Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Biologia 6a

 


Data 19.05.20

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.
NaCoBeZU:

- omawiam zróżnicowanie ksztłtu ciała i budowy kończyn w zależności od środowiska życia ssaków
- omawiam znaczenie ssaków w przyrodzie i gospodarce człowieka
- omawiam główne zgrożenia i sposoby ochrony ssaków


Źródła: podręcznik "Puls życia" kl 6 str 136-142

epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/D3CC3k

 


Data 12.06.20

Temat: Ssaki - kręgowce stałocieplne
NaCoBeZU:

- opisuje cechy charakterystyczne ssaków
- omawiam zróźncowanie budowy kończyn ssaków w zależności od środowiska życia
- przedstawiam podział systematyczny ssaków na 3 grupy i charakteryzuję je

Obejrzyj film i wynotuj w zeszycie rodzaje kończyn ssaków żyjacych w różnych środowiskach
vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-6,biologia-lekcja-1-05052020,47907472

Po obejrzeniu krótkiej prezntacji zapisz w zeszycie podział sytematyczny ssaków na 3 grupy i cechy poszczgólnych grup.
youtu.be/2wwHRzQwnRI

 


Data 05.06.20

Temat: Sssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem matki.
NaCoBeZU:
- charakteryzuje róznorodnośc środowisk życia ssaków
- wymieniam cechy charakterystyczne ssaków
- omawiam rozmnażanie i rozwój ssaków
Źródła:
Podręcznik: Puls życia kl 6 str 131-135

Obejrzyj prezntacjaę i wynotuj w zeszycie cechy charakterystyczne ssaków
view.genial.ly/5e8de40f602d4b0e262436fd/presentation-ssaki-kregowce-ktore-karmia-mlode-mlekiem


Dodatkowo:
epodreczniki.pl/a/ssaki/D1CMJfuas

Data 29.05.20

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

NaCoBeZU:
- zróżnicowanie budowy ptaków w zależności od środowiska i spożywanego pokarmu
- znaczenie ptaków w przyrodzie i gospodarce człowieka
- sposoby ochrony ptaków

Źródła:
Puls życia str 125-131
Prezentacja: youtu.be/GCtnYp6YSjA


Zadanie dodatkowe - dla chętnych.
Film: youtu.be/6iIPyW59Sfk

Proszę obejrzeć film z załączonego linku i udzielić odpowiedzi na poniższe pytania do 5 czerwca. Odpowiedzi zapisać w edytorze tekstu i przesłać na moj e-mail dziennika, a najlepiej na zakładkę zadania na Teams.

Pytania, na które należy odpowiedzieć po obejrzeniu filmu:

1. Ile gatunków ptaków występuje w Polsce?
2.Które ptaki budują gniazda w warstwie runa leśnego (wymień 3 gat.)
3. Jak nazywa się największy ptak grzebiący Europy?
4.Najpospolitszy ptak polskich lasów to ...
5. Na jakiej podstawie podzielono dziuplaki na pierwotne i wtórne?
6. Ile gatunków dzięciołów wystepuje w Polsce?
7. Który gatunek dzięcioła jest najliczniejszy w Polsce?
8. Wymień 4 przykłady ptaków zaliczanych do dziuplaków wtórnych?
9. Podaj nazwę ptaka, która brzmi jak nazwa postaci z bajki.
10. Jakie ptaki produkują ptasie mleczko?
11. Podaj nazwę największego ptaka z rodziny jastrzębiowatych.
12. Jak nazywa się ptak podobny do jastrzebia, ale o połowę mniejszy?
13. Wymień 3 gatunki ptaków drapieżnych żyjących w Polsce.
14. Podaj nazwy 3 gatunków ptaków budijących gniazda w koronach drzew.
15. Jak nazywa się rzadki gatunek sowy występującej w lasach płn-wsch?

 


Data 22.05.20

Temat: Ptaki - kręgowce zdolne do lotu.
NaCoBeZU:
- omawiam środowisko życia ptaków
- wmieniam cechy stanowiące przystosowanie do lotu
- omawiam rozmnażanie ptaków

Źródła:
epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo

view.genial.ly/5e83565a59ee3c0df4de03bc/presentation-ptaki-klasa-6

Podręcznik Puls życia str 119-124

 


Data 15.05.20


Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Kręgowce zmiennocieplne"

Proszę rozwiązać zadania otwierając załączony link. Jest tylko 1 podejście
. Zadania są na ocenę - ćwiczenia i są obowiązkowe. Nie wykonanie ćwiczeń do piątku 22 maja, będzie oceniane negatywnie. Każdy formularz należy podpisać  imieniem i nazwiskiem oraz kl, po wypełnieniu należy kliknąć zapisz. Wyniki  uczniów zostaną odesłane przez dziennik. Przed wykonaniem zadań proszę obejrzeć filmy – powtórka ryby, płazy, gady.

