Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Matematyka 8a

8a, 24.06.2020 (sroda)
Temat:Krzyżówki matematyczne.

Dzisiaj jest Twoja ostatnia lekcja matematyki w szkole podstawowej. Jeśli wszedłeś na tę stronę, to mam dla Ciebie ostatnie zadanie - krzyżówkę. Zatrzymaj film i odgadnij podane hasła, następnie sprawdz swoje odpowiedzi.

www.youtube.com/watch

Dziękuję Ci za lata wspólnej pracy, życzę dobrych wyborów i sukcesów w dalszej nauce oraz ciekawych i bezpiecznych wakacji.
EO

8a, 23.06.2020 (wtorek)
Temat: Wielcy matematycy (w karykaturze).

Poniższy artykuł mówi o Polskich matematykach. Możecie się dowiedzieć o ich życiu i pracy w dziedzinie matematyki. Opisywane tam postaci łączy kolekcja karykatur wykonywanych przez pół wieku przez prof. Leona Jeśmianowicza.

www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/wroclawscy-matematycy-w-karykaturze

8a, 22.06.2020 (poniedziałek)
Temat: Matematyka - królowa nauk.

Zapewne masz już dość liczenia, analizowania, rozwiązywania, przekształcania, sprawdzania, dowodzenia .....

Od lekcji matematyki musisz odpocząć, ale matematyka jest WSZĘDZIE.
Poniżej masz linki do dwóch artykułów, pierwszy pokazuje, że w języku codzodziennym, czasami nieświadomie, używamy pojęć matematycznych.

www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/jezyk-z-matematyki
 
Drugi artykuł pokazuje jak narzędziami matematycznymi można opisać świat przyrody.

www.matematyka.wroc.pl/matematykawsztuce/spiralny-swiat-muszli8a, Lekcja 19.06.20 (piątek)
Temat: I po egzaminie.

Jesteście już po egzaminie. Dzisiaj na lekcji podzielicie się swoimi wrażeniami, odczuciami. Zastanówcie się co było dla was najłatwiejsze a co sprawiło duży kłopot. Zadania trudne i nietypowe omówimy.
Spotkamy się na teamsie o 10:30, możecie też napisać e -maila. 

8a, Lekcja 15.06.20 (poniedziałek)
Temat: Ostatnie wskazówki i uwagi przed egzaminem.

Od godziny 9:30 lekcja online
Przygotujcie pytania, które jeszcze macie, porozmawiamy na teamsie.


W środe na egzaminie stosujcie poniższe rady i wskazówki:

- uważnie słuchajcie przewodniczącego komisji i stosujcie się do jego poleceń,

- uważnie i ze zrozumieniem czytajcie polecenia, wyodrębnijcie pytanie, na które w zadaniu testowym macie udzielić odpowiedzi (pamiętajcie, że czasni po rozwiązaniu np. równania, trzeba ''coś z wynikiem zrobić"),

- nie śpieszcie się, nie zgadujcie bez przemyślenia lub przeliczenia,

- w pierwszej kolejności zajmijcie się zadaniami, które są dla was łatwiejsze, nie bójcie się zadań otwartych, często są proste,

- rozwiązania zadań otwartych zapisujcie starannie i czytelnie, przeczytajcie po zapisaniu rozwiązania ponownie pytanie, zapiszcie odpowiedź,

- obliczenia rachunkowe sprawdzajcie dwukrotnie, pamiętajcie, że nie można używać kalkulatora,

Poradzicie sobie, trzymam kciuki! Powodzenia!


8a,Lekcja 10.06.20 (środa)
Temat: Zadania "na dowodzenie". (zapisztemat w zeszycie)

Lekcja online na platformie teams  o godz. 10:30
Często w zadaniach matematycznych zamiast polecenia "oblicz" jest polecenie "udowodnij" lub "uzasadnij, że".
Przeanalizuj tekst oraz rozwiązane przykłady w podręczniku nz stronach 106, 107 i 108.

Obejrzyj uważnie poniższe filmy. Na wykładach pokazano na czym polega różnica między obliczaniem a dowodzeniem.

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

W filmie padło ważne zdanie "przykład to nie dowód".

Rozwiąż zadania 11/110 i 18/111

8a, Lekcja 9.06.2020 (wtorek)
Temat: Egzamin ósmoklasisty - arkusz próbny.

Na lekcji online omówimy zadania z poniższego  arkusza. Jeżeli nie możesz wziąć  udziału w lekcji prześlij rozwiązania zadań otwartych na mój adres.

www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Egzamin_probny/OMAP-100.pdf

8a, Lekcja 8.06.2020 (poniedziałek)
Temat: Egzamin ósmoklasisty - krok po kroku.

Poniższy film pokazuje jak rozwiązać kolejne zadania z arkusza egzaminacyjnego z ubiegłego roku. Oglądając wykład możesz zatrzymać filmarkusza próbnego i samodzielnie rozwiązać zadanie. Jeżeli danego zadania nie rozumiesz - słuchaj aktywnie wyjaśnień.

www.youtube.com/watch

Rozwiązania zadań 1 i 2 prześlij na mój adres do godz 22

Zad. 1 Na rzece zbudowano most, który zachodzi na jej brzegi:150 m mostu zachodzi na jeden brzeg, a 1/3 długości mostu na drugi brzeg. Oblicz szerokość rzeki,, jeżeli stanowi ona 1/6 długości mostu.

