Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 3c25.06.20r.
Temat: Pan Jezus i ja na wakacjach.

Pomódlmy się, dziękując Panu Jezusowi za wszystko, co wydarzyło się w III klasie: ,,Wierzę w Ciebie'', ,,Ufam Tobie".
             Treści: Katecheza 57; Mk 6,31; Mk 10, 13- 16
,,Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco"" powiedział Pan Jezus do zmęczonych uczniów. Wy też pracowaliście wytrwale, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Dlatego należą się wam wakacje. W czasie wakacji nie zapominajmy o Bogu: obowiązuje nas msza św. niedzielna i codzienna modlitwa. To radosny czas, spędzony z Bogiem- Przyjacielem. By wakacje były udane, musimy zachowywać się bezpiecznie i mądrze, a zwłaszcza nad wodą czy w lesie. Wszędzie słuchamy poleceń rodziców i opiekunów i dbamy o zdrowie własne i innych ludzi.
Wszystkim życzę mile i zdrowo spędzonych wakacji, dużo słońca i radości. W przyszłym roku zapraszam ponownie na lekcje religii w klasie IV , a będzie to wyjątkowy czas do poznawania i przyjmowania Pana Jezusa, gdyż i Wy jesteście wyjątkowi. Rodzicom dziękuję za zaangażowanie w rozwój wiary dzieci i cierpliwość w tym trudnym czasie.
Szczęść Boże!

23.06.20r.
Temat: Książeczka- nasz modlitewnik na drogę życia. Dzień Taty.
Pomódlmy się za Tatusiów, by Bóg błogosławił im w rodzinach i w pracy: ,,Ojcze nasz". Zmarłym:,,Wieczny odpoczynek".
Prośmy:
,,Serce Jezusa, źródło życia i świętości- zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze- zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa- życie i zmartwychwstanie nasze-zmiłuj się nad nami!"

                Treści: Katecheza 50; Kol 3, 15- 17
Otwórz podręcznik na s. 118- 119. Przeczytaj kartkę z pamiętnika Bartka (cudzych pamiętników czy listów nie czytamy, ale tu Bartek pozwolił). Bartek opisał chwilę otrzymania książeczki do modlitwy. Wkrótce i ty będziesz ją miał. To ważna książeczka, choć rozmiarem i wagą niewielka. Znajdziesz w niej modlitwy, nabożeństwa, pieśni, sakramenty. Będzie ci przewodnikiem przez życie, gdyż jej treści będą zawsze aktualne. To Biblia, katechizm, mszał, przewodnik, śpiewnik w miniaturze. Często z niej korzystaj, by lepiej zrozumieć siebie i Boże plany wobec twej osoby. Możesz ją brać do plecaka na wycieczki i podróże. Jest poświęcona, więc Bóg będzie ci pomagał rozumieć sakramenty i polubić rozmowy z Nim podczas modlitwy.         
            Św. Jan Paweł II 3 VI 1979r., w Warszawie o swojej dziecięcej książeczce  do nabożeństwa tak powiedział: ,,Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi do ręki książeczkę i pokazał mi w niej modlitwę do Ducha Świętego- tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ,,ojcem" pragnę się modlić z wami"
                Podziękuj rodzicom, że jesteś ważny i poważnie traktują twą wiarę. Ciesz się i świętuj z Tatą!
Szczęść Boże!
09.06.20r.
Temat: Boże Ciało- Pan Jezus idzie ulicami miast i wsi.
Pomódlmy się ze św. Jadwigą Królową; ,, Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament- teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen".
Św. Jadwiga Królowa Polski, żona Władysława Jagiełły musiała być bardzo dobrą osobą:
-Fakt ten przekazują nie tylko źródła kościelne czy hagiografie, ale większość kronikarzy świeckich. Jednym ze śladów jest też odbita stopa Jadwigi przy kościele NMP ,,Na Piasku" w Krakowie. Podobno sama doglądała budowy fundowanego przez siebie kościoła.
-Legenda mówi, że ślad ten został zostawiony, gdy rozmawiała ze smutnym kamieniarzem. Kiedy zapytała, co mu jest, ten odpowiedział, że nie stać go na leczenie jego chorej żony. Królowa Jadwiga oddała mu wówczas bezcenną złotą klamerkę i pantofelek obsadzany szlachetnymi kamieniami, by miał za co zapłacić lekarzom i aptekarzom.Wówczas postawiła niechcący bosą stopę na kamieniu świeżo polanym wapnem. Odbity ślad został obkuty przez kamieniarza, a następnia wmurowany w zewnętrzną ścianę świątyni. Można go oglądać do dzisiaj w Krakowie na ulicy Karmelickiej.
     Treści: Mt 28,10
Przed nami wielka uroczystość- Boże Ciało.  Na spotkanie z Panem Jezusem chodzimy do kościoła, ale tym razem to Pan Jezus odwiedzi nas i naszą miejscowość. Kapłan przełoży Hostię, czyli Pana Jezusa w malutkim Chlebie do monstrancji i będzie Go niósł ulicami do ludzi. Monstrancja to przedmiot ze złota,w kształcie słońca, z małym okienkiem w środku. Przez to okienko Pan Jezus będzie widział, jak żyjemy i gdzie mieszkamy.
Odpocznie przy 4 ołtarzach i z każdego ołtarza nam pobłogosławi.  My będziemy iść za Nim w procesji;  śpiewać; oddawać Mu pokłon i cieszyć się, że prawdziwy Bóg zechciał przyjść do nas.
- Dziewczynki mogą sypać  kwiatki Panu Jezusowi, mówiąc:
,,Święty, Święty, Święty- Pan, Bóg zastępów. (niebieskich)
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna na wysokości!
- Chłopcy mogą dzwonić dzwonkami, by wszyscy słyszeli, że nadchodzi Bóg.
             Każdy z nas w swym domu wystawi w oknie święty obraz i go przystroi kwiatami. Podwórka i ulice będą posprzątane i ozdobione wstążkami, kwiatami i gałązkami drzew. Będziemy świętować w domach, kościele i podczas procesji.
            Zadanie dla odważnych: pomóż w domu w przygotowaniach do świętowania Bożego Ciała. Nazbieraj kwiatków (dziewczynki)  i dołącz do procesji, by Pan Jezus cieszył się z twojej obecności.
Pamiętaj: tylko raz w roku Pan Jezus chodzi ulicami miast i wsi.
Do zobaczenia na procesji- Szczęść Boże!

