Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Przyroda 4b


Poprawa sprawdzianu z działu "Pogoda i inne zjawiska atmosferyczne"

W linku znajduje się dostęp do testu poprawkowego dla osób, które go nie pisały w ogóle, czyli mają 0 w dzienniku lub chcą poprawić 1 lub 2. Test jest aktywny od 12.06 do 15.06 do godz. 14.00


https://www.testportal.pl/test.html?t=yZuy2QTtEpi9Data 04.06.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie?

NaCoBeZU:

- charakterystyczne cechy drzew iglastych

- charakterystyczne cechy drzew liściastych

- rozpoznaję pospolite drzewa iglaste i liściaste

Podręcznik Tajemnice przyrody kl 4 str 187-192

Poznajemy drzewa i krzewy

https://drive.google.com/file/d/1gCJtBQFQgwgLEbb0dqSmYkCnoc33H_4m/view?usp=sharing

 Przewodnik do rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów

https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/?fbclid=IwAR1RIqbdgUU0-Qbug2aE9UgPrz6-_C3snHvAErv3fUNYCsdCbNSZBPpDnpY

Flora wiosenna lasów

https://www.bdpn.pl/moje_php/kluczyk/?fbclid=IwAR17yHD_3DM-2ENarfMtMRemFnlXF-_NY6B_UbFPkpcToI60TMQM0KjFGrE

 

Temat: Na łące.

NaCoBeZU:

- podaje 4 przykłady roślin rosnących na łące

- podaje 4 przykłady zwierząt żyjących na łące

- układam łańcuch pokarmowy organizmów żyjących na łące

- podaje znaczenie łąk

Podręcznik Tajemnice przyrody kl 4 str 193-198

https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/Dlx58qi3w

Prezentacja

https://view.genial.ly/5eac738432376f0d7de3ef3a/game-na-lace


Data 28.05.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat:  Warstwowa budowa lasu.

NaCoBeZU:

- wymieniam  warstwy lasu

- opisuję warunki życia w poszczególnych warstwach lasu

- potrafię podać przykłady zwierząt i roślin  żyjących w poszczególnych warstwach lasu

Podręcznik "Tajemnice przyrody" str 181-186

epodreczniki.pl/a/w-lesie/DTGMnA8e0

Proszę zapoznać się z prezntacją:
view.genial.ly/5ec4256b8233fe0d301214d0/presentation-poznajemy-budowe-lasu-i-panujace-w-nim-warunki

Można narysować w zeszycie warstwy lasu, jak pokazano:
Data 21.05.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat: Życie w jeziorze.

NaCoBeZU:

- charakteryzuje warunki  życia poszczególnych strefach jeziora

- wymienia, jakie roślinny i zwierzęta występują w strefie przybrzeżnej, otwartej toni wodnej i strefie przydennej

Podręcznik, str 171-176

https://view.genial.ly/5eb1a4d906dde00d3f42c0f3/interactive-image-zycie-w-jeziorze?fbclid=IwAR2Km26PXj-svefnbAa9YdvhDWGK73SvRiVHchrQ0RNyKz-WfucpEIiPgL8

 

Temat: Warunki życia na lądzie.

NaCoBeZU:

- charakteryzuje warunki życia na lądzie

- opisuje przystosowanie roślin i zwierząt do: ograniczonego dostępu wody, zmiennych temperatur, silnych wiatrów na lądzie.

Podręcznik str 177-180

Prezentacja do obejrzenia

https://view.genial.ly/5ec2caea4a81770d9df556af/presentation-zycie-na-ladzie

 ZADANIE DLA CHĘTNYCH, odesłąć do 28 maja - na stronie 108-109 w ćwiczeniach wykonaj zadania 1,2,3,4,5 zapisz odpowiedzi jak na załączonej karcie odpowiedzi (NIE PRZESYŁAJ ZDJĘĆ ANI ZAŁĄCZNIKÓW).  Same odpowiedzi prześlij w TREŚCI E-MAILA NA DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM  LUB poprzez Teams – ZAKŁADKA ZDALNE NAUCZNIE. ZADANIA SĄ DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA SAMODZIELNIE.

