Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Matematyka 4a

4a, 22.06.2020 (poniedziałek)
      24.06.2020 (środa)
Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu.(zapisz temat w zeszycie)

To już ostatni temat w klasie czwartej. W podręczniku oznaczony jest klepsydrą, co oznacza, że można go potraktować jako nieobowiązkowy w klasie czwartej.
Proponuję jednak zapoznanie się z pojęciem pola prostopadłościanu.
Obejrzyjcie film, który to wyjaśnia:

www.youtube.com/watch

Wprowadzenie  do tematu znajduje się w podręczniku na stronach 233 i 234

Na zakończenie pracy w tym roku szkolnym wykonajcie ćwiczenia ze str. 94 i 95.

Dziękuję Wam za pracę w tym trudnym roku szkolnym i życzę dobrych, wesołych i zdrowych wakacji.

4a, 19.06.2020 (piątek)
Temat: Siatki prostopadłościanów.(zapisz temat w zeszycie)

Obejrzyj poniższy film, który wyjaśnia pojęcie siatki prostopadłościanu oraz pokazuje sposoby na rysowanie siatek.

www.youtube.com/watch

Wykonaj ćwiczenia 1, 2/92 oraz 3/93

4a, 15.06.2020 (poniedziałek)
Temat: Opis prostopadłościanu.(zapisz temat w zeszycie)

Lekcja online godz. 10:30

Przeczytaj uważnie tekst oraz obejrzyj ilustracje,które znajdują się w podręczniku na stronach 222, 223, 224.

Obejrzyj film, który przybliża dzisiejszy temat:

www.youtube.com/watch

Zauważ,że w prostokącie (figurze płaskiej) mówiliśmy o jego wierzchołkach i bokach natomiast w prostopadłościanie możemy wsazywać wierzchołki, krawędzie i ściany.

Pamiętasz, że prostokąt, który miał wszystkie boki równe nazywaliśmy kwadratem. W geometrii przestrzennej prostopadłościan, który ma wszystkie krawędzie równe nazywać będziemy sześcianem.

Na dzisiejszej drugiej lekcji wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4 i 5/90 (jeżeli czegoś nie rozumiesz wróć do podręcznika lub obejrzyj ponownie odpowiedni fragment filmu.

4a, 10.06.2020 (środa)
Temat: Pola figur - sprawdzian.(zapisz temat w zeszycie)

Dzisiaj sprawdzisz swoje wiadomości i umiejętności dotyczące pól figur.
Poniżej znajduje się link do testu. Otwórz test w środę o 11:15 (wtedy w planie jest matematyka).Pracuj uważnie, obliczenia niezbędne do udzielenia odpowiedzi możesz wykonywać w zeszycie. Po zakończeniu rozwiązywania zadań  sprawdź swój wynik.

gwo.pl/strony/2112/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-pola-figur

Prześlij mi swój wynik bezpośrednio po napisaniu testu.
Powodzenia!


4a, 8.06.2020 (poniedziałek)
Temat: Pola figur - powtórzenie.(zapisz temat w zeszycie)

Zapraszam was na lekcję online na platformie teams o godzinie 10:30

Zakończyliśmy omawianie zagadnień dotyczących pól figur. Na lekcji omawiać będziemy zadania powtórzeniowe "Przed klasówką" z podręcznika ze str. 219 oraz zad. 7/89 z zeszytu ćwiczeń.
 
W środę rozwiążecie test o polach figur.


4a, 5.06.2020 (piątek)
Temat: Wycinanki,układanki - c.d.(zapisz temat w zeszycie)
 
W poniedziałek z kwadratu o boku 1dm pociętego na części układaliście różne figury. Niektórym z was udało się zrobić bardzo ciekawe kształty. Wszystkie figury miały pole równe polu kwadratu, z którego powstały.
Wykonaj zadanie 1/217
uwaga: policz, ile kwadratów mieści się w figurze, części, które nie są kwadratani tak połącz, aby otrzymać kwadraty (lub ich części)
Zad. dla chętnych:
zad. 4/218
(na kartce w kratkę 1cm² to cztery małe kwadraciki)

w poniedziałek spotkamy się na lekcji online na teamsie


4a, 3.06.2020 (środa)
Temat: Zależności między jednostkami pola. (zapisz temat w zeszycie)

W życiu codziennym różne wielkości wyrażamy w określonych jednostkach, np. odległość twojego domu od szkoły w kilometrach lub metrach, masę zboża zebranego z pola w tonach lub kilogramach, powierzchnię wykładziny podłogowej w metrach kwadratowych.

