Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. niemiecki 7b

24.06.2020r.  (DZIEWCZYNY)
Thema: Wiederholungstest. Kapitel 6.     (1 lekcja)                                                                  der 24.Juni 2020

Proszę wykonać test powtórzeniowy - zeszyt ćwiczeń str.50-51.
TESTU NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!Thema: Ein trennbares und untrennbares Verb.   (2 lekcja)                                                 der 24. Juni 2020

Proszę zakwalifikować bezokoliczniki w tabelce do czasowników rozdzielnie złożonych (trennbare Verben) 
i nierozdzielnie złożonych (untrennbare Verben). Zadanie znajduje się w podanym poniżej linku:
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/grammatik/trennbare-nicht-trennbare-verben/trennbare-verben-ubung-1/25905

Schöne Sommerferien wünsche ich Euch!


19.06.2020r.
Thema: Endlich ist Sommer!   (Chłopcy)                                                                    der 19.Juni 2020

der Sommer - lato
die Sommerferien - wakacje
die Winterferien - ferie zimowe
ziemlich - dość, dosyć
verbringen - spędzać
verstehen - rozumieć
mit -  z

-Ćw. 2a, str.72 - podręcznik

-Ćw. 3, str.72 - podręcznik
Was machst du gern in den Sommerferien? Proszę ułożyć 5 zdań co robisz na wakacjach i zapisać w zeszycie.
In den Sommerferien ....

reisen - podróżować
die Reise - podróż
besichtigen - zwiedzać
baden - kąpać się
mit Freunden ausgehen - wychodzić z przyjaciółmi 
meine Freunde treffen - spotykać przyjaciół
sich mit Freunden treffen - spotkać się z przyjaciółmi
faulenzen - leniuchować
zeichnen - rysować.
malen - malować
die Werbung - reklama
die Anzeige - ogłoszenie
organisieren
das Reisebüro - biuro podróży
in der Stadt - w mieście
im Gebirge - w górach
am Meer - nad morzem   (das Meer)
an der See - nad morzem (die See) 

A teraz proszę wykonać ćw. 4b, str.73 - podręcznik


Thema: Endlich ist Sommer! Übungen. (2 lekcja)

ćw. 1,2,3,4,5a, str.48 - zeszyt ćwiczeń.

LEKCJA NA TEAMS, GODZ,  ŚRODA 8:30/ DZIEWCZYNY

10.06.2020r.
Thema: Endlich ist Sommer!   (Dziewczęta)                                                                    der 10.Juni 2020

der Sommer - lato
die Sommerferien - wakacje
die Winterferien - ferie zimowe
ziemlich - dość, dosyć
verbringen - spędzać
verstehen - rozumieć
mit -  z

-Ćw. 2a, str.72 - podręcznik

-Ćw. 3, str.72 - podręcznik
Was machst du gern in den Sommerferien? Proszę ułożyć 5 zdań co robisz na wakacjach i zapsać w zeszycie.
In den Sommerferien ....

reisen - podróżować
die Reise - podróż
besichtigen - zwiedzać
baden - kąpać się
mit Freunden ausgehen - wychodzić z przyjaciółmi 
meine Freunde treffen - spotykać przyjaciół
sich mit Freunden treffen - spotkać się z przyjaciółmi
faulenzen - leniuchować
zeichnen - rysować.
malen - malować
die Werbung - reklama
die Anzeige - ogłoszenie
organisieren
das Reisebüro - biuro podróży
in der Stadt - w mieście
im Gebirge - w górach
am Meer - nad morzem   (das Meer)
an der See - nad morzem (die See) 

A teraz proszę wykonać ćw. 4b, str.73 - podręcznik


Thema: Endlich ist Sommer! Übungen. (2 lekcja)

ćw. 1,2,3,4,5a, str.48 - zeszyt ćwiczeń.

05.06.2020r.              (CHŁOPCY)
Thema: Eine E-Mail an deinen Freund/deine Freundin.  (1 lekcja)                                  der 5.Juni 2020

Dzisiaj na lekcji zajmiemy się formami pisemnymi. Na początek formą SMSa.
Proszę popatrzeć na ćw.4c, str.71 - podręcznik.
Przeczytaj informacje w SMS-ie  a następnie spróbuj odpowiedzieć  pisemnie na tę wiadomość w zeszycie, uwzględniając  podane 4 informacje w ćw. 4c.

A teraz proszę uzupełnić ćwiczenie 4 i 5 str.47 - zeszyt ćwiczeń

ZADANIE DOMOWE:

Napisz E-mail do twojego kolegi lub koleżanki, uwzgledniając informacje zawarte w ćw. 6, str.47 - zeszyt ćwiczeń.
ZADANIE PROSZĘ WYSŁAĆ DO NAUCZYCEILA DO   09.06.2020r. (Wtorek) !!!

Thema: Ich komme mit. Lexikalische Übungen.  (2 lekcja)                                            der 3.Juni 2020

W tej części lekcji proszę wykonać ćwiczenia leksyklane w zeszycie.
Proszę nie wysłać zadań do nauczyciela !!!

1.Wpisz w luki brakujące podwójne spółgłoski.
vie-- eicht
to--
wa--
Gru--
intere--ant
Mi--ernacht
zusa--en
sta--finden

2.Zaznacz właściwy wyraz.
a.Wir sammeln Geld in mit für Kinder.
b.Der Eintritt Die Ahnung / Zeit kostet 5 Euro.
c.Das Konzert besucht beginnt / dauert um 18 Uhr.
d.Was machst du am Nacht / Wochenedne / 20.00 Uhr.
e.Basketball macht Anfänger / Einladung Spaß.
f. Der Film dauert / endet / liegt zwei Stunden.
g. Wo findet die Party ein /fern / statt?

3. Ułóż 3 własne zdania używając czsowniki rozdzielnie złożone.


03.06.2020r.               (DZIEWCZĘTA)
Thema: Eine E-Mail an deinen Freund/deine Freundin.  (1 lekcja)                                  der 3.Juni 2020

Dzisiaj na lekcji zajmiemy się formami pisemnymi. Na początek formą SMSa.
Proszę popatrzeć na ćw.4c, str.71 - podręcznik.
Przeczytaj informacje w SMS-ie  a następnie spróbuj odpowiedzieć  pisemnie na tę wiadomość w zeszycie, uwzględniając  podane 4 informacje w ćw. 4c.

