Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 8a

25.06.2020 r.

 

Temat: Słuchanie: Wypowiedzi dotyczące świata przyrody.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 3 str. 116 – Wysłuchaj dwukrotnie nagrania i na jego podstawie w zadaniach 1-5 wybierz prawidłową odpowiedź (A-C).

 

 

Zad. 4 str. 116 – Uzupełnij luki w zdaniach przyimkami z ramki.22.06.2020 r.

 

Temat: Czytanie: Wycieczka do parku narodowego.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 114 – Przeczytaj szybko teksty 1. oraz 2. z zadania 3 i odpowiedz na pytania 1-3.

 

Zad. 3 str. 114 – Ponownie przeczytaj teksty 1. oraz 2., tym razem dokładniej. Uzupełnij luki 1-4 w liście do Charlotte na podstawie informacji z tekstów 1. oraz 2.

 

 19.06.2020 r.

 

Temat: Pisanie: List zawierający pytania, wyjaśnienia i prośby.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 108 – Przeczytaj list i odpowiedz na pytania.

 

Zad. 3 str. 108 – Znajdź w liście słowa i frazy o podobnym znaczeniu do słów i fraz 1-6.

 

 

Zad. 4 str. 108 – Połącz zdania 1-5 z ich funkcjami (a-e).15.06.2020 r.

 

Temat: Słuchanie: Odkrywcy i wynalazcy.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 3 str. 106 – Przeczytaj pytania i odpowiedzi z zadania 4. Jak myślisz, o czym będą te nagrania?

 

 

Zad. 4 str. 106 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania, a następnie w poniższych zdaniach 1-6 wybierz właściwą odpowiedź A-C.08.06.2020 r.

 

Temat: Funkcje językowe: Wyrażanie uczuć i emocji.

 

Zad. 2 str. 105 - Przepisz do zeszytu uzupełniony PHRASE BOX:

 

 1. Expressing negative feelings and emotions – Wyrażanie negatywnych uczuć i emocji:

 

 • Oh no! / Oh dear! - O nie! / O rety!

 • This / That is /was awful / etc.! - To jest / było straszne / itp.!

 • What a mess / waste of time / money! - Co za bałagan / strata czasu / pieniędzy!

 • What a pity / shame. - Jaka szkoda.

 

 1. Expressing positive feelings and emotions – Wyrażanie pozytywnych uczuć i emocji:

 

 • How lovely / etc. - Jak słodko /itp.

 • What a great / fantastic / etc., phone! - Cóż za wspaniały / fantastyczny / itp., telefon!

 • That's incredible / amazing / etc. - To niesamowite / zdumiewające / itp.

 • What a (nice) surprise! - Cóż za (miła) niespodzianka!

 

 1. Expressing hope – Wyrażanie nadziei:

 

 • I hope so / Let's hope so – Mam taką nadzieję / miejmy taką nadzieję

 • With any luck, … - Z odrobiną szczęścia, …

 • Let's hope that … - Miejmy nadzieję, że …

 

 1. Giving encouragement – Zachęcanie:

 

 • Keep going! - Tak trzymaj!

 • Well done! - Dobra robota!

 • You can do it! - Możesz to zrobić!

 • You're doing great / well! - Świetnie sobie radzisz / Dobrze ci idzie!

 

Zad. 4 str. 105 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania i dopasuj do każdej z czterech wypowiedzi (1-4) odpowiednią reakcję (A-E).

 

Zad. 5 str. 105 – Wzorując się na PHRASE BOX oraz poprzednio zgromadzonej wiedzy uzupełnij luki w rozmowach tak, aby były one spójne i logiczne. Istnieje wiele rozwiązań do tego zadania.

 

 

Zad. 6 str. 105 – Zapoznaj się ze zwrotami z tabelki Teen Talk. Czy wiesz jakie jest polskie tłumaczenie tych zwrotów?05.06.2020 r.

 

Temat: Czytanie: Popularne gry video.

