Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. polski 6c

24 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Teatr z przymrużeniem oka - K. I. Gałczyński "Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić ...." .

Zupełnie inaczej wyglądałaby ta lekcja, gdybyśmy chodzili do szkoły. Niestety .....

1. Kilka słów o autorze tekstów, które za chwilę przeczytacie:                (przeczytajcie)
Konstanty Ildefons Gałczyński: urodził się w 1905 r. w Warszawie, tu też studiował na Uniwesytecie Warszawskim filologię klasyczną (łacinę i grekę). Debiutował w 1923 r. na łamach prasy literackiej. W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej i lata 1939 - 1945 spędził w obozie jenieckim Altengrabow w Niemczech. W 1946 r. wrócił do kraju. Był poetą, satyrykiem, tłumaczem Szekspira, autorem słuchowisk radiowych. Współpracował z dwutygodnikiem "Przekrój", w którym ukazywały się "Listy z fiołkiem"i "Teatrzyk Zielona Gęś". Wakacje spędzał w leśniczówce Pranie, gdzie obecnie znajduje się muzeum poety. Zmarł w 1953 r. w Warszawie.
Przepiszcie do zeszytów:
2. "Teatrzyk Zielona Gęś" powstawał w latach 1946 - 1950 w Krakowie. To bardzo krótkie utwory (miniatury dramatyczne) mające klasyczne cechy budowy zewnętrznej dramatu (podział tekstu na role, tekst główny i poboczny - didaskalia, a nawet podział na akty i sceny). Autor ukazuje w utworze świat zdeformowany, zniekształcony, absurdalny, operuje komizmem. jest to świat groteskowy, w którym brak logiki, wydarzenia są zaskakujące nieprawdopodobne, jak ze złego snu. 
3. Przeczytajcie teksty z podręcznika str.383 - 385.
4. Ćw. 1. str.386. - podręcznik
* ustnie
* ustnie
* Czytelnika może zaskakiwać lekka, łatwa, zabawna treść utworów.     (przepiszcie do zeszytów)
* Teksty mogą wywołać śmiech, zaskoczenie lub niezadowolenie.

Pozdrawiam i do zobaczenia w klasie 7. we wrześniu w szkole!

23 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Graficzne znaki spójności tekstu.

1. Przeczytajcie artykuł z podręcznika  - str. 370 - 372.
2. Analiza tekstu (ćw. 1. str 372)      (przepiszcie do zeszytów)
* Tematem atrykułu jest historia powstania wytwórni filmowej Warner Bros.
* Cel artykułu: pokazanie, że bracia Warner pochodzili z polskiej rodziny, ich rodzice przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych mieszkali w Krasnosielcu.
* Tekst skierowany jest do polskich czytelników. 
3. Ćw. 2., 3.                                        (przepiszcie do zeszytu)
* Fragmenty zapisane pogrubioną czcionką informują o tym, co pojawi się w następującym po nim tekście, wskazują jego temat.
* Układ akapitów jest przemyślany, są one uporządkowane w sposób chronologiczny, przedstawiają wydarzenia od narodzin założyciela rodu Warnerów do sprzedania przez braci udziałów w firmie.
4. Przeczytajcie informacje na temat graficznych znaków spójności tekstu - podręcznik str.372 (niebieska tabelka) i 373 (niebieska tabelka).
Graficzne znaki spójności tekstu to : 
- tytuł i śródtytuł
- akapit
- znaki interpunkcyjne (myślnik, dwukropek, nawias, średnik).
5. Ćw. 4.                 (przepiszcie do zeszytu)
* myślniki: 
- zastępują wyrazy, których można się domyślić, np. 
"Cass Warner podaje, że w Krasnosielcu urodził się tylko Hirsch. Inne źródła z kolei - że na świat przyszli tu także Aaron i Szmul".
- oddzielają słowa postraci od wypowiedzi narratora, np.
"Jeśli to złoto na ulicach jest prawdą, przyślę po was, zanim się obejrzysz - obiecywał 26 - letni Benjamin".
- występują przed wyrażeniami, które w sposób ogólny przedstawiaja to, co wcześniej zostało opisane szczegółowo, np.
"Szybko zainteresowali się świeżutkim wynalazkiem - kinematografem".
- pojawiają się po bardziej rozbudowanych członach zdania, aby zwrócić uwagę na to, co było powiedziane wcześniej, np.
"Ten zegarek jest tu niezwykle ważny, warto go zapamiętać - bez złotego zegarka Benjamina  z Krasnosielca nie byłoby ani "Casablanki", ani "Buntownika bez powodu", ani "Matriksa".
* według powyższego wzoru zastanówcie się nad odpowiedzią dotyczącą dwukkropków i nawiasów, poszukajcie przykładów w tekście   (ustnie).
6. Zadanie :
Wstaw w zdaniach wskazane znaki interpunkcyjne:
* dwukropek:
W szlacheckich dworach przyjmowano gości w wyznaczonych miejscach w salonach, bawialniach, a także ogrodach. Tam gościnny szlachcic częstował wszystkich, czym chata bogata mlekiem, serami, pierogami i różnymi domowymi wypiekami.
* myślnik:
Częstowano ich obfitym obiadem, a po nim wykwintnymi smakołykami na deser.
Przez cały dzień uczniowie bawili się na placach zabaw, grali w piłkę, brali udział w wyścigach, słowem mieli urozmaicone rozrywki.
* nawias:
Późnym wieczorem przy śpiewie i muzyce wracali do domu.
Od kilku lat chyba ponad pięciu był to wspaniały sposób spędzania wolnego czasu w szkole inaczej niż zawsze.

Pozdrawiam.

23 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Zdanie złożone współrzędnie.

Zdanie pojedyncze (ma jedno orzeczenie) już za nami. Dzisiaj rozpoczynamy składnię zdania złożonego, a konkretnie zdanie złożone współrzędnie.
1.Przypominam:      (przepiszcie do zeszytu)
* Żeby zdanie było złożone, musi mieć dwa orzeczenia!
* Jeżeli zdanie ma trzy i więcej orzeczeń, to jest to zdanie wielokrotnie złożone.
Np. Jutro pójdę do kina lub zostanę w domu.                              zdanie złożone (dwa orzeczenia)
       Wczoraj odwiedziła nas znajoma mamy, której dawno nie widzieliśmy, ponieważ wyjechała do Angkii.      
                               zdanie wielokrotnie złożone (trzy orzeczenia)
2. Przechodzimy do zdań współrzędnie złożonych:
   Zdanie złożone współrzędnie składa się z dwóch zdań składowych,np. 
                       1                            2
             Wyszedł z domu i spotkał przyjaciela.
wyszedł z domu - pierwsze zdanie składowe
spotkał przyjaciela - drugie zdanie składowe
W większości wypowiedzeń, jesli zdanie złożone współrzędne podzielimy na zdania składowe (pojedyncze), zachowają one logiczną spójność wypowiedzi, np. 
               Wyszedł z domu.                Spotkał kolegę. 
3. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie:

* wypowiedzenie współrzędnie złożone łączne:
 wykres:                                                                                
                   1                     (i)              2         
       _________________ .....________________

Np. Marek jest zdolny i uczy się pilnie.           (treści obu zdań składowych uzupełniaja się)
1 - Marek jest zdolny
2 - uczy się pilnie
Spóniki charakterystyczne dla tego typu zdań: i, oraz, a, ani, jak również, tudzież, zarazem.

* wypowiedzenie współrzędnie złożone przeciwstawne:
wykres:
                      1              (ale)               2
            ——————>.......  < ——————                
Np. Biegacze byli już zmęczeni, ale nie chcieli odpoczywać.        (treści zdań przeciwstawiąją się sobie, bo skoro                                                                                                              biegacze byli zmęczeni, powinni odpocząć,
                                                                                                            a oni biegli dalej)
1 - biegacze byli zmęczeni
2 - nie chcieli odpoczywać
Spóniki: ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, jednakże, a.

* wypowiedzenie współrzędnie złożone rozłączne:
wykres:
                      1                  (albo)              2
           ———————< ........>———————
Np. Jutro pojadę na wycieczkę albo zostane w domu.                     (treści zdań współrzędnych wykluczają się, np. 
                                                                                                            zrobię jedno albo drugie)
1 - jutro pojadę na wycieczkę
2 - zostanę w domu
Spójniki: albo, czy, lub, bądź.

* wypowiedzenie współrzędnie złożone wynikowe:
wykres:
                                  1                (więc)             2
                      ———————>.........>———————
Np. Agnieszka jest pracowita, więc w szkole uzyskuje dobre oceny.       (treść drugiego zdania składowego (2)      
                                                                                                                     wynika z treści zdania pierwszego (1) ) 
1 - Agnieszka jest pracowita
2 - w szkole uzyskuje dobre oceny
Spójniki: więc, toteż, dlatego, zatem.  
4. Praktyka szkolna pokazuje,że najczęściej rozpoznajecie typy zdań złożonych po spójniku. Należy jednak pamiętać:
WAŻNE:                                     (przepiszcie do zeszytu)
Zdania składowe w zdaniu złożonym współrzędnie mogą się łączyć bezspójnikowo ( bez spójnika).
Np. Myję naczynia, słucham radia.

Dobra rada:                      (przeczytaj)
* W takich przypadkach, chcąc określić typ zdania złożonego współrzędnie, w miejsce przecinka wstaw sobie pasujący spójnik.
* Najwięcej trudności sprawia odróżnienie zdania złożonego współrzędnie rozłącznego od przeciwstawnego. zapamiętaj, że zdanie rozłączne mówi o dwóch czynnościach, z których jedna wyklucza drugą (albo - albo). W zdaniu przeciwstawnym natomiast treść drugiego zdania jest inna niż wynikałoby to ze zdania pierwszego, zaskakuje nas, jest przeciwstawna do naszych oczekiwań. 
5. Zadanie:
* Rozpoznaj typ zdania złożonego współrzędnie, narysuj wykres:
- Padał śnieg i wiał silny wiatr.                                             WZÓR
                                            1            (i)        2            
                                    ————— ..... —————                      zd. zł. wsp. łączne
- Napisz do mnie albo zadzwoń.
- Był straszny hałas, ale nikomu to nie przeszkadzało.
- Wczoraj byla okropna pogoda, cały dzień padał deszcz.
- Było późno, więc postanowiliśmy wrócić do domu.
* Z par zdań pojedynczych utwórz zdania złożone współrzędnie:
 - przeciwstawne:                                                                 WZÓR
Zmarzłem. Nie zachorowałem.                         Zmarzłem, ale nie zachorowałem.
- wynikowe:
Wieje wiatr. Liście spadają z drzew.
 - rozłączne:
Przyjdę do Ciebie. Zatelefonuję.
- łączne:
Szedł. Śpiewał.
6. Interpunkcja w zdaniu złożonym współrzędnie:                     (przepisz do zeszytu)
W zdaniu złożonym współrzędnie :
* przecinkiem oddzielamy zdania składowe połączone spójnikami: a , ale, jednak, lecz, zatem, czyli, toteż, więc, atakże zdania połączone bezspójnikowo;
* przecinkiem nie oddzielamy zdań składowych połączonych spójnikami: i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ni, ani.
Uwaga: 
Gdy te spójniki powtarzają się w zdaniu, stawiamy przecinek przed drugim (i kolejnum) z nich.

Wiem, że jest tego dzisiaj dużo, ale to już końcówka! Pozdrawiam.
19 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: W krainie epiki - powtórzenie wiadomości.

Powtórzymy dzisiaj wszystkie wiadomości o epice, jednym z trzech rodzajów literackich.
Przepiszcie do zeszytu:

                                                       rodzaje literackie
                          
                                liryka                         epika                    dramat                   (narysujcie sobie strzałki)
                                                        (utwory pisane prozą)

1. Przeanalizujcie planszę - podręcznik str.366 - 369.
2. Przeczytajcie polecenia ćwiczeń od 1 do 6, odpowiedzcie na nie ustnie, a następnie przepiszcie do zeszytu:
* Cechy charakterystyczne epiki: 
- wydarzenia przedstawione są w formie opowieadania i opisu,
- występuje narrator (opowiadacz) oraz bohaterowie, wokół których toczy się akcja,
- na akcję składają się wątki główne i poboczne,
- wszystkie zdarzenia tworzą fabułę
- wyróżniamy dwa typy narracji: 
   a.) pierwszoosobowa - narrator jest świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń świata przedstawionego
   b.) trzecioosobowa - narrator jest ukryty, wszechwiedzący (wie wszystko) i wszechobecny
* Każdy rodzaj literacki ma gatunki literackie.
    Do epiki należą: 
 - bajka              - nowela                          - mit
 - baśń                - opowiadanie                 - przypowieść
 - powieść          - legenda
* Cechy poszczególnych gatunków epiki:                    (narysujcie sobie tabelę)
                         gatunek                                                 cechy                                     przykład
                        powieść                                rozbudowane elementy świata                 "Chłopcy z Placu Broni"
                                                          przedstawionego, zdarzenia układają się 
                                                           w wątki, rozbudowana fabuła, bohaterowie 
                                                                  główni i poboczni
                          
                        bajka                                     jej bohaterami często są zwierzęta            "Czapla, ryby i rak"
                                                               uosabiające ludzkie cechy, jej celem jest         " Przyjaciele"
                                                                pouczenie czytelnika zawarte w morale,
                                                                   może być napisana prozą, ale także 
                                                                           wierszem

                        baśń                                      rozbudowana fabuła, zawiera elementy          " Baśń o kocie w butach"
                                                                       fantastyczne, postacie dzielą się                   "Trzy małe świnki"
                                                               na dobre i złe, utwór ma charakter pouczający
                                                                dobro jest zawsze nagradzane, a zło ukarane
                                                                          szczęśliwe zakończenie

                       nowela                       krótki utwór jednowątkowy, niewielu bohaterów,         "Katarynka"
                                                               fabuła zwięzła, wyrażnie zaznaczony punkt 
                                                                               kulminacyjny

                       opowiadanie                krótki utwór, jeden lub kilku bohaterów,                     "Bajki robotów"
                                                                 jeden lub kilka wątków, opisy 
                                                                          i refleksje narratora

                       legenda                             elementy historyczne przeplatają się                       "Legenda o Lechu, 
                                                              z fantastycznymi, często też związana                    Czechu i Rusie"
                                                              z historycznymi postaciami, zdarzeniami,
                                                                    miejscami

                     przypowieść                     ma charakter pouczający (moralizatorski)                 "Przypowieść o 
                                                            przedstawia ponadczasowe prawdy dotyczące           miłosiernym 
                                                                      życia człowieka                                                  Samarytaninie"

                      mit                                    opowieści wyrażające wierzenia danej                   "Mit o Tezeuszu
                                                            społeczności, opowiadają o powstaniu świata,             i Ariadnie"
                                                            stworzeniu człowieka, pochodzeniu i czynach 
                                                             bogów oraz wielkich bohaterów
cechy utworu fantastycznonaukowego                                            cechy utworu historycznego
  - ukazuje wydarzenia należące do dalekiej                                  - ukazuje wydarzenia historyczne
            przyszłości
  - przedstawia wizję przyszłości, która wynika                             - występują wnim postaci historyzcne
       z postępu naukowo - technicznego
  - oprócz ludzi mogą występować w nim istoty                            - świat przedstawiony jest umieszczony
          pozaziemskie                                                                          w okresie wcześniejszym niż czasy autora
                                                                                                           należy on do odległej przeszłości
  - postaci mówią językiem współczesnym                                    - zawiera wątki historyczne i fikcyjne
      czasami używają neologizmów
  - zawiera elementy fantastyczne związane                                   - najczęściej zmierza do przekazania 
     z przyszłymi ludzkimi wynalazkami                                               prawdy historycznej
                                                                                                         - elementy świata przedstawionego pasują do 
                                                                                                              dawnych czasów, są prawdopodobne
* ćw. 5. str.365. 
Zastanów się nad odpowiedzią, jest nią "baśń".
Pozdrawiam Was cieplutko!

19 czerwca 20r. (jwdna jednostka lekcyjna)

Temat: O pomyśle, który przyszedł do głowy.

Sylwetkę naszej polskiej noblistki - Wisławy Szyborskiej - już znacie. Dzisaj na lekcji kolejny wiersz poetki pt."Pomysł".
1. Przeczytajcie utwór - podręcznik str.348.
2. Zastanówcie się, co jest tematem wiersza? Kto jest podmiotem lirycznym i bohaterem utworu?
    Ćw. 1. str. 349. (kropki).
Przepiszcie do zeszytu: 
Utwór mówi o pisaniu, tworzeniu wiersza, poezji. Poetka rozmawia w nim ze swoim pomysłem, który jest bohaterem utworu.Podmiotem lirycznym natmiast jest poetka - Wisława Szymborska. Kobieta zastanawia się nad tym, jak napisać nowy tekst. Budowa utworu wskazuje na wypowiedź jednej osoby - monolog. Wierszprzypomina dialog, ponieważ obserwujemy w nim rozmowę poetki z pomysłem.
3. Czego dowiadujemy się z wiersza o twórcy? (ćw. 4. str.349.)
Przepiszcie do zeszytu:
* Cechy twórcy: niepewność, pesymizm, skromność, brak wiary we wlasne zdolności i siły, zazdrość wobec innych poetów.
* Tworzenie to trudna dla niego praca, która wymaga wielkiego wysiłku. 
* Aby poeta tworzył, potrzebny jest talent, pracowitość i dobry pomysł. Poeta musi wierzyć we własne siły.
4. Omów budowę utworu i wypisz z niego środki stylistyczne. (samodzielnie w zeszycie)
Pozdrawiam!