A teraz proszę uzupełnić ćwiczenie 4 i 5 str.47 - zeszyt ćwiczeń

ZADANIE DOMOWE:

Napisz E-mail do twojego kolegi lub koleżanki, uwzgledniając informacje zawarte w ćw. 6, str.47 - zeszyt ćwiczeń.
ZADANIE PROSZĘ WYSŁAĆ DO NAUCZYCEILA DO  5 .06.2020r. (PIĄTEK) !!!

Thema: Ich komme mit. Lexikalische Übungen.  (2 lekcja)                                            der 3.Juni 2020

W tej części lekcji proszę wykonać ćwiczenia leksyklane w zeszycie.
Proszę nie wysłać zadań do nauczyciela !!!

1.Wpisz w luki brakujące podwójne spółgłoski.
vie-- eicht
to--
wa--
Gru--
intere--ant
Mi--ernacht
zusa--en
sta--finden

2.Zaznacz właściwy wyraz.
a.Wir sammeln Geld in / mit / für Kinder.
b.Der Eintritt / Die Ahnung / Zeit kostet 5 Euro.
c.Das Konzert besucht / beginnt / dauert um 18 Uhr.
d.Was machst du am Nacht / Wochenedne / 20.00 Uhr.
e.Basketball macht Anfänger / Einladung / Spaß.
f. Der Film dauert / endet / liegt zwei Stunden.
g. Wo findet die Party ein /fern / statt?

3. Ułóż 3 własne zdania używając czsowniki rozdzielnie złożone.


Dzisiaj II termin kartkówka  z czasów zegarowcych, 14:00- 15:00 

Link: 
https://www.testportal.pl/test.html?t=FN4XjCUK4Y6f

LEKCJA NA TEAMS, PIĄTEK, 29.05.'20, GODZ.9:25 - 11:05 (CHŁOPCY)

29.05.2020r.
Thema: Kommst du mit ?                                                                                                        der 29.Mai.2020


Bardzo proszę rozpocząć swoj lekcję od wykonania ćw. 2a, str.70 - podręcznik. 
Przeczytajcie ogłoszenia i odpowiedźcie: richtig/falsch.

die Anzeige (-n) - ogłoszenie
mitkommen - pójsć razem, z kimś

Następnie proszę zapisać w zeszycie słówka:
beginnen - zaczynać
starten - zaczynać, startować
enden - kończyć się
dauern - trwać
stattfinden - odbywać się  / czasownik rozdzielnie złożony
die Vorführung - przedstawienie
täglich - codziennie
jeden Tag - każdego dnia
die Leute - ludzie
anfangen - zaczynać
die Anfänger - ludzie początkujący w wykonywaniu czegoś (Deutschkurs)
klettern - wspinać się
im Kino/ im Theater laufen - lecieć w kinie   /Der gute Film läuft im Kino.
laufen - biegać

Teraz popatrzmy na krótki dialog w ćw.3b, str.71 - podręcznik
A: Was machst du am Wochenende? (Co robisz w weekend?)
B: Ich spiele Computerspiele. Machst du mit? Hast du etwas Zeit? (Gram w gry komputerowe. Czy zagrasz ze mną ? Masz trochę czasu?)

Bardzo proszę ułożyć jeden dialog według wzoru i zapisać go w zeszycie!!!
Podaję pomocne zwroty:
 Danke für die Einladung, ich komme gern (Dziękuję za zaproszenie, chętnie przyjdę)
 Vielleicht./ Ich weiß (noch) nicht./ Keine Ahnung.  (Może / nie wiem (jeszcze)/ nie mam pojęcia)
 Nein, ich habe keine Zeit./ Nein, ich habe keine Lust./ Nein, tut mir leid. (Nie, nie mam czasu./ Nie, nie mam ochoty./ Nie, przykro mi).

Teraz proszę wykonać ćw.4a str.71 - podręcznik. Proszę odpowiedzieć na pytania  całymi zdaniami i zapisać je 
w zeszycie.

A teraz wykonajcie ćw. 1a i 1b. i 2 str.46 - zeszyt ćwiczeń

                                       


LEKCJA NA TEAMS, ŚRODA, 27.05.'20, GODZ.7:45 -9:20 (DZIEWCZYNY)

27.05.2020r.
Thema: Kommst du mit ?                                                                                                        der 27.Mai.2020


Bardzo proszę rozpocząć swoj lekcję od wykonania ćw. 2a, str.70 - podręcznik. 
Przeczytajcie ogłoszenia i odpowiedźcie: richtig/falsch.

die Anzeige (-n) - ogłoszenie
mitkommen - pójsć razem, z kimś

Następnie proszę zapisać w zeszycie słówka:
beginnen - zaczynać
starten - zaczynać, startować
enden - kończyć się
dauern - trwać
stattfinden - odbywać się  / czasownik rozdzielnie złożony
die Vorführung - przedstawienie
täglich - codziennie
jeden Tag - każdego dnia
die Leute - ludzie
anfangen - zaczynać
die Anfänger - ludzie początkujący w wykonywaniu czegoś (Deutschkurs)
klettern - wspinać się
im Kino/ im Theater laufen - lecieć w kinie   /Der gute Film läuft im Kino.
laufen - biegać

Teraz popatrzmy na krótki dialog w ćw.3b, str.71 - podręcznik
A: Was machst du am Wochenende? (Co robisz w weekend?)
B: Ich spiele Computerspiele. Machst du mit? Hast du etwas Zeit? (Gram w gry komputerowe. Czy zagrasz ze mną ? Masz trochę czasu?)

Bardzo proszę ułożyć jeden dialog według wzoru i zapisać go w zeszycie!!!
Podaję pomocne zwroty:
 Danke für die Einladung, ich komme gern (Dziękuję za zaproszenie, chętnie przyjdę)
 Vielleicht./ Ich weiß (noch) nicht./ Keine Ahnung.  (Może / nie wiem (jeszcze)/ nie mam pojęcia)
 Nein, ich habe keine Zeit./ Nein, ich habe keine Lust./ Nein, tut mir leid. (Nie, nie mam czasu./ Nie, nie mam ochoty./ Nie, przykro mi).

Teraz proszę wykonać ćw.4a str.71 - podręcznik. Proszę odpowiedzieć na pytania  całymi zdaniami i zapisać je
w zeszycie.

A teraz wykonajcie ćw. 1a i 1b. i 2 str.46 - zeszyt ćwiczeń

                                       


TEST, GODZINY ZEGAROWE, PISZE CAŁA KLASA 7B
Data: 25.05.2020r. poniedziałek
Dostęp do testu: 14:00- 15:00
Czas pisania testu: 30 minut
Ilość prób wejścia: 1
Link:  https://www.testportal.pl/test.html?t=xfMQM4SLxSCK   

UWAGA: Nie obowiązuje was klawiatura niemiecka. Nie będę oceniać tych błędów.!!!                    


