Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 4b


25.06.20r.
Temat:Wakacje z Panem Bogiem-przydrożne krzyże i kapliczki.
Pomódlmy się, dziękując Panu Jezusowi za wszystko, co wydarzyło się w IV klasie: ,,Wierzę w Ciebie'', ,,Ufam Tobie".
             Treści: Katecheza 55; Mk 6,31; Mk 10, 13- 16
,,Na wakacje"
Panie Jezu, wakacje to cudowna rzecz!
Jest się wolnym: każdego ranka można obmyślać swój dzień.
Można spotkać starych przyjaciół i poznawać nowych.

Czego oczekujesz ode mnie, Panie, w czasie tych wakacji?
Czy tylko tego, żebym roztaczał wokół siebie radość i przyjaźń?

Naucz mnie, Panie Jezu, nie zapominać o nikim,
bo rodzice i inni dorośli też przecież potrzebują wakacji.
Spraw, abym był wrażliwy na potrzeby otaczających mnie osób.
Daj mi wiele pomysłów, jak szerzyć szczęście wokół siebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, z całego serca
za radość życia i za radość kochania!
               Pamiętaj: Nie ma wakacji ,,od Pana Boga". Zabieraj Go wszędzie i z Nim odpoczywaj. Spotykaj się z Nim na mszach św., modlitwie, 1 Piątkach i w sakramentach pokuty i Eucharystii. Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób.

              Warto, będąc w innej miejscowości pozwiedzać kościoły, przyjrzeć się kapliczkom i figurom przy drodze i przywitać Pana Jezusa i napotkanych ludzi: ,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Wszystkim życzę zdrowych i wspaniałych wakacji. Bogu dziękuję za Was. Wam dziękuję za pracę na katechezie, wzajemne poszukiwanie Prawdy i odnajdywanie Chrystusa w szkolnej przestrzeni. Dziękuję za radość, zapał i ufność w wierze,  którym nawet pandemia nie zaszkodziła.
Rodzicom dziękuję za zaufanie i za cierpliwość w tym trudnym czasie.
Szczęść Boże!
19.06.20r.
Temat: Ewangelia na krańcach świata.
Dziś Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pomódlmy się z dzisiejszymi patronami, św. Gaudentym, św. Kulmacjuszem, św. Gerwazym, św. Protazym, św. Romualdem, św. Bonifacym i swymi patronami o ustanie pandemii koronawirusa:
,,Serce Jezusa, źródło życia i świętości- zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze- zmiłuj się nad nami!
Serce Jezusa- życie i zmartwychwstanie nasze-zmiłuj się nad nami!"

            Przysłowia na dzisiejszy dzień: ,,Na świętego Protazego jest w ogrodzie coś pięknego", ,,Na święty Protazy każdy się poparzy".
           Treści: Katecheza 60; Mt 28, 18- 20
Juz 2000 lat trwa Ewangelia. W dziejach świata to chwila, ale dla życia człowieka to ogrom czasu. Niestety, nadal ludzie nie znają Chrystusa. Pogłębiające się różnice w poziomie życia i dostępu do podstawowych dóbr materialnych pogłębiają się, na niekorzyść i tak biednych regionów świata. My narzekamy, że nie jesteśmy bogaci, ale, w porównaniu do krajów rozwijających się jesteśmy bogaci.
AFRYKA:
- co roku 6 mln dzieci umiera przed 5 rokiem życia,
- rocznie ponad milion zgonów dzieci,
- brak wody pitnej i choroby z brudnej wody,
- każdego dnia ponad 800 mln ludzi kładzie się spać z pustym żołądkiem, z tego 300 mln dzieci,
- większość dzieci jest niedożywiona, tzn.ciągle głodna,
- w nędzy żyje ponad połowa mieszkańców Afryki, gdzie na utrzymanie dzienne osoby przypada mniej niż 1 dolar,
- wiele osób umiera na AIDS, malarię, a do tego doszedł jeszcze koronawirus,
- na 10. dzieci 4. nie chodzi do szkoły,więc panuje analfabetyzm.
AZJA:
-jest największą częścią świata i żyje tu więcej ludzi niż na pozostałych kontynentach,
- praca niewolnicza dzieci,
- ubóstwo i choroby,
-ryż, którego brakuje nie zapewnia minerałów i witamin,
- bezdomność setek tysięcy dzieci( w Delhi żyje na ulicy pona 100 tysięcy dzieci).
Są też dzieci- żołnierze, wykradane z wiosek i przeszkolone do zabijania. Każdego roku sprzedaje się w świecie ponad milion dzieci...................... i wiele, wiele innych nieszczęść i problemów.
              Kościół posyła misjonarzy, lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli i wolontariuszy dla ratowania ludzi, zwłaszcza dzieci. Z Polski w Afryce pracuje około 900 misjonarzy, a w Azji 258, w tym 8 świeckich- dane z 2015r.
Ich zadania: głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, pomoc ubogim poprzez budowaniemiejsc pracy, szkolnictwo, świadectwo życia. Czyniąc to wypełniają nakaz Chrystusa: Mt 28, 19- 20.
          Zadanie: Podziękujmy Bogu za miejsce, w którym mieszkamy i dobra, którymi dysponujemy. Pomódlmy się o pomoc Boga w najuboższych regionach świata ( dziś ,,płuca świata", czyli Amazonia cierpi z powodu koronawirusa). Poprośmy o nowe powołania misjonarzy i lekarzy.
Mądrze korzystajmy z naturalnych bogactw: oszczędzajmy wodę, energię i dbajmy o środowisko. Podczas zakupów wybierajmy rzeczy, przy których nie ginęły dzieci i zadawalajmy się ich jakością , a nie ilością .
Szczęść Boże!
05.06.20r.
Temat: Boże Ciało- idziemy w procesji przez miasta i wsie.
Pomódlmy się o ustanie pandemii i zdrowie dla chorych i smutnych:
- Serce Jezusa, świątynio Boga i bramo niebios- zmiłuj się nad nami.
- Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata- zmiłuj się nad nami.
- Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy- zmiłuj się nad nami. 
- Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino-zmiłuj się nad nami.
 