10 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Polscy poeci wyróżnieni Nagrodą Nobla.

Niedawno czytaliście o najmłodszej laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. Dziś poznamy polskich poetów -  laureatów tejże nagrody. Jej otrzymanie jest ogromnym wyróżnieniem. 
Przeczytaj:
Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.
Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901r. - Pokojową nagrodę Nobla otrzymał wtedy Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i Frederic Passy. Od 1902 r. nagrody są wręczane przez króla Szwecji. Uroczystość odbywa się zawsze 10 grudnia.
Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy: znaczną kwotę pieniężną, aby mogł kontynuować swoje badania lub prace bez konieczności zabiegania o fundusze.
Nagrody Nobla są przyznawane corocznie i w następujący dziedzinach: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury, Pokojowa Nagroda Nobla. Od 1968 r. Szwedzki Bank Narodowy przyznaje w dziedzinie ekonomii nagrodę imienia Alfreda Nobla.
1. Przeczytaj informacje o polskich poetach wyróżnionych Nagrodą Nobla Wisławie Szymborskiej - podręcznik str. 343 i Czesławie Miłoszu - podręcznik - str. 350.
2. Przeczytajcie wiersze poetów - podręcznik str. 345 - 346.
3. Ćw. 1a.) - podręcznik str. 347., zastanówcie się, a następnie przepiszcie 5 przykładowych pytań i dopiszcie kolejnych 5 dotyczących Cz. Miłosza.
     1. Kiedy urodziła się Wisława Szymborska?
     2. Jak nazywało się gimnazjum, do którego uczęszczała poetka?
     3. Na jakim uniwersytecie rozpoczęła studia w 1945 r.?
     4. Jaki tytuł nosił pierwszy tomik wierszy Szymborskiej?
     5. W którym roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla?
     6.
     7.
     8.
     9. 
     10.
4. Przepiszcie do zeszytu:
Wisława Szymborska oprócz poezji pisała listy, felietony, których cykl nosił tytuł "Lektury nadobowiązkowe".
Natomiast Czesław Miłosz tworzył eseje, np. "Piesek przydrożny", "Zniewolony umysł" oraz powieści, np. "Dolina Issy", "Zdobycie władzy" i listy.
5. Analiza wybranego wiersza (ćw. 3.)  - przepiszcie do zeszytu.
    "Ojciec w bibliotece":
* Osoba mówiąca w utworze może być dzieckiem opisywanej postaci, ponieważ nazywa "ojcem".
* Mówi ona o ojcu, który czyta jakąś tajemniczą księgę, przedstawiona przez niego osoba wygląda i zachowuje się jak czarodziej.
* Wiersz ma budowę stroficzną, składa sie z dwóch zwrote, która mają po 4 wersy (budowa regularna). Występują rymy, np. zwichrzone - koronę, pada - rozkłada (abab).
Zadanie:
Według wzoru "Ojciec w bibliotece" przeanalizuj wybrany wiersz z podręcznika: "Furtka", "Do własnego wiersza" lub "Kałuża".
Powodzenia!

9 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:Mieszkaniec małej chatki na wrzosowisku - Dick i dziecko żyjące w zamkniętym pokoju - Colin.

Jakże różni! Chłopięcy bohaterowie "Tajemniczego Ogrodu" : Dick (chłopiec pochodzący z biednej, ale bardzo szczęśliwej rodziny) i Colin (syn właściciela ogromnej posiadłości, dziecko ogromnie niesczęśliwe i samotne).
1. Przyjrzyjmy się naszym bohaterom:                  (przepiszcie do zeszytu)

                                                 Dick                                                              Colin
         brat Marty, jeden z dwanaściorga rodzeństwa,                                    jedynak;
                   na 12 lat;

         miał zabawną i miłą powierzchowność, jego czupryna               był ładnym chłopcem, jasne włosy opada -
         była ruda i kędzierzawa, twarz miał zabawną                              jące lokami na czoło, duże szare oczy, długie
           o czerwonych policzkach, zadartym nosku i okrągłych             rzęsy, twarz miał drobną;
           oczach, jego twarz opromieniał usmiech;
 
         zawsze był schludnie ubrany, odzież miał połataną,                    jak przystało na panicza z dobrego i boga - 
         nosił cięzkie i grube buty;                                                             tego domu, zawsze elegancko ubrany, zad- 
                                                                                                                            bany;
   
         to chłopiec budzący ogromna sympatię, rezolutny,                      to chłopiec nadmiernie rozpieszczany;
         uczynny, zaradny, szybko zjednuje sobie innych,                       pozwalano mu na wszystko, wie, że głośnym
           wiele wie o świecie przyrody, bo wychował się na                   krzykiem może osiągnąć to, co chce, więc 
         wrzosowisku, doskonale rozumie zwierzęta i jest przez             się złości, zdarza się,że wpada w histerię,
          nie lubiany, szczery, prawdomówny, miły, zawsze                     nienawidzi świata, chlubi się tym, że ma 
         dotrzymywał tajemnicy, bardzo kochał matkę, pocieszał            umrzeć, zgorzkniały, kapryśny, wymagający,
         innych w nieszczęściu, troszczył się o Colina, dopingo -             samolubny, rozżalony, a jednocześnie jest 
          wał go do chodzenia;                                                                   dzieckiem nadwrażliwym i inteligentnym, 
                                                                                                               dzięki Mary i Dickowi odzyskał radość 
                                                                                                                 życia, stał się chłopcem radosnym, zainte- 
                                                                                                                resował sie przyrodą, uwierzył w siebie,                                                                                                                        wreszcie kogoś polubił i ktoś polubił jego;

Colin i Dick to postacie kontrastowe. Egoistyczny Colin w gruncie rzeczy jest bardzo nieszczęśliwy. Jest przekonany, że ojciec go nie lubi, obwinia się o śmierc matki. Pod wpływem Dicka, biednego chłopca z wrzosowiska, i Mary zmienia się. Dick uczy Colina dostrzegać piękno świata.
Który z chłopców bardziej przypadł Wam do serca?   (ustnie)
Pozdrawiam.

9 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Mary Lennox - dziewczynka, która odkryła piękno i radość życia.

Na dzisiejszej lekcji przygotujemy materiał do charakterystyki głównej bohaterki powieści "Tajemniczy ogród" - Mary Lennox.

1.Wygląd dziewczynki:
Kiedy Mary przyjechała do Anglii, była mała i chuda, ubrana w czarną sukienkę i czarne rękawiczki. Na rzadkich jasnożółtych włosach nosiła czarny kapelusz. Miała bladą cerę. W jej oczach malowała się niechęć do świata, minę miała wiecznie skwaszoną.
Wygląd dziewczynki z czasem  zmienia się. Zabawy na świeżym powietrzu i praca w ogrodzie powodują, że zaostrza się jej apetyt, cera nabiera zdrowego odcienia, pojawiają się rumieńce, dziewczynka staje się silniejsza.
2. Cechy charakteru:
Gdy poznajemy Mary, jest niegrzeczna i nieuprzejma. Uważa, że wszystko jej się należy, nielubiana i wyśmiewana przez rówieśników, nie dostrzega swoich wad. Jest kapryśna, rozpieszczona, samolubna, despotyczna, wybuchowa, złośliwa. Mary jest też dziewczynką zamkniętą w sobie, konsekwentną w dążeniu do celu.
Zmienia się pod wpływem miłych i życzliwych ludzi (Marta, Dick, Ben). Potrafi i chce pomagać innym (opiekuńcza, troskliwa), przestaje być egoistką, zauważa potrzeby innych, przyjażni się z Colinem i Dickiem, współczujeje panu Cravenowi i szczerze żałuje jego żony. Staje się dziewczynką radosną, wesołą, pracowitą, energiczną i uprzejmą, otwartą.

3. Ważne:                              (przeczytajcie) 
Mary w zasadzie nie znała swoich rodziców, widywała ich bardzo rzadko, prawie z nimi nie rozmawiała. Opiekowała się nią hinduska niania Ayah, a ta, jako służąca, na wszystko jej pozwalała. T w dużej mierze ukształtowało charakter Mary. dziewczynka czuła sie samotna i dlatego sie buntowała i była złośliwa. Dlatego też na początku powieści nie wzbudza sympatii. z drugiej strony jej historia budzi współczucie czytelnika : samotność, śmierć rodziców, wyjazd do nieznanego domu. 
4. Przepiszcie do zeszytu: 
W zachowaniu i wyglądzie bohaterki zaszły olbrzymie zmiany. Mary zmieniła się i "rozkwitła" jak ogród, któremu poświęciła ogrom pracy, troski i przywróciła mu wspaniały wygląd.
5. Zadanie DLA CHĘTNYCH:                (na 12.06.)
Mary - dziewczynka, która odkryła radość i piękno życia. Charakterystyka bohaterki.
Pamiętajcie, że charakterystyka to forma wypowiedzi, którą piszemy według planu:
1. Przedstawienie postaci.
2, Opis wyglądu zewnętrznego.              (macie w notatce)
3. Cechy charakteru.                                (macie w notatce, podajcie jedynie przykłady)
4. Ocena bohatera. 
Powodzenia, pozdrawiam Was cieplutko!


5 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: "Tajemniczy ogród" to opowieść o ......... . 

Historia Mary, Colina i jego ojca dowodzi, że w każdym człwieku drzemie dobro i że zawsze można się zmienić. A najważniejsze wartości to szacunek, przyjaźń i miłość. I oczywiście natura - bo gdyby nie tajemniczy ogród, to opisane w książce czary pewnie by nie zadziałały.
Chociaż napisana wiele lat temu, powieść cieszy się ogromną popularnością wśród kolejnych pokoleń czytelników. Decydują o tym aktualność i uniwersalność zawartych w niej problemów i postaw. 
O czym jest zatem ta opowieść?
"Tajemniczy ogród" to powieść :
- .... o smutnym dzieciństwie: życie Mary nie było usłane różami, rodzice nie interesowali się nią, wychowywałają hinduska niania Ayah,
- .... o samotności i potrzebie bliskości: Mary poznajemy jako rozkapryszone i niedobre dziecka; gdy trafia do domu wuja, nie budzi niczyjej sympatii; na szczęście w jej życiu pojawia się Marta, która jako pierwsza okazuje dziewczynce serce i zainteresowanie,
- .... o wewnętrznej przemianie: Marta wspomina Mary o ukrytym, zamkniętym od śmierci pani Craven na klucz ogrodzie; szukając go, dziewczynka najpierw poznaje niezwykłego ptaka - gila, potem ogrodnika Bena; dzięki gilowi odnajduje klucz i furtkę do ogrodu i rozpoczyna w nim prace i tak jak on rozkwita,
- .... o pięknej przyjaźni: z czasem Mary zawiązuje przyjaźnie, otwiera się, zaczyna zauważać dobro w innych ludziach; osobą niezwykle ważną dle niej staje się Dick, potem - kuzyn Colin,
- .... o niepełnosprawności i zmaganiu się z nią: kiedy poznajemy Colina jest dzieckiem rozkapryszonym i przykrym dla otoczenia; jego zachowanie wynika z nieustającego lęku o to, że będzie garbaty; nie opuszcza swojego pokoju, cierpi na napady histerii, czuje się niekochany i samotny; Mary uczy go optymizmu i pokonywania lęków, zabiera do ogrodu, tu chłopiec wstaje o własnych siłach i przekonuje się, że nie ma na plecach żadnej narośli, 
- .... o pokonywaniu rozpaczy: Archibald Creven, załamany po śmierci ukochanej, wędruje po świecie, byle nie przebywać w domu, gdzie wszystko przypomina mu żonę; jego serce zmieniło się pod wpływem wizji ogrodu i żony, którą odebrał jako nakaz powrotu do domu; gdy zobaczył zdrowego syna i przywrócony do życia ogród żony, jego radość również odżyła.

Jak widzicie, powieść "Tajemniczy ogród" to wzruszająca książka. Porusza problemy, z którymi i dziś mamy do czynienia. Każdy z nas bowiem potrzebuje miłości, akceptacji, bliskości drugiego człowieka i przyjaźni.
Pozdrawiam!

5 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: W kręgu tajemnicy, wśród głębokich przeżyć ........ - wkraczamy do tajemniczego ogrodu.


1. Przepiszcie do zeszytu:
Wkroczymy dziś do tytułowego tajemniczego ogrodu. Odegrał on w życiu bohaterów ogromną rolę. Zagadka z nim związana, stała się dla dzieci motywem do działania, zbudzi chęć do odkrywania tajemnicy. Dzięki niemu odzyskały chęć do życia.
Ogród w powieści Burnett niewątpliwie jest symbolem. Czego - o tym potem.
2. Przeczytajcie: 
symbol - obraz kryjący w sobie głębsze treści, trudne czasem do precyzyjnego sfrmułowania; jest wieloznaczny, można go odczytywać różnie, w zalezności od własnych doświadczeń
tajemniczy - zawierający, kryjący tajemnicę, pełen tajemnic, okryty, osłonięty tajemnicą
3. Jakie treści, Waszym zdaniem, można określić mianem tajemniczych (ustnie).
Mogą to być np. :
- Sposób w jaki Mary dostała się do ogrodu.
- Brak wiedzy, gdzie znajduje się Colin i skąd słychać płacz?
- Ilość pokoi i fakt, że Mary nie mogła ich odwiedzać.
4. Przejdźmy się po ogrodzie:
* Jak wyglądał ogród bezpośrednio po odkryciu go przez Mary?           (przepiszcie)
- otoczony murem, porośnięty bluszczem,
- wewnątrz okryty bezlistnymi gałęziami róż,
- zrudziała trawa, wyrastały z niej szare krzewy,
- wiele uschniętych drzew, na nich znajdowały się pnące róże, które były bezlistne, miały szarobure galązki,
- cichy, jakby róże w nich uschły.
* Jak sie zmienił ?
- rozkwitł,
- pełen jesiennych cudów,
- kolory: złoty, purpurowy, szkarłatny,
- kwitnące róże pięły się wszędzie,
- ogród wyglądał jak złota swiątynia,
 - słychać było radosny śpiew ptaków,
- ożył.
Pod wpływem działań dzieci ogród sie zmienił. Z kolei ogród zmienił dzieci. (jak, o tym napisałam wyżej, początek lekcji)
5. Czego symbolem może być zatem ogród?             (przepiszcie)
Ogród w powieści jest symbolem tajemniczości, piękna, niezbadanego miejsca, które zmienia się pod wpływem pór roku. Raz jest smutny, deszczowy, nieszczęśliwy, a innym razem rozkwita, budzi się do życia. Podobne przemiany zachodzą w życiu głównych bohaterów utworu.
Epitet "tajemniczy" ma zaciekawić czytelnika i sprawić, żeby chciał odkryć jego sekret, bo :
                      "Najpowszedniejsza rzecz zyskuje urok, gdy się ją zachowuje w tajemnicy".

Wytrwałości, już niedługo!
                 

3 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: "Tajemniczy ogród" : sylwetka autorki, geneza powieści, świat przedstawiony w utworze.

