Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 7a

23.06.2020 r.

 

Temat: Revision units 7−9. Powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego z rozdziałów 7−9.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 107 – Spośród wytłuszczonych słów wybierz te, które poprawnie dopełnią zdanie.

 

Zad. 2 str. 107 – Stwórz pełne zdania wykorzystując podane słowa oraz czasowniki modalne w nawiasach.

 

Zad. 3 str. 107 – Dokończ zdania w trybach warunkowych wykorzystując słowa z nawiasów.

 

Zad. 4 str. 107 – Uzupełnij luki w zdaniach czasownikami z nawiasów w formie biernej lub czynnej.

 

 

Zad. 5 str. 107 - Spośród wytłuszczonych wyrazów wybierz te, które uzupełnią tekst w odpowiednim czasie gramatycznym.22.06.2020 r.

 

Temat: Unit 9 Progress Check.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 105 – Połącz 1-5 z a-e tak, aby powstały poprawne wyrażenia.

 

Zad. 2 str. 105 – Uzupełnij luki w zdaniach poprzez wstawienie form przeczących wyrazów z nawiasów. Wykorzystaj przedrostki un-, il-, im-.

 

Zad. 3 str. 105 – Stwórz zdania w stronie biernej w czasie present simple wykorzystując podane wyrazy.

 

Zad. 4 str. 105 – Uzupełnij luki w zdaniach wykorzystując wyrazy z nawiasów tak, aby powstały zdania w stronie biernej w czasie past simple.

 

Zad. 5 str. 105 – Uzupełnij luki w zdaniach w odpowiednim czasie gramatycznym.

 

Zad. 6 str. 105 – Spośród wytłuszczonych wyrazów wybierz te, które uzupełnią tekst w odpowiednim czasie gramatycznym.

 

 

Zad. 7 str. 105 – Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy zadanie 6 zostało prawidłowo wykonane.19.06.2020 r.

 

Temat: Grammar: the passive, tense revision. Stosowanie strony czynnej i biernej, utrwalenie czasów gramatycznych.

 

Potrzebne do wykonania zadań porady dotyczące strony czynnej i biernej znajdują się na stronie 104 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 8 str. 99 – Zamień zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej. Tam gdzie to możliwe pomiń słowo "by".

 

Zad. 10 str. 99 – Przeczytaj tekst o Lorde i spośród wytłuszczonych słów wybierz te, które uzupełnią tekst w odpowiednim czasie gramatycznym.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 8 str. 59 – Czy te zdania są w stronie czynnej (A), czy w stronie biernej (P)?

 

Zad. 11 str. 59 – Spośród wytłuszczonych słów wybierz te, które uzupełnią zdania w poprawnym czasie gramatycznym.

 

 15.06.2020 r.

 

Temat: Grammar: The passive. Stosowanie strony biernej w czasach present simple i past simple.

 

Zasady korzystania ze strony biernej znajdują się na stronie 104 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 2 str. 98 – Uzupełnij zdania w formie twierdzącej lub przeczącej tak, aby powstała strona bierna w czasie present simple.

 

Zad. 3 str. 98 – Stwórz zdania pytające w stronie biernej w czasie present simple.

 

Zad. 5 str. 98 – Dokończ zdania w czasie past simple w stronie biernej.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 2 str. 58 – Uzupełnij zdania w czasie present simple w stronie biernej.

 

 

Zad. 6 str. 58 – Uzupełnij zdania w czasie past simple w stronie biernej.09.06.2020 r.

 

Temat: Culture Reading: British popular music. Lekcja kulturowa na temat znanych muzyków i gatunków muzycznych popularnych w rożnych krajach.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 103 – Przeczytaj obydwa teksty oraz posłuchaj nagrania. Dokończ zdanie poprzez wybranie odpowiedniego zakończenia a-c.

 

 

Zad. 2 str. 103 – Przeczytaj poniższe zdania. Każde z nich opisuje jednego z dwóch przedstawionych artystów: Jessie J lub The Arctic Monkeys. Zdecyduj które zdanie pasuje do którego artysty i zapisz odpowiedzi w zeszycie.08.06.2020 r.

 

Temat: Writing: An email with an invitation. Wypowiedź pisemna: e-mail z zaproszeniem.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 102 – Przeczytaj obydwa Modal Texts oraz odsłuchaj nagranie. Na które z wydarzeń chciałbyś/chciałabyś pójść? Dlaczego?

 

Zad. 2 str. 102 – Przepisz do zeszytu tłumaczenie zdań z zadania 2:

 

What are you doing next weekend? - Co robisz w następny weekend?

Have you got any plans for Friday night? - Czy masz jakieś plany na piątkową noc?

I'd like to invite you to... - Chciałbym/chciałabym cię zaprosić na...

Why don't you come with me to...? - Może pójdziesz ze mną do...

How about inviting...? - Co powiesz na zaproszenie...?

Hope you can come – Mam nadzieję, że będziesz mógł/mogła przyjść.

Let me know asap (as fast as possible) – Daj mi znać tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zad. 3 str. 102 – Zwroty z ramki All Clear Tips służą do zapraszania osób do różnych wydarzeń. Wzorując się na tej ramce uzupełnij pytania w zadaniu 3.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 3 str. 60 – Połącz ze sobą części zdań 1-7 z ich zakończeniami a-g tak, aby powstały zaproszenia.

 

 

Zad. 4 str. 60 – Wyobraź sobie, że robisz grilla. Odpowiedz na pytania 1-5 i uzupełnij luki w poniższym tekście swoimi odpowiedziami.05.06.2020 r.

 

Temat: Speaking: Agreeing and disagreeing. Wypowiedź ustna: rozmowa na temat koncertu.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 101 – Posłuchaj dialogu. Na jaki koncert chce pójść Mia?

