Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 6b

23.06.20r. VI B GR II lekcja I.
Temat lekcji: "Tropical Fish."
Przeczytam tekst z materiału, wypiszę słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Rozwiążę quiz z tego samego materiału.
https://www.esolcourses.com/vocabulary/learn-english-with-pictures/tropical-fish.html
https://www.diki.pl/

23.06.20r. VI B GR II lekcja II.
Temat: "Travel."
Obejrzę materiał, w zeszycie zanotuję pytania, które mogę usłyszeć na lotnisku. Udzielę na nie pisemnej odpowiedzi. Zanotuję też słowa, których nie rozumiem i sprawdzę ich znaczenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=RFV0hZpmmr4

22.06.20r. VI B GR I i II.
Temat: "Giant Pandas".
Przeczytam tekst i obejrzę wideo z materiału do zajęć nr 1. Zapiszę w zeszycie nowe słowa i sprawdzę ich znaczenie. Zagram w grę i ułożę słowa w porządku alfabetycznym. Zagram w grę i znajdę słowa wskazane w ramce.

https://www.esolcourses.com/vocabulary/learn-english-with-pictures/giant-pandas.html

https://www.diki.pl/

19.06.20r. VI B GR I lekcja I.
Temat lekcji: "I haven’t saved my work! Korzystanie z komputera (2)."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  86 ) i ułóż jedno podobne zdanie, np. o kimś z Twojej rodziny lub o sobie.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj zadanie 1 na stronie  87.
Wypisz i przetłumacz słownictwo ze str. 94, kategoria- using computers (2).

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Wykonaj jedno dowolne zadanie z części Vocabulary Practice na stronie  87.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj zadanie  na stronie  87.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  62  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

 

19.06.20r. VI B GR I lekcja II.
Temat lekcji: "Present Perfect- IRREGULAR VERBS."

UTRWALAMY DOTYCHCZASOWE SŁOWNICTWO, ZWROTY- WYPISZCIE PROSZĘ Z KAŻDEGO DZIAŁU PO 5 SŁÓW, KTÓRE SPRAWIŁY WAM NAJWIĘKSZĄ TRUDNOŚĆ, ZAPISZCIE W ZESZYCIE, PRZETŁUMACZCIE- ZAPAMIĘTAJCIE
PROSZĘ WYKONAĆ STR. 79 W ZESZYCIE ĆWICZEŃ. 

15.06.20r. VI B GR I.

Temat lekcji: "I’ve been to the computer sale. Opisywanie rezultatów niedawnych wydarzeń przeszłych."
Czas Present Perfect.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego, spróbuj:

- zrobić dodatkowe (wybrane przez Ciebie) zadanie z zeszytu ćwiczeń, strona 60 ,

- wykonać zadanie  Unit 7 Lesson  1 w aplikacji Quizlet.

Zeszyt ćwiczeń

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Wykonaj zadanie ze strony  1 w książce ucznia, str. 86.

Posłuchaj nagrania, odpowiedz na pytanie o jakich ramach czasowych jest to nagranie? Oczywiście jest to odpowiedź ‘b’.

Moi Drodzy, ‘zaczynamy’ czas Present Perfect J Używamy gdy mówimy o czymś, co wydarzyło się niedawno, co ma związek z teraźniejszością. Pamiętajcie, nie jest to ani teraźniejszy, ani przeszły czas  Tutaj, teraźniejszość jest skutkiem przeszłości J

eg. My friend has sold his computer. (kolega sprzedał komputer, kiedy? nie wiemy. nie ma to większego znaczenia, sprzedał w przeszłości, skutkiem tego jest to, że juz go nie ma  )

Present Perfect- zd. twierdzące tworzymy poprzez ‘have’ lub ‘has’ oraz formę past participle, czyli ? trzecia forma czasownika, a jeśli będzie to regularny czasownik?Czy ma 3 formę? 
J no nie, nie ma- dodajecie wtedy jaką końcówkę?  –ed, that’s right J

 eg. I have played (full form) 
        I’ve played (short form)

Proszę zrobić notatkę, podręcznik str. 95- tabelka, Present Perfect- affirmative.

Przechodzimy w tym czasie do nauki 3ej formy czasowników!!! Be- was/were- been, swim-swam-swum, drink-drank-drunk, have-had-had, fall-fell-fallen itd. J

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

3 Obejrzyj filmik Brainy 6 – Grammar App – Unit  7 , Lesson 2.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos  

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62

4 Wykonaj jedno dowolne zadanie z książki ucznia ze strony 86  i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj ponownie wyjaśnienia gramatyczne na stronie  95.
(Grammar summary).

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony  61.

Zeszyt ćwiczeń

15.06.20r. VI B GR II.
Temat lekcji:
"I haven’t saved my work! Korzystanie z komputera (2)."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  86 ) i ułóż jedno podobne zdanie, np. o kimś z Twojej rodziny lub o sobie.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj zadanie 1 na stronie  87.
Wypisz i przetłumacz słownictwo ze str. 94, kategoria- using computers (2).

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Wykonaj jedno dowolne zadanie z części Vocabulary Practice na stronie  87.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj zadanie  na stronie  87.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  62  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

 


09.06.20r. VI B GR II lekcja I.

Temat lekcji: "I’ve been to the computer sale. Opisywanie rezultatów niedawnych wydarzeń przeszłych."
Czas Present Perfect.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego, spróbuj:

- zrobić dodatkowe (wybrane przez Ciebie) zadanie z zeszytu ćwiczeń, strona 60 ,

- wykonać zadanie  Unit 7 Lesson  1 w aplikacji Quizlet.

Zeszyt ćwiczeń

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Wykonaj zadanie 1 ze strony  1 w książce ucznia, str. 86.

Posłuchaj nagrania, odpowiedz na pytanie o jakich ramach czasowych jest to nagranie? Oczywiście jest to odpowiedź ‘b’.

Moi Drodzy, ‘zaczynamy’ czas Present Perfect J Używamy gdy mówimy o czymś, co wydarzyło się niedawno, co ma związek z teraźniejszością. Pamiętajcie, nie jest to ani teraźniejszy, ani przeszły czas Tutaj, teraźniejszość jest skutkiem przeszłości J

eg. My friend has sold his computer. (kolega sprzedał komputer, kiedy? nie wiemy. nie ma to większego znaczenia, sprzedał w przeszłości, skutkiem tego jest to, że juz go nie ma )

Present Perfect- zd. twierdzące tworzymy poprzez ‘have’ lub ‘has’ oraz formę past participle, czyli ? trzecia forma czasownika, a jeśli będzie to regularny czasownik?Czy ma 3 formę?
J no nie, nie ma- dodajecie wtedy jaką końcówkę? –ed, that’s right J

 eg. I have played (full form) 
        I’ve played (short form)

Proszę zrobić notatkę, podręcznik str. 95- tabelka, Present Perfect- affirmative.

Przechodzimy w tym czasie do nauki 3ej formy czasowników!!! Be- was/were- been, swim-swam-swum, drink-drank-drunk, have-had-had, fall-fell-fallen itd. J

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

3 Obejrzyj filmik Brainy 6 – Grammar App – Unit  7 , Lesson 2.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos  

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62

4 Wykonaj jedno dowolne zadanie z książki ucznia ze strony 86  i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj ponownie wyjaśnienia gramatyczne na stronie  95.
(Grammar summary).

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony  61.

Zeszyt ćwiczeń


09.06.20r. VI B GR II lekcja II.
Temat lekcji:
"Czas Present Perfect- zdania twierdzące." Karta pracy.

Wykonajcie proszę zadania z karty pracy przesłanej poprzez dziennik. W razie wątpliwości proszę do mnie napisać lub przesłać zadania.