KARTA ODPOWIEDZI DO ZADAŃ – Warunki życia na lądzie str 108-109 w ćwiczeniach

Zad 1. Zapisz pasujące litery (od A do J) przy określeniach:

NISKA TEMPERATURA:

OGRANICZONY DOSTĘP DO WODY:

SILNY WIATR:

Zad 2. Zapisz informacje prawdziwe:

a)      Środowisko lądowe charakteryzuje się:

…………………………. wahaniami temperatury

……………………………. dostępem do światła

………………………….. wody

……………………….. ilością tlenu niż środowisko wodne

b)      Który czynnik nie został omówiony w punkcie a:…………………………

Zad 3.

1 zdjęcie (wróbel) –

2 zdjęcie (drzewo) –

3 zdjęcie (dżdżownica) –

Zad 4.

- Kolor wiewiórek zależy od ……

- Wiewiórki linieją jesienią, ponieważ…

- Zimą futro wiewiórek jest jaśniejsze, ponieważ………

Zad 5.

Liście eukaliptusa są zwrócone krawędziami w kierunku słońca, ponieważ………Data 14.05.20 - 2 jednostki lekcyjne


Temat: Warunki życia w wodzie.
NaCoBeZU:
- charkteryzuje warunki życia w wodzie
- omawia przystosowanie ryb do życia w wodzie
- omawia przystosowanie roślin do życia w wodzie
Źródła:
Podręcznik - Tajemnice przyrody kl 4 str 162-166
epodreczniki.pl/a/jak-zyje-sie-pod-woda/D14IIxXh4

Zapoznaj się z prezentacją:
view.genial.ly/5ea1f5121c50690d796450f5/presentation-warunki-zycia-w-wodzie  - nie wykonuj zadań z prezentacji
Notataka do zeszytu:
Temat: Z biegiem rzeki.
NaCoBeZU:

- wymieniam odcinki rzeki i charakteryzuje warunki życia organizmów w nich
- wymieniam przykłady roslin i zwierząt występujących w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki
- charakteryzuje przystosowania organizmów do  życia w poszczególnych odcinakch rzeki
Źródła:
Podręcznik - Tajemnice przyrody kl 4 str 166-170

epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1

Obejrzyj prezentację i zapisz w zeszycie notatkę uzupełniając tabelę według wzoru - notatka nie jest na ocenę

https://view.genial.ly/5eac217632376f0d7de3b809/interactive-content-z-biegiem-rzeki
 

 

Bieg rzeki

Przykłady roślin

Przykłady zwierząt

Górny

 

 

Środkowy

 

 

Dolny

 

 Data 07.05.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu "Poznajemy krajobraz najbliższej okoliczy"

Proszę korzystając z załączonych linków, poćwiczyć swoje wiadomości z przerobionego działu

Quizziz - ćwiczenia
https://quizizz.com/join/quiz/5cc3445fcb2d40001b46b573/start


Quizme
www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-6-poznajemy-krajobraz-najblizszej-okolicy-tajemnice-przyrody

ZADANIE DLA CHĘTNYCH - na stronie 98-100 w ćwiczeniach wykonaj zadania z powtórzenia i zapisz odpowiedzi na dołączonej w linku karcie (nie przysyłaj zdjęć). Kartę należy pobrać na swój komputer. Odpowiedzi na karcie prześlij przez Teams lub dziennik elektroniczny (kto nie potrafi załączyć karty do One drive w dzienniku, proszę wkleić w treść e-maila odpowiedzi i odesłać)

drive.google.com/file/d/1028f5eU47UyaYvcBAVgjVjsGDJgwvdpK/view


https://youtu.be/FRAjhDD0Ws4?t=171   zadnie proszę załączyć wg instrukcji do zakładki zadania na Teams
Data 30.04.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.
NaCoBeZU:
- krajobraz kulturowy

- zmiany w krajobrazie kulturowym spowodowane działalnością człowieka

- pochodzenie nazw miejscowości

- najbliższa okolica w przeszłości i obecnie

Proszę obejrzyj prezentację i zastosuj się do poleceń:
drive.google.com/file/d/1aJdQFy9OxK-f_XGCV3EroNb8qZ4zKJbF/view


Temat: Obszary i obiekty chronione.

