Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 6a

24.06.2020r.
Temat: Wakacje z Panem Bogiem
Wakacje to czas odpoczynku i zabawy. Nie zapomnijcie jednak o codziennem modlitwie i niedzielnym udziale we Mszy Świętej. Nie wysyłajcie Pana Boga na wakcacje, ale zaproście Go, aby był blisko Was! Zyczę wszystkim spokojnych i udanych wakacji! 
https://www.youtube.com/watch?v=19R-i_hKBz4
https://www.youtube.com/watch?v=4HbblRfTiUM
Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: Na wakacje..... z Panem Bogiem
23.06.2020r
Temat: Oko opatrzności - nieustanna opieka wszechmogącego Boga
OPATRZNOŚĆ BOŻA | Zenobiusz
Trójkąt z promieniami na zewnątrz i okiem wewnątrz niego to symbol Bożej opatrzności. Oko oznacza, że Bóg jest z nami, zna nasze potrzeby i chce nas w nich wspierać. Trójkąt jest symbolem Trójcy Świętej - przypomina nam, że czuwa nad nami bóg ojciec, Sym Boży i Duch Święty. Promienie oznaczają Bożą chwałę.

Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie powstało Centrum Opatrzności Bożej, które od kilku lat co roku w pierwszą niedzielę czerwca organizuje Dzień Dziękczynienia.

10.06.2020r
Temat: Historia Objawienia Pańskiego - Boże Ciało

OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.


CUD EUCHARYSTYCZNY

W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie. W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić. Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV, który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny. Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: Święta Ciała i Krwi Pańskiej ("Bożego Ciała"). Urbana IV korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

 

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.


09.06.2020r
Temat: Tak żyć, by nie okazać się zbyt lekkim - rzeczy ostateczne

SĄD SZCZEGÓŁOWY
  • wieczna zapłata zaraz po śmierci,
  • odniesienie życia do Chrystusa,
  • po nim jest albo czyściec, albo niebo, albo piekło,
SĄD OSTATECZNY
  • dokona się podczas powrotu Chrystusa na końcu czasów,
  • będzie sądem nad całą ludzkością,
  • ujawni prawdę o relacji każdego człowieka z Bogiem,
  • ujawni, co każdy uczynił dobrego i konsekwencje tych czynów,
  • po nim będzie albo piekło, albo niebo
Zadanie domowe: Napisz krótki życiorys twojego patrona (świętego o takim samym imieniu, co Ty)

03. 06.2020r
Temat: Życie oddane za Boga i Ojczyznę

Adam Kowalski "Modlitwa obozowa"
O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach i polską broń.

O, Boże, skrusz ten miecz,
Co siekł nasz kraj.
Do wolnej Polski nam
Powrócić daj!
By stał się twierdzą
Nowej siły
Nasz dom, nasz draj.

O, usłysz, Panie, skargi nasze,
O, usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Niemna, Sanu
Męczeńska do Cię woła krew!
SYMBOLE NARODOWE CHOCIAŻ DOPIERO JESTEM... - WIERSZOWANKI ...

Z historii znamy wiele faktów, które świadczą o  tym, że Polacy bardzo kochali swoją Ojczyznę. W Polsce i na całym świecie znajdują się groby i pomniki naszych rodaków, którzy walczyli w obronie kraju, a ich imiona na stałę zapisały sie w naszej historii. Nierzadko byli to ludzie głębokiej wiary, których troska o Ojczyznę wypływała z wiary w Boga. Nie bali się oddać życie, aby Polska była wolna.

Polacy potrafili walcyć o wolność. Niejednokrotnie byli z tego powodu więzienie i zabijani. W czasach wojen i walk o niepodległość powstawały pieśni tj. "Modlitwa obozowa" , która powstała w październiku 1939 roku w obozie internowanych żołnierzy polskich na terenie Rumunii.

Zadanie: wykonaj ćwiczenia ze str. 96-97

02.06.2020r.
Temat: Boże Ciało - odwiedzamy Boga

Odczytajcie historię Uroczystości Bożego Ciała.

W 1263 r. do Rzymu pielgrzymował ks. Piotr z Pragi. Zatrzymał się we włoskim miasteczku Bolsena (niedaleko Orvieto), aby odprawić Eucharystię. W czasie jej sprawowania zaczął wątpić w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Wówczas z Hostii, którą unosił do góry, zaczęła spływać krew. Duchowny położył Ciało Chrystusa na korporale (czyli kwadratowym lnianym obrusie, na który kładzie się kielich i patenę podczas Mszy Świętej). Ks. Piotr udał się do Orvieto, gdzie w tym czasie przebywał papież Urban IV. Ojciec Święty uznał, że wydarzył się cud eucharystyczny, i polecił przenieść zakrwawiony korporał do katedry w Orvieto. Cud w Bolsenie-Orvieto potwierdził wielką tajemnicę naszej wiary, że po konsekracji pod postaciami chleba i wina jest obecny Pan Jezus. Wydarzenie to przyczyniło się do rozszerzenia na cały Kościół obchodów uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, dotychczas znanej jedynie w diecezji Liège [czyt. lież] w Belgii i w Niemczech.

On też w 1264 roku, po cudzie w Bolsenie-Orvieto, wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Dla całego Kościoła zatwierdził je papież Jan XXII. Od 1389 r., za pontyfikatu papieża Urbana VI, uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od XVI wieku wprowadzono istniejący do dziś zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.
Procesja Bożego Ciała na krakowskim Rynku - monstrancję... :: 360 ...

Zadanie: wykonaj ćwiczenie 2 i 3 str. 94-95

27.05. 2020r.
Temat: Liturgia - dla Boga i dla człowieka

Notatka:
1.Słowo "liturgia" pochodzi z języka greckiego - oznacza dzieło publiczne, służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu.