08.06.20r. VI B GR. I i II.
Temat lekcji: "Recycle your old computer! Korzystanie z komputera i urządzeń elektronicznych ."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 Vocabulary presentation 1 na stronie  84  i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  94  (Vocabulary summary).

Wypisz i przetłumacz w zeszycie słowa z kategorii ‘computer equipment’ oraz ‘using computers I’ (str. 94).

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  Unit 7 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

3 Posłuchaj nagrania do zadania  6 Vocabulary presentation  2 na stronie 85 i powtórz słowa/ zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie 94 (Vocabulary summary).

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

4 Wykonaj zadanie  Unit 7 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

5 Wykonaj zadania  3  i  7  ze strony  85.

Reading/Listening. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Książka ucznia

 

6 Wykonaj zadania  1, 2, 3  w zeszycie ćwiczeń na stronie  60.

Zeszyt ćwiczeń

 
Dla chętnych

- Posłuchaj i powtórz Phonics Twister.
Poćwicz wymowę a potem nagraj swoje wykonanie i prześlij je do mnie e-mailem.

 

 

- Wykonaj zadania interaktywne do lekcji 1, rozdział 7.

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/05.06.20r. VI B GR I lekcja I.
Temat lekcji:
"Let’s check.  Units 5–6. Ćwiczenie umiejętności stosowania właściwych środków językowych."Cz. I.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj 3 dowolnie wybrane zadania ze strony Let’s check (strona 82 ), w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie. Staraj się wybrać zadania z różnych sekcji.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj dowolnie wybrane zadania ze stron Let’s check w zeszycie ćwiczeń (strona 58), w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie.

 

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych

Wykonaj jedno zadanie z części Writing z książki ucznia lub z zeszytu ćwiczeń. (str. 83/59).

Książka ucznia /Zeszyt ćwiczeń


05.06.20r. VI B GR I lekcja II.
Temat lekcji: 
"Let’s check.  Units 5–6. Ćwiczenie umiejętności stosowania właściwych środków językowych."Cz. II.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj 2 zadania (6 i 7) ze strony 83 Let’s checkReadingUse of English. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

 

Książka ucznia

 

2 Wykonaj 2 zadania (5 i 6) ze strony 59 Let’s check w zeszycie ćwiczeń.

 

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych

Wykonaj zadania, które nie zostały wykonane podczas dzisiejszych dwóch lekcji.

Książka ucznia /

Zeszyt ćwiczeń02.06.20r. VI B GR II lekcja I.

Temat lekcji:
"Let’s check.  Units 5–6. Ćwiczenie umiejętności stosowania właściwych środków językowych."Cz. I.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj 3 dowolnie wybrane zadania ze strony Let’s check (strona 82 ), w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie. Staraj się wybrać zadania z różnych sekcji.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj 2 dowolnie wybrane zadania ze stron Let’s check w zeszycie ćwiczeń (strona 58), w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie.

 

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych

Wykonaj jedno zadanie z części Writing z książki ucznia lub z zeszytu ćwiczeń. (str. 83/59).

Książka ucznia /Zeszyt ćwiczeń


02.06.20r. VI B GR II lekcja II.
Temat lekcji: 
"Let’s check.  Units 5–6. Ćwiczenie umiejętności stosowania właściwych środków językowych."Cz. II.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj 2 zadania (6 i 7) ze strony 83 Let’s check: Reading, Use of English. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

 

Książka ucznia

 

2 Wykonaj 2 zadania (5 i 6) ze strony 59 Let’s check w zeszycie ćwiczeń.

 

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych

Wykonaj zadania, które nie zostały wykonane podczas dzisiejszych dwóch lekcji.

Książka ucznia /

Zeszyt ćwiczeń


01.06.2020r. VI B GR I i II.

Temat: "Międzynarodowy Dzień Dziecka."
Moi Drodzy odpoczywacie dzisiaj od książek, zeszytów i długopisów cieszcie się, bawcie się bo to przecież dzisiaj jest WASZ DZIEŃ

Życzę Wam dzieciaki,
Miejcie wesołe buziaki.
Niespodzianek w każdą niedzielę,
I prezentów wiele,
Niech Wam się spełnią wszystkie pragnienia,
Przyjmijcie ode mnie te z serca życzenia!


W Polsce 
Dzień Dziecka obchodzony jest od 1 czerwca 1950 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi też 20 listopada Powszechny Dzień Dziecka, który upamiętnia m.in. podpisanie Konwencji o prawach dziecka.

Zachęcam do przeczytania i obejrzenia materiału, link poniżej
https://wakelet.com/wake/3zRayeZC55eTDfgZtDALK
HAPPY CHILDREN'S DAY

29.05.20r. VI B GR I lekcja I.

Temat lekcji: "Revision Workout 6Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania  Unit 6 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 6 – Grammar App – Unit  , Lesson 2,

- Brainy 6 – Grammar App – Unit  6  , Lesson 4.

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62 

3 Wykonaj 3 dowolne zadania ze strony  79, w tym jedno zadanie egzaminacyjne.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 57.

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 79) i z zeszytu ćwiczeń (strona 57).

Książka ucznia/ Zeszyt ćwiczeń

 

 


29.05.20r. VI B GR I lekcja II.

Temat lekcji: "Revision Workout 6Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6." CD...

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KARTY PRACY PODSUMOWUJĄCE DZIAŁ 6.
KARTY ZOSTANĄ PRZESŁANE POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.
KART TYCH PROSZĘ DO MNIE 
NIE WYSYŁAĆ.

26.05.20r. VI B GR I lekcja I.

Temat lekcji:
"Revision Workout 6Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania  Unit 6 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 6 – Grammar App – Unit  , Lesson 2,

- Brainy 6 – Grammar App – Unit  6  , Lesson 4.

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62 

3 Wykonaj 3 dowolne zadania ze strony  79, w tym jedno zadanie egzaminacyjne.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 57.

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 79) i z zeszytu ćwiczeń (strona 57).

Książka ucznia/ Zeszyt ćwiczeń

 

 

26.05.20r. VI B GR II lekcja II.
Temat lekcji: "Revision Workout 6Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6." CD...

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ KARTY PRACY PODSUMOWUJĄCE DZIAŁ 6.
KARTY ZOSTANĄ PRZESŁANE POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.
KART TYCH PROSZĘ DO MNIE
NIE WYSYŁAĆ.

25.05.20r. VI B GR I i II.
Temat lekcji:
"Around the world. Culture: a great scientist Lekcja kulturowa o wybitnym naukowcu (Maria Skłodowska- Curie)."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  78. Zastanów się, która informacja z tekstu jest dla Ciebie najciekawsza.

Przetłumacz w zeszycie następujące słowa: radiation, share, X-ray J

nagrania: Strefa ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadania  2 i 3 na stronie  78.

Książka ucznia

 

4 Obejrzyj film Around the world Unit  6 i  wykonaj zadanie 5 na str. 78.

 

5 Wykonaj dwa wybrane zadania ze strony 56 w  zeszycie ćwiczeń.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvu3l6HsOLne5ucQms8AB0Ey 

 

Książka ucznia/ Zeszyt ćwiczeń

 
22.05.20r.
VI B GR I Lekcja II.
Temat lekcji: "Past Simple practice". Utrwalenie czasu Past Simple. Karty pracy.

Nadal utrwalamy czas Past Simple. Wysłałam trzy karty pracy. Proszę wykonać zadania w nich zawarte. Dodatkowo, proszę uzupełnić ewentualne braki w zeszycie ćwiczeń włącznie z lekcją U6L6.
Have a nice weekend

22. 05. 20r.
VI B GR I Lekcja I. 

Temat lekcji: "Save the Sea: Episode 6 – The dolphin helped us. Historyjka obrazkowa."