 

Zad. 2 str. 101 – Posłuchaj dialogu jeszcze raz i powtórz go na głos.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 60 – Wstaw w luki wyrazy z ramki tak, aby powstała sensowna rozmowa. Wzoruj się na rozmowie ze strony 101 w podręczniku oraz na tabelce "Useful Language" również ze strony 101.

 

 

Zad. 2 str. 60 – Wyobraź sobie, że wraz z przyjacielem/przyjaciółką rozmawiacie o nowej piosence. Stwórz dialog podobny do tego z zadania 1.2.06.2020 r.

 

Temat: Vocabulary: Negative prefixes. Listening: Spring rock festival. Wprowadzenie słownictwa: przymiotniki z przedrostkami un-, im-, il-. Rozumienie wypowiedzi ustnych: ogłoszenie oraz wywiad radiowy na temat koncertów i ulubionych zespołów muzycznych.

 

Zanim rozpoczniesz zadania zapoznaj się z tłumaczeniem słów użytych w tej lekcji na stronie 127 w podręczniku w kategorii zatytułowanej “Negative prefixes”.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 100 – Posłuchaj wymowy nowego słownictwa i powtórz je na głos.

 

Zad. 4 str. 100 – Uzupełnij luki w zdaniach przy pomocy przeciwieństw przymiotników z zadania 1. Poprzez dodanie przedrostków un-, im-, oraz il- do przymiotników tworzymy ich przeciwieństwa (original – oryginalny, unoriginal – nieoryginalny). Który przedrostek pasuje do którego przymiotnika musicie nauczyć się na pamięć. Przypominam, że lista przymiotników wraz z ich przeciwieństwami znajdują się na stronie 127 w podręczniku w kategorii zatytułowanej “Negative prefixes”.

 

Zad. 5 str. 100 – Posłuchaj dwóch nagrań i wykonaj zadania 1-6. Który z dwóch tekstów w nagraniach brzmiał bardziej formalnie? Dlaczego?

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 5 str. 57 – Uzupełnij brakujące samogłoski w słowach z krzyżówki.

 

Zad. 6 str. 57 – Uzupełnij tabelkę poprzez napisanie przeciwieństw przymiotników po lewej.

 

Zad. 7 str. 57 – Zaznacz w kółko prawidłowy przymiotnik.

 

 

 

ZADANIA NA OCENĘ:

 

Proszę o przesłanie mi do 10.06.2020 r. postępu prac w zeszycie przedmiotowym oraz zeszycie ćwiczeń w formie zdjęć lub skanu za okres czasu 28.04.2020-2.06.2020. Jeśli ktoś nie prześle materiałów na czas otrzyma ocenę niedostateczną. Materiały proszę przesyłać na mój adres e-mailowy: k.chrustowski@psp3jl.pl

 

 1.06.2020 r.

 

Temat: Reading: A news report. To stream or not to stream. Rozumienie wypowiedzi pisemnej: artykuł na temat serwisów streamingowych.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 97 – Przeczytaj tekst. Dopasuj nagłówki 1-5 do akapitów A-E.

 

Zad. 2 str. 97 – Dopasuj zdania (a-e) do luk w tekście (1-4). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.

 

 

Zad. 3 str. 97 – Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy prawidłowo rozwiązałeś/aś zadania.29.05.2020 r.

 

Temat: Vocabulary: Music. Wprowadzenie słownictwa: zwroty i słownictwo związane z muzyką.

 

Zanim rozpoczniesz zadania zapoznaj się z tłumaczeniem słów użytych w tej lekcji na stronie 127 w podręczniku w kategorii zatytułowanej “Music”.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 96 – Posłuchaj nowego słownictwa i powtórz jego wymowę na głos. Następnie dopasuj słowa do obrazków 1-14.

 

Zad. 2 str. 96 – W każdej z par wytłuszczonych słów wybierz jedno które sprawi, że tekst będzie poprawny.

 

Zad. 3 str. 96 – Uzupełnij luki w zdaniach przy pomocy słów lub fraz z zadania 1.

 

Zad. 4 str. 96 – Posłuchaj rozmowy Todda i Kate. Uzupełnij lukę w zdaniu odpowiednim imieniem.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 56 – Zaznacz w kółko odpowiednie słowa tak, aby powstały prawidłowe frazy.

 

Zad. 2 str. 56 – Połącz wyrazy w pary tak, aby powstały prawidłowe rzeczowniki złożone.

 

Zad. 3 str. 56 – Przeczytaj definicje, a następnie dopasuj do nich wyrazy z ramki.

 

 

Zad. 4 str. 56 – W każdej z par wytłuszczonych słów wybierz jedno które sprawi, że tekst będzie poprawny.26.05.2020 r.

 

Temat: Grammar: Second conditional. Stosowanie drugiego trybu warunkowego.

 

Zasady korzystania z drugiego trybu warunkowego znajdują się w podręczniku na stronie 94 jak również na stronie internetowej: www.ang.pl/gramatyka/okresy-warunkowe/second-conditional

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 10 str. 89 – Spośród wytłuszczonych wyrazów wybierz takie, aby powstały zdania w drugim trybie warunkowym.

 

Zad. 11 str. 89 – Dokończ zdania korzystając z drugiego trybu warunkowego.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 10 str. 53 – W każdym przykłądzie zaznacz w kółko prawidłowe wytłuszczone wyrazy tak, aby powstały zdania w drugim trybie warunkowym.

 

 

Zad. 11 str. 53 – Dokończ zdania w drugim trybie warunkowym korzystając z czasowników w nawiasach.25.05.2020 r.

 

Temat: Grammar: Obligation, prohibition and advice. Stosowanie czasowników modalnych (must, mustn’t, have to; should / shouldn’t).