      Treści: Mt 28, 20; kult Bożego Ciała.
 Uroczystość Bożego Ciała, od Soboru Watykańskiego II nazwana Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest liturgicznym świętem wdzięczności za dar wiecznej obecności Jezusa na ziemi. Historia tego święta sięga XIII w. (Francja), gdy prosta zakonnica Julianna miała wizje swietlistego koła na wzór księżyca, z czarną plamą pośrodku.  Przełożona wyśmiała te wizje, jednak podczas modlitwy usłyszała, że ten czarny pas oznacza brak święta ku czci Eucharystii. We Włoszech, też w XIII w., pewien kapłan zaczyna wątpić w prawdziwość Ciała Pańskiego w białym opłatku. Po przełamaniu opłatka, sączy się z niego krew.   
              Papież Urban IV nie ma już wątpliwości i wprowadza święto w Rzymie. Do dziś korporał z plamami krwi znajduje się w katedrze w Orvieto.
            W Polsce Boże Ciało jest obchodzone od r.1320 ( 700 lat!), za biskupa krakowskiego Nankera. Dawniej urządzano widowiska obrzędowe lub teatralne, zwłaszcza od XVI w. Podczas rozbiorów to święto stało się okazją do podkreślania patriotyzmu i wiary.
Dziś są to procesje, piękne zwłaszcza na wsi:
- Pochowanie pranie i zwierzęta, by nie zawstydzać Jezusa i sąsiadów.
- Wystawione w oknach święte obrazy i kwiaty.
- Ołtarze przystrojone w zieleń, kwiaty i symbole.
- Drogi wyścielone kwiatami, a często dywanami z kwiatów.
- Posprzątane podwórka i przystrojone płoty.
- Czyste ulice, odświeżone wodą przez strażaków.
- Procesje w regionalnych strojach  z chorągwiami, figurami i obrazami.
- Sypanie kwiatów przez dzieci i dźwięki dzwonów i dzwonków.
- Śpiewy i głośna modlitwa przy 4 ołtarzach.
- Skupienie podczas procesji i nie skracanie sobie procesji- powrót z kościoła.
- Spotkania rodzinne w podniosłej formie.
 - Codzienne procesje przez oktawę (8 dni) wokół kościoła.
-  Zabieranie gałązek z ołtarzy do błogosławieństwa domów i ogrodów dopiero po zakończeniu oktawy, a nie podczas procesji. Tego nie róbcie: zrywanie bibuły, ozdób i gałązek, zanim przejdzie Pan Jezus, bo i po co? Gapienie się na uczestników procesji z okien, czy z rękami w kieszeni... żenada!
- Święcenie wianków z ziół i owoców w ostatnim dniu i stosowanie go podczas burz, żniw i chorób.
 - Błogosławieństwo dzieci- przepiękny obrzęd. Skorzystajcie, dopóki jesteście dziećmi.
            Pomyśl, jak możemy w tym roku uczcić Pana Jezusa?  Zachęcam do udziału we mszy św. o 10.00
i procesji ulicami miasta.
 Szczęść Boże!

04.06.20r.
Temat: Świątynia Opatrzności Bożej- wotum wdzięczności. Nabożeństwo czerwcowe.
 
Pomódlmy się o ustanie pandemii, siły dla lekarzy i służby zdrowia:
- Serce Pana Jezus, źródło życia i świętości- zmiłuj się nad nami.
- Serce Jezusa , cierpliwe i wielkiego miłosierdzia- zmiłuj się nad nami.
- Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających- zmiłuj się nad nami.
          Treści: Katecheza 59; Uchwała sejmu z 5 maja 1791r. o budowie świątyni Opatrzności Bożej.
Świątynia miała być wotum wdzięczności za Konstytucję 3 Maja. Wotum: symboliczny przedmiot, zawieszany w światyni jako podziękowanie za otrzymany dar czy łaskę; Wotum nieufności, zaufania- sprawdź w słowniku.
                Od 1791r. do r. 2020 jeszcze świątynia nie jest dokończona, a słowo Bogu zostało dane!
To 200 lat trudnej historii Polski i Kościoła. Dlatego módlmy się o dotrzymanie słowa i dokończenie Świątyni Opatrzności. Będzie to możliwe tylko w czasach pokoju i zgody pomiędzy nami, Polakami.
              Wszyscy mamy  możliwość: oddajmy  Bogu swe radości i smutki, naukę i pracę jako modlitwy- cegiełki na budowę. Wspólnie módlmy się o ludzi mądrych i ofiarnych, by ich bogactwo było użyte na widome wotum- symbol naszej wdzięczności Bogu za wolną Ojczyznę i dobro kraju. Ja mogę oddawać oszczędności ze słodyczy, które lubię, ale bez nich przeżyję, a Ty?
Wszystkim, którym ta sprawa leży na sercu- Szczęść Boże!
https://www.centrumopatrznosci.pl/
          Z ostatniej chwili- Tosia W., dla której zbieraliśmy grosze jest po udanej  terapii.
UDAŁO SIĘ! CHWAŁA BOGU, A WAM ,, BÓG ZAPŁAĆ''!
Do zobaczenia w kościele!
29.05.20r.
Temat: Częstochowa- niezwykła wycieczka. Zielone Świątki.
 