Przeanalizuj zad. 4/212
Odpowiedzi do zadania 5/212 zapisz w zeszycie.

Wiesz już, że 1dm = 10 cm ale 1dm² = 100 cm²
Poniższy film pokazuje jakie są jednostki pola i jak się je przelicza.


www.youtube.com/watch

Informacje o jednostkach pola masz też w podręczniku na stronie 214 i 215. Przeczytaj uważnie i wykonaj cwiczenia A, B i C.

4a, 1.06. 2020 (poniedziałek)
Temat: Wycinanki i układanki. (Zapisz temat w zeszycie)

"Tyle spokoju, ile tylko potrzebujecie,
Tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało sie nudne,
Tyle szczęścia, abyście nie oszaleli z nadmiaru,
Tyle smutku, aby równowaga się zachowała,
po wsze czasy, zaś miłości ponad wszystko!"


z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka tego właśnie Wam życzę.

Przeczytaj uważnie wiadomości i przeanalizujcie wiczenia ze str. 216 w podręczniku.
Wytnij z kolorowego papieru kwadrat o boku 10cm = 1dm.
Pole tego kwadratu P=10cm*10cm = 100cm²
lub P= 1dm*1dm = 1dm²

Potnij ten kwadrat na dowolną liczbę części (mogą być różne wielokąty, jak w ćwiczeniach).
Ułóż z tych części jakąś ciekawą figurę (tak, aby części nie zachodziły na siebie i wszystkie były wykorzystane). Wklej tę figurę do zeszytu, zrób zdjęcie i prześlij na mój adres.
Jakie pole ma Twoja figura?

4a, 29.05. 2020 (piątek)
Temat: Pole i obwód prostokąta - zadania. (Zapisz temat w zeszycie)

Jak oblicza się pole prostokąta?
Odpowiedz na to pytanie. Jeśli nie pamiętasz, wróć do 211strony w podręczniku.

Wykonaj zad.6/212
Uwagi:
Zapisz najpierw długości boków prostokąta. Możesz to zrobić, wykonując rysunek pomocniczy.
a) drugi bok jest o 2cm dłuższy, czyli trzeba dodać 2cm
b) drugi bok jest dwa razy krótszy, czyli trzeba podzielić przez 2

Poniższy fillm przypomina, co to jest obwód prostokąta i obwód kwadratu.

www.youtube.com/watch

Wykonaj zadanie 7/212
(zadań nie przysyłaj)


4a, 27.05. 2020 (środa)
Temat: Pole prostokąta - zadania.

Wiesz już, że pole prostokąta obliczamy mnożąc długość tego prostokata przez jego szerokość. Trzeba pamiętać, aby długość i szerokość były wyrażone w tych samych jednostkach.
Wykonaj zad. 1/212 (uważaj na przykłady e i f)
Dzisiejszy film pokazuje jak rozwiązywać zadania dotyczące pól prostokątów:

www.youtube.com/watch

Wykonaj zad.2,3/ 212

4a, lekcja 30,  22.05. 2020 (piątek)

Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta.  (zapisz temat w zeszycie)

Dziękuję Wam, że prawie wszyscy zrobiliście test z ułamków dziesiętnych.

