Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 0b


23.06.20r.
Temat: Wakacje z Panem Bogiem. Dzień Taty.
Pomódlmy się, ofiarując Bogu swój czas i codzienne sprawy: ,,Aniele Boży". Za tatusiów powiedzmy do Najlepszego Tatusia, czyli Abby: ,,Ojcze nasz".
             Treści: Katecheza 54.
Przez cały rok szkolny spotykaliśmy się z naszym najlepszym Przyjacielem- Panem Jezusem. W wakacje też o Nim nie zapomnimy. W domu, w górach, nad morzem, w lesie czy na łące będzie czuwał nad nami kochający Bóg. Będziemy odpoczywać i nabierać sił do pracy w I klasie. Tą siłę da nam Pan Jezus  podczas modlitwy i mszy świętej w każdą niedzielę. Pan Jezus ucieszy się, gdy zobaczy, że bawicie się bezpiecznie i mądrze wypoczywacie. Dlatego poprośmy  Go: ,,Panie Jezu- zapraszam Cię na moje wakacje!"
Jeśli chcesz- wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń na s.110.
          
  Przez cały dzień świętuj z Tatą ( i Dziadkiem- starszym Tatą)  i staraj się, by był szczęśliwy. Podczas modlitwy powiedz Bogu, by był blisko spraw wszystkich tatusiów, ojców i opiekunów- jak św. Józef  przy Jezusie.
    Dziękuję Wam za pracę na religii, uśmiech i życzę wspaniałych wakacji.
Rodzicom dziękuję za współpracę i zaangażowanie w rozwój wiary.
Szczęść Boże!

19.06.20r.
Temat: Wakacje z Panem Bogiem. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pomódlmy się, ofiarując Bogu swój czas i codzienne sprawy: ,,Aniele Boży".
           Treści: Katecheza 54.
Rodzice mają urlop, a my mamy wakacje. Wakacje to czas odpoczynku od codziennej nauki i pracy.  Więcej czasu możemy poświęcić rodzinie. Od chrztu świętego jesteśmy Rodziną Dzieci Bożych, więc nie zapominajmy o Bogu, który nas kocha tak, jak się kocha swe dzieci. Dlatego, mając więcej czasu będziemy spotykać się z Bogiem w kościele na mszy św. To w niedziele, a każdego dnia, idąc na spacer, czy przechodząc obok kościoła przywitamy się z Panem Jezusem: ,,Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...". Możemy powiedzieć Bogu: ,,Ojcze nasz" czy ,,Zdrowaś Mario", przecież już umiemy się modlić. Bogu wystarczy poświęcić kilka minut codziennie, a On czuwa nad nami cały czas.
           Warto, będąc w innej miejscowości pozwiedzać kościoły, przyjrzeć się kapliczkom i figurom przy drodze i przywitać Pana Jezusa ,,Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".
Widząc znajomych pozdrawiamy ich: ,,Cześć", ,,Dzień dobry" czy ,,Witaj"i od razu czujemy się lepiej.
Im też jest miło i od razu mają lepszy dzień.
              Pamiętaj: Pan Jezus czeka na nasze powitanie i modlitwę w kościele i w domu. Gdy się modlimy cieszy się i ma lepszy humor, bo kochając nas  też chce być kochany.
Jeśli chcesz- wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń na s.110.
Szczęść Boże!
09.06.20r.
Temat: Boże Ciało- z Panem Jezusem idziemy przez miasta i wsie.