Zad. 2 Akwarium, w ktorym Marek Hoduje rybki ma kształt prostopadłościanu o długości 8 dm, szerokości 5 dm i wysokości 6 dm. Marek wlewa do niego wodę przepływającą przez kran z szybkością 8 dm sześciennych na minutę. Do jakiej wysokości woda w akwarium będzie sięgać po 10 minutach.

8a, Lekcja  5.06.2020 (piątek)
Temat:Graniastosłupy i ostrosłupy- powtórzenie przed egzaminem. (zapisz temat w zeszycie)

poczatek lekcji na teamsie o 10:30

Przeanalizuj (uważnie przeczytaj) wiadomości teoretyczne i rozwiązane przykłady z rozdziału "graniastosłupy i ostrosłupy" (str.168- 197) a następnie wykonaj zad. "Przed klasówką"(str.198)
Zadania omawiamy na lekcji online.
8a, Lekcja  3.06.2020 (środa)
Temat: Zastosowania matematyki - powtórzenie przed egzaminem. (zapisz temat w zeszycie)

poczatek lekcji na skajpie o 10:20

Przeanalizuj (uważnie przeczytaj) wiadomości teoretyczne i rozwiązane przykłady z rozdziału "Zastosowania matematyki" (str.120 - 156) a następnie wykonaj zad. "Przed klasówką"(str.158)
Zadania omawiamy na lekcji online.

8a, Lekcja  2.06.2020 (wtorek)
Temat: Figury geometryczne na płaszczyźnie - powtórzenie przed egzaminem. (zapisz temat w zeszycie)

Początek lekcji online 12:15

Przeanalizuj (uważnie przeczytaj) wiadomości teoretyczne i rozwiązane przykłady z rozdziału "Figury geometryczne na płaszczyźnie" (str.72 - 111) a następnie wykonaj zad. "Przed klasówką"(str.112)
Zadania omawiamy na lekcji online.8a, Lekcja  1.06.2020 (poniedziałek)
Temat: Wyrażenia algebraiczne i równania - powtórzenie przed egzaminem. (zapisz temat w zeszycie)

"Tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie,
Tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało sie nudne,
Tyle szczęścia, abyście nie oszaleli z nadmiaru,
Tyle smutku, aby równowaga się zachowała,
po wsze czasy, zaś miłości ponad wszystko!"


z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka tego właśnie Wam życzę.

W poniedziałek o godz 9:15 czekam na Skajpie tych, którzy mają problem z Teamsem. Na 9:30 zaplanowane jest spotkanie na Teamsie.

Przeanalizuj (uważnie przeczytaj) wiadomości teoretyczne i rozwiązane przykłady z rozdziału "Wyrażenia algebraiczne i równania" (str.46 - 63) a następnie wykonaj zad. "Przed klasówką".
Zadania omawiamy na lekcji online.8a, Lekcja  29.05.2020 (piątek)
Temat: Liczby i działania - powtórzenie przed egzaminem. (zapisz temat w zeszycie)
Dzisiaj zaczynamy powtarzać wiadomości przed egzaminem.
Na każdej lekcji spotykamy się online. Jutro o godz 10:15 czekam na Skajpie tych, którzy mają problem z Teamsem. Na 10:30 zaplanowane jest spotkanie na Teamsie.
Zachęcam was do udziału w lekcji. Podczas zajęć omawiamy kolejne zadania oraz przypominamy sobie wiadomości,które dotyczą problemów poruszanych w zadaniu.


Przeanalizuj (uważnie przeczytaj) wiadomości teoretyczne i rozwiązane przykłady z rozdziału "Liczby i działania" (str.10 - 45) a następnie wykonaj zad. "Przed klasówką".

8a, Lekcja  27.05.2020 (środa)
Temat: Podsumowanie wiadomości o kołach i okręgach - mini-test. (zapisz temat w zeszycie)
Poniżej jest link do znanego ci testu ze strefy ucznia gwo. Pracuj uważnie, wykonuj pomocnicze rysunki, obliczenia zapisuj w zeszycie. Możesz poszukać odpowiednich wiadomości w podręczniku. Masz dużo czasu, ale rozwiązuj test tylko raz. Na początku lekcji będziesz mógł zapytać o zagadnienia, których nie rozumiesz.

gwo.pl/strony/3089/seo_link:kola-i-okregi-kl-8

Zapisz numery zadań, ktore rozwiązałeś błędnie. Wyjaśnimy to na lekcji w piątek.
Prześlij procentowy wynik testu na mój adres.

8a, Lekcja 32, 26.05.2020 (wtorek)
Temat: Podsumowanie wiadomości o kołach i okręgach. (zapisz temat w zeszycie)

Wykonaj zadania "Sprawdź, ile umiesz" w zeszycie ćwiczeń, str. 106/107
W czasie lekcji jestem dostępna na skajpie, wyjaśnimy i sprawdzimy wykonywane zadania.
 