Lekcja 4 – Grammar 2
Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej.
Zadania obowiązkowe: komiks (czytanie i słuchanie), wideo Grammar App, jedno zadania Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj zadanie 1 ze strony  74 w książce ucznia.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie: Where are Dan and Dave going to go? Następnie, przejdź do zadania 3 ze strony 75- uzupełnij zdania poprawnym imieniem z historyjki.

2 Wykonaj zadanie 2 ze strony 75 w książce ucznia. Podaj nieregularną forme czasownika Past Simple, zapisz w zeszycie (learn, tell, steal, throw)  przetłumacz proszę te czasowniki.

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Obejrzyj filmik Brainy 6 – Grammar App –

Unit  6  Lesson 4.

4. Przetłumacz wyrażenia w zeszycie:

Hurry up!

My leg hurts like mad.

You’re in the soup J

Student’s Practice Kit>Videos

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

5 Wykonaj zadanie 4 w książce ucznia w części Grammar Practice, strona 75 Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie  81. (Grammar summary).

Pytania w czasie Past Simple  tworzymy dodając słowo ‘did’ na początku pytania.  Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówki –ed).

Na pytania odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi z did/didn’t

eg. Did I go to school? Yes, I did. No, I didn’t.

      Did he go to school? Yes, I did. No, I didn’t.

 

Książka ucznia

 

5 Wykonaj zadania 1,2 w zeszycie ćwiczeń- str. 53.

Zeszyt ćwiczeń


*Dla chętnych

Wykonaj zadanie 5 w książce ucznia, str. 75.

Wykonaj zadania: 3, 4, Useful w zeszycie ćwiczeń- str. 53.

 

 

 

 19.05.20R. VI B GR II LEKCJA I i II.
Temat lekcji: "Past Simple practice". Utrwalenie czasu Past simple. Karty pracy.

Nadal utrwalamy czas Past Simple. Wysłałam trzy karty pracy. Proszę wykonać zadania w nich zawarte. Dodatkowo, proszę uzupełnić ewentualne braki w zeszycie ćwiczeń włącznie z lekcją U6L6.
Have a nice day

18.05.20r.
VI B GR I i II.
Temat lekcji: "An injury. Urazy."

Lekcja 6 – Speaking

Cel lekcji: zwroty przydatne w życiu codziennym, wprowadzenie nowego słownictwa.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  77.
Następnie przeczytaj dialog na głos.
Jeżeli nie rozumiesz słów/zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  80 (Vocabulary summary).

Wypisz te zwroty do zeszytu, przetłumacz, przeczytaj, powtórz- zapamiętaj, używaj J

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie z części Vocabulary presentation na stronie  77.

Podziel słowa i zwroty na dwie kategorie, zrób tabelkę w zeszycie, uzupełnij ją tymi wyrażeniami.

Time expressions: (wyrażenia określające czas)  
eg. It happened yesterday…

Talking about injuries: (mówimy o kontuzjach)

injury (indzeri) uraz, uszkodzenie, kontuzja.

 

Książka ucznia

 

3 Wykonaj zadanie egzaminacyjne 4 na stronie  77 Zapisz w zeszycie.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  55  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

5 Wykonaj zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets  


Dla chętnych J

Nagraj siebie, czytającego dialog z lekcji. Nagranie prześlij mi e-mailem.

 


15.05.20r. VI B GR I lekcja I.
Temat lekcji: "Train your brain! Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności."

Lekcja 5 – Train your brain! 
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z lekcji 1-4
Zadania obowiązkowe: pięć dowolnie wybranych zadań: 3 z książki ucznia (w tym jedno egzaminacyjne) i 2 z zeszytu ćwiczeń.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1-4. W tym celu wykonaj zadania  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1-4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

Brainy 6 – Grammar App – Unit , Lesson 2,

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 6  Lesson 4.

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

4 Wykonaj trzy dowolne zadania z książki ucznia, w tym jedno egzaminacyjne (strona 76 ).

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń  (strona 54).

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 76) i z zeszytu ćwiczeń (strona 54).

 

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Rozwiąż ćwiczenia, których jeszcze nie zrobiłeś    i zagraj w dowolne gry z lekcji 1-4.

 

 

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

15.05.20r. VI B GR I lekcja II.
Temat lekcji: "Past Simple Practice."

Moi Drodzy  
Utrwalamy czas Past Simple. W tym celu przejdźcie do strony 78 w zeszycie ćwiczeń. Wykonajcie zadania 1-4Strona ta podlega ocenie. Proszę Was o przesłanie zdjęcia zrobionych zadań dopiero w przyszłym tygodniu, do piątku 22 maja (aktualnie walczę ze sprawdzaniem innych prac).
Spokojnie, nie spieszcie się. 

W zadaniach tych podajecie formy Past Simple Czasowników, decydując czy są one regularne czy nieregularne. REGULAR- R, IRREGULAR- I.

Napiszecie także tekst w czasie Past Simple, nastepnie zmienicie zdania twierdzące na przeczące oraz napiszecie pytania zgodne z informacjami podanymi w tabeli.

Życzę owocnej pracy, w razie pytań proszę pisać.

12.05.20r. VI B GR II lekcja I.

Temat lekcji: "Train your brain! Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności."

Lekcja 5 – Train your brain! 
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z lekcji 1-4
Zadania obowiązkowe: pięć dowolnie wybranych zadań: 3 z książki ucznia (w tym jedno egzaminacyjne) i 2 z zeszytu ćwiczeń.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1-4. W tym celu wykonaj zadania  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1-4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 6 , Lesson 2,

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 6  , Lesson 4.

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

4 Wykonaj trzy dowolne zadania z książki ucznia, w tym jedno egzaminacyjne (strona 76 ).

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń  (strona 54).

Zeszyt ćwiczeń

 

Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 76) i z zeszytu ćwiczeń (strona 54).

 

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Rozwiąż ćwiczenia, których jeszcze nie zrobiłeś    i zagraj w dowolne gry z lekcji 1-4.

 

 

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

12.05.20r. VI B GR II lekcja II.
Temat lekcji: "Past Simple Practice."

Moi Drodzy  
Utrwalamy czas Past Simple. W tym celu przejdźcie do strony 78 w zeszycie ćwiczeń. Wykonajcie zadania 1-4. Strona ta podlega ocenie. Proszę Was o przesłanie zdjęcia zrobionych zadań dopiero w przyszłym tygodniu, do piątku 22 maja (aktualnie walczę ze sprawdzaniem innych prac).
Spokojnie, nie spieszcie się. 

W zadaniach tych podajecie formy Past Simple Czasowników, decydując czy są one regularne czy nieregularne. REGULAR- R, IRREGULAR- I.

Napiszecie także tekst w czasie Past Simple, nastepnie zmienicie zdania twierdzące na przeczące oraz napiszecie pytania zgodne z informacjami podanymi w tabeli.

Życzę owocnej pracy, w razie pytań proszę pisać.

11.05.20r. VI B GR I
Temat lekcji: „Ouch! Kontuzje.”

Lekcja 3 – Vocabulary 2

Cele lekcji: wprowadzenie słownictwa, powtórzenie struktury gramatycznej z lekcji 2.
Zadania obowiązkowe: 6 zadań- książka ucznia (czytanie, słuchanie, gramatyka, zadanie egzaminacyjne Use of English) dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  72 ) i ułóż jedno podobne zdanie, np. o kimś z Twojej rodziny lub o sobie.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj zadanie 1 na stronie  73.

Injuries- kontuzje
Break your leg, bruise your foot, burn your hand, cut your finger, hurt your head, scratch your knee- przetłumacz, słownik, str. 80.

 

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Wykonaj jedno dowolne zadanie z części Vocabulary Practice na stronie  73.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj zadanie  5 na stronie  73.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  52  w zeszycie ćwiczeń.