 

Spotkaliście się już z czasownikami modalnymi. Dla przypomnienia są to czasowniki które muszą mieć zaraz po sobie kolejny czasownik (np. I must go – Muszę iść.). Skupimy się na tej lekcji na kilku funkcjach jakie możemy stworzyć przy ich pomocy.

 

Obligation oznacza obowiązek. Zarówno “must” oraz “have to” oznaczają “musieć”. Jeżeli użyjecie w zdaniu tych słów to czynność jest bardzo ważna. Słowo “must” stosuje się, kiedy my sami uważamy coś za ważne. “Have to” używane jest kiedy to ktoś inny nakazał nam wykonanie czegoś ważnego. Należy również pamiętać, że czsownik modalny “have to” jest wyjątkowy i odmieniamy go przez czasy gramatyczne.

 

No obligation oznacza brak obowiązku. W tym celu musimy zaprzeczyć zwrot “have to” tworząc “don't have to” - “nie musieć”. Nie wolno tego uczynić ze słowem “must”.

 

Prohibition oznacza zakaz. W tym celu używamy słowa “mustn't” które nie oznacza “nie musieć”, tylko “NIE WOLNO”. Jest to bardzo częsty błąd, proszę to zapamiętać.

 

Advice oznacza poradę. W celu udzielenia porady skorzystamy ze słowa “should”, czyli “powinieneś”. Możemy też zaprzeczyć te słowo iudzielić komuś porady zaprzeczając (np. You shouldn't go there – Nie powinieneś tam iść).

 

Podsumowanie informacji o czasownikach modalnych oraz więcej przykładowych zdań znajduje się na stronie 94 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 2 str. 88 – W każdym ze zdań wybierz sposród wytłuszczonych wyrazów takie, aby powstały prawidłowe zasady obozu letniego.

 

Zad. 4 str. 88 – Utwórz z podanych wyrazów pytania przy pomocy “have to”. Zauważ, że będą to pytania w czasie present simple.

 

Zad. 7 str. 88 – Przeczytaj tekst i spośród wytłuszczonych wyrazów wybierz takie, aby tekst miał sens.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 2 str. 52 – Wstaw w luki “must” lub “mustn't” tak, aby zdania miały sens.

 

Zad. 3 str. 52 – Uzupełnij zdania przy pomocy “have to” lub “don't have to”. Zwróć uwagę, że zależnie od osoby może pojawić się również przecząca forma “doesn't have to”.

 

Zad. 7 str. 53 – Uzupełnij luki w tekście przy pomocy “should” lub “shouldn't” tak, aby powstały dobre porady.

 

Zad. 8 str. 53 – Zaznacz kółkiem prawidłowe słowo które sprawi, że zdanie będzie prawidłowe.

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 9 str. 53 w ćwiczeniach – Uzupełnij zdania przy pomocy wszystkich czasowników modalnych jakie poznaliśmy na tej lekcji.22.05.2020 r.

 

Temat: Culture Reading: A student exchange in Poland. Lekcja kulturowa na temat udziału w wymianie szkolnej.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 93 – Który z tych obrazków wybrałbyś / wybrałabyś do promowania Polski za granicą? Dlaczego?

 

Zad. 2 str. 93 – Przeczytaj poniższy tekst ignorując chwilowo luki w tekście. Czy autor tekstu wspomniał o jakimkolwiek z twoich pomysłów z zadania 1? Do przetłumaczenia nieznanych słówek skorzystaj ze słownika na końcu podręcznika lub słownika online (np. https://www.diki.pl ).

 

Zad. 3 str. 93 – Przeczytaj tekst jeszcze raz. W zeszycie dopasuj zdania (a-e) do luk w tekście (1-5). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.

 

 

Zad. 4 str. 93 – Posłuchaj nagrania i sprawdź, czy poprawnie odpowiedziałeś/aś na zadanie 3. Następnie odpowiedz w zeszycie na poniższe pytanie.19.05.2020 r.

 

Temat: Writing: A formal letter. Wypowiedź pisemna: list formalny (zgłoszenie do programu wymiany szkolnej).

 

Przydatne wyrazy do lekcji:

 

Although – pomimo że

Furthermore – co więcej

In addition – dodatkowo

However – aczkolwiek

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 92 – Przeczytaj reklamę. Następnie przeczytaj Model Text oraz posłuchaj go. Odpowiedz w zeszycie na podane pytania.

 

Zad. 2 str. 92 – Spójrz na wytłuszczone wyrazy z Modal Text. Uzupełnij przy ich pomocy luki w tabelce All Clear Tips.

 

a) Używamy … oraz … aby pokazać kontrast.

b) Używamy ... oraz … aby pokazać dodawanie.

 

Zad. 3 str. 92 – Przepisz podane pary zdań z użyciem słów z nawiasów tak, aby powstały poprawne zdania.

 

Zadanie do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 3 str. 54 - Przepisz podane pary zdań z użyciem słów z nawiasów tak, aby powstały poprawne zdania. Odpowiedzi można zanotować w zeszycie przedmiotowym.

 

Zadanie dodatkowe:

 

Zad. 4 str. 54 w ćwiczeniach – Wyobraż sobie, że ubiegasz się o miejsce w uczniowskim programie wolontariackim. Odpowiedz na poniższe pytania i uzupełnij luki w tekście przy pomocy własnych odpowiedzi. Następnie spośród wytłuszczonych słów wybierz te, które poprawnie uzupełniają tekst.

 

 18.05.2020 r.

 

Temat: Speaking: Describing people / A party. Wypowiedź ustna: opisywanie ludzi.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 91 – Posłuchaj dialogu. Kiedy Mike znowu spotka się z Gretą?

 

Zad. 2 str. 91 – Posłuchaj dialogu jeszcze raz i powtórz go na głos.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 54 – Uzupełnij luki w dialogu słowami z ramki. Wzoruj się rozmową w podręczniku na stronie 91.