Pomódlmy się ze św. Urszulą Ledóchowską o dobre dzieci, siostry, kobiety i matki: ,,Duchu Święty- przyjdź! Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas". 
 Papież Jan Paweł II, w dniu swych urodzin, 18 maja 2003r.  o dzisiejszej patronce powiedział: ,,To, co zwyczajne, czyniła nadzwyczajnym, codzienne zmieniała w ponadczasowe; to, co przyziemne, czyniła świętym", dodając jednocześnie, iż było to możliwe ,,w świetle eucharystycznej miłości". 
          Treści: Katecheza 56.
Kończy się maj, miesiąc poświęcony szczególnie Maryi. Jeśli jeszcze nie odmówiłeś ,,Litanii loretańskiej", postaraj się ją odmówić lub wyśpiewać. W czerwcu będziemy wielbić Pana Jezusa w nabożeństwach   czerwcowych. Za 4 tygodnie wakacje-czas odpoczynku i refleksji po całym roku pracy.
              W lipcu i sierpniu wyruszą do Boga pielgrzymki.  W Polsce szczególnym miejscem jest Jasna Góra w Częstochowie, gdzie tron obrała sobie Maryja- Królowa Polski. Jej święto- 3maja,  święto Matki Boskiej Częstochowskiej -26 sierpnia, a Wniebowzięcie N.M.P-15 sierpnia. Każdego dnia o 21.00 możemy śpiewać ,,Apel Jasnogórski" i 3 razy polecać się opiece Maryi modlitwą ,,Anioł Pański".
              Kto ma różaniec, ten modli się i znajduje czas dla siebie i Boga. Jeśli zgodzisz się ze mną,  że często nie mamy czasu albo modlitwa jest nudna, tzn. jeszcze nie dojrzaliśmy w wierze, by zrozumieć wartośc czasu spędzonego na niej. Poza tym, źle organizujemy sobie czas- warto poznawać, ile go tracimy przed komputerem czy telewizorem.
A może ten czas, pandemia to odpowiednia pora na rozpoczęcie modlitwy?

             Odpoczywając na wakacjach czy przemierzając polske krainy- zainteresuj się, gdzie są ciekawe miejsca kultu Maryjnego. Odkryjesz Boga w niepozornych i lokalnych miejscach kultu: ,,Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści"Menachem Mendel.
           Przeczytaj treść katechezy 56. Jeśli czytasz niechętnie, przemyśl słowa Ludwika Pasteura:
,,Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem".
           W Polsce Zesłanie Ducha Św. to Zielone Świątki: ,,Zielone Świątki- wchodzi zieleń w każde kątki''. Przystrajamy płoty i drzwi gałązkami brzozy i tataraku, gdyż  Duch Św. jest Panem żywiołów- wody, ognia, powietrza i ziemi. Jako Dawca Życia pozwala żyć przyrodzie, roślinom, zwierzętom i ludziom. Rozkazuje  Naturze, ożywia  i uśmierca swe stworzenie.
            W Kościele 2 dzień to urodziny Kościoła; Matki Kościoła. Także święto ruchu ludowego, gdy chłopi, na czele z Wincentym Witosem połączyli stare tradycje z wystąpieniami o prawa chłopów do współgospodarzenia Polską.
                W najbliższą niedzielę i poniedziałek bądź na mszy w kościele i świętuj! Możesz wykonać zadanie
z podręcznika ze s. 131.

Szczęść Boże!

28.05.20r.
Temat: Dom Ojca- cel naszej wędrówki.

Pomódlmy się z dzisiejszym patronem, św. Filipem Neri o odwagę i odważne wyznawanie wiary: ,, Panie Jezu! Wierzę w Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie!"
            Treści: Katecheza 54; J 14, 1- 6.
Św. Jan Paweł wrócił do ,,domu Ojca" 2 kwietnia 2005r., o godz. 21.37. Całe życie pamiętał napis ze ściany kościoła: ,,(Życie płynie)-Czas ucieka- (śmierć nas goni)- Wieczność czeka".To również cel naszego życia.
                Pan Jezus powiedział ,,Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem":
JA= Bóg.
JESTEM= Imię Boga, czyli ,,Ten- Który -Był-Jest -i- Będzie".
DROGA= wysiłek, ruch, zamiar, plan i czas wędrówki. Tylko wysiłkiem i przez Jezusa osiągniemy Niebo.
PRAWDA= dotrzymana obietnica Boga, którą jest Jezus. Tylko On w Ewangelii objawia prawdę o Bogu. Zaprzeczeniem prawdy jest kłamstwo, a to jedno z imion Szatana. 
ŻYCIE= w Eucharystii daje nam siebie, siły do życia i uświęcenie. Tak, jak bez pokarmu umieramy, tak samo bez Jezusa umiera nasza dusza.
              Pomyśl:
- Dla kogo jesteśmy drogą do nieba, szczęścia czy osiągania celu?
- Dla kogo jesteśmy prawdą, czyli prawdomówni i kto wierzy w nasze słowa, przysięgi i ucZynki?
- Dla kogo jesteśmy życiem i nie wyobraża sobie życia bez nas?
 Na pewno dla wielu osób w rodzinie czy w szkole. To ważne, byśmy, będąc ważnymi dla wielu pamiętali, że Jezus jest najważniejszy i nie stracili Go z oczu. Prośmy Go  o wiarę i mieszkanie w niebie. Na razie mamy klucze- sakramenty do tego mieszkania.
               W zeszycie, pod tematem zapisz słowa piosenki Arki Noego: ,,Nie boję się, gdy ciemno jest- Ojciec za rękę prowadzi mnie." Pan Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem i dlatego chcę się z Nim spotkać w niebie, na Jego warunkach i w wybranym przez Niego czasie. Hip, hip- hurra!''
DLA WYTRWAŁYCH:
           Dziś wspomnienie św. Filipa Neri. Tak  jak św. Franciszek z Asyżu oddał majątek ubogim, zrezygnował z tytułu szlacheckiego i zaszczytów królewskich. Bardzo pogodny i wesoły, choć wyśmiany i traktowany przez ludzi jak błazen i głupek, odnalazł Boga w Eucharystii. Pełen humoru i pogody ducha, gdy rozpierała go energia- wędrował daleko przed siebie, wielbiąc Boga. Otrzymał stygmat- wewnętrzny ogień Ducha Św., przez którego nawet w zimie  było mu gorąco. Wiarę w Trójcę Św. zaszczepiał wiernym, a ponieważ był wykształcony i mądry- jako skromny i pokorny kapłan pocieszał smutnych i umacniał ich w Bogu. Stał się doradcą papieży Grzegorza XIV i Klemensa VIII. Jego dewizą były słowa: ,,Boża chwała, ratunek dusz i nic, co dotyczy mnie". Wyprzedził epokę, pozwalając nauczać  świeckich i głosząc kult Trójcy Św. ,,Pogodnym jest o wiele łatwiej prowadzić duchowe życie niż posępnym"- mówił do swych uczniów i sprawował mszę św. w radości. Nawet, gdy zabroniono mu spowiadać i odprawiać msze św., bo były to radosne i ze śpiewem, więc głośne modlitwy- pokornie przyjmował ludzkie sądy i nadal się cieszył. Pan Bóg mu błogosławił, gdyż  Filip ufał tylko Jemu. Uczył, że: ,,Gdzie nie ma pokory,  nie może być cudów "  i  ,,Prawdziwi słudzy Boga spoglądają na życie z cierpliwością i pragną śmierci
( w Chrystusie)".
Szczęść Boże!
22.05.20r.
Temat: Po krańce ziemi- apostolska misja.
22 maja to dzień św. Rity- patronki spraw trudnych i beznadziejnych.
        