Na ostatniej lekcji sprawdzaliście jakie są pola narysowanych figur. Figury były podzielone na równe części (były to kwadraciki lub trójkąciki). Liczyliście, ile tych części mieściło się w danej figurze. Liczba tych części była polem figury wyrażonej w kwadracikach jednostkowych lub trójkącikach jednostkowych.
Na codzień do wyrażania pola figur używamy kwadratów jednostkowych o boku np.1m lub 1dm, lub 1cm
Poniższy film pokazuje jak obliczyć liczbę kwadratów jednostkowych w kwadracie i w prostokącie.
www.youtube.com/watch

Narysuj kwadrat o boku 1dm (1dm = 10cm)
Taki kwadrat to jednostka pola 1 decymetr kwadratowy.
Podziel ten kwadrat na kwadraciki o boku 1cm.
Ile małych kwadracików mieści się w dużym kwadracie?
Każdy mały kwadracik to 1 centymetr kwadratowy.
Wykonaj ćw.1,2/86

4a, lekcja 29,  20.05. 2020 (środa)

Temat: Ułamki dziesiętne - sprawdzian  (zapisz temat w zeszycie)

Dzisiaj sprawdzisz swoje wiadomości i umiejętności dotyczące ułamków dziesiętnych.
Poniżej znajduje się link do testu. Otwórz test w środę o 11:15 (wtedy w planie jest matematyka).Pracuj uważnie, obliczenia niezbędne do udzielenia odpowiedzi możesz wykonywać w zeszycie. Po zakończeniu rozwiązywania zadań  sprawdź swój wynik.

gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-dziesietne

Prześlij mi swój wynik bezpośrednio po napisaniu testu.
Będziesz mógł też pochwalić się wynikiem na spotkaniu online, które zaplanowałam w środę w godz. 11:30-12:00 na platformie Teams.
Powodzenia!

4a, lekcja 27, 28  18.05. 2020 (poniedziałek)

Temat: Co to jest pole figury?  (zapisz temat w zeszycie)

Zanim przejdziemy do nowego tematu, sprawdzcie poprawność wyników w zadaniach powtórzeniowych.
z.7 C, z.8 D, z.9 B, z. 10 27gr
Jeżeli twoje wyniki są błędne, przeanalizuj zadania jeszcze raz.
W środę podczas lekcji napiszecie sprawdzian z tematu "Ułamki dziesiętne".
Szczegóły podam w następnym scenariuszu lekcji.

Co to jest pole figury?
Umiesz już mierzyć i porównywać długości różnych odcinków. Teraz nauczysz się mirzyć i porównywać powierzchnie niektórych figur.

Obejrzyj uważnie film, który wyjaśnia pojęcie pola figury:

www.youtube.com/watch

Pola figur przedstawionych w filmie wyrażano liczbą jednakowych kwadratów, z tórych była zbudowana figura.

Przeanalizuj ćwiczenie B/208 (podręcznik). Aby porównać powierzchnie narysowanych tam figur policzysz liczbę trójkącików mieszczących się w każdej z figur.

Podczas dalszej nauki pola figur wyrażać będziemy liczbą kwadratów jednostkowych mieszczacych się w danej figurze.

Wykonaj zadania 1, 2 i 3/209 i ich rozwiązania zapisz w zeszycie.
Wykonaj zadanie 4/209. W tym zadaniu pola będą wyrażone ułamkami. Możesz używać ułamków zwykłych lub dziesiętnych.

Na drugiej godzinie lekcyjnej wykonaj ćwiczenia 1, 2 /85(zeszyt ćwiczeń)


4a, lekcja 26  15.05. 2020 (piątek)

Temat: Ułamki dziesiętne - powtórzenie "Przed klasówką" c.d.  (zapisz temat w zeszycie)

Na ostatniej lekcji rozwiązaliście 6 zadań powtorzeniowych. Sprawdzcie poprawność wykonania tych zadań. Oto poprawne odpowiedzi:
1. BC,  2. BD,  3. C,  4. Fałsz, fałsz,  5. C, 6. A

Jeśli masz inne opowiedzi przedzytaj zadanie jeszcze raz i spróbuj znaleźć swój błąd.

Dzisiaj kolejna porcja zadań powtórzeniowych i uwagi do tych zadań.
Str.205
z. 7 - oblicz resztę i oblicz wartość każdego z czterech zestawów monet,
z. 8 - zamień pierwszy i drugi pomiar na km (ułamki dziesiętne). Pamiętaj, że 1m = 0,001km
z. 9- oblicz najpierw czas pokonania drugiej setki, o 1,3s szybciej to znaczy, że czas biegu był o tyle mniejszy,
z. 10 - czyli ekspedientka popełniła tzw. "czeski błąd", np. 1,23 i 1,32.