8a, Lekcja 31, 25.05.2020 (poniedziałek)
Temat: Pola figur zbudowanych z kół i wielokątów - zadania. (zapisz temat w zeszycie)

W zad. 8/249 obliczałeś już pole takiej figury. pierwszy blat zbudowany był z prostokąta i koła (dwa półkola). Pole całego blatu obliczyłeś jako sumę pól kwadratu i prostokąta. Czasami pole figury będzie różnicą pól znanych ci figur.
Wykonaj ćwiczenia ze strony 104.

Uwagi do ćwiczeń:
6/104 - takie części koła (wycięte z koła przez dwa promienie) nazywamy wycinkami koła.
Pole wycinka jest taką częścią koła, jaką częścią kąta pełnego jest kąt w wycinku utworzony przez dwa pronienie.

7/104 - w tej figurze znajdź trzy półkola, jedno ćwierćkole i jedno koło.
Odczytaj promienie tych figur, oblicz ich pola i sumuj lub odejmuj.

8/104 - pola obu figur to różnica pola koła i pola trójnąta prostokątnego.
W obu przykładach brak jest promienia koła. Pamiętaj, że z tw. Pitagorasa obliczysz średnicę. W punkcie b) wprowadź oznaczenia na rysumku.

wykonaj zad.12/250
Uawga: Wszystkie figury z tego zadania to pierścienie kołowe. Aby obliczyć pole pierścienia trzeba od pola większego koła odjąć pole mniejszego. Trudnością w tym zadaniu jest to, że tylko na pierwszym rysunku podane są promienie tych kół.
Proszę nie przysyłać zadań.
O godz. 9:30 spotkamy się na teamsie.


8a, Lekcja 30, 22.05.2020 (piątek)
Temat: Pole koła, długość okręgu - zadania. (zapisz temat w zeszycie)

Pod koniec filmu z ostatniej lekcji pokazano, jak mając pole koła obliczyć promień koła i obwód tego koła.
Wykonaj ćwiczenia 7,8/101 oraz 5,4/103 9postępuj według podanych schematów.
Jutro spotykamy się na lekcji online.


8a, Lekcja 29, 20.05.2020 (środa)
Temat: Pole koła. (zapisz temat w zeszycie)

Wyjaśnienie
W poniedziałek na lekcji uczyliście się o liczbie "pi", liczyliście długość okręgu i obwód koła. Problemy te i zadania do tego tematu znajdują się na stronach 243 i 244 w podręczniku. Przy podawaniu numerów zadań do przesłania popełniłam pomyłkę, zamiast 244 napisałam 224.
Dziękuję tym wszystkim, którzy się zorientowali lub nawet nie zauważyli pomyłki (symetrie mamy już za sobą). Tych którzy mieli problem - przepraszam i oczekuję na zad. 8,9/244


Przypomnijmy, pole figury to liczba kwadratów jednostkowych, którymi można "wykafelkować" daną figurę. Wiemy jak tę liczbe obliczyć dla prostokąta. Poniższy film pokazuje jak to można zrobić w przypadku koła.

www.youtube.com/watch

Wprowadzenie tematu znajduje się na str. 247 w podręczniku.
Przeczytaj uważnie i zapisz wzór w zeszycie.

Do ostatniego zadania z filmu wrócimy na lekcji w piątek.

Wykonaj zad. 4/248 (Aby porównać pola figur musisz podstawić za "pi" przybliżoną wartość.
Wykonaj zad. 8/249 i prześlij na mój adres. (Pierwszy blat zbudowany jest z pewnego prostokąta i dwóch połówek koła)

8a, Lekcja 28, 19.05.2020 (wtorek)
Temat: Długość okręgu, obwód koła w zadaniach - c.d.. (zapisz temat w zeszycie)

Początek fimu dotyczy materiału, który już znasz. Zwróć uwagę na rozwiązanie zadania tekstowego.

www.youtube.com/watch

W rozwiązaniu korzystano ze wzoru na długość okręgu.
Rozwiąż podobne zadania 13, 14/245
Uwaga do zadania 14: w ciągu godziny koniec wskazówki godzinowej pokonuje 1/12 okręgu o promieniu takim jak długość wskazówki.

Poznane wzory można stosować do obliczania promienia lub średnicy okręgu, gdy dany jest jego obwód. Przeanalizuj przykład na str. 242
Wykonaj ćw. 7,8/101

8a, Lekcja 27, 18.05.2020 (poniedziałek)
Temat: Długość okręgu, obwód koła w zadaniach. (zapisz temat w zeszycie)

W poniedziałek o godz. 9:30 spotkamy się online na Teams'ie.

Poznałeś dwa wzory na obliczanie długości okręgu (obwodu koła):

gdy dana jest średnica okręgu d, jego długość wynosi l=....  ,
gdy dany jest promień okręgu r, długość okręgu wynosi l=...... .

(Przepisz notatkę i uzupełnij wzory)

W obu wzorach występuje liczba "pi".

