Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 5d


24.06.20r.
Temat:Wakacje z Panem Bogiem.
Pomódlmy się z dzisiejszym patronem, św. Janem, dziękując Bogu za cały rok szkolny i polecając czas naszego odpoczynku Bożej Opatrzności:
,,Boże mój!

Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego  byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja.  Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie.
Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w Imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen."

                Treści: Mk 6, 31; Mk 10, 13- 16
,,Na wakacje"

Panie Jezu, wakacje to cudowna rzecz!

Jest się wolnym: każdego ranka można obmyślać swój dzień.

Można spotkać starych przyjaciół i poznawać nowych.

 Czego oczekujesz ode mnie, Panie, w czasie tych wakacji?
Czy tylko tego, żebym roztaczał wokół siebie radość i przyjaźń?

Naucz mnie, Panie Jezu, nie zapominać o nikim,
bo rodzice i inni dorośli też przecież potrzebują wakacji.
Spraw, abym był wrażliwy na potrzeby otaczających mnie osób.
Daj mi wiele pomysłów, jak szerzyć szczęście wokół siebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, z całego serca
za radość życia i za radość kochania!
               Pamiętaj: Nie ma wakacji ,,od Pana Boga". Zabieraj Go wszędzie i z Nim odpoczywaj. Spotykaj się z Nim na mszach św., modlitwie, 1 Piątkach i w sakramentach pokuty i Eucharystii. Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób.
Wszystkim życzę zdrowych i wspaniałych wakacji. Bogu dziękuję za Was. Wam dziękuję za pracę na katechezie, wzajemne poszukiwanie Prawdy i odnajdywanie Chrystusa w szkolnej przestrzeni. Dziękuję za radość, zapał i ufność w wierze,  którym nawet pandemia nie zaszkodziła.
Rodzicom dziękuję za zaufanie i za cierpliwość w tym trudnym czasie.
Szczęść Boże!

23.06.20r.
 Temat: Nieugięty przewodnik narodu- bł. kardynał Stefan Wyszyński. Powtórzenie wiadomości o świadkach wiary i nowego życia.

Pomódlmy się, dziękując Panu Jezusowi za wszystko, co wydarzyło się w V klasie: ,,Wierzę w Ciebie'', ,,Ufam Tobie". Dziś Dzień Ojca- niech Pan Bóg błogosławi wszystkim Tatusiom, Opiekunom i Dziadkom.
             Treści: Katecheza 61 i 62; J 13, 1. 4- 5. 12-15: Mt 6, 8c- 13; Mt 18, 21- 22
Zapoznaj się z postacią bł. Stefana Wyszyńskiego.
Notatka w zeszycie:
,,Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej"- to słowa Prymasa Tysiąclecia, które wypełnił swym życiem.
      Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1953- 1981. Za obronę wiary został aresztowany i przez 3 lata więziony kolejno w: Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy. W więzieniu przygotował tekst Ślubów Jasnogórskich w trzysetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza oraz Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski (1966). Przez Sejm RP został uznany za wzór patriotyzmu i uhonorowany ogłoszeniem roku 2001- Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W obecnym roku miał zostać ogłoszony świętym- uroczystość przeniesiono ze względu na pandemię na jesień 2020r.
           W Minkowicach mamy oryginalny podpis Prymasa na obrazie Królowej Polski z 1966r., czyli z peregrynacji Matki Bożej w Jasnogórskim obrazie. Zachęcam do porozmawiania w rodzinach o roku 1966, czyli obchodów w rodzinach i Kościele 1000.lecia chrztu Polski i poczytania o pełnych przygód wędrówce Maryi w obrazie i cudach za Jej wstawiennictwem i oddania się w Jej opiekę. Warto!
             Pomódlmy się za ludzi więzionych i prześladowanych, żyjących i zmarłych: ,,Ojcze nasz" i ,,Wieczny odpoczynek"
           Przejrzyj katechezy: które z postaci biblijnych, świętych czy świeckich osób chciałbyś mieć za nauczyciela- przewodnika? Jakim byłbyś uczniem? Sprawdź swoją wiedzę na s. 140.
Zachęcam do modlitwy za opiekunów, nauczycieli i przede wszystkim rodziców.

Szczęść Boże!

10.06.20r.
Temat: Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie.
 Pomódlmy się z dzisiejszym patronem, św. Janem Sarkandrem (męczennik, kapłan) o ustanie pandemii koronawirusa i przeproszenie Pana Jezusa za nasze zaniedbania w wierze:
,, Wierzę w Ciebie, o Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię i pragnę zjednoczyć się z Tobą. Przyjdź do mojego serca, zapraszam Cię i błagam, byś nie oddalił się ode mnie. Powtarzam za św. Franciszkiem: ,,Niech umrę dla miłości Twojej, jak Ty raczyłeś umrzeć z miłości dla mnie". O Jezu, moje dobro, słodka moja miłości- zrań i rozpal moje serce, aby już stale płonęło dla Ciebie. Amen"
             Treści: Mt 28, 20; kult Bożego Ciała.
 Uroczystość Bożego Ciała, od Soboru Watykańskiego II nazwana Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest liturgicznym świętem wdzięczności za dar wiecznej obecności Jezusa na ziemi. Historia tego święta sięga XIII w. (Francja), gdy prosta zakonnica Julianna miała wizje świetlistego koła na wzór księżyca, z czarną plamą pośrodku.  Przełożona wyśmiała te wizje, jednak podczas modlitwy usłyszała, że ten czarny pas oznacza brak święta ku czci Eucharystii. We Włoszech, też wXIII w., pewien kapłan zaczyna wątpić w prawdziwość Ciała Pańskiego w białym opłatku. Po przełamaniu opłatka, sączy się z niego krew.   
              Papież Urban IV nie ma już wątpliwości i wprowadza święto w Rzymie. Do dziś korporał z plamami krwi znajduje się w katedrze w Orvieto.
            W Polsce Boże Ciało jest obchodzone od r.1320 ( 700 lat!), za biskupa krakowskiego Nankera. Dawniej urządzano widowiska obrzędowe lub teatralne, zwłaszcza od XVIw. Podczas rozbiorów to święto stało się okazją do podkreślania patriotyzmu i wiary.
Dziś są to procesje, piękne zwłaszcza na wsi:
- Pochowanie pranie i zwierzęta, by nie zawstydzać Jezusa i sąsiadów.
- Wystawione w oknach święte obrazy i kwiaty.
- Ołtarze przystrojone w zieleń, kwiaty i symbole.
- Drogi wyścielone kwiatami, a często dywanami z kwiatów.
- Posprzątane podwórka i przystrojone płoty.
- Czyste ulice, odświeżone wodą przez strażaków.
- Procesje w regionalnych strojach  z chorągwiami, figurami i obrazami.
- Sypanie kwiatów przez dzieci i dźwięki dzwonów i dzwonków.
- Śpiewy i głośna modlitwa przy 4 ołtarzach.
- Skupienie podczas procesji i nie skracanie sobie procesji- powrót z kościoła.
- Spotkania rodzinne w podniosłej formie.
 - Codzienne procesje przez oktawę (8 dni) wokół kościoła.
-  Zabieranie gałązek z ołtarzy do błogosławieństwa domów i ogrodów dopiero po zakończeniu oktawy, a nie podczas procesji. Tego nie róbcie: zrywanie bibuły, ozdób i gałązek, zanim przejdzie Pan Jezus, bo i po co? Gapienie się na uczestników procesji z okien, czy z rękami w kieszeni... żenada!
- Święcenie wianków z ziół i owoców w ostatnim dniu i stosowanie go podczas burz, żniw i chorób.
 - Błogosławieństwo dzieci- przepiękny obrzęd. Skorzystajcie, dopóki jesteście dziećmi.
            Pomyśl, jak możemy w tym roku uczcić Pana Jezusa?  Zachęcam do udziału we mszy św. o 10.00
i procesji ulicami miasta.
 Szczęść Boże!