1. Przeczytajcie: 
Frances Eleonor Hodgson Burnett urodziła się w 1849r. w Manchsterze, w Wielkiej Brytanii. W wieku 16 lat przeniosła się z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostaa do śmiercci (1924r.). Jej pierwsza powieść, którą napisała w wieku 28 lat, dotyczyła życia górników w kopalni węgla w Yorkshire. Prawdziwe powodzenie przyniosła jej dopiero książka dla dzieci "Mały lord". W sumie napisała około 40 powieści, głównie dla dzieci. "Tajemniczy ogród" pochodzi z 1911r. 
2. Skąd pomysł na "Tajemniczy ogród"?  - geneza powieści (przeczytajcie)
  Podobno tajemniczy, schowany za murem i ścianą bluszczu ogród istniał naprawdę, a pisarka przez przypadek znalazła do niego ukrytą bramę. Do ukrytej w bluszczu pięknej kutej bramy zaprowadził ją niewielki ptaszek - rudzik. Za murem skrywał się ogród z fontanną - zaniedbany i dziki, ale piękny. Pisarka uporządkowała go, obsadziła krzewami róż, a w stojącej pośrodku altanie udządziła sobie miejsce do pracy. Tu napisała kilka powieści dla dzieci.
3. Świat przedstawiony w utworze:
Przypomnijcie sobie, jakie elementy składają się na świat przedstawiony. Zastanówcie się, jak wygląda on w "Tajemniczym ogrodzie", a następnie przepiszcie do zeszytu:
* Czas i miejsce akcji: bohaterkę poznajemy, gdy zostaje wysłana do wuja mieszkającego w Anglii (Misselthwaite Manor, hrabstwo Yorkshire). Do wuja przybywa zimą, po kilku tygodniach robi sie cieplej i pojawiają się pierwsze zwiastuny wiosny, akcja utworu kończy się jesienią, gdy w ogrodzie kwitną jesienne róże, a pan Archibald Craven wraca do domu.
Wydarzenia rozgrywają się po koniec XIX wieku. Z chwilą przybycia Mary do domu wuja, rozpoczyna się akcja właściwa. Dowiadujemy się jednak, co działo się w życiu dziewczynki wcześniej, dlaczego została wysłana do wuja do Anglii (urodziła się i wychowała w Indiach, kolonii brytyjskiej, jej rodzice zmarli, gdy wybuchła tam epidemia cholery). Taki zabieg nazywamy retrospekcją ( termin już Wam znany).
* Bohaterowie:
- pierwszoplanowa (główna) : Mary Lennox
- drugoplanowi: Dick Sowerby, Colin Crawen, Marta Sowerby ( siostra Dicka), Ben Weatherstaff (ogrodnik), Zuzanna Sowerby (matka Dicka i Marty), pani Medlock (gospodyni w posiadłości)
- epizodyczni: Archibald Crawen (ojciec Colina), doktor Crawen, hinduska niania Ayah, kapitan Lennox i jego żona (rodzice Mary), pani Crawford.
Niezwykłym bohaterem powieści, bo zwierzęcym, jest gil. Odgrywa on bardzo ważną rolę, przyjaciel ogrodnika, poznaje Mary, pomaga jej znależć klucz do ogrodu, a potem furtkę.
* Tematyka powieści: dorastanie dwojga dzieci - Mary i Colina (oboje są nieszczęśliwi, ona straciła rodziców, on - także, pozbawiony rodziców, matka zmarła przy narodzinach chłopca, a ojciec winił go za jej śmierć, unikał go).
* Rodzaj literacki: epika.
   Gatunek literacki: powieść.
4. Plan wydarzeń:
        1. Śmierć rodziców Mary.
        2. Przyjazd dziewczynki do Misselthwaite Manor.
        3. Pierwszy spacer po ogrodzie - spotkanie z Benem.
        4. Znalezienie klucza do trajemniczego ogrodu.                        (dokończ)
        5.
        6. 
        7. 
        8. 
        9.
        10.
        11. 
        12.
        13.                                                                                              (nie więcej!)
Powodzenia!

2 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Piszemy dedykacje i podziękowania.

1. Przeczytaj treść tekstów okolicznościowych - podręcznik str.322. Odpowiedz na pytania ćw. 1., a następnie przeczytaj:
* "Szanowny Panie Profesorze": tekst skierowany jest do profesora, osoba pisząca otrzymała od niego gratulacje i dziękuje mu za nie, tekst ma charakter oficjalny.
* "Trenerze": skierowany do trenera łyżwiarzy, osoba pisząca żegna się z nim, celem tekstu jest podziękowanie za opiekę, motywację, wiarę w osoby należące do sekcji łyżwiarzy, charakter nieoficjalny.
* "Kochanej wnuczce Kasi": skierowany do wnuczki Kasi, został do niej skierowany z okazji podarowania jej instrumentu muzycznego, charakter nieoficjalny.
* "Kochanej Pani Małgosi": skierowany do nauczycielki - pani Małgosi, osoba pisząca żegna się z nią, dziękuje jej za troskę, cierpliwość, życzliwość. Tekst ma charakter nieoficjalny.
2. Przeczytajcie definicję dedykacji (str.322.) i podziękowań (str.323.) i przepiszcie je do zeszytu.
3. Przeczytaj:
* przykład podziękowania:
Szanowny Panie Władysławie!

   Jesteśmy niezmiernie wdzięczniza zapoznanie nas z problemami dotyczącymi bezdomnych psów i kotów. Dzięki Panu staliśmy się wrażliwsi na ich potrzeby i odpowiedzialini.

                   W imieniu uczestników zajęć Zofia Nagórska, Piotr Piórko, Kalina Różańska.
* przykład dedykacji:
                                               Najlepszej przyjaciółce Martynie 
                            w podziękowaniu za to, że nie opuszczasz mnie w trudnych sytuacjach
                                                       tę książkę dedykuje 
                                        wdzięczna Ci Bożena (tu odręczny podpis)
                                                     Wrocław, 25 maja 20r.


                                                     Jakubowi Nowakowi
                             uczniowi klasy 8b Publicznej szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu,
                                                      kapitanowi drużyny siatkówki, 
                                                     za wybitne osiągnięcia sportowe
                                         i godne reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych - 

                                                        wychowawca Jan Biały (tu odreczny podpis)

                                                               Wrocław, 14 czerwca 20r.
4. Przepisz do zeszytu:
Gdy piszesz dedykację pamiętaj o :
* Adresat jest bardzo ważny. Musi być wpisany!
* Musisz się podpisać.
* Koniecznie opisz okazję, z jakiej wpisujesz dedykację.
* Pod dedykacją wpisuje się miejscowość i datę.
5. Zeszyt ćwiczeń: str.103 - 104, ćw.1. i 3. (wybierz jedną książkę).
Pozdrawiam.

2 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: O czym powinien pamiętać każdy występujący?

1. Przyjrzyjcie się ilustracji - podręcznik str.320. Chyba nie trudno się domyślić, że osoby zgromadzone w sali słuchają czyjegoś przemówienia. I dzisiaj na lekcji ta właśnie forma wypowiedzi.
2. Przeczytajcie:                     (przykładowe przemówienia)

  *    Koleżanki i Koledzy, Panie Dyrektorze,
jestem ogromnie wzruszony i wdzięczny za nagrodę będącą dowodem uznania dla mojej pracy. Pragnę wszystkich zapewnić, że zmobilizuje mnie ona do efektywniejszej pracy. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc i liczę na Wasze wsparcie i współpracę. Jestem szczęśliwy, że mogę z Wami pracować i nieustannie się rozwijać.

*      Drodzy Absolwenci,
nadszedł czas pożegnania. Spędziliśmy ze sobą 5 pracowitych lat. Staraliśmy się przez ten czas przekazać Wam wiedzę i umiejętności. Wasz każdy sukces był dla nas powodem do dumy. Razem z Wami się cieszyliśmy i smuciliśmy. Nigdy nie byliście nam obojętni. Dzisiaj ze wzruszeniem udzielamy Wam ostatnich rad. Bądźcie zawsze otwarci na wiedzę. Poznawajcie świat i drugiego człowieka. Nie traćcie wiary w siebie. Pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć.Życzymy Wam sukcesów w nowej szkole i udanych wakacji.
3. Przepiszcie do zeszytu:
Przemówienie to forma wypowiedzi ustnej wygłaszana przed szerszym gronem słuchaczy zgodnie z zasadami retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego mówienia. Można je podzielić na okazjonalne (prywatne i oficjalne) i specjalne (sądowe, polityczne, religijne).
Plan przemówienia:
I. Wstęp
    1. Poinformowanie o celu spotkania, temacie wystąpienia.
    2. Sformułowanie naczelnego problemu, ewentualnie wyszczególnienie kolejnych zagadnień, które będą rozpatrywane w toku przemówienia.
II. Rozwinięcie
    1. Prezentacja faktów związanych z problemem.
    2. Przytoczenie argumentów mających na celu udowodnienie słuszności swojego stanowiska.
III. Zakończenie
    Podsumowanie wywodów, zaapelowanie do emocji słuchaczy w celu skłonienia ich do zajęcia określonego stanowiska, postawy, określonej oceny wobec omawianego problemu.
Język i styl pezmówienia:
 Przemówienie może mieć bardziej lub mniej uroczysty charakter i w zależności od tego dobieramy srodki językowe:
* zwroty do słuchaczy wygłaszane na wstępie wystąpienia:Szanowni Zebrani!, Panie i Panowie!, Szanowni Państwo!, Koleżanki i Koledzy!, Drodzy Nauczyciele!, Panie Prezydencie!, Drodzy Goście!, Czcigodna Eminencjo!.
* powtórzenia - mają spotęgować uwagę słuchaczy na ważną kwestię
* pytania retoryczne ( bez odpowiedzi) i zdania rozkazujące - pozwalają przemawiającemu silniej oddziaływać na słuchaczy, np. Czy los bezbronnych istot nikogo już nie obchodzi?
* użycie form 1.os. l. mn. czasowników oraz l. mn. zaimków pozwala stworzyć wrażenie jedności poglądów, np. Chcemy, aby nasze dzieci miały właściwe warunki rozwoju. Zamiast: Chcę, aby moje dziecko miało właściwe warunki rozwoju.
4. Przeczytajcie informacje z podręcznika - str.321 oraz: 
Przemawiając należy:
1. Nawiązać kontakt wzrokowy ze słuchaczami i pozyskać ich przychylność.
2. Stworzyć wrażenie jedności poglądów.
3. Odwoływać się zarówno do uczuć, jak i rozumu słuchaczy.
4. Mówić wyraźnie, dobitnie, z właściwą intonacją.
Zadanie (DLA CHĘTNYCH):
Napisz przemówienie, w którym odwołasz się do podanego utworu literackiego:
     Mowa koronacyjna jednego z bohaterów "Opowieści z Narnii". (prześlijcie do 3.06.- środa)
Pozdrawiam

29 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna) 

Temat: Sprawdzian wiadomości ze składni zdania pojedynczego i części zdań.

PRZYPOMINAM: na odesłanie sprawdzianu czekam dzisiaj do godz.20.00!
Proszę:
* piszcie wyraźnie, starannie i czytelnie, 
* używajcie długopisu, który pisze wyraźnie,
* możecie pisać na komputerze w pdf lub w zeszycie.

                                                            SPRAWDZIAN
I
                            Test:
Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania:

A. Doliną krzemową nazwano dolinę Santa Clara, która znajduje się w środkowozachodniej Kalifornii.
B. Rozciąga się ona od Paolo Alto do San Jose.
C. Zakładają w roku 1960 ośrodek badawczy, Amerykanie stworzyli tam centrum zajmujące się fizyką ciała stałego, mikroelektroniką i oprogramowanieniem komptuterowym.
D. Wyniki badań doprowadziły do tego, że w okolicy powstało wiele zakładów przemysłowych.
E. Produkują one urządzenia elektroniczne, wytwarza się w nich także aparaturę lotniczą i kosmiczną. 
F. Dziś wyrażenie "dolina krzemowa" jest nie tylko określeniem miejsca w Kalifornii, ale odnosi się również do podobnych ośrodków w USA i Europie.
G. Powstało ono od krzemu, wykorzystywanego jako półprzewodnik.

1. Zdanie bezpodmiotowe jest częścią wypowiedzenia:  (podkreśl lub wypisz tylko właściwą odpowiedź)
       A                         C                         D                                    E
2. Wyraz "badań" w zdaniu D jest:                          (podkreśl lub wypisz tylko właściwą odpowiedź)
       dopełnieniem                       okolicznikiem                   orzecznikiem                        przydawką
3. Orzeczenie imienne występuje w wypowiedzeniu:           (podkreśl lub ........)
        A                        C                         F                                     G
4. Wypowiedzeniami pojedynczymi są wypowiedzenia:       (podkreśl lub ........)
        A i C                  B i C                   B i G                                E i G
5. W zdaniu F spójnik "ale" można zastąpić spónikiem :       (podkreśl lub .........)
           lecz                    i                          jednak                           więc

II       
Ze zdań wypisz podmioty i określ ich typ:

1. Na zegarze wybiła siódma.
2. Powinniśmy zaczekać na wszystkich. 
3. Jego akceptacja była dla mnie bardzo ważna.
4. Wiosną w rzekach brakuje wody.
5. Co zamierzasz robić w przyszłości?

III
Ze zdań wypisz podmioty i napisz, jaką częścią mowy są wyrażone:
1. Lato jest moją ulubioną porą roku.
2. Ono zawsze gwarantuje mi dobry humor.
3. Każdego letniego dnia plażowiczom przybywa opalenizny.
4. Co uważasz za swoją największą zaletę?

IV
Ze zdań wypisz orzeczenia i nazwij ich typ:
1. Dzisiaj rano wstałem lewą nogą.
2. Jego akceptacja była dla mnie ważna.
3. Dlaczego zostałeś rajdowcem?
4. Na mecie była piąta.
5. Do szkoły szedłem jak na ścięcie.

V
Ze zdań z ćw. IV wypisz orzeczenia i napisz, jaką częścią mowy są wyrażone. W przypadku orzeczeń imiennych wskaż łącznik i orzecznik i napisz, jaką częścią mowy jest wyrażony orzecznik.

VI
Wypisz te wypowiedzenia, które są równoważnikami zdania:
1. Daj mi spokój!
2. Dwa mleka, trzy bułki i ramę.
3. Chodźmy na spacer.
4. Szkolny do Wrocławia.
5. Na twoje zachowanie nie ma rady.

VII
Zastosuj w roli dopełnienia wskazane części mowy:
                                   Pięć przykazań dobrego ucznia
1. Nie zapominaj ............................................................. .                (wyrażenie przyimkowe)
2. Poświęcaj wiele uwagi ................................................ .                (rzeczownik)
3. W czasie lekcji skup się .............................................. .                (wyrażenie przyimkowe)
4. W czasie lekcji powinieneś ......................................... .                (bezokolicznik)
5. Postaraj się .................................................................. .                 (bezokolicznik)

VIII
Narysuj wykresy zdań i nazwij na nim części zdania:
1. Troskliwa mama Sylwii upikła dzisiaj ciasteczka owsiane.
2. Serdeczna przyjaciółka Beaty uważnie przeczytała nową książkę.
3. Król Poleander był wielkim wojownikiem.
4. Widzowie trybun głośno reagowali na grę piłkarzy.
5. Stali się sławni po wyjaśnieniu sprawy spóźnień uczniowskich.

IX
Wypisz okoliczniki i nazwij ich typ:
1. Płynę do Szwecji.
2. Dzisiaj dyskutowałam z Marzeną.
3. Zamilkł z wrażenia.
4. Przyszliśmy potańczyć.
5. Wszystko poszło sprawnie.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH:
- Podkreśl w zdaniach dopełnienia:
1. Pilna uczennica rozwiązuje trudny test.
2. Pływak wytarł się ręcznikiem.
3. Wczoraj pomagałem ojcu w warsztacie.
4.Moja sąsiadka urodziła bliźnięta.
5.Chętnie zwierzyłbym się komuś.
- Wypisz te dopelnienia i napisz,czy są to dopełnienia bliższe, czy dalsze? 
- W zdaniach z dopełnieniem bliższym odowodnij, że właśnie tak jest (zamień zdanie ze strony czynnej na bierną).

UWAGA: Na 3.06. (środa) obejrzycie na Internecie film pt."Tajemniczy ogród".

POWODZENIA!!!


 29 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:   Nie bądź ludożercą!

Dzisiaj wiersz Tadeusza Różewicza pt. " List do ludożerców".

1. Zastanówcie się, kogo określilibyście mianem ludożercy?  (ustnie)
2. Przeczytajcie utwór Różewicza - podręcznik str.316. (możecie też obejrzeć teledysk do wiersza w reżyserii Piotra Spigiela, który jest dostępny na jego stronie internetowej)
3. Analiza utworu:  (starajcie się odpowiedzieć samodzielnie na pytania, a dopiero potem przepiszcie do zeszytu)
*Kim jest podmiot liryczny?  ( kto mówi?)
Podmiot liryczny to człowiek wrażliwy. To bystry obserwator rzeczywistości. Czuje się częścią wspólnoty, co podkreśla w zakończeniu utworu:"nie zjadajmy się".
* Do kogo się zwraca? (do kogo mówi?)
 Zwraca się do "kochanych ludożerców", ludzi silnych, brutalnych, wrogo nastawionych do innych.
* Co robią "ludożercy"?
"(...) depczą słabszych", "(...) zgrzytają zębami", "(...) mówią odwróceni tyłem: ja, mnie, mój, moje". "Ludożercy" nie zwracają uwagi na innych ludzi, skupiają się tylko na sobie i swoich potrzebach. 
* Ćw.3. str.317
a.) Podmiot liryczny ma negatywny stosune do "zjadaniasię" ludzi.
    - zwróćcie uwagę na to, że podmiot liryczny w ostatniej strofie zmienia sposób relacji. W pierwszych 5 zwrotkach zwracał się do adresata w 1.os. l.poj. (ja - do was), w ostatniej zaś w 1. os. l.mn.( ja - do nas): nie zjadajmy, nie zmartwychwstaniemy. Pokazuje tym samym, że utożsamia się z ludożercami, każdemu zdarzają się bowiem  egoistyczne i samolubne zachowania.
- wyrazy "Dobrze" i "Naprawdę" zapisano wielkimi literami, aby podkreślić ich znaczenie. Podmiot liryczny podkreśla w ten sposób, że najważniejsze jest umieć dostrzegać egoistyczne odruchy i ograniczać je. W przeciwnym wypadku ludzie nie dostąpią zmartwychwstania, duchowego odrodzenia. 
* Przeczytajcie definicję znieczulicy, a następnie odpowiedzcie na pytanie 4. str.317. Przepiszcie do zeszytu:
Wiersz Różewicza można nazwać protestem przeciwko znieczulicy, ponieważ porusza on problem niezauważania innych osób oraz ich potrzeb, skupiania się tylko na sobie.Podmiot liryczny mówi o osobach, które cechuje brak wrażliwości na potrzeby słabszych, które np. nie chcą ustąpić innym miejsca w pociągu itp.
*Ćw. 5. i 7. str. 317 (ustnie)
*Typ liryki: podmiot liryczny już w pierwszej strofie zwraca się do "ludożerców". Mamy więc do czynienia z liryką zwrotu do adresata. Poza tym podmiot zwraca się do nich z apelem, o coś ich prosi. Jest to zatem lirykaapelu.
* Budowa utworu: 6 nieregularnie zbudowanych strof, utwór bez interpunkcji, nie zawiera rymów.
* Nawiązuje do formy wypowiedzi zwanej listem: nagłówek "Kochani ludożercy".
* Wypiszcie z wiersza znane Wam środki stylistyczne.
Pozdrawiam. 

