii loretańskiej" i pieśni Maryjnych podczas Majówki ( w domu, kościele, przy przydrożnej kapliczce czy krzyżu).
 Szczęść Boże!

30.04.20r.
Temat: Sprawdzian wiadomości z działów V i VI. Tydzień Biblijny.
Pomódlmy się  ,,Modlitwą przed nauką"-  ,,Duchu Św.Boże, który oświecasz serca i umysły nasze..."
 Zadanie:
1. Przygotuj kartkę i długopis.
2.Przeczytaj treści z powtórzenia(9punktów).
3. Wybierz 5 zadań.
4.Napisz odpowiedzi. Staraj się ściśle odpowiadać na tematy, pisz wyraźnie i najważniejsze treści.
5.Zrób zdjęcie/napisz odpowiedzi i prześlij od razu  na mail: m.sierpinska@psp3jl.pl
Ocenianie: poprawne treści;1 zadanie- 2, 2 zadania-3, 3 zadania- 4, 4 zadania- 5, 5 zadań- 6. Tylko dla formalności przypominam o uczciwości- ufamy sobie.
Powodzenia-Szczęść Boże!
,,Modlitwa po nauce"- ,, Dziękujemy Ci, Panie za światłość tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki- przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"
Zachęcam do czytania/słuchania/ Pisma Świętego- codziennie 1 minuta/ 1 zdanie i więcej, zaczynając od dowolnej strony. Działa jak szczepionka na wszelkie choroby duszy i ciała:)

24.04.20r.
Temat: Powtórzenie wiadomości z działów V i VI.
Pomódlmy się, prosząc Boga o deszcz ,,Ojcze nasz... Amen. Panie Jezu, Ty się tym zajmij!"
Treści:
1. Wielki Post chrześcijanina: cel, sens, symbole, kolory, msza św., nabożeństwa, postanowienia, ograniczenia.
2. Modlitwa jako czyn pokutny.
3. Sens i cel postu.
4. Jałmużna wielkopostna i uczynki miłosierdzia- wymień sposoby udzielania pomocy potrzebującym(przed  i w czasie pandemii).
5. Wyjaśnij słowa ,,Triduum Paschalne''.
6. Czego dokonał Pan Jezus w Wielki Czwartek?
7.Znaczenie i liturgia  Wielkiego Piątku.
8. Opis zmartwychwstania Pana Jezusa.
9. Świętowanie Wielkanocy i zwyczaje wielkanocne- przykłady.
              Zadanie: Przejrzyj notatki w zeszycie i katechezy w podręczniku- szukaj ścisłych informacji i odpowiedzi do podanych zagadnień. Możesz utrwalić swą wiedzę, porównując treści w Biblii i Katechizmie.
W internecie sprawdzaj, czy strony są chrześcijańskie. Szczęść Boże!

23.04.20r.
Temat: Świętowanie zmartwychwstania. Pan Zwycięzca.
Pomódl się 3X ,,Jezu, ufam Tobie!"

           Treści: Chrześcijanie, przygotowując się do Wielkanocy święcą pokarmy na stół wielkanocny . Symbolika tych pokarmów ma charakter religijny. Baranek symbolizuje Jezusa Chrystusa, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Jajko( pisanka) to symbol nowego życia, a chleb przypomina, że Chrystus stał się dla ludzi pokarmem na życie wieczne. Inne symbole: woda,ogień- światło, paschał, święconka, zając (grzesznik). Uwaga: bez wiary w zmartwychwstanie te symbole, znaki, obrzędy są tylko kultywowaniem tradycji i zwyczajów i nie dadzą nam naszego zmartwychwstania.
           Zapisz w zeszycie: temat, data. Pan Jezus wzywa do wiary w Niego. Wierzacych i pragnących zmartwychwstać z Nim nazywa błogosławionymi- J 20,29. Gdy gromadzimy się na Eucharystii (przez TV czy radio), wyznajemy wiarę w Zmartwychwstałego i nie potrzebujemy widocznych śladów męki, by wierzyć w Moc Jezusa- J,20,29. Powtórzenie wiadomości z działów V i VI- 24 kwietnia,  sprawdzian 30 kwietnia.
Alleluja!

