Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 4b

Kochani, to już koniec pracy zdalnej w tym roku szkolnym. Jestem z Was dumna, że tak dzielnie i solidnie pracowaliście. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu w tzw. "realu", bo już bardzo, bardzo tęsknię za naszą wspólnie wypracowaną rutyną. Przed Wami zasłużone wakacje. Odpoczywajcie mądrze i ładujcie baterie na nowy rok szkolny. 

Pozdrawiam,
pani Weronika
25.06.2020

BRAINY 4 - UNIT 7 (MY WEEK)
Drogi Uczniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami!


Topic: Let's play the Millionaires quiz.

Dzisiaj przychodzę do Was z grą pt. "Milionerzy". Na pewno znacie i być może gracie online.
To, co znajdziecie pod poniższym linkiem, to powtórka wiadomości, które - mam nadzieję - przyswoiliście w tym roku szkolnym. Zapraszam Was do wspólnej zabawy.
view.genial.ly/5ef0fbedb85e840d918548fa/game-milionerzy-brainy-4


22.06.2020

BRAINY 4 - UNIT 7 (MY WEEK)
Drogi Uczniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami!


Topic: They write apps!

Na dzisiejszej lekcji wprowadzimy sobie nowe słownictwo. Zajmiemy się codzienną rutyną.

Ex. 1. Posłuchaj nagrania i powtórz nazwy czynności. Popatrz na ilustracje i odgadnij znaczenie angielskich zwrotów i wyrażeń. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. 
Nagranie 3.07 --> 1drv.ms/u/s!ArXcwAb1joJThVHCp-DJuRMptaNQ
Trwa wstawianie obrazu...


 

W razie problemów z tłumaczeniem, skorzystaj z tego internetowego słownika:
www.diki.pl/

Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3, 4 / str. 64

Nagranie do zad. 3. (31) --> 1drv.ms/u/s!ArXcwAb1joJThVJ_slqU05Lmb4do


19.06.2020

BRAINY 4 - UNIT 7 (MY WEEK)
Drogi Uczniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami!


Topic: Present Simple.


Dzisiaj nie robimy żadnych zadań. Chciałabym jedynie, abyście zapoznali się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie internetowej:

www.helloangielski.pl/rozmowki/czasy-angielskie/present-simple-czas-terazniejszy-prosty/


15.06.2020

BRAINY 4 - UNIT 7 (MY WEEK)
Drogi Uczniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami!


Topic: Do you go out?


Na dzisiejszej lekcji będziemy układać zdania twierdzące [v], przeczące [x], pytania [?] i krótkie odpowiedzi [yes/no] w czasie teraźniejszym PRESENT SIMPLE. Czasu Present Simple używamy, gdy mówimy o czynnościach, które wykonujemy regularnie. 

Zanim jednak przejdziemy do zasadniczej części naszej lekcji, przypomnijmy sobie nazwy czynności z poprzednich zajęć. Posłuchajcie nagrania (3.05) i dokończcie nazwy czynności.
Nagranie 3.05 --> 1drv.ms/u/s!ArXcwAb1joJThR5eWrpA1UOaQgVN

Ex. 1. Przeczytaj dialog i posłuchaj nagrania (3.06). Zdecyduj, czy zdania 1-3 są prawdziwe (True), czy fałszywe (False).
Nagranie 3.06 --> 1drv.ms/u/s!ArXcwAb1joJThR-NdapBrSGt8gBB

Hi there! How are you?
Hi, I'm fine thanks, but I've got a lot of homework.
Oh, homework. I do homework every day, even on Sunday.
Yes, I do homework on Sunday too... but it's Saturday.
Do you go out on Saturday?
Yes, I do. I hang out with my friends. Do you go out with your friends on Saturday too?
Yes, I do. We go to free English classes. Look at this photo!
Wow!

  1. They do homework on Sunday.
  2. They go to English classes on Sunday.
  3. They go out with their friends on Saturday.

Zanim przejdziemy do zasad, obejrzyjmy wspólnie ten krótki filmik.
Grammar app --> youtu.be/N1SztLeNmFs

Sprawdźmy, co udało Wam się zapamiętać z tego filmiku na YouTube...

Budowa zdania twierdzącego [v] w czasie Present Simple (I, you, we, they):

Podmiot + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania

I play football every day.
You watch a lot of television.
We go to school five times a week.
They do homework on Saturdays.

Budowa zdania przeczącego [x] w czasie Present Simple (Iyouwethey):

Podmiot + don'tczasownik w podstawowej formie + reszta zdania

I don't play football every day.
You don't watch a lot of television.
We don't go to school five times a week.
They don't do homework on Saturdays.

Budowa pytania [?] w czasie Present Simple (Iyouwethey):

Do + podmiot + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania

Doplay football every day.
Do you watch a lot of television.
Do we go to school five times a week.
Do they do homework on Saturdays.

Krótka odpowiedź [yes/no] na pytanie ogólne:

Żelazna zasada w języku angielskim mówi, że na pytanie ogólne odpowiadamy tym, co stoi na początku pytania, czyli w tym przypadku do (Yes) lub don't (No), np.:


Do you watch TV?
 Yes, I do.
 No, I don't.

Do they hang out with their friends?
 Yes, they do.
 No, they don't.

Zadanie do wykonania w zeszycie. Przeczytaj zdania i uzupełnij je odpowiednimi wyrazami tak, aby opisywały ciebie. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

  1. I go / don't go out on Monday.
  2. I chat / don't chat on my mobile.
  3. I download / don't download music every day.
  4. I do / don't do homework on Sunday.
  5. I take / don't take photos on saturday.

Zadanie do wykonania w zeszycie. Zamień zdania z powyższego ćwiczenia na pytania. Dopisz krótkie odpowiedzi. Zapisz pytania i odpowiedzi w zeszycie. Podpowiedź: jeśli we wcześniejszym zadaniu znalazły się u ciebie zdania przeczące, nie oznacza to, że w pytaniu na początku postawisz don't; w pytaniu stawiamy operator do.

Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3 / str. 63


08.06.2020

BRAINY 4 - UNIT 7 (MY WEEK)
Drogi Uczniu, postępuj zgodnie ze wskazówkami!


Topic: Free time activities.

Dzisiaj zaczynamy rozdział VII. Zajmiemy się nowym słownictwem, czyli - jak w temacie - free time activities (czynności wykonywane w czasie wolnym).

Wprowadzenie słownictwa. Posłuchaj nagrania (3.01) i powtórz nazwy czynności.
Nagranie 3.01 --> 1drv.ms/u/s!ArXcwAb1joJThHFj4icbNHuB1kBV

Zadanie do wykonania w zeszycie. Przepisz poniższe wyrażenia.
chat on my mobile - rozmawiać z kimś za pomocą komunikatora w telefonie komórkowym
do exercise - ćwiczyć
download music - pobierać muzykę z Internetu
go out - wychodzić
go to my dance class - chodzić na lekcje tańca
hang out with my friends - spędzać wolny czas ze swoimi znajomymi
play volleyball - grać w siatkówkę
post comments - zamieszczać komentarze w Internecie
take photos - robić zdjęcia
watch TV - oglądać telewizję

Utrwalamy słownictwo. Quizlet: Free time --> quizlet.com/_6yiscl

Zadanie do wykonania w zeszycie. Przeczytaj o tygodniu Ruby i posłuchaj nagrania. Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją nazwami odpowiednich czynności.
Nagranie 3.02 --> 1drv.ms/u/s!ArXcwAb1joJThHJFDodcRy4h9_0F