Czasowniki nieregularne: break, burn, cut, have, hurt, fall, fly, hit, hear, leave, send- zapisz formę nieregularną czasowników oraz ich znaczenie.

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych
 (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj zadania interaktywne do Unit  6 Lesson 3.

 

Wykonaj zadanie  Unit 6 w aplikacji Quizlet.

Student’s Practice Kit > Units

 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 11.05.20r. VI B GR II.

Temat lekcji: "Save the Sea: Episode 6 – The dolphin helped us. Historyjka obrazkowa."

Lekcja 4 – Grammar 2
Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej.
Zadania obowiązkowe: komiks (czytanie i słuchanie), wideo Grammar App, jedno zadania Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj zadanie 1 ze strony  74 w książce ucznia.

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie: Where are Dan and Dave going to go? Następnie, przejdź do zadania 3 ze strony 75- uzupełnij zdania poprawnym imieniem z historyjki.

2 Wykonaj zadanie 2 ze strony 75 w książce ucznia. Podaj nieregularną forme czasownika Past Simple, zapisz w zeszycie (learn, tell, steal, throw)  przetłumacz proszę te czasowniki.

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Obejrzyj filmik Brainy 6 – Grammar App –

Unit  6  Lesson 4.

4. Przetłumacz wyrażenia w zeszycie:

Hurry up!

My leg hurts like mad.

You’re in the soup J

Student’s Practice Kit>Videos

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

5 Wykonaj zadanie 4 w książce ucznia w części Grammar Practice, strona 75.  Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie  81. (Grammar summary).

 

Pytania w czasie Past Simple  tworzymy dodając słowo ‘did’ na początku pytania.  Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówki –ed).

Na pytania odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi z did/didn’t

eg. Did I go to school? Yes, I did. No, I didn’t.

      Did he go to school? Yes, I did. No, I didn’t.

 

Książka ucznia

 

5 Wykonaj zadania 1,2 w zeszycie ćwiczeń- str. 53.

Zeszyt ćwiczeń

*Dla chętnych

Wykonaj zadanie 5 w książce ucznia, str. 75.

Wykonaj zadania: 3, 4, Useful w zeszycie ćwiczeń- str. 53.

 

 

 

 

08.05.20r. VI B GR I, lekcja I.
Temat lekcji: I feel sick. Choroby, objawy i sposoby leczenia.”- kontynuacja lekcji z poniedziałku.
Proszę dodatkowo uzupełnić ewentualne 'luki' w zeszycie ćwiczeń.

08.05.20r. VI B GR I, lekcja II.
Temat lekcji: "I had a cold". Chorowanie. Określanie objawów choroby z wykorzystaniem czasowników regularnych i nieregularnych."

Lekcja 2 – Grammar
Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej, powtórzenie słówek z lekcji 1
Zadania obowiązkowe: tekst Grammar Presentation, wideo Grammar App, jedno zadanie Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń
Dodatkowe materiały do wysłania uczniomna ocenę, karta pracy, Unit 6 lesson 2 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego, spróbuj:

- zrobić dodatkowe (wybrane przez Ciebie) zadanie z zeszytu ćwiczeń, strona 50 ,

- wykonać zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

Zeszyt ćwiczeń

 

 

 
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Wykonaj zadanie 1 ze strony  72  w książce ucznia.

Odmiana czasowników regularnych w czasie Past Simple- przeszłym dokonanym. Dodajemy do czasownika  końcówkę –ed  (look-looked, text-texted), w przeczeniu stosujemy didn’t plus BEZOKOLICZNIK! CZYLI PODSTAWOWA FORMA CZASOWNIKA! DIDN’T WATCH, DIDN’T PHONE!

W tym zadaniu znajdź, podkreśl, zapisz i przetłumacz wszystkie czasowniki regularne, zapisz ich formę Past Simple w zeszycie.

Jeżeli czasownik jest nieregularny? To znaczy, że musimy zajrzeć do tabelki na str. 122 w podręczniku i nauczyć się tych odmian na pamięć J wspominałam już wcześniej o nauce tabeli czasowników nieregularnych.

Zrób proszę to samo z czasownikami nieregularnymi w tym zadaniu. (break-broke, have-had)

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Obejrzyj koniecznie  filmik Brainy 6 – Grammar App – Unit  6 , Lesson 2.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62

4 Wykonaj jedno dowolne zadanie z książki ucznia ze strony  72  i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie (przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie  81 (Grammar summary).

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 51.

Zeszyt ćwiczeń

Na ocenę J

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.

Dziennik elektroniczny


05.05.20r. VI B GR II Lekcja I i II

Temat lekcji: „Ouch! Kontuzje.”

Lekcja 3 – Vocabulary 2

Cele lekcji: wprowadzenie słownictwa, powtórzenie struktury gramatycznej z lekcji 2.
Zadania obowiązkowe: 6 zadań- książka ucznia (czytanie, słuchanie, gramatyka, zadanie egzaminacyjne Use of English) dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  72 ) i ułóż jedno podobne zdanie, np. o kimś z Twojej rodziny lub o sobie.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj zadanie 1 na stronie  73.

Injuries- kontuzje
Break your leg, bruise your foot, burn your hand, cut your finger, hurt your head, scratch your knee- przetłumacz, słownik, str. 80.

 

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Wykonaj jedno dowolne zadanie z części Vocabulary Practice na stronie  73.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj zadanie  5 na stronie  73.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  52  w zeszycie ćwiczeń.

6 Czasowniki nieregularne: break, burn, cut, have, hurt, fall, fly, hit, hear, leave, send- zapisz formę nieregularną czasowników oraz ich znaczenie.

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych
(proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj zadania interaktywne do Unit  6 Lesson 3.

 

Wykonaj zadanie  Unit 6 w aplikacji Quizlet.

Student’s Practice Kit > Units

 

 https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 04.05.20r. UWAGA! GR II, JEST PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO DZIENNIKA- NIE MOGĘ W TEJ CHWILI PRZESŁAĆ WAM KART PRACY, ZROBIĘ TO JEŚLI BĘDZIE TAKA MOŻLIWOŚĆ MIŁEGO DNIA

04.05.20r. VI B GR I (temat rozłożony na dwie lekcje, czyli dzisiejsza oraz pierwsza lekcja w piątek 8ego maja)
Temat lekcji: I feel sick. Choroby, objawy i sposoby leczenia.”

Lekcja 1 – Vocabulary  
Cel lekcji: wprowadzenie nowego słownictwa
Zadania obowiązkowe: dwa zadania Vocabulary presentation z książki ucznia, dwa zadania z książki ucznia (czytanie i słuchanie, w tym co najmniej jedno zadanie egzaminacyjne), dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 Vocabulary presentation 1 na stronie  70  i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie 80  (Vocabulary summary).

Wypisz proszę słowa do zeszytu, przetłumacz.
illnesses- choroby
injuries- uszkodzenia, kontuzje

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

3 Posłuchaj nagrania do zadania  3  Vocabulary presentation 2 na stronie  71  i powtórz słowa/ zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  80  (Vocabulary summary).

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

4 Wykonaj zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

5 Wykonaj zadania  4  i  5 ze strony  71.

Książka ucznia

 

6 Wykonaj zadania  1  i  2 w zeszycie ćwiczeń na stronie  50.

Zeszyt ćwiczeń


 
Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

- Posłuchaj i powtórz Phonics Twister. Poćwicz wymowę a potem nagraj swoje wykonanie i prześlij je do mnie e-mailem jeśli chcesz J

 

 

- Wykonaj zadania interaktywne do lekcji  1, rozdział 6.

 

Książka ucznia, nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

 


04.05.020r. VI B GR II
Temat lekcji: "I had a cold". Chorowanie. Określanie objawów choroby z wykorzystaniem czasowników regularnych i nieregularnych."

