Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Matematyka 5a


25.06.2020 r.
Temat: Mnożenie liczb całkowitych.

Potraficie już dodawać i odejmować liczby całkowite. Czas na ich mnożenie. Wiecie, że iloczyn  można przedstawić w postaci sumy jednakowych składników.
Np.       -9 + (-9) + (-9) = -27     czyli    3  x  (-9) = -27
Wynik mnożenia liczby dodatniej i liczby ujemnej jest liczbą ujemną.
(-3)  x 4 =  -12

Wynik mnożenia dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią.
(-2)  x  (-4) = 8
(-5)  x  (-7) =  35
Iloczyn złożony z więcej niż dwóch czynników jest:
-  dodatni, gdy liczba czynników jest parzysta,
-  ujemny, gdy liczba czynników jest nieparzysta.
Np.
2  x  (-3)  x  (-4) = -6  x  (-4) = 24
-1 x  (-5)  x  (-6) =  5  x  (-6) = -30 
Proszę, zróbcie w zeszytach ćwiczeń: ćw. 1, 2, 3 str. 111.

 Drodzy uczniowie, to już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym. Dziękuję Wam za pracę, życzę zdrowych, miłych i udanych wakacji.  24.06.2020 r.
Temat: Odejmowanie liczb całkowitych. 
                                    

Na dzisiejszych zajęciach w dalszym ciągu będziemy utrwalać odejmowanie liczb całkowitych. Proszę, wykonajcie w zeszytach ćwiczeń: ćw. 4, 5, 6 str. 110.


23.06.2020 r.
Temat: Odejmowanie liczb całkowitych.                                      

Poznaliśmy już w jaki sposób dodaje się liczby całkowite, dzisiaj będziemy odejmować liczby całkowite.
Zapisując różnicę liczb całkowitych, podobnie jak w dodawaniu, musimy odróżnić znak działania od znaku liczby. Różnię dwóch liczb całkowitych możemy zastąpić sumą odjemnej i liczby przeciwnej do odjemnika.      Oto przykłady:
4 - (- 5) = 4+ 5 = 9
-1 - (-7) = -1 + 7 = 6
- 8 - (-3) = -8 + 3 =  - 5
Na początek obejrzyjci sobie filmik :
https://www.youtube.com/watch?v=DklHvHy-Vd8
W zrozumieniu tematu pomoże wam również filmik:
https://pistacja.tv/film/mat00159-odejmowanie-liczb-calkowitych?playlist=466
Następnie, proszę zrobić w zeszytach ćwiczeń: ćw.  1, 2, 3 str.109.


22.06.2020 r.
Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Dzisiaj na lekcji będziemy dodawać liczby całkowite. Podczas dodawania liczb całkowitych, korzystajcie z własności dodawania. Możecie zmieniać kolejność składników, łączyć w dowolny sposób składniki, a suma nie ulegnie zmianie.                                                                                                                                                        Obejrzyjcie film prezentujący różne przykłady:
https://pistacja.tv/film/mat00158-dodawanie-liczb-calkowitych?playlist=466


Następnie,  zróbcie w zeszytach ćwiczeń : ćw. 1, 2, 3, 4 str.107. 

 15.06.2020 r.
Temat: Przedstawianie liczb całkowitych na osi liczbowej oraz ich porównywanie.

Na osi liczbowej potrafimy przedstawiać liczby dodatnie. Wiemy, że oś liczbowa ma zwrot wskazujący w którą stronę liczby wzrastają, punkt zero oraz jednostkę. Na osi liczbowej możemy przedstawiać również liczby ujemne. Liczby całkowite dodatnie leżą po prawej stronie punktu zera , a liczby całkowite ujemne leżą  na lewo od zera na osi liczbowej. Liczba zero nie jest ani dodatnia , ani ujemna. Zauważyliście na pewno, że liczby leżące na lewo od danej liczby są od niej mniejsze, a liczby leżące na prawo od niej są większe. Zapamiętajcie również, że z dwóch liczb ujemnych większa jest ta, która leży bliżej zera.

Obejrzyjcie filmik, z którego dowiecie się jak porównywać liczby całkowite:
https://www.youtube.com/watch?v=88_lpDJSbN8

 Następnie, proszę zróbcie z podręcznika: zad. 3,4 5,6, 7  str. 208.
Dla chętnych: zad. 9,10, 12   str. 209

 
10.06.2020 r.
Temat: Liczby przeciwne.

Na początku, przypomnijmy sobie wiadomości z ostatnich zajęć. Liczba dodatnia to liczba większa od zera, liczba ujemna to liczba mniejsza od zera. Liczby ujemne można znaleźć np. na termometrze, na mapie (depresja), w windzie ( pietra poniżej parteru), na wydruku bankowym, na raporcie firmy, która poniosła stratę, czyli miała „zysk ujemny”.
Na osi liczbowej możemy umieścić zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Liczba zero nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną. Za pomocą osi liczbowej łatwiej jest porównywać liczby. Strzałka na osi pokazuje,           w którą stronę liczby rosną.
Liczby przeciwne są położone na osi liczbowej w tej samej odległości od zera, ale po jego przeciwnych stronach. Suma liczb przeciwnych wynosi zero.
Oto przykłady:
Liczba przeciwna do 5 to  -5
Liczba przeciwna do  -2/3    to   2/3

Proszę, w zeszytach zapiszcie temat lekcji, określenie i przykłady liczb przeciwnych, a następnie zróbcie w zeszytach ćwiczeń :  ćw. 5, 6,7  str. 105 oraz  ćw. 8, 9, 11, 12 str. 106.