27 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Poznajemy najmłodszą laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla.

Wyobraźcie sobie,że w naszym kraju wprowadzono prawo, w myśl którego dzieciom nie wolno chodzić do szkoły (chyba przypomina to troszkę sytuację, w której się znaleźliśmy). Jak na to reagujecie - w pierwszej chwili, po tygodniu, miesiącu, roku? Jakie byłyby skutki wprowadzenia takiego prawa?
Poznacie dziś dziewczynkę, która walczyła o swobodny dostęp dzieci do szkół w Pakistanie i dzięki swej niezłomnej postawie, wytrwałości i odwadze została najmłodszą laureatką Nagrody Nobla. 
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 292 - 294.
2. Gromadzimy informacje o Malali. (ćw. 1. str. 294) Odpowiedz na pytania samodzielnie, a następnie przeoisz do zeszytu:
* Celem bohaterki było rozwijanie się, kształcenie, zdobywanie wiedzy i umiejętności. Chciała jak każde dziecko chodzić do szkoły. Niestety, w jej kraju władzę przejęli talibowie, którzy zakazali dziewczynkom uczenia się.
* Aby urzeczywistnić swoje marzenia, Malala zaczęła pisać bloga. Opowiadała w nim o sytuacji w kraju i o swoich uczuciach związanych z nową władzą i zakazem uczęszczania do szkoły. Z wielką odwagą pisała o sytuacji dzieci w swoim kraju, krytykowała talibów. Zaczęła udzielać wywiadów, występowała w obronie praw kobiet do edukacji. Nie podobało się to talibom, którzy postrzelili dziewczynkę. Cudem uniknęła śmierci.
* W osiągnięciu celu pomogły Malali: odwaga, wytrwałość, przekonanie o słuszności swoich racji.
* Dziewczynkę wspierał ojciec, który od dziecka tłumaczył jej, żę tylko wykształcenie da jej wolność i niezależność. Był dumny ze swojej córki, popierał jej działania.
* Malala stała się rozpoznawalna, jej działania doceniono na arenie międzynarodowej, zdobyła wiele nagród i w 2014r. została najmłodszą laureatką Nagrody Nobla! 
3. Ćw. 2. str. 294.  (ustnie)

26 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

Treść tekstu, który za chwilę przeczytacie, przeniesie Was w okres II wojny światowej (1939 - 1945). Na ostatniej lekcji  patrzyliśmy na nią oczyma odważnie broniących Westerplatte żołnierzy. Dziś spojrzymy oczyma zwykłych ludzi, których marzeniem było po prostu ją przeżyć i uratować bliskich.
1. Przeczytajcie wprowadzenie do tekstu - podręcznik str.287 (informacja drobnym drukiem, lewa strona )
2. Przeczytajcie :  ( informacje te przybliżą Wam sytuację, w jakiej znalazł się Rafał i jego dziadek)
Holocaust: ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Zagłada Żydów w większości została przeprowadzona na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. 
Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej.Jedną trzecią tej liczby, czyli około 2 miliony, stanowiły dzieci.
Po wybuchu wojny polityka nazistów wobec Żydów była wprowadzana w kolejnych państwach europejskich. Przybierało to z reguły formy rejestracji osób pochodzenia żydowskiego, zmuszania do noszenia na ubraniach znaków identyfikacyjnych (najczęściej niebieskiej gwiazdy Dawida), wprowadzania różnych zakazów i posunięć dyskryminujących, w państwach z liczną ludnością żydowską (m. in. w Polsce) izolację w dzielnicach zamkniętych (gettach), często otoczonych murem. Wobec Żydów łamiących przepisy albo opuszczających zamknięte dzielnice wprowadzano kary śmierci. Również surowe kary wprowadzano wobec osób pomagającym Żydom.
Holokaust stał się tematem licznych książek. Fragment jednej z nich przeczytacie dzisiaj.
3.Zanim jednak przeczytacie tekst: Podjęcie decyzji o wyprowadzeniu Rafała z getta było bardzo trudne. Wybór między zostaniem z dziadkiem a ucieczką niósł ze sobą pewne konsekwencje. Zastanówcie się nad nimi. Co by było, gdyby Rafał został w getcie, a co gdyby go opuścił ze Stellą?
Na pewno doszliście do następujących wniosków:   (przeczytajcie)
Gdyby został:                                                                                                 Gdyby uciekł:
- pozostanie z dziadkiem                                                                - jest szansa na ocalenie 
- fryzura może wzrócić uwagę Niemców                                       - fryzura może zwrócić uwagę Niemców
- wywózka podczas likwidacji getta                                               - Rafał ryzykuje utratę życia lub wywiezienie 
- pozostanie w getcie może oznaczać śmierć                                                   do obozu
                                                                                                          - Stella ryzykuje życie
Jak widzicie wybór wcale nie był łatwy. I jedna, i druga decyzja wiązała się z pewnymi konsekwencjami.
4. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 287 - 291.
5. Świat przedstawiony w opowiadaniu:   (przepiszcie do zeszytu)
- czas i miejsce akcji: II wojna światowa, okupowana przez Niemców Warszawa, 1942r.
- bohaterowie: żydowski chłopiec - Rafał, jego dziadek, Stella, Sonia, Ina 
- temat: wyprowadzenie Rafała z getta.
6. Kto opowiada? (narrator)          (przepiszcie)
Wydarzenia poznajemy dzięki Rafałowi, który opowiada o tym, jak wyglądało jego wyjście z getta (narracja pierwszoosobowa).
7. Zastanówcie się, czym dla Stelli i Rafała było przejście przez miasto.          (ćw. 2. str. 291.)
* Jaka była misja Stelii?            (przepiszcie do zeszytu)
- niebezpieczna, trudna, samobójcza, ratunkowa, heroiczna, groźna 
* Nastrój, który mimo pozornego spokoju towarzyszy bohaterom w trakcie ucieczki:
- Bohaterom na pewno towarzyszy strach i niepokój. Stella ryzykuje własne życie. Wie, że rzucają się w oczy (włosy Rafała). Kiedy kobieta niosąca siatkę, zatrzymała na nich wzrok, spotęgowało to niepokój i panikę.Największy lęk bohaterowie odczuwają, gdy muszą ukryć się przed niemieckim patrolem i rozmawiają z Iną. Gdy kobieta ze złością rzuca bukiet w Stellę, nastrój, nastrój staje się spokojniejszy - błękitny bukiet pozwala bohaterom bezpiecznie przejść przez Wisłę.
* Gdyby w chłopcu rozpoznano żydowskiego chłopca, skutkowałoby to na pewno śmiercią i Stelli, i Rafała. Zastrzelono by ich od razu lub w więzieniu.
8. Ćw. 3. str.291. - podręcznik    (zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu)
Słowa Talmudu "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" odnoszą się do historii Stelii i Rafała. Kobieta, ratując żydowskiego chłopca, ryzykowała swoje życie. Uratowała jego życie, a tym samym cały jego swiat. Zachowanie Stelli udowodniło, że zawsze znajdą się ludzie, którzy, mimo wojny i strachu, są gotowi czynić dobro. Życie ludzkie to wartość najważniejsza, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, pochodzenie.
9. Ćw. 4. str. 291.
Przeczytaj:
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest najważniejszą nagrodą, którą przyznaje izraelski Instytut Yad Vashem obywatelom innych państw. O 1963r. odznaczenie to otrzymują ludzie, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Nagrodzeni otrzymują medal i dyplom, a ich nazwiska zostają wyryte na pamiątkowej tablicy w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie. Wśród Sprawiedliwych najwięcej jest polskich obywateli.
Pozdrawiam!


26 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Powtórzenie wiadomości ze składni zdania pojedynczego.

Mam nadzieję, że powtórzyliście wszystkie wiadomości dotyczące zdania pojedynczego i części zdania. Dziś tylko zadania praktyczne, które wykonajcie w zeszycie!
1. Podkreśl w zdaniach podmiot i nazwij jego typ:
Naukowiec podjął trudną decyzję.                                            pod. gramatyczny                       WZÓR
- Brakowało dowodów potwierdzających jego stanowisko.
- Zamknął się w pracowni na długie miesiące.
- Dziewczynki wybiegły z klasy.
- Odkrywcy marzą o dotarciu do nieznanych miejsc.
- Jerzemu nie zabrakło odwagi.
- Poświęcają oni całe życie na realizację swoich marzeń.
2. Jakimi częściami mowy wyrażone są podmioty w zdaniach z ćw.1.?
- naukowiec - pod. wyrażony rzeczownikiem                                                                              WZÓR
3. Podkreśl w zdaniach orzeczenia i nazwij ich typ:
- Żołnierze wyruszyli na wojnę.                                                   orzeczenie czasownikowe        WZÓR
- Musimy liczyć na siebie.
- Kilofami nie rozkujemy tego lodu.
- Jego działalność była związana z badaniami krajów polarnych.
- Bolesław Prus został patronem naszej szkoły.
- Przyjaciele byli zaniepokojeni brakiem informacji.
- Wieczorem odwiedziła nas znajoma mamy.
4. W zdaniach z orzeczeniem imiennym (wszystkie zdania je mają) wskaż łącznik i orzecznik, napisz, jaką częścią mowy wyrazony jest orzecznik.
- Moja znajoma została śpiewaczką.
                          ===============
      została - łącznik             śpiewaczką - orzecznik wyrazony rzeczownikiem                 WZÓR
- Wszystko stało się jasne.
- Dzwonek został zepsuty.
- W przyszłości zostanę naukowcem.
- Basia była pierwsza w wyścigu.
5. Wpisz do zeszytu tylko te wypowiedzenia, które są równowaznikami zdania:
- Dzisiaj wielkie święto!
- Jutro odwiedzę chorą koleżankę.
- Za kilka dni koniec roku szkolnego!
- Pojedźmy na basen!
6. W zdaniach podkreśl przydawki i napisz, jaką częścią mowy została wyrażona:
- Ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
biologiczne - przyd. wyrażona przymiotnikiem                    Jagiellońskim - wyrażona przymiotnikiem                              WZÓR
- Wyjechała z Krakowa na drugi koniec Polski.
- Podjęła pracę w Puszczy Białowieskiej.
- Całe swoje życie naukowe związała z tym regionem.
- Otrzymała tytuł profesora nauk lesnych.
- Simona prowadziła audycje radiowe o życiu dzikich zwierząt.
7. W zdaniach podkreśl dopełnienia i napisz, jaką częścią mowy są wyrażone:
- Rano pomogłam mamie w kuchni.
mamie - dop. wyrażone rzeczownikiem                                                               WZÓR
- Chętnie wam pomogę.
- Wczoraj oglądaliśmy ciekawy film.
- Codziennie spaceruję z mamą.
- Bardzo lubię pisać.
8. W zdaniach podkreśl okoliczniki, zadaj do nich pytania i nazwij ich typ:
- Marta wróciła z Francji.
z Francji (skąd?) - okol. miejsca                                                                          WZÓR
- Wszystko poszło sprawnie.
- Trząsł się ze strachu.
- Wczoraj wróciłem.
- Wstąpiłem do ciebie po klucze.
9. Wpisz brakujące przecinki lub skreśl niepotrzebne:
- Na biurku leżały książki zeszyty i długopisy.
- Najstarsza znana publikacja służąca rozpowszechnianiu ważnych użytecznych wiadomości pochodzi z 59 roku p.n.e.
- Ani nie pojadę w góry ani nad morze.
- Pójdę do kina albo zostanę w domu.
- Umyję okno, oraz posprzątam w pokoju.
- Jestem chora ale pójdę do szkoły.
- Jest brzydko więc zostańmy w domu.
10. Zrób wykresy zdań i nazwij na nim części zdania:                 (pamiętaj o podmiocie domyślnym!)
- Rano na korytarzu szkolnym nasza wychowawczyni pogrupowała uczniów.
-  Stali się sławni po wyjaśnieniu sprawy spóźnień uczniowskich.                  
- Wszystkie książki zawsze były dla nie cenne.
- Właściciel pałacu wraca jutro do swojej posiadłości.
- Wczoraj zostali zatrzymani przez tutejszą policję dwaj wyjątkowo niebezpieczni przestępcy.                                                  UWAGA:
Rozwiązania  przyślijcie mi do 28.05. (czwartek). 
W piątek będziecie pisali sprawdzian ze składni zdania pojedynczego. Będzie on wyglądał podobnie jak zadania powtórzeniowe. Zadania pojawią się w piątek - 29.05. na "Stronygratis.pl", czyli tu, gdzie piszę dla Was lekcje. Na odesłanie sprawdzianu będę czekała do wieczora do godz. 20.00 (piątek). 
                                  
22 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Bohaterstwo żołnierzy z Westerplatte w wierszu Gałczyńskiego.

Przeczytajcie:
Westerplatte: jest szczególnie ważne dla historii Polski. To właśnie tu, we wrześniu 1939r. (początek II wojny światowej), rozegrała się bohaterska walka  o wolność ojczyzny. To historyczne miejsce znajduje się w Gdańsku. Przed wybuchem wojny mieściła się tu Wojskowa Sładnica Tranzytowa, w której znajdowała się amunicja. Gdy zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec stało się oczywiste, skierowano na Westerplatte 182 żołnierzy. Nie dysponowali oni jednak wieloma narzędziami obronnymi. Poza tym terytorium było bardzo małe.
23 sierpnia 1939r. niemiecki pancernik "Schleswig - Holstein" wpłynął do Gdańska z "wizytą kurtuazyjną", zacumował w kanale portowym, 150 m od Westerplatte, rzeczywistości miał rozkaz zaatakowania, co urzeczywistniło się 1 września o godz. 4.43.
Miejsce to stało się jednym z pierwszych celów niemieckiego ataku. Przewaga wroga w uzbrojemiu była przerażająca, dlatego Niemcy liczyli, że Westerplatte podda się bardzo szybko, w przeciągu kilku godzin. Tymczasem polscy żołnierze, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego,  walczyli 7 dni : od 1 do 7 września 1939r., dlatego obrona tego niewielkiego skrawka ziemi urosła do rangi legendy, która została bardzo szybko rozpowszechniona przez Polskie Radio. 
Determinacja, poświęcenie walczących w Gdańsku była przykładem dla innych żołnierzy i motywowała ich do walki. W obronie Westerplatte zginęło 15 polskich żołnierzy, 50 zostało rannych. Natomiast Niemcy stracili 50 ludzi.
Geneza utworu: powstał w 1939r. w czasie pobytu poety w obozie jenieckim, tuż po klęsce wrześniowej . Do jego napisania zainspirowała Gałczyńskiego siedmiodniowa nierówna walka Batalionu Morskiego na Westerplatte przeciwko przeważającej sile wroga. 
1. Przeczytajcie wiersz - podręcznik str.285.
2. Zastanówcie się nad odpowiedziami na pytania, a następnie przepiszcie do zeszytu:  
* Kto mówi? (wskaż podmiot liryczny)
* Kto jest bohaterem wiersza?
* Do kogo?
* Co?
Podmiotem lirycznym w utworze Gałczyńskiego są sami żołnierze z Westerplatte (staliśmy, spłyniemy, będziemy grzać). Wypowiada się w liczbie mnogiej (podmiot zbiorowy). Jednocześnie w utworze pojawia się drugi podmiot - obserwator, ktoś w rodzaju narratora, wspominający niezwykłe wydarzenia , których był świadkiem.
Brak konkretnego odbiorcy wypowiedzi, ale możemy domyślać się, że są nimi Polacy cierpiący w czasie wojny.
Utwór przypomina bohaterską postawę obrońców, stawiając ich za wzór. 
3. Jak w utworze przedstawiono obrońców Westerplatte? (ćw.2. str.286) Zasstanówcie się nad odpowiedzią i przepiszcie do zeszytu:  (cytatów nie musicie przepisywać)
* taraźniejszość: są w niebie "bo jakże słodko teraz iść               "teraz wznosimy się wśród chmur"
                                                  na te niebiańskie polany"

* przeszłość: walczyli w obronie ukochanej ojczyzny (Westerplatte), zginęli            
                        "W Gdańsku staliśmy tak jak mur,                  "Kiedy się wypełniły dni 
                          gwiżdżąc na szwabską armatę"                       i przyszło zginąć latem,
                                                                                                   prosto do nieba szli 
                                                                                                    żołnierze z Westerplatte".