Gdy chcemy podać dokładną dłudość okręgu pozostawiamy w wyniku literę "pi".
Tak będzie w zad. 5a), b) /243 (wykonaj w zeszycie)

Często jednak chcemy poznać przybliżoną długość okręgu. Wtedy w obliczeniach podstawiamy w miejsce litery "pi" przybliżoną wartość tej liczby niewymiernej.
Najczęściej zamiast liczby "pi"  podstawiamy 3,14. Ale można stosować inne przybliżenia.
Przeczytaj ciekawostkę na str. 243 i wykonaj zadanie2/243.

Wykonaj zad.7 a), b)/244

Rozwiązania zad. 8,9/224 prześlij na mój adres.


8a, Lekcja 26, 15.05.2020 (piątek)

Temat: Liczba pi. Długość okręgu, obwód koła. (zapisz temat w zeszycie)

Zanim obejrzysz film, który wyjaśnia dzisiejszy temat wykonaj ćwiczenie A/ 241 z podręcznika. Wynik dzielenia znierzonej  długości okręgu przez zmierzoną średnicę okręgu będzie u ciebie zawsze wynosił około 3. Dlaczego? Zobacz film:

www.youtube.com/watch

Liczba pi, to liczba niewymierna, podobnie jak np. pierwiastek liczby 2.
Rozwinięcia dziesiętne tych liczb są nieskończone i nieokresowe. Zobacz  jak wygl adają początkowe cyfry tej liczby str. 241
Przeczytaj ciekawostkę o tej "podziwu godnej liczbie pi".
Liczbą tą zachwycała się nasza noblistka Wisława Szymborska. Czytaliśmy ten wiersz 14 marca ubiegłego roku. Pamiętasz dlaczego? Napisz.
Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 i 4/100


8a, Lekcja 25, 13.05.2020 (środa)

Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. (zapisz temat w zeszycie)

Na str. 238 w podręczniku są narysowane pary okręgów w różnych położeniach. Obejrzyj te rysunki, przeczytaj opisy.
Poniższy film pokazuje wzajemne położenia dwóch okręgów i ich nazwy. Pokazuje też, że aby określić wzajemne położenie dwóch okręgów nie trzeba ich rysować. Wystarczy znać promienie tych okręgów i odległość między środkami okręgów.

www.youtube.com/watch

Na podstawie zadania omówionego na filmie rozwiąż zad. 6/239
(powtarzasz tu przed egzaminem układ współrzędnych i tw. Pitagorasa.
Zad.6/239 prześlij na mój adres.


8a, Lekcja 24, 12.05.2020 (wtorek)

Temat: Styczna do okręgu  - obliczanie kątów. (zapisz temat w zeszycie)

Zapisz w zeszycie:
Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności.

(zobacz rysunki str. 234 w podręczniku)

Obejrzyj rozwiązanie pierwszego zadania na filmie:

www.youtube.com/watch

Przy obliczaniu pewnego kąta zastosowano  znane wcześniej własności różnych kątów oraz własność promienia prowadzonego do punktu styczności.
Wykonaj ćwiczenie 1/97
Uwaga: Na niektórych rysunkach trzeba dorysować pewne odcinki, np. pewne promienie okręgów. Pamiętaj, że trójkąt, którego dwa boki są promieniami okręgu, jest równoramienny, czyli ma dwa równe kąty. Wzadaniach stosuj własność kątów wewnętrznych trójkąta.8a, Lekcja 23, 11.05.2020 (poniedziałek)
Temat: Styczna do okręgu  - określenie i konstrukcja.(zapisz temat w zeszycie)

Obejrzyj wykład wprowadzający pojęcie stycznej do okręgu. (styczna to rzeczownik -kto? co? - styczna, a nie przymiotnik!)

www.youtube.com/watch

Temat ten znajdziesz też na str. 234 w podręczniku.
Konstrukcja stycznej opisana jest też na str. 235

Wykonaj zadanie 4/235 i prześlij na mój adres.

8a, Lekcja 22, 8.05.2020 (piątek)

Temat: Symetrie - sprawdzian.(zapisz temat w zeszycie)

Poniżej jest link do testu o symetriach.
Wykonaj podczas lekcji zadania testu. Pracuj uważnie, nie śpiesz się. Jeśli będziesz pewny swoich odpowiedzi sprawdź swoje wyniki. Prześlij na mój adres swój procentowy wynik uzyskany za "pierwszym podejściem".

gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie8a, Lekcja 21, 6.05.2020 (środa)

Temat: Symetrie - powtórzenie przed sprawdzianem (cd.).(zapisz temat w zeszycie)

Podczas lekcji zacznij wykonywać wybrane zadania powtórzeniowe "Przed klasówką" ze str. 228,229. Stosuj podane poniżej wskazówki i polecenia.

zad. 4 - przerysuj figury i zaznacz na rysunku osie symetrii.

zad. 5- narysuj odcinek PR w układzie współrzędnych, narysuj jego symetralną.
Każdy punkt leżący na symetralnej jest jednakowo doległy od obu końców odcinka. Aby sprawdzić czy wybrany przez ciebie punkt leży na symetralnej trzeba obliczyć jego odległości od P    i od R. Zastosuj tw. Piragorasa.

zad. 7- nazwij narysowany trapez równoramienny ABCD. Narysuj przekątną AC. W podanym trapezie zawiera się ona w dwusiecznej kąta BAD. Czyli kąty DAC i CAB są równe. Poszukaj na rysunku jeszcze jednego kąta o takiej samej mierze (kąty naprzemianległe). Co można powiedzieć o trójkącie ACD?

zad. 8- oceń najpierw prawdziwość zdań A, B, C i D a nastepnie wybierz odp tak/nie i odpowiedni argument

zad. 9
- wykonaj dwa rysunki.