 

Zad. 2 str. 54 – Wyobraż sobię, że byłeś/aś w sobotę w klubie młodzieżowym. Stwórz dialog podobny do tego z zadania 1.

 

 15.05.2020 r.

 

Temat: Vocabulary: verb and noun collocations. Listening: Relationship advice. Wprowadzenie słownictwa: zwroty wyrazowe (czasownik + rzeczownik). Rozumienie wypowiedzi ustnych: wywiad radiowy na temat problemów uczuciowych nastolatków.

 

Przed przystąpieniem do lekcji zapoznaj się z nowym słownictwem na stronie 126 w podręczniku w kategorii “Verb and noun collocations”.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 90 – Posłuchaj i powtórz na głos frazy.

 

Zad. 2 str. 90 – Połącz frazy z zadania 1 z obrazkami 1-5. Niektóre obrazki pokazują więcej niż jedną frazę.

 

Zad. 3 str. 90 – W każdym ze zdań wybierz prawidłowe wytłuszczone wyrazy tak, aby powstało poprawne zdanie. Gramatycznie mogą pasować obie odpowiedzi, sprawdź jednak która fraza nadaje zdaniu sens.

 

Zad. 5 str. 90 – Posłuchaj rozmowy i na jej podstawie uzupełnij zdania.

 

Zad. 6 str. 90 – Posłuchaj nagrania jeszcze raz i dokończ zdania (1-4) prawidłową informacją (a-c).

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 6 str. 51 – Dokończ frazy wyrazami z ramki z zadania 5.

 

Zad. 7 str. 51 – W każdym z przykładów spośród wytłuszczonych wyrazów zaznacz ten, który sprawia, że zdanie jest sensowne.

 

Zad. 8 str. 51 – Uzupełnij luki w zdaniach przy pomocy wyrazów z ramki.

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 9 str. 51 w ćwiczeniach – Odpowiedz na pytania.12.05.2020 r.

 

Temat: Reading: a travel guide− Cultural intelligence. Rozumienie wypowiedzi pisemnej: artykuł na temat zasad postępowania w odmiennych kręgach kulturowych.

 

Przed przystąpieniem do zadań przejrzyj tekst źródłowy i podkreśl ołówkiem nieznane ci słowa. Następnie sprawdź ich definicję w słowniku na końcu podręcznika. Jeśli nie znajdziesz tam poszukiwanych słów skorzystaj ze słownika online (np. https://www.diki.pl ).

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 87 – Przeczytaj tekst źródłowy oraz posłuchaj go w formie nagrania. Połącz nagłówki 1-4 z akapitami A-D.

 

Zad. 2 str. 87 – Przeczytaj tekst jeszcze raz. Odpowiedz na podane pytania (po angielsku) w zeszycie.

 

 1. Co powinieneś/powinnaś zrobić kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy w Niemczech?

 2. W jakim kraju w porządku jest się spóźnić?

 3. Gdzie nie wolno ci jeść przy pomocy rąk?

 4. O czym nie wolno rozmawiać w trakcie posiłków we Francji?

 

Zad. 3 str. 87 – Autor napisał ten tekst...

 

a) żeby skrytykować lokalne zwyczaje w niektórych krajach.

 

b) żeby zachęcić czytelnika do odwiedzenia różnych krajów.

 

  c) żeby udzielić czytelnikowi rad jak zachowywać się w różnych krajach.

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 4 str. 87 – Czy znasz jakieś inne kulturowe zasady? Jakie?11.05.2020 r.

 

Temat: Vocabulary: Making friends. Wprowadzenie słownictwa: zwroty związane z życiem towarzyskim.

 

Zanim rozpoczniesz zadania zapoznaj się z tłumaczeniem słów użytych w tej lekcji na stronie 126 w podręczniku w kategorii zatytułowanej “Making friends”.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 86 – Posłuchaj nowych słówek oraz powtórz ich wymowę na głos. Następnie dopasuj je do obrazków 1-13.

 

Zad. 3 str. 86 – W każdym ze zdań wybierz te wytłuszczone słowa, które poprawnie dopełniają tekst.

 

Zad. 5 str. 86 – Posłuchaj Magdy i Adama. Komu uścisnął dłoń Adam?

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 50 – Uzupełnij frazy wyrazami z ramki.

 

Zad. 2 str. 50 – Połącz frazy z obrazkami.

 

Zad. 3 str. 50 – Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 4 str. 86 w podręczniku – Na podstawie podpowiedzi napisz o jakich słowach lub frazach mowa w każdym ze zdań.

 

 

Zad. 4 str. 50 w ćwiczeniach – Przeczytaj zdania, a następnie wpisz w luki brakujące frazy z ramki.08.05.2020 r.

 

Temat: Unit 7 Progress Check.

 

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 85 – Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami z ramki.

 

Zad. 2 str. 85 – Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednią formą czasownika z nawiasu (odpowiednie końcówki).

 

Zad. 3 str. 85 – Uzupełnij luki tak, aby powstał czas przyszły z wykorzystaniem słowa “will”. Skorzystaj z czasowników w nawiasie.

 

Zad. 4 str. 85 – Ułóż rozsypane wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, aby powstały prawidłowe zdania z wykorzystaniem “be going to”.

 

Zad. 5 str. 85 – Spośród par wyrazów wybierz takie, aby w efekcie powstały zdania w pierwszym trybie warunkowym.

 

Zadanie do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 49 – Zaznacz kółkiem odpowiednie wyrazy tak, aby zdania były poprawne.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 6 str. 85 w podręczniku – Uzupełnij luki w wywiadzie odpowiednią formą czasowników z nawiasu. Następnie posłuchaj nagrania 2.28 i sprawdź odpowiedzi.

