Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 4a

 


25.06.2020

 

Temat: Let’s all sing! Zaśpiewajmy!

 

Dziś jest nasza ostania lekcja. Otwórzcie podręcznik na stronie 125, posłuchajcie nagrania 3.26 i spróbujcie zaśpiewać piosenkę. Zwróć uwagę, że wystepuje tu czas Present Continuous (poznajesz go po koncówce ing dopisanej do czasownika). Have fun!

 

Have a nice holiday.

 

Nagranie do piosenki znajdziesz tu https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. 

 

Pamiętaj, że  be brainy with your friends oznacza bądź bystry tak jak tytuł naszej książki. Do zobaczenia po wakacjach!

24.06.2020

 

Temat: Let’s talk. Rozwijanie umiejętności mówienia.

 

Otwórz podręcznik na stronie 118 i wybierz jedno spośród czterech zadań. Poproś rodzica lub rodzeństwo, żeby otworzył i wybrał jedno spośród ćwiczeń na stronie 119 (to samo co Ty). Pracujcie w parach rozmawiając.


 
23.06.2020


Temat:
Let’s check! Utrwalenie wiadomości z rozdziału 7 i 8.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Wykonaj 3 dowolnie wybrane zadania ze strony Let’s check str. 111   

Książka ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


10.06.2020


Temat:
Let’s check! Utrwalenie wiadomości z rozdziału 7 i 8.
 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Wykonaj 3 dowolnie wybrane zadania ze strony 110 - Let’s check.

Książka ucznia

Wykonaj 4 dowolnie wybrane zadania ze stron 78, 79 - Let’s check w zeszycie ćwiczeń, w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie. Staraj się wybrać zadania z różnych sekcji (Vocabulary, Grammar itd.).

Zeszyt ćwiczeń

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


09.06.2020


Temat: Test number 8. Test z rozdziału 8.

Wypełnij kartę pracy przesłaną w załączniku.

Karta pracy: https://drive.google.com/file/d/1iXgpdnwCGIGUIvjDdSpFgHx3EwRfuRpi/view?usp=sharing
Nagranie MP3-3.46: https://drive.google.com/file/d/1jGmzU2AFdwjRWvYi_7_o7EmNZr7gBN02/view?usp=sharing

Nie wysyłaj mi odpowiedzi.

Good luck!

04.06.2020


Temat: Grammar summary.

Przeczytaj uważnie tabelkę  gramatyczną strona 109. Wykonaj książeczkę prezentujacą wybrane zagadnienia gramatyczne z rodziałów 1-8- ćw 1/109. 

Wypełnij kartę pracy, którą znajdziesz w załączniku.

https://drive.google.com/file/d/1eGTe0O5HBqvfQtHBbbuUnXWMJJnKbTRB/view?usp=sharing


 
03.06.2020

 

Temat: Vocabulary summary.

 

Przeczytaj wszystkie słówka w tabelce na stronie 108. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 108. Przepisz do zeszytu zwroty z 1 tabelki (adventure activities) tak, aby czasownki (co robi,co robią?) były oddzielone od pozostałych słów. Zakryj czasowniki za pomocą zakladki i sprawdź czy pamiętasz całe zwroty.To świetne ćwiczenie na utrwalenie słownictwa.

 

Spójrz na ćwicznie 3. Wykonaj plakat przedstawiający Twoja okolicę. Zrób zdjęcia i przykle je na plakat.

 

Wypełnij kartę pracy vocabulary consolidation.

https://drive.google.com/file/d/1tn-sLsDl6M49yVqMEBFUjEN99Uc1xSb8/view?usp=sharing

Have a nice day!

02.06.2020


Temat:
Revision workout. Utrwalenie  wiadomości.

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania w aplikacji Quizlet z rozdziału 8.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-4/sets   

Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

 • Brainy 4 – Grammar App – Unit  8 Lesson 2,
 • Brainy 4 – Grammar App – Unit 8, Lesson 4.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS  

Wykonaj 2 dowolne zadania ze strony  107.

Książka ucznia

Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 77, jedno z sekcji Vocabulary & Speaking i jedno z sekcji Grammar.

Zeszyt ćwiczeń

 

28.05.2020


Temat: Around the World. Rozwijanie umiejętności czytania.

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 106 nagranie 3.31. Zastanów się, która informacja z tekstu jest dla Ciebie najciekawsza?

Fountain- fontanna,
theatre- teatr

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Wykonaj zadanie 2 na stronie 106. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.