 

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań przejrzyj teksty źródłowe i podkreśl ołówkiem nieznane słowa, po czym sprawdź ich definicję na stronie 109 w podręczniku lub w słowniku online (np. https://www.diki.pl).

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 4 str. 104 – Przeczytaj opisy trzech gier komputerowych (A-C) i dopasuj je do zdań (1-4). Do jednej z gier pasują dwa opisy.

 

Zad. 5 str. 104 – Dopasuj opisy (1-7) do słów zaznaczonych w tekście na żółto.

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 6 str. 104 – Czy masz swoją ulubioną grę wideo? O czym jest ta gra? Co jest w niej ciekawego?04.06.2020 r.

 

Temat: Pisanie: Wiadomość dotycząca problemów zdrowotnych.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 100 – Andrzej i Marek są współlokatorami na obozie sportowym. Przeczytaj notatkę Marka i uzupełnij luki 1-4. Użyj wyobraźni.

 

Zad. 3 str. 100 – Zdecyduj które ze zdań a-e pasowałyby do luk 1-4 w notatce z zadania 2.

 

Zad. 4 str. 100 – Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 przy pomocy wyrazów łączących z ramki.

 

Because – ponieważ

Then – następnie

Also – również

Although – pomimo że

 

Zad. 5 str. 100 – Uzupełnij zdania 1-4 według własnego pomysłu.

 

ZADANIA NA OCENĘ:

 

 

Proszę o przesłanie mi do 11.06.2020 r. postępu prac w zeszycie przedmiotowym w formie
zdjęć lub skanu za okres czasu 27.04.2020-4.06.2020. Jeśli ktoś nie prześle materiałów na czas otrzyma ocenę niedostateczną. Materiały proszę przesyłać na mój adres e-mailowy:
k.chrustowski@psp3jl.pl1.06.2020 r.

 

Temat: Słuchanie: Sport i relaks jako metoda dbania o zdrowie.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 98 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania i na jego podstawie uzupełnij luki w tekście 1-4.

 

 

Zad. 5 str. 98 – Posłuchaj dwukrotnie czterech wypowiedzi dotyczących problemów ze zdrowiem. Do każdej z wypowiedzi (1-4) dopasuj właściwe zdanie (A-E).29.05.2020 r.

 

Temat: Funkcje językowe: Wyrażanie prośby, zgadzanie się lub odmowa spełnienia prośby.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 97 - Przepisz do zeszytu uzupełniony PHRASE BOX:

 

Making a request – wyrażanie prośby.

 

 • Can you help me with this? - Czy możesz mi z tym pomóc?

 • Could I speak to a doctor? - Czy mogę porozmawiać z doktorem?

 • I'd like to make an appointment. - Chciałbym się umówić na wizytę.

 • Would it be OK if I stayed at home today? - Czy byłoby w porządku jeśli zostałbym/zostałabym dziś w domu?

 

Accepting a request – zgadzanie się na spełnienie prośby.

 

 • Yes, of course. - Tak, oczywiście.

 • Sure! - Pewnie!

 • No problem. – Nie ma problemu.

 

Refusing a request – odmowa spełnienia prośby.

 

 • I'm afraid I can't – Obawiam się, że nie mogę.

 • I'm afraid not. - Obawiam się, że nie.

 • I'm sorry, you can't. - Przepraszam, nie możesz.

 • That's not possible. - To nie jest możliwe.

 

Zad. 3 str. 97 – Do każdej z sytuacji (1-3) dopasuj odpowiednią reakcję (A-C).

 

Zad. 4 str. 97 – Czy ci ludzie zgodzili się na spełnienie prośby czy może odmówili? Przeczytaj dialogi i zdecyduj która odpowiedź z wytłuszczonych przykładów jest poprawna.

 

Zad. 6 str. 97 – Korzystając z PHRASE BOX uzupełnij luki w tekście.

 

 

 28.05.2020 r.

 

Temat: Czytanie: Niezwykłe terapie.

