Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 4a

25.06.2020r.
Temat: Wakacje z Panem Bogiem
Wakacje to czas odpoczynku i zabawy. Nie zapomnijcie jednak o codziennem modlitwie i niedzielnym udziale we Mszy Świętej. Nie wysyłajcie Pana Boga na wakcacje, ale zaproście Go, aby był blisko Was! Zyczę wszystkim spokojnych i udanych wakacji! 
https://www.youtube.com/watch?v=19R-i_hKBz4
https://www.youtube.com/watch?v=4HbblRfTiUM
Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: Na wakacje..... z Panem Bogiem
22.06.2020r
Temat: Nieugięty przewodnik narodu- bł. kardynał Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński – Wikipedia, wolna encyklopedia
,,Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej"- to słowa Prymasa Tysiąclecia, które wypełnił swym życiem.
Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1953- 1981. Za obronę wiary został aresztowany i przez 3 lata więziony kolejno w: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. W więzieniu przygotował tekst Ślubów Jasnogórskich w trzysetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza oraz Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski (1966). Przez Sejm RP został uznany za wzór patriotyzmu i uhonorowany ogłoszeniem roku 2001- Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W obecnym roku miał zostać ogłoszony świętym- uroczystość przeniesiono ze względu na pandemię na jesień 2020r.
         
https://www.youtube.com/watch?v=3G0E1fQLs50     

Szczęść Boże!
15.06.2020r
Temat: Historia Objawienia Pańskiego - Boże Ciało

OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.


CUD EUCHARYSTYCZNY

W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie. W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić. Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV, który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny. Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: Święta Ciała i Krwi Pańskiej ("Bożego Ciała"). Urbana IV korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

 

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.

Procesje Bożego Ciała przeszły ulicami Elbląga (+ zdjęcia)
08.06.2020r
Temat: Świątynia opatrzności Bożej - wotum wdzięczności

Jasna Góra -
oddanie się Matce Bożej.
Fatima - modlitwa i pokuta za grzechy świata.
Lourdes - troska o chorych.
Łagiewniki - Boże miłosierdzie

Wotum wdzięczności - przedmiot ofiarowany Bogu lub Matce Bożej w podziękowaniu za otrzymaną łaskę np. zdrowie.
Świątynia Opatrzności Bożej stanowi wotum wdzięczności za pierwszą w Rzeczypospolitej konstytucję. Jej budowa z licznymi przerwami trwała 200 lat. Świątynia została zaprojektowana na planie krzyża. Ma cztery wejścia. Przypominają one o czterech drogach, którymi Polacy dążyli do wolności"
1. Droga oręża.
2. Droga kultury.
3. Droga modlitwy i pracy.
4. Droga cierpienia.
Wielkie otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie - Wiadomości

Do zeszytu:
Opatrzność Boża to opieka boga nad światem i każdym stworzeniem. Bóg, któy stworzył świat, wciąż się nim zajmuje.
04.06.2020r
Temat: Wadowice - tu wszystko się zaczęło
WAdowice to miejsce, gdzie rozpoczęło się życie Karola Wojtyły. W domu rodzinnym uczył się modlitwy, pracy, przyjmowania cierpienia. Tam również uczył sie miłości,

 Kościół w Wadowicach

Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny ...

Dom Karola Wojtyły
Wadowice - dom Jana Pawła II :: Bajeczna Polska :: RMF FM

Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem, wyznał, że ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego”. I wtedy przekazał mu następującą modlitwę:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny św. Jan Paweł II polecał tę właśnie modlitwę na spotkaniu z młodzieżą przy kościele św. Anny w Warszawie. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”. (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Przeczytaj informacje o Janie Pawle II z podręcznika, str 134 i napisz, co wydarzyło się  listopada 1946 roku.01.06.2020 r.

Dzień dobry!
DZIEN DZIECKA
Pierwszego czerwca jest Wasze święto i z tej okazji nie zadaję lekcji (jak święto, to trzeba świętować).

Składam Wam najserdeczniejsze życzenia!

Dużo zdrówka, wielu koleżanek i kolegów, miłości w rodzinie, a przede wszystkim opieki Matki Bożej i Pana Jezusa!

Dla Was!
https://www.youtube.com/watch?v=ACi_JUeFBhU "Siema" TGD

Miłego dnia!
28.05.2020r.

Temat: Miłosierdzie Boże

Miłosierdzie to największy przymiot Boga. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Wybrał  siostrę Faustynę kowalską i powierzył jej misję głoszenia Bożego miłosiedzia.

Nieświęty żywot siostry Faustyny. Histeryczka, dziwadło - mówiły o ...
https://www.youtube.com/watch?v=VXID-YtxbbU

Wielkim czcicielem Miłosierdzia bożebo był św. Jan Paweł II. Mówił: "Trzeba przekazać światu ogień miłosiedzia". Papież zawierzył cały świat miłosierdziu Bożemu.

Pomódl się:
Jezu, ufam Tobie.
Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.


25.05.2020r.
Temat: Częstochowa - niezwykła wycieczka
MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA

Legenda mówi, że obraz Matki Bożej został namalowany na blacie stołu, przy którym Święta rodziny - Jezus, Maryja i Józef, spożywała posiłki. Prawdopodobnie autorem obrzau jest św. Łukasz. Obrza ten wędrował przez różne kraje i był wyjątkowo czczony. W czasie jednej z bitew obraz został ukryty, a odnalazł go Włądysław Opolczyk i oddał pod opiekę zakonników na Jasnej Górze.
Maryja nazywana jest także Czarną Madonną.

