Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Technika 4b
25.06.2020r.

Temat: Poznajemy zawody - Technik ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska – to całokształt działań zmierzających do naprawienia

szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu i stosowania odnawialnych źródeł energii

Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

Sposoby ochrony środowiska:

  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
  • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
  • recykling, czyli segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia.

Jeśli interesujesz się tą problematyką po ukończeniu Szkoły Podstawowej możesz podjąć naukę w technikum ochrony środowiska.

Tam też dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym, dowiesz się o tym:

           - jak troszczyć się o środowisko naturalne,
            - jak obserwując organizmy żywe rozpoznać stopień zanieczyszczenia środowiska

       w swoim otoczeniu,

      -  jaką drogę przebywa woda zanim wypłynie w kranie oraz co dalej się z nią dzieje,

·         -  jak zaprojektować system uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w dużych    stacjach oraz w warunkach domowych.

Ponadto uczniowie mają możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych, ponieważ

kształcenie praktyczne może odbywać się w:
pracowniach szkolnych,
ośrodkach badań i kontroli środowiska,
terenowych organach administracji rządowej,
- wydziałach ochrony środowiska,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych,
- ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
- miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
- zakładach unieszkodliwiania odpadów,
ochrony środowiska biur projektowych,
-   instytutach naukowo-badawczych,
-   innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Czyż to nie może być ciekawa praca zawodowa?

19.06.2020r.

Temat: Jak dbać o Ziemię?

Zakres materiału.
Codziennie człowiek wytwarza ogromne ilości odpadów – tzw.  śmieci.
Są wśród nich produkty nadające się ponownego przetworzenia
(surowce wtórne) oraz odpady nie mające dalszego zastosowania – podlegają
składowaniu lub spalaniu.
Surowce wtórne poddaje się recyklingowi w celu ponownego wykorzystania.

Polecenia / zadania 
W zamieszczonych pod linkiem materiałach znajdują się treści do lekcji
i ćwiczenia do wykonania w zeszycie.
Link do materiałów:
 megadrive.pl/#/view/file/6ty5mxrmznvlsbfg02ew/Jak dbać o ziemię1.docx
Zadań z zeszytu nie wysyłamy.05.06.2020r.

Temat: To takie proste – drogowe koło fortuny.

Zakres materiału.
Aby przygotować się do egzaminu teoretycznego  na kartę rowerową  przydatne
okaże się drogowe koło fortuny. Dzięki tej zabawce edukacyjnej, będziecie mieli możliwość zakręcenia kołem i wylosować pytania.

Polecenia / zadania .
Koło wykonacie zgodnie z zamieszczoną pod linkiem instrukcją.
Jako podstawy koła możesz użyć plastikowego lub kartonowego talerza
Do zamocowania szpilki zamiast gumki do ścierania możesz użyć korka.

Wykonaj pracę na ocenę – termin przesłania do 11.06

Przypomnienie.
Zadanie przesyłamy na konto  pocztowe   
 nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa
oraz koło fortuny
Link do instrukcji
https://megadrive.pl/#/view/file/bxztib0wz8culzkf6e16/Drogowe koło fortuny.pdf29.05.2020r.

Temat: Sztuka jazdy na rowerze

Zakres materiału.
Elementem egzaminu na kartę rowerową poza egzaminem teoretycznym jest jazda na rowerze po trasie manewrowej. Aby posiąść, tą umiejętność należy ćwiczyć.