2.Najważniejszą celebracją liturgiczną kościoła jest Msza Święta.

3. Każda liturgia jest jak spotkanie z przyjacielem, którego datę Bóg zapisuje w swoim terminarzu - w każdą niedzielę i święta nakazane.

4. Liturgia jest dziełem dla chwały Bożej i dla dobra człowieka.

Zadnia na ocenę dla chętnych: Odszukaj w Internecie i napisz, co to jest liturgia gdzin.

26.05.2020r
Temat: Fast Food - na co wydaję zaoszczędzony czas?

Każde z osiągnięć technicznych może zaoszczędzić lub zabrać nam czas. Wszystko zależy, w jaki sposób z nich korzystamy. W obecnym świecie pogoń za różnymi nowinkami technicznymi stała się bardzo modna. Mają one ułatwic życie, ale zdarza się, że prowadzą do uzależnienia. Szybkie tempo zycia jest jak "fast food", ponieważ
niczym szybkie jedzenie ma nas błyskawicznie zaspokoić, byśmy mogli pobiec dalej. Tylko za czym tak właściwie gonimy?
Pan Bóg, stwarzając nas, wpisał w naszą naturę potrzebę nawiązywania relacji z drugim człowiekiem i z Nim samym. Dlatego spotkaniu z Bogiem i z ludźmi powinniśmy poświęcac jak najwięcej czasu.
CZAS PRZEMIJA I NIE WARTO GO TRACIĆ

Zadanie: Wykonaj ćwiczenie 1,2, 3 str. 90-91 - wyślij do mnie zadanie

20.05.2020r
Teamt: Dlaczego rodzice wymagają od swoich dzieci?

Przepisz do zeszytu czwarte przykazanie Boże: "Czcij ojca swego i matkę swoją".
 Pismo Święte nakazuje dzieciom, by były posłuszne rodzicom. Rodzicom natomiat przypomina, że mają obowiązek z miłością trozczyć się o dzieci. Powinni właściwie upominać je, aby wyrosły na mądrych i odpowiedzialnych ludzi. Nie mogą robić tego w sposób niesprawiedliwy i zbyt surowy.

Dokończ zdania w zeszycie: RODZICE WYMAGAJĄ ODE MNIE, ŻEBY:
- uczyć się...ponieważ...
- ciepło się ubierać... ponieważ...
- chodzić do kościoła... ponieważ...
- sprzątać po sobie... ponieważ...
- wracać do domu o ustalonej godzinie ... ponieważ...
- dbać o zdrowie... ponieważ...

Rodzina Rysunek Rysunek | Darmowy Wektor


19. 05.2020r

Temat: Polak dla całego świata - Jan Paweł II

Wczoraj obchodziliśmy 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Urodził sie 8 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Był papieżem od 6 października 978 r. do 2 kwietnia 2005 r. Jego pontyfikat trwał 27 lat. Przez ten czas odbył 104 zagraniczne pielgrzymki. Napisłą 45 listów apostolskich do wiernych w różnym wieku. Papież Franciszek ogłosił Jan Pawła II świętym 27 kwietnia 2014 roku.

100. rocznica urodzin Jana Pawła II - Powiat Częstochowski ...

Wejdź na stronę  https://jp2.tvp.pl/  w ARCHIWA PIELGRZYMEK DO OJCZYZNY i  krótko opisz jedną z nich. Jeżeli coś innego zwróci Twoją uwagę, to też możesz opisać i wysłać. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2DHSIV_OWE
 - zaśpiewaj "Barkę".
 
a.jaszczyszyn@psp3jl.pl Czekam na prace od osób, które mi jeszcze nie wysyłały!

13.05.2020r
Temat: Służyć wspólnocie - małżonkowie

Podczas przysięgi małżeńskiej narzeczeni ślubują sobie miłość, wiernośc i uczciwość małżeńską. Po jej złożeniu, już jako małżonkowie, zakładaają sobie nawzajem obrączki, które są znakiem zawartego przez nich sakramentu. Dotrzymanie ślubu oznacza wypełnienie Bożego planu wobez małżeństwa. Jaki to plan? Obdarzają się nawzajem miłością, przekazują zycie, troszczą sie o wychowanie dzieci.

Strona Parafii w Wojnowicach - Małżeństwo


Od momentu złożenia przysięgi między małżonkami powstaje nierozerwalna więź, którą może zerwać jedeynie śmierć jednego z nich.. Widzialnym znakiem złożonego slubu są obrączki, któe małżonkowie wzajemnie sobie nakłądają.
wykonaj ćw. 1 i 3 str. 86

12.05.2020r
Temat: Dla królestwa niebieskiego - ksiądż, siostra zakonna i zakonnik

W kościeli istnieją różne formy życia duchowego. Można być osoba całkowicie poświęconą Bogu, nie zakładać swojej rodziny, mieszkać w zakonie lub klasztorze, nosić odpowiedni ubiór - mówimy wtedy o zakonnicy lub zakonniku. Można otrzymać sakrament święceń i być księdzem. Można też zostać i zakonnikiem i jednocześnie księdzem - na takiego zakonnika wtedy mówimy "ojcic". Osoby zakonne składają sluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Zadnie: Dowiedz się z jakiego zakony pochodzi nasz obezny papiez Franciszek.

06.05.2020r

Temat: Skała i klucze - fundament i władza otwierania nieba

Notatka:

Papież nazywany też biskupem Rzymu, sprawuje najwyższą władzę w Kośiele, bo tak chciał sam Pan Jezus. Jest on pierwszym spośród wszystkich biskupów, podobnie jak Piotr był pierwszym spośród apostołów.

Isidorus.net Habemus Papam - Ojciec Święty Franciszek - następca ...


Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 82
Pozdrawiam!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free