09.06.20r.
Temat: Troskliwa królowa- św. Jadwiga.
Pomódlmy się z wczorajszą patronką, św. Jadwigą Królową; ,, Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament- teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen".
           Treści: Katecheza 60.
Św. Jadwiga Królowa Polski, żona Władysława Jagiełły musiała być bardzo dobrą osobą:
-Fakt ten przekazują nie tylko źródła kościelne czy hagiografie, ale większość kronikarzy świeckich. Jednym ze śladów jest też odbita stopa Jadwigi przy kościele NMP ,,Na Piasku" w Krakowie. Podobno sama doglądała budowy fundowanego przez siebie kościoła.
-Legenda mówi, że ślad ten został zostawiony, gdy rozmawiała ze smutnym kamieniarzem. Kiedy zapytała, co mu jest, ten odpowiedział, że nie stać go na leczenie jego chorej żony. Królowa Jadwiga oddała mu wówczas bezcenną złotą klamerkę i pantofelek obsadzany szlachetnymi kamieniami, by miał za co zapłacić lekarzom i aptekarzom.Wówczas postawiła niechcący bosą stopę na kamieniu świeżo polanym wapnem. Odbity ślad został obkuty przez kamieniarza, a następnia wmurowany w zewnętrzną ścianę świątyni. Można go oglądać do dzisiaj w Krakowie na ulicy Karmelickiej.
https://deon.pl/wiara/5-niezwyklych-faktow-z-zycia-sw-jadwigi-krolowej,395051
     
    Zadanie: W katechezie 60, s.134 znajdź zdanie: ,,Kilka dni później ożenił się on z Jadwigą i został królem 
Polski" i  popraw błąd  w zapisie nazwy  naszego kraju.
          W Trzebnicy mamy grób św. Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego i matki Henryka Pobożnego. To również ciekawa święta;  wspomnienie 16 X.
https:/kosciol.wiara.pl/doc/490489.Bosa-ksiezna-sw-Jadwiga-Slaska
Szczęść Boże!
03.06.20r.
Temat: Pierwszy pośród Dwunastu- św. Piotr. Nabożeństwo czerwcowe.

Pomódlmy się ,,Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa" o rozwój naszej wiary i zbawienie:
- Serce Jezusa, źródło życia i świętości- zmiłuj się nad nami,
- Serce Jezusa , dla nieprawości naszych starte- zmiłuj się nad nami,
- Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne- zmiłuj się nad nami.

        Treści: Katecheza 55; Mt 16,15- 19 ; J 21, 15- 17; Łk 5, 4- 10
       Św. Piotr:
I.Szymon, syn Jana ( Jony), rybak, wybrany przez Jezusa na pierwszego Apostoła  wśród 12, żonaty ( Jezus mu uzdrowił teściową), twardy i silny, brat Andrzeja- drugiego z 12, szedł po wodzie do Jezusa- aż zwątpił i zaczął tonąć, potrójny zdrajca- 3 razy się zaparł Jezusa, żałował zdrady i oddał życie, ukrzyżowany na życzenie głową w dół, pierwszy papież- Głowa Kościoła, zastępca Jezusa. Przedstawiany z kluczami do bram nieba i ze św. Pawłem (z mieczem). Wspomnienie 29 VI.
 II. Szymon Piotr- Kefas, Opoka, Skała.  Silny mężczyzna, rybak jest świadkiem cudownego połowu ryb, choć Jezus był cieślą i robotnikiem rolnym. Pochodził z Betsaidy, a mieszkał w Kafarnaum. U niego zamieszkał Jezus po opuszczeniu Galilei i Nazaretu. Pomimo zdrady, po zmartwychwstaniu Chrystus ponownie go wybrał na pierwszego spośród Dwunastu, czyli Apostołów. Czuwał nad wiernymi i rozwiewał wątpliwości, dotyczące Chrystusa. Napisał Ewangelię, ale dopiero Ewangeila jego ucznia Marka wejdzie w skład Pisma Św. Zachowały się jego 2 listy do gmin chrześcijańskich, w których podkreśla rolę zaufania Bogu i żalu za grzechy. Czynił cuda, nawracał, pomimo więzienia i prześladowań.
           W zeszycie napisz:
Cechy św. Piotra: silny fizycznie, uparty, odważny, strachliwy, słaby psychicznie, otwarty, ciekawy, pobożny, bogaty, wątpiący w wierze, prosty, niewykształcony, przywódczy. Które z tych cech zauważyłeś u siebie?
Moje apostolskie zadania do wypełnienia:
1. Żyć wg zasad wiary.
2.Modlić się w intencjach Kościoła.
3.Mówić dobrze innym o swej wierze.
4.Ofiarować swe cierpienia w intencjach Kościoła.
5. Czynić dobro z miłości-zawsze i wszystkim.
            Św. Piotr był zwyczajny do czasu spotkania z Panem Jezusem. To spotkanie odmieniło i wzmocniło jego wiarę, a dzięki pracy pozyskał więcej ludzi dla Chrystusa.
Szczęść Boże!
02.06.20r.
Temat: Duch Święty- Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca.
Pomódlmy się o potrzebne łaski modlitwą, którą do końca życia odmawiał św. Jan Paweł II:
,, Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