LEKCJA NIEMIECKIEGO, PIĄTEK, GODZ.: 9:30 (CHŁOPCY)


20.05.2020r. /22.05.2020 r.
Thema: Trennbare Verben. Übungen.(dziewczęta) + (chłopcy)                                              der 18.Mai 2020
                                                                                                                                                       der 22.Mai 2020
von  wann  bis wann?  von.....  bis - od... do
wie lange?  2  Stunden      - jak długo ?
um wie viel Uhr?  um 9 Uhr   - o której godzinie?

Üb. 7a s.69 Zdecyduj ,które zdania poniżej są prawdziwe (richtig), a które fałszywe (falsch)
einladen - zapraszać         Er lädt Kai ein. a>ä
die Einladung - zaproszenie
beginnen - zaczynać
enden - kończyć
der Geburtstag - urodziny
die Geburtstagsparty - impreza urodzinowa
die Geburtstagstorte - tort urodzinowy
planen - planować
feiern - świętować
herzlich - serdecznie
nächste .... następny

aufräumen - sprzątać
einkaufen - robić zakupy                                                       zumachen -zamykać    aufmachen -otwierać
mitmachen - robić wspólnie, razem
einladen - zapraszać

Wir räumen zusammen die Wohnunauf.
Du  räumst ....... auf.

fernsehen - oglądać TV    e > ie
Er sieht abends fern.

Ćw. 5, str.45 - zeszyt ćwiczeń
Ćw. 3, str.44 - zeszyt ćwiczeń

Ćw.8, str. 69
aufstehen - wstawać
frühstücken - jeść śniadanie
das Frühstück essen - jeść śniadanie
in die Schule gehen - iść do szkoły
Unterricht haben - mieć lekcje, zajęcia w szkole   von ..... bis ...
nach Hause zurückkommen - wracać do domu
zu Mittag essen - jeść obiad
Sport machen
Bücher lesen
Computer spielen
Rad fahren
ins Kino gehen
die Hausaufgaben machen
zu Abend essen -jeść kolację
fernsehen - oglądać TV
schlafen gehen - iść spać
ins Bett gehen - iść do łóżka
einschlafen - zasypiać

ZADANIE DOMOWE : Opisz swój dzień powszedni ( Mein Alltag)
Ich stehe um 7 Uhr auf. ...... (aufstehen) do  następnej środy/czwartek  (27.05.'20)
Um 7 Uhr stehe ich auf.

KARTKÓWKA : GODZINY ZEGAROWE POTOCZNIE + PORA DNIA I URZĘDOWO, PONIEDZIAŁEK 25.05.2020R.UWAGA CHŁOPCY
jutro, w czwartek piszecie Test nr 5 z  niemieckiego.
Czas dostępu do testu: 14:00 - 15:00
Czas pisania testu : 50 minut
1 próba wejścia
Zadań do rozwiązania : 8
Link: https://www.testportal.pl/test.html?t=cvzThcYfPY4H                        
 
Zadania rozwiązujecie w dowolnej kolejności, ale zadania są wymieszane, inne dla każdego ucznia. Więc proszę skupić się na swoim teście, bo wtedy nie zdążycie wszystkiego rozwiązać.
 
Życzę powodzenia

13.05.2020r./15.05.2020 r.   (dziewczęta i chłopcy)
Thema: Ich komme später!    (2 lekcje)                                                                                       der 13.Mai 2020
                                                                                                                                                          der 15.Mai 2020
Dzisiaj rozpoczynamy 6 rozdział i omówimy sobie zegary, czasy w j. nimieckim.
                       Wie spät ist es?
                       Wieviel Uhr ist es?

To są 2 pytania, które oznaczają : Która jest godzina?

Proszę teraz popatrzeć na zegar pod linkiem:
https://www.google.com/search?q=czas+zegarowy+niemiecki&sxsrf=ALeKk00AGStY1IO7LMMT7tuuaFt1O3K3vw:1589188674369&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyp6qTvavpAhWCyqQKHcBcCOUQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1320&bih=608#imgrc=eRI5nrKf9SYGNM
Jak widać na zegarze ważne są dla nas następujące słowa:
nach - po
vor - przed
halb - wpół do
Viertel - kwadrans

Kiedy odpowiadamy na pytanie:
Wie spät ist es? , mówimy:
Es ist 10 (zehn) Uhr    10:00
Es ist zehn  (Minuten) nach sechs - jest 10 po szóstej   6:10
Es ist fünf vor elf   - jest za pięć jedenasta   10:55
Es ist halb vier  - jest wpół do czwartej 
Godziny potoczne.

-Teraz pooglądajcie pod linkiem jeszcze raz jak się tworzy godziny zegarowe w j. niemieckim.

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/liczebnik/czas_zegarowyhttps://niemiecki.ang.pl/gramatyka/liczebnik/czas_zegarowy

Ważne jest, abyście teraz zapamiętali jeszcze pory dnia, ćw. 2, str.68 - podręcznik
am Morgen - rano
am Vormittag - przed południem
am Mitttag - w południe
am Nachmittag - popołudniu
am Abend - wieczorem
in der Nacht - w nocy

Podzielimy sobie teraz  godziny zegarowe tak jak to było na filmiku/prezentacji  powyżej na godziny nieoficjalne i oficjalne.

Godziny nieoficjalne - tu używacie słów: nach, vor, halb, Viertel  + do tego porę dnia + małe liczby
np.:  10:25 - Es ist fünfundzwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr) am Vormittag.
        17:50  - Es ist zehn vor sechs  am Abend.
        21:30  - Es ist halb zehn in der Nacht.  

Tearz zapiszemy te same godziny, ale oficjalnie, czyli tak jakbyście byli na lotnisku, PKP, PKS + liczby duże
np.:   10:25 - Es ist zehn Uhr fünfundzwanzig (Minuten)
          17:50 - Es ist siebzehn Uhr fünfzig.
          21:30  - Es ist einundzwanzig Uhr dreißig. 

Jak widzicie zegarki w formie oficjalnej są podawane tak jak widać na zegarze o konkretnej porze dnia.

Proszę teraz wykonać ćw. 1 i 2 str.44 - zesszyt ćwiczeń

ZADANIE DOMOWE!!!
Proszę zapisać następujące czasy zegarowe.
1.Napisz godziny potocznie/nieoficjalnie i podaj do tego porę dnia.
7:15
11:40  Es ist zwanzig vor zwölf  am Vormittag
16:10  
22:55  Es ist fünf vor elf in der Nacht
4: 25

2.Napisz godziny zegarowe oficjalnie.
6:05
10:45 Es ist zehn Uhr fünfundvierzig (Minuten)
20:20
2:55
17:10  Es ist siebzehn Uhr zehn

ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!
Proszę powtórzyć sobie liczebniki w j. niemiecki. Wkrótce będzie kartkówka z zegarów. 
Zapraszam na lekcje online, gdzie tłumaczymy jak się je tworzy.


08.05.2020r.

Thema: Wiederholung. Kapitel 5.   (1 lekcja)    CHŁOPCY                                                   der 8.Mai 2020

Klucz do ćwiczeń- zeszyt ćwiczeń
Ćw.1
2) Das sind Beilstifte
3)Das ist ein Kuli
4)Das ist ein Heft
Ćw. 2
2)Ist das ein Handy?
   Nein, das ist kein Handy
   Das ist ein Taschenrechner
3) Ist das ein Heft?
   Nein, das ist kein Heft.
   Das ist ein Buch.
4) Ist das ein Schülerausweis?
     Nein, das ist kein Schülerausweis.
     Das ist ein Stundenplan.
5) Ist das ein Bleistift?
    Nein, das ist kein Bleistift.
    Das ist ein Kuli.
Ćw.3a
1 Handys
2Jungen
3Pausen
4Hausaufgaben
5Mathe
6Mädchen
7Klasse
8Lehrerin
9Freunde
Ćw. 3b
1Julian
2Veronika
3Laura
Ćw.4
1 Stunde
2 Fremdsprachentag
3 der Unterricht
Ćw. 5
1 schlecht
2 kurz
3 falsch
4 leicht
5 unfreundlich
Ćw. 6
1B
2B
3B
4A

Dzisiaj powtarzamy do testu po 5 rozdziale. Proszę wykonać zestaw ćwiczeń testowych  z zeszytu ćwiczeń, 
str. 42-43.
ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA !!!

UWAGA!!!
W następny czwartek, 14 maja, piszecie Test 5 - tylko chłopcy!!! Link do testu wyślę w środę.

Podaję  obowiązujące słownictwo do testu:
- nazwy kolorów
- nazwy przedmiotów szkolnych
-nazwy przedmiotów codziennego użytku (der Beilstift, die Schultasche), w l.p i l.mn.
- przymiotniki (freundlich, langweilig ...)
-czasowniki: besuchen, haben, finden, lernen
-rzeczowniki: der Lehrer, der Klassenlehrer, der Unterricht, die Lehrerin, dei Schule, das Lieblingsfach
SŁOWNICTWO, STR. 65 - PODRĘCZNIK !!!
 
Pozostałe zagadnienia:
- umieć odpowiedzieć na pytania typu: Was hast du am Montag? ( to było przedmiotem zadania domowego), str.39, ćw.6 - zeszyt ćwiczeń
- rozróżnienie między rodzajnikiem określonym: der, die, das a nieokreślonym: ein, eine, ein.
Jak o czymś mówimy pierwszy raz wtedy stosujemy rodzajnik nieokreślony: ein, eine, ein.
Zapamietajcie! 
Rodzajnik nieokreślony nie istnieje dla l.mn, wtedy zapisujemy "-" przed wyrazem, np. - Bücher
-zaimek dzierżawczy to : mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr

Thema: Wiederholungsübungen. Kapitel 5.     (2 lekcja)  CHŁOPCY)                                der 8.Mai 2020

Dzisiaj podczas 2 lekcji w zeszytach wykonacie kilka ćwiczeń powtórzeniowych do testu nr 5.

1.Napisz antonimy (wyrazy przeciwne) do następujących przymiotników:
schwer
kurz
wichtig
toll
interessant
unfreundlich
2.Przetłumacz przymiotniki na j. niemiecki:
łatwy
trudny
ważny
uprzejmy
głupi
krótki
długi
nudny
3.Przekreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
- Donnerstag * Mittwoch * Samstag * Kunst 
- Pause * Unterricht * Handy * Lehrer
- schwer * toll * freundlich * nett
- Heft * Mädchen * Kuli * Bleistift
- Familienkunde * Werken * Antwort * Geschichte
- Unterricht * Hausaufgaben * Tests * Ferien
4.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. Czasowniki wpisz w odpowiedniej formie!
 Klasse  *  Liebligsfach  * besuchen  * falsch  * Sundenplan  * gehen  * Pause
1.Ich ..............................gern zur Schule.
2.Meine Antwort ist leider .........................
3.In meiner ..................................sind 14 Mädchen und 9 Jungen.
4.Thomas mag Sport.Er ............................. die Sport-AG.
5.In der ......................hören wir Musik oder spielen etwas.
6.Ich mag Erdkunde. Das ist mein ............

To tyle na dzisiaj  

UWAGA!!!
W czwartek, 23.04.2020r. piszecie test ze słownictwa: Schule.
Czas dostępu do testu 11:00 - 12:00
Czas trwania testu: 35 minut
2 próby wejścia do testu
Link dostępu: https://www.testportal.pl/test.html?t=rVPpymD3LZR5

PowodzeniaTEST  Rozdział 5 , ŚRODA 06.05.2020 r. -Dziewczęta!!!

Czas trwania testu 50 minut. 
Macie 1 próbę wejścia. 
Do rozwiązania macie 8 zadań. 
Czas dostępu do testu: 11:00 - 12:00
Link: https://www.testportal.pl/test.html?t=2m9b5yLDQVED   


06.05.2020r.
Thema: Wiederholungsübungen. Kapitel 5.     (Dziewczęta)                                                  der 6.Mai 2020

Dzisiaj podczas 1 lekcji w zeszytach wykonacie kilka ćwiczeń powtórzeniowych do testu nr 5.

1.Napisz antonimy (wyrazy przeciwne) do następujących przymiotników:
schwer
kurz
wichtig
toll
interessant
unfreundlich
2.Przetłumacz przymiotniki na j. niemiecki:
łatwy
trudny
ważny
uprzejmy
głupi
krótki
długi
nudny
3.Przekreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
- Donnerstag * Mittwoch * Samstag * Kunst 
- Pause * Unterricht * Handy * Lehrer
- schwer * toll * freundlich * nett
- Heft * Mädchen * Kuli * Bleistift
- Familienkunde * Werken * Antwort * Geschichte
- Unterricht * Hausaufgaben * Tests * Ferien
4.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami. Czasowniki wpisz w odpowiedniej formie!
 Klasse  *  Liebligsfach  * besuchen  * falsch  * Sundenplan  * gehen  * Pause
1.Ich ..............................gern zur Schule.
2.Meine Antwort ist leider .........................
3.In meiner ..................................sind 14 Mädchen und 9 Jungen.
4.Thomas mag Sport.Er ............................. die Sport-AG.
5.In der ......................hören wir Musik oder spielen etwas.
6.Ich mag Erdkunde. Das ist mein ............

W ramach 2 lekcji napiszecie test nr 5, ale w późniejszych godzinach, abyście jeszcze mogły do testu skorzystać
z dzisiejszych ćwiczeń 

29.04.2020 r.
Thema: Wiederholung. Kapitel 5.   (1 i 2 lekcja)                                                            der 29.April 2020

Klucz do ćwiczeń- zeszyt ćwiczeń
Ćw.1
2) Das sind Beilstifte
3)Das ist ein Kuli
4)Das ist ein Heft
Ćw. 2
2)Ist das ein Handy?
   Nein, das ist kein Handy
   Das ist ein Taschenrechner
3) Ist das ein Heft?
   Nein, das ist kein Heft.
   Das ist ein Buch.
4) Ist das ein Schülerausweis?
     Nein, das ist kein Schülerausweis.
     Das ist ein Stundenplan.
5) Ist das ein Bleistift?
    Nein, das ist kein Bleistift.
    Das ist ein Kuli.
Ćw.3a
1 Handys
2Jungen
3Pausen
4Hausaufgaben
5Mathe
6Mädchen
7Klasse
8Lehrerin
9Freunde
Ćw. 3b
1Julian
2Veronika
3Laura
Ćw.4
1 Stunde
2 Fremdsprachentag
3 der Unterricht
Ćw. 5
1 schlecht
2 kurz
3 falsch
4 leicht
5 unfreundlich
Ćw. 6
1B
2B
3B
4A

Dzisiaj powtarzamy do testu po 5 rozdziale. Proszę wykonać zestaw ćwiczeń testowych  z zeszytu ćwiczeń,
str. 42-43.
ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA !!!

UWAGA!!!
W następną środę, 6 maja, piszecie Test 5 - tylko dziewczęta !!! Link do testu wyślę we wtorek.

Podaję  obowiązujące słownictwo do testu:
- nazwy kolorów
- nazwy przedmiotów szkolnych
-nazwy przedmiotów codziennego użytku (der Beilstift, die Schultasche), w l.p i l.mn.
- przymiotniki (freundlich, langweilig ...)
-czasowniki: besuchen, haben, finden, lernen
-rzeczowniki: der Lehrer, der Klassenlehrer, der Unterricht, die Lehrerin, dei Schule, das Lieblingsfach
SŁOWNICTWO, STR. 65 - PODRĘCZNIK !!!
 
Pozostałe zagadnienia:
- umieć odpowiedzieć na pytania typu: Was hast du am Montag? ( to było przedmiotem zadania domowego), str.39, ćw.6 - zeszyt ćwiczeń
- rozróżnienie między rodzajnikiem określonym: der, die, das a nieokreślonym: ein, eine, ein.
Jak o czymś mówimy pierwszy raz wtedy stosujemy rodzajnik nieokreślony: ein, eine, ein.
Zapamietajcie!
Rodzajnik nieokreślony nie istnieje dla l.mn, wtedy zapisujemy "-" przed wyrazem, np. - Bücher
-zaimek dzierżawczy to : mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr

To tyle na dzisiaj  


UWAGA!!!
W czwartek, 23.04.2020r. piszecie test ze słownictwa: Schule.
Czas dostępu do testu 11:00 - 12:00
Czas trwania testu: 35 minut
2 próby wejścia do testu
Link dostępu: https://www.testportal.pl/test.html?t=rVPpymD3LZR5

Powodzenia

22.04.2020r.- DZIEWCZYNY / 24.04.2020R. - CHŁOPCY

Thema:Ist das ein Handy?      (1 lekcja)                                                       der 22.April, 2020
                                                                                                                          der  24. April, 2020

Dzisiaj zajmiemy się na pierwszej lekcji rodzajnikami nieokreślonymi. Pamiętacie. Każdy rzeczownik niemiecki ma swój rodzajnik określony: der, die, das.  Musimy się uczyć rzeczwoników wraz z ich rodzajnikiem, ponieważ nie zawsze rodzajnik niemiecki pokrywa się z rodzajem w j.polski.
To to już wiecie:) 
Ale oprócz rodzajników określonych: der, die, das, j. niemiecki posiada rodzajniki nieokreślone: ein, eine, ein.
I to jest właśnie celem naszych zajęć dzisiaj, aby nauczyć się, kiedy  się je stosuje.
Teraz obejrzyjcie krótki filmik na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=yXk2Wm9kzn0


Czyli popatrzcie:      rodzajnik określony             rodzajnik nieokreślony
                                       der                                          ein
                                       die                                          eine
                                       das                                          ein
                             ...............................................................................
                                      die                                             -

Popatrzcie teraz na dialogi w ćw.1, str.60 w podręczniku.
1.
-Ist das ein Taschenrechner?
-Das ist ein Taschenrechner.
2.
-Ist das eine CD?                   W pytaniach występuje ten sam rodzajnik nieokreślony, co w odpowiedzi
-Das ist eine CD.
3.
-Ist das ein Handy?
-Das ist ein Handy.
4.
-Sind das - Bücher?
-Das sind  -Bücher?  " -" ten myślnik oznacza, że rzeczowniki w liczbie mnogiej nie posiadają rodzajnika nieokreślonego, czyli zapisujemy tylko Bücher. 

Zapamiętujemy!
Rodzajnik nieokreślony ein, eine, ein i w liczbie mnogiej -, używamy wtedy, gdy mówimy o przedmiocie, rzeczy, osobie, o któych mówimy pierwszy raz !!! Bliżej o nich nic nie wiemy. Zobacz ćw. 2b, str. 60 -podręcznik.

A teraz spróbujemy zaprzeczyć.
Ćw. 3, str.61 - podręcznik
Mamy tu krótkie dialogi:

A
:Was ist das? Ist das ein Buch?            Przykład z rzeczownikiem w l.p.
B: Nein, das ist kein Buch.                  Pytamy, stosując rodzajnik:"ein" i zaprzeczamy stosując "kein"
     Das ist ein Handy.