Zadania dokończ po lekcji i rozwiązania prześlij niezwłocznie na mój adres.

Przypominam, że do 11 maja wystawiamy propozycje ocen na koniec roku.

8a, Lekcja 20, 5.05.2020 (wtorek)

Temat: Symetrie - powtórzenie przed sprawdzianem.(zapisz temat w zeszycie)

Wyknaj ćwiczenia "Sprawdź, ile umiesz" str. 94 - 96
Sprawdzian odbędzie się w piątek podczas trwania lekcji, czyli od 10:25


8a, Lekcja 19, 4.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Środek symetrii figury. Figury środkowosymetryczne.(zapisz temat w zeszycie)

21 kwietnia była lekcja, której temat brzmiał podobnie. Przypomnij sobie co to jest oś symetrii figury i kiedy figurę nazywamy osiowosymetryczną.

Dzisiejszy temat wyjaśnia film:

www.youtube.com/watch

Zapisz w zeszycie notatkę o środku symetrii i figurze środkowosymetrycznej (str. 224)

Przypomnij sobie jakie własności mają dwa odcinki, które są symetryczne względem punktu (str.222).

 Na filmie pokazano, że trójkąt równoboczny nie ma środka symetrii. Nie jest więc figurą środkowosymetryczną. Uzasadnij ten fakt wykorzystując wiadomości o odcinkach symetrycznych względem punktu.

Wykonaj ćwiczenia 1/92 i 3/93

Wykonaj w zeszycie zad.6/226 i prześlij na mój adres (pamiętaj o wykonaniu odpowiednich rysunków)

8a, Lekcja 18, 29.04.2020 (środa)

Temat: Symetria środkowa w układzie współrzędnych. (zapisz temat w zeszycie)

Omawialiśmy symetrie względem szczególnych prostych w układzie współrzędnych.
Przypomnij sobie jakie to były proste i jakie były zależności między współrzędnymi punktów symetrycznych

Poniższy film pokaże symetrię względem punktu w układzie współrzędnych:

www.youtube.com/watch

Na podstawie obejrzanego wykładu zapisz w zeszycie informacje o współrzędnych punktów symetrycznych względem początku układu współrzędnych

Wykonaj ćw. 4/89 i 10/92

Wykonaj w zeszycie zadanie 8/223 i prześlij po lekcji na mój adres.8a, Lekcja 17, 28.04.2020 (wtorek)

Temat: Rysowanie figur symetrycznych względem punktu. (zapisz temat w zeszycie)

Kilka lekcji temu rysowałeś figurę symetryczną da danej względem prostej.

Dzisiaj nauczysz sie rysować figurę symetryczną do danej względem danego punktu.
Zobacz kilka przykładów na filmie.

www.youtube.com/watch

Narysuj w zeszycie dowolny  odcinek AB i wybierz punkt S
a) nie należący do odcinka
b) leżący na odcinku.
Narysuj odcinek A'B' symetryczny do AB względem punktu S Patrz: film lub str. 222)

Jaką długość maja te odcinki i jak są względem siebie położone?

Zapisz odpowiedz całym zdaniem.
.......................................

Wykonaj starannie rysunki do zad.2d/222 oraz 3b,c/222 i prześlij po lekcji na mój adres.

8a, Lekcja 16, 27.04.2020 (poniedziałek)

Temat: Symetria względem punktu. (zapisz temat w zeszycie)

Znasz już symetrię względem prostej. Przypomnij sobie (lub znajdź notatkę w zeszycie lub podręczniku) kiedy dwa różne punkty są symetrycane względem danej prostej.

Dzisiaj poznasz nową stmetrię, symetrię względem punktu. Temat tej lekcji znajdziesz na str. 221 w podręczniku.
Obejrzyj film, który wyjaśni ci pojęcie symetrii względem punktu:

www.youtube.com/watch

Zapisz w zeszycie notatkę wyjaśniającą kiedy dwa punkty A i A' sa symetryczne względem punktu S (str. 222)


Wykonaj ćw. 1/88 i 2/89
Rozwiąż zadania 4/222 i 6/223
8a, Lekcja 15, 24.04.2020 (piątek)

Temat: Dwusieczna kąta. (zapisz temat w zeszycie)

Przypomnij sobie co to jest oś symetrii figury, kiedy figurę nazywamy osiowosymetryczną.
Odcinek miał dwie osie symetrii, jedną z nich (którą?) nazwaliśmy symetralną odcinka.