Polecenia / zadania 

Dlatego też zapoznaj się z treścią tematu 5 str. 71 do 73 lub z zamieszczonego linku
 do tej lekcji.
Wykonaj następujące zadana w zeszycie (nie przesyłamy):
Zadanie 1, str. 71, zadanie 2, 3 str. 72
Zadanie 4  - potraktuj jako  przykład trasy manewrowej.
Wykonaj pracę na ocenę : drogowe koło fortuny"– termin przesłania 05.06
Uwaga - zadanie 4 zawiera trasę manewrową, którą przebywa się podczas egzaminu na kartę rowerową. Żeby przygotować się do  egzaminu praktycznego na kartę rowerową, należy opanować elementy trasy ćwicząć we własnym  zakresie.
W obecnej sytuacji (pandemii) można  ćwiczyć w miarę możliwości elementy przedstawionej trasy wykorzystując  do jej budowy: kamienie, butelki i inne dostępne przedmioty.
Do treningu wybieramy miejsca bezpieczne np. podwórko, pobliskie drogi polne,
leśne  i zawsze pod opieką osoby dorosłej.
Do elementów wymaganych podczas egzaminu  należy zaliczyc:
przygotowanie do jazdy i ruszanie na płaskim terenie, wsiadanie i zsiadanie
z roweru, utrzymanie kierownicy przy użyciu jednej ręki (zasygnalizowanie zmiany jazdy), jazda po prostej, łukach i łukach w kształcie ósemki, hamowanie, właściwe reagowanie na znaki oraz poprawne wykonywanie takich manewrów drogowych jak skręt w
prawo i lewo. Najbliższy termin egzaminu na kartę rowerową będzie ustalony po powrocie uczniów do szkoły.

Przypomnienie.
Zadania zaległe przesyłamy na konto  pocztowe   
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa
oraz zadania z techniki

Dodatkowe materiały :
Link do treści dotyczącej tematu lekcji.
megadrive.pl/#/view/file/8l4enqlxfm1rnu7aqs3u/Sztuka jazdy.docx
Link do zadania
megadrive.pl/#/view/file/bxztib0wz8culzkf6e16/Drogowe koło fortuny.pdf22.05.2020r.

Temat: Przygotowanie roweru do jazdy.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią tematu 4 str. 63 do 68 lub z zamieszczonego
linku do tej lekcji.
megadrive.pl/#/view/file/qmnezkflqufkxye8ntkj/Przygotowanie roweru do jazdy1..pdf

Polecenia / zadania 

Po zapoznaniu się z treścią tematu wykonać następujące zadana:
Zadanie 1,2,3 znajdują się w powyższym tekście.

Przypomnienie.
Zadanie1 i zadania zaległe przesyłamy na konto  pocztowe   
 nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadaniaz techniki
Dodatkowe materiały :
Link do zadania
 megadrive.pl/#/view/file/irvolvscrt14bqenxurk/Wykonaj stonogę wspomagającą naukę znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego.docx15.05.2020r.

Temat: Kto ma pierwszeństwo przejazdu.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  materiału zamieszczonego w linku do dokumentu tekstowego:

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym?

Polecenia / zadania 

Po przeczytaniu tekstu z załącznika przeanalizuj zamieszczone w nim sytuacje.

Dodatkowe materiały :

megadrive.pl/#/view/file/lr8qxzukk3x5yvrqdwh8/Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym.docx08.05.2020r.

Temat: Podstawowe manewry na drodze - wyprzedzanie.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7- dział 3  z podręcznika „Bądź bezpieczny na drodze”” str.98 do str.100.

Polecenia / zadania 

1.Wszystkie wymienione poniżej zadania wykonaj w zeszycie przedmiotowym udzielając pełnej odpowiedzi (pytanie – odpowiedź).
Zadanie 8. Str.98
Zadanie 9 i 10 Str.99
Zadanie 11 Str.100
Jeśli posiadasz podręcznik – sprawdź treści zadań podane w linku.

Dodatkowe materiały :

Link do materiałów dotyczących tematu.
megadrive.pl/#/view/file/xxroy0qvmnhpdltrbkd2/Manewry cz3.pdf
warunki oceny zadań podane w powyższym linku.
poniżej link do tabelki
megadrive.pl/#/view/file/ir3qwqubtecyfm278rxs/Ocena za zadania domowe 4b.docx


24.04.2020r.

Temat: Podstawowe manewry na drodze  - cz.2.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7- dział 3  z podręcznika „Bądź bezpieczny na drodze”” od str.96 do str.98.

Polecenia / zadania 

1.Wszystkie wymienione poniżej zadania wykonaj w zeszycie przedmiotowym udzielając pełnej odpowiedzi (pytanie – odpowiedź).
Zadanie 7. Str.97
Zadanie 8 Str.98
Jeśli posiadasz podręcznik – sprawdź treści zadań podane w linku.