Pomódlmy się o zdrowie dla chorych i szczęśliwy tydzień dla dzieci i ich rodzin: ,,Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki , wieków. Amen"
          Treści: Katecheza 46.
UWAGA: udział w procesji z zachowaniem środków ostrożności. W razie braku pozwolenia na organizację procesji- bierzemy udział w samej we mszy św.
Przed nami wielka uroczystość- Boże Ciało.  Na spotkanie z Panem Jezusem chodzimy  do kościoła, ale tym razem to Pan Jezus odwiedzi nas i naszą miejscowość. Kapłan przełoży Hostię, czyli Pana Jezusa w malutkim Chlebie do monstrancji i będzie Go niósł ulicami do ludzi. Monstrancja to przedmiot ze złota,w kształcie słońca, z małym okienkiem w środku. Przez to okienko Pan Jezus będzie widział, jak żyjemy i gdzie mieszkamy.
Pan Jezus odpocznie przy 4 ołtarzach i z każdego ołtarza nam pobłogosławi.  My będziemy iść za Nim w procesji;  śpiewać; oddawać Mu pokłon i cieszyć się, że prawdziwy Bóg zechciał przyjść do nas.
- Dziewczynki mogą sypać  kwiatki Panu Jezusowi, mówiąc:
,,Święty, Święty, Święty- Pan, Bóg zastępów. (niebieskich)
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna na wysokości!
- Chłopcy mogą dzwonić dzwonkami, by wszyscy słyszeli, że nadchodzi Bóg.
             Każdy z nas w swym domu wystawi w oknie święty obraz i go przystroi kwiatami. Podwórka i ulice będą posprzątane i ozdobione wstążkami, kwiatami i gałązkami drzew. Będziemy świętować w domach, kościele i podczas procesji.
            W katechezie 46, s.95 narysuj siebie lub wpisz swe imię.
Szczęść Boże!

05.06.20r.
Temat: Miłosierdzie Pana Boga.

 Pomódlmy się, dziękując Bogu za miłość: ,,Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności- zmiłuj się nad nami! Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze- zmiłuj się nad nami!"
             Treści: Katecheza 53.
Czy pamiętasz św. Małgosię Marysię? To przez nią Pan Jezus pokazał ludziom swe Serce. Pan Jezus tak bardzo chce dla nas nieba, że poprosił także św. Faustynę Kowalską, czyli Helenkę Kowalską, by przybliżyła ludzi do Niego. Gdy ci jest smutno, albo cię coś boli- wtedy przytulasz siędo mamy. Na zakupach czy wycieczce też trzyma cię blisko mamusia, byś się nie zgubił. Oj, wtedy byłoby ci źle! Pan Jezus chce, byśmy byli blisko Niego, i, gdy się boimy ( jak ja ciemności), wtedy nas pociesza.  Z Nim jest nam dobrze, jak w niebie.
Chrystus pragnie  przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi na świecie i dlatego otwiera dla nich swe Serce.
Promienie, które z niego wychodzą mają  jak światło nam wskazać drogę do Niego.
          Pan Jezus mocno nas kocha, więc jeszcze dał nam innego Polaka- św. Jana Pawła II. Pielgrzymując po świecie Jan Paweł II rozgłaszał, że Bóg nas chce pocieszać i  zbawić. To jest Miłosierdzie Boże, czyli miłość Boga, choć na nią nie zasłużyliśmy.
           W Internecie możesz zobaczyć Łagiewniki i Kraków-miejsce spotkań św. Faustyny i św. Jana Pawła II z Panem Jezusem. Na każdej modlitwie ten sam Pan Jezus przychodzi do nas z otwartym Sercem. Powiedzmy Mu: ,, Dla Jego (Jezusa) bolesnej męki- miej miłosierdzie dla nas i całego świata"
          