Poprawność wykonania powyższych zadań sprawdzicie w poniedziałek.

Rozwiąż zad. 3/199 i prześlij na mój adres.


4a, lekcja 25   13.05. 2020 (środa)

Temat: Ułamki dziesiętne - powtórzenie "Przed klasówką" (zapisz temat w zeszycie)

Zakończyliśmy omawianie ułamków dziesiętnych. Dzisiaj i w piątek lekcji będziemy powtarzać wiadomości a w środę napiszecie srawdzian.
Wykonaj zadania ze strony 205, uwzględniaj moje uwagi:

zad. 1 - pamiętaj, że liczba miejsc po przecinku mówi o tym jaki jest mianownik ułamka zwykłego: jedno miejsce - 10, dwa miejsca - 100, itd

zad.2 - pamiętaj, że 1m = 0,001km i 1g = 0,001 kg

zad.3 - wykonaj odpowiednie działanie (odejmowanie)

zad.4 - zapisz wszystkie masy w tej samej jednostce, np w kilogramach

zad. 5 - porównuj cyfry w kolejnych rzędach

zad. 6 - suma to dodawanie

Powyższych zadań nie przysyłaj. W piątek podam poprawne odpowiedzi.

Wykonaj zadanie 13/204 i przeslij na mój adres.




4a, lekcja 23, 24   11.05. 2020 (poniedziałek)

Temat:Dodawanie i  odejmowanie ułamków dziesiętnych - zadania.  (zapisz temat w zeszycie)
 
Pamiętaj, że przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych trzeba zapisać przecinek pod przecinkiem. Gdy obliczamy sumę lub różnicę ułamków dziesiętnych, w których liczba miejsc po przecinku nie jest jednakowa, możemy dopisać zera.

Wykonaj ćwiczenia 7 i 8 ze strony 84.  W ćw. 7 dopisz zera w odpowiednich miejscach po przecinku, w ćw. 8 zapisz przecinek pod przecinkiem. Pamiętaj, że kratki mają ułatwić ci zapisywanie działań.

Wykonaj ćw. 6 i 9 - zapisz działania i pełne odpowiedzi.

W ćw. 6 miałeś podaną masę brutto (słoik z dżemem), masę netto (pusty słoik). Obliczałeś tarę (masę dżemu).

Zapisz w zeszycie:

tara + netto = brutto

Rozwiąż w zeszycie zad. 9/203 (Zapisz, co masz dane, wykonaj działania i zapisz odpowiedzi)

Wykonaj zadanie 12/204 (zauważ, że wynik w biegu jest lepszy wtedy, kiedy czas biegu jest krótszy) i przeslij na mój adres.


4a, lekcja 22,   8.05. 2020 (piątek)

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.  (zapisz temat w zeszycie)


Przypomnij sobie jak się odejmowało liczby naturalne sposobem pisemnym.

Oblicz sposobem pisemnym:

5798 - 325=
2537 - 1243 =
2303 - 735=
500017 -249 =

Jeśli nie pamiętasz jak "pożyczaliśmy" z wyższego rzędu wróć do przykładów ze strony 96

Obejrzyj film, który pokazuje jak odejmuje się ułamki dziesiętne sposobem pisemnym:

www.youtube.com/watch

Wykonaj zadania 5, 7/203 (do każdego przykładu zapisz działanie i nie zapomnij o odpowiedzi) i prześlij na mój adres.

4a, lekcja 21,   6.05. 2020 (środa)

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci.  (zapisz temat w zeszycie)

W zrozumieniu odejmowania ułamków dziesiętnych w pamięci pomogą ci rysunki w ćw.A/201 oraz ćw.1/83

Wykonaj te ćwiczenia.

Na poprzednich lekcjach dodawaliśmy.

