Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 5d

25.06.20r. VD lekcja I.
Temat lekcji: "Weddings."

Przeczytam tekst o ślubach na świecie i przećwiczę czytanie ze zrozumieniem, wypiszę nowe słowa do zeszytu i zapiszę ich znaczenie (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf związane ze słownictwem ślubnym (materiał do zajęć 2). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Napiszę w zeszycie osiem zdań jako odpowiedź na pytania: „
Have you ever been to a wedding? What do people wear at weddings? What do people eat at weddings?”.

http://www.onestopenglish.com/skills/reading/pdf-content/reading-lessons-weddings-reading-text-elementary/154079.article

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-weddings-v2.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-weddings-answers-v2.pdf

https://www.diki.pl/

25.06.20r. VD lekcja II.
Temat lekcji: "Collections."
Wysłucham wiersza o ludziach, których hobby to kolekcjonerstwo, przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem oraz zagram w trzy gry utrwalające słownictwo (materiał do zajęć 1). Wysłucham wiersza jeszcze raz i wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf (materiał do zajęć 2). Obejrzę materiał na temat dziesięciu najbardziej niesamowitych kolekcji (materiał do zajęć 3). W 4–5 zdaniach odpowiem w zeszycie na pytanie: „Have you got a collection?”, “What is it?”, “Why do you collect those things?”, “If not, why do you think other people collect things?”

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/poems/collections 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/poems-collections-worksheet.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=McnyaOyv6-o

https://www.diki.pl/

23.06.20r. VD

Temat lekcji: "Short Stories – Nessie The Loch Ness Monster".

Obejrzę animację o potworze z Loch Ness i przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające zrozumienie filmu (materiał do zajęć 2). Sprawdzę swoje odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Zagram w grę dotyczącą nazewnictwa mitycznych stworzeń w języku angielskim (materiał do zajęć 4). Napiszę w zeszycie odpowiedzi na pytania: „Is there a famous mythical creature that lives in your country? What it is? What does it look like? What does it do?”.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/nessie-the-loch-ness-monster

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-british-tales-nessie-the-loch-ness-monster-worksheet.pdf

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/mythical-creatures

https://www.diki.pl/


09.06.20r. VD
Temat lekcji: "When is your birthday! Daty, miesiące Liczebniki porządkowe."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  98 i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów/zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  108 (Vocabulary summary).

Wypisz i przetłumacz w zeszycie słowa z kategorii ‘months of the year’oraz ‘ordinal numbers’- liczebniki porządkowe.

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony  70  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

3 Przeczytaj tekst na stronie  99  i wykonaj zadanie 5 na str. 99.

Książka ucznia

 

4 Posłuchaj nagrania do zadania  3 na stronie  98  i wykonaj zadanie do niego.

Zad. 2, str. 98 (wyjaśnienie) zapisz to proszę w zeszycie! ZAPAMIĘTAJ!

1.      –st, -nd, -rd, -th.

2.      First, second, third.

3.      Fifth, ninth, twelfth, twentieth, thirtieth.

Książka ucznia

 


04.06.20r. VD lekcja I.

Temat lekcji: "Around the world Culture: a profile of an athlete. Lekcja kulturowa na temat wybitnych sportowców".

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 94Zastanów się, która informacja z tekstu jest dla Ciebie najciekawsza.

Zapisz i przetłumacz słowa w zeszycie: back- plecy, charity- organizacja charytatywna, lightning bolt- błyskawica.

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadania: 2, 3 na stronie 94Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Książka ucznia

 

 

 


 
Dla chętnych

Wykonaj zadanie Discover more! na stronie 94.

Wykonaj zadanie 1 ze strony 68  w zeszycie ćwiczeń.

Książka ucznia

 Zeszyt ćwiczeń

 

 


04.06.20r. VD lekcja II.
Temat lekcji: "Revision Workout 7, powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania 
Unit 7 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 5 – Grammar App – Unit 7, Lesson 2,

- Brainy 5 – Grammar App – Unit , Lesson 4.

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

 

3 Wykonaj 2 dowolne zadania ze strony 95.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 69, jedno z sekcji Vocabulary & Speaking i jedno z sekcji Grammar.