LINK DO ĆWICZEŃ – POWTÓRZENIE – ZADANIA OBOWIĄZKOWE DO WYKONANIA
forms.gle/7j29MpUZtWCDVung7

Podręcznik „Puls życia kl 6” str 112-115

Powtórka ryby:
https://www.youtube.com/watch?v=1Apstba5eD8

Powtórka płazy:
https://www.youtube.com/watch?v=GCfmGhWuEyQ

Powtórka gady:
https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80

Dla utrwalenia widomości:
https://quizlet.com/pl/481173524/biologia-kregowce-zmiennocieplne-ryby-kregowce-srodowisk-wodnych-flash-cards


Data 08.05.20

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.
NaCoBeZU:
- omawiam środowisko życia gadów
- wymieniam co najmniej 5 cech gadów stanowiących przystosowanie do życia w środowisku lądowym
- omawiam rozmnażanie i rozwój gadów
* charakteryzuje błony płodowe gadów
Źródła:
https://epodreczniki.pl/a/gady---mistrzowie-przetrwania-w-suchym-srodowisku/D1C7YooNc
Podręcznik str 103-106

Zadanie niobowiazkowe - dla chętnych. Odesłać do 15 maja.
Udziel odpowiedzi pisemnej w edytorze tekstu, np: Wordzie na zamieszczone pytania. Dokument tekstowy (odpowiedzi) prześlij do mnie na TEAMS - ZAKŁADKA ZADANIA LUB DZIENNIK ELEKTRONICZNY (zapisz odpowiedzi w treści e-maila) NIE WYSYŁAJ ZDJĘĆ ZESZYTU.
Zadanie nieobowiązkowe:
Porównaj płazy i gady na podstwie obejrzanego filmu

https://www.youtube.com/watch?v=IhhjfPD-7qc

Wymarłe gady - dla zainteresowanych
https://www.youtube.com/watch?v=iauNOumSIv

https://youtu.be/FRAjhDD0Ws4?t=171   zadnie proszę załączyć wg instrukcji do zakładki zadania na Teams
Na dziennku można uzyskać dostęp do platformy Teams. Proszę się tam aktywować. Materiały i zadania będą tam również udostepnianie. Przez platformę łatwiej się kontaktować i odsyłac zadania oraz zadawać pytania.


Data 24.04.20

Temat: Przegląd i znaczenie płazów.
Proszę zanotować w zeszycie.

NaCoBeZU:

- wymienia przedstawicieli płazów: ogoniastych, bezogonowych, beznogich

- charakteryzuje płazy ogoniaste i bezoogonowe żyjące w Polsce

- omawia znacznie płazów w przyrodzie i dla człowieka

- charakteryzuje sposoby ochrony płazów

Źródła do przeczytania, na końcu e-podręcznika znajdują się ćwiczenia, które proszę wykonać dla siebie, aby sprawdzić swoją wiedzę

https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Dla zainteresowanych:

https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM

https://www.youtube.com/watch?v=NM7cUXLBgKs


Data 17.04.20

Temat: Płazy - kręgowce wodno-lądowe.
NaCoBeZU:

- opisuje środowisko życia płazów

- wymieniam 5 cech stanowiących przystosowanie do środowiska życia płazów

- omawiam rozwój złożony płazów

Podręcznik str. 93-96
Link do e-podręcznika, proszę wykonać zadania na końcu strony e-podręcznika do samosprawdzenia
epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM
Proszę w zeszycie zapisac notatkę na temat cech stanowiących przystosowanie dośrodowiska życia u płazów
Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4,6,7 str 77-79 ( nie przesyłąć zdjęć, zostaną sprawdzone w szkole)

Dodtakowe materiały:
www.youtube.com/watch

Data 03.04.20


Temat: Przegląd i znaczenie ryb.

NaCoBeZU:
- opisuje zróznicowanie budowy ryb w związku ze sposobem zdobywania pokarmu i występowaniem w środowisku wodnym
- omawia znaczenie ryb w przyrodzie i gospodarce człowieka
- omawia sposoby ochrony ryb

Żródła:
epodreczniki.pl/a/ryby/D1GetMPDd

Podręcznik Puls życia kl 6: str 87-92


Data 27.30.20


Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

NaCoBeZU:
- charakteryzuje środowisko życia ryb
- wymieniam, co najmniej pięć cech ryb stanowiących przystosowanie do życia w wodzie
- omawiam rozmnażanie ryb
- wyjaśniam pojęcia: zmiennocieplność, jajorodność, zapłodnienie zewnętrzne

https://epodreczniki.pl/a/ryby/D1GetMPDd

Podręcznik str 83-86

Ćwiczenia w ćwiczeniach str 69-72


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free