* przyszłość: za poświęcenie i heroizm zostali nagrodzeni w niebie; lecz wrócą, gdy ojczyzna będzie zagrożona
                       "będziemy grzać się w ciepłe dni                     "Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 
                         na rajskich wrzosowiskach"                             i smutek krążył światem 
                                                                                                   w środek Warszawy spłyniemy w dół,
                                                                                                   żołnirze z Westerplatte."
Jacy są więc żołnierze? - odważni, gotowi do poświęceń, oddani ojczyźnie, waleczni, wytrwali.

Obrona Westerplatte stała sie dla nas Polaków swoistą legendą. Spróbujmy udowodnić, że utwór Gałczyńskiego ma charakter legendy. W tym celu przypomnijcie sobie jej definicję  (podręcznik str. 153) i zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie ćw.2c. str. 286.
Przepiszcie do zeszytu:
elementy prawdopodobne: obrona Westerplatte, realne miejsca: Warszawa, Gdańsk
elementy fantastyczne: obraz żołnierzy w niebie: niebiańskie polany, unoszenie się żołnierzy wśród chmur, rajskie wrzosowiska
Wskazując powyższe elementy udowodniliśmy,że utwór Gałczyńskiego ma charakter legendy, bowiem elementy realistyczne, historyczne łączą się w nim z niezwykłością i cudownością.
4. Przepiszcie:
Wiersz ma budowę stroficzną, regularną (6 strof po 4 wersy). Język utworu jest prosty, momentami potoczny ("gwiżdżąc na szwabską armatę).
Środki stylistyczne: 
- epitety: niebiańskie polany, szwabska armata
- przenośnie: wznosimy się wśród chmur, iść na te niebiańskie polany
- porównanie: staliśmy tak jak mur
Rymy: (np.)
dni - szli
latem - Westerplatte
wzrok - krok
Wiem, że jest tego dużo, ale jeszcze trochę wytrwałości i WAKACJE!

                                                  

22 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Do boju z pieśnią na ustach.

Rozpoczynamy dziś cykl lekcji poświęconych pieśniom i piosenkom patriotycznym. Dwie pierwsze z nich na dzisiejszej lekcji. 
1. Przeczytajcie utwory: "Rozszumiały się wierzby płaczące" (podręcznik str.282) i "Hej, chłopcy! Bagnet na broń" (podręcznik str. 283). Na pewno je znacie z uroczystości szkolnych.
2. Wyszukajcie w obu utworach fragmenty odnoszące się do niebezpieczeństw, na które mogli być narażeni bohaterowie wierszy i nazwijcie te zagrożena. (ustnie)
3. Analizujemy tekst, opierając się na ćw. 2. str. 284: (przepiszcie do zeszytu tylko podsumowania każdej gwiazdki, cytatów nie musicie przepisywać!)
a.), b.)
codzienność ludzi walczących w partyzantce:
"Od łez oczy podniosła błyszczące                          " Bo w partyzantce nie jest źle.
Na żołnierski, na twardy życia los."                           Do tańca grają nam
                                                                                    Granaty, visów szczęk".

" Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,                     "Hej, chłopcy! Bagnet na broń!
zawsze słychać miarowy, równy krok".                       Długa droga, daleka przed nami".

Jaka jest więc codzienność partyzanta: nie boi się codziennego marszu i trudu, do tańca grają mu granaty, jest ona trudna, ale wykonuje swoje zadania z zapałem i poczuciem obowiązku, codzienność partyzanta cechuje ciągła wędrówka i ukrywanie się.
*cechy partyzantów: 
"Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok".                          "Ale pewni jesteśmy zwycięstwa
                                                                                                               Bo przelano już tyle krwi i łez".
"Mocne serca, a w ręku karabin,                                                          " Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój".
Granaty w dłoniach i bagnet na broni".
"Hej, chłopcy! Bagnet na broń!
Ko kto wie, czy to jutro, pojutrze czy dziś
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba na iść".

Jacy są partyzanci: odważni, nie wiedzą , co to lęk, nie skarżą się na trudy wojennego życia, mają mocne serca, spokojną twarz i wzrok, są zawsze gotowi do wykonania rozkazu, przekonani o zwycięstwie, cechuje ich pozytywne nastawienie.
*rola przyrody:
"Nie szumcie wierzby nam                                            " Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy
  Z żalu, co serce rwie".                                                    I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi,
                                                                                          I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy
                                                                                          W równym rytmie marsza raz, dwa, trzy".

Rola przyrody: przyroda "odczuwa" to, co ludzie, wierzby szumią z żalu, świt jest jasny, nocą na niebie świecą piękne gwiazdy, wiatr owiewa oczy, daje wytchnienie i ciepło, przyroda utożsamia się z losem partyzantów, współczuje im (płaczące wierzby), a z drugiej strony nie ułatwia zadania.
4. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie 3. str. 284.  (ustnie)
Przeczytajcie: 
Pieśni żołnierskie :podtrzymywały na duchu, wyrażały tęsknotę i marzenia, zagrzewały do walki, sławiły bohaterstwo, były momentem wytchnienia, dawały poczucie wspólnoty.
5. Zadanie domowe: 
Wypisz z utworów "Rozszumiały się wierzby płaczące" i "Hej, chłopcy! Bagnet na broń!" wszystkie znane Ci środki stylistyczne.
Jeszcze trochę wytrwałości!


20 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:Interpunkcja zdania pojedynczego.

Powtarzamy dzisiaj interpunkcję w zdaniu pojedynczym. Przeczytajcie informacje na ten temat z podręcznika str. 280(niebieska tabela), a nastepnie przepiszcie do zeszytu:
* W zdaniu pojedynczym przecinek zazwyczaj wstawiamy między jednakowymi częściami zdania, które są równorzędne i odpowiadają na te same pytania. 
                                                                                     skąd?   skąd?      skąd?
              O bieżących wydarzeniach dowiaduję się z gazet, telewizji, internetu.o
Przecinka nie stawiamy między jednakowymi częściami zdania, które odpowiadają na różne pytania.
                 któtych?      jakich?
               Pierwszych porannych wiadomości słucham podczas jazdy samochodem.
* W zdaniu pojedynczym przecinek stawiamy między częściami zdania, które są połączone za pomocą spójników:a (jesli oznacza przeciwstawienie), ale, lecz, jednak, więc, czyli, np. 
                    Czytam często prasę, lecz nie codziennie.
* W zdaniu pojedynczym przecinka nie stawiamy między częściami zdania, które są połączone za pomocą spójników: i, oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ni, ani, a (równoznacznego z i), np.
                    Czytam prasę najczęściej w poniedziałki i soboty.
                     Tylko w poniedziałki albo w soboty czytam prasę.
* Ponadto przecinek stawiamy przed spójnikami, które się powtarzają, np. 
                    Prasy nie czytam ani w poniedziałki, ani w soboty.
1. Zadanie: (pisemnie do zeszytu)
a.) Wpisz do zeszytu tylko te spójniki, przed którymi w zdaniu najczęściej nie stwiamy przecinka:
                  ale, więc, jednak, i, lecz, oraz, zatem, albo, toteż, lub, bądź, ani, ni
b.) Wstaw przecinki zgodnie z poznanymi zasadami:
       W XVI wieku w niektórych europejskich miastach ukazywały się drukowane biuletyny. Omawiały ważne aktualne wydarzenia polityczne społeczne lub obyczajowe. W tym czasie zaczęły się też ukazywać kwartalne półroczne oraz roczne kroniki wydarzeń. Pierwsze regularnie ukazujące się gazety pojawiły się w latach 1605- 1610 w Holandii.
c.) Popraw błędy interpunkcyjne w podanych zdaniach i wypowiedziach. Usuń (skreśl) zbędne przecinki lub wstaw brakujące.
     Pierwsza, polska gazeta powstała w 1661 roku na dworze Jana Kazimierza. Została założona z inicjatywy króla i królowej, oraz marszałka koronnego Łukasza Opalińskiego. Najpierw była drukowana w Krakowie a potem w Warszawie. Łącznie w Warszawie i Krakowie wydano 41 numerów gazety.

- Ile egzemplarzy naszej gazety wydrukowaliście w maju?
- Muszę sprawdzić. w maju było to chyba 200, lub 210 egzeplarzy.
UWAGA: do 26. 05 (wtorek) przyślijcie mi zadania, które robiliście z dopełnienia i z interpunkcji zdania pojedynczego.
Pozdrawiam!

19 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Części zdania - dopełnienie. 

Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie i rozszerzymy na jej temat wiedzę ostatnią część zdania - dopełnienie.
1. Przeczytajcie informacje na jego temat (podręcznik str. 277), a następnie przepiszcie do zeszytu:
Dopełnienie jest najczęściej określeniem czasownika (orzeczenia). Odpowiada na pytania przypadków poza mianownikiem i wołaczem:
kogo? czego?
komu? czemu?
kogo? co?
(z) kim? (z) czym?
(o) kim? (o) czym?
Może być wyrażone:
- rzeczownikiem, np.  dostrzegłem (kogo?) Marka
- zaimkiem rzeczownym , np.  widzę (kogo?) je
- wyrażeniem przyimkowym , np.  rozmawialiśmy o książce
- czasownikiem w bezokoliczniku, np.  pomogła (co?) wstać
Przeanalizujcie zdanie :
                          P                                 O
                Mój kolega codziennie opiekuje się młodszym bratem.    (dorysujcie brakujące kreski)
                                                      =========
                                                          co robi?
                                          kolega  ----------------- opiekuje się 
                                   czyj?                                                              kim?

                                      mój                                          bratem   
                                                                             
                                                                            jakim? 
                                                                                          młodszym

Jak widzicie, w zdaniu jest tylko jedno dopełnienie : bratem (kim?)
Narysujcie wykresy zdań i podpiszcie na nim tylko dopełnienia: 
- Marek Aureliusz należał do wybitnych cesarzy Rzymu.
- Pobierał nauki u wybitnych nauczycieli.  (uwaga na podmiot domyślny).
2. Przechodzimy do nowych wiadomości na temat dopełnienia. W tym celu przypomnijcie sobie informacje na temat stron czasownika (podręcznik str.31.) oraz co to są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie.  (podręcznik str.32).
- ćw. 3b. str 278. (podręcznik) - ustnie
czasowniki przechodnie: posiadał - str. czynna ( był posiadany - strona bierna)
                                         przyszywał - str. czynna (był przyszywany - strona bierna)
czasowniki nieprzechodnie: panowała - str. czynna (ten czasownik nie ma strony biernej)
3. Przeczytaj informacje na temat dopełnienia bliższego i dalszego (podręcznik str. 278.), a następnie przeanalizujcie ćw. 4. str. 278:
                             P           O
                      Krawiec przyszywa guzy.                                          (dorysujcie kreskę)
                                     =======
                                                         co robi?
                                  Krawiec  --------------------------- przyszywa
                                                                                 
                                                                             co?
                                                                                        guzy (dopełnienie)
krawiec - podmiot
guzy - dopełnienie
                             P         O. imienne                                              (dorysujcie kreskę)
                         Guzy są przyszywane przez krawca.
                                   ===========
                                             co robią?
                            guzy ---------------------------------- są przyszywane 

                                                              przez kogo?
            
                                                                                      przez krawca   (dopełnienie)
guzy - podmiot
krawiec - dopełnienie

4. Przepiszcie do zeszytu:
Dopełnienie bliższe to takie dopełnienie, które po zmainie zdania na stronę bierną staje się podmiotem.
                                              P                                D
                                    Simon Stevin zbudował żaglowóz.    (dop.bliższe)
                                             P                                                   D
                                    Żaglowóz został zbudowany przez Simona Stevina.
Wyraz "żaglowóz" w pierwszym zdaniu był dopełnieniem. Po przekształceniu zdania stał się podmiotem. Jeżeli więc można przekształcić zdanie tak, żeby dopełnienie w jednym zdaniu stało się podmiote w zdaniu drugim, to takie dopełnienie nazywamy bliższym.

Dopełnienie dalsze to takie dopełnienie, którego nie można przekształcić na podmiot przy zamianie zdania ze strony czynnej na bierną. 
                                           Ludzie opowiadali o żaglowozie.     (dop. dalsze)
5. Zadanie      (pisemnie do zeszytu)                
a.) Przekształć zdania z konstrukcji czynnej na zdania w konstrukcji biernej.
- W wielu krajach Europy  upowszechniono żaglowozy.                                           WZÓR
   Żaglowozy zostały upowszechnione w wielu krajach Europy.
- W niektórych żaglowcach przewożono konie.
- Konik ciągnął pojazd w razie braku wiatru.
b.) Przekształć zdania z konstrukcji biernej na czynną.
- Żaglowozy były stosowane przez Chińczyków w tym samym czasie co w Europie.       WZÓR
   Chińczycy stosowali żaglowozy w tym samym czasie co w Europie. 
- Prawdopodobnie Stevin został  zainspirowany przez Chińczyków.
- Żaglowozy były wykorzystywane przez przedsiębiorców do przewozu towarów.
c.) Wykonaj wykres zdania i nazwij na nim wszystkie części zdania:
      W wielu krajach ludzie konstruowali lądowe zaglówki.
Zad. domowe: Powtórzcie do 26.05. (wtorek) wszystkie wiadomości dotyczące składni zdania pojedynczego oraz części zdania. Będziecie pisali sprawdzian. Jak będzie wyglądał, napiszę, nie musicie się bać!
Wytrwałości i zdrówka!                   

19 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Życie Marii Skłodowskiej - Curie i Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki.

Przeczytajcie:
Maria Skłodowska - Curie urodziła się w 1867r., zmarła w 1934r. Była fizyczką i chemiczką, nagrodzoną dwukrotnie Nagrodą Nobla. Była prekursorką nowej dziedziny chemii - radiochemii. Oprócz tego, że była naukowcem, była też lekarzem, prawnikiem i sprawną dziennikarką. To pierwsza kobieta, która zdała egzamin wstępny na wydział fizyki i chemii.
Rok 1903 - przyniół małżeństwu Curie pierwszą nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki .
Rok 1911 - Maria Skłodowska - Curie otrzymuje drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii (jej mąż wtedy już nie żyje).
Nagrody przyznano za odkrycie polonu i radu.
Była pierwszym człowiekiem wyróżnionym Nagrodą Nobla dwukrotnie i pierwszą kobietą laureatką Nobla w dziedzinie chemii. 
Ciekawostki: 
- była jedną z pierwszych  kobiet, które uzyskały prawo jazdy, zrobiła też uprawnienia na samochody ciężarowe
- Szkoci w 2015 r. uznali ją za najbardziej wpływową kobietę 200 - lecia
- przyjaźniła się z Albertem Einsteinem
- Piotr i Maria wyruszyli w podróż poślubną po Bretanii na rowerach
- córka Marii i Piotra - Irene, otrzymała z mężem Nagrodę Nobla w 1935 r. za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości
- noblistą został również mąż Eve, drugiej córki państwa Curie; była to pokojowa Nagroda Nobla, którą otrzymał jako przewodniczący UNICEF; Ewe żartowała,że przynosi wstyd swojej rodzinie, ponieważ jako jedyna nie dostała Nobla; była za to osobą długowieczną, dożyła 103 lat (umarła w 2007r.).
1. Przeczytajcie tekst z podrecznika  - str. 267 - 271. 
2. Czego dowiedzieliście się na temat Marii Skłodowskiej - Curie z tekstu?
Przeczytajcie:
- Maria i Piotr Curii w 1903 r. otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
- prowadzili swoje badania w szopie przy ulicy Lhomond 
 swoje życie podporządkowali odnalezieniu nowego pierwiastka, wnieśli tym samym ogromny wkład w rozwój nauki
- badania nad promieniotwórczymi pierwiastkami wpłynęło negatywnie na zdrowie naukowców
- Piotr był ogromnym wsparciem dla żony 
- Odkryty przez nich rad okazał się pożyteczny w leczeniu niektórych guzów i raków.
3. Ćw. 3. str. 271 - zastanówcie się nad odpowiedzią, a następnie przepiszcie do zeszytu:
- pozytywne skutki: satysfakcja, spełnienie swoich marzeń i pasji, sława 
- negatywne: brak wolnego czasu, praca w trudnych warunkach, narażanie własnego zdrowia i życia.
4. Ćw. 4a. (ustnie i oczywiście tylko pierwsza część polecenia).
Pozdrawiam i życzę wytrwałości, już niedługo finiszujemy! 

15 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna) 

Temat: Jakie reakcje wzbudzają eksperymenty wielkiego naukowca?

Przeczytajcie:
Nikala Tesla: urodził sie w 1856r., zmarł w 1943r. Inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia. Był autorem około 300 patentów. Dziś przypisuje mu się autorstwo nawet setek poważnych wynalazków, które zdołały zmienić bieg historii. Pracował na prądem przemiennym - opracował silnik elektryczny oraz swietlówkę. Wymyślił pierwszą elektrownię prądu zmiennego i linię przesyłową, za sprawą czego uruchomiono zasilanie jego świetlówek. Jednym z ostatnich pomysłów Tesli było urządzenie, które dziś nazywamy pilotem radiowym. Do dziś niektóre z jego pomysłów uważane są za wielce nieprawdopodobne, zwłaszcza, że wynalazca wieloma z nich wyprzedzał swe czasy o całe epoki w rozwoju technicznym. Jako "szalony naukowiec" nie odnajdywał w wielu sprawach zrozumienia jemu współczesnych.
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str.264 - 266.
2. Zastanówcie się nad elementami świata przedstawionego w opowadaniu (ćw. 1. str.266), a następnie przepiszcie do zeszytu:
Świat przedstawiony :
a.) miejsce i czas zdarzeń: wydarzenia rozgrywają się w niewielkiej knajpce w Colorado Springs na początku XX wieku
b.) bohaterowie: mieszkańcy Colorado Springs, którzy spotkali się, by porozmawiać o dziwnej budowli niejakiego Tesli
c.) zdarzenia : spotkanie bohaterów w knajpce; opowieść o niezwykłych wydarzeniach związanych z przyjezdnym naukowcem i jego laboratorium.
3. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie z ćw. 2. str.266, przepiszcie do zeszytu:
Działania Tesli budziły w mieszkańcach Colorado Springs lęk. Nie rozumieli jego zachowania. Uważali, że nie jest z tego świata, skoro umie wytwarzać błyskawice. Żaden z nich nie miał wiedzy,żeby zrozumieć naukowca. Tłumaczyli jego zachowanie na swój sposób : "Władca piorunów. Mówię wam. Władca Piorunów". Trudno dziwić się mieszkańcom Colorado, ponieważ spotkali się ze zjawiskiem, którego nie rozumieją, które ich przeraża. Obawiają się o siebie, swoje domy i bydło. Dla nich Tesla to czarodziej.
Życzę zdrówka i wytrwałości.

15 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Rozmawiamy o Mikołaju Kopernika, który "zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię".

1. Zastanówcie się, co jest potrzebne, aby dokonać odkrycia? Czy, Waszym zdaniem, człowiek musi mieć jakieś specjalne zdolności, by zostać odkrywcą?
Jednym z największych polskich odkrywców był Mikołaj Kopernik.
2. Ćw.1. str.60 - podręcznik.
Przeczytaj:
Mikołaj Kopernik: urodził się w 1473r. w Toruniu, zmarł w 1543r. we Fromborku. Człowiek wszechstronnie wykształcony. Zajmował się astronomią, matematyką, medycyną, ekonomią, kartografią oraz prawem kanonicznym. Jego największym osiągnięciem było opracowanie heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce. Jego dzieło zostało wydrukowane w 1543r. w Norymberdze, pod tytułem "O obrotrach sfer niebieskich". Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi Pawłowi III, nie zostało ono przychylnie przyjęte przez Kościół, a nawet umieszczono je w roku 1616 w indeksie ksiąg zakazanych. Do historii przeszedł jako ten, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię".
3. Ćw. 2. str.260r. Zastanówcie się, apotem przepiszcie do zeszytu:
Mikołaj Kopernik najprawdopodobnie był: pracowity, spostrzegawczy, pracowity, uparty, odważny, zdolny.
4. Przeczytajcie wiersz Władysława Broniewskiego pt. "Kopernik" - str.259, a następnie wykonajcie ustnie ćw. 3., 4., 5. - podręcznik str. 260.
Przepiszcie do zeszytu:
ćw. 3a. - Mikołaj Kopernik
      3b. - noc: intensywnie pracuje, ogląda gwiazdy, wykonuje obliczenia, stara się zrozumieć prawo rządzące kosmosem, raz ogarnia go zwątpienie, raz dodaje sobie odwagi
              świt: zmęczony zasypia
              dzień: budzi się, spogląda w niebo i znajduje odpowiedź na pytanie, które go nurtowało.
ćw. 4. Fragment wiersza odnosi się do trudu, jaki musiał włożyć Kopernik w badanie kosmosu. Tamtym czasie bohater musiał wykazać się ogromną odwagą i wiedzą, by badać ciała niebieskie.
ćw. 5b. - metaforyczne znaczenie
"zatrzymał" - odkrył, że Słońce nie krąży wokół Ziemi, tylko stanowi centrum Układu Słonecznego, nie przemieszcza się
"ruszył" - udowodnił, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie, jak uważano do tej pory, Słońce krąży wokół Ziemi
ZADANIE DLA CHĘTNYCH: 
Przygotuj prezentację przedstawiającą wybrane odkrycia polskich naukowców. (na 21 maja)
Pozrawiam i życzę zdrówka!13 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Jakimi zasadami powinien kierować się harcerz?

1. Przeczytajcie:
W Polsce harcerstwo było inspirowane angielskim ruchem skautowym zainicjowanym przez Roberta Badena - Powella (Anglika), który w 1908r. wydał podręcznik skautingu. Po raz pierwszy na terenie ziem polskich znajdujących się pod zaborami skauting promowało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w zaborze austriackim. Ruch skautowy zaczął się tam rozwijać już w 1910r. W tym właśnie roku Andrzej Małkowski przetłumaczył na polski podręcznik R. Badena - Powella. 
Prawo harcerskie:
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i psłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.
Przyrzeczenie harcerskie :
"Mam szczerą wolę całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną prawu harcerskiemu".
2. Przeczytajcie tekst hymnu harcerskiego - podręcznik str.257.
3. Ćw. 1. str. 257 - podręcznik; odpowiedzcie na pytania, a następnie przepiszcie do zeszytu:
      Podmiotem lirycznym utworu jest harcerz, który wypowiada się w imieniu wszystkich harcerzy: "Pójdzie rad harcerzy polskich ród". Osoba mówiąca obiecuje, że będzie służyć ojczyźnie. Gdy zajdzie potrzeba walki o Polskę, bez zastanowienia poświęci wszystko, by jego kraj był wolny. zobowiązuje się także do pracy nad sobą, by swoją postawą dawać przykład innym. Podmiot liryczny wzywa do przyjęcia patriotycznej postawy:
     "Ramię pręż, słabość krusz,
       Ducha tęż, Ojczyźnie miłejsłuż!
       Na jej zew, w bój czy w trud,
       Pójdzie rad harcerzy polskich ród."
4. Ćw. 2a. str. 258. Zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu:
Wspólne treści:
- wzajemny szacunek
- dobry przykład
- gotowość do działania
- męstwo i systematyczność
- podążanie w jednym, słusznym kierunku
- wspólne ideały i wartości.
5. Ćw. 3. str. 258 - podręcznik (ustnie).
Pozdrawiam!

12 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Każdy się czegoś boi - wiersz Joanny Kulmowej.

1. Zastanówcie się, co znaczą wyrażenia: "najeść się strachu", "strach ma wielkie oczy", "podszyty strachem", "budzić w kimś strach", "przezwyciężyć strach", "nie taki diabeł straszny, jak go malują".
2. Wiecie doskonale,że lęk jest naturalnym uczuciem, które towarzyszy wszystkim ludziom. Nie należy się go wstydzić. Trzeba sporej odwagi, żeby umieć mówić o swoich lękach i przyznać się do tego, że się czegoś boimy.
3. Przeczytajcie wiersz J. Kulmowej "Nie mów, że się nie boisz".
4. Przepiszcie do zeszytu:
Wiersz ma budowę stroficzną, nieregularną.
I strofa 3 wersy
II strofa - 4 wersy
III strofa - 5 wersów
5. Zastanówcie się, jakie jest przesłanie utworu. Jakie jest stanowisko podmiotu lirycznego wobec ludzi, którzy twierdzą,że "nic ich nie niepokoi"?
6. Przeczytajcie jeszcze raz ostatnią zwrotkę utworu i przepiszcie do zeszytu:
Wiersz J. Kulmowej dotyczy strachu. Podmiot liryczny jest zdania, że każdy w życiu czegoś się boi, przeżywa lęki, niezależnie od wieku człowiek może przeżywać strach. Nawet jeżeli wmawiamy sobie i innym,że jesteśmy silni i odważni są chwile w naszym życiu, które wywołują w nas paraliżujący strach.
7. Zwróćcie uwagę na to, że w wierszu powtarzają się niektóre wyrazy, np. różne formy wyrazu" bać się" (boisz, boi), "mówić" (nie mów). Na pewno zauważyliście,że na początku dwóch pierwszych wersów utworu powtarza się "nie mów".
Jest to powtórzenie, które nazywa się anaforą.
8. Przeczytajcie definicję "anafory" - podręcznik str. 250 (żółta tabelka) i przepiszcie ją do zeszytu.


8, 12 maja (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Typy okoliczników. 

Na dzisiejszej lekcji poznacie kolejną część zdania - okolicznik, a ściślej mówiąc, jego typy, bo sam okolicznik już znacie.
1. Przeczytajcie informacje na temat okolicznika - podręcznik str. 272 - 273 (niebieska tabela).
2. Przepiszcie do zeszytu: 
Okolicznik to część zdania, która określa czasownik (orzeczenie). 
Może być wyrażony:
- przysłówkiem, np. Zachiowuj się poprawnie.
- zaimkiem przysłownym, np. Pójdziemy tam.
- wyrażeniem przyimkowym, np. Wracajmy do domu.
- rzeczownikiem, np. Przyjechałem nocą.
Typy okoliczników:
ok. miejsca (gdzie?, dokąd?, skąd?, którędy?)             W lecie pojadę w góry.                           (gdzie?)
ok. czasu (kiedy?, odkąd? dokąd?, jak długo?)             Długo myślałem nad zadaniem.            (jak długo?)
ok. celu (po co?, na co?, w jakim celu?)                       Idę po czekoladę.                                   (po co?)
- ok. przyczyny ( dlaczego?, z jakiej przyczyny?)           Z powodu niepogody nie wyjedziemy.   (dlaczego?)
ok. sposobu (jak?, w jaki sposób?)                                Będę się uczył pilnie.                              ( jak?)
ok. przyzwolenia (mimo co?, mimo czego?)                 Pomimo bólu dokończył bieg.                ( mimo czego?)
ok. warunku (pod jakim warunkiem?, w jakim wypadku?)  W przypadku choroby odłożę wyjazd.  (w jakim wypadku)
3. Ćw. 2. str. 273 - podręcznik (ustnie).
UWAGA! 
W zadaniach 4., 5., i 6 nie musicie przepisywać zdań do zeszytu, zapisujcie tylko rozwiązania.
4. Podkreśl w zdaniach okoliczniki, w nawiasie zapisz ich pytania i typ.  (pisemnie)
Za tydzień pojedziemy kupować prezenty. (kiedy?, ok. czasu)                 przykład
Ze strachu nie mógł wydobyc głosu. 
Wbrew radom brata zrobiłem to po swojemu.
 Przed kinem spotkałem dziewczyny z mojej klasy.
Po wakacjach Przemek wrócił do Warszawy.
Spoglądaliśmy na niego życzliwie.
Wczesnym rankiem ruszyliśmy dalej.
5. Podkreśl okoliczniki, określ ich typ i napisz, jaką częścią mowy są wyrażone.
Jurek troskliwie opiekuje się bratem.    (ok. sposobu)   troskliwie - przysłówek                   (przykład)
Idę wysłać telegram.
Padaliśmy ze zmęczenia.
Rankiem ruszyliśmy dalej.
Starożytni Żydzi często myli ręce.
Zapytaj go o to dyskretnie. 
Jutro zamierzam wyjechać z miasta.
Wskutek choroby zostałem w domu. 
Autobus spóźnił się z powodu zasp śnieżnych.
6. W zdaniach linią prostą podkreśl okoliczniki, dwiema kreskami wyrazy, które te okoliczniki okreslają.Zadaj pytania do tych okoliczników.
Uwaga w zdaniach mogą być dwa okoliczniki!
Ciemne chmury zaciągnęły całkowicie niebo.
                          ========
zaciągnęły (jak?) całkowicie                                         (przykład)
Niedawno widzieliśmy w muzeum dzieła Rembrandta.
Zawodnicy wytrwale trenuja.
Jutro zamierzam wyjejechać z miasta.
7. Narysuj wykresy zdań i na wykresie nazwij tylko typ okolicznika.
- Uczniowie naszej klasy czętnie czytają powieści.
- Wczoraj na stadionie odbyły się ważne zawody sportowe.
- Niezwykłe blaski rozświetlały niebo nad jeziorem.
Wiem,że tego jest dużo, ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. Trzymam za Was kciuki! Powodzenia!

 8 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Relacja z turnieju rycerskiego.

1. Przepiszcie do zeszytu:
komiks - historyjka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów, umieszczonym w dymkach
2. Przeczytajcie komiks - podręcznik str. 243 - 244.
3. Ćw. 1a. str.245 - ustnie.
4. Ćw. 1b. str.245 - pisemnie ( zajmijcie się tylko jednym zdarzeniem)  - pisemnie.
5. Przeczytajcie definicję relacji - podręcznik str. 245, przepiszcie ją do zeszytu.
6. Przepiszcie do zeszytu: 
  Relacja powinna być: aktualna, ciekawa, obrazowa, bogata językowa, emocjonalna, trzymająca w napięciu, subiektywna.

6 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Zawisza Czarny -  niezapomniany rycerz. 

1. Przeczytaj: 
stan rycerski - charakterystyczna dla średniowiecza warstwa społeczna; była to grupa wojowników, stanowiąca elitę społeczeństwa feudalnego.Wśród rycerstwa można było wyróżnić następujące grupy :
- rycerze,
-rycerze samodzielni,
- rycerze służebni.
Głównym obowiązkiem rycerza była służba ojczyźnie. Gotowość jej obrony i całkowite oddanie były sprawą honoru rycerskiego. Ojczyzna była najwyższą wartością, największym - obok Boga- dobrem.Rycerz średniowieczny kochał swego władcę, był gotów do wszelkich dla niego poświęceń. W czasie pokoju rycerze brali udział w misjach dyplomatycznych.
Jednym z najsłynniejszych w historii polskiego średniowiecza rycerzem był Zawisza Czarny.
2. Przeczytaj tekst z podrecznika - str. 237 - 242.
3. Na podstawie przeczytanego przez Was tekstu przyjrzyjmy się bohaterowi naszej lekcji:
 - czego dowiedzieliśmy się na temat Zawiszy?  ( zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu )
*młody mężczyzna, po zakończeniu służby giermka i odbyciu wszystkich rytuałów został pasowany na rycerza
*odznaczał się ogromną walecznością podczas turniejów rycerskich
*postanowił wyjechać z Polski, by szukać przeciwników równych sobie
*był wierny wybrance swego serca - Jadwidze - dla niej odrzucił książęcą łaskę i wrócił, jak obiecał
*nie posiadał wielkiego majątku, ale zasłyną w walce
*zawsze dotrzymywał słowa: wrócił do Prowanscji, by stoczyć pojedynek z Janem z Aragonii
*dzięki swoje uczciwości i szczerości zyskał szacunek króla
*wykazał się ogromną odwagą podczas bitwy pod Grunwaldem
*honor był dla niego najważniejszy
- zbierzmy materiał do charakterystyki bohatera:  (ćw.3. str.242)
a.) ogólne informacje o bohaterze:
*rycerz, pochodził z Garbowa
*brał udział w licznych turniejach, walczył w obronie ojczyzny
*po powrocie do Polski służył na dworze Zygmunta Luksemburskiego, przysłużył się Władysławowi Jagielle, brał udział w bitwie pod Grunwaldem, był dyplomatą, pełnił funkcę starosty spiskiego
*zawsze dotrzymywał danego słiowa
b.) charakter bohatera:
*był uczciwy słowny, honorowy, konsekwentny, waleczny, wierny, odważny, sprawiedliwy
*służył ojczyźnie
*marzył, by sprawdzić się w walkach z innymi rycerzami, a potem wrócić i poślubić ukochaną Jadwigę
c.) ocena bohatera:
- Zawisza cieszył się ogromnym szacunkiem, ludzie wiwatowali na jego cześć po wygranych pojedynkach, władcy doceniali jego oddanie i uczciwość
- Twoja ocena bohatera ( ustnie).
4. Przepisz do zeszytu:
polegać na kimś, jak na Zawiszy - ufać komuś bezgranicznie, mieć świadomiość, że ten ktoś nigdy Cię nie zawiedzie, zawsze Ci pomoże
5. ZADANIE DLA CHĘTNYCH:
ćw. 5 str.242 (podręcznik) - prześlijcie mi do 11 maja 20r. (poniedziałek)


5 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Przydawka i sposoby jej wyrażania.

Poznaliście już dwie najważniejsze części mowy, czyli podmiot i orzeczenie. Na tej lekcji  - przydawka, którą też już znacie z klasy piątej. 
1. Przeczytajcie informacje:
- niebieska tabela - podręcznik str.261
- szara tabela - podrecznik str. 262, 263.
2. Przepiszcie do zeszytu:
Przydawka odpowiada na pytania: jaki? (-a, - e)                  ile?
                                                        czyj? (-a, -e)                   czego?
                                                        który? (- a, -e)                z czego?
Może być wyrażona:
- przymiotnikiem, np.                        kolorowy długopis   (jaki?)
- zaimkiem przymiotnym, np.           nasza klasa               (czyja?)
- liczebnikiem, np.                             pierwsze dni             (które?)                  trzy pióra      (ile?)
- rzeczownikiem, np.                        rzeka Warta               (jaka?)
3. Przydawka w zdaniu może być określeniem:
- podmiotu, np.   Głośna muzyka denerwuje babcię.   (jaka?)      (co?) muzyka - podmiot
dopełnienia, np.   Spacerowałem z moim ojcem.       (czyim?)   (z kim?)  ojcem - dopełnienie
okolicznika, np.    Idę na dobry koncert.                     (jaki?)       (gdzie?)  na koncert - okolicznik
4. Ćwiczenie: podkreśl przydawki i napisz, jakimi częściami mowy są wyrażone - pisemnie do zeszytu: (w zdaniach jest więcej niż jedna przydawka)
a. Gdy wiatr zimny wieje, niebem chmury płyną, napij się gorącej herbaty z cytryną.
zimny - przymiotnik     (wzór)
b. Ponad starym lasem dwa orły szybują; czegoś w gąszczu świerków pilnie szukają.
5. Ze zdań wypisz przydawki: (nie musisz przepisywać zdań do zeszytu)
   Bartek jest szczupłym dryblasem o miłym uśmiechu.Ma ciemne, lekko kręcone włosy. Zza drucianych okularów spogląda na wszystkich badawczym wzrokiem.
   Jest bystry i ma dobrą pamięć. Nie znosi nudy. Ciągle wymyśla jakieś zajęcia. Wszystko go interesuje. Czasem jest nawet zbyt ciekawski.
    Lubi sport. Świetnie pływa. Jego pokój jest pełen gadżetów, czasopism i zdjęć słynnych sportowców.
    Ma duże poczucie humoru. Potrafi każdego wprowadzić w dobry nastrój.
6. Zapisz zdania na wykresach, na wykresach pokreśl tylko przydawki.  (dorysujcie sobie kreski tak, jak na lekcji)
Legendarny król odniósł wiele wspaniałych zwycięstw na Szkotami.

                             (kto?)_____________ (co zrobił?)________________

                                

                                (jaki?)_________           (czego?) ______________


                                                         (ile?)__________      (jakich?)_________      (nad kim?)___________

Zwycięski król otrzymał w Rzymie smutną wiadomość o zagarnięciu tronu przez Mordreda.

                  (kto?) ___________________ (co zrobił?) _______________________


                             (jaki?) ___________                   (gdzie?)___________            (co?) _____________

     
                                                                                                                         (jaką?)_________  (o czym?)_______

                                                                                                                
                                                                                                                            (czego?)_______  (przez kogo?)___

7. Wykonaj w zeszycie wykresy zdań, podkreśl przydawki (tylko):
a. Artur symbolizuje sprawiedliwego i walecznego władcę idealnego królestwa.
b. W legendach król postępuje zgodnie z zasadami kodeksu rycerskiego.
Powodzenia!

5 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)
     

Temat: Średniowieczni rycerze.

1. O epoce w pigułce (przeczytaj):
- średniowiecze - "wieki średnie"
- daty graniczne : Europa - V - XV w. ; Polska - X - XV w.
-jedność europejskiej kultury (uniwersalizm)
- teocentryzm - pogląd, według którego Bóg jest najwyższą wartością, celem wszystkiego
- literatura: do końca XIII w. w literaturze dominowała łacina, tworzono przeważnie anonimowo, często posługiwano się alegorią, służyła głównie celom dydaktycznym, popularyzowała wartości chrześcijańskie i wzorce świętego, władcy i rycerza.
2. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 226 - 230.
3. Odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2a - podręcznik str.230.
4. Jakimi cechami odznaczał się średniowieczny rycerz i jakim wartościom służył? Odpowiedz pisemnie.       
       (w zeszycie)

 27, 29 kwietnia 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Rycerski tatuś - fragment książki M. Musierowicz. 

1. Przeczytaj tekst z podręcznika - str. 220 - 222. 
2. Pisemnie do zeszytu: 
      zad. 1., 2., 3., 4.
      zad. 6., 8., 9., 10.(a i b)
Zadania wykonajcie w zeszycie i prześlijcie mi je do 5.05.20r. (wtorek)

28, 29 kwietnia 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Rycerski tatuś - fragment książki M. Musierowicz.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika - str. 220 - 222. 
2. Pisemnie do zeszytu: 
      zad. 1., 2., 3., 4.
      zad. 6., 8., 9., 10.(a i b)
Zadania wykonajcie w zeszycie i prześlijcie mi je do 5.05.20r. (wtorek)

28 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Piszemy życzenia z różnych okazji.

1.Krótką formą wypowiedzi są życzenia. (przepisz do zeszytu)
życzenia - powinszowanie - krótki tekst przekazujący to, czego komuś życzymy. Mogą być imieninowe, urodzinowe, świąteczne, noworoczne, o charakterze oficjalnym lub prywatnym
Nie zapomnij: wielką literą piszemy zwroty grzecznościowe; jeżeli piszesz życzenia odręcznie pamiętaj o estetyce; możesz też dołączyć informację o tym, gdzie i kiedy piszesz życzenia!
2. Przeczytaj szarą tabelkę - podręcznik str.216 (przykłady życzeń).
3. Przeczytaj - przykłady życzeń
                             Kochana Babaciu,                                                    Szanowna Pani Dyrektor!

            w dniu Twoich sześćdziesiątych urodzin                      Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
                    życzę Ci bardzo dużo zdrowia,                                   samych radosnych chwil spędzonych
                          radości i zadowolenia.                                     w rodzinnym gronie oraz wielu wzruszeń
            Niech każdy nowy dzień bedzie lepszy                               w tym szczególnym czasie
                      od poprzedniego,                                                                      życzy
               a każda chwila zapowiedzią                                              cała społeczność uczniowska
                  następnej - piękniejszej.                                                Szkoły Podstawowej w Lewinie.
                Bądź szczęśliwa, Babuniu.
                Kochająca wnuczka Agata                     Lewin, 22 IV 2020r.
4. Ćw. 3 str.217 (pisemnie; napiszcie tylko jedne życzenia albo do osoby, z którą łączą Was bliskie relacje, albo życzenia oficjalne).
Powodzenia!24 kwietnia 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Uczymy się pisać sprawozdanie.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 210.
2. Ćw. 1, 3 str. 211 (ustnie).
3. Przeczytaj definicję sprawozdania - podręcznik str.211 (żółta tabela).
4. Przepisz do zeszytu (ważne!):
Sprawozdanie to wierne i dokładne przedstawienie wydarzeń, których autor był świadkiem lub uczestnikiem. 

Zanim przystąpisz do pisania sprawozdania, zbierz informacje:

Kto?  - Kto będzie bohaterem Twojego sprawozdania? (koledzy, uczniowie,rodzice ...)

Co? - Co się wydarzyło? ( wycieczka, koncert, pożar....)

Kiedy? - Podaj dokładną datę - dzień, miesiąc, rok, nawet godzinę.

Gdzie?- Gdzie to się wydzrzyło? ( w szkole, w lesie,  w Twoim mieście, ...)

Dlaczego? - Jaka była przyczyna tego wydarzenia?  Z jakiej okazji odbyła się uroczystość? Kto wpadł na pomysł                         jej zorganizowania?

W jaki sposób? -  Jak przebiegało wydarzenie? ( uroczyście, poważnie, radośnie, chaotycznie, ...)

Z jakim skutkiem? - Czy to wydarzenie coś zmieniło?  Czy zostało przez uczestników zapamiętane? Czy się                                             spodobało? Czy był to czas stracony?

Przy redagowaniu sprawozdania mogą Ci się przydać podane niżej wyrazy, zwroty:
a) wprowadzające kolejne wydarzenia
* Kolejnym punktem programu było...                                           * Po pewnym czasie...
* Zgodnie z planem ...                                                                     * Niedługo....
*Nagle...                                                                                           * Potem...
*Niespodziewanie...                                                                         * Chwilę później...
* Równocześnie ...                                                                            * Następnie...
*Jednocześnie ...                                                                                * Najpierw...

Każde wydarzenie możesz ocenić pozytywnie lub naegatywnie w zależności od tego co czujesz.
b) wyrazy oceniające
Ocena pozytywna                                                                   Ocena negatywna
* Niesamowite wrażenie                                                            * Nieciekawe miejsce
*Niezwykłe miejsce                                                                   * Stracony czas
* Ciekawy moment                                                                    * Nie zasługuje na pochwałę
* Sympatyczna chwila                                                               * Niemiłe uczucia
* Udana impreza
5. Przeczytaj: (przykład sprawozdania)
                                      Szkolny Skills Challenge 2013 "Mierz wysoko"
        Dnia 22.11.2013r. do naszej szkoły zawitali koszykarze z fundacji Marcina Gordata "Mierz wysoko". W ramach sponsorowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki akcji pt."Stop zwolnieniom z wf" w całej Polsce prowadzone są przez członków tej fundacji pogadanki i zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. Mimo, iż w naszej szkole nie ma problemu ze zwolnieniami z wychowania fizycznego, bo wszyscy chętnie uczestniczą w zajęciach, wzięliśmy udział w tej akcji.
       Na wstępie odbyła się prelekcja na temat zdrowego stylu życia oraz wpływu uprawiania sportu na rozwój i zdrowie młodego człowieka. Goście podkreślali rolę zajęć wychowania fizycznego oraz nawyku uprawiania sportu. Po zakończeniu prelekcji wszyscy uczniowie klas V - VI naszej podstawówki wzięli udział w teście sprawnościowym w postaci toru przeszkód w ramach turnieju Szkolny Skills Challenge 2013 "Mierz wysoko".
       Najszybciej zadania wykonał Jarek Dąb (klasaVI), drugi czas uzyskał Mateusz Burski (kl.VI). Natomiast najlepszą z dziewcząt okazała się Jowita Król (kl.V). 
       Zwycięzcy otrzymali nagrody. Gratulujemy!
       To była wspaniała akcja.
6. Wybierz i wpisz do zeszytu  tylko cechy sprawozdania:
    a. rodzaj listu oficjalnego
    b. relacja z przebiegu zdarzenia
    c. wspomnienia zapisane w formie dziennika lub pamiętnika
    d. autor jest uczestnikiem lub świadkiem przedstawionych zdarzeń
    e. osoba opowiadająca pisze wypowiedź w imieniu wszystkich uczestników zdarzeń
7. Dopisz słowa inne niż podane, których można użyć w sprawozdaniu.
* wskazujące na następstwo czasowe:
      najpierw, na początku, .......................................................................................................
*oceniające:
                     bliskoznaczne(synonimy)                                              przeciwstawne(antonimy)
piękny - ..............................                                        niezwykły - .........................................
atrakcyjny - .............................                                   wspaniały - ........................................
oryginalny - ...........................                                     wyjątkowy - .......................................
nudny - ..............................                                         nużący - ..........................................
nowy - .....................................                                   oszczędny - ......................................
8. Zapisane w narracji trzecioosobowej (świadka wydarzeń) podane zdania zmien na narrację pierwszoosobową (uczestnika wydarzeń). Zwróć uwagę na formy czasowników:
  a. Turyści podziwiali malownicze krajobrazy. (wzór)
       Podziwialiśmy malownicze krajobrazy.
  b. Cała grupa o godzinie 17.00 udała sie na obiadokolację.
  c. O godzinie 19.00 wszyscy obejrzeli występ ludowego zespołu "Krakuski".
  d. Oglądający zostali zaproszeni do tańca. 
  e. Następnie udali się do pokoi na zasłużony odpoczynek.
9. Zadanie domowe: (nie mniej niż jedna strona)
Napisz sprawozdanie z wycieczki do parku lub lasu. Może to być wycieczka rzeczywista, którą kiedyś odbyliście, lub wirtualna, jaką odbyliście w swojej wyobraźni.
Nie zapomnij o :
- wstepie (kto?)
- rozwinięciu (co?, kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego?, w jaki sposób?)
- zakończeniu (z jakim skutkiem?).
Wydarzenia muszą mieć układ chronologiczny. 
Zadanie wyślij do 29 kwietnia (środa)
 


25 marca 20r.

Temat : Wątki powieści "Szatan z siódmej klasy". (2 jednostki lekcyjne)

1. Wątki :
- miłosny: młodzieńcze uczucie rodzi się między Adasiem a Wandą Gąsowską
- historyczny: rozwiązanie zagadkowych wydarzeń , które miały miejsce w rodowym majątku Gąsowskich za czasów wojny francusko - rosyjskiej i powstania styczniowego
- dzieje majątku Gąsowskich: wieś Bejgoła należy do szlacheckiej rodziny Gąsowskich od wielu pokoleń, zarządza nim brat profesora - Iwo, niestety nieudolnie, majątek jest zadłużony,popada w ruinę.
Dopowiedz (ustnie) dalsze części watków.
- wątek detektywistyczny
detektyw - tropiciel przestępców, człowiek, który rozwiązuje zagadki związane ze zbrodnią lub przestępstwem, dąży do zdemaskowania przestępcy, czemu toarzyszy dynamiczna i sensacyjna akcja
"Szatan z siódmej klsy" - powieść detektywistyczna
Adaś - detektyw
Opowiedz pisemnie wątek detektywistyczny.

27, 31 marca 20r.
Temat : Film czy książka? Oglądamy filmową ekranizację powieści Makuyszyńskiego. (3 jednostki lekcyjne)

1. Obejrzyj film "Szatan z siódmrj klasy".
2. Film czy książka? Co bardziej Ci się podobało? Odpowiedz na pytanie i krótko je uzasadnij.

31 marca, 1 kwietnia 20r. (2 jednostki lekcyjne)

Temat: Powtórzenie wiadomości o składni zdania pojedynczego.

1. Wymień części zdania. (ustnie)
2. Jakie typy podmiotów znasz? (ustnie)
3. Jakie typy orzeczen znasz? (ustnie)
4. Zrób wykresy następujących zdań pojedynczych i nazwij na nich części zdań.
a. Jego nowy trener przyszedł wczoraj na trening później.
b. Mała dziewczynka nie wpuściła nieznajomych do domu.
c. Wieczorem dowiedzieliśmy się o przyjeździe ukochanej babci.
d. Zimą w górach systematycznie przybywa śniegu.
e. Trzy zamyślone dziewczyny siedziały na świeżo pomalowanej ławce.
f. Jola, Kasia i Zuzia postanowiły wyjechać jutro na wycieczkę w góry.
5. Ze zdań z zadania 4. wypisz podmioty i nazwij ich typ:
    trener - podmiot gramatyczny    itp.
6. Ze zdań z zadania 4. wypisz orzeczenia i nazwij ich typ:
przyszedł - orzeczenie czasownikowe
7. Wypisz ze zdanai orzeczenia i nazwij je :
a. Wczoraj mój kuzyn został inżynierem
      został inżynierem - orzeczenie imienne
b. Na dworze jest bardzo przyjemnie.
c. Jestem zmęczona.
d. Jacek pomógł choremu.
e. Zrobił pudełko z tektury.
f. Jola była druga na mecie.
Wytrwałości i zdrówka życzę!

3 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Jak powstają legendy? Poznajemy opowieść Wandy Chotomskiej o Lechu, Czechu i Rusie.

rodzaj literacki : epika                            gatunek literacki: legenda
1. Legenda: ( przepisz do zeszytu)
- krótki utwór epicki pisany prozą 
- opowieść o treści fantastycznej, nasycona elementami cudowności i niezwykłości
- elementy fantastyczne przeplatają się z realistycznymi, a nawet historycznymi (prawdziwe miejsca, historyczni bohaterowie i zdarzenia)
- często dotyczy życia świętych, męczenników oraz bohaterów ludowych i narodowych
- służy często celom moralistycznym (pokazuje, co jest dobre, a co złe)
- często wyjaśniają powstanie kraju, rzeki, jeziora, miejsca, opowiadają o założeniu miast
WAŻNE (nie  musicie przepisywać do zeszytu)
Elementy fantastyczne sprawiają,że wydają się one podobne do baśni,ale pamiętajcie,że legendy nawiązują do historii kraju, z którego się wywodzą i opowiadają o realnie istniejących postaciach w większości potwierdzonych historycznie.
2. Napisz plan ramowy - ogólny - legendy (weź pod uwagę tekst od str. 144 - II akapit, rozpoczyna się  ... do str.146 - do słów "(...) będzie i moja").
3. O jakim ważnym dla naszego narodu wydarzeniu opowiada legenda? (pytania nie przepisuj)
Legenda opowiada o początkach trzech państw słowiańskich - Polski, Czech i Rosji. Tłumaczy, dlaczego w godle Polski znajduje się biały orzeł oraz skąd wzięła się nazwa pierwszej stolicy Polaski - Gniezno.
4. Ćw. 2a i b str.147 - podręcznik
np. nastrój  podniosły - wręczenie toporów   itp.
DLA CHĘTNYCH: ćw. 2c i 4 str.147 - podręcznik (na ocenę)
Powodzenia!