Pytanie 1: Ile lat ma Federation Square?
Pytanie 2: Który plac ma budynki z zielonymi szkłami?
Pytanie 3: Gdzie możesz zobaczyć obrazy?
Pytanie 4: Czy możesz oglądać film w Times Square?

Książka ucznia

Obejrzyj film Around the world Unit  8 i wykonaj zadanie:

W trakcie oglądania zakreśl błędne informacje, popraw je po obejrzeniu filmu.

 • In the Downmall race, the bikers go up the escalators (ruchome schody)
 • Very fit runners can finish the Empire State race in 5 minutes. Biegacze, którzy sa w dobrej formie mogą ukończyć wyścig w 5 minut
 • The Palio horse race in Italy is a new race.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvtYirBeV4Yrc5-EcP_tHBWM


 
27.05.2020

Temat: In the city. Asking for and giving directions. W mieście. Jak pytać o drogę?

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Posłuchaj nagrania 3.28 do zadania 1 na stronie 105. Następnie przeczytaj dialog na głos.

You are welcome – proszę bardzo

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Wykonaj zadanie 2 na stronie 105. Posłuchaj nagrania 3.29 i wskazuj odpowiednie kierunki.

Książka ucznia

Wykonaj zadanie 5 na stronie 105. Przeczytaj e-mail. Co kryje się pod nr 2 na mapie?

Książka ucznia

Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie 75 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

Wykonaj zadanie 6 str. 105. Napisz e-mail z zaproszeniem. Wzoruj się na ćw 5.

Ksiązka ucznia 
26.05.2020


Temat:
Train your brain! Revision of lessons 1-4.  Utrwalenie lekcji 1-4 w rozdziale 8.

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1–4. W tym celu wykonaj zadania Useful 8  oraz Places in a town  unit 8 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-4/sets

Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1–4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

 • Brainy 4 – Grammar App – Unit  8 Lesson 2,
 • Brainy 4 – Grammar App – Unit  8 Lesson 4.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS

Wykonaj dwa dowolne zadania z książki ucznia (strona 104)

Książka ucznia

Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń (strona 74)

Zeszyt ćwiczeń

 


 
21.05.2020

Temat:
We listen to the story: Iggy the Inventor, Present Continuous.

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Wykonaj zadanie 1, 2 ze strony 102 w książce ucznia. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Obejrzyj filmik Brainy 4 – Grammar App – Unit 8 Lesson 4.  Przeczytaj uważnie stronę 109 w podręczniku, czas Present continuous. Jest to czas teraźniejszy, używamy go, gdy mówimy o tym co dzieje się teraz.

 

You are sitting now – teraz  siedzisz.

Jak tworzymy ten czas?
Osoba/rzecz + is/am/are + czasownik z ing

Pytania:
Is/am/are + osoba + czasownik z ing

Przeczenia:
Osoba + is/am/are not + czasownik z ing

 

Pamiętaj!
Jeżeli chcesz poprawnie używać tego czasu musisz umieć odmienić czasownik ,,to be’’  czyli być 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS

Wykonaj jedno z zadań w książce ucznia w części Grammar Practice, strona 103

Książka ucznia

Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony  73  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń 
20.05.2020

Temat:
Look for Brainyballs!

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  100) i ułóż jedno podobne zdanie, np. o kimś z Twojej rodziny.

 

Książka ucznia

Wykonaj zadanie 1 na stronie 101 .

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

(Reading) Wykonaj zadanie z tekstem na stronie  101 w książce ucznia (ćwiczenie 2). Przeczytaj uważnie tekst i zapisz w zeszycie, które miejsca kulki lubią, a których nie.

Książka ucznia

Wykonaj dwa dowolne zadania w zeszycie ćwiczeń str.72

Zeszyt ćwiczeń

 


 
19.05.2020


Temat:
I'm fighting a dinosaur - Present Continuous. Czas teraźniejszy.

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przypomnij sobie 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego, spróbuj wykonać zadanie  adventure activities w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-4/sets

 

Wykonaj zadanie 1 ze strony  100  w książce ucznia.

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Obejrzyj filmik Brainy 4 – Grammar App – Unit  8 Lesson 2.

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS

Wykonaj jedno dowolne zadanie z książki ucznia ze strony 100 i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie 109  (Grammar summary). Pamiętaj, że czas Present Continuous poznajemy po końcowce ing dodanej do czasownika!  Oprócz tego przypomnij sobie odmianę czasownika „to be” czyli być, to bardzo ważne przy tworzeniu tego czasu.
Ten czasownik powinniście umieć na pamięć, jest bardzo ważny.