 

Zad. 2 str. 49 w ćwiczeniach – Popraw zaznaczone w zdaniach błędy. Przepisz poprawne zdania.

 

Zad. 3 str. 49 w ćwiczeniach – Przetłumacz poprawione zdania z zadania 2 na język polski.

 

 

Zad. 4 str. 49 w ćwiczeniach – Posłuchaj dyktanda i zapisz to co słyszysz.05.05.2020 r.

 

Temat: Grammar: First conditional. Stosowanie pierwszego trybu warunkowego.

 

Pierwszy tryb warunkowy stosowany jest aby mówić o możliwości wydarzenia się czegoś w przyszłości. Składa się on z dwóch zdań. Jedno ze zdań zaczyna się od słowa “if” - “jeśli”. W tym zdaniu musimy postawić nasz warunek dotyczący przyszłości. Kolejne zdanie musi dotyczyć konsekwencji, czyli co wydarzy się jeśli warunek zostanie spełniony. Używamy w nim słowa “will”.

 

Przykładowym zdaniem w pierwszym trybie warunkowym będzie:

 

If I win a lot of money, I will buy a new house. - Jeśli wygram dużo pieniędzy, kupię nowy dom.

 

Wzór na całość wygląda następująco:

If + osoba + Present Simple , Osoba + will + bezokolicznik + reszta zdania.

Możemy również zamienić zdania miejscami i powstanie nam następująca kolejność:

Osoba + will + bezokolicznik + reszta zdania + if + osoba + Present Simple.

 

Jeżeli zaczynamy od słowa “if” musimy na końcu pierwszego zdania postawić przecinek, w przypadku rozpoczęcia od zdania zawierającego “will” nie stawiamy już przecinka.

Tryby warunkowe są bardzo specyficznym zagadnieniem w języku angielskim. Pomimo iż stosujemy czas teraźniejszy mówimy o przyszłości. Aby wszystko powstało jak należy musimy pamiętać, aby wszystko było napisane według wzoru. Każde ze zdań możemy również zaprzeczyć, może nam wtedy powstać następujące zdanie:

 

If I don't win a lot of money, I won't buy a new house. - Jeśli nie wygram dużo pieniędzy, nie kupię nowego domu.

 

Objaśnienie pierwszego trybu warunkowego znajduje się również na stronie 84 w podręczniku.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 11 str. 79 – W każdym ze zdań wybierz słowa które poprawnie uzupełnią lukę w tekście, a następnie przepisz je do zeszytu.

 

Zad. 12 str. 79 – Utwórz pierwszy tryb warunkowy poprzez dokończenie podanych w książce zdań.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 9 str. 47 – Zaznacz w kółko wyrazy które poprawnie uzupełnią tekst.

 

Zad. 10 str. 47 – Uzupełnij zdania w pierwszym trybie warunkowym.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 13 str. 79 w podręczniku – Uzupełnij luki w zdaniach tak, aby powstał pierwszy tryb warunkowy.

 

Zad. 11 str. 47 w ćwiczeniach – Z podanych wyrazów utwórz zdania w pierwszym trybie warunkowym. Użyj przecinka tam, gdzie jest to potrzebne.

 

 

Zad. 12 str. 47 w ćwiczeniach – Uzupełnij zdania w pierwszym trybie warunkowym tak, aby opowiadały prawdę o tobie.4.05.2020 r.

 

Temat: Grammar: future forms. Stosowanie konstrukcji z will, be going to oraz czasu present continuous.

 

Skorzystamy na tej lekcji z 3 sposobów mówienia o przyszłości. Stosując zdania z “will” mówimy najczęściej o rzeczach w przyszłości które są niepewne lub podjeliśmy decyzję spontanicznie. Wyrażenie “be going to” możemy przetłumaczyć jako “zamierzam”. Oznacza to, że rzecz o której mówimy w przyszłości została przemyślana, nie jest już spontaniczna, ale wciąż nie mamy pewności, że się wydarzy. Kiedy tworzymy zdania w czasie present continuous przyszłość jest już pewna, przygotowaliśmy się do wykonania tej rzeczy w 100%. Jak już wiecie czas present continuous używamy aby mówić o tym co dzieje się w tym momencie, jeśli jednak do zdania dodamy datę z przyszłości tworzymy czas przyszły. Więcej o tych 3 sposobach mówienia o przyszłości znajdziecie na podanych stronach:

 

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/will-future

 

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/to-be-going-to

 

https://www.ang.pl/gramatyka/formy-wyrazania-przyszlosci/present-continuous

 

Na stronie 78 w podręczniku znajduje się również sposób tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających z “will” oraz “be going to”. Czas present continuous był przez nas ćwiczony wiele razy, ale jeśli ktoś potrzebuje przypomnienia to sposób tworzenia zdań w czasie present continuous znajduje się na stronie 10 w podręczniku.

 

Jeśli stosujecie w zdaniach z “will” słowa takie jak:

probably – prawdopodobnie

definitely – definitywnie

 

to w zdaniach twierdzących stawiacie je po “will”, natomiast w zdaniach przeczących przed “won't”.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 78 – Uzupełnij zdania odpowiednią formą “will” oraz przy pomocy czasowników z nawiasu.

 

Zad. 3 str. 78 – Utwórz z podanych wyrazów pytania z “will”. Wyrazy są już w odpowiedniej kolejności. Zwróć uwagę na przykład 3, różni się on od reszty.

 

Zad. 6 str. 78 – Utwórz zdania uzupełniając luki przy pomocy wyrażenia “be going to” oraz czasowników w nawiasie.

 

Zad. 8 str. 79 – Uzupełnij luki przy pomocy czasu present continuous oraz czasowników w nawiasie.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 2 str. 46 – Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, aby powstały prawidłowe zdania.