Lekcja 2 – Grammar
Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej, powtórzenie słówek z lekcji 1
Zadania obowiązkowe: tekst Grammar Presentation, wideo Grammar App, jedno zadanie Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń
Dodatkowe materiały do wysłania uczniom: na ocenę, karta pracy, Unit 6 lesson 2 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego, spróbuj:

- zrobić dodatkowe (wybrane przez Ciebie) zadanie z zeszytu ćwiczeń, strona 50 ,

- wykonać zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

Zeszyt ćwiczeń

 

 

 
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Wykonaj zadanie 1 ze strony  72  w książce ucznia.

Odmiana czasowników regularnych w czasie Past Simple- przeszłym dokonanym. Dodajemy do czasownika  końcówkę –ed  (look-looked, text-texted), w przeczeniu stosujemy didn’t plus BEZOKOLICZNIK! CZYLI PODSTAWOWA FORMA CZASOWNIKA! DIDN’T WATCH, DIDN’T PHONE!

W tym zadaniu znajdź, podkreśl, zapisz i przetłumacz wszystkie czasowniki regularne, zapisz ich formę Past Simple w zeszycie.

Jeżeli czasownik jest nieregularny? To znaczy, że musimy zajrzeć do tabelki na str. 122 w podręczniku i nauczyć się tych odmian na pamięć J wspominałam już wcześniej o nauce tabeli czasowników nieregularnych.

Zrób proszę to samo z czasownikami nieregularnymi w tym zadaniu. (break-broke, have-had)

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Obejrzyj koniecznie  filmik Brainy 6 – Grammar App – Unit  6 , Lesson 2.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62

4 Wykonaj jedno dowolne zadanie z książki ucznia ze strony  72  i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie (przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie  81 (Grammar summary).

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 51.

Zeszyt ćwiczeń

Na ocenę J

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.

Dziennik elektroniczny

 

28.04.20r. VI B GR II, lekcja I i II.
Temat lekcjiI feel sick. Choroby, objawy i sposoby leczenia.”

Lekcja 1 – Vocabulary  
Cel lekcjiwprowadzenie nowego słownictwa
Zadania obowiązkowe: dwa zadania Vocabulary presentation z książki ucznia, dwa zadania z książki ucznia (czytanie i słuchanie, w tym co najmniej jedno zadanie egzaminacyjne), dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 Vocabulary presentation 1 na stronie  70  i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie 80  (Vocabulary summary).

Wypisz proszę słowa do zeszytu, przetłumacz.
illnesses- choroby
injuries- uszkodzenia, kontuzje

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

3 Posłuchaj nagrania do zadania  3  Vocabulary presentation 2 na stronie  71  i powtórz słowa/ zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  80  (Vocabulary summary).

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

4 Wykonaj zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

5 Wykonaj zadania  4  i  5 ze strony  71.

Książka ucznia

 

6 Wykonaj zadania  1  i  2 w zeszycie ćwiczeń na stronie  50.

Zeszyt ćwiczeń


 
Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

- Posłuchaj i powtórz Phonics Twister. Poćwicz wymowę a potem nagraj swoje wykonanie i prześlij je do mnie e-mailem jeśli chcesz J

 

 

- Wykonaj zadania interaktywne do lekcji  1, rozdział 6.

 

Książka ucznia, nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

 

27.04.20r. VI B Gr I.
Temat lekcji: "Revision Workout 5. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 5."

Lekcja 8- Revision Workout 
Cele lekcji:
powtórzenie słownictwa i gramatyki z rozdziału 5.
Zadania obowiązkowe: cztery wybrane zadania powtórkowe: 3 zadania z książki ucznia (w tym jedno egzaminacyjne) i 2 zadania z zeszytu ćwiczeń.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania Unit 5  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 5 , Lesson 2.

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 5  , Lesson 4.

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62 

3 Wykonaj 3 dowolne zadania ze strony 67, w tym jedno zadanie egzaminacyjne.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 49.

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych
(proszę wybrać dowolną ilość zadań)

Wykonaj dowolny projekt gramatyczny ze strony 69 (Grammar summary).

Wykonaj pozostałe zadania, których nie zrobiłeś z książki ucznia (str. 67) i zeszytu ćwiczeń (str. 49).

Książka ucznia


Książka ucznia/ zeszyt ćwiczeń


27.04.20r. VI B Gr II.
Temat lekcji: "Train your brain! Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności."

Lekcja 5 – Train your brain!
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z lekcji 1-4
Zadania obowiązkowe: pięć dowolnie wybranych zadań: 3 z książki ucznia (w tym jedno egzaminacyjne) i 2 z zeszytu ćwiczeń.

Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1-4. W tym celu wykonaj zadania Unit 5 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1-4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

Brainy 6 – Grammar App – Unit , Lesson 2,

- Brainy 6 – Grammar App – Unit Lesson 4.

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

4 Wykonaj trzy dowolne zadania z książki ucznia w tym jedno egzaminacyjne (strona  64 )

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń (strona 46 ).

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona  64 ) i z zeszytu ćwiczeń (strona  46 ).

 

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Rozwiąż ćwiczenia, których jeszcze nie zrobiłeś i zagraj w dowolne gry z lekcji 1-4.

 

 

 

 

Plusy za aktywność
Wybierz jedno zadanie z zeszytu ćwiczeń, które podobało Ci się najbardziej. Zrób zdjęcie 
wykonanego zadania i wyślij je do mnie e-mailem.

24.04.20r. VI B GR I, lekcja II. 
Temat lekcji: "In the kitchenGotowanie i przepisy kulinarne."

Lekcja 6 – Speaking
Cel lekcji: zwroty przydatne w życiu codziennym, wprowadzenie nowego słownictwa.
Zadania obowiązkowe: zadanie 1, zadanie Vocabulary presentation wprowadzające nowe słówka, jedno zadanie wymagające uzupełnienia / układania dialogu (z książki ucznia).

Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem do Internetu.
 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 65
Następnie przeczytaj dialog na głos.
 Jeżeli nie rozumiesz słów/zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  68  (Vocabulary summary).

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  2  z części Vocabulary presentation na stronie 65 . (słowa przetłumacz i zapisz w zeszycie)

Książka ucznia

 

3 Wykonaj zadanie  3 na stronie  65 .

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  47 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

5 Wykonaj zadanie Unit 5 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets  

Dla chętnych

Nagraj siebie, czytającego dialog z lekcji. Nagranie możesz, (ale nie musiszJ ) przesłać  do mnie e-mailem.

 

Ocenię
Ułóż dialog podobny do tego, którego słuchałeś/aś na lekcji i prześlij go do mnie e-mailem.

24.04.20r. VI B GR I, lekcja I.
Temat lekcji: "Train your brain! Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności."

Lekcja 5 – Train your brain!
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z lekcji 1-4
Zadania obowiązkowe: pięć dowolnie wybranych zadań: 3 z książki ucznia (w tym jedno egzaminacyjne) i 2 z zeszytu ćwiczeń.

Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1-4. W tym celu wykonaj zadania Unit 5 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

 

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1-4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 5 , Lesson 2,

- Brainy 6 – Grammar App – Unit 5 , Lesson 4.

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

4 Wykonaj trzy dowolne zadania z książki ucznia w tym jedno egzaminacyjne (strona  64 )

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń (strona 46 ).

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona  64 ) i z zeszytu ćwiczeń (strona  46 ).

 

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Rozwiąż ćwiczenia, których jeszcze nie zrobiłeś i zagraj w dowolne gry z lekcji 1-4.

 

 

 

 

Plusy za aktywność
Wybierz jedno zadanie z zeszytu ćwiczeń, które podobało Ci się najbardziej. Zrób zdjęcie
wykonanego zadania i wyślij je do mnie e-mailem.