04.06.20r.
Temat: Pan Jezus jednoczy nas w Komunii Świętej.
Pomódlmy się o odwagę w czynieniu i okazywaniu dobra i miłości:
- Serce Pana Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności- zmiłuj się nad nami.
-  Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy- zmiłuj się nad nami.
-  Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze- zmiłuj się nad nami.

           Treści: Katecheza 44; J, 55- 56; Łk 7, 6- 9.
 W ,, Konstytucji o liturgii świętej n.47" czytamy:
,,Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swojego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" .
           !  Oblubienica=Kościół=Ukochana Boga, gdyż w Biblii łacińskiej Kościół jest rodzaju żeńskiego (a w języku polskim męskiego). Jesteśmy umiłowani Chrystusie i przez Chrystusa i stanowimy Jego Kościół na ziemi.
           Pan Jezus przychodzi cały,tak jak jesteśmy cali w maleńkiej kropli krwi, czyli naszym kodzie genetycznym DNA. Możemy oddać krew, której nie da się wyprodukować albo szpik kostny do przeszczepu,a nawet organy po śmierci. To wszystko po spełnieniu odpowiednich procedur i warunków. Podobnie jest z Eucharystią. Idziemy do stołu Pańskiego i spożywamy Pana Jezusa w sposób godny, z czystą duszą i wielbiąc Boga.
          Nasz organizm potrzebuje pokarmu: chleba, wody itd. Nasza dusza potrzebuje pokarmu duchowego,czyli Eucharystii.  Bez pokarmu człowiek umiera, a bez Eucharystii umiera dusza. To ważne, by na Ucztę Pana Jezusa dobrze się przygotować. Teraźniejszy czas wykorzystaj na modlitwę, rachunek sumienia i sposób na lepsze poznanie Pana Jezusa. Zaczynamy od prostego sposobu: w niedzielę msza św. o 11. 15 w kościele, codzienna modlitwa i dobre myślenie o sobie i innych. Czytanie, m.in. Biblii otworzy ci rozum i serce na łaskę Bożą i ludzi.
            W zeszycie ćwiczeń, w katechezie 44 wpisz w miejsca zaznaczone kółkiem swoje imię i imiona tych, z którymi pragniesz przyjąć Ciało Chrystusa.
 Do zobaczenia w kościele. Szczęść Boże!

02.06.20r.
Temat:  Serce Pana Jezusa otwarte dla wszystkich. Dzień Dziecka.
 Pomódlmy się, dziękując Bogu za wczorajsze święta: ,,Serce Jezusa, źródło życia i świętości- błogosław wszystkim dzieciom Kościoła".
             Z okazji Dnia Dziecka życzę wam szczęścia i uśmiechu do końca świata... i jeszcze jeden dzień dłużej! Niech wam błogosławi Pan Jezus, dla którego zawsze jesteście najważniejsi.
           Treści: J 19, 34; Mt 11, 28- 30.
Co to jest?
,,Bez niego żyć nie dasz rady-najlepiej, aby było bez wady".....,
,,Stuk-puk, stuk- puk bije wielce, nazywa się....".
            
Dzięki sercu możemy żyć. Pan Jezus otworzył swe serce dla nas i niecierpliwie czeka, by nam pomagać.
Przypatrz się obrazowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Płomień, światło, ciernie, krzyż i promienie są symbolami bezgranicznej miłości Boga do nas. W czerwcu wielbimy Pana Jezusa, śpiewając lub odmawiając ,,Litanię do Serca Pana Jezusa"podczas ,,Czerwcówki", czyli nabożeństwa czerwcowego. Czciliśmy Boga w maju, przez Maryję podczas ,,Majówki", a Syn jest blisko Mamusi- oddajmy Mu chwałę miłością.
         Teraz, nie czekając ani chwili dłużej, powiedzmy Jezusowi:
- Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności- błogosław Ojcu św., biskupom i kapłanom.
- Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne- błogosław naszym rodzicom, rodzinom, nauczycielom i wychowawcom.
- Serce Pana Jezusa, żródło wszelkiej pociechy- błogosław wszystkim smutnym i zrozpaczonym.
- Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych- obdarz życiem wiecznym wszystkich zmarłych. Amen.
          