0,3 + 0,7 = 1, zatem 1 - 0,3= 0,7
3,6 + 0,4 = 4, zatem 4 - 0,4 = 3,6

Jeżeli nie masz rysunków możesz odejmować tak:

5,3 - 0,7 = 5,3 - 0,3 - 0,4= 5 - 0,4 = 4,6

7,4 -2,8= 7,4-2-0,8 =5,4 - 0,4-0,4=5-0,4=4,4

Wykonaj ćwiczenia 2, 3, 4/83


4a, lekcja 19, 20,   4.05. 2020 (poniedziałek)

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.  (zapisz temat w zeszycie)

Dodawaliśmy już liczby naturalne sposobem pisemnym.

Zapisz w słupku składniki 123 +54 +2357 i oblicz sumę.
(Pamiętaj o tym, że zapisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami itd.)

Pamiętasz, że "na końcu" ułamka dziesiętnego można dopisać dowolną liczbę zer. np.
1,2=1,20=1,200
0,003 = 0,0030
7 = 7,0= 7,0000
Powyższe przypomnienia pojawią się w filmie, który wyjaśnia dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych:

www.youtube.com/watch

Wykonaj ćwiczenia 5, 6/82
Uważaj na właściwe zapisywanie słupków w podpunktach b) obu zadań.

Wykonaj zadania 4/199 i 6/200 i prześlij na mój adres.

4a, lekcja 18,   29.04. 2020 (środa)

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.  (zapisz temat w zeszycie)

Patrząc na rysunki oblicz sumy z ćw. 1/81

Zapisz do zeszytu:
0,1+0,9 = 1
0,2+0,8=
0,3+.....=1

2,3 +0,7=3
5,8 +0,2 =.....
7,4+...=8

1,7+0,8 =1,7+0,3+0,5= 2+0,5=2,5

Wykonaj ćw.2/81 i 3/81( w zad 3 trzeba do każdej liczby dodać 3,5)

4a, lekcja 16,17,   27.04. 2020 (poniedziałek)

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych - c.d.Porównywanie różnych wielkości.  (zapisz temat w zeszycie)

Na ostatniej lekcji uczyłeś się porównywać ułamki dziesiętne. Poniższy film przypomina dwie metody, które możesz stosować.

www.youtube.com/watch

Wykonaj zad. 3/196 (porównaj podane liczby i dopasuj litery do liczb, pamiętaj, że im większa liczba tym punkt, który jej odpowiada na osi liczbowej leży bardziej na prawo.

Zapisz kilka liczb mniejszych od 0,1

Aby takie liczby znaleźć wystarczy na końcu dopisać zera.
0,1 = 0,10
zatem 0,01<0,1; 0,02<0,1 .....
Ile takich liczb możesz jeszcze wypisać?
Ale 0,1=0,100
Czyli np. 0,001<0,1; 0,017<0,1
Wypisz jeszcze kilka przykładów.

Wykonaj zad 8/196 (pamiętaj, że na końcu ,po prawej stronie, możesz dopisywać zera)

2 lekcja
Porównywanie różnych wielkości.

Aby porównać dwie masy np. 5kg 35g i 5,07kg możesz zastosować jeden z dwóch sposobów:
I sposób
wyrażenie dwumianowane zapiszemy w ułamku dziesiętnym.
Pamiętamy, że 1g to tysięczna część kg (trzy miejsca po przecinku)
czyli 5kg 35g = 5,035kg
W drugiej wielkości dopiszemy zero 5,07kg = 5,070kg
Teraz już widać, że 5kg 35g < 5,07kg
II sposób
Ułamek dziesiętny 5,07kg zapiszemy w postaci wyrażenia dwumianowanego
Dwa miejsca po przecinku to części setne, czyli dag, dlatego 5,07 kg = 5 kg 7dag
Ale 1dag = 10g
Zatem 5kg 7dag = 5 kg 70g > 5kg 35 g

Przypomnij sobie zależności między jednostkami (długości i masy) i
wykonaj zadanie 11/197

4a, lekcja 15,   24.04. 2020 (piątek)

Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych. (zapisz temat w zeszycie)

Najczęściej z porównywaniem ułamków dziesiętnych spotykamy się w sklepie podczas robienia zakupów.