Pomódlmy się ,,Modlitwą pokolenia JP 2"za dzieci i młodzież- ,,Boże miłosierny i wszechmogący, nazywają nas pokoleniem Papieża z Polski, ,,Pokoleniem JP 2". Pozwól nam za jego modlitewnym wstawiennictwem przed Twoim obliczem, abyśmy byli godni tego imienia. Chcemy pamiętać jego nauczanie i czuwać wiernie w miejscach, gdzie żyl i gdzie pielgrzymował. Pragniemy trwać w wierności obietnicom i ślubowaniom, szczególnie tym składanym na Jasnej Górze i we wszystkich sanktuariach Matki Zbawiciela. Daj nam, Ojcze niebieski, radośc wysłuchania naszych błagań o potrzebne dary, które zanosimy do Ciebie za przyczyną naszego umiłowanego orędownika, św. Jana Pawła II. Amen"
           Treści: Katecheza 53, Dz 9, 15- 16; 2 Kor 11, 24- 27.
Przygotuj atlas lub  mapę świata. Wybieramy się dziś w podróże ze św. Pawłem.
                Św. Paweł to barwna i ciekawa postać. Był Żydem Szawłem i obywatelem rzymskim Pawłem. Bardzo zdolny i wykształcony, uczeń mistrza Gamaliela ( nie mylić z Gargamelem!), faryzeusz.
Wróg chrześcijan: mordował, więził, palił ich domy, pilnował szat Żydów, kamieniujących Szczepana. Postrach wierzących w Chrystusa sam został, ,,dotknięty", oślepiony pod Damaszkiem jasnością i głosem Jezusa.
Odtąd zmienił się i zbadał ,,sprawę Chrystusa". Z wroga stał się gorliwym apostołem i obrońcą chrześcijan.       
               Pozyskanie Pawła odmieniło chrześcijaństwo: najmądrzejszy człowiek I w. n. e. głosi Ewangelię. Jak?
Udaje się w podróże apostolskie.(Było go na nie stać, gdyż był bogaty- szył namioty).
- 1 podróż z Barnabą: Jerozolima- Antiochia. Nauczanie w synagodze i wiele nawróceń.
- 2 podróż z Sylasem: Jerozolima- Filippi. Wtrąceni do więzienia mogli się uwonić po trzęsieniu ziemi, ale skazaliby naczelnika więzienia na śmierć. Wtedy, gdy nie uciekli nawrócili tegoż naczelnika, a on następnych Rzymian.
- 3 podróż: Jerozolima- Korynt. Gdy Żydzi go nie chcieli słuchać, oburzył się i nawrócił wielu pogan. Tu został 1,5 roku.
-  4 podróż jako więzień: Jerozolima- Rzym. Uratował podczas burzy towarzyszy i zatrzymał się na Malcie.  Gdy dotarł do Rzymu- mieszkał w prywatnym domu i nadal nauczał. Jako obywatel rzymski sądzony w Rzymie przez samego cezara, nawrócił rodzinę królewską i zginął, ścięty mieczem.
              To niewielki fragment jego działalności apostolskiej. Pisał listy, z których aż 13 jest w Piśmie św., rozmawiał z Duchem Św. i nawracał mocą Chrystusa nawet tych, którzy byli jego przeciwnikami. Sam siebie nazywał ,,Mały". Przedstawiany jest ze św. Piotrem, choć się nie spotkali, z mieczem w dłoni.
           W zeszycie napisz: My też mamy obowiązek głosić Chrystusa, dawać o Nim świadectwo słowem i czynem. Mamy Go nieść w świat, w którym mieszkamy. To nasza rodzina, podwórko, szkoła i miejsca przebywania. Możemy pomagać  misjonarzom: modlitwą, zbiórkami przyborów czy środków opatrunkowych i w ten sposób głosić Jezusa na całym świecie.
 Szczęść Boże!

