Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. polski 7b

24.06.20r., środa
Temat: Oglądamy filmową adaptację fragmentu książki A. Kamińskiego "Kamienie na szaniec" w reżyserii R. Glińskiego.

Zanim rozpoczną się wakacje, zapraszam Was na spotkanie z bohaterami naszej lektury, Alkiem (gra go Kamil Szeptycki), Zośką (Marcel Sabat) i Rudym (Tomasz Ziętek) w filmowej adaptacji dzieła A. Kamińskiego. Ci młodzi ludzie są przyjaciółmi, którzy u progu dorosłego życia zostają stają przed wielkim wyzwaniem.

To "świeżo upieczeni maturzyści. Przeżywają pierwsze miłości i snują plany na przyszłość. Ich beztroskie życie przerywa wybuch wojny w 1939r. Na początku września, wraz z rzeszami innych mieszkańców miasta, chłopcy opuszczają Warszawę. Wkrótce jednak wracają do stolicy i wstępują do Szarych Szeregów. Zośka uważa, że harcerze muszą się włączyć do walki zbrojnej. Z kolei Rudy sądzi, że powinni unikać konfrontacji z wrogiem i skoncentrować na akcjach małego sabotażu. Jednocześnie mimo wojny młodzi warszawiacy próbują zwyczajnie żyć (...) Stanęli przed wyborem: pochylić pokornie głowy albo zaryzykować własne życie. Nie mieli doświadczenia ani broni, ale znaleźli w sobie odwagę i siłę, by sprzeciwić się hitlerowskiej machinie. Wierzyli w przyjaźń, wolność, w Polskę. Mieli ideały. Weszli na drogę, z której nie było odwrotu. Byli jak kamienie rzucane na szaniec… " (źródło: Filmweb).

Film wyreżyserował w 2014r. Robert Gliński. Akcja tego filmowego obrazu obejmuje tylko jeden ze znaczniejszych epizodów działalności Szarych Szeregów w okupowanej Warszawie - tzw. akcję pod Arsenałem.

Obejrzyjcie film:
 Część I
https://www.dailymotion.com/video/x705zdl

Część II
https://www.dailymotion.com/video/x705xvp

Tę lekturę w całości omówicie już we wrześniu. Do zobaczenia po wakacjach!


23.06.20r., wtorek
Temat: "Kamienie na szaniec" jako literatura faktu. Poznajemy genezę dzieła Aleksandra Kamińskiego.


Kochani, ponieważ nie mieliście dostępu do biblioteki i prawdopodobnie większość z Was nie przeczytała lektury, bardzo proszę o zapoznanie się z tekstem - macie pod podanym linkiem audiobook z pełnym tekstem książki - jest bezpłatny przez 14 dni (tyle wystarczy, żeby zapoznać się z jej treścią):

 
Warto zanotować:
Literatura faktu – współczesna literatura narracyjna o charakterze przede wszystkim dokumentalnym, zazwyczaj częściowo beletryzowana (to znaczy, że nadano jej cechy opowiadania), mająca na celu wiarygodną relację o prawdziwych wydarzeniach.

Harcmistrz Aleksander Kamiński – pedagog i pisarz, autor Kamieni na szaniec oraz „Zośki” i „Parasola”, dalszego ciągu losów spadkobierców ideałów Rudego, Alka, Zośki – opowieści o Harcerskich Batalionach Armii Krajowej. To jedna z najsławniejszych postaci polskiego harcerstwa, twórca zuchów, autorytet Szarych Szeregów. W czasie wojny był komendantem Organizacji Małego Sabotażu „Wawer” i redaktorem naczelnym największego pisma podziemnej Europy „Biuletyn Informacyjny”.

PROSZE NIE PRZEPISYWAĆ PODANYCH NIŻEJ INFORMACJI:
1. Autentyzm przestrzeni – nazwy miejscowości, topografii stolicy (głównego miejsca wydarzeń):
Warszawa: Gimnazjum im. S. Batorego, Szkoła Budowy Maszyn im. Wawelberga, ul. Marszałkowska (akcja fotograficzna), ul. Rakowiecka (akcja kinowa), ul. Madaliń­skiego („akcja przeciw Paprockiemu”), Nowy Świat (wpuszczanie gazu do sklepów wędliniarskich), gmach PKO na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej (zerwanie flag niemieckich), budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, budynek Funduszu Kwaterun­kowego (napisy Polska zwycięży!), Mokotów, ul. Puławska, Pawiak, Ogród Saski, plac Piłsudskiego, plac Unii Lubelskiej, pomnik Lotnika, pomnik Kopernika, aleja Szucha.
pozostałe miejscowości: Dębe Wielkie (w drodze do Mińska Mazowieckiego), Włodawa (tu podjęto decyzję o powrocie do Warszawy po ogłoszeniu kapitulacji stolicy), Palmiry – miejsce egzekucji ojca Alka i jego współtowarzyszy, Kraśnik (miejsce pierwszej akcji dywersyjnej – wysadzenie niemieckiego transportu broni jadącego na front wschodni), Czarnocin (nieudana akcja wysadzenia mostu), Sieczychy (likwidacja posterunku żandarmerii, śmierć Zośki).
 