A: Was ist das? Sind das Bücher?
B:  Nein, das sind keine Bücher.               Przykład z rzeczownikiem w l. mn.
      Das sind Handys.

W l.p. mamy ist, a w l.mn. mamy sind :  jest/ są.

Popatrzcie teraz na pomarańczową tabelkę gramatyczną obok !!!
                                               (der)           ein Kuli    - kein Kuli
                                               (die)           eine CD   -  keine CD
                                                (das)          ein Buch  -  kein Buch
                                    ---------------------------------------------------
                                                (die)        - Bücher      keine Bücher

PROSTE, ma nadzieję 
Teraz w zeszycie wykonajcie podobne dialogi. Jeden dialog z przedmiotem w l.p. a drugi dialog w l.mn.

NIE WYSYŁAĆ NAUCZYCIELOWI !!!

Thema: Ist das ein Handy? Übungen.  (2 lekcja)

Proszę przeczytać tekst  z ćw.4a, str.61 - podręcznik i powiedzieć, które ze zdań od 1-6 sa zgodne z tekstem.
Jednocześnie zwróćcie uwagę na słowa na pomarańczowo. Są bardzo ważne, więc je teraz zapiszcie w zeszycie.
schwer - trudny
lang - długi
wichtig  ważny
toll - wspaniały
interessant - interesujący
unfreundlich - nieprzyjazny, niemiły

Poniżej w ćw. 4b. macie antonimy do tych przymiotników!!!
A więc:
freundlich // unfreundlich
lang // kurz
langweilig // interessant
unwichtig // wichtig
leicht // schwer
blöd  //  toll
ANTONIMÓW UCZYCIE SIĘ NA PAMIĘĆ!!!

Teraz wykonajcie ćwiczenia 1-6 w zeszycie ćwiczeń, str. 40-41
Klucz do wybranych zadań wyślę przy następnej lekcji.

ZADAŃ NIE WYSYŁAĆ DO NAUCZYCIELA!!! UWAGA!!!
Bardzo proszę o trzymanie się wyznaczonych przeze mnie terminów oddawania zadań domowych.
Proszę pracować systematycznie tak jak ja to robię. Tematy macie przygotowywane przeze mnie na czas, na każdy dzień Waszej lekcji z j. niemieckiego w danym dniu.
Od dzisiaj nie będę uznawać zadań wysłanych do mnie po bardzo długim terminie. Minus wtedy będzie oznaczał brak zadania, który pozostanie w dzienniku!!!.

15.04.2020 r./ DZIEWCZĘTA /  17.04.2020 r. CHŁOPCY
Thema: Schule. Übungen.                                                                                       der 15.April 2020
                                                                                                                                   der 17.April 2020
Dzisiaj na pierwszej lekcji  powtórzycie sobie słownictwo dotyczące nazw przyborów i rzeczy szkolnych
w liczbie pojedyńczej i mnogej oraz nazwy przedmiotów szkolnych.
Poproszę Was teraz, abyście wykonali w zeszytach poniższe ćwiczenie:
1.Wpisz odpowiednio rzeczowniki przyjmujące taką samą końcówkę liczby mnogiej jak w moim przykładzie!
       
          Kuli                                     Heft                                    Buch
                     Brille                                   Taschenrechner                        Tasche

Bleistift                              Handy                            CD                           Schülerausweis


                -                     -n                        -s                            -e                       UMLAUT + -er

                                                              Handys

UWAGA!!!
W następnym tygodniu, w czwartek 23.04.'20 piszemy kartkówkę ze słownictwa. Kartkówka będzie przeprowadzona on-line.
Dzień przed teścikiem otrzymacie ode mnie link, będzie on  również zapisany w zakładce Nauczanie Zdalne.
Co trzeba umieć? :
-dni tygodnia
-kolory
-nazwy przedmiotów szkolnych
-przedmioty codziennego użytku w szkole w liczbie pojedyńczej i mnogiej:
np. długopis - der Kuli, ale długopisy - die Kulis.
Wszystkie słówka powinniście mieć zapisane już w zeszytach, i są one również w podręczniku na str.65.

Thema: Das ist meine Schule. Wir sehen uns einen Film an.   (2 lekcja)

Podczas tej lekcji obejrzycie 4 minutowy film w j. niemieckim, prezentujący 2 szkoły w Niemczech.
Pooglądajcie ten krótki film i odpowiedzcie na zadawane w nim 13 pytań, Uważajcie czasami odpowiedzi może być więcej niż tylko jedna do danego pytania. Pytania i odpowiedzi są zaprezentowane  na zasadzie quizu.
Film możecie obejrzeć wiele razy oczywiście:) 
https://de.islcollective.com/video-lessons/meine-schule

UWAGA!!!

Chciałabym jednak, abyście przesłali mi swoje propozycje odpowiedzi na te 13 pytań jako zadanie domowe, Tylko odpowiedzi, nie piszcie pytań!!! g.piech@psp3jl.pl

Tutaj zapiszę Wam kilka jeszcze słówek, które pojawiają się w filmie, a które mogą sprawić Wam problemy:
von wann bis wann ? - od kiedy do kiedy?
von  ....  bis   -        od  ....  do
die Mensa  - stołówka
der Nachmittagsunterricht - zajęcia/ lekcje popołudniowe
die Schulnoten - oceny
eine gute Note - dobra ocena
eine schlechte Note - zła ocena
das Abitur - matura

życzę Wam powodzenia 


CHŁOPCY!!!
ponieważ przepadają nam piątkowe lekcje  a chciałabym ,żebyście też troszkę poznali nowe słownictwo 
o Wielkanocy, popatrzecie  proszę poniżej na linki, które podałam dziewczynom i słownictwo, i też w ramach zabawy porozwiązujcie quizy i łamigłówki:)
pozdrawiam GP


08.04.2020 r.
Thema: Was hast du am Montag?  1 lekcja - DZIEWCZĘTA                  der 8.April 20202

Dziewczyny, pomyliłam się prawdopodobnie  i nie zrobiłam z Wami wstępnej lekcji z tego tematu tylko przeszłam od razu do lekcji ćwiczeniowej. PRZEPRASZAM
Ale i tak super sobie poradziłyście z ostatnim zadaniem domowym:)
Popatrzcie na przebieg tej lekcji mimo wszystko.
Z tej jednostki lekcyjne poznałiśmy już przedmioty szkolne w liczbie pojedynczej  i 
w liczbie mnogiej np.
der Beistift   - die Bleistifte  (podręcznik str.58). Dlatego bardzo Was proszę, abyście zapamiętały te nazwy
a szczególnie liczbę mnogą !!! (powinniście to już mieć zapisane w zeszytach).