Obraz uznany jest za CUDOWNY, Z POWODU BARDO LICZNYCH UZDROWIEŃ.
Jasna Góra z powodu koronawirusa praktycznie zamknięta! Dzieje się ...
APEL JASNOGÓRKSI - to modlitwa skierowana do Matki bożej. Jest ona śpiewana każdego dnia o godzinie 21.00.
https://www.youtube.com/watch?v=V9k7CiGebVs - zaśpiewaj.
Wykonaj ćwiczenie: 2 i 4 str. 114-115

21.05.2020
Temat: Na rozstoju dróg- przydrożne krzyże i kapliczki

Przeczytaj:

Tam na wzgórzu wśród skał,
Stary krzyż ongiś stał,
Symbol hańby, cierpienia i mąk.
Lecz ja kocham ten krzyż,
Gdzie mój Zbawca i Mistrz,
Swym oprawcom oddał się do rąk.

Ref.: O jak cenię ja stary ten krzyż,
W nim ratunek ludzkości jest dan,
Lgnę do niego a w niebie ten krzyż
Na koronę zamieni mi Pan.

2. Ale stary ten krzyż,
Tak wzgardzony przez świat,
Swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż.
To mój Zbawca i Pan,
Zstąpił z nieba tu sam,
Aby nieść na Golgotę ten krzyż.

3. Krwią zbroczony ten krzyż,
Lecz pomimo to w nim,
Dziwne piękno wśród ran krwawych lśni.
Bo na krzyżu tym Pan,
Cierpiał męki i zmarł
Aby wieczne zbawienie dać mi.

Golgota to miejsce, gdzie stał Krzyż, na którym Jezus oddał za nas życie. Po Jego śmierci krzyż został wrzucony do głębokiego rowu na zboczu Golgoty. Odnalazła go 326 r. matka cesarza Konstantyna Wielkiego, św. Helena. Autentycznośc krzyża została potwierdzona przez cud uzdrowienia, który dokonał się dzięku niemu. Wielu ludzi pielgrzymowało do Jerozolimy, by dotknąć drzewa krzyża i doświadczyć Bożej łaski

Chrześcijanie zaczęli stawiać krzyże przy swoich drogach, polach jako znak wiary i miłości do Chrystusa.

Drugi krzyż przy drodze z Budzowa do Żdanowa – Parafia św ...
Początkowo były to proste, drewniane krzyże. Z czasem zaczęto w różnych miejscach budowac kapliczki i umieszczać w nichkrzye i obrazy.


Kapliczka – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wykonaj ćwiczenie 1 str. 55

18.05.2020r

Temat: Jan Paweł II - polak dla całego świata

Dzisiaj obchodzimy 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Urodził sie 8 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Był papieżem od 6 października 978 r. do 2 kwietnia 2005 r. Jego pontyfikat trwał 27 lat. Przez ten czas odbył 104 zagraniczne pielgrzymki. Napisłą 45 listów apostolskich do wiernych w różnym wieku. Papież Franciszek ogłosił Jan Pawła II świętym 27 kwietnia 2014 roku.

Michalici

https://www.youtube.com/watch?v=ZIYIkcm5JLE - oglądnij film: Jan Paweł II, historia papieża polaka
 
https://www.youtube.com/watch?v=A2DHSIV_OWE - zaśpiewaj "Barkę".

14.05.2020r.
Temat: Dom Ojca - cel naszej wędrówki

 - Jak według ciebie wygląda wymarzony dom?
 - Jak w takim domu zachowują się domownicy?
 - Jak się czują?

Wymarzony dom często kojarzy nam się z rodziną, w której ludzie muszą się wzajemnie kochać. W takim domu wszyscy pamiętają, by to, co robią było zawsze dobre dla innych. Są wględem siebie szczerzy, nie krzywdzą się słowiem, ani czynem. 
Dziś poznamy pewną tajemnicę dotyczącą przyszłego mieszkania, której wypełnienie się zalęzy od nas samych.

Pan Jezus powiedział: Ja jestem DROGĄ i PRAWDĄ, i ŻYCIEM. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".

Naśladując Jezusa, wierząc Jego słowu, okazując życzliwość i miłość innym ludziom, możemy dostać się do domu Ojca - nieba.

JEZUS CHRYSTUS - JEDYNA DROGA DO BOGA

Zadanie: wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4 str.110 (bardzo łatwe)!


11.05.2020r

Temat: Po krańce ziemi - apostolska misja

Święty Paweł napotykał wiele niebezpieczeńst w czasie swoich podróży misyjnych, ale nie niechęcał się i nie rezygnował z głoszenia nuki Jezusa. Wielokrotnie był chłostany, próbowano go ukamienować, przebywał w więzieniu. Mimo tych przeciwności losu był wiernym sługą Boga.

W34: Podróże św. Pawła - ładna mapa i inne mapy


Wielokrotnie był w wielkom niebezpieczeństwie i próbowano go zabić. przebył ponad 15 tyś. kilometrów.
przeczytaj pierwsze dwa akapity z podręcznika str. 122 i uzupełnij ćwiczenia 1 i 4 str.108-109

07.05.2020r.

Temat: Więzienna cela - moc modlitwy

Przeczytaj o uwięzieniu i cudownym uwolnieniiu św. Piotra, któe miało miejsce w Jerozolimie:

Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. 6 W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. 7 Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: «Wstań szybko!» Równocześnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. 8 «Przepasz się* i włóż sandały!» - powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!» 9 Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. 10 Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. 11 Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: «Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi».
 

Pytania:
1. Co czyniła wspólnota, gdy Piotr był w więzieniu?
2. Kto ukazał się Piotrowi?
3. Kto przyczynił się do tego, że Piotr został cudownie uwolniony?

Napisz po jednym zdaniu w zeszycie!


 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free