21.05.20r.
Temat: Więzienna cela- moc modlitwy.
 Pomódlmy się ze św. Janem Pawłem II za nasze rodziny: ,,Pod Twoją obronę".
             Dziś wspominamy św. Jana Nepomucena, biskupa i Czecha z Nepomucka. Został utopiony w Wełtawie, gdyż nie zdradził królowi grzechów królowej. Jest patronem spowiedników i ludzi, którym powierzamy tajemnice. Figury z postacią biskupa, trzymającego klucze spotykamy przy mostach i rzekach; wiele na Dolnym Śląsku. W Minkowicach Oławskich mamy parafię i kościółek pod jego wezwaniem.
            Treści: Katecheza 52; Dz 12, 1. 3- 11.
Pan Jezus nie obiecywał ludziom, że wierząc w Niego będą bogaci, szczęśliwi i szanowani przez innych. Ostrzegał, że posyła Apostołów (i nas) jak owce między wilki. Już w I w. n.e., czyli w starożytności chrześcijańskiej rozpoczęły się prześladowania wyznawcówChrystusa. Apostołów więziono, torturowano i uśmiercano. Chrześcijanom zabraniano wiary, konfiskowano majątki i więziono. I wydawałoby się, że chrześcijaństwo zniknie z kart historii świata. Nic bardziej mylnego! Im więcej było prześladowań- tym większy był upór i wiara świadków Jezusa. Coraz więcej ludzi prosiło o chrzest i przyjmowało Ewangelię.
           Uwięziono Piotra Apostoła, głównego ,,sprawcę" masowych chrztów i głosiciela sprawy Chrystusa. W więzieniu uwolnił go Anioł i Piotr nadal nauczał. Odważnie, wbrew zdrowemu rozsądkowi, pod okiem prześladowców skutecznie nawracał. Moc Chrystusa była z nim i z jego następcami.
            Od czasów Piotra minęło prawie 2000 lat, a świat nadal prześladuje chrześcijan-zobacz Asia Bibi, zamach na Jana Pawła II. Nawet w Polsce wyśmiewanie się z nas, naszych świętych znaków i postaci jest traktowane jako ,,artystyczny wyraz''czy ,,twórczość literacka i plastyczna". Protestujemy, żądamy przeprosin i nigdy nie milczymy. Nie korzystamy z produktów firm, które dochód przeznaczają na prześladowanie wierzących i opluwanie Boga.  Wygrywamy sprawy przed sądem, bo mamy prawo do wiary w Chrystusa i Chrystus jest z nami. Zawsze bronimy człowieka, choćby był wyznawcą innego Boga.
           Sprawdź, jakie masz prawa i obowiązki jako człowiek, obywatel, uczeń. Poszukaj ich w ,,Konstytucji RP'', ,,Powszechnej Deklaracji  Praw Człowieka" i ,,Statucie" naszej szkoły. Ich podstawą jest Prawo Boga, choć nie wszyscy o tym wiedzą.
             Pomódlmy się w intencji ludzi prześladowanych, odtrąconych i zepchniętych na margines życia. Razem możemy więcej!
 Szczęść Boże!

15.05.20r.
Temat:Wadowice- tu wszystko się zaczęło.
Pomódlmy się modlitwą, którą Maryja w Fatimie nauczyła dzieci: ,,O mój Jezu- przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.Amen."
           Treści: Katecheza 58. Czy znasz datę i miejsce swego urodzenia? Jeśli nie- zapytaj  rodziców. To bardzo ważne wydarzenie dla twoich bliskich i ciebie. Jesteś ważny również dla szkoły, gminy, Polski i całego świata. ,,Dobrze, że jesteś!"  100 lat temu, 18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła. Dla jego bliskich był to cud- tak, jak cudem jest każde życie ludzkie.
              Na mapie znajdź  miejsce swego urodzenia i Wadowice, miejsce urodzenia św. Jana Jana Pawła II.
               W zeszycie napisz: Szczególne miejsca i wydarzenia w życiu KarolaWojtyły:
I. 18 V 1920r. - dom rodzinny w Wadowicach: narodziny Karola Józefa Wojtyły.
II. 20 VI 1920r. - kościół- chrzcielnica: chrzest św.- otrzymał imiona Karol Józef.
III. 1929- 1938r. -kościół: był ministrantem.
IV. 1930- 1938r. - Gimnazjum im. Marcina Wadowity: nauka i matura, teatr.
V. 1939-1945r. -studia na UJ w Krakowie. II wojna św. - tajne nauczanie, praca, seminarium.
VI. 1945- 1978r.- 1 rok w parafii w Niegowice, studia w Rzymie, kapłan, biskup i kardynał w Krakowie, wykładowca na KUL w Lublinie.
VII. 16 X 1978r - Watykan: papież Jan Paweł II.
VIII. 2 IV 2005r. - śmierć  po 27 latach pracowitego pontyfikatu.
             W roku 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II dziękujemy Bogu za jego życie i wiarę (Dar na 100. lecie). Pomyśl: co możesz ofiarować Bogu? Zawsze może to być modlitwa, dobry uczynek dla bliskich, zwierząt i roślin. Jeśli ci jest smutno- powiedz o tym Jezusowi i Maryi, jak to robił Lolek. Słuchaj i kochaj siebie, rodziców i świat- to najlepsze lekarstwa na problemy. Ze św. Janem Pawłem II powiedz Maryi: ,,TOTUS TUUS, czyli CAŁY TWÓJ!"
 Szczęść Boże!
14.05.20r.
Temat: Góra Oliwna- zapatrzeni w niebo.
Dziś wspomnienie trzeciego z tzw. ,,Zimnych ogrodników", św. Bonifacego. Polecajmy w modlitwach prace rolników i tegoroczne zbiory: ,,Pod Twoją obronę"
             13 maja to swięto Matki Bożej Fatimskiej (zobacz katecheza . Pomódlmy się modlitwą, o którą Maryja prosiła dzieci w Fatimie: ,,O mój Jezu-przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba- a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen"
                Treści: Katecheza 51, Dz 1, 8- 12. Pan Jezus uniósł się do góry, czyli wstąpił do nieba. Wniebowstapienie odbyło się na Górze Oliwnej, 40 dni po zmartwychwstaniu. Wcześniej Chrystus zobowiązał apostołów, by trwali na modlitwie, zachowywali Jego naukę i ją głosili wszelkiemu stworzeniu oraz czekali na Ducha Św. i powtórne przyjście Pana Jezusa w chwale.
 A my, jak wypełniamy zobowiązania z chrztu św. i komunii św.? Pan Jezus oczekuje od nas aktywnego czekania, tzn. uczciwego postępowania, wytrwałej nauki, ciężkiej pracy i rozwijania swej wiary i talentów. Do pomocy daje nam nie byle kogo, ale samego Ducha Św., 3 Osobę Boską i Sprawcę- Twórcę Wszechświata. Od Niego pochodzi życie, więc Jemu powierzamy swe życie i sprawy.
              W  zeszycie narysuj schematycznie  górę z drzewkami oliwkowymi i 12 apostołami oraz nad górą postać Pana Jezusa. Podpisz obrazek słowami: ,,Przyjdź Królestwo Twoje!"
Szczęść Boże!