Książka ucznia

Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 71.

Zeszyt ćwiczeń


 


 

14.05.2020

Temat: Vocabulary practice. Ćwiczymy słownictwo.

Otwórz podręcznik na stronie 99. Zagraj w grę z rodzicem/rodzeństwem. Pierwsza osoba pokazuje za pomocą gestów i widocznych w ćwiczeniu 3 pomocy, co można robić w Brainy Park. Druga osoba odgaduje nazwę czynności. Zamieniacie się rolami. Zapisz temat w zeszycie:

Is it real? Spojrz na ćw 4 na str. 99. Dopasuj czasowniki do wyrazów z ramki. Zapisz zwroty w zeszycie.

Have a nice day!

 
13.05.2020

Temat:
Vocabulary adventure activities. Poznajemy nowe słowa.

Przed lekcją przygotuj:

 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  98 i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania.
Jeżeli nie rozumiesz słów / zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie 108 (Vocabulary summary).

 

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony  70 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

Przeczytaj czat na stronie 99  ćw  5. Która atrakcja w Brainy Park podoba się największej liczbie osób?

Książka ucznia

Posłuchaj nagrania do zadania 6  na stronie  99 i wykonaj zadanie do niego.

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

Dla chętnych

Posłuchaj i powtórz Phonics Rap str. 98.
Poćwicz rapowanie a potem nagraj swoje wykonanie

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 

 
  

12.05.2020

Temat:  Sprawdzian z rozdziału 7. Test unit 7.

Rozwiąż test, który znajdziesz w załączniku. Odpowiedzi wpisz w dokument na komputerze lub wydrukuj test, uzupełnij go długopisem, a następnie zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres email: j.skorzewska@psp3jl.pl nie później niż do dzisiaj do godziny 15.00.  

Uwaga, jeśli nie masz drukarki, przepisz zadania do zeszytu.

Ćwiczenia wykonaj samodzielnie.

 

KARTA PRACY: https://drive.google.com/file/d/1dhIdqPkEPbjqZItGOIxg6t-_A5oBpzgc/view?usp=sharing

Nagranie - 3.45: https://drive.google.com/file/d/1DpBgwYUmIIUDLrw77AlSkhyFmGsIuUMH/view?usp=sharing


Good luck!
07.05.2020

Temat:   Revision unit 7. Utrwalenie wiadomości z rozdziału 7.

 1. Otwórz ksiązkę na stronie 96 i uzupełnij rymowankę w ćwiczeniu 2.
 2. Otwórz książkę na stronie 97 i spójrz na ćwiczenie 1. Wykonaj kapelusz prezentujący dwa wybrane zagadnienia gramatyczne z rozdziału 7.

Uwaga! Na następnej lekcji sprawdzian z rozdziału 7.


06.05.2020


Temat:
Revision workout.

Przed lekcją przygotuj:
 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału.
Wykonaj zadania  daily routine w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-4/sets  

Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

 • Brainy 4 – Grammar App – Unit 7 Lesson 2,
 • Brainy 4 – Grammar App – Unit 7 Lesson 4.

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvuwPnbeI_RGelVg0iMsy8RS

 

Wykonaj 2 dowolne zadania ze strony  95

Książka ucznia

Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 69 jedno z sekcji Vocabulary & Speaking i jedno z sekcji Grammar.

Zeszyt ćwiczeń


Proszę nie wysyłać zdjęć z tej lekcji,

12.05 odbędzie się sprawdzian z rozdziału 7 i wtedy będę prosiła o wysłanie zdjęcia.


05.05.2020

Temat:
Around the world.

Przed lekcją przygotuj:
 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 94.
Zastanów się, która informacja z tekstu jest dla Ciebie najciekawsza.

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Wykonaj zadanie 2 na stronie 94.

Książka ucznia

Obejrzyj film Around the world Unit 7 i odpowiedz prawda /fałsz:

 1. Football is a popular sport in Germany and in the UK.
 2. A game of cricket can last a long time.
 3. People in India like hockey a lot.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvtYirBeV4Yrc5-EcP_tHBWM


30.04.2020


Temat:
Doskonalenie sprawności mówienia.

Przed lekcją przygotuj:
 • książkę ucznia
 • zeszyt ćwiczeń
 • zeszyt przedmiotowy
 • komputer lub telefon z dostępem do Internetu

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 93 - nagranie 3.11.
Następnie przeczytaj dialog na głos.

Książka ucznia nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Wykonaj zadanie 3 z cz