Czy dowolny kąt jest figurą osiowosymetryczną?

Narysuj na kartce dowolny kąt i zagnij tę kartkę tak, aby kąt nałożył się sam na siebie.

Podzieliłeś kąt na dwa kąty o jednakowych miarach.

Zapisz w zeszycie określenie dwusiecznej kąta (str. 218)

Półprostą dzielącą kąt na dwa kąty o jednakowych miarach, czyli dwusieczną, można narysować za pomocą kątomierza.
Poniższy film pokazyje jak wykonać konstrukcję dwusiecznej kąta za pomocą cyrkla.

www.youtube.com/watch

Opis konstrukcji dwusiecznej znajdziesz na str. 219.

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 /87


8a, Lekcja 14, 22.04.2020 (środa)

Temat: Symetralna odcinka. (zapisz temat w zeszycie)

Wczoraj poznałeś pojęcie osi symetrii figury. Nie każda figura ma oś symetri, niektóre figury mają jedną, dwie, trzy,... osie symetrii. Są też takie figury, które mają niesończenie wiele osi symetrii.
Wykonaj zadania 2/213 i 10/214 (rozwiązania zapisz w zeszycie)

Ile osi symetrii ma odcinek? (Możesz narysować dowolny odcinek na kartce i tak ją zagiąć aby odcinek nałożył się na siebie. Ile jest takich zgięć?

Zapisz w zeszycie określenie symetralnej odcinka (podręcznik, na górze str.216)

Symetralną odcinka można narysować używająć linijki ze skalą (do podzielenia odcinka na dwie równe części) oraz ekierki (do narysowania prostej prostopadłej)
 
Narysuj dowolny odcinek AB, narysuj jego symetralną k
Wybierz dowolny punkt P leżący na symetralnej k  i zobacz jaka jest odległość AP i BP

Twoje obserwacje pozwolą ci zrozumieć konstrukcję symetralnej odcinka za pomocą cyrkla.

Obejrzyj film:
www.youtube.com/watch


Konstrukcja opisana jest na str. 216 w podręczniku.

Wykonaj ćw. 1/85 i 2/86
Do usłyszenia jutro o godz:10:20
Zad. dla chętnych 2/216 prześlij na mój adres


8a, Lekcja 13, 21.04.2020 (wtorek)

Temat: Oś symetrii figury. Figury osiowosymetryczne. (zapisz temat w zeszycie)

Poniższy film wyjaśnia poglądowo co to jest oś symetrii figury i kiedy figurę nazywamy osiowosymetryczną.

www.youtube.com/watch


Temat dzisiejszej lekcji znajdziesz na str. 212 i213 w podręczniku.

Zapisz w zeszycie notatkę o osi symetrii i figurze osiowosymetrycznej (na górze str. 213)

Wykonaj ćw. 2, 3 /84

Zad.9/214 - rysunki wykonaj w zeszycie i przyślij na mój adres.
O godz. 12:15 czekam na was "na skajpie"

8a, Lekcja 12, 20.04.2020 (poniedziałek)

Temat: Rysowanie figur symetrycznych  względem prostej. (zapisz temat w zeszycie)

Na poprzednich lekcjach dowiedziałeś się kiedy dwie figury sa symetryczne względem prostej i badałeś, czy narysowane figury są symetryczne względem wskazanej prostej.

Na tej lekcji nauczysz się rysować figurę, która będzie symetryczna do danej figury względem danej prostej.

Każda figura geometryczna to ....?

Każda figura geometryczna to zbiór punktów. Zatem najpierw nauczycie się jak znaleźć punkt stmetryczny do danego względem danej prostej.

Wykonaj ćwiczenie D/207 podręcznik. (rysunek wykonaj w zeszycie)

Podczas wykonywania ćwiczenia posługiwałeś się ekierką i linijką ze skalą.

Punkt symetryczny do danego, względem danej prostej można znaleźć za pomocą samego cyrkla (czyli skonstruować).
Wykonaj w zeszycie konstrukcję opisaną w przykładzye na stronie 208 w podręczniku.

Poniższy film pokazuje jak rysować figury symetryczne. W czwartej minucie filmu nauczyciel pokazuje konstrukcję punktu symetrycznego do danego.

www.youtube.com/watch

Sporą trudność sprawi wam zapewne rysowanie figur symetrycznych względem prostych, które nie są ani poziome, ani pionowe.

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie F/208 z podręcznika

Przeanalizuj rysunek, który znajduje się na stronie 209 w podręczniku.

Przy rysowaniu figur symetrycznych ważne jest aby odcinki łaczące punkty symetryczne (np. AA') były prostopadłe do prostej k.

Wykonaj w zeszycie zad. 10/c, d (spróbuj wybrać taką prostą k, która spełnia warunki zadania, ale nie jest ani pozioma, ani pionowa).
Fotografię rysunków prześlij na mój adres.