 

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań przejrzyj tekst źródłowy oraz ulotkę o zdrowiu i podkreśl ołówkiem nieznane słowa, po czym sprawdź ich definicję na stronie 101 w podręczniku lub w słowniku online (np. https://www.diki.pl).

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 96 – Przeczytaj tekst o klubie morsów, a następnie dzięki informacjom jakie się w nim dowiesz uzupełnij w języku polskim luki 1-5 w prezentacji która znajduje się pod tekstem.

 

 

Zad. 3 str. 96 – Uzupełnij ulotkę o tym jak być zdrowym słowami z ramki.25.05.2020 r.

 

Temat: Pisanie: Blog na temat uprawiania sportu i udziału w wydarzeniu sportowym.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 90 – Przeczytaj ogłoszenie i odpowiedz na pytania.

 

Zad. 2 str. 90 – Przeczytaj wpis z blogu Billa i odpowiedz na pytania.

 

Zad. 3 str. 90 – Wpis z zadania 2 jest za krótki. Zastanów się gdzie mógłbyś/mogłabyś wstawić w nim zdania A-E.

 

Zadanie na ocenę:

 

Jesteś blogerem/blogerką który/a pisze o sporcie. Od jakiegoś czasu uprawiasz nową dyscyplinę sportu. Piszesz o tym na swoim blogu.

 

 • Wyjaśnij, dlaczego wybrałeś/wybrałaś tę dyscyplinę sportu.

 • Opisz zasady, jakie w niej obowiązują.

 • Napisz, w jakich zawodach sportowych ostatnio brałeś/brałaś udział.

 

Post powinien zawierać od 50 do 120 słów.

 

 

Prace proszę wysyłać na mój adres e-mailowy: k.chrustowski@psp3jl.pl do 8.06.2020 r.22.05.2020 r.

 

Temat: Słuchanie: Uczestniczenie w imprezach sportowych.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 88 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania o popularnych dyscyplinach sportowych w Irlandii, a następnie odpowiedz na pytania (1-3).

 

Zad. 3 str. 88 – Przeczytaj każde ze zdań, a następnie wybierz najlepsze znaczenie wytłuszczonych słów spośród podanych wyrazów (a-c).

 

 

Zad. 4 str. 88 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania. Na nagraniu znajduje się pięć tekstów. Do każdego tekstu przyporządkowane jest jedno zadanie. Udziel odpowiedzi (A-C) do każdego z zadań (1-5). Staraj się nie zatrzymywać nagrania, tylko wykonać wszystkie pięć zadań przy jednym odsłuchaniu, a następnie sprawdzić swoje odpowiedzi przy drugim odsłuchaniu. Takiego typu zadanie może pojawić się na egzaminie i nie jest ono wtedy zatrzymywane pomiędzy zadaniami.21.05.2020 r.

 

Temat: Funkcje językowe: Ostrzeganie, zakazywanie, nakazywanie, instruowanie.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 87 – Przepisz do zeszytu uzupełniony PHRASE BOX:

 

Giving orders – nakazywanie

 

 • Tidy your room now! - Posprzątaj swój pokój w tej chwili!

 • Don't (ever) do that again! - Nigdy więcej tego nie rób!

 • Do what I tell you! - Rób co ci każę!

 

Giving instructions – instruowanie

 

 • First, Firstly – Po pierwsze

 • Secondly – Po drugie

 • Then – Następnie

 • Make sure you... - Upewnij się, że...

 • Don't forget to... - Nie zapomnij...

 

Giving warnings – ostrzeganie

 

 • Be careful! - Bądź ostrożny!

 • Watch out! / Look out! / Mind out! - Uważaj!

 

Forbidding – zakazywanie

 

 • Don't touch the ball! - Nie dotykaj piłki!

 • You mustn't / must not touch the ball. - Nie wolno ci dotykać piłki.

 • is not / isn't allowed. /is forbidden. - … jest zakazane.

 • is against the law / rules. - … jest sprzeczne z prawem / zasadami.