NaCoBeZU:

- znam sposoby ochrony obszarów cennych przyrodniczo
- wyjaśniam na czym polega ochrona całkowita i częściowa
-wymieniam obszary i obiekty chronione w Polsce
- znam zasady zachowania się na obszarach chronionych

Proszę obejrzyj prezentację i zastosuj się do poleceń:
drive.google.com/file/d/1ZYtB3fHcsz31iBhHscalo3ebFiZWb6hf/view

Zadanie nieobowiązkowe - dla chętnych. Proszę odesłać rozwiązanie na pocztę dziennika elektronicznego lub Tems (zakładka ZADANIA) do 8 maja. Nie wysyłać zdjęć, ani załączników - nie ma takiej potrzeby.
Zadanie:
Z dostepnych Ci źódeł informacji sprawdź, co ozancza skrót LOP. Zpisz nazwę tej organizacji oraz na czym polega jej działalność, opsz jak wygląda symbol tej organizacji.Data 23.04.20 - 2 jednostki lekcyjne

W najbliższym czasie przejdziemy na platformę pracy zdalnej Teams, w ziązku z tym będzie można swobodnie przesyłać zdania i kontaktować się z nauczycielem.

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?
Proszę zanotować w zeszycie:
NaCoBeZU:

- wyjaśniam, czym są minerały
- podaję podział skał i ich przykłady
- podaje kolejne etapy powstawania gleby

Obejrzyj prezntacacje i zanotuj w zeszycie przykłady skał: luźnych, zwartych, litych

drive.google.com/file/d/1TXXsHGhPLbK3tE6mXVWaIYPsMjJk1ILA/view


Temat: Wody słodkie i słone.
Proszę zanotować w zeszycie.

NaCoBeZU:
- podaje przykłady wód słonych mórz i oceanów
- rysuje schemat przedstawiający podział wód słonych i słodkich
- charkteryzuje wody słodkie stojące i płynące

Obejrzyj prezentacje. Zapisz w zeszycie schemat przedstawiający podział wód na Ziemi. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.
drive.google.com/file/d/125Fb7QTlrL2USres2rFhO6hO5mMRAUaz/view


Data 16.04.20 - 2 jednostki lekcyjne


Temat: Co to jest krajobraz?
Zapisujemy do zeszytu:
NaCoBeZU:
-wyjaśniam czym jest krajobraz

- podaje przykłady krajobrazów naturalnych i kulturowych
- opisuje cechy krajobrazów naturalnych i kulturowych
Czytamy temat w podręczniku str 134-135
Oglądamy prezentację
Prezentacja, krajobrazy: po otwarciu linku proszę kliknąć - otwórz prezentacje Google
drive.google.com/file/d/1nh8DzNlJkwtvifC42PIYGXcCM65Fqebg/view

W zeszycie zpisujemy po 3 przykłady krajobrazów naturalnych i kulturowychTemat: Formy terenu.
Zapisujemy w zeszycie
NaCoBeZU:
- wymieniam rodzaje wklęsłych i wypukłych form terenu i je opisuje
- opisuje elementy pagórka i doliny rzecznej
- wyjaśniam, czym różni się kotlina od doliny
Czytamy temat w podręczniku str 137-139
Oglądamy prezntacje:

po otwarciu linku proszę kliknąć - otwórz prezentacje Google
drive.google.com/file/d/1joY4hj3fSVKBlGZBvxOW5gAep_2icqeJ/view


Data 02.04.20


Temat: Rozwiązywanie testów ćwiczeniowych z działu "Odkrywamy tajemnice zdrowia człowieka"

Proszę spradzić w ramch ćwiczenia test z działu "Odkrywamy tajemnice zdrowia człowieka"
Link do testu ćwiczeniowego:

quizizz.com/join/quiz/5e6f57d1f5af87001b587a27/start


Data 26.03.20


Temat na bieżący tydzień do samodzielnego przeczytania i opracowania. Temat z NaCoBeZU proszę zapisać w zeszycie. Ćwiczenia wykonać w zeszycie ćwiczeń. Na razie nie przesyłać mi skanów. Ćwiczenia na końcu strony e-poprzecznika proszę, żeby uczniowie wykonali do sprawdzenia samych siebie.

Temat: Uzależnienia są groźne.
NaCoBeZU:
- wyjaśniam na czym polega uzależnienie
- znam skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków używania telefonu komórkowego
- wiem, jak odmawiać asertywnie
Źródła:
https://epodreczniki.pl/a/uzywki/DZAyrLb62
Podręcznik str 130

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu " Odkrywamy tajemnice zdrowia"
Źródła
Podręcznik str 135
Ćw 83-85 ćw 1,2,3,4,5,6

Dla chętnych:

Zadania na końcu tematu do samodzielnego sprawdzenia
https://epodreczniki.pl/a/uzywki-czym-sa-i-dlaczego-sa-szkodliwe/DBfMArZu2


Uzależnienia od Internetu
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4ePAIj8JI

Asertywność
https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free