09.06.2020 r.
Temat: Liczby ujemne.


Z liczbami ujemnymi spotykaliście się wielokrotnie, szczególnie w  zimie, kiedy temperatura powietrza była niższa od zera stopni. Na lekcjach przyrody mówiliście o wzniesieniach powierzchni  Ziemi  ponad poziom morza, które wyrażane są liczbami dodatnimi i o depresjach wyrażanych liczbami ujemnymi. Na przykład najniższy punkt położony w Polsce  znajduje się w Raczkach Elbląskich i ma 1,8 m p.p.m. , co  możemy zapisać  -1,8 m ( minus 1,8 m)
Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie - czym tak naprawdę jest liczba ujemna ?
Obejrzyjcie sobie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU
Proszę, przeanalizujcie z podręcznika  ćw. A, B, C str. 206 i 207, a w zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw.1-5 str. 104 i 105.


08.06.2020 r.

Temat: Podsumowanie działu „Pola wielokątów”- ćwiczenia.            (Lekcja  online)

Dzisiaj nadal będziemy rozwiązywali zadania powtórzeniowe dotyczące działu:” Pola wielokątów ”. Podczas lekcji online będzie możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności rozwiązując wspólnie:  ćw.1, 2  str.102 i 103 oraz zad.5, 6, 7 str. 203.
Dla chętnych: zad.6 i zagadka  str. 202.
A oto odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji Przed klasówką:
zad.1  BC ,     zad.2  D,    zad.3  Prawda, Prawda, Fałsz, Fałsz,     zad.4  C. 


04.06.2020 r.
Temat: Pola wielokątów – podsumowanie.

Zakończyliśmy omawianie obliczania pól poznanych wielokątów. Dzisiaj  na lekcji będziemy powtarzać    i utrwalać wiadomości rozwiązując zadania ze strony 201- 203 . Dla rozgrzewki wykonaj z podręcznika zad. 1 i 2 str. 201. Następnie rozwiąż zadania ze strony 203"Przed klasówką", uwzględniając moje wskazówki.

zad. 1 -  pamiętaj, że 1m = 10 dm

zad.2  - pamiętaj, że 1cm = 10 mm

zad.3 -  wskazówka: 1a = 100 m2,    1ha = 10000 m2 ,  1ha = 100 a

zad.4 - w trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna może być podstawą , a druga przyprostokątna wysokością padającą na tę podstawę.

Rozwiązania powyższych zadań omówimy na następnej lekcji.03.06.2020 r.
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – pole trapezu.

Na dzisiejszej lekcji odpowiemy sobie na pytania, czy potrafimy:
- obliczyć pole trapezu, znając jego wysokość oraz długości podstaw,
- obliczyć sumę długości podstaw trapezu, znając jego pole oraz wysokość,
- obliczyć wysokość trapezu, znając jego pole i długości podstaw?

Proszę rozwiążcie zad. 5 str.199 (obliczcie pola przynajmniej 3 trapezów widzianych na rysunku)  oraz zad. 6         str. 199.  Dla chętnych:  zagadka ze str. 199.02.06.2020 r.

Temat:  Pole trapezu - zadania.            (Lekcja online)

Jeśli ktoś z Was nie opanował wzoru na pole trapezu , to proszę obejrzeć filmik:
 https://www.youtube.com/watch?v=9n8pZzbHs54
Jest w nim pokazane co to jest wysokość trapezu, jego podstawy oraz jaka jest zależność pola trapezu od tych wielkości. Drugi  filmik obrazuje w jaki sposób podstawiać dane zadania do wzoru.
https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE
Spróbujcie samodzielnie rozwiązywać przykłady przedstawione na filmie.
Następnie zróbcie z podręcznika:  zad.1 str. 198,  zad.2 , 4,  str.199 .


01.06.2020 r.

Temat : Łamigłówki matematyczne.

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam zdrowia, radości, szczęścia i spełnienia marzeń.

 Na dzisiejszej lekcji pogimnastykujmy "szare komórki".
Zad.1
Jaka jest następna liczba poniższego szeregu?
4, 8, 15, 30, 37, 74, x

Zad .2.
 Poniższy ciąg liczb został utworzony według pewnej zasady. Jaki powinien być następny element tego ciągu?
7, 10, 16, 25, 37, 52, 70, X

Zad. 3
 Podaj sumę poniższych trzech liczb w systemie rzymskim i arabskim:
CLXXIV ,   DLX ,  MMDLVI

Zad. 4
Wiadomo, że a : 7  = 12 reszta 6.  Jaka jest reszta z dzielenia liczby  a  przez 5?

Zad. 5
Ile dzielników pierwszych ma liczba 700 ?

Zad. 6
Od dnia urodzin Karola upłynęło 3600 dni, od dnia urodzin Krystiana 500 tygodni, Marcin ma już 125 miesięcy, a Mateusz właśnie skończył 10 lat. Oszacuj, który z tych chłopców jest najstarszy.

Zad. 7
Kot przesypia średnio 25/48 doby, a pies 7/16 doby. O ile godzin dłużej od psa śpi kot w ciągu tygodnia ?

Zad.  8
5 żab łapie 5 much w ciągu 5 minut.
Ile żab trzeba, żeby złapać 50 much w ciągu 50 minut?


Rozwiązania powyższych zadań prześlijcie na mój adres.