 

Zad. 3 str. 87 – Przeczytaj szybko mini-dialogi z zadania 4. Który dialog pasuje do której funkcji?

 

Zad. 4 str. 87 – Uzupełnij luki w poniższych mini-dialogach przy pomocy zwrotów z PHRASE BOX.

 

 

Zad. 6 str. 87 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania. Do każdej z wypowiedzi (1-4) wybierz prawidłową reakcję (A-E). Jedna reakcja nie pasuje do żadnej z wypowiedzi.  18.05.2020 r.

 

Temat: Czytanie: uprawianie sportu, uczestniczenie w wydarzeniach sportowych.

 

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań przejrzyj teksty A-D i podkreśl ołówkiem nieznane słowa po czym sprawdź ich definicję na stronie 91 w podręczniku lub w słowniku online (np. https://www.diki.pl).

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 86 – Przeczytaj szybko teksty A-D z zadania 3, po czym odpowiedz na pytania 1-4.

 

Zad. 3 str. 86 – Zapoznaj się z poradą z ramki TIP. Przeczytaj dokładnie teksty A-D po czym wykonaj zadania 1-4 wybierając właściwą odpowiedź A-C.

 

 

Zad. 4 str. 86 – Odszukaj z zadaniu 3 słowa lub frazy które oznaczają to samo, co wyrazy i frazy podane poniżej.15.05.2020 r.

 

Temat: Pisanie: List zawierający wskazówki i rady dotyczące udziału w uroczystości ślubnej.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 82 – Ułóż z rozsypanek nazwy krajów których dotyczą podane tradycje związane ze ślubem. Pierwsze litery każdego z krajów zostały podane. Czy któreś z tych tradycji występują w Polsce? Czy znasz jakieś inne polskie tradycje ślubne?

 

Zad. 2 str. 82 – Przeczytaj list Alicji do Charlotte. Słowa zaznaczone na niebiesko to błędy gramatyczne. Słowa zaznaczone na zielono to błędy ortograficzne. Słowa zaznaczone na czerwono są źle dobranymi do zdania wyrazami. Spróbuj poprawić wszystkie błędy.

 

 

Zad. 4 str. 82 – Na podstawie jakich 3 podpunktów został napisany list w zadaniu 2? Uzupełnij podpunkty w języku polskim.14.05.2020 r.

 

Temat: Słuchanie: Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych – teatr.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 80 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania po czym na podstawie informacji które są w nim zawarte uzupełnij luki w tekście (1-4). Zwróć uwagę na podpowiedź znajdującą się w ramce TIP.

 

Zad. 3 str. 80 – W każdym ze zdań wybierz jedno z wytłuszczonych słów które prawidłowo dopełnia zdania.

 

 

Zad. 5 str. 80 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania i na jego podstawie dopasuj do każdej z wypowiedzi (1-4) zdanie opisujące danego mówcę (A-E). Jedno ze zdań nie pasuje do żadnej z wypowiedzi.11.05.2020 r.

 

Temat: Funkcje językowe: Pytanie o pozwolenie, udzielanie pozwolenia lub odmowa.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 79 – Wyrażenia „Can I...” używamy w bardziej nieformalnych sytuacjach i w stosunku do ludzi których znamy. Wyrażenia „May I...” używamy w bardziej formalnych sytuacjach oraz w stosunku do ludzi którym chcemy okazać szacunek. Dopasuj zdania 1-2 do obrazków A-B.

 

Zad. 2 str. 79 – Przepisz do zeszytu uzupełniony PHRASE BOX:

 

 1. Asking for permission – Proszenie o pozwolenie.

 

 • May I leave the room? - Czy mogę opuścić pokój?

 • Could I invite a friend over for lunch? - Czy mógłbym/mogłabym zaprosić przyjaciela/przyjaciółkę na obiad?

 • Do you mind if I sit here? - Czy masz coś przeciwko, żebym tu usiadł/a?

 

 1. Giving permission – udzielanie pozwolenia.

 

 • Yes, of course. – Tak, oczywiście.