 

Zad. 6 str. 46 – Uzupełnij luki w zdaniach przy pomocy czasowników z nawiasów oraz wyrażenia “be going to”.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 3 str. 46 w ćwiczeniach – Uzupełnij zdania wyrażeniami “will” lub “won't” oraz czasownikami w nawiasach.

 

Zad. 4 str. 46 w ćwiczeniach – Utwórz z podanych wyrazów oraz “will” pytania, a następnie krótko na nie odpowiedz.

 

Zad. 7 str. 47 – Spójrz na pamiętnik Andy'iego. Uzupełnij pytania oraz odpowiedzi przy pomocy czasu present continuous.

 

 28.04.2020 r.

 

Temat: Culture Reading: Famous films and film-makers. Lekcja kulturowa na temat znanych twórców filmowych.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 83 – Przeczytaj tekst oraz posłuchaj go. Jeśli jakieś słowa są ci nieznane poszukaj ich definicji w słowniku na końcu książki lub online. Odpowiedz na następujące pytania po angielsku, a odpowiedzi zapisz w zeszycie:

 

 1. Kim był Hitchcock i kiedy rozpoczął swoją kariere?

 2. Czy zdobył jakieś Oskary?

 3. Jakie nagrody otrzymał?

 4. Czy pojawił się w jakichś swoich filmach?

 

Zad. 2 str. 83 – Odpowiedz na poniższe pytania po angielsku i zapisz odpowiedzi w zeszycie:

 

 1. Czy potrafisz wymienić sławnego filmowca z Polski?

 2. Czy potrafisz wymienić jakieś polskie nagrody filmowe?

 3. Jakiego rodzaju filmy lubią oglądać nastolatkowie w Polsce?

 

Zadanie dodatkowe:

 

Zad. 3 str. 83 w podręczniku – Wyobraź sobie, że wręczysz nagrody w niżej wymienionych kategoriach:

 

 • Najlepszy/najgorszy film,

 • Najlepszy/najgorszy aktor,

 • Najlepsza/najgorsza ścieżka dzwiękowa.

 

 

Kto otrzyma te nagrody i dlaczego?27.04.2020 r.

 

Temat: Writing: A film review. Wypowiedź pisemna: recenzja filmowa.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 82 – Przeczytaj “Model Text” oraz posłuchaj nagrania. Dopasuj opisy 1-4 do paragrafów A-D.

 

Zad. 2 str. 82 – Spójrz na “All Clear Tips” oraz przetłumacz słowa napisane tłustym drukiem.

 

Zad. 3 str. 82 – Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, aby przedstawiały opinie. Wzoruj się na podobnych wypowiedziach w zadaniach 1 oraz 2.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 3 str. 48 – Połącz pierwszą połowę zdania 1-6 z drugą połową zdania a-f tak, aby wyszły prawidłowe zdania.

 

Zad. 4 str. 48 – Pomyśl o swoim ulubionym filmie. Odpowiedz na pytania 1-9, a następnie uzupełnij przy pomocy odpowiedzi luki w tekście poniżej.

 

Proszę o przesłanie mi dotychczasowego postępu w nauce w postaci skanu lub zdjęć zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej (27.03.2020 r.) na mojego maila: k.chrustowski@psp3jl.pl w celu oceny.

 

 

Jednocześnie przypominam o przesyłaniu do mnie poprzedniej pracy na ocenę (opis wycieczki), wiele osób jeszcze tego nie zrobiło.24.04.2020 r.

 

Temat: Speaking: Asking for and giving opinions / Talking about a film. Wypowiedź ustna: rozmowa na temat filmu.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 81 – Posłuchaj dialogu. Co się podobało Ruby w filmie?

 

Zad. 2 str. 81 – Zamień niebieskie słowa w oryginalnym tekście na swoje tak, aby powstała nowa rozmowa. Możesz skorzystać z gotowych informacji w ramkach lub wymyśleć coś samemu. Dialog zapisz w zeszycie.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 48 – Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności tak, aby były prawidłowe. Wzoruj się na zdaniach w ramce "Useful Language" na stronie 81 w podręczniku.

 

 

Zad. 2 str. 48 – Wyobraż sobie, że dopiero co obejrzałeś/aś nowy film z przyjacielem/przyjaciółką. Stwórz dialog podobny do tego z zadania 1.21.04.2020 r.

 

Temat: Vocabulary: suffixes. Listening: Teenage film-makers. Wprowadzenie słownictwa: rzeczowniki tworzone od czasowników; Rozumienie wypowiedzi ustnych: wywiad radiowy na temat programu filmowego dla nastolatków.

 

Lista czasowników oraz rzeczowników od nich utworzonych potrzebnych do wykonania lekcji znajduje się na stronie 125 w podręczniku i jest zatytułowana "Suffixes".

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 80 – Posłuchaj wymowy nowych słów i powtórz je na głos.

 

Zad. 2 str. 80 – Przerysuj tabelkę z zadania do zeszytu, następnie przepisz czasowniki z zadania 1 i utwórz od nich rzeczowniki poprzez dodanie przyrostka -ion lub -ment. Skorzystaj do pomocy ze słownictwa na stronie 125 w podręczniku.

 

Zad. 4 str. 80 – Uzupełnij zdania rzeczownikami z tabelki z zadania 2.

 

Zad. 6 str. 80 – Posłuchaj nagrania oraz spójrz na obrazki, następnie wybierz odpowiednie wyrazy tak, aby otrzymać prawidłowe zdania.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 10 str. 45 – Uzupełnij zdania słowami z ramki.

 

Zad. 11 str. 45 – Przeczytaj zdania, a następnie wstaw w luki odpowiednie słowa z ramki tak, aby zdania były poprawne.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 5 str. 80 w podręczniku – Uzupełnij pytania rzeczownikami z zadania 2, a następnie odpowiedz na powstałe pytania.