28.05.2020 r.

Temat:  Pole trapezu.

Poznaliśmy już figurę zwaną trapezem. Obliczaliśmy miary kątów w trapezach. Przypomnijmy sobie zatem co to jest trapez:

Trapezem nazywamy czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych.

Rysowaliśmy trapezy: różnoboczne, równoramienne i prostokątne.

Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się obliczać pole trapezu. Obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=un8NTbBO5OQ  ,

Starajcie się rozwiązywać przykłady z prowadzącym . Następnie w zeszytach zapiszcie temat lekcji, narysujcie trapez i przepiszcie wzór na pole trapezu ( wraz z oznaczeniami literek) ze strony 197 z   podręcznika, a także      w kolorowej ramce zdanie:

Pole trapezu jest równe połowie iloczynu jego wysokości i sumy długości podstaw.

Proszę, przeanalizujcie 2 przykłady ze strony 198 oraz  zróbcie w zeszytach ćwiczeń; ćw. 1, 2 str. 100.27.05.2020 r.
Temat: Pole trójkąta – zadania tekstowe.      (Lekcja online)


Poznaliśmy już wzór na obliczanie pola trójkąta.
Na dzisiejszej lekcji utrwalimy zastosowanie tego wzoru w zadaniach tekstowych.
Proszę zrobić zadania: zad. 3,4 str. 195 i  ćw. 4, 5, 6 str. 99.

 

26.05.2020 r.
Temat: Pole trójkąta.

Wiemy już,  jak obliczyć pole prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu.

Dzisiaj poznamy  wzór na obliczanie pola trójkąta. Proszę zapiszcie temat lekcji, przerysujcie trójkąt ,            a w kolorowej ramce zamieście wzór na pole trójkąta z opisem  literek:   P, a, h   ze strony 194.

Następnie przeanalizujcie  trzy przykłady z powyższej strony.
Potem,w skupieniu obejrzyjcie filmiki z których dowiecie się jak wyznaczać wysokości w trójkątach oraz jak stosować wór na obliczanie pola trójkąta w zadaniach.
https://www.youtube.com/watch?v=VLjOP-KYxZg
https://www.youtube.com/watch?v=H53me0iGng8

 Proszę, zróbcie z podręcznika zad.1 str.195 oraz w zeszycie ćwiczeń: ćw. 1, 2, 3  str.98.
                                           

25.05.2020 r.
Temat: Pole rombu - zadania.

Dzisiejsza lekcja znajduje się pod poniższym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1_wbSPcsa3Ap1eBiIek5IryJ9y3MVTLT-/view21.05.2020 r.
Temat: Pole rombu.

Pole rombu można obliczyć tak jak pole równoległoboku. Ale jest jeszcze inny sposób.

Pole rombu równa się połowie iloczynu długości jego przekątnych.

Zapiszcie temat lekcji, a następnie  narysujcie romb i zaznaczcie jego przekątne tak jak w podręczniku na stronie 191. Przepiszcie wzór i legendę znajdującą się pod nim.  Przeanalizujcie również przykłady ze strony 191.           W zrozumieniu tematu pomoże Wam film. Obejrzyjcie film, zatrzymujcie projekcję aby samodzielnie wykonywać obliczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=Ijm1lwqVSNo

Proszę  zróbcie zad. 1, 2, 3  str.192.

( Wskazówki do zadań: w zad.1 zastanówcie się, z którego wzoru na pole rombu skorzystacie.

      W zad.2  pamiętajcie, że przekątne w kwadracie mają równe długości i przecinają się w połowie pod kątem prostym).

Dla chętnych zad.4 str.192


20.05.2020 r.
Temat:Pole równoległoboku - zadania.

Jeśli ktoś z Was jeszcze nie opanował wzoru na pole równoległoboku, może obejrzeć sobie filmik. Jest w nim pokazane jak stosujemy wzór na pole równoległoboku.
https://www.youtube.com/watch?v=usHZ4jnyaIk
Proszę zróbcie zadania z podręcznika:  zad.1, 2 str. 189 
                                                               zad.7, 8  str. 190 
W zrozumieniu tego tematu pomoże wam również filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=2zW-yo7ufB4


19.05.2020 r.
Temat: Pole równoległoboku.

Dzisiaj poznamy wzór na pole rownoległoboku. Żeby móc obliczyć pole równoległoboku
musimy znać jego wysokość. Obejrzyjcie sobie filmik w którym macie wytłumaczone co to 
jest wysokość i podstawa (bok na który pada wysokość) oraz ile wysokości ma równoległobok:
  https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw

Poznaliście już co to jest wysokość, podstawa i wzór na pole równoległoboku.
Proszę teraz w zeszycie narysować równoległobok, zaznaczyć jego wysokość i zapisać wzór
na pole równoległoboku (podręcznik str. 189)

   P = a x h        P - pole równoległoboku
                          a - długość podstawy
                          h - długość wysokości
                          Oczywiście  x  oznacza mnożenie więc proszę pisać kropeczkę.
                          Wzór bierzemy ładnie w rameczkę
Proszę zrobić w zeszytach ćwiczeń ćw. 1, 2 str. 95 oraz ćw. 3, 4 str. 96. Jutro sprawdzimy rozwiązania tych ćwiczeń na lekcji online.
Spotykamy się na Teamsie o godz. 10:20

 18.05.2020 r.
Temat : Utrwalanie zależności między jednostkami pola.

  Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać zamianę jednostek pól.  Wcześniej poznaliśmy, dlaczego zamiana tych jednostek różni się od zamiany jednostek długości. Będziemy porównywali pola powierzchni wyrażone w różnych jednostkach oraz poznacie zależności nowych jednostek, które używane są w odniesieniu do dużych powierzchni takich jak np. pole uprawne, lasy,  obszary miast, powierzchnie jezior, państw.
Zapiszcie w zeszytach  temat lekcji , a także dla przypomnienia zamianę jednostek pola:
1 cm2= 100 mm2
1 dm2 = 100 cm2= 10000 mm2
1 m2  = 100 dm2 = 10000 cm2
Do określenia powierzchni rolnych , działek budowlanych używa się  jednostek takich jak: ar, hektar.
Hektar jest większy od ara. Jeden hektar to sto arów, czyli:
1 ar  (1a)  = 100 m2
1 hektar (1 ha) = 100 a = 10000 m2
Powierzchnie np. fabryk, państw wyrażamy w kilometrach kwadratowych.
1 km2 = 100 ha = 10000 a = 1000000 m2
Następnie zróbcie z podręcznika:
 zad.4 str. 187
Wskazówka:  zamieńcie powierzchnię wyrażoną w hektarach na ary.
zad.5 str. 187
 Wskazówka: zamieńcie km2 na m2 oraz prawidłowo zapiszcie liczbę mieszkańców.
zad. 6 str.187
Wskazówka: hektary zamieńcie na m2, tony na kilogramy, a po wykonaniu obliczeń  gramy zamieńcie na kilogramy, a potem na tony.

 14.05.2020 r.
Temat: Zależnosci miedzy jednostkami pola.

Zależności między jednostkami pola ćwiczyliśmy już w klasie czwartej
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie jak zamieniać jednostki pola: na przykład 2 centymtry kwadratowe ile to milimetrów kwadratowych, 5 metrów kwadratowych ile to centymetrów kwadratowych itd.
Obejrzyjcie sobie filmik, który przypomni wam jak zamieniać jednostki:
https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk

Następnie proszę zrobić zadania: ćwiczenia str.94 zad. 1, 2, 3, 4
                                                        podręcznik str. 187 zad. 3
Jeśli ktoś ma jeszcze problem z zamianą jednostek to może ten filmik wam pomoże:
https://www.youtube.com/watch?v=xrDR9jyUv3E

 13.05.2020 r.
Temat: Pole prostokąta i kwadratu - zadania.

Na wcześniejszej lekcji przypomnieliśmy sobie w jaki sposób oblicza się pole prostokąta i kwadratu. Przypomnieliśmy sobie również, że przy obliczaniu pola prostokąta, gdy długość i szerokość wyrażone są w różnych jednostkach, to musimy je ujednolicić ( zamienić na taką samą jednostkę). Na dzisiejszej lekcji będziemy obliczać pole prostokąta , znając długość jednego boku oraz jego obwód oraz długość boku prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku.
Przykład 1
Oblicz długość boku prostokąta, wiedząc, że pole tego prostokąta równa się 48 cm2, a długość drugiego boku wynosi 4 cm.
Dane:
P = 48 cm2        a = 4 cm      b = ?
Znamy wzór na pole prostokąta :    P = a  * b     to,  aby  obliczyć  b wykonujemy działanie:
b = 48 : 4
b = 12 cm
Odp.  Długość drugiego boku prostokąta wynosi 12 cm.
Przykład 2
Obwód prostokąta jest równy 26 cm., a jeden z boków ma długość 7 cm. Oblicz długość drugiego boku i pole tego prostokąta.
Wiemy, że przeciwległe boki prostokąta są równe i równoległe.
Dane:
O = 26 cm        a = 7 cm       b = ?       P = ?
Najpierw obliczamy drugi bok prostokąta:
b = ( 26- 2 * 7 ): 2
b = ( 26 -14) : 2
b = 12 :2
b = 6 cm
Podstawiamy wartości za  a i b do wzoru na pole prostokąta  i obliczamy.
P = 7 * 6
P = 42 cm2
Odp. Drugi bok prostokąta ma długość 6 cm , a jego pole 42 cm2.

Spróbujcie  samodzielnie obliczyć  w podobny sposób bok kwadratu, znając jego pole i pole kwadratu znając jego obwód.  Przepiszcie do zeszytu temat zajęć i te dwa przykłady. W zrozumieniu lekcji pomoże Wam film:

https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ
N
astępnie proszę zróbcie zadanie z podręcznika: zad.3 str.183 oraz zad.5 i 6 str. 184.12.05.2020r.

Temat: Pole prostokąta i kwadratu.

Powyższe wiadomości możecie sobie przypomnieć klikając na stronę 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty4
i tam zapoznać się z lekcją 24.

 Następnie zróbcie z podręcznika zad.1 i 2 str.183 i prześlijcie mi w załączniku  na   e- mail służbowy  do czwartku 14.05.20 r.

 

11.05.2020 r.
Temat: Procenty a ułamki – odczytywanie diagramów procentowych.

 Jak radzić sobie z tekstami zawierającymi dużo informacji i wiele liczb?
 W ich porządkowaniu, analizowaniu i zapamiętywaniu pomocne są tabele i diagramy.                                 W gazetach i telewizji często zamieszcza się diagramy, które przedstawiają podział pewnych wielkości,     na przykład: procentowy podział gatunków drzew w Polsce, wyniki wyborów, sondaży.
 Dzisiaj poćwiczymy sobie odczytywanie informacji z diagramów procentowych.
 W zrozumieniu tematu pomoże Wam filmik:
 https://www.youtube.com/watch?v=2jWn93WZ6eM
 Przeanalizujcie również  ćwiczenie F na stronie 176 w podręczniku.

 Następnie zróbcie zadanie 13 i 14 ze strony 178.


07.05.2020 r.
Temat: Procenty a ułamki - praca z zeszytem ćwiczeń.

Dzisiaj poćwiczymy zamianę procentów na ułamki.
Obejrzyjcie sobie filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=jeVSbsZ-AtI

Następnie zróbcie  ćwiczenie 5 i 6 str. 92  oraz z podręcznika zad.11 str.177.


06.05.2020 r.

Temat: Procenty a ułamki - zadania.

Procenty, tak jak ułamki zwykłe i dziesiętne, możemy wykorzystywać do określania części całości. Przeanalizujmy przykład 1:
100%  uczniów klasy V f, czyli cała klasa V f, to 20 uczniów.

·      50% uczniów kl. V f, czyli połowa klasy, to osoby o włosach blond .  Jest 10 takich osób.

·         5% uczniów kl. V f, czyli  1/20  klasy ma na stoliku laptop.  Jest to 1 osoba.

·         10% uczniów kl. V f , czyli  1/10  klasy nosi okulary.  Są to 2 osoby.

·         25% uczniów kl. V f ,  czyli  ¼  klasy, to chłopcy.  Jest ich pięciu.

·         75% uczniów kl. V f , czyli ¾  klasy, to dziewczęta.  Jest ich piętnaście.

Rozwiążmy jeszcze  przykład 2:

Klasówkę pisało 20 uczniów. Spośród nich 15%  otrzymało ocenę bardzo dobrą, 40%  dobrą, 20% dostateczną, 10%  dopuszczającą, 5 %  niedostateczną. Ile procent uczniów  otrzymało ocenę celującą? Ilu to uczniów?

15%  + 40% + 20% + 10% + 5% = 90%
Wszyscy  piszący klasówkę stanowią  100%. Obliczamy ile procent uczniów otrzymało ocenę celującą:            100% - 90% = 10%
100% uczniów to 20 uczniów.
10% uczniów to 2 uczniów  .                 (10% to 10 razy niej niż 100%)
Odp. Ocenę celującą otrzymało 10% osób piszących klasówkę, czyli 2 uczniów. 

Przykład 3 :
W 30-osobowej klasie 15 uczniów trenuje pływanie, a 3 uczniów biegi na orientację. Jaki procent klasy stanowią uczniowie trenujący poszczególne dyscypliny?

15 uczniów to połowa klasy, inaczej ½ klasy, czyli 50%.
3 uczniów to  1/10  klasy, czyli 10%
Odp. Pływanie trenuje 50% klasy, a biegi na orientację 10%.

Obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=G7rPGEzstfk
W zeszycie przedmiotowym zapiszcie temat lekcji oraz pierwszy przykład.

Proszę, zróbcie podręcznika: zad. 2 str. 176,  zad.5 i 8  str. 177. 


 05.05.2020 r.

Temat: Procenty a ułamki.

Materiał obowiązujący dzisiaj znajdziecie w podręczniku na stronie 173.
Symbol  %  (czytamy procent)  jest Wam znany, gdyż widzieliście go na wielu produktach spożywczych lub w sondażach telewizyjnych.
1% -  czytamy jeden procent.
Co oznacza procent?  - Jest to inny sposób zapisania ułamka jedna setna: (inaczej mówimy jedna część ze stu)
    1/100 = 1%
    0,01 = 1%

Procenty zawsze odnoszą się do pewnej wielkości:
50% pewnej wielkości  to  50/100,  czyli ½
25% pewnej wielkości to  25/100   czyli ¼
20% pewnej wielkości to  20/100  czyli 1/5
75% pewnej wielkości to  75/100  czyli 3/4
Proszę ,obejrzyjcie  film:

 https://www.youtube.com/watch?v=7XMtByHlDbo 
Następnie zróbcie w zeszytach ćwiczeń ćw. 1,2,3,4 ze strony 91 i 92.


04.05.2020 r.
Temat:  Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 Po dłuższej przerwie związanej z weekendem przypomnijmy sobie jak wykonywaliśmy działania, w których występowały ułamki zwykłe i dziesiętne.
Przykład 1.
Oblicz wartość wyrażenia:
6 ½ + 1,3 =
Aby obliczyć wartość tego wyrażenia, wystarczy obydwie liczby przedstawić w tej samej postaci.
I sposób: ułamki zwykłe
6 ½ +1,3 = 6  10/40 + 1  3/10 =6  10/40 + 1  12/40 = 7  22/40 = 7  11/20
 ( kreska ukośna /     oznacza kreskę ułamkową)
II sposób: ułamki dziesiętne
6 ¼ +1,3 = 6,25 + 1,3 = 7,55
Obydwa wyniki przedstawiają tę samą liczbę, ponieważ   7  11/20 = 7  55/100 = 7,55

Aby wykonać działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, wystarczy zamienić ułamki dziesiętne na zwykłe lub, o ile to jest możliwe, zapisać ułamki zwykłe w postaci dziesiętnej.
Jeżeli w poleceniu zadania nie jest napisane na jakich ułamkach należy obliczyć działanie, sami wybieramy dla siebie dogodny sposób.
Proszę w zeszytach przedmiotowych zapiszcie temat zajęć i przykłady,
 przypomnijcie sobie z wcześniejszej lekcji film, a następnie zróbcie zad.2 str.172
Pamiętajcie o kolejności wykonywania działań!

 

 30.04.2020 r.
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

 
Aby obliczyć wartość wyrażenia, w którym występują ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne, należy te ułamki doprowadzić do tej samej postaci, czyli ułamki zwykłe zamienić na dziesiętne lub odwrotnie, a potem wykonać działania. Jednak nie wszystkie ułamki zwykłe można zapisać w postaci dziesiętnej. W zrozumieniu tematu pomoże film:

https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk

lub

https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-ulamkach-zwyklych-i-dziesietnych/DTtvMtfxZ
 Proszę sobie w zeszycie zapisać i wziąć w ramkę takie ułamki:( ponieważ nie mogę tu pisać ułamków   1/2 oznacz ułamek jedna druga)
    1/2 = 0,5
    1/4 = 0,25
    3/4 = 0,75
    1/5 = 0,2
    1/8 = 0,125
Ponieważ te ułamki często występują w zadaniach warto znać te wartości na pamięć. Bardzo to wam ułatwi liczenie przykładów gdzie występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

Poćwiczcie sobie zamianę ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe
Proszę zrobić w zeszytach ćwiczeń  ćw. 1, 2, 3,4 str. 88
                                               

  29.04.2020 r.
Temat: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych.

Szacowanie wyników działań przydaje się w życiu codziennym na przykład podczas robienia zakupów. W zrozumieniu tematu pomoże Wam film:

https://www.youtube.com/watch?v=Wt2pAIg2noI
Na dzisiejszej lekcji dowiecie się:
- jak oszacować wynik mnożenia
- jak sprytnie obliczyć przybliżony koszt zakupów
- jak oszacować wynik dzielenia liczb dziesiętnych
Proszę również wejść na stronę:  
 gov.pl/zdalnelekcje  - Lekcja 14 Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
                                                                                   Obejrzyjcie:   Materiał dodatkowy 1
                                                                                    Poćwiczcie:   Materiał do zajęć
W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić: ćw.6,7 str.86 i  ćw. 1, 2 str.87


28.04.2020 r.
Temat: Utrwalanie dzielenia ułamków dziesiętnych.

Wiemy już, że przy dzieleniu ułamków dziesiętnych musimy przesunąć przecinek tak aby dzielnik (druga liczba) stał się liczbą całkowitą. Przecinek przesuwamy w dzielnej i dzielniku o tyle samo miejsc.

Przykład:                                                                                                                                                              3,5 : 0,007 = 3500 : 7 = 500                                                                                                                             W dzielnej i dzielniku przecinek został przesunięty o trzy miejsca w prawo, czyli dzielną i dzielnik pomnożono przez 1000.
Jeśli ktoś ma jeszcze problemy ze zrozumieniem tego tematu proszę obejrzeć sobie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=21KCFJFkyrU

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat lekcji, podany wyżej przykład oraz zdania w ramce:

Aby podzielić ułamki dziesiętne sposobem pisemnym , wystarczy

- dzielną i dzielnik pomnożyć przez 10,100,1000 tak aby dzielnik stał się liczbą naturalną, - następnie wykonać dzielenie ułamka dziesiętnego przez liczbę naturalną.

Proszę zrobić w zeszytach ćwiczeń ćw.3,4 /85 i ćw.5/86
Te zadania starannie przepisane, pokazane w jaki sposób przesunęliście przecinek( jak w ćw. 3) oraz wynik działania proszę do czwartku 30.04.20r. przysłać mi na maila służbowego. Prace muszą być podpisane, gdyż będę je sobie drukowała.

Zdjęć nie przesyłajcie, nie będą sprawdzane ! 


27.04.2020 r.

Temat:  Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Potrafimy już dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne a jak dzieli się przez siebie  liczby dziesiętne? Dzisiaj postaramy się ten temat zgłębić. Rozpatrzmy przykłady:

1.  3,5 : 0,5 = 35 : 5 = 7                                                                                                                                    W dzielnej i w dzielniku przecinek został przesunięty o jedno miejsce w prawo, czyli dzielną i dzielnik pomnożono przez 10.

Sprawdzenie:  7 * 0,5 = 3,5

2. 1,92 : 1,2 = 1,6                                                                                                                                             W dzielnej i w dzielniku przecinek został przesunięty o jedno miejsce w prawo, czyli dzielną i dzielnik pomnożono przez 10. Następnie wykonujemy dzielenie pisemne tak  jak ułamka dziesiętnego przez liczbę naturalną.

3. Mama przygotowała na przyjęcie urodzinowe córki 2,5  l koktajlu truskawkowego. Do ilu szklanek o pojemności 0,2 l można rozlać ten napój?

Liczbę szklanek obliczymy wykonując dzielenie:

2,5 : 0,2 = 25 : 2 = 12,5

W zrozumieniu tego tematu pomoże wam filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk

Następnie proszę zrobić z podręcznika  zadanie 1/167 a z zeszytu ćwiczeń   ćw.1, 2 str.85.

23.04. 2020 r.
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne- praca z zeszytem ćwiczeń.

Dzisiaj w dalszym ciągu utrwalamy umiejętność dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Wykonujemy w zeszytach ćwiczeń bardzo łatwe ćwiczenia od 1 do 5 str.83 i 84.
Dla chętnych ćwiczenie 6 str.84.
Na następnych zajęciach poznamy algorytm dzielenia ułamka dziesiętnego przez ułamek dziesiętny.


22.04.2020 r.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

Jeśli ktoś jeszcze ma problemy z dzieleniem to proszę sobie obejrzeć drugi filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=IAC3nPS5Xo8

Proszę zrobić zadania z  podręcznika:  zad. 1, 4 str. 165  oraz zad. 7 str.166.
Dla chętnych zad.9 i 10 str.166. 
21.04.2020r.

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

Dzisiejszą lekcję zaczniemy od przykładu:

Pięć przyjaciółek miało razem 13,75 zł. Ile pieniędzy miała każda z dziewczynek, jeżeli wiadomo, że wszystkie miały tyle samo pieniędzy?
Rozwiązanie:
Wystarczy kwotę  13,75 podzielić równo między 5 dziewczynek, czyli
13,75 :5 = ?

Dzielenie pisemne liczb naturalnych wszyscy już znamy, ale jak dzieli się ułamki dziesiętne przez liczby naturalne?
W zrozumieniu tego tematu pomoże wam filmik:
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
Przeanalizujcie także przykłady występujące w zielonej ramce na stronie 165 w podręczniku.

Wniosek:

Obliczając pisemnie iloraz ułamka dziesiętnego i liczby naturalnej, wykonujemy dzielenie tak jak na liczbach naturalnych, a w wyniku oddzielamy przecinkiem części całkowite od ułamkowych.

Pod tematem lekcyjnym przepiszcie przykłady z zielonej ramki i wniosek, a następnie zróbcie  z podręcznika zad. 2 str.165 .


20.04.2020 r.
Temat: Utrwalanie mnożenia ułamków dzisiętnych.

Dzisiaj w dalszym ciągu ćwiczymy mnożenie ułamków dziesiętnych.
Pamiętajmy !
Mnożąc dwa ułamki dziesiętne,wykonujemy działania tak jak na liczbach naturalnych, a w otrzymanym wyniku oddzielamy przecinkiem (od prawej strony) tyle cyfr, ile łącznie cyfr po przecinku było w obu czynnikach.
Proszę zrobić zadania:
 Podręcznik str. 163 zad. 3, 4, 5
   (wskazówka do zad.4 - aby obliczyć ułamek danej liczby należy pomnożyć ułamek przez tą liczbę).
Dla chętnych ćw. 5, 6 ,7 str. 81 i 82.
   

16.04.2020 r.

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.


Na począteku lekcji prosze obejrzeć filmik, który pomoże zrozumieć nasz temat:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-zko7cr9Oo

Proszę również przeanalizować sobie przykłady w podręczniku: str.162 (przykłady w zielonej ramce).
Następnie w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcyjnym prosze zrobić zadania z podręcznika: zad.1/162 i zad.2/163.
     

15.04.2020 r.

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.


Obliczając pisemnie iloczyn ułamka dziesiętnego i liczby naturalnej wykonujemy mnożenie tak jak na liczbach naturalnych, a w wyniku oddzielamy przecinkiem od prawej strony tyle cyfr, ile cyfr po przecinku było w ułamku dziesiętnym.
np.
5*1,3 = 6,5                  - jedna cyfra po przecinku
2,14*31 = 66,34         - dwie cyfry po przecinku
230*2,4 = 552,0         - jedna cyfra po przecinku
Jeszcze jeden przykład:
Organizmy żywe w większości składają się z wody. Średnio siedemdziesiąt pięć setnych masy człowieka to woda. Ile kilogramów wody znajduje się w organiźmie dorosłego mężczyzny ważącego 97 kg ?
Aby rozwiązać to zadanie wystarczy obliczyć 0,75 * 97 = 72,75
(pamiętamy,że obliczanie ułamka liczby to iloczyn tego ułamka i tej liczby).
Odp. W organiżmie człowieka ważącego 97 kg znajduje się 72,75 kg wody.

Proszę, przepiszcie temat i przykłady do zeszytu, a następnie zróbcie w zeszycie ćwiczeń  ćwiczenie 1, 2 oraz 4 ze strony 80. 


08.04.2020 r.

Temat : Utrwalanie mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych prze 10,100,1000- zadania tekstowe
.

Dzisiaj przypomnimy sobie metodę mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000 (przesuwamy przecinek w prawą stronę).
0,35 * 1000 = 350
0,0082 *100 = 0,82
47,95 * 10 = 479,5    
oraz utwalamy algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10,100,1000 (przecinek przesuwamy w lewą stronę o tyle miejsc, ile jest zer po jedności).
25:10 = 2,5
0,06 : 10 = 0,006
37,4 : 100 = 0,374
8,6 : 1000 = 0,0086
Następnie w zeszycie rozwiązujemy zadanie z podręcznika 5,6,7 str158

Wskazówka do zadania  7 str.158
1 m = 100 cm
1 km =1000 m
1 dag =10g
Gdy zamieniamy metry na centymetry, mnożymy przez 100, a gdy zamieniamy centymetry na metry- dzielimy przez 100.

Życzę Wam zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych .

07.04.2020

Temat: Dzielenie  ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...