Dodatkowe materiały :

Link do materiałów dotyczących tematu.
https://megadrive.pl/#/view/file/3tmfmtdalgqcymaipysg/Manewry cz2.pdf
poniżej link z tabelką do oceny zadań

17.04.2020r.

Temat: Podstawowe manewry na drodze  - cz.1.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 7- dział 3  z podręcznika „Bądź bezpieczny na drodze”” od str.91 do str.95.

Polecenia / zadania 

1.Wszystkie wymienione poniżej zadania wykonaj w zeszycie przedmiotowym udzielając pełnej odpowiedzi (pytanie – odpowiedź).
Zadanie 1. Str.92
Zadanie 2 i 3 Str.93
Zadanie 4 Str.94
Zadanie 5 Str.95
Jeśli posiadasz podręcznik – sprawdź treści zadań podane w linku.

Dodatkowe materiały :

Link do materiałów dotyczących tematu.
megadrive.pl/#/view/file/ifz86q21utcokhv7lyye/Manewry cz1.pdf
27.03.2020 r.
Temat: Dlaczego właśnie rower?. 
Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 1 dział 3  z podręcznika str.50

Polecenia / zadania 
Wykonać zadanie 1 i 2 str.51podręcznik „Bądź bezpieczny na drodze”  w zeszycie przedmiotowym.
1. Poszukaj definicji roweru w  Kodeksie drogowym i zapisz ją w zeszycie.
2. Znajdź odpowiedź na pytania i zapisz je w zeszycie.
       - Jak po angielsku nazywa się rower?
       - Gdzie i kiedy pojazd dwukołowy nazwano rowerem?
Zadanie 3
W pradawnych czasach ludzie przesuwali na przykład ciężkie kamienie, tocząc je po okrągłych pniach. Można przypuszczać, że doprowadziło to do powstania koła. Poszukaj informacji o tym, w jaki sposób ludzie, począwszy od najdawniejszych czasów, dochodzili do zbudowania pojazdu kołowego napędzanego siłą mięśni nóg. 
      • Wybierz kilka wynalazków, które Twoim zdaniem najwięcej wniosły do konstrukcji pierwszego roweru, zwanego welocypedem, który nie miał pedałów, a jadący na nim człowiek musiał się odpychać nogami.
      • Swoje propozycje zapisz w zeszycie w poniższej tabeli (wiersze dodajem w zaleńości od liczby propozycji.)

Lp.

Co wynaleziono?

Kiedy? Gdzie?

1

 

 

2

 

 

3

 

 

:

 

 

Dodatkowe materiały : zasoby sieci internetowej.

03.04.2020 r.

Temat: Rowerowa rodzina - historia roweru. 
Zakres materiału.
Zapoznać się z treścią  materiału   z podręcznika str.52 i 53 oraz zamieszczonych w linkach 
do plików tekstowych.

megadrive.pl/#/view/file/jfdmamgldfdt9rc4igy5/Historia roweru. początki..pdf
megadrive.pl/#/view/file/qgxmoil4sf3kmoawyvrm/Pomysł o poruszaniu się za pomocą nóg.pdf
Polecenia / zadania 
Na podstawie tych  i innych materiałów dotyczących roweru wykonaj prezentację przedstawiającą rozwój roweru w sposób chronologiczny.
Historia roweru może być przedstawiona w postaci dokumentu tekstowego (Word) czy prezentacji multimedialnej.

Niech to będzie praca wykonana własnoręcznie a nie tylko kopia z internetu. (jakiś rysunek roweru narysowany odręcznie a opis ujęty w ramki)
Macie na wykonanie zadania i przesłanie pracy w formie elektronicznej na poniższe konto e-mail - trzy tygodnie.
nauczyciel1psp3@wp.pl
W temacie wysłanej wiadomości z załączonym plikiem pracy należy podać :Imię i Nazwisko oraz klasę.

Życzę ciekawych własnych pomysłów i owocnej pracy.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free