24.04.20r. VI B GR I, lekcja II. 
Temat lekcji: "In the kitchenGotowanie i przepisy kulinarne."

Lekcja 6 – Speaking
Cel lekcji: zwroty przydatne w życiu codziennym, wprowadzenie nowego słownictwa.
Zadania obowiązkowe: zadanie 1, zadanie Vocabulary presentation wprowadzające nowe słówka, jedno zadanie wymagające uzupełnienia / układania dialogu (z książki ucznia).

Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem do Internetu.
 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 65.
Następnie przeczytaj dialog na głos.
Jeżeli nie rozumiesz słów/zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  68  (Vocabulary summary).

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  2  z części Vocabulary presentation na stronie 65 . (słowa przetłumacz i zapisz w zeszycie)

Książka ucznia

 

3 Wykonaj zadanie  3 na stronie  65 .

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  47 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

5 Wykonaj zadanie Unit 5 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets  

Dla chętnych

Nagraj siebie, czytającego dialog z lekcji. Nagranie możesz, (ale nie musiszJ ) przesłać  do mnie e-mailem.

 

Ocenię
Ułóż dialog podobny do tego, którego słuchałeś/aś na lekcji i prześlij go do mnie e-mailem.

Pozdrawiam życząc spokojnego weekendu

21.04.20r. VI B Gr. II lekcja I. 

Temat lekcji: 
Temat lekcji: "Past Simple- ćwiczenia utrwalające."

PROSZĘ ZROBIĆ KARTĘ PRACY, KTÓRĄ WYSŁAŁAM POPRZEZ DZIENNIK.
PROSZĘ UZUPEŁNIAĆ BRAKI W ZESZYCIE ĆWICZEŃ DO STRONY 44 WŁĄCZNIE.

21.04.20r. VI B GR. II lekcja II.
Temat lekcji: “Save the Sea: Episode 5 – Calm down! Historyjka obrazkowa”.             

Lekcja 4 – Grammar 2

Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej, powtórzenie słówek z lekcji 3
Zadania obowiązkowe: komiks (czytanie i słuchanie), wideo Grammar App, jedno zadanie Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń
Dodatkowe materiały do wysłania uczniom: Worksheets, Unit 5 lesson 4 (wyślę poprzez dziennik)

Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń , zeszyt przedmiotowykomputer lub telefon z dostępem do Internetu.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj zadanie 1 ze strony 62 w książce ucznia.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Obejrzyj filmik Brainy 6 – Grammar App – Unit  5, Lesson 4.

!Wypisz , przetłumacz słownictwo/wyrażenia- dwie niebieskie tabelki, str. 62.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

3 Wykonaj dwa wybrane przez siebie zadania w książce ucznia (3 i 5) w części Grammar Practice, strona 63 Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie 69 (Grammar summary).

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa wybrane przez siebie zadania ze strony 45  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń


*Dla chętnych

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.

 

Twoja skrzynka e-mail

 

 20.04.20r.  VI B Gr. II

Temat lekcjiWas the knife on the table? Wyposażenie kuchni.”

Mały oddech od gramatyki J Zajmiemy się dzisiaj słownictwem związanym z wyposażeniem domu (kuchni). Określimy położenie sprzętów kuchennych, opiszemy sprzęt kuchenny, odpowiemy na pytania o podmiot.


Podręcznik, str. 61.
 Najpierw zapisz w zeszycie znane już przyimki określające miejsce (on, under, in front of, between, next to) i przetłumacz na j.polski.


Posłuchaj
 i powtórz
 słownictwo- zad. 1, nagranie 2.23. Wypisz i przetłumacz słownictwo związane z wyposażeniem kuchni, str. 68- kategoria kitchen equipment. Look at the fork. That’s dangerous.


Wybierz
 dwa słowa i zapisz dwa zdania z wyrażeniami: That’s crazy/ That’s messy..


W zad. 2, str. 61
 porównaj
 wyposażenie kuchni z zad. 1, zastosuj przyimki (on, under, in front of, between, next to) ex. At 7 o’clock, the fork was between the knife and the spoon . Now, it’s under the fridge.


Przejdź do zad. 3
- przeczytaj zdania opisujące wyposażenie kuchni- zgadnij słowa, np. You drink water from it. Glass J


Zrób także zad. 5.
 
(słuchanie ze zrozumieniem) zapisz odpowiedzi w zeszycie.


20.04.20r. VI B Gr. I.

Temat lekcji: “Save the Sea: Episode 5 – Calm down! Historyjka obrazkowa”.             

Lekcja 4 – Grammar 2

Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej, powtórzenie słówek z lekcji 3
Zadania obowiązkowe: komiks (czytanie i słuchanie), wideo Grammar App, jedno zadanie Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń
Dodatkowe materiały do wysłania uczniom: Worksheets, Unit 5 lesson 4 (wyślę poprzez dziennik)

Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń , zeszyt przedmiotowykomputer lub telefon z dostępem do Internetu.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj zadanie 1 ze strony 62 w książce ucznia.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Obejrzyj filmik Brainy 6 – Grammar App – Unit  5, Lesson 4.

!Wypisz , przetłumacz słownictwo/wyrażenia- dwie niebieskie tabelki, str. 62.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62  

3 Wykonaj dwa wybrane przez siebie zadania w książce ucznia (3 i 5) w części Grammar Practice, strona 63.  Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie 69 (Grammar summary).

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa wybrane przez siebie zadania ze strony 45  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń


*Dla chętnych

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.

 

Twoja skrzynka e-mail

 

 


17.04.20r. VIB Gr. I lekcja II.
Temat lekcji: "Past Simple- ćwiczenia utrwalające."

PROSZĘ ZROBIĆ KARTĘ PRACY, KTÓRĄ WYSŁAŁAM POPRZEZ DZIENNIK.
PROSZĘ UZUPEŁNIAĆ BRAKI W ZESZYCIE ĆWICZEŃ DO STRONY 44 WŁĄCZNIE.

POZDRAWIAM WAS CIEPŁO, HAVE A NICE WEEKEND


17.04.20r. VIB Gr. I  lekcja I.
Temat lekcji: Was the knife on the table? Wyposażenie kuchni.”

Mały oddech od gramatyki J Zajmiemy się dzisiaj słownictwem związanym z wyposażeniem domu (kuchni). Określimy położenie sprzętów kuchennych, opiszemy sprzęt kuchenny, odpowiemy na pytania o podmiot.


Podręcznik, str. 61.
 Najpierw zapisz w zeszycie znane już przyimki określające miejsce (on, under, in front of, between, next to) i przetłumacz na j.polski.


Posłuchaj
i powtórz
słownictwo- zad. 1, nagranie 2.23. Wypisz i przetłumacz słownictwo związane z wyposażeniem kuchni, str. 68- kategoria kitchen equipment. Look at the fork. That’s dangerous.


Wybierz
dwa słowa i zapisz dwa zdania z wyrażeniami: That’s crazy/ That’s messy..


W zad. 2, str. 61
porównaj
wyposażenie kuchni z zad. 1, zastosuj przyimki (on, under, in front of, between, next to) ex. At 7 o’clock, the fork was between the knife and the spoon . Now, it’s under the fridge.


Przejdź do zad. 3
- przeczytaj zdania opisujące wyposażenie kuchni- zgadnij słowa, np. You drink water from it. Glass J


Zrób także zad. 5.
(słuchanie ze zrozumieniem) zapisz odpowiedzi w zeszycie.


Otwórz
zeszyt ćwiczeń,
str. 44, zrób zad. 1/2/3.

Link do strefy ucznia, tutaj pobieramy listę ścieżek do podręcznika i zeszytu ćwiczeń https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

07.04.20r. VI B Gr. II. Lekcja  1 i 2.  Pytania ogólne i szczegółowe.