  Wczoraj było święto (Zielone Świątki i Dzień Dziecka), więc świętowaliśmy.  Z tobą cieszył się i świętował   Pan Jezus- zaśpiewaj Mu lub powiedz: ,,Sercem kocham Jezusa (bis). Zawsze będę Go kochać- On pierwszy ukochał nas". Te słowa możesz często powtarzać, ofiarując Bogu siebie i bliskich.
        
Szczęść Boże!
28.05.20r.
Temat: Świadome podjęcie zobowiązań chrztu św. Zesłanie Ducha Św.

             Pomódlmy się ze św. Józefem za kapłanów: ,, Św. Józefie, przez miłość Twą do Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów. Wyjednaj im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli raczej ponieść męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania. Św. Józefie, Ty widzisz, w jakich trudnościach są słudzy Pana Jezusa na ziemi. Proś zatem Jezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką, pomnażając ich zastępy, aby nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".
        Treści: Dziś wspomnienie św. Filipa Neri. Tak  jak św. Franciszek z Asyżu oddał majątek ubogim, zrezygnował z tytułu szlacheckiego i zaszczytów królewskich. Bardzo pogodny i wesoły, choć wyśmiany i traktowany przez ludzi jak błazen i głupek, odnalazł Boga w Eucharystii. Pełen humoru i pogody ducha, gdy rozpierała go energia- wędrował daleko przed siebie, wielbiąc Boga. Otrzymał stygmat- wewnętrzny ogień Ducha Św., przez którego nawet w zimie  było mu gorąco. Wiarę w Trójcę Św. zaszczepiał wiernym, a ponieważ był wykształcony i mądry- jako skromny i pokorny kapłan pocieszał smutnych i umacniał ich w Bogu. Stał się doradcą papieży Grzegorza XIV i Klemensa VIII. Jego dewizą były słowa: ,,Boża chwała, ratunek dusz i nic, co dotyczy mnie". Wyprzedził epokę, pozwalając nauczać  świeckich i głosząc kult Trójcy Św. ,,Pogodnym jest o wiele łatwiej prowadzić duchowe życie niż posępnym"- mówił do swych uczniów i sprawował mszę św. w radości. Nawet, gdy zabroniono mu spowiadać i odprawiać msze św., bo były to radosne i ze śpiewem, więc głośne modlitwy- pokornie przyjmował ludzkie sądy i nadal się cieszył. Pan Bóg mu błogosławił, gdyż  Filip ufał tylko Jemu. Uczył, że: ,,Gdzie nie ma pokory,  nie może być cudów "  i  ,,Prawdziwi słudzy Boga spoglądają na życie z cierpliwością i pragną śmierci( w Chrystusie)".
           
   Zadanie do wykonania: Otwórz podręcznik na s.123, katecheza 52. Przeczytaj treść odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i wyznaj Bogu  swą wiarę. Podziękuj Bogu i rodzicom za chrzest.
               W niedzielę i poniedziałek 31V i 1VI Zesłanie Ducha Św.- świętuj, idź na mszę św. do kościoła, bo już nie ma ograniczeń. Baw się dobrze 1VI w Dniu Dziecka!
Szczęść Boże!

25.05.20r.
Temat: Medalik znakiem miłości do Matki Bożej. Dzień Matki.

Pomódlmy się za wszystkie mamusie: ,,Pod Twoją obronę", a zmarłym : ,,Wieczny odpoczynek".
 Treści: Katecheza 48.
Pan Jezus, nawet cierpiąc na krzyżu nadal nas kochał. Dlatego pozwolił, by Jego Mamusia stała się naszą Pośredniczką, Pocieszycielką i Orędowniczką u Boga. Gdy człowiek uprze się i, pomimo otaczajacego go dobra- odrzuci pomoc Boga, wtedy działa Maryja. Pan Jezus szuka ze swą Matką sposobów, jak pomóc ludziom.
Jednym z nich jest medalik. Nosząc Jej poświęcony znak na szyi odstraszamy zło i Szatana, a przyciągamy dobro. Oczywiście ani medalik czy krzyżyk na szyi, ani różaniec w ręku nie są talizmanami. Dopiero poświęcenie Bogu i modlitwa są tarczą przed złem. Maryja obiecała, czyli dała słowo, że każdy, kto będzie nosił medalik- otrzyma wielkie łaski. Ja noszę medalik z Matką Bożą Szkaplerzną (Maryja z Dzieciątkiem Jezus i szkaplerzem). Na drugiej stronie jest litera ,,M" z krzyżem i koroną z gwiazd. Tobie rodzice lub chrzestni też kupili medalik- poświęcony będzie ci pomagać być dzieckiem Bożym dla wszystkich, nawet gdy dorośniesz.
         Podziękuj Bogu za Mamusię: ,,O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta- módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!" Staraj się być dobrym dzieckiem, a zobaczysz niebo w Jej oczach.
Dla chętnych- zeszyt ćwiczeń, katecheza 48.
 Szczęść Boże!
21.05.20r.
Temat:Powtórzenie wiadomości o nauczaniu Pana Jezusa i przykazaniach.