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych 

- Wykonaj dowolne zadania interaktywne w Unit  7.

 

 
- Wykonaj jeden z dwóch projektów gramatycznych ze strony 97 (Grammar summary) i prześlij do mnie J

 

Student’s Practice Kit>Units

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

Książka ucznia

 


02.06.20r. V D.
Temat lekcji: "A day out. Wycieczka: wyjazd na imprezę sportową."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  93. Następnie przeczytaj dialog na głos.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  na stronie 93- przeczytaj dialog, uzupełnij go poprawnymi zdaniami a-c.

Książka ucznia

 

3 Wykonaj zadanie  2 na stronie  93- irregular verbs (czerwona tabelka) zapisz w zeszycie przeszłe formy czasowników nieregularnych (Past Simple),

buy- bought, catch- caught… etc…

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  67 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

5 Wykonaj zadanie  Unit 7 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets


Dla chętnych 
 

Zadanie 3, str. 93.

Książka ucznia28.05.20r. VD lekcja I.
Temat lekcji: "Sporty Sue 7 – Congratulations, Sue! Historyjka obrazkowa."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj zadanie 1 ze strony  1  w książce ucznia, str. 90. Odpowiedz na pytanie w zeszycie: Is Sue happy at the end? Why (not)?

Przeczytaj, przetłumacz, zapisz, zapamiętaj J wyrazy i zwroty ze str. 90, Glossary/Useful J

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Obejrzyj filmik Brainy 5 – Grammar App – Unit , Lesson 4.

 

Student’s Practice Kit>Videos

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

3 Wykonaj jedno z zadań w książce ucznia w części Grammar Practice, strona 91.

Proponuję zadanie 3. Wypiszcie proszę do zeszytu formy przeszłe czasowników w Past Simple.

  

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony 65 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń


28.05.20r. VD lekcja II.
Temat lekcji: "Train your brain 7Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności."

 

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji 1–4 . W tym celu wykonaj zadania  Unit 7 w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1-4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

Brainy 5 – Grammar App – Unit  , Lesson 2,

- Brainy 5 – Grammar App – Unit  , Lesson 4.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania z książki ucznia (strona 92) i z zeszytu ćwiczeń (strona 66).

Książka ucznia/ Zeszyt ćwiczeń

 

 

 


Dla chętnych
 (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 92) i z zeszytu ćwiczeń (strona 66).

 

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Rozwiąż ćwiczenia, których jeszcze nie zrobiłeś i zagraj w dowolne gry z lekcji 1–4.

 

W książce ucznia sugeruję zadania: 1, 2, 3, 6 J z ‘naciskiem’ na 2 i 6 J

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 26.05.20r. VD
Temat lekcji: "We love sports. Wydarzenia sportowe."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  88 ) i ułóż trzy podobne zdania (przeczenia w Past Simple).

Książka ucznia

 

2 Wykonaj zadanie 1 na stronie  89.

Posłuchaj, powtórz, dopasuj, zapisz w zeszycie, przetłumacz, znowu przeczytaj na głos i??? zapamiętaj J

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Wykonaj zadanie 2 na stronie  89 w książce ucznia.

Event (wydarzenie), Place (miejsce), Person (osoba)- dopisz słowa z zadania 1 do odpowiednich kategorii.

 

4 Wykonaj zadanie 3- uzupełnij zdania słowami z zadania 1 w formie pojedynczej lub mnogiej, jak tworzymy liczbe mnogą rzeczownika?? Tak jest! Dodając –s lub –es J

 

5 Wykonaj zadanie 4- słuchanie ze zrozumieniem.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  64 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

 


21.05.20r. VD lekcja I.

Temat lekcji: "I didn’t watch it. Wypowiadanie się na temat czynności i wydarzeń z przeszłości."

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wymień 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego spróbuj:

- zrobić dodatkowe (wybrane przez Ciebie) zadanie z zeszytu ćwiczeń strona  62 ,

- wykonać zadanie  Unit  7 w aplikacji Quizlet.