Liczba mnoga w j. niemieckim nie należy do regularnych jak np. w j. angielskim, gdzie tworzy się ją poprzez dodanie końcówki –s.

ZAPAMIĘTAJ !

W j. niemieckim uczymy się rzeczownika wraz jego rodzajnikiem (der, die, das) oraz zapamiętuje się tworzenie liczby mnogiej do tego rzeczownika !!!

W tej lekcji również musicie zapamiętać dni tygodnia (str.58), to też macie już zapisane w zeszytach.

Wszystkie dni tygodnia mają rodzajnik „der” jak np.  der Montag.

Ale kiedy będziemy chcieli powiedzieć poniedziałek, wtedy mówimy: am Montag.

Posłuchajcie jak brzmią dni tygodnia:

https://www.youtube.com/watch?v=y528r4TG5E8

https://www.youtube.com/watch?v=IvZ64DfwoDk

 A teraz nauczymy się planu lekcji i ich przedmiotów w niemieckiej szkole .

der Stundenplan – plan lekcji

die Pause – przerwa

das Schulfach (äer) - przedmiot szkolny.

Jak ktoś jeszcze nie zapisał wcześniej wszystkich przedmiotów szkolnych w zeszycie to należy to teraz uczynić – podręcznik str.65

Zapamiętaj nazwy dni tygodnia oraz nazwy przedmiotów szkolnych !!!

Teraz proszę wykonać ćw. 6a. i 6b  str.59 (podręcznik). Dobierz odpowiedzi do pytań!

Odpowiedzi zapiszcie w zeszytach!


Thema: Ostern. Wortschatz.  2 lekcja - DZIEWCZĘTA                                                         der 8.April 2020 

Ta lekcja dotyczyć będzie Świąt Wielkanocnych. Trochę odpoczniecie od podręcznika
Podam Wam linki do quizów i łamigłówek na Wordwall, i pobawcie sie słownictwem "wielkanocnym" dla zabawy i może parę słów zostanie Wam w główce na dłużej.;) Fajnie by było.

Z TEJ PARTII MATERIAŁU NIE BĘDĘ WAS ODPYTYWAĆ !!!
 
Co nie znaczy, że macie moich zadań nie wykonać, BARDZO PROSZĘ je odrobić  
Słownictwo poniżej zapiszcie pod tematem !!!

SŁOWNICZEK:

 Ostern - Wielkanoc
das Nest - gniazdo
der Osterkorb - koszyk
der Osterkörbchen
der Frühling - wiosna
die Blumen- kwiaty
die Osterglocke - narcyz
Frohe Ostern - Wesołych Świąt Wielkanocnych
das Osterfrühstück - śniadanie wielkanocne
das Rührei  - jajecznica
die Weidenkätzchen - bazie
der Schinken  - szynka
die Weißwurst - biała kiełbasa
das Osterlamm - baranek wielkanocny
das Kücken  -pisklę
der Osterhase - zajączek wielkanocny
das Ostergießen - oblewanie sie wodą
der Ostermontag - lany poniedziałek
der Napfkuchen  - babka (ciasto)
das Band   -  wstążka
die Ostereier  - pisanki
das Osterei   - pisanka
die Fastenzeit - Wielki Post
die Karwoche - Wielki Tydzień
der Gründonnerstag -Wieki Czwartek
der Karfreitag  - Wielki Piątek
die Kreuzigung  - ukrzyżowanie
das Kreuz  - krzyż
die Auferstehung - Zmartwychwstanie
der Ostersonntag - Niedziela Wielkanocna

https://wordwall.net/pl/resource/234937/german/ostern

https://wordwall.net/pl/resource/478536/niemieckim/ostern

ŻYCZĘ WAM SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH DLA CAŁEJ KLASY 7 B
                                               FROHES OSTERFEST


03.04.2020 r.  - 1 LEKCJA /CHŁOPCY
Thema: Was hast du am Montag?

Z tej jednostki lekcyjne poznaliśmy już przedmioty szkolne w liczbie pojedynczej  i w liczbie mnogiej np. der Beistift   - die Bleistifte  (podręcznik str.58). Dlatego bardzo Was proszę, abyście zapamiętali te nazwy a szczególnie liczbę mnogą !!! (powinniście to już mieć zapisane w zeszytach).

Liczba mnoga w j. niemieckim nie należy do regularnych jak np. w j. angielskim, gdzie tworzy się ją poprzez dodanie końcówki –s.

ZAPAMIĘTAJ !

W j. niemieckim uczymy się rzeczownika wraz jego rodzajnikiem (der, die, das) oraz zapamiętuje się tworzenie liczby mnogiej do tego rzeczownika !!!

W tej lekcji również musicie zapamiętać dni tygodnia (str.58), to też macie już zapisane w zeszytach.

Wszystkie dni tygodnia mają rodzajnik „der” jak np.  der Montag.

Ale kiedy będziemy chcieli powiedzieć poniedziałek, wtedy mówimy: am Montag.

Posłuchajcie jak brzmią dni tygodnia:

https://www.youtube.com/watch?v=y528r4TG5E8

https://www.youtube.com/watch?v=IvZ64DfwoDk

 A teraz nauczymy się planu lekcji i ich przedmiotów w niemieckiej szkole .

der Stundenplan – plan lekcji

die Pause – przerwa

das Schulfach (äer) - przedmiot szkolny.

Jak ktoś jeszcze nie zapisał wcześniej wszystkich przedmiotów szkolnych w zeszycie to należy to teraz uczynić – podręcznik str.65

Zapamiętaj nazwy dni tygodnia oraz nazwy przedmiotów szkolnych !!!

Teraz proszę wykonać ćw. 6a. i 6b  str.59 (podręcznik). Dobierz odpowiedzi do pytań!

Odpowiedzi zapiszcie w zeszytach!

Aby ułatwić Wam  wykonanie tego ćwiczenia musimy podać sobie jeszcze tłumaczenie niektórych bardzo ważnych zwrotów:

Wie viele Fächer ? – ile przedmiotów?

Welche Fächer -  jakie przedmioty?          Teraz będzie już łatwiej J

Wann ? – kiedy?

Wie viele Stunden? -ile godzin ?