2. Dokładne określenia czasu wydarzeń:
• „Wrzesień 1939 roku był jednym z najstraszniejszych polskich miesięcy”,
• „Warszawa w październiku 1939 była miastem grozy”,
• „Stało się to 15 października 1939 roku” – początek działalności konspiracyjnej,
• „W drugiej połowie 1940 i w początkach 1941 roku...”,
• „W marcu 1941 roku trafili wreszcie na właściwy tor”,
• „Na początku lutego 1942 roku...”,
• „...pierwsza akcja wyznaczona została na sylwestrową noc 1942/1943 roku...”.
 
3. Autentyzm postaci.
"Alek" - Aleksy Dawidowski
"Zośka" - Tadeusz Zawadzki
"Rudy" - Jan Bytnar
„Zeus”  - Lechosław Domański– nauczyciel geografii w Gimnazjum im. S. Batorego,
„Gruby”, - Andrzej Zawadowski
i inni
4. Nazwy organizacji bojowych i politycznych: znajdźcie w dostępnych Wam źródłach, co to były:
• Wawer –
• Kedyw –
• AK –
 
• Szare Szeregi –...


19.06.20r. piątek (dziś nie ma lekcji na Teams, ale jestem dostępna on-line w godz. 8.00 - 10.00, jeśli chcecie skonsultować sie w sprawie zadań do tekstu "Ballada o trzęsących się portkach).
Temat: Wirtualna podróż do świata bohaterów lektury "Kamienie na szaniec".

Moi Drodzy!
Ponieważ nie macie już zapewne podręczników, z których cały materiał, objęty podstawą programową, zrealizowaliśmy, zgodnie z naszą umową będziemy do końca przyszłego tygodnia wspólnie omawiać, czytać urywki tekstu oraz oglądać fragmenty adaptacji filmu - a wszystko to dotyczy "Kamieni na szaniec", naszej ostatniej lektury obowiązkowej.
Zanim to nastąpi, chcę Was przenieść, niestety, tylko wirtualnie do świata bohaterów książki A. Kamińskiego, do miejsc, w których rozgrywała się historia Alka, Zośki i Rudego.

Proszę Was o obejrzenie krótkich filmików:


Jak wyglądała przedwojenna Warszawa?
https://www.youtube.com/watch?v=igv038Pqr34

Jak wyglądała stolica za czasów okupacji hitlerowskiej?
https://www.youtube.com/watch?v=EBWhQPcc6fo

A na koniec- Mały sabotaż – Szare Szeregi w walce o wolną Polskę

https://www.youtube.com/watch?v=DARWgtzJJ8U

 


10.06.20r., wtorek (nie ma lekcji na Teams ze względu na Wasze zajęcia i moje konsultacje)

Temat: Powtórzenie wiadomości - sprawdź, ile potrafisz (samodzielna praca z tekstem "Ballada o trzęsących się portkach", s. 362-363).

Moi Drodzy!
Dziś pracujecie bez mojego wsparcia na Teams, ale tak właśnie miało być - dzisiejsza lekcja była zaplanowana jako sprawdzian wiadomości - do samodzielnego wykonania przez Was.
Formalnie nie robię Wam tego sprawdzianu, ale dzisiejsze zadania to sprawdzenie stopnia Waszego opanowania wielu zagadnień, omawianych w tym roku na języku polskim.
Zatem - wykonajcie pisemnie w zeszycie przedmiotowym wszystkie zadania (nr 1-9) do tekstu Gałczyńskiego, podr. s.362-262. Jest tego sporo, ale macie na to dużo czasu.

Wątpliwości rozstrzygniemy na kolejnej lekcji.