  W katechezie 53 wykonaj zadania na s.109.
Jezu- ufam Tobie!
02.06.20r.
Temat: Serce Pana Jezusa źródłem miłości i dobroci.
 Pomódlmy się za wszystkie dzieci, by miały radosne dzieciństwo i rosły w kochających je rodzinach: ,, Serce Jezusa, źródło życia i świętości- błogosław wszystkim dzieciom Kościoła. Serce Jezusa,dobroci i miłości pełne- błogosław naszym rodzicom, kapłanom, nauczycielom i wychowawcom".
 Treści: Katecheza 53; Mt 11, 29
         Dziś poznacie św. Małgorzatę Marię ( Małgosię, Gosię- Marysię).Kochała bardzo swych rodziców i innych ludzi, tak, jak ty kochasz bliskich. Najbardziej jednak ukochała Pana Jezusa, i dlatego wstąpiła do klasztoru, by Mu służyć. Widziała nieszczęśliwych ludzi, którzy nie znali, więc nie kochali Pana Jezusa.
Mocno i często w nocy prosiła  Boga, żeby znalazł sposób i odmienił zimne serca ludzkie na gorące i miłujące. Na modlitwie zobaczyła przed sobą Pana Jezusa! Pan Jezus pokazał jej swe Serce- płonące miłością, otoczone cierniową koroną, gdyż nadal cierpi, widząc obojętność ludzi. Pan Jezus wytłumaczył Małgosi Marysi, że to serce tak bardzo kocha ludzi, że wybacza najtrudniejsze winy i daje prawdziwą miłość i szczęście. Św. Małgorzata Maria opisała swe spotkania z Panem Jezusem, prosząc ludzi o modlitwę za tych, którzy nie potrafią kochać.            Zwłaszcza w pierwszy piątek miesiąca Serce Pana Jezusa jest otwarte dla każdego i Pan Jezus czeka, by dać ludziom szczęście, miłość i zbawienie. Przez cały czerwiec modlimy się ,,Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa", by Go przeprosić za złości, obojętność i twarde serca wobec Niego. W maju modliliśmy się
,, Litanią loretańską'' podczas Majówki-  teraz modlimy się na Czerwcówkach.
         A ty kogo kochasz? Szybko mu powiedz:,,Kocham Cię!"Pan Jezus kocha cię zawsze i otwiera swe Serce, byś poczuł, że jesteś kochany. Chce twego szczęścia i czuwa, gdy śpisz albo jesteś smutny.
         Uklęknij, pięknie się przeżegnaj; ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen". Powiedz: ,,Panie Jezu- kocham Cię!" Połóż rękę na sercu- czujesz, jak bije? Serce Pana Jezusa bije dla ciebie i czeka w kościele:
,,Stuk-puk, stuk-puk..., kocham..., tęsknię..., przyjdź !".
         W zeszycie ćwiczeń, w katechezie 53 wpisz słowa miłości w serce.
Szczęść Boże!
29.05.20r.
Temat: Kościół miejscem spotkania z Panem Jezusem. Św. Urszuli Ledóchowskiej.

      Pomódlmy się ze św. Józefem za kapłanów: ,, Św. Józefie, przez miłość Twą do Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów. Wyjednaj im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli raczej ponieść męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność swego powołania. Św. Józefie, Ty widzisz, w jakich trudnościach są słudzy Pana Jezusa na ziemi. Proś zatem Jezusa i Maryję, otaczaj ich nieustanną opieką, pomnażając ich zastępy, aby nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".
        Treści: Wczoraj było wspomnienie św. Filipa Neri. Tak  jak św. Franciszek z Asyżu oddał majątek ubogim, zrezygnował z tytułu szlacheckiego i zaszczytów królewskich. Bardzo pogodny i wesoły, choć wyśmiany i traktowany przez ludzi jak błazen i głupek, odnalazł Boga w Eucharystii. Pełen humoru i pogody ducha, gdy rozpierała go energia- wędrował daleko przed siebie, wielbiąc Boga. Otrzymał stygmat- wewnętrzny ogień Ducha Św., przez którego nawet w zimie  było mu gorąco. Wiarę w Trójcę Św. zaszczepiał wiernym, a ponieważ był wykształcony i mądry- jako skromny i pokorny kapłan pocieszał smutnych i umacniał ich w Bogu. Stał się doradcą papieży Grzegorza XIV i Klemensa VIII. Jego dewizą były słowa: ,,Boża chwała, ratunek dusz i nic, co dotyczy mnie". Wyprzedził epokę, pozwalając nauczać  świeckich i głosząc kult Trójcy Św. ,,Pogodnym jest o wiele łatwiej prowadzić duchowe życie niż posępnym"- mówił do swych uczniów i sprawował mszę św. w radości. Nawet, gdy zabroniono mu spowiadać i odprawiać msze św., bo były to radosne i ze śpiewem, więc głośne modlitwy- pokornie przyjmował ludzkie sądy i nadal się cieszył. Pan Bóg mu błogosławił, gdyż  Filip ufał tylko Jemu. Uczył, że: ,,Gdzie nie ma pokory,  nie może być cudów "  i  ,,Prawdziwi słudzy Boga spoglądają na życie z cierpliwością i pragną śmierci( w Chrystusie)".
               W katechezie 44, s.90- 91. przyjrzyj się obrazkom. Połącz kropki, a narysujesz symbole kościelne.
W kościele spotykamy się z najukochańszym Bogiem, Panem Jezusem i świętymi.W każdą niedzielę o 11.15 i codziennie o każdej porze możemy wejść, nawet wbiec do kościoła i przywitać się z Panem Jezusem. To miejsce szczególne, bo przecież, gdy do ciebie przychodzą goście na urodziny, to przyjmujesz ich w najlepszym miejscu i stroju. Spotkania z Panem Jezusem to właśnie takie codzienne, radosne urodziny. Ciesz się z tych spotkań jak św. Filip, który aż podskakiwał z radości na spotkanie z Jezusem.
 Szczęść Boże!
 