ZADAŃ NIE WYSYŁAMY DO NAUCZYCIELA !!!

A na koniec link do stronki Wordwall, która pozwoli Wam zautomatyzować słownictwo z tej lekcji.

https://wordwall.net/pl/resource/846565/niemieckim/schulsachen

https://wordwall.net/pl/resource/285106/wochentage

03.04.2020 R. 2 LEKCJA/ CHŁOPCY
Thema: Was hast du am Montag? Übungen.

Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze stron : 38-39, od 1a - 6.
Szczególną uwagę zwróćcie na zadanie 6. 
Prawidłowe odpowiedzi do zadania 6 prześlę Wam w piątkowej lekcji:)
 
Zadanie domowe!!!
Odpowiedzcie proszę na poniższe  pytania?
1.Was hast du am Freitag?    Ich habe.....
2.Wie viel Stunden hast du am Donnerstag?
3.Welche Schulfächer hast du am Montag?
4.Wann hast du Deutsch?
5.Wie viele Stunden hast du pro Woche?    pro Woche - tygodniowo

Wzorujcie się na zadaniu z podręcznika str.59, ćw.6a, ale odpowiadajcie w osobie "Ich".
ZADANIE PROSZĘ WYSŁAĆ DO MNIE DO Środy, 08.04.2020R. 

pozdrawiam serdczenie  


25.03.2020 r.

Thema: Wie heisst das auf Deutsch? 
( 2 jednostki lekcyjne)- dziewczęta

(Ponieważ ten temat już przerabialiśmy, słówka macie opanowane dotyczące przyrządów szkolnych i kolorów to rozpoczniemy od 2 pytań które chcę żebyście wiedzieli)
Ćw. 7 str.57 -  podręcznik

 

Wie heißt das auf Deutsch? Jak to się nazywa po niemiecku?

- Das ist der Kuli  - to jest długopis

Welche Farbe hat der Kuli ? Jakiego koloru jest długopis?

-Der Kuli ist blau.   Długopis jest niebieski.

PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ TE DWA PYTANIA!!!

A teraz rozszerzymy sobie troszkę nasze słownictwo dotyczące przyrządów szkolnych.

Proszę zapisać je w zeszycie:

der Spitzer (-) temperówka

die Tafel (n)  tablica

die Landkarte (n)  mapa

das Lineal (e)   linijka

das Wörterbuch (üer)   słownik

der Schreibtisch (e)   biurko

das Mäppchen (-)  piórnik

der Radiergummi (s) gumka do mazania

 Ćwiczenia do wykonania:

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1a.b., ćw.2 ,3 , 4,5 i 6

Zadań nie wysyłacie!!!

Dodatkowy materiał dla chętnych, ale polecam każdemu J https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/materialtyp/arbeitsblatter/schulsachen/2263

Lekcja ćwiczeniowa  z kartami pracy.

Podczas tej lekcji wykonacie ćwiczenia związane z naszymi ostatnimi tematami.

Proszę je rozwiązać samodzielnie. Można korzystać oczywiście z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Nie wysyłać zadań do nauczyciela!!!

Proszę zrobić  te ćwiczenia w zeszycie!!!

Dodatkowe zadanie bardzo polecam: Quiz on-line:

http://pan.germaniak.eu/schulsachen-przybory-szkolne/


27.03.2020 r.

Thema: Wie heißt das auf Deutsch?    -chłopcy
                                                        

(Ponieważ ten temat juz przerabialiśmy, słówka macie opanowane dotyczące przyrządów szkolnych i kolorów to rozpoczniemy od 2 pytań które chcę żebyście wiedzieli)

Ćw. 7 str.57 -  podręcznik

Wie heißt das auf Deutsch? Jak to się nazywa po niemiecku?

- Das ist der Kuli  - to jest długopis

 Welche Farbe hat der Kuli ? Jakiego koloru jest długopis?

-Der Kuli ist blau.   Długopis jest niebieski.

PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ TE DWA PYTANIA!!!

A teraz rozszerzymy sobie troszkę nasze słownictwo dotyczące przyrządów szkolnych.

Proszę zapisać je w zeszycie:

der Spitzer (-) temperówka

die Tafel (n)  tablica

die Landkarte (n)  mapa

das Lineal (e)   linijka

das Wörterbuch (üer)   słownik

der Schreibtisch (e)   biurko

das Mäppchen (-)  piórnik

der Radiergummi (s) gumka do mazania

 Ćwiczenia do wykonania:

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1a.b., ćw.2 ,3 , 4,5 i 6

Zadań nie wysyłacie!!!

 Dodatkowy materiał dla chętnych, ale polecam każdemu J https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/materialtyp/arbeitsblatter/schulsachen/2263

Lekcja ćwiczeniowa  z kartami pracy.

Podczas tej lekcji wykonacie ćwiczenia związane z naszymi ostatnimi tematami.

Proszę je rozwiązać samodzielnie. Można korzystać oczywiście z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

Nie wysyłać zadań do nauczyciela!!!

Proszę zrobić  te ćwiczenia w zeszycie!!!

Dodatkowe zadanie bardzo polecam: Quiz on-line: http://pan.germaniak.eu/schulsachen-przybory-szkoln


01.04.2020r.
Thema: Was machst du am Montag? Ubungen.   2 jednostki lekcyjne / Dziewczęta.

Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze stron : 38-39, od 1a - 6.
Szczególną uwagę zwróćcie na zadanie 6.
Prawidłowe odpowiedzi do zadania 6 prześlę Wam w piątkowej lekcji:)

W ramach naszej drugiej lekcji proszę odpowiedzieć na poniższe  pytania?
1.Was hast du am Freitag?    Ich habe.....
2.Wie viel Stunden hast du am Donnerstag?
3.Welche Schulfächer hast du am Montag?
4.Wann hast du Deutsch?
5.Wie viele Stunden hast du pro Woche?    pro Woche - tygodniowo

Wzorujcie się na zadaniu z podręcznika str.59, ćw.6a, ale odpowiadajcie w osobie "Ich".
ZADANIE PROSZĘ WYSŁAĆ DO MNIE DO PIĄTKU, 03.04.2020R. 
Dziewczyny, wrzucam Wam jeszcze podpowiedź do dzisjeszego zadania, pare słówek:
Wie viele Fächer ? – ile przedmiotów?
Welche Fächer -  jakie przedmioty?          Teraz będzie już łatwiej
Wann ? – kiedy?
Wie viele Stunden? -ile godzin ?

  

 

 

 

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free