Zeszyt ćwiczeń

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2 Wykonaj zadanie 1 ze strony 88 w książce ucznia.

Jakie programy obejrzeli Max i Sarah? Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Przeczytaj dialog na głos kilka razy J

 

Zapisz w zeszycie przeszłą formę czasowników regularnych, które jak tworzymy?.... Tak jest! Dodajemy końcówkę –ed J watch- watched, like- liked, study- studied (jeśli czasownik kończy się –y zamieniamy  ‘y’na ‘i’ dodajemy –ed, czyli study- studied

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Obejrzyj filmik Brainy 5 – Grammar App – Unit , Lesson 2.

 

W czasie Past Simple w zdaniach przeczących dodajemy

did not= didn’t. Czasownik główny jest zawsze w formie podstawowej (bez końcówki –ed) eg. I didn’t watch a film.

Wykonaj zadanie 3 na str 88 w Książce Ucznia, zapisz zdania w zeszycie.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C

 4 Wykonaj  zadanie 2 z książki ucznia ze strony 88 i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie 97 (Grammar summary).

 Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony  63.

Zeszyt ćwiczeń21.05.20r. VD lekcja II.
Temat lekcji: "Past Simple". More practice.

Moi Drodzy 
Utrwalamy czas Past Simple, odmianę czasowników regularnych do których dodajemy końcówkę -ed oraz przeczenia w tym czasie, czyli didn't plus bezokolicznik, eg. "We didn't listen to the radio programme."

Bardzo Was proszę o zrobienie karty pracy na ocenę (ZZ3) którą prześlę wiadomo jak  Zdjęcie zrobionej karty prześlijcie proszę do mnie w przyszłym tygodniu (do piątku 29 maja).

Wypiszcie do zeszytu wszystkie możliwe czasowniki regularne do zeszytu, które pojawiły się w Unit 7 Lesson 2 w podręczniku jak i w zeszycie ćwiczeń, zapiszcie ich odmianę, przy każdym napiszcie przeczenie,
eg. dance- danced- didn't dance.

Wykonajcie dwa zaległe zadania z książki ucznia ze str. 88 oraz z zeszytu ćwiczeń ze strony 63.

HAVE A NICE DAY 

19.05.20r. VD
Temat lekcji: "60 seconds! Telewizja i inne media."

Lekcja 1 – Vocabulary

Cel lekcji: wprowadzenie nowego słownictwa
Zadania obowiązkowe: zadanie 1, przynajmniej jedno zadanie z tekstem, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 86 i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów/zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie  96 (Vocabulary summary).

Wypisz do zeszytu słownictwo: television and other media i przetłumacz proszę.

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony 62 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

3 Przeczytaj tekst na stronie 86 i wykonaj zadanie.

Książka ucznia

 

4 Posłuchaj nagrania do zadania na stronie  87 i wykonaj zadanie do niego.

Książka ucznia

 

 
Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

- Posłuchaj i powtórz Phonics Rap. Poćwicz rapowanie a potem nagraj swoje wykonanie i prześlij je do mnie e-mailem jeśli chcesz J

 

 

 

- Wykonaj zadania interaktywne do lekcji 1, rozdział 7.

- Wykonaj zadanie  Unit 7 w aplikacji Quizlet.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-uczniaStudent’s Practice Kit

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets14.05.20r. VD lekcja I.

Temat lekcji: "Let’s check. Units 5-6. Ćwiczenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia i tworzenia krótkich tekstów użytkowych."

Let’s check! (co 2 rozdziały)
Cel lekcji: powtórzenie ostatnich dwóch rozdziałów
Zadania obowiązkowe8 dowolnie wybranych zadań z książki ucznia lub z zeszytu ćwiczeń ze stron Let’s check, w tym co najmniej jedno ćwiczenie na czytanie i jedno na słuchanie

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj 4 dowolnie wybrane zadania ze stron Let’s check (strony 84-85 ), w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie. Staraj się wybrać zadania z różnych sekcji (Vocabulary, Grammar itd.).