Przeanalizuj ćwiczenie A/194 z podręcznika

Obejrzyj film, który dokładnie wyjaśnia porównywanie ułamków dzieśiętnych:

www.youtube.com/watch

Wykonaj ćwiczenia 1, 2/80

W ćwiczeniach, które zrobiłeś obie liczby miały taką samą liczbę cyfr po przecinku.

0,200>0,017, bo 200 tysięcznych to więcej niż 17 tysięcznych.
Ale 0,200 =0,2 - na ostatnich lekcjach skreślaliśmy końcowe zera.
Zatem 0,2>0,017

Zwykle przy porównywaniu będziemy dopisywać zera, a nie skreślać.

Wykonaj pozostałe ćwiczenia ze strony 80 i prześlij do sprawdzenia




Temat: Dopisywanie końcowych zer w ułamkach dziesiętnych przy zamianie jednostek. (zapisz temat w zeszycie)

Przepisz podane liczby, pomijając niepotrzebne zera:
0,300=
0,040=
1,30=
0,00100=

Zera pomijamy, aby krócej zapisywać liczby. Czasami przydaje się dopisywanie zer na końcu ułamka dziesiętnego.

Pamiętasz, 1t =1000kg zatem 1kg=0,001t

0,3t -ile to kg? 0,3t=0,300t =300kg (do ułamka 0,3 dopisałam na końcu dwa zera, bo kg to tysięczna część tony.

Pamiętasz,że 1kg=100dag, zatem 1dag=0,01kg

7,8kg - ile to dag?  7,8kg =7,80kg = 7kg 80dag = 780dag (dopisałam na końcu zero, bo dag to setna część kilograma)

Wykonaj ćwiczenie D/192 oraz zad.3/192 i 4/193 z podręcznika (zapisz w zeszycie)
Uwaga: Przypomnij sobie przeliczniki jednostek i dopisuj zera.


4a, lekcja 12 i 13,   20.04. 2020 (poniedziałek)

Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego. (zapisz temat w zeszycie)

Poniższy film pokazuje raz jeszcze jak się zapisuje ułamki zwykłe w postaci dziesiętnej:

www.youtube.com/watch

Liczba miejsc po przecinku pokazuje jaki jest mianownik ułamka jeśli zapiszemy go w postaci ułamka zwykłego, np.

0,3= 3/10 ( trzy dziesiąte, znak / zastepuje u mnie kreskę ułamkową --)
 
Uczyłeś się wcześniej, że ułamki zwykłe można skracać i rozszerzać.

Obejrzyj poniższy film, który przypomni ci jak się rozszerza, a jak skraca ułamki zwykłe.

www.youtube.com/watch

Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych to sposoby na zapisywanie takich samych co do wartości liczb, ale różnymi sposobami.
Np.
3/4 = 12/16 (co tu zrobiłam?)
15/21= 5/7 (a co tu zrobiłam?)


Jeżeli ułamek zwykły 3/10 rozszerzymy przez 10 (czyli pomnożymy licznik i mianownik przez 10) to otrzymamy ułamek zwykły 30/100, czyli dziesiętny 0,30

Wniosek 0,3= 0,30 (dopisanie zera na końcu ułamka nie zmieniło jego wartości)

Liczba 0,270 to ułamek zwykły 270/1000 (w mianowniku jest tysiąc, bo ułamek dziesiętny miał trzy miejsca po przecinku)
Ten ułamek można skrócić przez 10 (czyli podzielić licznik i miamownik przez 10), otrzymamy wtedy 27/100
Wniosek 0,270=0,27 (skreślenie zera na koncu ułamka nie zmieniło jego wartości.

Podobnie 2,4 = 2,40 = 2,400= 2,4000 dopisywanie kolejnych zer na końcu ułamka dziesiętnego oznacza rozszerzanie kolejno ułamka przez 10. Czyli na końcu możemy dopisać tyle zer, ile chcemy.

5,3200= 5,32 (ułamek 3200/10000 został skrócony przez 100 i otrzymaliśmy 32/100)
(czyli końcowe zera możemy skreślić)

Przeczytaj uważnie wprowadzenie do tematu na stronie 191 (bez ćw. C) a następnie wykonaj zad. 1,2/192 Zadania zapisz w zeszycie
Uzupełnij ćwiczenia 1,2/79
 

4a. Lekcja 11, 17.04.2020 (piątek)

Temat: Zapisywanie długości, masy i kosztu na różne sposoby.

Film przypomina jak można daną wielkość zapisać na różne sposoby:


www.youube.com/watch

Zapisz w zeszycie trzema różnymi sposobami:

swój wzrost
swoją masę
cenę swoich ulubionych słodyczy albo owoców

Następny film pokazuje jak można wielkości zapisane za pomocą ułamków dziesiętnych zapisać jako wyrażenia dwumianowane

www.youtube.com/watch

Wykonaj zadania 4/188 i 3/190 (rozwiązania zadań zapisz w zeszycie)

4a, Lekcja 10, 15.04.2020

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych - jednostki masy. (zapisz temat w zeszycie)

Do określenia ile ważą różne przedmioty używamy różnych jednostek masy.
Jakie znasz jednostki masy? Jakie są zależności między nimi?
Jeśli nie pamiętasz, wróć na stronę 73 w podręczniku.

Zapisz w zeszycie jednostki masy i zależności między nimi.

Przeanalizuj przykłady ważenia za pomocą wagi szalkowej i wagi elektronicznej - podręcznik, strona 189

Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3/77



4a, Lekcja 9, 8.04.2020
Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych - cd.

Dzisiaj zajmiesz się tylko jednostkami długości.
Przeanalizuj ponownie ostatnie opracowanie z poniedziałkowej lekcji.

Zapisz w zeszycie przykłady:
5m 70cm = 5, 70m   ale  5m 7cm =5,07m
3km 240m = 3,240km ale 3km 24m = 3,024km


Wykonaj ćwiczenia ze strony 76 i prześlij rozwiązania na mój adres.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych i szybkiego powrotu do szkoły!




4a, Lekcja 7, 8, 6.04.2020

Temat: 1.Ułamki dziesiętne na osi liczbowej. 2.Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.
1 lekcja
Na ostatniej lekcji uczyłeś się zapisywać pewne ułamki zwykłe (jakie ?) nie używając kreski ułamkowej tylko przecinka, czyli za pomocą ułamków dziesiętnych.

Przypomnij sobie to wykonując zadanie 1 i 2/184 z podręcznika. Zadania zapisz w zeszycie.

Teraz zapisz w zeszycie (znak / zastąp kreską ułamkową)
Warto zapamiętać, że:

1/2 = 0,5 to połowa
1/4 = 0,25 to ćwierć
1 1/2 = 1,5 to półtora

Poniższy film pokazuje jak zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej:

pistacja.tv/film/mat00130-zaznaczanie-liczb-dziesietnych-na-osi-liczbowej

Wykonaj ćw. 5,6/74 w zeszycie ćwiczeń.

2 lekcja czyli zapisywanie wyrażeń dwumianowanych.

Przykłady wyrażeń dwumianowanych:

5m 25cm
7kg 5g
15zł 43gr

Aby zrozumieć dzisiejsza lekcję musisz przypomnić sobie zależności między jednostkami długości i jednostkami masy. (Było to na lekcji 2). Warto też pamiętać, że 1zł = 100 gr

Przeanalizuj uważnie poniższe opracowanie:
opracowania.pl/opracowania/matematyka/zapisywanie-wyrazen-dwumianowych,oid,1911

Wykonaj ćw1/75 z zeszytu ćwiczeń.

 4a, lekcja 6, 3.04.2020 piątek
Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100 i 1000.

Na ostatnich lekcjach uczyłeś sie o ułamkach zwukłych. Dzisiaj będziemy mówić o ułamkach, których mianownik wynosi10, 100 albo 1000, czyli o ułamkch dziesiętnych.

Film wyjaśnia jak zapisywać ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego:


pistacja.tv/film/mat00126-ulamki-o-mianownikach-10-100-1000

Wykonaj ćwiczenia 1,2 i 3/73
 

4a Lekcja 1 25.03.20

Temat: Ułamek jako część całości.