08.05.20r.
Temat: Niezwykłe wejście przez zamknięte drzwi. Św. Biskup Stanisław.
 Pomódlmy się za rządzących światem i Polską: ,,Św. Stanisławie, módl się za nami!"3X
Św. Stanisław ze Szczepanowa jest jednym z głównych patronówPolski. Ścięty mieczem na rozkaz króla BolesławaŚmiałego, któremu wypomniał niemoralne życie. Ulubiony święty już świętego Jana Pawła II.
           Treści: Katecheza 50, J 20,19-23.  Pomimo drzwi zamknięty Pan Jezus wszedł do wieczernika, przywitał się z uczniami ( Tomasza nie było) słowami ,,Pokój wam!". Nie był duchem, bo jadł i pił razem z innymi. To był Jezus- żywy i taki sam, choć ze śladami ran. Dziś Pan Jezus przychodzi do nas z pokojem w czasie mszy św. i w sakramentach. Boisz się spowiadać? Zapamiętaj słowa Chrystusa: ,,Pokój wam!" To pomaga. Każdy, kto, nawet nie myśląc o Jezusie przynosi pokój( i spokój) jest błogosławiony przez samego Boga.
              W zeszycie zapisz: Pan Jezus przynosi pokój całemu światu. W sakramencie pokuty i pojednania przynosi człowiekowi dar pokoju w sercu i czynienia pokoju w swoim środowisku.
 Wieczorem pomódlmy sie o pokój na świecie i ustanie strasznych wojen religijnych.
Szczęść Boże!
07.05.20r.
Temat: Droga do Emaus- odkrywcza podróż.
Pomódlmy się psalmem 23 ,,Pan jest Pasterzem moim", dziękując Panu Bogu za deszcz.
             Treści:  Łk 24,13- 23. 25. 27-31, Katecheza 49. Na pewno znasz powiedzenie ,,Podróże kształcą".
Dwaj uczniowie, a było ich około100, wybrali się, a dosłownie uciekli z Jerozolimy  do Emaus. W stolicy właśnie ukrzyżowano ich Mistrza, było niespokojnie, więc poszli na wieś przeczekać niespokojne czasy. Podobnie jest dzisiaj: chowamy się przed pandemią w odludnym miejscu. 
Do Łukasza i Kleofasa dołącza nieznajomy. Nic dziwnego, skoro jest Żydem jak oni i, co więcej, nie zna wieści z Jerozolimy. Uczniowie opowiadają mu o Jezusie i ukrzyżowaniu. Towarzysz podróży wyjaśnia im pisma, czyli Biblię, mówiące o Mesjaszu. Opowieść chcą kontynuować i słuchać wyjasnień, więc zmuszają wędrowca do spożycia z nimi wieczerzy. I dopiero wtedy, po łamaniu chleba rozpoznali swego Mistrza. A co zrobił Pan Jezus? Zniknął im z oczu! Uczniowie, nie wahając się wrócili z powrotem do Jerozolimy. Już się nie bali ani nocy, ani zamieszek czy wrogów.
             Dziś, tak jak z dwoma uczniami spotyka się z nami, rozmawia i nas karmi Pan Jezus podczas każdej Mszy Świętej. Ważne jest ,byśmy Go rozpoznali.  O to rozpoznanie powinniśmy prosić Boga w modlitwie.
           W zeszycie napisz: Czy ja rozpoznaję Chrystusa w Hostii i Biblii?  Do poznawania Chrystusa konieczne jest czytanie  Pisma Świętego i przystępowanie do Komunii Świętej.
Szczęść Boże!
30.04.20r.
Temat: Pusty grób: największe zwycięstwo. Majówka.

Pomódlmy się, dziękując Bogu za życie i ofiarę Pana Jezusa.
           Treści: Katecheza 48, Mt 28, 1-9. Kobiety, idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, zgodnie ze zwyczajem żydowskim zobaczyły odsunięty głaz, nienaruszoną pieczęć i Anioła. Strażnicy oniemieli/ zostali sparaliżowani strachem. Anioł im wyjaśnił, że Chrystus zmartwychwstał. Kobiety uwierzyły i rozpowiedziały wszystkim dookoła o tym fakcie. Apostołowie pobiegli do grobu, już pustego, zobaczyli chustę z odbiciem twarzy Jezusa i też uwierzyli. Tylko Tomasz Didymos potrzebował ran Pana Jezusa.
            Zapis w zeszycie:  Wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest najważniejszą i podstawową prawdą (dogmatem) naszej wiary. Mów o zmartwychwstaniu innym. Wierzysz, że Jezus jest Bogiem i zmartwychwstał? Jesteś zbawiony!
             Podczas majówki  z Królową Polski dziękuj Bogu za wolną Ojczyznę, flagę i konstytucję. Módl się ,,Litanią loretańską" w drugiej ,,Majówce", czyli nabożeństwie majowym. Nie zapomnij o mszy św. w niedzielę.
Szczęść Boże!