Temat lekcji: „Past simple, verb be. Questions and short answers; wh- questions”.

Pytania z czasownikiem be w czasie przeszłym tworzymy, przenosząc czasownik be w odpowiedniej formie na początek zdania. Na pytania odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi.

Was I at school?     Yes, I was/ No I wasn’t.

Were you at school?  Yes, you were/ No, you weren’t

Podręcznik, str. 69, robimy notatkę ( Past simple, verb be- questions).
Podręcznik, str. 60, zad. 3- przykłady od 1 do 4.

Następnie, zajmiemy się pytaniami szczegółowymi czyli wh-questions- pamiętacie, prawda J? Pytania te tworzymy dodając zaimek pytający przed czasownikiem be w odpowiedniej formie:

What time were you in the school canteen?

Podręcznik, str. 60, zad. 3, przykłady 5 i 6.Zeszyt ćwiczeń, str. 43 robimy zad. 3/ 4/ Train your brain/.

Obowiązkowo, proszę obejrzeć nagranie Grammar App- link poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=0tkUzHYSPDc&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=10

* Strona pomocnicza oraz ćwiczenia utrwalające omawiane przez nas zagadnienie:
   https://www.ang.pl/cwiczenia/past-simple


** Dla chętnych: 

Temat: Talking about your free time and hobby

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia. Będę też ćwiczył mówienie, wykorzystując słownictwo, które poznałem, opowiem, jak spędzam wolny czas, jakie mam hobby.

https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE

*** Przydatne: https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

Pozdrawiam,
Ewelina R.D.


06.04.20r. VIB Gr. II


Temat lekcji: „
It was delicious!Szkolny lunch. Czas Past simple: verb be – zdania twierdzące, przeczące."


Dzisiejszy temat lekcji dotyczy odmiany czasownika be w Czasie Past Simple (przeszłym dokonanym)

Czyli? Jaka jest odmiana czasownika BE w formie przeszłej???


Tak jest 
J WAS/WERE/ WASN’T/ WEREN’T w formie twierdzącej i przeczącej J


Podręcznik
, str. 60 Quick Check- posłuchaj nagrania. Wypisz w zeszycie nazwy posiłków, które usłyszysz. Przetłumacz słowa.

Podręcznik, str. 60 zad. 1- posłuchaj dialogu, przeczytaj z rodzicem, rodzeństwem, przetłumacz proszę i odpowiedz na pytanie „Why is the girl happy?” Zapisz odpowiedź w zeszycie. Przepisz dialog do zeszytu zaznaczając formy was/ wasn’t/ na żółty kolor a formy were/weren’t na pomarańczowo.

Przechodzimy do zrobienia krótkiej notatki gramatycznej na stronie 69. Pierwsza tabelka z napisem „Past Simple: verb be affirmative (formy twierdzące) and negative (formy przeczące). Przepiszcie to proszę do zeszytu. Pamiętajcie!

I, She, He, It- Was/ wasn’t
You, We, They- Were/weren’t

Obowiązkowo, proszę obejrzeć materiał do którego podaję link poniżej, materiał jest WAM znany J

https://www.youtube.com/watch?v=cObTGdK6Bkw&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=10&t=0s

Podręcznik, str. 60 zad. 2. Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasownika be. Proszę zapisać same odpowiedzi, nie ma potrzeby przepisywania całego tekstu.


06.04.20r. VIB GR. I.

Temat lekcji: „Past simple, verb be. Questions and short answers; wh- questions”.

Pytania z czasownikiem be w czasie przeszłym tworzymy, przenosząc czasownik be w odpowiedniej formie na początek zdania. Na pytania odpowiadamy, używając krótkich odpowiedzi.

Was I at school?     Yes, I was/ No I wasn’t.

Were you at school?  Yes, you were/ No, you weren’t

Podręcznik, str. 69, robimy notatkę ( Past simple, verb be- questions).
Podręcznik, str. 60, zad. 3- przykłady od 1 do 4.

Następnie, zajmiemy się pytaniami szczegółowymi czyli wh-questions- pamiętacie, prawda J? Pytania te tworzymy dodając zaimek pytający przed czasownikiem be w odpowiedniej formie:

What time were you in the school canteen?

Podręcznik, str. 60, zad. 3, przykłady 5 i 6.Zeszyt ćwiczeń, str. 43 robimy zad. 3/ 4/ Train your brain/.

Obowiązkowo, proszę obejrzeć nagranie Grammar App- link poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=0tkUzHYSPDc&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=10

* Strona pomocnicza oraz ćwiczenia utrwalające omawiane przez nas zagadnienie:
   https://www.ang.pl/cwiczenia/past-simple


** Dla chętnych: 

Temat: Talking about your free time and hobby

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia. Będę też ćwiczył mówienie, wykorzystując słownictwo, które poznałem, opowiem, jak spędzam wolny czas, jakie mam hobby.

https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE

*** Przydatne: https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

Pozdrawiam,
Ewelina R.D.

03.04.20r. VIB GR I Lekcja 1.

Temat lekcji: „It was delicious!Szkolny lunch. Czas Past simple: verb be – zdania twierdzące, przeczące."


Dzisiejszy temat lekcji dotyczy odmiany czasownika be w Czasie Past Simple (przeszłym dokonanym)

Czyli? Jaka jest odmiana czasownika BE w formie przeszłej???


Tak jest
J WAS/WERE/ WASN’T/ WEREN’T w formie twierdzącej i przeczącej J


Podręcznik
, str. 60 Quick Check- posłuchaj nagrania. Wypisz w zeszycie nazwy posiłków, które usłyszysz. Przetłumacz słowa.

Podręcznik, str. 60 zad. 1- posłuchaj dialogu, przeczytaj z rodzicem, rodzeństwem, przetłumacz proszę i odpowiedz na pytanie „Why is the girl happy?” Zapisz odpowiedź w zeszycie. Przepisz dialog do zeszytu zaznaczając formy was/ wasn’t/ na żółty kolor a formy were/weren’t na pomarańczowo.

Przechodzimy do zrobienia krótkiej notatki gramatycznej na stronie 69. Pierwsza tabelka z napisem „Past Simple: verb be affirmative (formy twierdzące) and negative (formy przeczące). Przepiszcie to proszę do zeszytu. Pamiętajcie!

I, She, He, It- Was/ wasn’t

You, We, They- Were/weren’t

 

Obowiązkowo, proszę obejrzeć materiał do którego podaję link poniżej, materiał jest WAM znany J

https://www.youtube.com/watch?v=cObTGdK6Bkw&list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&index=10&t=0s

Podręcznik, str. 60 zad. 2. Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasownika be. Proszę zapisać same odpowiedzi, nie ma potrzeby przepisywania całego tekstu.
 

03.04.20r. VIB GR I Lekcja 2.

Temat lekcji: „Past Simple, verb be: affirmative, negative”. Ćwiczenia.

Zeszyt ćwiczeń- str. 43, zad. 1 i 2.

Przypominam:

Animacje gramatyczne Grammar app dostępne na YouTubehttps://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvsOsQr0ZCe1pXWTVDELxw62&fbclid=IwAR3ZNcDZa3RJh8LxLEZ_tixk4hLBxMQSlN4S5sFlAzLGdDuhDHgr2hrl18M&app=desktop

Słownictwo z podręcznika dostępne w bezpłatnej aplikacji Quizlet

Nagrania audio do Książki ucznia i Zeszytu ćwiczeń dostępne dla uczniów do pobrania w Strefie ucznia

Irregular Verb Wheel Game
, dzięki której możecie powtórzyć czasowniki nieregularne!