Pomódlmy się ze św. Janem Pawłem II za nasze rodziny: ,,Pod Twoją obronę".
               Dziś wspominamy św. Jana Nepomucena, Czecha z Nepomucka. Jest patronem spowiedników i ludzi, którym powierzamy tajemnice. Figury biskupa,z kluczem w ręce (symbol spowiedzi) spotykamy przy rzekach i mostach, gdyż został utopiony w Wełtawie. Wolał śmierć, niż zdradzenie królowi grzechów królowej.
W Minkowicach Oławskich jest patronem parafii i małego kościoła, a na Dolnym Śląsku spotykamy jego wiele przepięknych figur.
         Treści: Nauczanie Pana Jezusa to Ewangelia. Sam Chrystus: to, co czynił, co mówił, jak traktował ludzi, jakie zostawł znaki, gesty, dokąd chodził, u kogo przebywał jest Ewangelią,czyli Księgą Miłości. Przybliżył nam swego Ojca, który jest Miłością, i nie czeka na potknięcie ludzi.Więcej- pierwszy raz w historii ludzkości Bóg tak kocha swe stworzenie, że poświęca  życie Syna, Jezusa. Chrystus, nawet gdy wróci do nieba to będzie obecny w sakramentach i przykazaniach. Najważniejsze i podstawowe przykazanie to nakaz miłowania- najpierw i najbardziej Boga , a następnie innych ludzi, jak siebie samych. Nie wymaga od nas czynów, których nie dalibyśmy rady wykonać. Każdy, po swojemu ma  kochać.  Św. Augustyn tak podsumuje przykazanie miłości: ,,Kochaj i rób, co chcesz!" Św.Jan Paweł II w trudnościach polecał ludziom Ewangelię i zdanie ,, Uwierz Prawdzie( Jezusowi), a Prawda (Jezus) cię wyzwoli"wg J 8, 30- 32.
            W podręczniku przejrzyj s. 142-145 ,,Zapamiętaj". Poproś o dar mądrości i wiedzy Ducha Świętego.
Przemyśl treści odpowiedzi i nie  zrażaj się ilością pytań. Odpowiadaj  swoimi słowami. Jeśli czegoś nie wiedziałeś- porównaj w katechezach.
Szczęść Boże!

18.05.20r.
Temat: Dar na 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II. Powtórzenie wiadomości o sakramentach św.