17.04.20r.
Temat: Święto Miłosierdzia Bożego.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Pomódl się 3x ,,Jezu, ufam Tobie!"
          Treści: Jest rok 1931, Płock-s.Faustyna (Helena Kowalska), w zakonie kucharka,w niedzielę wieczorem zobaczyła Pana Jezusa. Nie, nie przestraszyła się- nakarmiła przed chwilą jakiegoś żebraka, a był nim Pan Jezus.Ten poprosił ją(!) o namalowanie swej postaci, z ranami , 2 promieniami i napisem ,,Jezu, ufam Tobie!" Obraz będzie ,,naczyniem", w który grzesznicy otrzymają miłosierdzie( miłość, która przekracza rozum). Siostra, chora na gruźlicę, traktowana jak służąca, biedna, po kilku klasach szkoły powszechnej ma rozgłosić Boże Miłosierdzie w świecie i ustanowić ze zwierzchnikami Święto Bożego Miłosierdzia na  1 niedzielę po Wielkanocy. Jezus mówił o tym aż 14 razy, a dopiero Jan Paweł II ustanowił to święto i konsekrował bazylikę  w Łagiewnikach.
       W zeszycie-zapisz temat i datę. Notatka: Św. s. Faustyna, pomimo swych ułomności rozgłosiła idee Bożego Miłosierdzia  w całym świecie. W ,,Dzienniczku" zapisała słowa Pana Jezusa, który pragnie  zbawić każdego grzesznika. Szczególnie głosiciele Jego Miłosierdzia, czciciele Jezusa w obrazie, odmawiający Koronkę w godzinie śmierci Jezusa- o 15.00, modlący się w Godzinie Miłosierdzia- od 15.00 do 16.00 albo powierzający siebie w Święto Miłosierdzia Bożego- otrzymają wiele łask, a zwłaszcza dla grzeszników.
        Zachęcam do modlitwy, szczególnie w wigilię Miłosierdzia i Święto Miłosierdzia Bożego-19 IV 20r.
i powierzenia siebie i świata Jezusowi- ,,Jezu, ufam Tobie!"
Alleluja!

16.04.20r.
Temat: Ofiara Krzyża. Tajemnica cierpienia i śmierci.

 Pomódl się za siebie i bliskich. Podziękuj Bogu za życie- ,,Chwała Ojci i Synowi i Duchowi Św., jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen"-3x

             W katechezach 37 i 38: Pan Jezus, podobnie jak każdy człowiek doświadczał ciepienia i śmierci. Nie da się wyjaśnić do końca(tajemnica!), dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie, w tym swego Syna. Szczególnie bez Jezusa cierpienie nie ma sensu. Jezus przyszedł na świat, by ludzi zbawić, i, choć wielu uleczył to nie zlikwidował bólu i śmierci. Wiemy, że zło, smutek, cierpienie i śmierć są wynikiem nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Kochając ludzi, przez ludzi i dla ludzi Bóg poświęca Jezusa, a Jezus dobrowolnie oddaje za nas życie. Bóg dopuszcza choroby, ale nie jest przyczyną cierpienia. W chorobie czy bólu musimy szukać pomocy u lekarzy, a u księży z  sakramentu namaszczenia chorych. Patrząc na Krzyż, zwłaszcza podczas pandemii możemy współuczestniczyć w męce Jezusa. Bóg w  sakramencie namaszczenia udziela łaski Ducha Św. niesie pocieszenie, pokój i przebaczenie.
           Notatka w zeszycie: Krzyż Jezusa jest znakiem zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem. Wyraża miłość Boga do ludzi. Dzięki śmierci Chrystusa ludzie otrzymują nowe życie, zbawienie.
Triduum paschalne(3dni): Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota dają nowy sens życia, nawet gdy chorujemy i umieramy.
Alleluja!