 

Książka ucznia

 

2 Wykonaj 4 dowolnie wybrane zadania ze stron Let’s check w zeszycie ćwiczeń (strony 60-61), w tym co najmniej jedno na czytanie lub na słuchanie. Staraj się wybrać zadania z różnych sekcji (Vocabulary, Grammar itd.).

 

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych

Wykonaj jedno zadanie z części Writing z książki ucznia lub zeszytu ćwiczeń.

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Na ocenę 

Wyślij do mnie e-mailem rozwiązanie zadania dla chętnych, nie później niż do 22 maja.

14.05.20r. VD lekcja II.
Temat lekcji: "Let's Check once again. Units 5-6."

Moi Drodzy 
Zatrzymujemy się na chwilę przy podsumowaniu działów 5-6. Proponuję przejrzeć na spokojnie te dwa działy, powtórzyć słownictwo, przeczytać wyrażenia na głos, obejrzeć wszystkie filmiki związane z lekcjami w tych działach. Jednym słowem UTRWALIĆ WIEDZĘ 

Proszę wykonać dwa zadania, które nie zostały zrobione na str. 84-85 w podręczniku oraz to samo na str. 60-61 w zeszycie ćwiczeń, dobrze?  Łapcie oddech przed kolejnym działem.


12.05.20r. VD 
Temat lekcji: "Revision Workout 6. Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 6."

Lekcja 8 – Revision Workout
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z rozdziału 6
Zadania obowiązkowe: cztery wybrane zadania powtórkowe: 2 zadania z książki ucznia i 2 zadania z zeszytu ćwiczeń.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 5 – Grammar App – Unit  6 , Lesson 2,

- Brainy 5 – Grammar App – Unit  6  , Lesson 4.

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

 

3 Wykonaj 2 dowolne zadania ze strony  81.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 51 , jedno z sekcji Vocabulary & Speaking i jedno z sekcji Grammar.

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj dowolne zadania interaktywne w Unit 6.

 

 
Wykonaj jeden z dwóch projektów gramatycznych ze strony 83 (Grammar summary).

 

 

Książka ucznia

 07.05.20r. VD, lekcja I.
Temat lekcji: "Sporty Sue: Episode 6 – I was in a hot-air balloon! Historyjka obrazkowa."
Lekcja 4 – Grammar 2
Cele lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej, powtórzenie słówek z lekcji 3
Zadania obowiązkowe: komiks (czytanie i słuchanie), wideo Grammar App, jedno zadanie Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń
Dodatkowe materiały do wysłania uczniom: dla chętnych, karta pracy, Unit 6 lesson 4.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wykonaj zadanie 1 ze strony  76  w książce ucznia.

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Who does Sue interview? Z kim Sue przeprowadza wywiad J ?Kim jest ta osoba?

Następnie, wypisz, przetłumacz słowa i zwroty ze str. 76 (Glossary, Useful) Strona pomocnicza przy tłumaczeniu 82.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Obejrzyj filmik Brainy 5 – Grammar App – Unit Lesson 4.

 

Student’s Practice Kit>Videos

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

3 Wykonaj jedno z zadań w książce ucznia w części Grammar Practice, strona  77 

Pytania w czasie Past Simple z czasownikiem ‘be’ i krótkie odpowiedzi tworzymy stawiając na pierwszym miejscu was lub were, później osoba i dalsza część zdania J

Was I in the taxi? Yes, I was. No, I wasn’t.

Was she, he, it in the taxi? Yes, she, he, it was.No, she, he, it wasn’t.

  

Książka ucznia


Student’s Practice Kit>Videos

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

4 Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony 55 w zeszycie ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń


Dla chętnych

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.

Dziennik elektroniczny


07.05.20r. VD, lekcja II.
Temat lekcji: "In a clothes shopDialogi w sklepie odzieżowym."

Lekcja 6 – Speaking
Cel lekcji: zwroty przydatne w życiu codziennym, wprowadzenie nowego słownictwa
Zadania obowiązkowe: Vocabulary presentation wprowadzające nowe słówka, jedno zadanie wymagające uzupełnienia / układania dialogu (z książki ucznia lub z zeszytu ćwiczeń)

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  79Następnie przeczytaj dialog na głos.