            Treści: Katecheza 54; J 14,16; Dz 2, 1- 4. 37- 38.
  Wczoraj był 2 dzień Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek. Pan Jezus zesłał na apostołów Parakleta: Pocieszyciela+ Ożywiciela+ Przewodnika+ Obrońcę+  Ducha Prawdy, Mocy i Natury.  Do nas przyszedł ten sam Duch- 2 Osoba Boska w czasie chrztu św. Podczas bierzmowania otrzymamy Jego moc do głoszenia wiary światu. Co zrobić z tak potężnymi darami: mądrości, rozumu, męstwa, rady,wiedzy (umiejętności), bojaźni Bożej, pobożności i .... wieloma milionami innych łask? 
- Korzystać mądrze, w sposób godny człowieka dla własnego rozwoju i środowiska, na chwałę Bożą!
                W Polsce Zesłanie Ducha Św. to Zielone Świątki: ,,Zielone Świątki- wchodzi zieleń w każde kątki''. Przystrajamy płoty i drzwi gałązkami brzozy i tataraku, gdyż  Duch Św. jest Panem żywiołów- wody, ognia, powietrza i ziemi. Jako Dawca Życia pozwala żyć przyrodzie, roślinom, zwierzętom i ludziom. Rozkazuje  Naturze, ożywia  i uśmierca swe stworzenie.
            W Kościele 2 dzień to urodziny Kościoła; Matki Kościoła. Także święto ruchu ludowego, gdy chłopi, na czele z Wincentym Witosem połączyli stare tradycje z wystąpieniami o prawa chłopów do współgospodarzenia Polską.
          Zapis do zeszytu: ,,Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze" J 14, 16.
Dorysuj 4 żywioły: wodę, ogień, ziemię i powietrze. Podpisz: Duch Święty jest Panem żywiołów, życia i śmierci.
 Szczęść Boże!
27.05.20r.
Temat: Św. Brat Albert- być jak bochen chleba.
Pomódlmy się za potrzebujących: chleba, wody, mieszkań, rodziców, wolności, zdrowia i życia:,,O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta- módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy: 3X
Treści: Katecheza52; J 6,1-15.
           Czy wiesz, ile kosztuje bochenek chleba? Ile czasu musi rodzic pracować na 1 chleb? Jaki chleb czy bułka ci smakuje? Co się dzieje z wczorajszym chlebem? Gdzie trafiają resztki jedzenia i chleb?
Na świecie wiele milionów (!) ludzi codziennie , latami przymiera głodem. W Polsce jeszcze 100 lat temu wielu ludzi pracowało za ,,kromkę chleba ". Chleb żegnano krzyżem, zanim go pokrojono na cienkie kromeczki. Całowano kromkę, która upadła na ziemię i,  jak słyszałam od mojej babci, chleb wieszano w koszyczku pod sufitem, żeby go za szybko dzieci nie zjadły. ,,Za chlebem" emigrowano za ocean i walczono o wolną Polskę.
           To nie bajki i nie tak dawne dzieje, więc warto powrócić do szanowania chleba i żywności.

               Dziś poznamy człowieka, bardzo potrzebnego, pomimo, że żyjemy już w XXIw.
To Adam Chmielowski: artysta malarz ( dzieło ,,Ecce homo"), zdolny uczeń, przystojny młodzieniec, świetny tancerz, z bogatej rodziny, patriota ( udział i utrata nogi w powstaniu styczniowym 1863r.), bywalec salonów i dobrze zapowiadający się artysta.  To wszystko nie daje mu radości, więc szuka sposobu na pełniejsze życie. Znajduje je wśród nędzarzy, złodziei, wykolejeńców i innych ludzi z marginesu społecznego.
Mieszka z nimi, dzieli się tym, co ma, a zyskuje....wszy, oburzenie i śmiech znajomych artystów, choroby i spokój duszy. Nareszcie odnalazł sens życia i szczęście! Wzorem św. Franciszka ubrał brązowy habit i zabrał się do pracy. Założył zgromadzenie braci albertynów, a po latach powstanie zgromadzenie sióstr albertynek. Wkrótce dołączyli do niego inni, którzy pomagali biednym sobą, swoją obecnością, cierpieniem  i miłością. Organizowali przytuliska (schroniska) , ogrzewalnie, domy opieki dla bezdomnych i odtrąconych.
            Pomoc wśród nędzarzy zaczęła przynosić efekty: złodzieje zabierali się do pracy, alkoholicy ,,opuchlaki" pomagali innym nałogowcom, kobiety ulicy uczciwie zarabiały na swe utrzymanie. Prości ludzie i najbogatsi wspierali przytuliska, pomagając mądrze w wydostaniu się z nędzy i rozmnażaniu przestępców.
            Wyniszczony pracą i chorobami  brat Albert zmarł w dzień Bożego Narodzenia, 25 XII 1916r.( w 3 roku I wojny światowej) wśród swych nędzarzy, w opinii świętego . Jego dzieło trwa do dziś- wolontariat działa wg pomysłów Br. Alberta, a w samym Wrocławiu mamy i albertynów i albertynki z kilkoma schroniskami i jadłodalniami. Jan Paweł II w 1983r. ogłosił go błogosławionym, a w r.1989- świętym.
               W zeszycie zapisz motto św. Br. Alberta: ,,Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny". W każdym człowieku można zobaczyć twarz Chrystusa. Św. Br. Albert, dzieląc los z najuboższymi pozwolił im zrozumieć, że mogą być ludźmi wartościowymi. Kierując ich w stronę Chrystusa odbudowywał w nich godność, którą zniszczyły ubóstwo i grzech.
Zastanów się, czy mógłbyś działać w wolontariacie? Możemy   modlić się, pomagając modlitwą wolontariuszom  i ich podopiecznym. Szanując żywność, mądrze kupując i dzieląc się żywnością  wspieramy  dzieło samego Boga i stajemy się ,,dobrzy jak chleb". To najlepszy sprawdzian naszego człowieczeństwa.
 Szczęść Boże!

26.05.20r
Temat: Św. Bernadetta- wybrana przez Maryję. Dzień Matki.
Pomódlmy się za wszystkie mamusie: ,,Pod Twoją obronę", a zmarłym : ,,Wieczne odpoczywanie".
             Treści: Katecheza 50, pieśń ,,Po górach, dolinach".
,,Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga,
skazał Go na wygnanie.
Bóg, pochyliwszy smutnie głowę,
odszedł bez słowa,
ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka,
który był Jego ojczyzną..."
                          Roman Brandstaetter
              
Straszne? Już nie! Pan Bóg przez swego Syna, Jezusa Chrystusa ofiaruje nam zbawienie. I tak, jak w naszym zwyczajnym życiu ( patrz oferta w sklepie )  człowiek, ,,ja "mogę z tej oferty skorzystać albo przejść obojętnie czy ją odrzucić. Bóg, szanując naszą decyzję nie rezygnuje z naszego zbawienia, ale włącza swą Matkę, byśmy za Nią podążali. Zapoznaj się z historią św. Bernadetty Soubirous.18 razy Maryja  Niepokalanie Poczęta się z nią spotykała, by nawracać ludzi. Ludzie wrogo ją traktowali. Przykłady:
1. Koleżanki nazwały ją ,,głupią dewotką".
2. Matka skrzyczała ją i zakazała chodzenia do groty.
3. Lekarz nakazał ją zbadać, by ,,zdemaskować oszustwo".
4. Ksiądz proboszcz jej nie uwierzył.
5. Była przesłuchiwana i zastraszana przez komisarza policji.
6. Lokalne gazety kpiły z niej i ją ośmieszały.
            Pomimo wrogości, chorób i niezrozumienia dokonywały się uzdrowienia chorych i wiara niedowiarków.
Po ostatnim objawieniu Bernadetta przyjęła I Komunię św., wstąpiła do zakonu , ale ciężko chora nie brała udziału w poświęceniu bazyliki i koronacji figury NMP w Lourdes. Zmarła 16 IV 1879r., mając 35 lat.
W 1925r. ogłoszono ją błogosławioną, a w 1933r. świętą. Od śmierci jej ciało nie ulega rozkładowi, a Lourdes jest miejscem uzdrowień. Maryja nadal potrzebuje ludzi- nas, byśmy się modlili i pokutowali za siebie i innych.
          Pomódl się, dziękując Bogu za swą Mamusię.
          W zeszycie zapisz krótką notatkę o św. Bernadce.
 Szczęść Boże!
20.05.20r.
Temat: Św. Teresa z Kalkuty-służyć  Jezusowi przebranemu za żebraka.Wniebowstąpienie Pańskie.

Pomódlmy się o błogosławieństwo Boga w naszych rodzinach i ustanie pandemii ,,Modlitwą pokolenia JP II"- ,,Boże miłosierny i wszechmogący, nazywają nas pokoleniem Papieża z Polski, ,,Pokoleniem JP 2". Pozwól nam za jego modlitewnym wstawiennictwem przed Twoim obliczem, abyśmy byli godni tego imienia. Chcemy pamiętać jego nauczanie i czuwać wiernie w miejscach, gdzie żyl i gdzie pielgrzymował. Pragniemy trwać w wierności obietnicom i ślubowaniom, szczególnie tym składanym na Jasnej Górze i we wszystkich sanktuariach Matki Zbawiciela. Daj nam, Ojcze niebieski, radośc wysłuchania naszych błagań o potrzebne dary, które zanosimy do Ciebie za przyczyną naszego umiłowanego orędownika, św. Jana Pawła II. Amen"
       Treści: Katecheza 51, Łk 10, 25a. 29- 37.  Matka Teresa otrzymała  w 1989r. Pokojową Nagrodę Nobla. Całe życie ofiarowała, pracując dla biedoty w najuboższych miastach świata. Jest wzorem ofiarności i oddania się Bogu, choć żyła w świecie, uważanym za opuszczony przez ludzi i Boga. Nas uczy radości z najmniejszego dobra i postawy służenia innym za ,,Bóg zapłać"czy uśmiech. Czasem są to niechęć, drwina czy przekleństwo, które, ofiarowane Bogu zamieniamy w dobro.Wspomnienie 5 IX.
W zeszycie zapisz: Przepis na dobre życie:
Ja + cisza = modlitwa.
Ja + modlitwa = wiara.
Ja + wiara = miłość.
Ja + miłość = służba.
Dodaję: uśmiech, czas, słodycze, zabawki, grosiki z wyrzeczeń, pilność w nauce itd.
            Zapamiętam: Służba jest darem Boga, choć nie zawsze mile widzianym i docenianym.Służąc ludziom zyskuję niebo. Wniebowstapienie Pańskie- 24 V 20r. Od 22 V Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Inne Tereski: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św.Teresa z Avila, zwana Wielką.
Szczęść Boże!