24.04.20r.
Temat:Dziedziniec Piłata- przed sądem.
 Pomódlmy się z jutrzejszym patronem ,,Św.Marku- módl się za nami!"  Św. Marek Ewangelista jest autorem najstarszej Ewangelii, adresowanej do pogan. Jego symbolem jest lew. Był uczniem św. Piotra, którego Ewangelia nie weszła do kanonu Pisma Św., i spisał najważniejsze sprawy, dotyczące Chrystusa.
        Treści:  Katecheza44, Łk 23, 1-3.13-14.20-24.
Ciesząc się obecnością Zmartwychwstałego, wracamy do czasu sądu nad Jezusem. Myślimy już od  2000 lat, dlaczego skazano Jezusa?  Nawet najokrutniejszy człowiek czasów Jezusa, Poncjusz Piłat (Piłat z miejscowości Pont z Azji Mniejszej, dziś Turcji) nie znalazł w Nim winy. Namiestnik Rzymu wydaje wyrok pod presją faryzeuszy, członków najwyższej rady religijnej- Sanhedrynu , ale i zwykłych ludzi, niekoniecznie Żydów. Judasz, wybrany przez samego Jezusa zdradza Mistrza i skazuje siebie na potępienie(judaszowe srebrniki). Na dziedzińcu rozegrał się dramat Jezusa: zdradzony przez najbliższych, wyszydzony, opluty i pobity, choć sąd zachowywał pozory procesu. Pan Jezus wszystko zniósl cierpliwie i milczał.  Co więcej - przebaczył prześladowcom. Dał nam przykład, byśmy, gdy widzimy albo czujemy niesprawiedliwość czy krzywdę nie milczeli. Choć jest to dziwne, gdyż  sam Jezus się nie bronił ,to ten sam Jezus uczy nas, byśmy odważnie bronili siebie i innych, i domagali się sprawiedliwości.  Jednocześnie przebaczajmy, gdy przykrość była wyrządzona niechcący.
          Pomyśl: Kiedy ktoś cię potraktował niesprawiedliwie, co zrobiłaś/eś? Czy jesteś pamiętliwa/y? Czy odważyłabyś/yś się stanąć w obronie słabszych?
         Zapamiętaj: Nigdy fałszywie nie przysięgaj, ale odważnie upominaj tych, którzy kłamią. Mów prawdę i domagaj się prawdy od innych. Szukaj pomocy u zaufanych osób, pedagoga, psychologa czy policjanta. Jeśli jesteś świadkiem przemocy- zgłaszaj do pedagoga. Ufaj Bogu i mądrze wybaczaj.W niedzielę bądź  z Jezusem na mszy św.
Szczęść Boże!
 23.04.20.r.
Temat: Ogród Oliwny- najtrudniejsz modlitwa. Św.Wojciech patron Polski.
 Pomódlmy się ze św. Wojciechem , głównym patronem Polski o mądrość dla ludzi i zatrzymanie zmian klimatu
,,
Św. Wojciechu- módl się za nami!"- 3x. Wojciechom i Wojtkom życzymy dużo radości i prezentów.
            Treści: Ciesząc się ze zmartwychwstania Pana Jezusa i trwając w oktawie Bożego Miłosierdzia wracamy do bardzo ważnego i chyba dlatego dosyć trudnego obowiązku każdego człowieka, a przede wszystkim chrześcijanina. Jest nim modlitwa- wg katechizmu 2x  pacierzowa, rano i wieczorem. Ale to nie wszystko. Patrząc na Jezusa:był Bogiem, więc powinien żądać modlitwy do Niego . Tymczasem Jezus modlił się często, czyli potrzebował kontaktu z Bogiem Ojcem.   Nie uciekał od problemów, nie odkładał zadań, jak my ,,na potem", ale prosił o pomoc Boga. My potrzebujemy modlitwy, choć nie zawsze czujemy wartość spędzonego czasu na klęczkach czy w kościele. Najłatwiej polubić ten czas bycia z Bogiem i sobą przez patrzenie, jak się Jezus modlił. W Ogrodzie Oliwnym krwawy pot Mu wystąpił na czoło. Jezus się bał, nie chciał cierpieć, ale dobrowolnie poszedł na mękę. Od nas wymaga zwyczajnej modlitwy, byle była codziennie.
W czasie pandemii łatwiej nam zrozumieć, co Jezus przeżywał- pewnie widział nasz świat, choroby, cierpienie, izolacę ludzi. Widział też poświęcenie lekarzy, opiekunów, pielęgniarek i was. To Mu dodawało siły.
             Zadanie do wykonania: Przeczytaj Łk 22,39-43.45-46 w Biblii lub podręczniku,s.100. Podczas modlitwy, ważnej jak codzienna higiena ciała powiedz Jezusowi, kim jesteś: co cię martwi, a co cieszy i słowa ,,Jezu, Ty się tym zajmij!". To działa-sprawdziłam. Alleluja!

17.04.20r
Temat. Lourdes i Łagiewniki- Boże miłosierdzie dla chorych na ciele i duszy.
Pomódl się 3X- ,,Jezu, ufam Tobie!"
          Treści- w katechezach 39 i 57 porównaj:
Lourdes- Francja, XIXw., objawienie się Maryi  dziewczynce, Bernadce. Maryja nazwała siebie,, Niepokalane Poczęcie", tzn. że jest wolna od grzechu pierworodnego od samego poczęcia. Przypomniała ludziom wezwanie Jezusa do pokuty, nawrócenia i modlitwy za grzeszników. Prosiła o modlitwę różańcową.Dziś Lourdes gromadzi ludzi, proszących Boga o uzdrowienie chorego ciała i duszy. Święto-11 II, w rocznicę pierwszego objawienia- Światowy Dzień Chorych.
Łagiewniki- Polska, XXw., objawienie się Chrystusa młodej zakonnicy, s.Faustynie(Helenie Kowalskiej). Jezus prosi(!) o namalowanie swego portretu z modlitwą ,,Jezu, ufam Tobie!". Obiecuje, że dusze, które Go będą czcić, nie zginą. S. Faustyna otrzymała też od Jezusa modlitwę- Koronkę do Miłosierdzia Bożego . Kto jąodmówi choć 1X w życiu, w godzinie śmierci Pana Jezusa(15.00)- wyprosi dla siebie i innych łaski, a zwłaszcza zbawienie.
Święto- ustanowione przez Jana Pawła II, wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia w 1 niedzielę po Wielkanocy(19 IV 220r.)
        W zeszycie : zapisz temat i datę. Napisz: ,,Jezu, ufam Tobie!". Razem ze św. Janem Pawłem II zawierzam Bożemu miłosierdziu świat,ogarnięty pandemią, siebie i tych, dla których otworzyłeś swe serce.
Zachęcam do modlitwy na różańcu(lub palcach) Koronką i ufania Bożemu miłosierdziu.
Alleluja!