Oceny końcoworoczne wystawię w poniedziałek, 15.06.br.
Dobrej i owocnej pracy Wam życzę oraz udanego weekendu.


09.06.20r., wtorek (lekcja na Teams w godz.8.30 - 9.00)
Temat: Refleksje nad współczesną Polską w tekście M. Świetlickiego "Nowe pogo".


1. Zastanówcie się, jak się czujecie po stwierdzeniu faktu, iż przyszliście do szkoły, zostawiwszy w domu swój telefon komórkowy?
2. Przeczytajcie krótki tekst ze str.348 w podręczniku:

3. Jak narator opisuje kraj,  w którym żyje i jego mieszkańców?
(notatka w zeszycie)
a.Wypiszcie w punktach ich czynności, cechy i przyzwyczajenia.
b. Czym się w życiu kierują mieszkańcy kraju?
Tu: zwróćcie uwagę, że użyte przez Świetlickiego wyrażenia "populacja nabożnie kontempluje przenośne telefony" oraz "mrok rozświetlają błękitne poświaty" odnoszą nas  do czegoś niezwykłego, do sfery sacrum, czyli świętości, chociaż telefony z pewnością do niej nie należą.
4. Jak oceniacie tytuł utworu? Zanim to zrobicie, przyjrzyjcie się zdjęciu poniżej:

5. Dlaczego narrator "źle śpi"? Kim jest? Dlaczego powtarza trzykrotnie te same słowa?
(notatka w zeszycie)


6. Przypomnijcie sobie tekst niedawno omawianego wiersza C.K. Norwida "Moja piosnka II" (podr. s.313). Jak mieszkańców kraju opisał i ocenił w nim tamten poeta? Czy są oni w czymś podobni do bohaterów tekstu "Nowe pogo"? A czym się różnią?
(notatka w zeszycie)
Spiszcie te podobieństwa i różnice (w punktach).
7. Tekst Świetlickiego to przykład tzw.
prozy poetyckiej. Przeczytajcie jej definicję (podr.s. 348. ramka) i przepiszcie ją do zeszytu.


05.06.20r., piątek (lekcja na Teams w godz. 8.30 - 9.00)

Temat: Jakie postawy życiowe reprezentują bohaterowie opowiadania Sławomira Mrożka "Lew"?

1. Przeczytajcie utwór Sławomira Mrożka "Lew", podr., s. 354.
Możecie także wysłuchać utworu - kliknijcie w link:
https://ninateka.pl/audio/opowiadania-slawomir-mrozek-2-10

2. "Lew" to jeden z wielu utworów satyrycznych, które w krzywym zwierciadle pokazują naturę i zachowanie się nas, ludzi. Mają one charakter uniwersalny - to znaczy, że każdy z nas może odnaleźć w nich wartości/postawy życiowe typowe dla samego siebie.

Autor bezlitośnie demaskuje tu i obnaża absurdy współczesnej rzeczywistości, stawia pytania o moralność, zasady postępowania; pokazuje niedoskonałości obowiązujących norm społecznych i kulturowych.
Mrożek w swych utworach posługuje się
ironią, groteską, sarkazmem, czarnym humorem.
Wobec postaw prezentowanych przez bohaterów jego tekstów zachowuje
stoicki dystans.
3.Wykonajcie pisemnie zadania 1-6 z podręcznika/s.355- 356
Pomoc przy sporządzaniu notatki do zeszytu:
Czas akcji: w tekście wspomniano cesarza Konstantyna Wielkiego, IV w n.e.

Był to władca, który zreformował utrój społeczno - prawny i polityczny, a przede wszystkim - za pomocą wydanego dekretu zapewnił poddanym swobodę religijną (wolność wyznania) i jako pierwszy oficjalnie przeszedł na chrześcijaństwo (porównaj z cesarzem Neronem z "Quo vadis?").
Miejsce zdarzeń: starożytny Rzym, Koloseum
Wydarzenia (zawiązanie akcji): Tłum rzymian gromadzi się w swoim amfiteatrze. Za chwilę rozpocznie się "przedstawienie" z udziałem chrześcijan i wygłodniałych lwów. Dozorca lwów Kajus Bondani pilnuje, by wszystkie zwierzęta wybiegły na arenę w odpowiednim momencie. Jedno z nich wcale nie ma na to ochoty, a na dodatek zajada marchew. Kajus próbuje zmusić lwa do wyjścia, ale bezskutecznie.
zad. 2. Przerysujcie i uzupełnijcie schemat: