Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Informatyka 6c

 

19.06.2020r.

Temat: Zastosowanie komputerów. 

Zakres materiału.

Trudno uwierzyć, jak wielki skok technologiczny przeżyła nauka w drugiej połowie dwudziestego wieku. Rozwój komputeryzacji można nazwać fenomenem na skalę światową. Dziś niewielu ludzi wyobraża sobie życie bez komputerów i udogodnień z nimi związanych. Nie tylko służą one rozrywce ludzkiej, ale przede wszystkim udoskonalają nasze życie, czyniąc je bezpieczniejszym i łatwiejszym.

Polecenia / zadania 

Na temat zastosowań komputerów w życiu codziennym dowiesz się z treści
tematu 11 str.111. jeśli posiadasz jeszcze książkę.
Zadanie: Wykonaj w zeszycie notatkę na temat – W jakich miejscach wykorzystywane są komputery?
link do prezentacji.

slideplayer.pl/slide/846329/68/video/Zastosowanie+komputer%C3%B3w+w+r%C3%B3%C5%BCnych+dziedzinach+i+korzy%C5%9Bci+st%C4%85d+p%C5%82yn%C4%85ce.mp405.06.2020r.

Temat: Szukamy najmniejszego elementu

Zakres materiału.
Jest to czwarta część tematu 8 z podręcznika str. 82 i 83 podejmująca
algorytmiczne
rozwiązywanie problemu.
Tym razem zajmiemy się szukaniem najmniejszego elementu w danym zbiorze.

Prześledzicie sposób rozwiązania postawionego problemu jakim jest wskazanie  
koszyka z najmniejszą liczb, pośród pozostałych ponumerowanych koszyczków.

Polecenia / zadania 

Do wykonania w zeszycie jest ćwiczenie 8 strona 83.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w treści zadania należy przygotować pomoce
dydaktyczne.
Posłużą one wam do przejścia całego procesu myślowego.
Na podstawie rysunku 5 str.82 wykonacie algorytm wyszukiwania najmniejszej
liczby
w formie tekstowych zapisów kolejnych czynności.
Na podstawie zamieszczonego filmu i zapisu algorytmu , można go zrealizować
w formie programu – tylko dla dociekliwych.

Do lekcji dołączone są filmiki  w linkach
youtu.be/Yp6eaicV0Tc

youtu.be/jKpRBeT8Ajk29.05.2020r.


Temat: Liczymy średnią arytmetyczną. 

Zakres materiału.
Przypomnij sobie jak tworzyliśmy  zmienne w programie Scratch

Zapoznać się z treścią  tematu 8 - lekcja 3  z podręcznika od str.79 do 80
a w szczególności prześledzić podany przykład obliczania średniej

Polecenia / zadania 

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5  str.79; 
W środowisku Scratch wykonaj zgodnie z zawartymi instrukcjami ćwiczenie 6 str.81
i ćwiczenie 7 str.82 zapisz je pod nazwą średnia i prześlij na podany adres pocztowy.

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki
Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego zespołu klasowego.22.05.2020r.

Temat: Algorytmy – działanie na liczbach naturalnych.

Zakres materiału.

 Zapoznać się z treścią  Tematu 8 podręcznika str.77 do str.79.

Polecenia / zadania 

Wykonać w zeszycie: ćwiczenie 1 str.77 ,    ćwiczenie 2 str.78,
ćwiczenie 3 i 4 str.79 .

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy (zaległe)
na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki
Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego zespołu klasowego.
15.05.2020r.

Temat: Utrwalenie przerobionego materiału - temat 7. 

Zakres materiału.

   Zapoznać się z treścią  części  powtórzeniowej Tematu 7 podręcznika str.73.

Polecenia / zadania 

Utrwal swoją wiedzę na temat programowania w programie Scratch” przypominając sobie podane najważniejsze polecenia i informacje – „Warto zapamiętać”, pytania str. 73
Czy znasz odpowiedzi na wszystkie podane pytania? – „Pytania”

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki

08.05.2020r.

Temat: Dodajemy dźwięk do programu. 

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7 - lekcja 4  z podręcznika od str.72 do 73
Wykonać ćw.16 str.72;  ćw 17 str.73;

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Imię, Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki
 


24.04.2020r.

Temat: Tworzymy dwupoziomową grę – warunek zakończenia gry.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7 - lekcja 3.2  z podręcznika od str.67 do 69

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.12 str. 68;
Wykonać ćw.13 str. 69

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)
Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy
na konto pocztowe         

nauczyciel1psp3@wp.pl

podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Imię, Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki.

17.04.2020r.

Temat: Tworzymy dwupoziomową grę – zliczamy punkty.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7 - lekcja 3  z podręcznika od str.67 do 68

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.11 str. 67;

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

27.03.2020 r.

Temat: Stosujemy instrukcję warunkową.
Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7 - lekcja 2  z podręcznika str.63.

Polecenia / zadania 
Wykonać ćw.6 i ćw 7. str. 64
Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 2 str. 73 ;  Zadanie 3 str. 74,

Dodatkowe materiały :
Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

03.04.2020 r.

Temat: Tworzymy dwupoziomową grę – cz.1.
Zakres materiału.
Zapoznać się z treścią  tematu 7 - lekcja 3  z podręcznika od str.65 do 67.

Polecenia / zadania

Wykonać ćw.8 str. 65; ćw 9 str.66; ćw10 str.67

Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 8 str. 75 ;  Zadanie 9 str. 76,
Dodatkowe materiały 
Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free