Dzisiejsza lekcja  jest łatwa. Musimy tylko pamiętać, że gdy dzielimy ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000, to przesuwamy przecinek w lewą stronę  (o tyle miejsc, ile jest zer po jedności). Kiedy dzielimy ułamek dziesiętny przez 10, to przesuwamy przecinek o1 miejsce w lewo, przez 100, o 2 miejsca, przez 1000, o 3 miejsca w lewo. Casami podczas wykonywania dzielenia musimy dopisać pewną ilość zer.
Poniższe przykłady przeanalizujcie i przepiszcie do zeszytu pod tematem lekcji.
53 :10 = 5,3
9,8 :10 = 0,98
0,73 :10 = 0,073
45:100 = 0,45
6,5 : 100 = 0,065
0,7 :100 = 0,007
123 :1000 = 0,123
24,7 :1000 = 0,0247
0,9 :1000 = 0,0009

Proszę, obejrzyjcie film, a następnie zróbcie ćwiczenie 1 i 2 ze strony 78.
https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw&feature=youtu.be
Jutro też będziemy ćwiczyli dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

06.04.2020

Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Sumę dziesięciu jednakowych składników, możemy zastąpić iloczynem.
Np.
1,99+1,99+1,99+1,99+1,99+1,99+1,99+1,99+1,99+1,99= 10 x 1,99      (zamiast x wpiszcie znak mnożenia )
Dzisiaj, poznamy bardzo łatwą metodę obliczania takich działań.
Mnożąc ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd., otrzymamy ułamek dziesiętny, w którym przecinek jest przesunięty w prawo o 1 miejsce, o2 miejsca,o 3 miejsca itd.

Przykłady:
10 x 1,99 = 19,9
0,013 x 10 = 0,13
100 x 46,821 = 4682,1
100 x 0,5 =50
1000 x 23,6 = 23600
0,00345 x 1000 = 3,45
Proszę, przeanalizujcie jeszcze przykłady z podręcznika str.155 (ramka zielona) i przepiszcie je pod tematem lekcyjnym do zeszytu.
Miłej pracy !


25.03.2020 r.

Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.

W zeszycie przedmiotowym zapisujemy temat lekcji.
Wchodzimy na 
gov.pl/zdalnelekcje i klikamy:
- plan lekcji dla szkoły podstawowej
- klasa
- przedmioty
- matematyka
- marzec
- klikamy w lekcja pierwsza-zapisywanie ułamków dziesiętnych, następnie
- klikamy *lekcja z e-podręcznika, a potem w *materiał z 
Pistacja.tv
Wykonujemy ćwiczenia online sprawdzające zrozumienie tematu, a następnie uzupełniamy w zeszycie ćwiczeń, 
Ćwiczenie 5,6,7 str.69

26.03.2020 r.

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie.

Uczymy się z tej samej platformy edukacyjnej 
gov.pl/zdalne lekcje i oglądamy w skupieniu dwa filmiki. Klikamy:
- lekcja z e-podręcznik
--materiał z 
Pistacja.tv
- materiał dodatkowy ( ćwiczenia zdalne)
Potem  uzupełniamy nasze ćwiczenia 1,2,3,4 ze strony 71.
Proszę napiszcie, czy zadanie zostało wykonane.

30.03.2020 r.

Temat:  Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

 

Na tej lekcji powtórzymy sobie umiejętność dodawania i odejmowania ułamków  dziesiętnych z klasy czwartej. Zaczniemy od wykonywania tych obliczeń w pamięci.

Obejrzyjmy materiał przygotowany na stroniegov.pl/zdalnelekcje
Po wejściu na tą stronę odszukajcie matematykę dla klasy 5 i nasz temat: dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych (lekcja5)

·         Lekcja z e-podręcznika

·         Materiał z Pistacja.tv

·         Następnie uzupełnijcie w zeszycie ćwiczeń ćw.1 ze strony74.

31.03.2020 r.

·          

·          Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia.

 

Często dodawanie i odejmowanie w pamięci jest zbyt trudne i pomagamy sobie wtedy rachunkami pisemnymi. Materiał zamieszczony na stronie : gov.pl/zdalnelekcje

·         Materiał do zajęć 1

·         Materiał do zajęć 2

·         Materiał do zajęć 3

·         Pomoże  w łatwy sposób zrozumieć i utrwalić algorytm dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

·         Następnie w zeszycie ćwiczeń zrób ćwiczenie 4,5,6 str.75.

·         Dla uczniów chętnych ćw.7 str.75.


01.04.2020 r.


·       Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Utrwalanie.
 

Dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem zadań z podręcznika. Jeżeli ktoś jeszcze ma problemy  z dodawaniem i odejmowaniem ułamków dziesiętnych, to polecam lekcje prowadzone przez pana Tomasza Gwiazdę  na stronie:www.matmagwiazdy.pl

Jak zwykle w zeszycie przedmiotowym zapisujemy temat zajęć, a następnie z podręcznika rozwiązujemy zadanie 2 i 3 ze strony 152.

Dla uczniów chętnych zagadka ze str. 153.

02.04.2020 r.

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.

Dodając lub odejmując ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, podpisujemy jeden ułamek pod drugim, tak aby przecinki znalazły się dokładnie pod sobą.
W wyniku przecinek stawiamy w tym samym miejscu.
Pamiętajcie !
W zapisie dziesiętnym ułamka można po przecinku dopisać lub skreślić końcowe zera, a ułamki pozostaną równe.

np.
0,1 = 0,10 = 0,100
6,12 = 6,120 = 6,12000
W zeszycie  przedmiotowym przepisujemy w ramce powyższą notatkę i przykłady, a następnie rozwiązujemy zadanie7i 8 ze str. 153
Dla chętnych zadanie 9 i zagadka również z tej strony.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free