26.05.20r.
Temat: Wyrażam miłość dla mojej mamy.

Dziś Dzień Matki- pomódlmy się za wszystkie mamusie: ,,Zdrowaś...", a zmarłym:,,Wieczny odpoczynek...".
             Treści: Mamusię ma lub miał każdy z nas. To najlepsza i najukochańsza istota na Ziemi. Pan Jezus też miał mamę- Maryję. Słuchał jej, kochał i opiekował się nią. Po wniebowstapieniu i jeszcze wcześniej, po śmierci na krzyżu o Maryję troszczył się św. Jan, najmłodszy z apostołów.
        Mężem Maryi był św. Józef, którego Pan Jezus kochał jak swego ojca. Obydwoje kochali Jezusa, a On ich. To tak, jak wy się kochacie w domu i w rodzinie. Nawet, gdy mamusia jest daleko, to sercem jest przy tobie. Kochając, wymaga od ciebie posłuszeństwa i uczy cię trudnych umiejętności. Zawsze jej słuchaj i pomagaj!
         Podziękuj mamie za to, że jest i cię kocha. Mamusiami są również babcie- one też pragną naszej miłości. Złóż  im życzenia i wręcz laurkę czy kwiaty. Na pewno ucieszą się. Pomódl się do Boga i podziękuj za mamusie: ,,Panie Jezu, kocham mamusię i dziękuję ci za babcie i mamusię. Dodawaj im siły i zdrowia, by mogły cieszyć się z mojego wzrastania. Pomóż mi, by były dumne z mojej nauki i pracy. Amen".
           W zeszycie ćwiczeń, w katechezie 52 (s.106-107)pokoloruj rysunek lub narysuj portret swojej mamy.
Szczęść Boże!
22.05.20r.
Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba.
Pomódlmy się ze św. Janem Pawłem II: ,,Pod Twoją obronę uciekamy się, Swięta Boża Rodzicielko...", ofiarując Panu Bogu nasze rodziny.
          Wczoraj, 21 maja wspominaliśmy św. Jana Nepomucena, Czecha z Nepomucka. To ten święty biskup z kluczem, którego przepiękne figury widzimy przy mostach i wodzie. Jest patronem tajemnicy spowiedzi, a zginął w rzece, nie zdradzając królowi grzechów królowej. W Minkowicach Oławskich mamy parafię i kościółek  pod jego wezwaniem.
      Treści: J 14, 2a-3. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu 40 dni modlił się, nauczał i dodawał wiary ludziom.  Następnie wyszedł z apostołami na Górę Oliwną i uniósł się do nieba. Wrócił do swego Ojca i tam przygotowuje dla nas mieszkanie.  W niebie, czyli u Pana Jezusa są już święci i nasi zmarli. Czekają na nas, a my za nimi tęsknimy. Niebo możesz zobaczyć w kochających cię oczach mamusi i tatusia. Oni też widzą niebo w twoich oczach- sprawdź.
        Wykonaj zadanie w  zeszycie ćwiczeń, w katechezie 45( s. 92- 93).
 Szczęść Boże!