Wypisz i przetłumacz zwroty ze słowniczka, str. 82, kategoria ‘In a clothes shop’.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  2  z części Vocabulary presentation na stronie  79.

1 M- medium, 2L- large, 3XS- extra small, 4S- small, 5XL- extra large, 6M- medium.

Książka ucznia

 

3 Wykonaj zadanie  4  na stronie  79.

Smaller- mniejsze, bigger- większe, cheaper- tańsze, more expensive- droższe.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  57  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

5 Wykonaj zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets


5.05.20r. VD
Temat lekcji:
 "A taxi is more expensive than a coachŚrodki transportu."

Lekcja 3 – Vocabulary 2.
Cele lekcji: wprowadzenie słownictwa, powtórzenie struktury gramatycznej z lekcji 2
Zadania obowiązkowe: zadania 1, 2, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie jedno zdanie z ramki Grammar App z poprzedniej lekcji (strona  74 ) i ułóż jedno podobne zdanie, np. o kimś z Twojej rodziny.

Książka ucznia

 

2 Wykonaj zadanie 1 na stronie 75. Posłuchaj nagrania, powtórz słowa, zrób tabelkę w zeszycie (land, air, water) czyli transport: lądowy, powietrzny, wodny i uzupełnij tabelkę słowami z tego zadania. Wyrazy proszę przetłumaczyć.

 

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Wykonaj zadanie 2 na stronie  75  w książce ucznia.

Prepositions (1)on, (2) by, (3) in- przyimki- słowa używane przed rzeczownikami. Zrób mapę myśli w zeszycie.

 

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie  54  w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

 Dla chętnych
 (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Wykonaj zadania interaktywne do Unit  6 Lesson 3.

 

 

Wykonaj zadanie  Unit 6 Lesson 3 w aplikacji Quizlet.

Student’s Practice Kit > Units

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

 
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

 30.04.20r. VD lekcja I.
Temat lekcji: "My town. Sklepy w moim mieście."

Lekcja 1 – Vocabulary Unit 6.

Cel lekcji: wprowadzenie nowego słownictwa

Zadania obowiązkowe: zadanie 1, przynajmniej jedno zadanie z tekstem, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń utrwalające słownictwo

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie 72 i powtórz słowa/zwroty. Następnie wykonaj polecenie do zadania. Jeżeli nie rozumiesz słów/zwrotów, sprawdź ich znaczenie w słowniczku na stronie 82 (Vocabulary summary).

 

Książka ucznia, nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj dwa dowolne zadania ze strony 52 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

3 Przeczytaj tekst na stronie 73 i wykonaj zadanie.

Książka ucznia

 

4 Posłuchaj nagrania do zadania 3  na stronie 73  i wykonaj zadanie do niego.

Książka ucznia

 

 
Dla chętnych (proszę wybrać dowolną liczbę zadań)

Posłuchaj i powtórz Phonics Rap2.33 na str. 73. Poćwicz rapowanieJ

 

Wykonaj zadania interaktywne do lekcji 1, rozdział 6.

 

Wykonaj zadanie Unit 6 w aplikacji Quizlet.

Książka ucznia, nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 
Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets


30.04.20r. VD lekcja II.
Temat lekcji: „ I was at Camden MarketOdwiedzanie sklepów.”

Lekcja 2 – Grammar
Cel lekcji: wprowadzenie struktury gramatycznej, powtórzenie słówek z lekcji 1
Zadania obowiązkowe: wideo Grammar App, tekst Grammar Presentation, jedno zadanie Grammar Practice w książce ucznia, dwa zadania z zeszytu ćwiczeń
Dodatkowy materiał: karta pracy, Unit 6 lesson 2

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Wymień 4 słówka/zwroty, które pamiętasz z poprzedniej lekcji. Jeżeli nie pamiętasz żadnego spróbuj:

- zrobić dodatkowe (wybrane przez Ciebie) zadanie z zeszytu ćwiczeń strona  52 oraz Quick Check w książce ucznia, str. 74. Wypisz proszę słowa do zeszytu i przetłumacz.
- wykonać zadanie  Unit 6  w aplikacji Quizlet.