 

Zad. 7 str. 80 w podręczniku – Posłuchaj jeszcze raz nagrania z zadania 6, a następnie napisz czy podane zdania 1-4 są prawdziwe lub fałszywe.

 

 

 20.04.2020 r.

 

Temat: Reading: Online film magazine - The Future of Film. Rozumienie wypowiedzi pisemnych: artykuł dotyczący przyszłości kina.

 

Jeśli nie znacie jakichś słów z tekstu, proszę skorzystać ze słownika.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

Zad. 1 str. 77 – Przeczytaj tekst szybko, a następnie wybierz poprawną odpowiedź.

 

 

Zad. 2 str. 77 – Przeczytaj tekst jeszcze raz oraz posłuchaj nagrania. Następnie odpowiedz na pytania.17.04.2020 r.

 

Temat: Vocabulary: Films. Wprowadzenie słownictwa: świat filmu.

 

Tłumaczenie słownictwa potrzebnego do lekcji znajduje się na stronie 125 w podręczniku i jest zatytułowane "Films".

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 76 – Posłuchaj nagrania i powtórz na głos wymowę słownictwa. Następnie połącz słownictwo z obrazkami 1-14.

 

Zad. 3 str. 76 – Uzupełnij luki w zdaniach słowami z zadania 1 tak, aby były one poprawne.

 

Zad. 4 str. 76 – Dopasuj cztery słowa/frazy z zadania 1 do podanych opisów.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 44 – Uzupełnij słowa brakującymi samogłoskami.

 

Zad. 3 str. 44 – Dopasuj słowa do definicji.

 

Zad. 4 str. 44 – Uzupełnij frazy słowami z ramki.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 5 str. 76 w podręczniku – Posłuchaj rozmowy Isabel i Xavi. Jakie są ich ulubione filmy? Dlaczego?

 

Zad. 5 str. 44 w ćwiczeniach – O czym mówią ci ludzie? Zaznacz w kółko prawidłowe słowa.

 

 

Zad. 6 str. 44 w ćwiczeniach – Uzupełnij zdania słowami z ramki tak, aby były poprawne.7.04.2020 r.

 

Temat: Unit 6 Progress Check.

 

Lekcja sprawdzająca wiedzę z rozdziału 6.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 71 – Uzupełnij zdania wyrazami z ramki tak, aby otrzymać prawidłowe zdania.

 

Zad. 2 str. 71 – Połącz przymiotniki ze swoimi ekstremalnymi odpowiednikami w pary.

 

Zad. 3 str. 71 – Past simple czy present perfect? Wybierz spośród podanych par wyrazy w pasującym czasie.

 

Zad. 4 str. 71 – Uzupełnij zdania w prawidłowym czasie: past simple lub present perfect.

 

Zad. 5 str. 71 – Wybierz z podanej pary wyrazów odpowiednie słowo tak, aby zdanie było prawidłowe.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 6 str. 71 w podręczniku – Wybierz poprawny wyraz/fraze tak, aby zdania były prawidłowe. Po wykonaniu zadania sprawdź czy miałeś/aś rację poprzez odsłuchanie nagrania 2.18.

 

Zad. 1 str. 43 w ćwiczeniach – Zaznacz w kółko prawidłowy wyraz/frazę.6.04.2020 r.


Temat: Grammar: quantity. Stosowanie określeń ilości z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.

Zagadnienie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych pojawia się na lekcjach języka angielskiego od kilku lat, teraz skupiamy się głównie na określeniach ilości które również w większości już się pojawiały.


Przydatne słowa/frazy: 

Countable nouns – rzeczowniki policzalne (C)

Uncountable nouns – rzeczowniki niepoliczalne (U)

A lot of – dużo, wiele – używamy w zdaniach każdego rodzaju.

Some – kilka, trochę, jakieś – używamy z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi w zdaniach twierdzących.

A few – kilka – używamy głównie w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi.

A little – mało – używamy głównie w zdaniach twierdzących z rzeczownikami niepoliczalnymi.

Many – dużo – stosujemy jedynie z rzeczownikami policzalnymi w zdaniach przeczących i pytających.

Much – dużo – stosujemy jedynie z rzeczownikami niepoliczalnymi w zdaniach przeczących i pytających.

Any – jakiś, jakikolwiek, żadnych – stosujemy zarówno z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi w zdaniach przeczących i pytaniach.

How much – ile? - stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi w pytaniach.

How many – ile? - stosujemy z rzeczownikami policzalnymi w pytaniach.

Zadania do wykonania w podręczniku:

Zad. 9 str. 65 – Uzupełnij zdania słowami z tabelki aby wszystkie były poprawne gramatycznie.
Zad. 10 str. 65 – Z podanych par wyrazów wybierz odpowiedni tak, aby zdania były poprawne gramatycznie.
Zad. 11 str. 65 – Przetłumacz słowa z nawiasów na język angielski.

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

Zad. 9 str. 41 – Pogrupuj rzeczowniki na policzalne oraz niepoliczalne.
Zad. 11 str. 41 – Zaznacz w kółko poprawne słowa.

Zadania dodatkowe:

Zad. 10 str. 41 w ćwiczeniach – Uzupełnij pytania słowami much lub many a następnie odpowiedz na nie.
Zad. 12 str. 41 w ćwiczeniach – Uzupełnij zdania słowami: much, many, a little lub a few.
Zad. 12 str. 65 w podręczniku – Uzupełnij pytania poprawnymi słowami a następnie odpowiedz na nie.
 

 Zadanie na ocenę:

Opisz w około 100 słowach swoją podróż/wycieczkę do jakiegoś miejsca.

Prace proszę wysyłać na mój email: k.chrustowski@psp3jl.pl


 3.04.2020 r.
 