Pomódlmy się ze św. Janem Pawłem II, dziękując Bogu za rodziców i Ojczyznę: ,,Św. Janie Pawle II- módl się za nami! 3X. Polećmy dusze zmarłych, a zwłaszcza poległych w obronie naszej wolności: ,,Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im  świeci (3X). Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen."
          Treści: Mt 16, 18- 19, ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Dar na 100.lecie".
Dziękujemy Panu Bogu za św. Jana Pawła II, urodzonego 2 lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Prosił nas, byśmy dochowywali wierności nauce Chrystusa, szanowali i kochali Ojczyznę, bo to nasza Matka. Byśmy więcej pracowali i uczyli się, by służyć swymi umiejętnościami Polsce i światu. Na pewno jest ci smutno, że 3 maja nie odbyła się I Komunia św.- popatrz na postawę Karola Wojtyły. Tuż przed I Komunią, 13 IV 1929r., gdy Lolek miał 9 lat- zmarła mu mamusia. Smutna to była komunia, ale Lolek zrozumiał, że musi ufać Bogu. Jeszcze wiele razy doświadczał cierpienia i śmierci bliskich, ale cieszył się radościami kolegów i poświęcił się Bogu i ludziom. Ty też ufaj Bogu i dziękuj Mu za życie.
           Rok 2020 jest poświęcony postaci św. Jana Pawła II. Pomyśl, co możesz ofiarować Bogu? Jan Paweł II prosił o modlitwę za życia i po śmierci. Dziś możemy go prosić o wstawiennictwo u Boga, byśmy nie zniechęcali się w wierze, a jeszcze lepiej przygotowywali się na spotkanie z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii.
           Powtórzenie: W podręczniku, s.136 powtórz ,,Rachunek sumienia"; s. 138- 141 sprawdź swą wiedzę z ,,Małego katechizmu". Niech  te treści będą modlitwą uwielbienia Boga. Możesz powtarzać wiadomości z ,,Małego katechizmu", rozdział ,,O sakramentach"(mała, biała książeczka) lub z internetu na katolickich stronach. 
Szczęść Boże!
14.05.20r.
Temat: Wielbimy Boga ze św. Janem Pawłem II.
Pomódlmy się modlitwą, którą Maryja w Fatimie nauczyła dzieci: ,,O mój Jezu- przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.Amen."
           Treści: Czy znasz datę i miejsce swego urodzenia? Jeśli nie- zapytaj  rodziców. To bardzo ważne wydarzenie dla twoich bliskich i ciebie. Jesteś ważny również dla szkoły, gminy, Polski i całego świata. ,,Dobrze, że jesteś!"  100 lat temu, 18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła. Dla jego bliskich był to cud- tak, jak cudem jest każde życie ludzkie. Tatuś, starszy Karol właśnie poszedł na wojnę z bolszewikami, ale mamusia ofiarowała Karolka Lolka Maryi. Od tej pory miał 2 mamusie. Dla Lolka wielkim wzorem był jego tatuś, żołnierz. Często go widział, klęczącego w nocy na modlitwie.
          Gdy Karol miał 9 lat- umarła mu mamusia. Wtedy jeszcze więcej się uczył i modlił. Był ministrantem, grał w piłkę nożną, występował w szkolnym teatrze. Gdy rozpocząl studia, przeniósł się z tatą do Krakowa. Wybuchła wojna, więc musiał ciężko pracować, by utrzymać siebie i chorego ojca. Jeszcze więcej się uczył i modlił. Znów go spotkało nieszczęscie- zmarł mu tatuś. Karol nie załamał się, ale zapragnął zostać księdzem
         Minęła wojna, Karol został księdzem i nadal się uczył i modlił. Został biskupem, kardynałem i papieżem, choć był skromnym człowiekiem. Jako Jan Paweł II zawsze bronił wiary i godności człowieka. Dzięki niemu wiele narodów odzyskało pokój, a my wolność i dumę, że jesteśmy Polakami. Dziś Lolek jest świętym- ty też możesz zostać świętym!
             W roku 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II dziękujemy Bogu za jego życie i wiarę. Pomyśl: co możesz ofiarować Bogu? Zawsze może to być modlitwa, dobry uczynek dla bliskich, zwierząt i roślin. Jeśli ci jest smutno- powiedz o tym Jezusowi i Maryi, jak to robił Lolek. Słuchaj i kochaj siebie, rodziców i świat- to najlepsze lekarstwa na problemy. Ze św. Janem Pawłem II powiedz Maryi: ,,TOTUS TUUS, czyli CAŁY TWÓJ!"
 Szczęść Boże!
12.05.20r.
Temat:Pan Jezus posyła nas do ludzi.
 Pomódlmy się, prosząc Boga o ustanie pandemii: ,,Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a Nieśmiertelny- zmiłuj się nad nami!" 3X
            Treści: Katecheza 45, J 15, 16. Wiele razy mama posyłała cię po drobne zakupy, albo o przekazanie informacji komuś bliskiemu. Nie było to trudne. Pan Jezus nakazał apostołom ,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"Apostołowie gorliwie wypełniali ten rozkaz, chrzcząc ludzi, ucząc ich wypełniać Boże przykazania i przekazując swym następcom i uczniom wszystko, czego nauczyli się od Pana Jezusa.
             Nasza wiara nie jest tajemnicą, nie możemy ukrywać tego, że wierzymy w Chrystusa. Dlatego i duzi i mali rozgłaszamy w świecie, że Chrystus zmartwychwstał i żyjemy Jego nauką. Kościół pomaga nam wypełniać nakaz/ rozkaz Chrystusa. Dlatego pod koniec mszy słyszymy słowa: ,,Idźcie w pokoju Chrystusa."( ,,Bogu niech będa dzięki").  Do głoszenia Ewangelii w domu,szkole, na podwórku czy w pracy otrzymujemy specjalne błogosławieństwo: ,,Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Jest z nami moc całej Trójcy Przenajświętszej, więc odważnie głosimy Dobrą Nowinę.
              Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.
Szczęść Boże!
07.05.20r.
Temat: Pan Jezus jednoczy nas w komunii św.
Pomódlmy się psalmem 23,,Pan jest Pasterzem moim", dziękując Panu Bogu za deszcz.
                Treści: Msza św. jest ucztą ofiarną Chrystusa i Kościoła. Uczta- to wystawne przyjęcie, podobne do wesela. Jest gospodarz- zapraszający gości, są goście, sala biesiadna i balowa, potrawy. Pan Jezus zaprasza nas i daje Siebie. On jest gospodarzem.  Spożywając Ciało Pana Jezusa, jednoczymy się z Nim w komunii św. Komunia św. oznacza ,,jedność".  Wychodząc z uczty otrzymujemy prezenty: o cokolwiek dobrego prosimy, wszystko dostajemy, a najwazniejszym darem jest życie z Chrystusem. Chrystus w niebie działa dziś poprzez posługę kapłanów, którzy w Jego Imię i za Jego pozwoleniem udzielają komunii św. Jedność z Chrystusem trwa dopóty, dopóki nie popełnimy grzechu ciężkiego. Wtedy musimy ,,naprawić" naszą relację z Bogiem podczas spowiedzi św. I znowu do czystego serca może wejść Pan Jezus. My  wchodzimy nieraz do brudnych pomieszczeń, ale Pan Jezus brzydzi się grzechem, jak my brudem i odchodzi. Nigdy nie brzydzi się nami, bo też był człowiekiem.
               W zeszycie zapisz temat i datę. Napisz: Msza św. jest uczta ofiarną, w czasie której przyjnujemy Komunię Świętą i jednoczymy się z Chrystusem.
UWAGA: Może zastanawiacie się, dlaczego piszemy raz małymi literami ,,komunia św.", innym razem wielkimi literami ,,Komunia Święta"? Gdy wyrazami możemy nazwać Boga lub treści są bardzo ważne teologicznie- piszemy wielkimi literami. Piszemy Duch Święty- nie ,,święty" jak święty obraz, ale imię. Podobnie, jeśli chcemy oddać cześć , np. Maryi, wtedy możemy napisać ,,pieśni Maryjne", choć prawidłowo przymiotniki piszemy małymi literami.
Szczęść Boże!
05.05.20r.
Temat: Z Maryją wielbimy Boga- nabożeństwo majowe.
 Dziś Dzień Strażaka. Podziękujmy Bogu za ofiarną służbę strażaków. Św. Florian, oficer rzymski , przedstawiany z naczyniem do gaszenia ognia jest też patronem hutników, garncarzy i piekarzy. Oddał życie za wiarę w Chrystusa 4 maja 304r. w Austrii.
          Treści: Katecheza 54. Pan Jezus prosił Maryję, by była pośredniczką między Nim a nami. Możemy prosić Boga o wszystko, ale gdy Mama Jezusa te prośby przekaże Bogu- Mamie nie odmówi.Wielbiąc Boga, modlimy się ,,Litanią loretańską", śpiewamy pieśni Maryjne przez cały maj.  Chodzimy na nabożeństwa majowe, czyli Majówkę, przystrajamy kapliczki i krzyże przydrożne. Ozdabiamy obrazy i ołtarzyki domowe. Wszystko dla Boga przez Jego Mamusię. Dzięki modlitwie wypraszamy łaski uzdrowienia z choroby, spokoju w rodzinach i lepszej pracy dla bliskich.
           W zeszycie narysuj bukiet kwiatów lub laurkę ,,Dla Maryi". Podziękuj Bogu za swych rodziców.
Szczęść Boże!