Zadanie dla chętnych (dodatkowo oceniane) 10/83 z zeszytu ćwiczeń (przed obliczaniem zrób odpowiedni rysunek)

8a, Lekcja 11, 17.04.2020 (piątek)
Temat: Symetria względem prostych w układzie współrzędnych. (zapisz temat w zeszycie)

Na ostatniej lekcji dowiedziałeś się jakie warunki muszą być spełnione, aby dwa punkty były symetryczne względem pewnej prostej. Masz to zapisane w zeszycie. Przeczytaj (jeśli jeszcze nie zapamiętałeś).

Poniższy film pokazuje też symetrie względem prostych, ale punkty znajdują się w układzie współrzędnych. Możemy zatem nie tylko zaznaczać te punkty, ale także zapisywać ich współrzedne. Prostymi, względem których punkty są symetryczne będą osie układu: oś x (czyli oś odciętych) lub oś y (czyli oś rzędnych).

Obejrzyj film:

www.youtube.com/watch

Zapisz w zeszycie notatkę o tym, jakie współrzędne mają punkty symetryczne
względem osi x
względem osi y
(możesz jeszcze raz zobaczyć to wna filmie)

Zrób ćwiczenie 4/81

Teraz wykonaj zadanie 15/211 (w zeszycie)

Uwaga: Do każdego podpunktu zadania wykonaj oddzielny rysunek. Pokoloruj róznymi kolorami trójkąt ABC i trójkąt do niego symetryczny (możesz go nazwać A'B'C')8a, Lekcja 10, 15.04.2020
Temat: Symetria względem prostej. (zapisz temat w zeszycie)

Na kolejnych lekcjach będziemy się zajmiwać własnościami kształtu i położenia dwóch figur. Temat dzisiejszej lekcji znajduje się w podręczniku na stronach 206 i 207.

Obejrzyj film wprowadzający symetrię względem prostej.

www.youtube.com/watch

 Kiedy dwa punkty są symetryczne względem pewnej prostej k?
Odpowiedź znajdziesz w podręczniku na stronie 207.

Zapisz w zeszycie trzy warunki jakie muszą być spełnione, aby punkty nieleżące na prostej k były symetryczne względem tej prostej. A co jest symetryczne do punktu, który leży na prostej k?

Symetria względem prostej nazywana jest też odbiciem lustrzanym. Dlaczego?
Wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze strony 209. Do wykonania tych zadań potrzebne ci będzie lusterko. (rozwiązań tych zadań nie musisz zapisywać)

Zad. 4/209 (jeżeli odpowiedź brzmi "nie" zapisz w zeszycie warunek, który nie jest spełniony)

Na filmie widziałeś jak sprawdzić, czy dwie figury są symetryczne względem wskazanej prostej. Nie wystarcza to, że figury są przystające (czyli ......?).

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 80


8a, Lekcja 9, 8.04.2020
Temat: Ostrosłupy.

Obejrzyjcie uważnie film.

gwo.pl/matematyka-na-faktach-2017-p4314a


Wykonaj w zeszycie zad. 7,8/190 (podręcznik)

Zadanie dla chętnych: Poszukaj w dostępnych Ci zródłach (może jest w domu jeszcze "książkowa" encyklopedia?)  informacji o złotej proporcji, o złotej liczbie. Złota proporcja występuje w przyrodzie, w architekturze, w sztuce... Napisz, czego się dowiedziałeś.
(Oczywiście "kopiowamie" i "wklejanie" - zabronione.)

Poniżej jest adres do kolejnej powtórki przed egzaminem (nie tylko marematyka):

Szybka powtórka 2

Życzę Wam zdrowych i dobrych Świąt Wielkanocnych i szybkiego powrotu do szkoły!

 
8a, Lekcja 8, 7.04.2020 (wtorek)
Temat: Ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześciokątny -- obliczanie długości odcinków.

W każdym ostrosłupie można wskazać krawędzie podstawy i krawędzie boczne.
Są jeszcze inne odcinki, których długości oblicza się stosując tw. Pitagorasa.
Poniższy film pokazuje jak obliczać wysokość ściany bocznej, wysokość ostrosłupa, przekątne podstawy.
Zatrzymuj film i próbuj pewne obliczenia wykonywać samodzielnie.

pistacja.tv/film/mat00534-ostroslup-prawidlowy-czworokatny-i-szesciokatny-obliczanie-dlugosci-odcinkow

Wykonaj ćw.1,2/75
Poszę o przeczytanie listu, który przesyłam w dzienniku, proszę o odpowiedź.

8a, Lekcja 7, 6.04.2020 (poniedziałek)
Temat: Objętość ostrosłupa - ćwiczenia.

Do obliczenia objętości ostrosłupa musisz znać (albo obliczyć pole) podstawy i wysokość.
Ważna sprawa, we wzorze na objętość ostrosłupa  jest 1/3!!
Rozwiąż ćw.2/74 (co jest podstawą w ostrosłupie prawidłowym?)
i ćw.4/74
W poniedziałek o g.9;25 będę "na skajpie" (adres podawałam wielokrotnie), Czekam!


8a, Lekcja 6, 3.04.2020
Temat: Objętość ostrosłupa.