Temat: Grammar: Present Perfect and Past Simple. Różnice w stosowaniu czasów present perfect i past simple.

Poznaliście już zarówno czas Past Simple, jak i Present Perfect. Teraz musicie wiedzieć w jakich sytuacjach korzystamy z którego. Pomocna będzie w tym wypadku strona: www.etutor.pl/blog/232/Present_Perfect_czy_Past_Simple_-_ktorego_czasu_uzyc.html

Zadania do wykonania w podręczniku:

Zad. 3 str. 64 – wybierz odpowiednie słowa tak, aby powstał prawidłowy czas.
Zad. 4 str. 64 – Przy pomocy podanych słówek stwórz zdania w czasie present simple lub present perfect. Słowa są już ułożone w odpowiedniej kolejności, trzeba odpowiednio odmienić czasownik lub dodać brakujące słowa. Należy zwrócić szczególną uwagę na kluczowe słowa które pozwalają nam stwierdzić w jakim czasie powinni być to zdanie (Na przykład "last summer" oznacza "w zeszłe lato". Jeśli mamy podaną datę z przeszłości jak w tym przypadku stosujemy czas past simple.).

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

Zad. 3 str. 40 – zaznacz kółkiem odpowiednie wyrazy tak, aby stworzyć prawidłowo gramatycznie zdanie.
Zad. 5 str. 40 – uzupełnij zdania czasownikiem w formie past simple lub present perfect.
Zad. 6 str. 40 – utwórz pytania w czasie past simple lub present perfect. Wyrazy są już w odpowiedniej kolejności, należy odmienić czasownik w odpowiedniej formie lub dodać brakujące wyrazy.

Zadania dodatkowe:

Zad. 5, 6 str. 64 w podręczniku
Zad. 4, 7, 8 str. 40-41 w ćwiczeniach  

31.03.2020 r.


Temat: Culture Reading: Culture Shock. Lekcja kulturowa na temat zjawiska szoku kulturowego.

Zadania do wykonania w podręczniku:

Zad. 1 str. 69 – Zastanów się gdzie mogły zostać zrobione zdjęcia przedstawione na stronie 69 w podręczniku.
Zad. 2 str. 69 – Przeczytaj oraz odsłuchaj tekst, sprawdź czy prawidłowo odpowiedziałeś na zadanie 1.

Zad. 3 str. 69 – Przeczytaj tekst jeszcze raz a następnie uzupełnij luki w zdaniach jednym lub dwoma słowami.
Zad. 4 str. 69 – Który tekst (A lub B)...
1. zawiera czyjąś osobistą opinie?

2. prawdopodobnie odnalazłbyś w gazecie?

3. jest troszkę formalniejszy?

Zadania dodatkowe w podręczniku: 

Zad. 5 str. 69 – Jakie jedzenie oraz zwyczaje mogą być czymś nowym dla turystów odwiedzających Polske?

Zad. 6 str. 69 – Czy kiedykolwiek doznałeś/aś szoku kulturowego? Gdzie pojechałeś/aś? Co cię zszkokowało? Jak się wtedy czułeś/aś?

Odpowiedzi na zadania dodatkowe oczywiście zapisujemy po angielsku. 30.03.2020 r.


Temat: Writing: a description of a journey. Wypowiedź pisemna: relacja z podróży.

Zadania do wykonania w podręczniku:

Zad. 1 str. 68 – przeczytaj i posłuchaj tekst źródłowy. Poukładaj wydarzenia w chronologicznej kolejności.

Zad. 2 str. 68 – przy pomocy linkers – wyrazów łączących, uzupełnij zasadę korzystania z nich.

a) – wyraz który pokazuje nam początek wydarzenia.

b) – wyrazy które pokazują kolejność wydarzeń.

c) – wyraz który pokazuje koniec wydarzenia.

W razie potrzeby proszę skorzystać ze słownika w celu przetłumaczenia słówek.

Zad. 3 str. 68 – wybierz z podanej pary odpowiednie słowo, które sprawi, że zdania będą poprawne.

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

Zad. 3 str. 42 – wybierz poprawne słowo tak, aby zdanie było poprawne. Zadanie jest podobne do zadania 3 ze strony 68 w podręczniku.

Zadania dodatkowe:

Zad. 4 str. 42 w ćwiczeniach – odpowiadając na pytania w zadaniu uzupełnij tekst poniżej. Następnie wybierz poprawne wyrazy łączące.
 

Wszelkie nagrania potrzebne do wykonania zadań znajdują się na stronie: 
 

 www.macmillan.pl/strefa-ucznia


 27.03.2020 r.

Temat: SpeakingTalking about a journey / At the station. Wypowiedź ustna: rozmowa na temat podróży.

Zadania do wykonania w podręczniku: zad. 1, 2 str. 67

Zadanie 1 polega na wysłuchaniu/przeczytaniu tekstu źródłowego a następnie odpowiedź na pytanie zawarte w poleceniu. Zadanie 2 polega na wybraniu jednej z dwóch alternatywnych sytuacji (lub wymyślenie swojej) a następnie podmienieniu słów na niebiesko w tekście źródłowym na nasze, odpowiadające scenariuszowi który wybraliśmy. Proszę o zapisanie dialogu w zeszytach a następnie przeczytanie go na głos w celu treningu wymowy.


Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowych zadań w celu utrwalenia materiału może wykonać następujące:

Zadania do wykonania w ćwiczeniach: zad. 1, 2 str. 42

Pojawiają się w nim bardzo podobne dialogi w których trzeba wpisać brakujące słowa z tabelki. Należy wzorować się na tekście oryginalnym z podręcznika.

 

Wszelkie nagrania potrzebne do wykonania zadań znajdują się na stronie: www.macmillan.pl/strefa-ucznia

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free