30.04.20r.
Temat: Pan Jzus przemienia chleb w swe Ciało i wino w swoja Krew- powtórzenie. Majówka.
Pomódlmy się, polecając Bogu pracę i plony rolników,sadowników, ogrodników i pszczelarzy.
           Treści:Katechezy 43 i 54.
 Msza św. jest ofiarą Pana Jezusa i Kościoła. To ta sama ofiara co w wieczerniku(bezkrwawa) i na krzyżu (krwawa). Pan Jezus złożył ją Bogu z miłości i posłuszeństwa. Nasi bliscy też  wiele razy ofiarowują nam prezenty, czas, uśmiech, przebaczenie. Czynią to bez przymusu, tak jak i wolontariusze. Przykłady: patron  parafii i kościoła św. Maksymilian Maria Kolbe ofiarował życie za współwięźnia z obozu koncentracyjnego( śmierci) w Auschwitz. Poszedł dobrowolnie do komory głodowej( wspomnienie 14 VIII.) Św. Joanna Beretta Molla, włoska lekarka, będąc w ciąży  nie zgodziła się na usunięcie nowotworu i urodziła zdrową córkę(wspomnienie 28 IV).
           Podczas majówki odpoczywaj, świętuj, ciesz się wiosną i z Królową Polski dziękuj Bogu za wolną Ojczyznę, flagę, konstytucję. Odmawiaj / śpiewaj  ,,Litanię loretańską" w  nabożeństwie majowym, czyli drugiej ,,Majówce".
             W niedzielę, 3 maja poleć Bogu na mszy św. siebie i bliskich, którzy mieli uczestniczyć w Twojej I Komunii . Jestem z Tobą w modlitwie, a smutek ofiarowuję Jezusowi w intencji ustania epidemii i pokuty za grzechy.
Szczęść Boże!
           


28.04.20r.
Temat: Z Chrystusem składamy Bogu dary. Tydzień Biblijny.