 

Obejrzyj film pt. „Ułamek zwykły jako część całości (czas trwania 4:14)

 

https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-jako-czesc-calosci?playlist=66

 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1 – 8 na stronach 57 i 58

 

Bądź skupiony i pracuj na lekcji.

 

Jeśli masz pytania – napisz mi w mail’u!

Zadanie domowe:

zad. 11 i 12 str. 155 z podręcznika

Pytania pomocnicze do zadań „Ile zwierząt jest na rysunku?”, „Ile osób jest na rysunku?", „Ile było wszystkich balonów?”

 

Wpisuj tematy do zeszytu, Rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj do zeszytu.

4a Lekcja 2 27.03.20

Temat: Ułamek jako część całości. Liczby mieszane.

Z poniższego załącznika przeanalizuj trzy pierwsze zadania. (bez skracania irozszerzania ułamków)

 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/ulamek-jako-czesc-calosci-na-poziomie-ucznia-klasy-4,oid,1879

 

Pamiętając, że

1m=100cm

1mm =10cm

1km= 1000m

1dm =10cm

oraz, że

1kg=100dag

1kg = 1000g

1t=1000kg

wykonaj

zad 9 i 10 z zeszytu ćwiczeń, str.58

 

Przeczytaj uważnie informacje i przeanalizuj rysunki dotyczące liczb mieszanych na str. 156 w podręczniku i na ich podstawie wykonaj zadania 1 i 2 str. 156 i 157.

 4a, Lekcja 4 i 5, 30.03.20

W poniedziałki mamy dwie lekcje, dlatego dzisiaj trochę więcej materiału. Nie musisz robić wszystkiego od razu, bo nastąpna matematyka jest w środę.

Temat 1: Porównywanie ułamków o tych samych licznikach i o tych samych mianownikach.
Na tej lekcjach nauczysz się porównywać różne ułamki.

Napisz kilka ułamków, które mają take same mianowniki.
Poniższy film pokaże jak porównywać takie ułamki.

https://pistacja.tv/film/mat00110-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-mianownikach?playlist=116

Zrób ćwiczenia 1,2 /62

Napisz kilka ułamków, które mają takie  same liczniki.

Poniższy film pokaże, jak porównywać takie ułamki.

https://pistacja.tv/film/mat00111-porownywanie-ulamkow-zwyklych-o-tych-samych-licznikach?playlist=116

 Jeśli zrozumiałeś zagadnienia omawiane na filmie łatwo rozwiążesz ćwiczenia 3 i 4/62


Temat 2: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Po poprzedniej lekcji nie wiemy jeszcze jak porównywać ułamki, których ani liczniki, ani mianiwniki nie są takie same.

Napicz dwa takie ułamki.

Z poniższego filmu dowiesz się co to są ułamki równoważne.

https://pistacja.tv/film/mat00105-ulamki-rownowazne?playlist=83

Wykonaj ćwiczenie 1/64 i 6 /65
 

Rozszerzanie i skracanie ułamków to sposoby na otrzymywanie ułamków równoważnych.
Zobacz najpierw jak się rozszerza ułamki.

https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

Wykonaj ćwiczenia 3 i 4/64

Teraz nauczysz się skracać ułamki. Zobacz jak to się robi:

https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

Zrób ćwiczenia 8 i 9/65

Zadanie dodatkowe: Pozostałe ćwiczenia ze stron 62,63,64 i 65.
Nie musisz rozwiązań wysyłać do sprawdzenia. Poprawność waszych wyników sprawdzimy na lekcji.

Lekcja 5, środa, 1.04.2020

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków - ćwiczenia.

Na dzisiejszej lekcji będziesz ćwiczyć skracanie i rozszerzanie ułamków. Przy dzisiejszych obliczeniach niezbędna jest biegła znajomość tabliczki mnożenia. Myślę, że dwa tygodnie temu, kiedy ne było jeszcze systematycznych lekcji zdalnych, powtarzałeś tabliczkę (takie było moje polecenie) i dzisiejsze obliczenia nie sprawią kłopotu.

Obejrzyj filmy:

https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83

W zeszycie zapisz rozwiązania zadań 1,2 i 3 ze str.165
Możesz przesłać rozwiązania na mój e- mail.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free