3 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Opowieść o legendarnej władczyni Wandzie.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika - str.148 - 153. 
                                                                                                                             (dorysujcie sobie na wykresie
                                                                                                                                 kreski, tak jak robimy to na 
                                                                                                                                     lekcji)

                                                                    Krak - król

                 Krak - syn                          Lech - syn                             Wanda - córka

2. Ćw.1a
chłopcy: pisemnie wersja opowieści o legendarnej władczyni według Kadłubka; ustnie - według Długosza
dziewczynki: pisemnie wersja opowieści o legendarnej Wandzie według Długosza; ustnie - według Kadłubka
3. Ćw.l 1b - ustnie.
4. Ćw.2:
* ustnie
*mądra, odważna, oddana swojej ziemi, poddanym, troskliwa władzcyni, rozsądna, miała duży wpływ na otoczenie, skromna, sprawiedliwa (możecie jeszcze dopisać, uzasadnijcie ustnie cechy bohaterki)
* ustnie
PODSUMOWANIE (aby nie myliła się Wam baśń z legendą) - przepiszcie do zeszytu:
     
                            baśń                                                                     legenda
* nieokreślone czas i miejsce zdarzeń                                * rzeczywisty (historyczny) przynajmniej jeden
* szczęśliwe zakończenie                                                      element świata przedstawionego, np. czas,
                                                                                               miejsce zdarzeń, bohater, zdarzenie


                                                                 cechy wspólne:
                            * elementy fantastyczne (postaci o nadludzkich cechach, magiczne przedmioty, zdarzenia,
                                które nie mogą się rozgrywać w rzeczywistości)
                             * nauka płynąca z tekstu
Tęsknię za Wami! Powodzenia!

7 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Legenda - skarbnica pamiątek przeszłości.

1. Zanim przeczytasz tekst odpowiedz ustnie na pytanie : Jakie znaczenie mają legendy dla podróżnika,historyka, Twojego regionu?
2. Przeczytaj tekst z podręcznika str.157 - 158.
3. Wykonaj pisemnie ćw.1 str.158.
4. Zapoznaj się z informacjami na temat fabuły prawdopodobnej i fantastycznej (żółta tabela, podręcznik str.158).
5. Ćw.2 str.158 (ustnie)

7 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Zjazd gnieźnieński na kartach kroniki.

Autorem utworu, który przeczytacie, jest Gall Anonim. ( przeczytajcie, nie przepisujcie do zeszytu)
Gall Anonim - jest znany pod imieniem Anonim, ponieważ jego prawdziwe nazwisko pozostaje tajemnicą. Natomiast przydomek Gall wskazuje, że pochodził prawdopodobnie z Francji, skąd w XI wieku przybył na dwór Bolesława Krzywoustego. Najprawdfopodobniej był zakonnikiem, benedyktynem a jego wielką zasługą stało się spisanie w latach 1112 - 1116 najstarszej kroniki królestwa polskiego. 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 161 - 163.
2. Ćw. 1a pisemnie (str.172).
            1b : Bolesław Chrobry (przeczytaj : pierwszy koronowany król Polski, syn MieszkaI i Dobrawy, w 1000 r. zorganizował zjazd gnieźnieński, podczas którego cesarz Otto III ogłosił utworzenie arcybiskupstwa i przyozdobił głowę Bolesława swoim diademem; w polskiej tradycji kronikarskiej wydarzenie to zostało utrwalone jako krolewska koronacja)
                    Otto III (przeczytaj: król niemiecki i cesazr)
           1c : stosunek kronikarza do Bolesława jest pozytywny. Pokazuje on Chrobrego jako władcę wspaniałego, ktory doporowadził swoje państwo do świetności. Przedstawia go jako króla oddanego kościołowi, odważnego, szlachetnego i dobrego, hojnego i gościnnego.
3. Ćw. 2 str.172 - ustnie.
Ciekawostka: innym kronikarzem, dzięki któremu znamy informacje o zjeździe był biskup Thietmar. Żył w czasach Bolesława Chrobrego, ale nie był do niego tak przychylnie nastawiony jak Gall Anonim.Mimo to w swojej kronice także zwracał uwagę na niezwykłe przyjęcie cesarza Ottona III i bogactwo dworu Bolesława (przeczytaj)
Powodzenia i wytrwałości.

8 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: "Mówcie mi Bezprym" - cechy powieści historycznej. 

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 163 - 172.
2. Ćw. 5. str. 172 - ustnie.
3. Świat przedstawiony w utworze - ustnie.
3. ćw. 6. str.172 - ustnie.
4. Cechy powieści historycznej (żółta tabela - podręcznik str.172) - przepiszcie do zeszytu.
Zdrowych i wesołych, mimo wszystko, świąt dzieciaki!

15 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Poetyckie wspomnienia z dzieciństwa Juliusza Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny".


1. Przeczytaj tekst "Góra królowej Bony" ( podręcznik str.182 - 183). Zwróć uwagę szczególnie na informacje, które dotyczą poety Juliusza Słowackiego.
2. Przeczytaj:
Juliusz Słowacki: ur. się w 1809r., zm. w 1849r. w Paryżu. Debiutował w 1830r. powiescią poetycką "Hugo". W okresie powstania listopadowego (okres rozbiorów) sławę zyskał wierszami patriotycznymi. w 1831r. jako kurier Rządu Narodowego opuścił powstańczą Warszawę. jego utwory cechuje uczucie smutku i tęsknoty za krajem rodzinnym, beznadziejna rozpacz wygnańca przeświadczonego o tym, że już nigdy nie ujrzy ojczyzny.
3. Przeczytaj wiersz Słowackiego "Z pamiętnika Zofii Bobrówny" (podrecznik str.184).
4. Odpowiedz na pytania: (ustnie)
- Jaka jest budowa utworu?
- Kto jest podmiotem lirycznym wiersza? Udowodnij swoją odpowiedź, odwołując sie do tekstu.
- Do kogo się zwraca podmiot liryczny? Udowodnij.
- O co prosi poeta Zosię?
- Do czego Słowacki porównuje ojczyznę?
- Na co skarzy się pod. lir. i o czym to świadczy?
5. Ćw. 3 i 4b str.184. (ustnie)
6. Przepisz do zeszytu:
Podmiotem lirycznym w utworze jest poeta Juliusz Słowacki. Wskazują na to słowa:"tam, gdzie Ikwy srebrnefale płyna, byłem ja kiedyś, jak Zośka dzieciną". Poeta zwraca się do Zosi Bobrówny (około dziesięcioletnia córka przyjaciółki Słowackiego - Jaonny Bobrowej): "Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi...".
Słowacki mówi o sobie: "Daleko pojechałem w gości". Słowa te oznaczają emigrację poety,który bardzo tęskni za ojczyzną( porównuje ją do nieba) . Jego tęsknota świadczy o miłości do kraju - Polski.
Wiersz ma budowę stroficzną, regularną (3 strofy po 6 wersów).
7. Środki stylistyczne utworu: (wypisz samodzielnie)
- epitety:
- uosobienia:
- zdrobnienia:
- apostrofa:
- przenośnie:


17 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Warto czerpać z tradycji. Adam Mickiewicz - poeta zapatrzony w tradycję.

1. Podajcie jak najwięcej skojarzeń z pojęciem tradycja. (ustnie)
2. Ćw.1a str.189. (ustnie)
3. Przepisz do zeszytu:
    tradycja - ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań itp. właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań
    tradycja - zwyczaj
4. Ćw. 1b str. 189. (ustnie)
    Ćw. 1c str.189. (ustnie)
5. Ćw. 2 str.189. (ustnie)
6. Przeczytaj informacje o poecie, którego już znasz, Adamie Mickiewiczu. (podręczni str. 195)
7. Na nastepną lekcję przeczytaj fragment "Pana Tadeusza" - "Polowanie". (podręcznik str.197 - 199)

17 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Śladami obyczajów szlacheckich - polowanie na niedźwiedzia.

1. Przeczytajcie: 
"Pan Tadeusz" wyrósł z wielkiej tęsknoty i miłości A. Mickiewicza "do kraju lat dziecinnych". Swoim utworem poeta chciał przyblizyć utraconą ojczyznę polskim emigrantom. Ukazał staropolski dwór szlachecki w Soplicowie, którego pierwowzorem były rozliczne dwory rozsiane po Litwie. Dom ten można z całą pewnością nazwać centrum polszczyzny- zarówno ze względu na jego właściciela - gorącego patriotę ,Sędziego, jak i na obyczaje panujące w tej staropolskiej siedzibie.
Boharerem zbiorowym utworu jest szlachta. Bardzo szczegółowo poeta opisał tę grupę społeczną, między innymi ich zwyczaje, obyczaje. Jednym z nich było polowanie.
2. Ułóż plan ramowy fragmentu:
    1. Wyruszenie myśliwych o świcie do lasu.
    2. Rozstawienie strzelców przez Wojskiego.
    3. Nasłuchiwanie kroków niedźwiedzia. 
    4. Wytropienie zwierza przez psy; odgłosy walki.
    5. Opuszczenie stanowisk przez niecierpliwą szlachtę - mimo zakazu Wojskiego.  (dokończ; pamietaj,że punkty powinny być w formie równoważników zdań, ponieważ punkty od 1 do 5 są równoważnikami!)
3. Przechodzimy do analizy tekstu.
- Ćw.1 str.201 (ustnie)
- Ćw. 2a str.201. (ustnie)
- Ćw. 3 str. 201 (ustnie)
Zadania te przygotują Was do napisania streszczenia. (jeszce nie teraz!)
4. Środki stylistyczne fragmentu "Pana Tadeusza":
- epiety: głupi niedźwiedziu, ............................................ (podaj inne przykłady)
- porównania: (...) każdy ze strzelbą gotową wygiął się jak łuk naprzód
- przenośnie: .......................................................
-uosobienia:........................................................
- powtórzenia:............................................................................
apostrofa: ....................................................
- wyrazy dźwiękonaśladowcze: ................................ . 

21 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Opisujemy przebieg polowania - streszczenie.

1. Przeczytaj definicje streszczenia - podręcznik str.201.
2. Przepisz do zeszytu:
Streszczenie:
zwięzłe, skrótowe przedstawienie jakiejś treści; zawiera tylko najważniejsze elementy tekstu lub ustnej wypowiedzi, przedstawione zgodnie z kolejnością wydarzeń.
3. Przeczytaj:
Jeśli chcesz poprawnie napisać streszczenie, pamiętaj o zastosowaniu zasady: minimum słów - maksimum tresci. Warto na początku podać tytuł tekstu i jego autora. Nie należy jednak umieszczać w streszczeniu żadnych dodatkowych informacji od siebie i nie wolno oceniać tekstu ani bohaterów czy zdarzeń, które streszczasz.
4. Przeczytaj: (przykład streszenia)
                            Streszczenie mitu o Dedalu i Ikarze
       Na Krecie przyszło na świat dziecko króla Minosa i jego żony Pazyfae, mające postać pół byka i pół człowieka, które nazwano Minotaur. Ojciec potwora chciał go ukryć. Sprowadził z Aten nadzwyczajnego budowniczego - Dedala, by ten wzniósł labirynt, z którego nikt się nie będzie mógł wydostać. 
      Minos obdarzył Dedala zaufaniem, ale nie pozwolił mu opuścić Krety. Wtedy Dedal postanowił wrócić do ojczyzny dzięki skonstruowanym z ptasich piór i wosku skrzydłom dla siebie i swojego syna. Przed wylotem ojciec przestrzegł Ikara, by ten nie wzbijał się zbyt wysoko, bo wosk, którym sklejone były pióra skrzydeł , mógł się roztopić i by nie leciał zbyt nisko, bo skrzydła mogły zawilgnąć od wody, a to groziło upadkiem. 
      Kiedy obaj już byli w przestworzach, syn zapomniał o przestrogach ojcowskich. Uniesiony radością lotu, wzbił się zbyt wysoko i stało się nieszczęście. Ikar spadł na wyspę, którą nazwano potem Ikarią, a morze - Ikaryjskim.
5.Poćwicz przed pisaniem streszczenia . (pisemnie)
   a. Wykorzystując poniższe wiadomości, zredaguj dwa, trzy zdania wstępne do streszczenia.
tytuł: "W pustyni i w puszczy"
autor: Henryk Sienkiewicz
czas akcji: XIX w.
miejsce akcji: Afryka
główni bohaterowie: Stanisław Tarkowski i Nel Rawlison
główny wątek: tajemnicze porwanie dzieci
   b. Dopisz wyrazy uogólniające, jak pokazuje wzór:
łyżka, wdelec, nóż - sztućce
bratek, róża, żonkil - 
kanapa, stół, krzesła - 
szarlotka, makowiec, sernik - 
talerz, kubek, waza - 
kot, pies, chomik - 
sosna, świerk, jodła - 
6. Napisz streszczenie fragmentu "Pana Tadeusza" pt."Polowanie". Pomoże Ci w tym  plan ramowy tekstu oraz ćwiczenia z poprzedniej lekcji. Powodzenia! (zadanie prześlijcie do 24.04.20r. - piątek)

21 kwietnia 20r. (jedna jednoastka lekcyjna)

Temat: Niezwykły koncert - fragment "Pana Tadeusza".1. Przeczytaj: 
Wojski Hreczecha - to jeden z bohaterów "Pana Tadeusza"; daleki krewny i przyjaciel Sędziego (właściciela dworku, w którym rozgrywa się większośc akcji utworu), na starość osiadł w Soplicowie wraz z córką Teklą; w dawnej Polsce wojski pełnił funkcję prawnego opiekuna kobiet i dzieci, gdy szlachta wyruszła na wyprawę wojenną; w okresie, kiedy toczy się akcja utworu, pozostał mu tylko tytuł.
Wojski sprawuje w Soplicowie funkcję marszałka dworu - zarządza domem. Jest wspaniałym gawędziarzem, znawcą myśliwskich zwyczajów, mistrzem w rzucaniu nożem. 
2. Przeczytaj (tylko!) tekst na temat sygnałów myśliwskich i gry na rogu (podręcznik - str.204).
3. Przeczytaj "Koncert Wojskiego" (podręcznik str.205 - 206).
4. Kto jest bohaterem tego fragmentu "Pana Tadeusza"? (ustnie)
5. Co robi bohater? Co jest tematem utworu? (ustnie)
6. Jaki jest instrument, na którym gra Wojski? Cytuj. (ustnie)
7. Co przypominała gra? (ustnie)
8. Przepisz do zeszytu:
   We fragmencie swojego utworu Mickiewicz opisał mistrzowską grę Wojskiego na rogu myśliwskim. Instrument był niezwykły: "długi, cętkowany, kręty(...)Jak wąż boa". Gra przypominała przebieg łowów;"Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka", inne dźwięki brzmiały jak szczekanie psów, a nawet strzelanie.Słuchaczom wydawało się, "że róg kształty zmieniał (...) udając głosy zwierząt": wilka, niedźwiedzia, żubra. Na koniec usłyszeli triumfalny finał "Tu przerwał, lecz róg trzymał".
9. Aby wiernie oddać grę na rogu, poeta wykorzystał różne środki stylistyczne:
- epitety: "róg bawoli'," ryk okropny", ...........................................................(dopisz po dwa przykłady)
- porónania: "róg (...) ja wąż boa", "wzdął policzki jak banię", ................................................
- wyrazy dźwiękonąśladowcze (onomatopeje): "jęki po jękach skomlą", "ton trwardszy jak grzmot", ......................
- przenośnie (metafory) : "róg (...) niesie w puszczę muzykę", "I szła muzyka", ...............................
- uosobienia : "I szła muzyka", "echo grało", ........................................

22 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

1. Przeczytaj uważnie niebieską tabelę (podręcznik str. 208). Są to wiadomości, które tylko powtarzamy, ponieważ pisownię partykuły "nie" z różnymi częściami mowy już omawialiśmy.
2. Ćwiczenia ortograficzne:
    a.  ćw. 1, 2, 3, 4 str.209 (podręcznik) - ustnie
    b.  Dopisz "nie" do wyrazów: (pisemnie do zeszytu)
......... przyjemny = nieprzyjemny (przykład)
......... pięć =                                                                             ......... najgorzej =
......... obecność =                                                                     ......... ma =
......... przyjaciel =                                                                    ......... trzy =
......... ziemski =                                                                       ......... zsiadaj =
......... pogoda =                                                                        ......... gorszy =
......... stary =                                                                             ........ typowa =
......... lżejszy =                                                                         ......... cierpliwy =
      c. Dopisz synonimy zawierarające partykułę "nie" : (pisemnie do zeszytu)
podejrzliwie - nieufnie (przykład)
zabroniony - 
roztargnienie - 
pominąć - 
konieczny - 
bałagan -
nudno - 
                                  
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free