19.05.20r.
Temat: Dar na 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II.
Pomódlmy się modlitwą, którą Maryja w Fatimie nauczyła dzieci: ,,O mój Jezu- przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.Amen."
           Treści: Mt 16, 18- 19, ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Dar na 100.lecie...".
100 lat temu, 18 maja 1920r. w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła. Dla jego bliskich był to cud- tak, jak cudem jest każde życie ludzkie.
              Na mapie znajdź  miejsce swego urodzenia i Wadowice, miejsce urodzenia św. Jana Jana Pawła II.
               W zeszycie napisz: Szczególne miejsca i wydarzenia w życiu KarolaWojtyły:
I. 18 V 1920r. - dom rodzinny w Wadowicach: narodziny Karola Józefa Wojtyły.
II. 20 VI 1920r. - kościół- chrzcielnica: chrzest św.- otrzymał imiona Karol Józef.
III. 1929- 1938r. -kościół: był ministrantem.
IV. 1930- 1938r. - Gimnazjum im. Marcina Wadowity: nauka i matura, teatr.
V. 1939-1945r. -studia na UJ w Krakowie. II wojna św. - tajne nauczanie, praca, seminarium.
VI. 1945- 1978r.- 1 rok w parafii w Niegowici, studia w Rzymie, kapłan, biskup i kardynał w Krakowie, wykładowca na KUL w Lublinie.
VII. 16 X 1978r - Watykan: papież Jan Paweł II.
VIII. 2 IV 2005r. - śmierć  po 27 latach pracowitego pontyfikatu.
             W roku 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II dziękujemy Bogu za jego życie i wiarę (Dar na 100. lecie). Pomyśl: co możesz ofiarować Bogu? Zawsze może to być modlitwa, dobry uczynek dla bliskich, zwierząt i roślin. Jeśli ci jest smutno- powiedz o tym Jezusowi i Maryi, jak to robił Lolek. Słuchaj i kochaj siebie, rodziców i świat- to najlepsze lekarstwa na problemy. Ze św. Janem Pawłem II powiedz Maryi: ,,TOTUS TUUS, czyli CAŁY TWÓJ!"
 Szczęść Boże!
13.05.20r.
Temat: Matka Boża z Fatimy prosi o modlitwę za światem.

 Pomódlmy się, ofiarując sprawy naszych rodzin i domowników Panu Bogu: ,,Pod Twoją obronę".
             W tym tygodniu mamy ,,Zimnych ogrodników": 12 V św. Serwacego, 13 V św. Pankracego, Matki Bożej Fatimskiej i rocznica zamachu na życie papieża Jana Pawła II; 14 V św. Bonifacego i ,,Zimną Zośkę" 15 V. Przez wieki ludzie przewidywali nadejście w tych dniach zimnego frontu atmosferycznego, a dziś matematycznie prognozujemy pogodę i los naszej planety, gdy nie zatrzymamy zmian klimatu.
15 maja to też ,,Dzień Niezapominajki", czyli szczególnej ochrony przyrody. Zbieramy śmieci z lasu i miejsc spacerowych, chroniąc środowisko.

            Treści: Pan Bóg czuwa nad światem- Opatrzność Boża. Jednak, dając ludziom wolną wolę, pozwala im decydować o własnym losie i podejmować decyzje, skutkujące np. globalnym kryzysem czy zniszczeniem przyrody. Zawsze jednak daje nam czas na opamiętanie się i wspiera człowieka w dobru.
103 lata temu, w Fatimie w Portugalii Maryja przez pół roku, od 13 maja do 13 października modliła się z Łucją, Hiacyntą i Frankiem o pokój. Przez dzieci przekazywała prognozy dotyczące losu świata, poszczególnych narodów i ludzi w tzw. tajemnicach fatimskich. Prosiła szczególnie dzieci o modlitwę za światem: o pokój, miłość i zgodę. Dziś znamy te tajemnice i wiemy, że modlitwą i świadomym działaniem możemy wprowadzać pokój między ludźmi. Mamy obowiązek dbania o czyste powietrze, oszczędzania przyrody i jej zasobów-w przeciwnym razie sami się zniszczymy. Modlitwa jest narzędziem, dzięki któremu włączamy samego Boga, Jego Moc w nasze działanie.
          Dziś, gdy cierpimy z powodu pandemii, potrzeba jeszcze więcej modlitwy, by ocalić świat od zagłady.
Dlatego modlimy się na różańcu, w czasie Majówki, pacierza i w każdej wolnej chwili prosimy Boga o pokój na świecie. Przepraszamy Go za obojętność religijną i zaniedbanie modlitwy i sakramentów.
          Św. Ojciec Pio powiedział, że ,,gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem".
          Zapis w zeszycie: Maryja w Fatimie prosiła: ,,Jestem Królową Różańca Świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do odmiany życia, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i pokutowali za grzechy"
Nie zapomnię o codziennej modlitwie, a raz w tygodniu jedną dziesiątkę różańca odmówię w intencji pokoju na świecie ( 1x ,,Ojcze nasz", 10x ,,Zdrowaś Maryjo" i 1x ,,Chwała Ojcu i Synowi ..."- można nawet na palcach).
Fatima: córka Mahometa, proroka w islamie .Dla muzułmanów Jezus jest prorokiem,więcMaryję szanują jako Matkę Proroka. Fatwa: oficjalne pouczenie, opinia uczonego- teologa muzułmańskiego.

Szczęść Boże!

12.05.20r.
Temat: ,,Dobry pasterz"- św. Stanisław ze Szczepanowa.
Pomódlmy się za rządzących światem i naszym krajem: ,,Św. Stanisławie, biskupie i męczenniku- módl się za nami!" 3X
            Treści: Katecheza 59, J 10,11- 16. Jesteśmy w Krakowie, stolicy Polski. Biskup krakowski  Stanisław nie pozwalal na okrutne traktowanie poddanych przez króla Bolesława Śmiałego( wcześniej Szczodrego) i złe traktowanie rycerzy i ich rodzin. Wypomniał królowi niemoralne życie i wykluczył go z Kościoła, gdy król nadal trwał w grzechu. Rozzłoszczony wladca nakazał ściąć mieczem głowę biskupa. Morderstwa dokonano podczas sprawowania mszy św., co wzburzyło poddanych. Biskupa ogłoszono świętym i patronem Polski, a władcę wkrótce wygnano z kraju. Udał się do szwagra na Węgry, gdzie został zabity w niejasnych okolicznościach.
        Przed grobem św. Stanisława składano wojenne trofea,m.in. krzyżackie sztandary po zwycięstwie pod Grunwaldem w 1410r., a po odsieczy wiedeńskiej w 1683r. król Jan III Sobieski umieścił tam wielkie chorągwie wezyra. Wielkim czcicielem Świętego był papież Jan Paweł II, też broniący zasad moralnych w życiu.
            8 maja, w liturgiczne wspomnienie św. Stanisława ze Szczepanowa oddajemy chwałę Bogu, prosząc o odwagę i męstwo w życiu Bożymi przykazaniami. 
           W zeszycie narysuj atrybuty(symbole)  Świętego. Znajdź w historii  daty panowania króla Bolesława Śmiałego- zapisz, który to wiek. Na mapie Polski znajdź Kraków i Szczepanów.
Szczęść Boże!