Dzisiaj poznasz wzór na obliczanie objętości ostrosłupa. Możesz ten wzór odbryć wykonując ćwiczenie ze str. 188 z podręcznika.

Poniższy film wyjaśnia dlaczego objętość ostrosłupa jest trzy razy mniejsza od objętości graniastosłupa o przystającej podstawie i tej samej wysokości.

pistacja.tv/film/mat00523-objetosc-ostroslupa

Zapisz wzór i opisy występujących w nim wielkości w zeszycie.
Wygodnie jest literą H oznaczać wysokość bryły a literą h wysokość podstawy (jeśli jest) lub wysokość ściany bocznej.

Wykonaj ćwiczenia 1/73 i 3/74
Zad. dodatkowe 8/190 podręcznik

Tematy i zadania zapisuj w zeszycie (lub w zeszycie ćwiczeń)

8a     Lekcja 1        25.03.20
Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.

Musisz znać sposoby na obliczanie pól różnych wielokątów. Niektóre odcinki potrzebne do obliczania pól wielokątów obliczysz za pomocą tw. Pitagorasa

Obejrzyj film pt. „Siatka i pole powierzchni ostrosłupa (czas trwania 9:45)

https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=polepowierzchni+ostrosłupa+film&ie=utf-8&oe=utf-8

Przy zapisywaniu obliczeń stosuj oznaczenia takie jak w podręczniku str. 184, 185

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 str. 71 i 72 z ćwiczeń.
Bądź skupiony i pracuj na lekcji.

Jeśli masz pytania – napisz mi w mail’u!
Jeśli jakiegoś pojęcia nie pamiętasz albo nie rozumiesz -szukaj w podręczniku. Ułatwi ci to Skorowidz nazw, który jest na końcu podręcznika.  (np. ostrosłup prawidłowy, czworościan foremny)
Zadanie domowe
zad. 1, 2 i 3b), 3c) str. 186 podręcznik8a        Lekcja 2        27.03.20
Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie.

Obejrzyj poniższy film. Na poprzedniej lekcji liczyłeś już pole takiego ostrosłupa. Na tym filmie dokładnie wyjaśniono jak się wyłącza czynnik przed znak pierwiastka.

https://www.youtube.com/watch?v=HEi61TOD8c4 (ok.5 minut)

Wykonaj zadanie 4/73 z zeszytu ćwiczeń.
Przy obliczaniu sumy długości krawędzi pamiętaj, że niektóre krawędzie siatki przy budowaniu bryły „sklejają się”.
Ostrosłup n-kątny ma n krawędzi podstawy i n krawędzi bocznych.

Wykonaj zadanie 4c/186 z podręcznika
Jest to ostrosłup sześciokątny.
Pole sześciokąta (podstawy) Pp= 6x pole małego (o boku 4) trójkąta równobocznego.
Aby obliczyć Pb musisz najpierw z tw. Pitagorasa obliczyć wysokość ściany bocznej, czyli trójkąta równoramiennego o podstawie 4 i ramionach 7. Zrób odpowiedni rysunek.

Zadanie domowe (dla chętnych) zad.5/186
Proszę o przesłanie tylko zadań domowych


8a Lekcja 3, 30.03 2020

Temat: Powtórzenie.
W czasie trwania poniedziałkowej lekcji matematyki będziesz zapewne pisać egzamin próbny z języka polskiego. Po lekcjach możesz jeszcze raz przeanalizować arkusze próbne z egzaminu z matematyki. W ten sposób powtórzysz zagadnienia i wiadomości przed wtorkowym egzaminem próbnym z matematyki.

8a Lekcja 4, 5 31.03.2020 i 1.04.2020

Jutro (czyli we wtorek) Ministerstwo Edukacji stwarza Wam możliwość sprawdzenia swych wiadomości i umiejętności z matematyki udostępniając kolejny arkusz egzaminacyjny. Zachęcam wszystkich do podjęcia tej próby. Dziś, na j. polskim, system się blokował. Jeśli jutro będzie podobnie, możecie próbować pobrać arkusze ze stron OKE (jest kilka takich Komisji), lub zacząć pisać później. Pamiętajcie jednak, że czas pracy to 100 minut.

Wszystkie osoby, które będą pisały proszę o potwierdzenie poprzez napisamie e- maila (na adres , który podałam w poczcie) . Podzielcie się swoimi uwagami, pytajcie! Na ten adres możecie też przesłać swoje rozwiązania (jako załączniki lub forografie).

Pozdrawiam, EO

1.04.2020
Temat: "Szybka powtórka".

Czekam na rozwiązania zadań otwartych z egzaminu próbnego.

W środę piszecie egzamin próbny z języka, ale w rzeczywistym czasie przed matematyką.
Zadania nadzisiejszą  lekcję są umieszczone na stronie oke, terzeba klikać:

zakładka egzamin ósmoklasisty
materiały dodatkowe
zestawy zadań powtórkowych
szybka powtórka przed egzaminem dzień 1

Są to powtórzenia ze wszystkich przedmiotów rozpisane w zadaniach na 8 dni.
Czekam na pytania.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free