16.04.20r.
Temat: Betania- przy grobie. Pusty grób- największe zwycięstwo.
 Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!. Alleluja!
     
    Treści: Pan Jezus w Betanii wskrzesił swego przyjaciela Łazarza, brata Marii  i Marty. W ich domu lubił przebywać i tu,kolejny raz okazał swą moc i zapowiedział swe zmartwychwstanie. Warunek: obecność Boga, wiara i modlitwa.(J11,17.21-27.32-35.38-39.41.44)
 W Jerozolimie ten sam Pan Jezus 3 dnia zmartwychwstaje. Warunek: Jezus musi być Bogiem, by sam siebie przywrócić do życia. A wiara i modlitwa? Tych  Jezusowi nie brakuje. (Mt 28.1-9) Wiary w zmartwychwstanie Jezusa i modlitwy my potrzebujemy, by wrócić do życia po śmierci.
        Zapis w zeszycie: Pan Jezus,wskrzeszając Łazarza i zmartwychwstając,potwierdził swoje słowa: ,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie"(J 11, 25). Alleluja!


 

3.04.200r.
Temat:Wieczernik- ofiara z samego siebie. 
Pomódl się ze św. Janem Pawłem II o ustanie epidemii ,,Któryś za nas cierpiał rany...:
             Zapisz w zeszycie:  Pan Jezus w Wieczerniku w Wielki Czwartek ofiarował nam swoje Ciało i Krew pod postacią chleba i wina. Ustanowił sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.Przystępując do komunii( teraz duchowa komunia św.) daje mi swą moc i zbawienie. Szczęść Boże!
TWÓRCZE PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA:
Niedziela Palmowa: poświęcenie palmy wielkanocnej przez osobę dorosłą ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Można odczytać Mt 21,1- 17.Wysłuchanie mszy św.przez radio lub TV.
Wielki Czwartek:jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na widocznym miejscu.Krótka modlitwa- J 13 i J 14. Przyjęcie komunii św. duchowo , 3 minuty ciszy i dziękczynienia Panu Jezusowi. Po kolacji -1 Kor 11,17- 34, pieśń ,,Ogrodzie Oliwny". Godzina ciszy lub uczestnicząc w liturgii przez radio lub TV.
Wielki Piątek: śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa, staramy się pościć, w ciszy adorujemy Krzyż Pana Jezusa.ROBIMY PISANKI. Przyjmujemy komunię św. duchowo- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Całujemy z czcią Krzyż. Przed spoczynkiem- Hymn o miłości- 1 Kor 13, 1- 13.
Wielka Sobota: przygotowujemy kosz wielkanocny, święcimy w domu ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Śpiewamy pieśni wielkopostne. Wieczorem- dziękujemy Bogu za łaskę wiary, przyjmujemy duchowo komunię św. Po kolacji śpiewamy pieśni wielkanocne. ALLELUJA!
Wielka Niedziela: śniadanie przy wielkanocnym stole- zapalona świeca, modlitwa i J 20. Życzenia i dzielenie się poswięconym jajkiem. Pieśń wielkanocna. ALLELUJA!1
Poniedziałek - cd.świętowania w domu- ŚMIGUS DYNGUS. ALLELUJA!

26.03.20r.
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu IV.

Modlitwa ,,Ojcze nasz” z papieżem Franciszkiem o ustanie epidemii. Modlitwy codzienne w intencji chorych, lekarzy pielęgniarki.

E-podręcznik katechezy 26- 35. Na końcu rozdziału IV mamy  test ,,Sprawdź swoją wiedzę”. Sprawdzamy swą wiedzę, zaznaczając odpowiedzi- sprawdzamy w Biblii i podręczniku.

Uzupełnianie ćwiczeń- kto posiada.

Biblia.

Historie Nowego Testamentu- YT.

 

www.apostoł.pl,www.deon.pl,www.wiara.pl, www.mateusz.pl

27.03.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu IV.

Modlitwa ,,Akt wiary”

Test wiadomości- ,,Sprawdź swą wiedzę” i ,,Karta pracy” wydawnictwa Jedność.

Wypełniamy uczciwie, bo jesteśmy chrześcijanami i zachowujemy swe wyniki punktacji

 

 Wydawnictwo Jedność-Materiały pomocnicze do zdalnej nauki religii-Karty pracy, kl.IV.

 

Biblia Tysiąclecia.

Biblia dla każdego, t.IX (Nowy Testament),praca zbiorowa, Kielce 2008 

02.04.20r.

 

Temat:  Góra błogosławieństw- wskazówki na drodze do szczęścia.  Modlimy się ze św. Janem Pawłem II.

Pomódl się za dusze zmarłych i św. Jana Pawła II (2 IV- 15 rocznica Jego śmierci) - ,,Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”

Przeczytaj treść 8 błogosławieństw z podr., katecheza 37.(Mt 5,1-11). Jana Pawła II, zanim został ogłoszony świętym, obwołano błogosławionym.
,,błogosławiony = szczęśliwy”

Błogosławieni są ludzie, pogrupowani  przez Pana Jezusa w 8 kategoriach. Także wszyscy, którzy są prześladowani czy wyśmiewani z powodu Jezusa.

Pomyśl: czy jesteś gotowy/a  ten trudny czas nauki w domu, niemożności zabawy na powietrzu, spotkań z kolegami spędzić zgodnie z nauką Chrystusa, zawartą w 8 błogosławieństwach?

 

ZADANIE DO WYKONANIA (na ocenę):

Rozwiąż  test ,,Sprawdź swoją wiedzę” z  podręcznika po rozdziale IV.  Zaznacz odpowiedzi lub oblicz wynik (max.14 pkt). Prześlij na pocztę mailową
m.sierpinska@psp3jl.pl do poniedziałku 6 kwietnia 2020 r. do godziny 18.00.

 

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free