06.05.20r.
Temat: Jan Apostoł- wierny przyjaciel Pana Jezusa.

Pomódlmy się, dziękujac Bogu za deszcz: ,,Chwała Ojcu..."3X.
           Treści: Katecheza 48, Mt 17, 1-3; Mk 14, 32-35; J 19, 25- 27; J 15,14.
Kto pamięta pieśń z I Komunii św. ,,Bóg jest Miłością"? Bóg jest Miłością, zbawieniem duszy i kocha bardzo mnie, dziecię swe. Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest Miłością(bis), miłuje mnie.
O miłości, prwdziwym bohaterze  i o Bogu, który jest Miłością jest dzisiejsza katecheza.
            Św. Jan Apostoł, najmłodszy z apostołów i najbardziej odważny-jako jedyny stał pod krzyżem Mistrza. Łagodny, wierny i ufny, i, choć lekceważony przez innych apostołów, przez Jezusa umiłowany jak brat i przyjaciel. To jemu Jezus powierzył swą Matkę i jedyny, który umarł śmiercią naturalną, mając prawie 100 lat. Był w najważniejszych momentach życia Jezusa. Razem z Piotrem nawracał ludzi, później  zawędruje do Grecji. Jest autorem najmłodszej  Ewangelii, (napisanej po zburzeniu świątyni w r.70 n.e.), 2 listów i Apokalipsy, dających nadzieję zbawienia, optymizm i chęć do uczciwego życia. Będąc umiłowanym uczniem i miłując Jezusa, wszystko, co napisał jest Miłością.
             W zeszycie napisz i zapamiętaj: ,,Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję"( J 15,14). Św. Jan Apostoł naucza o miłości Jezusa. To, co widział i przeżył nazwał miłością Boga, bo sam Bóg jest Miłością. My od chrztu św. jesteśmy umiłowanymi uczniami Pana Jezusa i możemy swym życiem głosić Bożą miłość. Wspomnienie: 27 grudnia, 2 dni po Bożym Narodzeniu; święcimy wino.
Szczęść Boże!

05.05.20r.
Temat: Tomasz- lekcja wiary.
 
Wczoraj był  Dzień Strażaka. Pomódlmy się, dziękując Bogu za ich ofiarną służbę: ,,Pod Twoją obronę...".
Św. Florian(III/IVw. n.e.)- patron strażaków, hutników,garncarzy i piekarzy; rzymski oficer;przedstawiany z naczyniem do gaszenia ognia. Zmarł 4 V 304r. w Austrii.
           Treści: Katecheza 46, J 20, 24-29. Gdy przyszedł Jezus do apostołów, Tomasz był nieobecny. Nie uwierzył w zmartwychwstanie Mistrza. Obiecał, że uwierzy, gdy włoży palce w rany i dłoń w bok Chrystusa. Zobaczywszy Pana przed sobą wyznał z mocą ,,Pan mój i Bóg mój!". Nazwany Didymos,czyli Niedowiarek żarliwie będzie głosił Ewangelię, dotrze aż do Indii i odda życie za Chrystusa. Pan Jezus nam obiecał,,Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". A Ty, czy wierzysz w zmartwychwstałego Chrystusa?
A może potrzebujesz dowodów i masz wątpliwości? Nie martw się, nie jesteś wyjątkiem, a przed Tobą wielu wątpiło, tak jak Tomasz. Tak się dzieje, gdy zaniedbujemy spotkań z Jezusem, modlitwy, mszy św. Gdy pojawiają się wątpliwości w wierze- szukamy pomocy u księży,  zaufanych osób, w Biblii, sakramentach czy dobrych książkach. Sytuacja jest podobna do choroby- szukamy pomocy u lekarza rodzinnego, specjalisty, pytamy znajomych i aptekarzy. I też często mamy wątpliwości, czy dany lek czy porada pomoże. Ważne,byśmy szukali pomocy, a Chrystus nami pokieruje.
          Zadanie domowe: Pomódl sie o ustanie epidemii i podziękuj Bogu za strażaków. Są to nasi superbohaterowie. Wyznaj Chrystusowi: ,,Pan mój i Bóg mój!''
Zachęcam do Majówki.
Szczęść Boże!