Pomódlmy się, wielbiąc Boga: ,,Chwała Ojcu..."3X
        Treści: Spożywamy pokarmy, by żyć i się rozwijać. Spożywamy witaminy i  leki, by być zdrowszym. Szczególnym pokarmem, danym ludziom jest Pan Jezus. Dzięki Niemu możemy żyć wiecznie. Na ołtarzu, gdy kapłan łamie Hostię- Jezus umiera, ale, część Hostii, zanurzona we  Krwi Pańskiej oznacza, że Pan Jezus zmartwychwstaje( dla nas). Pan Bóg karmi nas również swoim słowem. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, tzn. że może i powinno owocować w naszym życiu. Odpowiadamy na nie nie tylko słowem, ale i czynami. Dlatego po liturgii słowa następuje liturgia eucharystyczna, która rozpoczyna przygotowanie i składanie darów. Dary, składane innemu człowiekowi są darami składanymi Bogu. Pierwsi chrześcijanie przynosili na mszę św. chleb, owoce, wino,tkaniny, wosk i inne wytwory swej pracy. Dziś dajemy pieniążek dla innych,modlimy się odary Boga dla potrzebujących, wrzucamy pieniądze do puszek, przynosimy np. opatrunki czy pasty do zębów dla krajów misyjnych.
          Najważniejszym darem jest Pan Jezus, który nasze dary, czyli to, z czym przyszliśmy na mszę św. zanosi Bogu Ojcu. Ofiaruje siebie i wyprasza dary( łaski) dla nas.
           W zeszycie ćwiczeń wykonaj jedno  zadanie z katechezy 42. Szczególnie w tym tygodniu, czyli Tygodniu Biblijnym zachęcam do czytania biblijnych opowieści. Słowo Boże ma moc Boga, którym nas wzmacnia.
Szczęść Boże!

23.04.20r.
Temat: Liturgia słowa- dialog Boga z Kościołem.
Pomódlmy się ze św. Wojciechem, patronem Polski o mądrość ludzi i zatrzymanie zmian klimatu ,,Św.Wojciechu- módl się za nami!" 3x
Treści: 23IV to wspomnienie głównego patrona Polski, św. Wojciecha. W katedrze w Gnieźnie mamy drzwi ze scenami z jego życia i śmierci-sprawdź w internecie lub encyklopedii.
Liturgia:obrzędy,słowa ,śpiew, znaki, gesty...,w celu wielbienia Boga.
Dialog: rozmowa. Kościół: ludzie, wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii, kościół- budynek, miejsce modlitwy.
Liturgia słowa jest dialogiem Boga z Kościołem, tzn.słuchając, odpowiadając, czytając czy śpiewając nawet fragmenty Ewangelii poznajemy Boga i poprzez Jego słowa włączamy Go do naszego życia.Liturgia słowa, 2 część mszy św. obejmuje ,,pisma prorockie", tzn. Stary Testament, i ,,pisma apostolskie",czyli Listy i Ewangelie. Homilia( kazanie) zachęca nas do przyjęcia usłyszanego słowa i stosowania go w praktyce. Po homilii następuje modlitwa wstawiennicza, czyli modlitwa wiernych- prośby, błagania, dziękczynienia..
           W zeszycie zapisz temat i datę 23IV20r.- Św.  Wojciecha, patrona Polski. Napisz: LITURGIA SŁOWA: czytanie I(Stary Testament), psalm, czytanie II(Nowy Testament),śpiew ,,Alleluja", Ewangelia,Homilia, wyznanie wiary, modlitwa powszechna.
W niedzielę nie zapomnij o mszy św. przez radio, TV albo, z zachowaniem odległości i w maseczce w kościele. Alleluja!

21.04.20r.
Temat: We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi- spowiedź powszechna.

Pomódl się 3X ,,Jezu, ufam Tobie!"
Treści:  Katecheza 40, Ewangelia wg św. Łukasza rozdział 18, wersety 10-14 ( Łk 18, 10- 14).
Dwóch ludzi przyszło do świątyni, by się pomodlić. Pierwszym był faryzeusz (bardzo, bardzo  pobożny żyd) a drugim celnik (żydowski poborca podatków, dla innych złodziej i grzesznik). Faryzeusz modlił się na widoku, pyszniąc się swą pobożnością i dziękował Bogu, że nie jest grzeszny jak celnik. Celnik modlił się z daleka, prosząc o litość dla siebie- grzesznika. Pan Jezus pochwalił modlitwę celnika, a więc grzesznika- nie faryzeusza. Uczy nas, żebyśmy uznawali swą grzeszność i się nie wywyższali przed innymi i wtedy sam Jezus nas doceni. Ilekroć czujemy, że popełniliśmy zło, a nie jest to grzech ciężki- możemy przeprosić Boga w modlitwie ,,Spowiedź powszechna". Wypowiadając słowa ,, ...moja wina...'' z całym Kościołem( innymi ludźmi na mszy św.) jesteśmy ,,celnikami", a Pan Jezus nam przebacza.
             Zadanie do wykonania: Przypomnij sobie treść ,,Modlitwy powszechnej"- ,,Spowiadam się Bogu .."'z mszy św. i naucz się jej na pamięć, wypowiadając słowa jednocześnie z innymi ludźmi. Poproś rodzeństwo lub kogoś starszego, by ją wspólnie odmówić albo włącz ten fragment mszy św. na youtube. Po powrocie do szkoły będziemy modlić się wspólnie. Powodzenia!
Szczęść Boże!