03.04.20r.
Temat:
Udział w uczcie Pana Jezusa. Niedziela Palmowa.
Pomódl się ze św. Janem Pawłem II o ustanie epidemii- ,,Któryś za nas cierpiał rany..." Szczęść Boże!
TWÓRCZE PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA:
Niedziela Palmowa: poświęcenie palmy wielkanocnej przez osobę dorosłą ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Można odczytać Mt 21,1- 17.Wysłuchanie mszy św.przez radio lub TV.
Wielki Czwartek:jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na widocznym miejscu.Krótka modlitwa- J 13 i J 14. Przyjęcie komunii św. duchowo , 3 minuty ciszy i dziękczynienia Panu Jezusowi. Po kolacji -1 Kor 11,17- 34, pieśń ,,Ogrodzie Oliwny". Godzina ciszy lub uczestnicząc w liturgii przez radio lub TV.
Wielki Piątek: śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa, staramy się pościć, w ciszy adorujemy Krzyż Pana Jezusa.ROBIMY PISANKI. Przyjmujemy komunię św. duchowo- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Całujemy z czcią Krzyż. Przed spoczynkiem- Hymn o miłości- 1 Kor 13, 1- 13.
Wielka Sobota: przygotowujemy kosz wielkanocny, święcimy w domu ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Śpiewamy pieśni wielkopostne. Wieczorem- dziękujemy Bogu za łaskę wiary, przyjmujemy duchowo komunię św. Po kolacji śpiewamy pieśni wielkanocne. ALLELUJA!
Wielka Niedziela: śniadanie przy wielkanocnym stole- zapalona świeca, modlitwa i J 20. Życzenia i dzielenie się poswięconym jajkiem. Pieśń wielkanocna. ALLELUJA!1
Poniedziałek - cd.świętowania w domu- ŚMIGUS DYNGUS. ALLELUJA!

26.03.2020

Temat: Modlimy się z całym Kościołem.

Modlitwa ,,Ojcze nasz” papieżem Franciszkiem w intencji ustania pandemii.
             Przypomnienie ,,Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”- warunki przebaczenia i co jest najtrudniejsze w okazywaniu i uzyskaniu przebaczenia.
Rozważenie- Po co ludzie się modlą? Jak się modlił Pan Jezus? –Biblia, podręcznik kat.33.
Modlitwa jako czyn pokutny- gdy wyraża postawę chrześcijanina wobec grzechu. Dzięki modlitwie człowiek otrzymuje pomoc, by się nawrócić i siłę do przemiany swego życia.
PROŚBA- MODLIMY SIĘ O USTANIE PANDEMII:
-znanymi modlitwami, np. Zdrowaś, Ojcze nasz, Credo,
- na różańcu, podczas pacierza
- koronkami- Do Miłosierdzia, Do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa,
- aktami strzelistymi,
- ,,Jezusie , Maryjo, Józefie Święty- ratuj nas!- w ciągu dnia.
NIE WSTYDŹMY SIĘ KLĘKAĆ DO MODLITWYJ I DOBRZE MYŚLMY O INNYCH!

27.03.2020

Temat: Udzielamy jałmużny.

Modlitwa do św. Michała Archanioła ,,Święty Michale…,wspomagaj nas…”.

         Treści: E-podręcznik kat.32. Szukamy w słowniku słowa ,,jałmużna”-i form jałmużny.
Jałmużna( dawniej, kojarzona z żebrakami, biedą i upokorzeniem ) to działalność charytatywna(współcześnie) jako pomoc materialna i życzliwość wobec potrzebujących. Jałmużna wielkopostna to uczynki miłosierne wobec duszy i ciała, wynikające z pragnienia naśladowania Boga.
Pan Jezus jałmużnę traktował jako ważną dla życia religijnego. Formy- skarbonka, przemyślane zakupy. WASZA ŚWIETNA POSTAWA WOBEC  TOSI, ANTKA, ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA!

Fragmenty ,,Chłopów” W.S. Reymonta( Zaduszki, historia Kuby, Agaty).
Słownik języka polskiego. Encyklopedia zwyczajów i tradycji polskich. Biblia-historia ,,wdowiego grosza” i przypowieści  Pana Jezusa o talentach. KKK. Filmy w Internecie na stronach chrześcijańskich.

 
02.04.2020 r.
Temat: Ofiara Wieczernika. Modlimy się ze św. Janem Pawłem II.(kat. 35)

Pomódl się za duszę św. Jana Pawła II (2 IV- 15 rocznica Jego śmierci) i dusze w czyśćcu cierpiące- ,,Wieczny odpoczynek…’’.
Sprawdź swoją wiedzę o św. Janie Pawle II: www.minstructor.pl/public/view/5710602769006592
Zapoznaj się z perykopą biblijną 1 Kor 11, 23-26.
             Zapisz w zeszycie: Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, by w każdej mszy św. uobecnić swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Św. Paweł przypomina, że w Eucharystii należy uczestniczyć z wiarą w  obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Dzięki posłudze kapłanów misja powierzona Apostołom w Wieczerniku spełniana jest w Kościele.


 

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free