31.03.20R. 6B, GR. I-II


ZADANIE OBOWIĄZKOWE NA OCENĘ, PRACE PROSZĘ PRZESYŁAĆ POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY LUB NA MÓJ ADRES MEILOWY: ewelinarembisz@interia.pl 
DO PIĄTKU 10 KWIETNIA LUB WCZEŚNIEJ. 

Polecenie: Life Skills: Healthy Food, podręcznik. str. 59. Odpowiedz w kilku zdaniach na pytanie:
"Why it's important to eat healthy food"? Argumenty pomocnicze znajdują się w niebieskiej tabelce na str. 59. Life Skills.

Pozdrawiam,
Ewelina R.D.


31.03.20 r. J. ANGIELSKI 6B GR. II

TEMAT LEKCJI: "SŁOWNICTWO, DZIAŁ 5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE".

PROSZĘ WYKONAĆ KARTY PRACY, KTÓRE ZOSTAŁY WCZORAJ PRZESŁANE NA PAŃSTWA ADRESY MEILOWE. KARTY PRACY BĘDĄ UTRWALENIEM SŁOWNICTWA ROZPOCZYNAJĄCEGO DZIAŁ 5.

IRREGULAR WHEEL GAME: ćwiczymy czasowniki nieregularne!!!

https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc

DLA CHĘTNYCH:

LEKCJE ZDALNE :  Gov.pl- zdalne lekcje

Temat: Global warming – part 1

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność czytania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

 Linki: 
https://www.e-ang.pl/lekcje-online,3,reading,Greenhouse-effect.html

  https://www.diki.pl/

Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga
 

30.03.20r. 6b Gr. II.


Dzień dobry


Zakres materiału na dzisiejszą pierwszą lekcję to: Temat lekcji: „Let’s eat! A food survey. Posiłki”.

Podręcznik:
str. 58, zad. 1- wypisujemy i tłumaczymy słownictwo, zapamiętujemy, utrwalamy (str. 68. tabelka Meals/Taste)
Phonics Twister- słuchamy/ powtarzamy.
Vocabulary Practice- pisemnie w zeszycie. Proszę napisać po dwa przykłady, w których porównamy posiłki, "Chicken noodle soup is as popular as salmon steak", "Pork chop is more unpopular than tuna salad".
str. 59, zad. 3- True/False w zeszycie, zad. 4.- wypisujemy zdania w odpowiedniej kolejności wg.nagrania, zad. 5- wybieramy właściwą odpowiedź, zad. 6.- speaking z rodzicem/rodzeństwem- "Do you like salom steak"? Yes, I love it. It's delicious/tasty/... No, I don't. It's very salty"... etc...

Zadania dodatkowe dla chętnych: Project 1. „Grammar Snaps”. Podręcznik, str. 55, zad. 1.

IRREGULAR WHEEL GAME: ćwiczymy czasowniki nieregularne!!!

https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc

Dla chętnych:
 Gov.pl- zdalne lekcje.
Temat: Continents: Antarctica.
Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Antarktydy.
Linki: https://www.kids-world-travel-guide.com/antarctica-facts.html
https://kids.kiddle.co/Antarctica
https://pl.bab.la/
 
Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga


UDOSTĘPNIAM PAŃSTWU I UCZNIOM KILKA BARDZO WAŻNYCH WSKAZÓWEK, ZAKŁADEK, LINKÓW, KTÓRE NA PEWNO UŁATWIĄ PRACĘ Z DZIEĆMI, JAK I UROZMAICĄ NAUKĘ SAMYM DZIECIOM, ZAPEWNIAM.


1. Materiały do pobrania w Strefie ucznia na macmillan.pl/strefa-ucznia. Uczniowie znajdą tam nagrania do Książki ucznia, Zeszytu ćwiczeń oraz Zeszytu przedmiotowego.    https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2. Student’s Practice Kit: kod ucznia znajduje się w Zeszycie ćwiczeń. Jest to platforma dla uczniów, na której mogą wykonywać dodatkowe ćwiczenia
utrwalające materiał z podręcznika.

3. Aplikacja Quizlet!!! https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets

4. Uwaga!!! Uczniowie znajdą nagrania wideo w Student’s Resource Centre.

4. IRREGULAR WHEEL GAME: ćwiczymy czasowniki nieregularne!!!

https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc

5. „Grama to nie drama” Arlena Witt- to praktyczny przewodnik do nauki angielskiej gramatyki, napisany na luzie i z humorem. Zawiera proste objaśnienia, zabawne przykłady, skuteczne ćwiczenia i cytaty z popularnych filmów, seriali i piosenek.
Plus kanał na youtube, wpisujemy zagadnienie gramatyczne oraz imię i nazwisko autorki Arlena Witt.

POZDRAWIAM życząc miłego dnia, w razie pytań służę radą.
EWELINA Rembisz-Drwięga


27.03.20r. 6b Gr. I. Lekcja 1.

Dzień dobry


Zakres materiału na dzisiejszą pierwszą lekcję to: Temat lekcji: „Let’s eat! A food survey. Posiłki”.

Podręcznik:
str. 58, zad. 1- wypisujemy i tłumaczymy słownictwo, zapamiętujemy, utrwalamy (str. 68. tabelka Meals/Taste)
Phonics Twister- słuchamy/ powtarzamy.
Vocabulary Practice- pisemnie w zeszycie. Proszę napisać po dwa przykłady, w których porównamy posiłki, "Chicken noodle soup is as popular as salmon steak", "Pork chop is more unpopular than tuna salad".
str. 59, zad. 3- True/False w zeszycie, zad. 4.- wypisujemy zdania w odpowiedniej kolejności wg.nagrania, zad. 5- wybieramy właściwą odpowiedź, zad. 6.- speaking z rodzicem/rodzeństwem- "Do you like salom steak"? Yes, I love it. It's delicious/tasty/... No, I don't. It's very salty"... etc...

Zadania dodatkowe dla chętnych: Project 1. „Grammar Snaps”. Podręcznik, str. 55, zad. 1.

Ponadto: Gov.pl- zdalne lekcje.
Temat: Continents: Antarctica.
Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Antarktydy.
Linki: https://www.kids-world-travel-guide.com/antarctica-facts.html
https://kids.kiddle.co/Antarctica
https://pl.bab.la/
 
Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga


27.03.20r. VIb. Gr. I. Lekcja 2.

ZESZYT ĆWICZEŃ: STR. 42 (PROSZĘ ZROBIĆ CAŁĄ STRONĘ)

Dla chętnych:                                         
Gov.pl- zdalne lekcje
                            Temat: The World's Oceans. Poznam faunę i florę oceanów.
Linki:
https://www.kids-world-travel-guide.com/ocean-facts-for-kids.html

https://kids.kiddle.co/Ocean

https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/ocean-facts/

30.03.20 r. J. ANGIELSKI 6B GR. 1.

TEMAT LEKCJI: "SŁOWNICTWO, DZIAŁ 5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE".

PROSZĘ WYKONAĆ KARTY PRACY, KTÓRE PRZEŚLĘ POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.
KARTY PRACY BĘDĄ UTRWALENIEM SŁOWNICTWA ROZPOCZYNAJĄCEGO DZIAŁ 5.

IRREGULAR WHEEL GAME: ćwiczymy czasowniki nieregularne!!!

https://www.macmillandictionary.com/us/verb_wheel/?fbclid=IwAR23QQBa5rHxxXi6wegJNGtAPqZHtPeftGiHZ9lXo2055zv1mkKtf8Qgfxc

DLA CHĘTNYCH:

LEKCJE ZDALNE :  Gov.pl- zdalne lekcje

Temat: Global warming – part 1

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność czytania angielskich materiałów, zapamiętam osiem słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

 Linki: 
https://www.e-ang.pl/lekcje-online,3,reading,Greenhouse-effect.html

  https://www.diki.pl/

Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga
 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free