 • Go right ahead. - Śmiało.

 • Yes, no problem. - Tak, nie ma problemu.

 • Of course I don't mind. - Oczywiście, że nie mam nic przeciwko.

 

 1. Refusing permission – Odmawianie pozwolenia.

 

 • No, I'm sorry. - Nie, przepraszam.

 • No, I'm afraid you can't. - Nie, obawiam się, że nie możesz.

 • Sorry, that's not possible. - Przepraszam, to niemożliwe.

 

Zad. 3 str. 79 – Do każdej z opisanych sytuacji (1-3) dobierz właściwą reakcję (A-C).

 

Zad. 5 str. 79 – Na podstawie PHRASE BOX uzupełnij luki w tekście.

 

 

 08.05.2020 r.

 

Temat: Czytanie: uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych - muzea i galerie sztuki.

 

 

Zad. 2 str. 78 – Zacznij od podkreślenia ołówkiem nieznanych ci słów, po czym poszukaj ich definicji w słowniku na stronie 83, lub jeśli ich tam nie znajdziesz, w słowniku online (np. www.diki.pl). Następnie przeczytaj teksty 1. i 2. W zadaniach 1-3 odpowiedz na pytania poprzez wybranie prawidłowej odpowiedzi (A-C). Luki w tekście 4-6 należy uzupełnić w języku polskim na podstawie przeczytanych tekstów. Wszystkie odpowiedzi zapisz w zeszycie.07.05.2020 r.

 

Temat: Pisanie: E-mail z zaproszeniem do odwiedzin.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 72 – Przeczytaj email i odpowiedz na pytania w zeszycie.

 

Zad. 2 str. 72 – Przeczytaj odpowiedź Tereski na poprzedni email. Do zrobienia czego zaprasza Gary'ego? W których zdaniach Tereska sugeruje wykonanie pewnych czynności?

 

 

Zad. 3 str. 72 – W tekście do zadania 2 zastąp słowa napisane pogrubioną czcionką słowami z ramki. Pomimo podobnego znaczenia sprawią one, że tekst będzie o wiele ciekawszy. Kilka słów może pasować w jedno miejsce. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.04.05.2020 r.

 

Temat: Słuchanie: Zwiedzanie i propagowanie zwiedzania ciekawych miejsc.

 

Zad. 2 str. 70 – Połącz wypowiedź 1-5 z wypowiedzią a-e o podobnym znaczeniu.

 

Zad. 3 str. 70 – Posłuchaj dwukrotnie nagrania i w zadaniach 1-5 wybierz poprawną odpowiedź (A-C).

 

 

Zad. 4 str. 70 – W każdym ze zdań spośród dwóch pogrubionych wyrazów wybierz ten, który prawidłowo dopełnia zdanie, a następnie zapisz pełne zdania w zeszycie.30.04.2020 r.

 

Temat: Funkcje językowe: prośba o radę, udzielanie rady.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 69 – Przepisz do zeszytu uzupełniony PHRASE BOX:

 

 1. Asking for advice – proszenie o poradę.

 

 • Do you think I should...? - Czy myślisz, że powinienem/powinnam...?

 • What do you suggest/think I should do about...? - Co sugerujesz/myślisz, że powinienem/powinnam zrobić z...?

 • What should I do about...? - Co powinienem/powinnam zrobić z...?

 • What's your advice? - Co radzisz?

 

 1. Giving advice – udzielanie porady.

 

 • I think you should... - Myślę, że powinieneś/powinnaś...

 • Perhaps you should... - Być może powinieneś/powinnaś...

 • If I were you, I would... - Na twoim miejscu zrobiłbym/zrobiłabym...

 • It might be a good idea to... - Dobrym pomysłem może być...

 • Why don't you...? - Może byś...?

 

Zad. 3 str. 69 – Przy pomocy PHRASE BOX uzupełnij luki w minidialogach (1-5).

 

 

Zad. 4 str. 69 – Polecenie jest w języku polskim.27.04.2020 r.