29.04.20r.
Temat: Wizerunek Mistra- św. Weronika. Majówka.
 Pomódlmy się do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa: ,, Panie Jezu- okaż nam swoje Oblicze, a będziemy zbawieni".
            Treści: Szymon Cyrenejczyk pomógł Jezusowi, bo go zmuszono. Weronika(tradycja  nadała jej to imię w IV w. n.e.)idzie za Jezusem  i, pomimo groźby utraty życia ze strony żołnierzy - ociera twarz Jezusowi. Na chuście odbija się Oblicze Chrystusa. Jej postać została utrwalona w VI stacji Drogi krzyżowej. Weronika- po grecku ,,vera eikon", czyli ,,święte oblicze".
          Notatka w zeszycie: Św. Weronika otrzymała od Zbawiciela odbicie Jego twarzy. Odwaga, współczucie i pomoc potrzebującym zawsze są nagrodzone. Każdy  ma taką ,,chustę Weroniki", czyli zdolności i możlliwości czynienia bezinteresownie i taktownie dobra. Modląc się Koronką do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa wypraszamy  łaski dla żywych i zmarłych.
Nie zapomnij:
Przez cały maj, poświęcony Matce Bożej modlimy się, odmawiając lub śpiewając ,,Litanię loretańską" i pieśni Maryjne( są w książeczce do modlitwy). Przystrajamy figury, kapliczki czy domowe ołtarzyki Mamusi Jezusa.
1 V- św. Józefa Robotnika, Święto Pracy. Dziękujemy Bogu  za pracę bliskich, szanujemy wytwory cudzej pracy i prosimy o godne warunki dla pracujących.
2 V- Dzień Flagi- zawieszamy flagę/ chorągiewki w widocznym miejscu. Polecamy los naszej Ojczyzny Bożej Opatrzności. Poległym w jej obronie ,,Wieczny odpoczynek..."
3 V- msza św. jak w każdą niedzielę, Królowej Polski z Jasnej Góry- ,,Apel Jasnogórski" o 21.00 i ,,Litania loretańska".
Szczęść Boże!
28.04.20r.
Temat:Szymon z Cyreny- przypadkowy przechodzień. Tydzien Biblijny.
Pomódlmy się, wielbiąc Boga ,,Cwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św. ..."
           Treści: Zapoznaj się z katechezą 45. Mt 27,32 (Mk 15,21; Łk 23,26). Aż trzech z czterech Ewangelistów opisało  Szymona z Cyreny, którego żołnierze rzymscy zmusili do niesienia krzyża z Jezusem.  Dla nas jest to przykład niesienia pomocy innym, potrzebującym, nawet wbrew sobie.  Szymon wziął udział w dziele odkupienia ludzi, choć nie zdawał sobie z tego sprawy.  Przez nas też Bóg działa w świecie. Pomyśl, ile razy, niechętnie, wbrew podszeptom sumienia czy rozumu pomogłeś komuś w potrzebie? To Bóg stawia nas na drodze potrzebujących, by im ulżyć.  Możemy pomagać jak Szymon-z musu. Możemy z chęci, powoli, np. stawając w obronie słabszych i broniąc swej wiary.
         W Tygodniu Biblijnym znajdź czas dla siebie i Jezusa. Spotkasz Go w Biblii- wystarczy otworzyć na dowolnej stronie i czytać. Szczęść Boże!

22.04.20r.
Temat: Marta i Maria- dwie dobre cząstki. Dzień Ziemi.

Pomódlmy się, polecając Bogu los naszej planety: ,,Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu- jak była na początku, teraz,i zawsze, i na wieki wieków.Amen"3X
          Treści: Zapoznaj się z perykopą biblijną Łk 10, 38-42 i katechezą 43.
Dwie kobiety reprezentują odmienne postawy wobec Jezusa. Marta skupia się na pracy i służbie innym. Maria słucha i, wg siostry traci czas. Dla Jezusa obie postawy są ważne i dopełniają się. Jednak praca i służba innym powinny wypływać ze słuchania Boga i osobistej modlitwy. Taką osobą była,m.in. św. Matka Teresa z Kalkuty, ciężko pracująca w dzielnicach nędzy i jednocześnie znajdująca czas na długie modlitwy. Jej praca i praca wielu wolontariuszy były modlitwą.
          22 IV- Dzień Ziemi, obchodzony w tym roku już po raz pięćdziesiąty. W Polsce od 1990r.,  a na świecie od r. 1970. Święto naszej planety to 21 III- równonoc wiosenna, ale w świecie ustalono, że 22 IV będzie Dniem Ziemi dla upamiętnienia manifestacji ekologicznej, która odbyła się 22 IV 1970r. w USA. Wzięło w niej udział 20 mln Amerykanów.
 Los naszej planety, stworzonej przez Boga i nam danej  jest w naszych rękach. Możemy ją rozwijać albo zniszczyć. Dobrym sposobem jest ratowanie środowiska naturalnego poprzez zbiórki elektrośmieci  i zbieranie śmieci. Ja z każdej wycieczki czy spaceru przynoszę do domu 10 śmieci (więcej nie mogę, bo rodzina się buntuje). Zachęcam też do przemyślanych zakupów- opakowania zostawiamy w sklepie.
         W zeszycie: Narysuj kulę ziemską, a w niej Martę i Marię (schemat).Napisz ich imiona i postawy- praca i służba oraz modlitwa i słuchanie.
Jeśli cierpliwie dotrwałaś/eś do końca katechezy- jesteś super! Szczęść Boże!

21.04.20r.
Temat: Nikodem- nocne rozmowy. Miłosierdzie Boże.
 
Pomódl się do Jezusa Miłosiernego ,,Jezu, ufam Tobie!'' 3X
          Treści: Zapoznaj się z perykopą-J 3,1-5.( Katecheza 42 lub Biblia audio superprodukcja)) Nikodem, dostojnik żydowski poszukuje prawdy. Jego rozmowy można nazwać modlitwami, gdyż rozmawiał i spotykał się z Bogiem. Nie rozumiał, więc pytał. Spotykał się z Jezusem nocą, co było praktykowane wśród żydowskich nauczycieli.
Nie rozumie, czym jest, fizycznie niemożliwe ,,powtórne narodzenie człowieka".Pan Jezus tłumaczy, że są to urodziny z wody i Ducha, czyli dla królestwa Bożego. Jest ono tam, gdzie jest dobro. My narodziliśmy się powtórnie podczas chrztu św., z wody i Ducha Św. Łaska chrztu św.pomaga nam być dobrymi, ale musimy ją rozwijać. Gdy się modlimy, poszukujemy prawdy, mamy wątpliwości i szukamy bliskości Boga-jest w nas królestwo Boże. Rozwijamy go w swoim środowisku-w  szkole, w domu, na osiedlu, w necie, na wycieczce....
      W zeszycie: Zapisz temat i datę. Napisz ozdobnymi literami wezwanie: ,,Jezu, ufam Tobie!"Alleluja!