16.04.20r.
Temat:  Mój czynny i świadomy udział we mszy świętej.(Kat.39)

Pomódl się ulubioną modlitwą albo zaśpiewaj o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Treści: Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie z Nim. Gdy się modlimy, jest to spotkanie zwyczajne, jak spotkanie w rodzinie, z którą mieszkasz. Niezwykłym spotkaniem jest msza św.,ponieważ Pan Jezus daje nam siebie, swe prawdziwe Ciało i Krew. Dlatego zależy Mu, byśmy karmili się Nim jak najczęściej . Hostią karmi się nasza dusza i wiara, tak jak ciało pokarmami.  Gdy ich nie karmimy -są słabe.
Wasi rodzice, wysyłając zaproszenia na  I Komunięśw., odpowiedzieli na zaproszenie Pana Jezusa, który chce nas zgromadzić na Uczcie,czyli mszy św. Tak, jak teraz czekacie z całym Kościołem( z rodzinami,kapłanami,katechetami i parafianami)  na I Komunię św.-tak Jezus czeka na nas każdego dnia podczas  mszy św. Wystarczy przyjąć Jego zaproszenie.
 W zeszycie: Napisz temat katechezy i datę. Z podręcznika, ze str. 95 przepisz do zeszytu  ,,Części mszy św."
(Obrzędy wstępne.Liturgia słowa.Liturgia eucharystyczna. Obrzędy zakończenia.)
Wieczorem zastanów się, jak wygląda Twoja odpowiedź na zaproszenie Jezusa? Alleluja!


07.04.20r.
Temat:
,,Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje"- ustanowienie Eucharystii.
Pomódl się: ,,Któryś za nas cierpiał rany..." o zdrowie dla chorych.
W katechezie 38,podręcznik str.92 przeczytaj treść w księdze- Mt 26,20. 26-28.Pan Jezus przemienił w Wieczerniku, podczas Ostatniej Wieczerzy( przed śmiercią) chleb w swe Ciało, a wino w swą Krew. Była to pierwsza msza św., i dziś to czyni podczas każdej mszy św. Ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa, by nam odpuszczać grzechy. Tak jak my jesteśmy prawdziwi na  fotografii - Pan Jezus jest prawdziwy w Hostii.
Zadanie w zeszycie:
Narysuj kielich, patenę i monstrancję. Poproś kogoś starszego o wysłanie fotografii zadania lub tylko informacji ,,Narysowałem/am" na adres  mailowy m.sierpinska@psp3jl.pl lub dziennik elektroniczny.
Życzę zdrowych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Alleluja!

26.03.2020

Temat: Wyznanie grzechów oczyszczeniem serca.

Przypomnienie: grzech zrywa przyjaźń z Bogiem.

Bóg zawsze daje nam kolejną szansę poprawy życia. Warunek- szczere wyznanie grzechów(ciężkie trzeba policzyć) i wtedy otrzymamy rozgrzeszenie. Celem naszego życia jest zbawienie, a drogą są sakramenty.

E-podręcznik ,katecheza 35-,,Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” 1J 1,9.

ZAPAMIĘTAM! Szczera spowiedź to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem.

 

Zapytam rodziców, jak się czują po spowiedzi?

Książeczka do modlitwy- rachunek sumienia dla dzieci

Ewangelia św. Jana i 1J 1,9.

Mały katechizm.

Katechizm Kościoła Katolickiego-1455,1456.

A. Grun, Pokój serca. Żyć w harmonii z samym sobą, Kielce 2003.

31.03.2020 r.

TEMAT: Szczera spowiedź spotkaniem z przebaczającym Panem Jezusem.

Modlitwa ,,Akt żalu” (Ach żałuję...)

E-podręcznik, katecheza 36.

Poszukam formuły spowiedzi w Książeczce do nabożeństwa lub Internecie. Przeczytam, w miarę możliwości z podziałem na role (kapłan- ja) z rodzeństwem lub rodzicem.

Nie zapomnę o modlitwie przed i po spowiedzi- jest w książeczce.

02.04.2020 r.

Temat: Zadośćuczynienie wynagrodzeniem  Bogu i ludziom. Niedziela Palmowa.

Pomódl się ze św. Janem Pawłem II słowami  Dekalogu- ,,Jam Jest Pan, Bóg twój, który…” 2 IV -15 rocznica śmierci papieża- Polaka.

W katechezie 37 zapoznaj się z  Ewangelią Łukasza 19, 1-10. Pan Jezus wszedł do domu grzesznika i odpuścił mu grzechy, ponieważ Zacheusz żałował za nie i wynagrodził krzywdy .

Zapamiętaj!

Wynagrodzenie złych uczynków i krzywd, po wyznaniu grzechów przed kapłanem nazywa się zadośćuczynieniem. Jeśli nie możemy naprawić krzywdy bo, np. nie ma już tej osoby czy sytuacji wśród nas- wtedy dobry uczynek czynimy innej osobie.  

Wykonaj wybrane ćw. z katechezy 37.

Niedziela Palmowa: Zrób palmę lub znajdź z ubiegłego roku. Osoba dorosła niech ją pokropi wodą święconą ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Można odczytać fragment  Pisma Świętego- Mt 21,1- 17.

Wysłuchaj przez radio, TV lub inne media mszy św. w niedzielę.

 

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free