 

Temat: Czytanie: Podróżowanie po Manchesterze i innych dużych miastach.

 

Przed przystąpieniem do zadań zalecam przejrzeć tekst źródłowy, podkreślić nieznane słowa ołówkiem, a następnie sprawdzić ich znaczenie w słowniku na stronie 73. Wszystkie nowe słowa powinny być regularnie powtarzane.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 2 str. 68 – Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki (1-4) zdaniami (A-E) tak, aby tekst był logiczny i spójny. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje.

 

Zad. 3 str. 68 – Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 korzystając ze zwrotów znajdujących się w tekście do zadania 2.

 

Zad. 4 str. 68 – Przeczytaj tekst, a następnie na jego podstawie uzupełnij luki w zdaniach 1-3.

 

 24.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Życie społeczne.

 

Słownictwo potrzebne do wykonania zadań znajduje się na stronie 127 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 120 – Jak dużo wiesz o swoim kraju? Odpowiedz na poniższe pytania 1-8.

 

Zad. 3 str. 120 – Jak powinien zachowywać się dobry obywatel? Wstaw wyrazy z ramki w luki w zdaniach tak, aby otrzymać poprawne odpowiedzi.

 

Zad. 4 str. 120 – Posłuchaj czterech ludzi rozmawiających o wolontariacie. Na podstawie nagrania uzupełnij luki w tekście.

 

Zad. 7 str. 121 – Która osoba się wypowiada? Dopasuj osoby z ramki do wypowiedzi.

 

Zad. 8 str. 121 – Opisano trzy problemy społeczne. Na podstawie tekstów stwierdź o jakim problemie mowa i podpisz go korzystając z wyrazów z ramki.

 

 

Proszę o przesłanie mi dotychczasowego postępu w nauce w postaci skanu lub zdjęć zeszytu od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej (26.03.2020 r.) na mojego maila: k.chrustowski@psp3jl.pl w celu oceny.

 

Jednocześnie przypominam o przesyłaniu do mnie poprzedniej pracy na ocenę (listu), wiele osób jeszcze tego nie zrobiło.

 

 23.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Świat przyrody.

 

Słownictwo potrzebne do wykonania zadań znajduje się na stronie 119 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 112 – Połącz wyrazy z ramki z obrazkami A-H. Niektóre słowa pasują do więcej niż jednego obrazka.

 

Zad. 2 str. 112 – Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednią formą pogrubionego słowa (rzeczownik, czasownik lub przymiotnik).

 

Zad. 5 str. 112 – Odpowiedz na pytania, do odpowiedzi wykorzystaj wyrazy z ramki.

 

Zad. 6 str. 113 – Dopasuj definicje (a-d) do obrazków 1-4, następnie podpisz części rośliny korzystając z pogrubionych słów.

 

Zad. 7 str. 113 – Posłuchaj 4 osoby i napisz w zeszycie jaką lokalizację opisują. Do odpowiedzi wykorzystaj słowa podane w ramce, 2 słowa zostały dodane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi.

 

Zad. 9 str. 113 – Połącz ze sobą wyrazy w pary tak, aby otrzymać prawidłowe rzeczowniki złożone.

 

Zad. 10 str. 113 – Wstaw w odpowiednie luki utworzone przez ciebie rzeczowniki złożone z zadania 9.

 

 

 20.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Nauka i technika.

 

Słownictwo potrzebne do wykonania zadań znajduje się na stronie 109 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 102 – Dopasuj słowa oraz frazy do ikon 1-10.

 

Zad. 3 str. 102 – Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki.

 

Zad. 4 str. 103 – Uzupełnij zdania 1-7 wyrazami z ramki.

 

Zad. 6 str. 103 – Dopasuj wypowiedzi osób do ludzi z ramki.

 

Zad. 8 str. 103 – Posłuchaj kobiety opowiadającej o wynalazkach, a następnie uzupełnij luki brakującymi wyrazami.

 

Dodatkowe zadania:

 

Zad. 7 str. 103 – Wybierz poprawne wyrazy lub frazy pasujące do zdania. Czasami więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna.

 

 

Zad. 9 str. 103 – Który z wynalazków z zadania 8 jest według ciebie najważniejszy? Dlaczego?17.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Zdrowie.

 

Słownictwo potrzebne do wykonania zadań znajduje się na stronie 101 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 94 – Dopasuj nazwy części ciała z ramki do części ciała (1-11) znajdujących się na obrazku.

 

Zad. 5 str. 94 – Co dolega tym osobom? Dopasuj nazwy chorób lub kontuzji z ramki do opisów.

 

Zad. 7 str. 95 – Dopasuj opis choroby lub kontuzji z ramki do odpowiedniego opisu.

 

Zad. 8 str. 95 – Dopasuj słowa z ramki do obrazków.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 4 str. 94 – Posłuchaj nagrania i uzupełnij na jego podstawie luki w zdaniach.

 

Zad. 6 str. 95 – W każdym zdaniu odnajdź niepasujący wyraz.

 

 

Zad. 9 str. 95 – W każdym zdaniu odnajdź niepasujący wyraz, a następnie zastąp go poprawnym.16.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Sport.

 

Zad. 1 str. 84 – Dopasuj nazwy dyscyplin sportowych do obrazków A-F.

 

Zad. 3 str. 84 – Dopasuj nazwy sprzętu sportowego do obrazków 1-8.

 

Zad. 5 str. 84 – W jakich miejscach można uprawiać podane dziedziny sportu? Niektóre słowa mogą zostać użyte więcej niż jeden raz.

 

Zad. 8 str. 84 – Uzupełnij zdania słowami z ramki tak, aby zdania miały sens. Słowa należy użyć w odpowiedniej formie.

 

Zad. 9 str. 84 – Posłuchaj trzech uczniów rozmawiających o sporcie. Dopasuj każdego z uczniów do jego dwóch stwierdzeń.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 4 str. 84 – Jakiego sprzętu używamy w podanej dyscyplinie sportowej? Skorzystaj ze słów z zadania 3 oraz ze słów z ramki.

 

Zad. 7 str. 84 – Jak nazywają się ludzie uprawiający daną dziedzinę sportu?

 

Zad. 10 str. 84 – Posłuchaj jeszcze raz nagrania z zadania 9 i uzupełnij luki w zdaniach brakującymi słowami.

 

 6.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Kultura.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 76 – Dopasuj nazwy zawodów z ramki do obrazków A-F.

Zad. 2 str. 76 – Przerysuj tabelkę do zeszytu a następnie dopasuj słowa z ramki do odpowiednich kategorii. Niektóre słowa pasują do więcej niż jednej kategorii.

Zad. 4 str. 76 – Uzupełnij ogłoszenie odpowiednimi słowami z ramki.

Zad. 6 str. 77 – Z podanych par wyrazów wybierz takie słowo, które sprawi, że zdania będą miały sens.

Zad. 8 str. 77 – Dopasuj wyrazy do ich opisu.

 

Zadanie na ocenę (list):

 

Twój kolega z Anglii został zaproszony na uroczystość weselną w Polsce. W liście do kolegi:

 

 • poradź mu, jak powinien ubrać się na ślub;

 • wyjaśnij, jak zwykle przebiega uroczystość weselna;

 • przypomnij koledze, że powinien kupić prezent ślubny i zaproponuj swój pomysł.

 

List powinien zawierać od 50 do 120 słów.

 

Prace proszę wysyłać na mój adres email: k.chrustowski@psp3jl.pl

3.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Podróżowanie i turystyka.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 66 – Poprawnie skategoryzuj podane słowa i frazy.

 

Zad. 4 str. 66 – Wstaw poprawne słowa w luki tak, aby zdania miały sens.

 

Zad. 5 str. 66 – Posłuchaj nagrania oraz patrz na ilustracje załączoną do zadania. Dokąd chce udać się osoba?