15.04.20r.
Temat:
Jair- i po co płakać? Radosny czas Wielkanocy.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!  Pomódl się Koronką do Miłosierdzia o większą wiarę dla ludzi dotkniętych cierpieniemi śmiercią.
        Treści: Jair był zwierzchnikiem synagogi.Zajmował się miejscem, gdzie Izraelici gromadzili się na modlitwy i spotkania.  Na kolanach prosił Jezusa o uleczenie córki, gdyż wierzył , że tylko On może ją uzdrowić. Zanim skończył prośbę, 12-latka umarła. Jezus, nie zważając na  płaczący tłum nakazuje ojcu, by wierzył i się nie bał. W domu dotknął ręki dziewczynki i rozkazał: ,,Dziewczynko, wstań!". Dziewczynka wstała, a Jezus polecił, by jej dano jeść. Porównaj- Łk 8,41-42. 49-55.
         Zapis w zeszycie: Cud- niezwykłe, nadprzyrodzone zjawisko, dokonane przez Boga z miłości do człowieka w celu umocnienia jego wiary. Pan Jezus dokonał cudu- wskrzesił dziewczynkę. Dziś też, każdego dnia  dokonuje nadprzyrodzonych znaków i cudów, a zwłaszcza gdy widzi cierpienie i ból. Wysłuchuje tych, którzy w Niego wierzą. Alleluja!

08.04.20r.
Temat:Cierpiąca kobieta- dotyk wiary. Triduum paschalne.

Pomódl się w intencji pracowników służby zdrowia i ich pacjentów- ,,Pod Twoją obronę..."
          Treści: Zastanów się, co wspólnego mają: chora od wielu lat na krwotok kobieta( Łk 8,42b-48) i współcześnie chorzy? Jeśli odpowiedzią jest ból, samotność, brak leku i niepewność jutra a nawet śmierć-mądrze myślisz.  Wspólny, pomimo 2000 lat jest Chrystus. Kobietę uzdrowiła wiara i dotyk Jezusa. Za naszych chorych modlimy się( to jest wiara) i polecamy ich Jezusowi. Cuda istnieją i dzieją się na naszych oczach, np. ozdrowieńcy w podeszłym wieku.
Zapis w zeszycie: ,,Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!'' (Łk 8,48). Wiara jest okazaniem pełnego zaufania Bogu i poddaniem sie dobrowolnie słowu usłyszanemu od Niego.
             Zachęcam do uczestnictwa w liturgii Triduum paschalnego( Wielki Czwartek,Wielki Piątek i Wielka Sobota ) i rezurekcji poprzez radio lub TV.  Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Tobie i Rodzinie zdrowia, błogosławieństwa Bożego i dużo wiary w moc Zmartwychwstałego. Alleluja!

07.04.20r.
Temat
: Apostołowie- to znaczy posłani.Wielki Tydzień.
Pomódl się o zdrowie dla chorych i we własnych intencjach ,,Któryś za nas..."
             W katechezie 39 zapoznaj się z Łk 6, 12-16. Pan Jezus potrzebował pomocy ludzi, by iść do ludzi i nawracać ludzi. Dziś potrzebuje nas do pomocy w ewangelizowaniu,tzn. głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu, czyli głoszeniu Jezusa. Czynimy to m.in.pracą , nauką i modlitwą.
           Zapisz w zeszycie:Pan Jezus modlił sie przed wyborem apostołów. Wybrał12 apostołów. Dał im władzę nad złymi duchami. Mieli głosić Ewangelię i uzdrawiać ludzi.Wybrał też 72 uczniów.Następcy apostołów dzisiaj to papież, biskupi i księża.
Punktacja i oceny ze sprawdzianu:0- 10 (1), 11-13(2), 14-16(3), 17-19(4), 20-22(5), 23-26(6).
Dział II: 1c,2b,3a,4b, 5b,6a,7a,8a,9b,10c,11a,12a,13b,14a,15a,16c,17c,18a.
Dział III: 1a,2b,3b,4a,5a,6a,7a,8b.
Szczęść Boże!
 

25.03.2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działów II i III.

Zadanie do wykonania: Modlitwa ,,Ojcze nasz”z papieżem Franciszkiem o ustanie epidemii.
Powtórzenie wiadomości z działów II i III- tematy w zeszycie.
Na końcu rozdziałów II i III mamy test ,,Sprawdź swoją wiedzę”- szukamy treści w podręczniku, Biblii i zeszycie.

Kto posiada ćwiczenia może je uzupełniać.
Biblia.
Katechizmy.pl, katecheza.pl,deon.pl, apostoł.pl
YT-Biblia, Historie Starego i Nowego Testamentu, KKK.

31.03.2020 r.

TEMAT: Sprawdzian wiadomości z działów II i III.

Modlitwa ,,Któryś za nas cierpiał rany…”

          Rozwiązujemy testy z rozdziałów II i III ,,Sprawdź swoja wiedzę”  z podręcznika. Zaznaczamy odpowiedzi, zapisujemy wynik i przesyłamy odpowiedzi. Obliczamy wyniki uczciwie, bo jesteśmy chrześcijanami- zachowujemy wyniki.
        
Proszę o podanie liczby uzyskanych punktów lub przesłanie zdjęcia zaznaczonych odpowiedzi (max. 18+8 pkt możliwych). Proszę wysłać odpowiedzi na adres mailowy m.sierpinska@psp3jl.pl (poczta home.pl) do godziny 10:00 dnia 01.04.2020 r.(środa).

Obowiązują treści omówione wcześniej na katechezie i zapisane w zeszycie.

01.04.2020 r.
Temat:
Szymon Piotr- złowiony rybak. Niedziela Palmowa
Katecheza 38
         
Zapoznaj się z okolicznościami powołania Piotra - Łk.5, 1-11
Warto przypomnieć sobie słowa, które skierował do młodych św. Jan Paweł II! Nie bój się, wypłyń na głębię!
https://www.youtube.com/watch?v=lQWtOqIAvMA
         
Zapisz w zeszycie "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił!" (Łk 5, 10)
Pomódl się o wsparcie za przyczyną św. Jana Pawła II (2 kwietnia przypada 15 rocznica śmierci JPII).
Na Niedzielę Palmową zrób lub znajdź w domu palmę. W samą Niedzielę niech ją pokropi wodą święconą mama lub tato: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawi w widocznym miejscu.
Pamiętaj o uczestniczeniu we mszy świętej przez radio, TV lub inne media.
Sprawdzian
od 0-10 pkt - niedostateczny
11-13 pkt - dopuszczający
14 - 16 pkt - dostateczny
17-19 pkt - dobry
20 - 22 pkt - b.dobry
23-26 pkt - celujący

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free