19.05.20r.
Temat: Modlimy się ze świętym Janem Pawłem II.
Pomódlmy się, dziękując Bogu za swe urodziny i urodziny Karola Józefa Wojtyły, czyli św. Jana Pawła II.
              Treści: Wczoraj  minęło 100 lat od urodzin Karola Józefa Wojtyły. Lolek, bo tak go w domu nazywano kochał i słuchał rodziców, naśladował starszego brata , bawił się i grał w piłkę z kolegami, dobrze się uczył i dużo się modlił w domu i kościele. Chciał być aktorem, studiował język polski, pisał wiersze, chodził po górach, służył do mszy jako ministrant, modlił się tak jak tatuś i wiele, wiele więcej rzeczy go zajmowało. Niestety, wybuchła wojna i musiał ciężko pracować, by utrzymać siebie i ojca. Wtedy uczył się w ukryciu i jeszcze mocniej się modlił.
             Gdy umarł mu tatuś, a wcześniej siostra, mamusia i brat- Karol poczuł, że choć został sam na świecie to  Bóg ma dla niego jeszcze większe wyzwania i zadania. Panu Jezusowi i Maryi oddał swe życie i został księdzem.
Po wielu latach kapłaństwa, nauki i służenia ludziom wybrano go na papieża, czyli biskupa całego Kościoła Pana Jezusa. Jako papież był tym samym Karolem, który szanował pracę i robotników. Głosił Ewangelię,czyli naukę Pana Jezusa i wzywał do miłości. Zawsze kochał Polskę i wzywał nas do nauki i pracy dla Ojczyzny.
Zmarł 15 lat temu jako święty papież i został ogłoszony świętym. Dziś nadal pomaga nam poprzez modlitwę.
           Nas nauczył, że każdy, kto kocha Boga i rodziców, a nie boi się pracy i służy innym i Polsce- może być świętym!
            W zeszycie ćwiczeń, w katechezie 43 przyjrzyj się obrazkowi. Ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II niósł Chrystusa ludziom w komunii św. Po co? By nie byli samotni i smutni. Pokoloruj obrazek, a na s. 89 pomóż dzieciom dojść do Pana Jezusa.
Gdy będzie ci smutno albo ktoś uczyni ci przykrość powiedz: ,, Jezu- ufam Tobie!", ,,Święty Janie Pawle II- módl się za nami!"
Szczęść Boże!

15.05.20r.
Temat: Figury i kapliczki znakiem Matki Bożej.

W środę było święto Matki Bożej z Fatimy w Portugalii. Czy znasz dzień imienin i urodzin swych rodziców? Jeśli nie, to zapytaj. Pomódlmy się teraz modlitwą, którą Maryja nauczyła dzieci: ,,O mój Jezu- przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba- a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen".
             Treści: Chrześcijanie, czyli my zaczęli stawiać przy drogach najpierw krzyże, później figury i kapliczki Maryi i świętych.  W ten sposób wyrażali swą wiarę i miłośćdo Boga. Innym powodem była wdzięczność za uzdrowienie lub uratowanie od zarazy. Dziś zarazą jest koronawirus, a dziękowano również za ocalenie od zbójców, pożaru i powodzi.
            Pod krzyżami, figurami i kapliczkami stajemy, żegnamy się: ,,W Imię Ojca..."i modlimy się. Wiele kapliczek jest bardzo starych i pięknych. Stawiamy kwiaty, odnawiamy zniszczone daszki i ogrodzenia i dziękujemy Bogu za otrzymaną pomoc.
           W zeszycie ćwiczeń, w katechezie 51 zaznacz na mapie Polski , gdzie mieszkasz. Na s.105 narysuj znaną ci  kapliczkę lub krzyż. Możesz wymyślić własną kapliczkę i  nie zapomnij o bukietach kwiatów, krzewach lub drzewach wokół. One też chwalą Boga swym pięknem i zapachem, a ptaszki śpiewają najpiękniejsze melodie.
 Szczęść Boże!

12.05.20r.
Temat: Zmartwychwstały Pan Jezus mówi do nas.
 Pomódlmy się ,,Litanią loretańską" o ustanie pandemii.
                Treści: Rozejrzyj się wokół siebie. Co widzisz? Wszystko, co istnieje na świecie, ma swą nazwę. Jeśli coś się nie nazywa, to znaczy, że tego nie ma. W raju Adam, pierwszy człowiek nadawał imiona ,czyli nazwy zwierzątom i roślinom. Używał słów, czyli wyrazów. Pan Jezus, mówiąc do ludzi miał ulubione słowa, np. dzieci. S Ł O W A zapisujemy literami, a dźwięki liter to głoski. Przegłoskuj słowo ,,Jezus" i swoje imię: ,,.....". A czy umiesz już napisać swe imię? To wspaniale móc słyszeć i widzieć słowa, a nawet je zapisać. Ludzie zapisali nawet słowa samego Boga! Wystarczy wziąć do ręki Pismo święte, czyli Biblię i czytać. Można słuchać słów Pana Jezusa przez Biblię audio, czyli nagranie kolejnych ksiąg.
          Szczególnie uroczyście brzmią słowa Boga, gdy słuchamy czytań podczas mszy świętej- sprawdź w najbliższą niedzielę na mszy świętej. Pana Jezusa słyszymy, jakby siedział obok nas. W Piśmie świętym przychodzi do nas, tak jak słowa babci, napisane w liście lub SMS.
         W katechezie 42, s.87 uzupełnij brakujące litery i przeczytaj inny tytuł Biblii.
Szczęść Boże!
08.05.20r.
Temat: Zmartwychwstały Pan Jezus jest z nami- spotykamy się z Nim podczas każdej Mszy św.

Pomódlmy się Psalmem 23, dziękując Panu Bogu za deszcz: ,,Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach (łąkach) zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie".
            Treści: Pan Jezus po swym zmartwychwstaniu, czyli wyjściu żywym z grobu przyszedł do apostołów do wieczernika. 3 dni wcześniej zostawił Siebie, przemieniając chleb w swe Ciało, a wino w swą Krew. Apostołowie ogromnie się ucieszyli, widząc żywego Chrystusa. Ale Tomasza w tym spotkaniu nie było. Gdy mu opowiedzieli pozostali apostołowie, że widzieli, dotykali Jezusa i łamali z Nim chleb- nie uwierzył. Wtedy znowu pokazał się Pan Jezus i nakazał Tomaszowi- niedowiarkowi, by sprawdził ślady po ukrzyżowaniu. Teraz Tomasz uwierzył i wyznał: ,,Pan mój i Bóg mój!".
           Ile razy jesteśmy w kościele czy w domu na mszy św.- tyle razy spotykamy się z Panem Jezusem, który nas kocha. Jeśli nie ma nas, jak Tomasza- wtedy trudno wierzyć, że Pan Jezus nas kocha i czeka na spotkanie.
         W ćwiczeniach wykonaj zadania w katechezie 41.
Szczęść Boże!

05.05.20r.
Temat: Maj miesiącem czci Maryi, Matki Pana Jezusa.
Pomódlmy się za strażaków, którzy wczoraj mieli swe święto- Dzień Strażaka: ,, Św. Florianie, patronie strażaków, hutników, garncarzy i piekarzy- módl się za nimi!" 3X
            Treści:  Panem Jezusem na ziemi opiekowała się mama, Maryja ( Miriam, Maria) i przybrany ojciec, Józef.
 Pan Jezus swą Mamę poprosił, by pomagała wszystkim ludziom. W ten sposób stała się naszą wspólną, przybraną Matką. W najpiękniejszym miesiącu,czyli maju dziękujemy Jej i Panu Jezusowi za opiekę nad światem. Przystrajamy przydrożne kapliczki z figurami Maryi, trzymającej na ręce Jezuska(  Pan Jezus trzyma w  rączce świat). Robimy bukiety, śpiewamy piosenki i modlimy się specjalną modlitwą,czyli ,,Litanią loretańską". W litanii z Loreto we Włoszech nazywamy Maryję różnymi imionami: Święta, Matka, Panna, Królowa Polski. Te modlitwy są Majówką, czyli nabożeństwem  do Boga i Jego Mamusi. Ciebie mama też nazywa swym ,,serduszkiem, skarbem", bo cię kocha. My kochamy Maryję i Jej Syna, Pana Jezusa.
               W zeszycie ćwiczeń, w katechezie 50 pokoloruj obrazek. Możesz, tak jak rodzina na obrazku powiedzieć Maryi:,,Zdrowaś Mario..."czy ,,Pod Twoją obronę..."
Szczęść Boże!

28.04.20r.
Temat: Ostatnia wieczerza- Pan Jezus pozostawia nam swoja Pamiątkę.
Pomódlmy się, dziękujac Bogu za piękny świat i prosząc o deszcz- ,,Ojcze nasz".
            Treści: Na pewno w domu macie wiele pamiątek: zdjęć, muszelek, magnesów czy ubranek, gdy byliście mali. Choć te rzeczy niewiele kosztowały, są cenne, bo wiążą się z nimi dobre wspomnienia.
Pan Jezus  zostawił dla nas szczególną Pamiątkę, czyli mszę św. Ile razy uczestniczymy w kościele czy w domu na mszy św.- tyle razy nie tylko wspominamy Pana Jezusa, jak ludzi spotkanych kiedyś na wakacjach, ale przychodzi do nas cały i żywy Pan Jezus. W czasie ostatniej wieczerzy( kolacji) z apostołami przemienił zwykły chleb i wino w Siebie, tzn.Jezusa. Dlaczego? Bo nas kocha i przychodzi w Chlebie, by z nami być i nam pomagać. Dar komunii św. , czyli spożywania Chleba, którym jest Jezus jest bezcenny.  Jest to możliwe, bo Jezus jest Bogiem. Gdy oglądamy swoje pamiątki, przenosimy się myślami do dawnych zdarzeń i chwil. Pamiętamy ludzi, kolory, zapachy, jakbyśmy się przenieśli w tamten czas. Dla  Pana Jezusa nie istnieje bariera czasu- wszystko dzieje się teraz, w tej chwili. Kochamy Go za to wszystko.
           W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania w katechezie 40(s.82- 83). Szczęść Boże!

24.04.20r.
Temat: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas.
Pomódlmy się do Jezusa Miłosiernego, dziękując Mu za rośliny i zwierzęta ,,Jezu, ufam Tobie!"3x
            Treści: Pan Jezus chce nam pomagać w naszym życiu. On jest, to znaczy, że gdy Go nie widzimy- to jest przy nas. Troszczy się o nas, tak jak rodzice o ciebie. Szczególnie jest blisko, gdy jesteś chory albo smutny.
           Zadanie: Zamknij na chwilę oczy i posłuchaj, co słyszysz? Jeśli skupisz uwagę na dłużej- usłyszysz więcej. Tak cię słyszy Pan Jezus i tak Go możesz usłyszeć w sercu i na modlitwie.
W niedzielę nie zapomnij o mszy św. przez radio lub TV. Szczęść Boże!

21.04.20r.
Temat: ,,Alleluja"- radosny śpiew zmartwychwstania.
Pomódlmy się: ,,Jezu, ufam Tobie!"- 3X.
          Treści: Wielkanoc to największe ze wszystkich świąt. Ciesząc się ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, wprowadzamy radosny nastrój w domu. Uczymy się od braci prawosławnych(wierzących w Chrystusa tak samo jak my, choć chodzących do cerkwi i 19 kwietnia obchodzących Wielkanoc) pozdrowienia ,,Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał!"Alleluja!
           Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń, katecheza 38 lub napisz w zeszycie(na kartce) ALLELUJA!
To słowo znaczy- wielbijmy Boga, cieszmy się, śpiewajmy. Możesz zaśpiewać Chrystusowi- youtube, pieśni wielkanocne. Alleluja!

17.04.20r.
Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pomódl się piosenką z Aniołkiem Wesołkiem(youtube).
           Treści: Pan Jezus, tak jak zapowiadał, 3 dnia zmartwychwstał. Kobiety, idące do Jego grobu z ziołami i olejkami zobaczyły odsunięty kamień, pusty grób i anioła, który im powiedział, że Jezus żyje. Tego samego dnia Pan Jezus wszedł, pomimo zamkniętych drzwi do wieczernika i powiedział do apostołów ,,Pokój wam!"Na sobie miał ślady po gwoździach, ale był to ten sam Jezus, co przed śmiercią. Dlatego cieszymy się, świętujemy, śpiewamy ,,Alleluja!",to znaczy wielbimy Boga. Radujemy się, bo Pan Jezus dla nas zwyciężył zło i śmierć. Jest z nami, bo nas kocha.
             Narysuj znak Pana Jezusa- paschał (duża świeca z 5 czerwonymi kropkami,czyli śladami ran Chrystusa).
Zaśpiewaj  z Aniołkiem Wesołkiem lub Arką Noego wielkanocną piosenkę(youtube).
Alleluja!

07.04.20r.
Temat: Modlitwa przy Bożym grobie. Święcenie pokarmów na wielkanocny stół.

Zaśpiewaj piosenkę ,,Bóg kocha mnie takiego, jaki jestem. Raduje się każdym moim gestem( tu np.dotknij czegoś zielonego). Alleluja! Boża radość mnie rozpiera(przeciągnij się)-u-u-u-u(okrzyk Indian).
        Treści: Pan Bóg tak kocha nas, że z miłości dał nam Pana Jezusa. Pan Jezus kocha nas i dlatego umarł na krzyżu,byśmy nawet po śmierci mogli nadal z Nim żyć w niebie. Modlimy się przy grobach bliskich osób i czuwamy przy grobie Pana Jezusa.  Za 3 dni będziemy się radować- Jezus wstanie z grobu.
Święcimy pokarmy na wielkanocny stół i zapraszamy Pana Jezusa do naszych domów.
               Zadanie: Narysuj lub zrób pisankę. Nie zapomnij o śmigusie- dyngusie.
Życzę Tobie i Rodzinie zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Alleluja!
27.03.2020

Temat: Pan Jezus pomaga chorym.

-Pan Jezus współczuł i pomagał chorym. Dziś robi to przez lekarzy, pielęgniarki i bliskich. Pomódl się za nich i własne zdrowie słowami  modlitwy ,,Aniele Boży”.

Film na YT ,,Cuda Pana Jezusa”.

Kolorowanka w ,,Materiałach pomocniczych do zdalnej nauki religii- kl.0,wydawnictwo Jedność.

31.03.2020 r.
TEMAT:
Pan Jezus pomaga chorym-2.

Pomódl się za chorych- ,,Aniele Boży”.
Jeśli chcesz, narysuj, jak ty pomagasz choremu.


02.04.20r.

Temat. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Niedziela Palmowa.

Pomódl się przed domowym krzyżem- ,,Któryś za nas cierpiał rany…”. Zapoznaj się z opisem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy (stolicy, miasta): www.youtube.com/watch

Powiedz Jezusowi- ,,Wierzę w Ciebie i kocham Cię”.

 Narysuj palmę lub bukiet dla Jezusa. W  Niedziele Palmową  połóż rysunek lub palmę na stole.

W niedzielę wysłuchaj mszy św. z  rodziną przez radio lub TV.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free