 

Zad. 7 str. 67 – Które słowo nie pasuje do zdania? Zastanów się i zapisz jakie zdanie można utworzyć z tym słowem.

 

Do wykonania zadań posłuż się słownikiem znajdującym się na stronie 73 w podręczniku.


Nagrania do zadań znajdują się do pobrania na stronie: www.macmillan.pl/strefa-ucznia2.04.2020 r.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: Zakupy i usługi.

 

Zad. 1 str. 58 – Dopasuj do obrazków A-F nazwy sklepów z ramki.

Zad. 2 str. 58 – Przeczytaj komentarze 1-6, jakich sklepów dotyczą?

Zad. 4 str. 58 – Przeczytaj ankietę. Dopasuj zaznaczone na żółto wyrazy lub frazy z ich definicjami.

Zad. 6 str. 59 – Wybierz prawidłowe znaczenie wytłuszczonych słów.

Zad. 11 str. 59 – Dopasuj zdania do zawodów które mogą pomóc z danym problemem.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 7 str. 59 – Wybierz prawidłowe wyrazy tak, aby zdania miały sens.

Zad. 8 str. 59 – Dopasuj odpowiednie słowa lub frazy do zdań tak, aby miały one sens. Należy pamiętać, że „not fit” należy użyć w odpowiednim czasie (na przykład: don't fit, didn't fit, doesn't fit itp.).

 

Do wykonania zadań proszę skorzystać z tłumaczeń słów znajdujących się na stronie 65.30.03.2020 r.

 

Temat: Środki językowe. Ćwiczenia w zakresie środków językowych: Gramatyka – Powtórzenie czasów, zaimki zwrotne, each other.

 

Zadania do wykonania:

 

Podręcznik: zad. 1, 2, 3, 4, 5 str. 125

 

Wyjaśnienie zagadnień z lekcji znajduje się na stronach 172-174 w podręczniku.

Dodatkowo można wykonać ćwiczenia utrwalające materiał:

 

zad. 1, 2, 3 str. 173

zad. 1, 2 str. 174

 

Więcej informacji o zagadnieniach można uzyskać na następujących stronach:

www.ang.pl/gramatyka/czasy-angielskie
www.ang.pl/gramatyka/zaimki/zwrotne
www.ang.pl/gramatyka/zaimki/wzajemne


 


27.03.2020 r.

 

Temat: Środki językowe. Ćwiczenia w zakresie środków językowych: Gramatyka - Przedimki określone i nieokreślone, Can/could; be able to, zaimki wskazujące.

 

Zadania do wykonania:

 

Podręcznik: Zad. 1, 2, 3, 4, 5 str. 117.

 

Wyjaśnienie zagadnień z lekcji znajduje się na stronach 169-171 w podręczniku.


Dodatkowo można wykonać ćwiczenia utrwalające materiał:

Zad. 1, 2 str. 169
Zad. 1, 2 str. 170
Zad. 1, 2 str. 171

 

Więcej informacji o zagadnieniach można uzyskać na następujących stronach:

www.ang.pl/gramatyka/przedimki/nieokreslony-a-an
www.ang.pl/gramatyka/przedimki/okreslony-the
www.leksyka.pl/czasowniki-modalne-can-could-oraz-be-able-to-_337_1_1_2_.html
szlifujangielski.pl/ucz-sie/gramatyka/czesci-mowy-part-of-speech/zaimek-pronoun/zaimki-wskazujace-demonstratives/26.03.2020 r.

 

Temat: Środki językowe. Ćwiczenia w zakresie środków językowych: Gramatyka – mowa zależna.

 

Zadania do wykonania:

 

Podręcznik zad. 1, 2, 3, 4 str. 107


Wyjaśnienie zagadnień z lekcji znajduje się na stronach 166-167 w podręczniku.Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowych zadań w celu utrwalenia materiału może wykonać następujące:

Podręcznik: Zad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 167-168

 

Więcej informacji o mowie zależnej można uzyskać na stronie: www.ang.pl/gramatyka/mowa-zalezna/wstep

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free