Zeszyt ćwiczeń/ Książka ucznia

 

 

 

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2 Wykonaj zadanie 1 ze strony  74  w książce ucznia.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

3 Obejrzyj filmik Brainy 5 – Grammar App – Unit  6 , Lesson 2.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C

4 Wykonaj jedno dowolne zadanie z książki ucznia ze strony 74  i zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. Jeżeli masz problem z zadaniami, przeczytaj wyjaśnienia gramatyczne na stronie  83 (Grammar summary).

Forma przeszła  czasownika ‘be’ w Past Simple.

Forma twierdząca was (stosowana do osób: I, he, she, it) i were do osób (you, we, they).

Forma twierdząca wasn’/ weren’t.

Książka ucznia

 

5 Wykonaj dwa dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń ze strony 53.

Zeszyt ćwiczeń

 

Dla chętnych

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej w załączniku.

Dziennik elektroniczny

Plusy za aktywność J
Zrób zdjęcie dwóch dowolnych zadań, które zrobiłeś/zrobiłaś podczas ostatnich dwóch lekcji i wyślij je do mnie nie później


28.04.20r. VD

Temat lekcji: "Revision Workout 5powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 5."

Lekcja 8 – Revision Workout
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z rozdziału 5.
Zadania obowiązkowe: cztery wybrane zadania powtórkowe: 2 zadania z książki ucznia i 2 zadania z zeszytu ćwiczeń.

Przed lekcją przygotujksiążkę ucznia, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem do Internetu.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Przypomnij sobie nowe słówka z tego rozdziału. Wykonaj zadania z rozdziału w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2 Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z tego rozdziału. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

- Brainy 5 – Grammar App – Unit ,Lesson 2,

- Brainy 5 – Grammar App – Unit ,Lesson 4.

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

 

3 Wykonaj 2 dowolne zadania ze strony 69.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj 2 dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń na stronie 51, jedno z sekcji Vocabulary & Speaking i jedno z sekcji Grammar.

Zeszyt ćwiczeń

 


Dla chętnych 
(proszę wybrać dowolną liczbę zadań)
 

- Wykonaj dowolne zadania interaktywne w Unit 5.- Wykonaj pozostałe zadania w podręczniku, str. 69 i w zeszycie ćwiczeń, str. 51.

- Wykonaj jeden z dwóch projektów gramatycznych ze strony 71 (Grammar summary).

 

Student’s Practice Kit>Units

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/


Książka ucznia, zeszyt ćwiczeń

 23.04.20r. VD lekcja 1.
Temat lekcji: “Train your brain 5. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności.”

Lekcja 5 – Train your brain!
Cel lekcji: powtórzenie słownictwa i gramatyki z lekcji 14
Zadania obowiązkowe: cztery zadania: 2 z książki ucznia i 2 z zeszytu ćwiczeń.
Przed lekcją przygotuj: książkę ucznia, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem do Internetu.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1. Przypomnij sobie nowe słówka z lekcji
1–4 . W tym celu wykonaj zadania Unit 5 At school  w aplikacji Quizlet.

https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

2. Przypomnij sobie nowe struktury gramatyczne z lekcji 1-4. W tym celu obejrzyj dwa filmiki:

Brainy 5 – Grammar App – Unit  5 ,
 Lesson 2.

- Brainy 5 – Grammar App – Unit  5  , Lesson 4.

 

 

Student’s Practice Kit > Videos

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 LUB

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDee6s2yAuvt_Q5QwzSEEbQGpFhG2eV5C   

 

3. Wykonaj dwa zadania z książki ucznia (1 i  2) strona 66 i z zeszytu ćwiczeń (1, 2) strona 48.

Książka ucznia/ zeszyt ćwiczeń

 


*Dla chętnych 

Wykonaj pozostałe zadania z książki ucznia (strona 66) i z zeszytu ćwiczeń (strona 48).

 

Książka ucznia

Zeszyt ćwiczeń

 

Rozwiąż ćwiczenia, których jeszcze nie zrobiłeś i zagraj w dowolne gry z lekcji 1–4.

 

 

 

Student’s Practice Kit

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/pl/project/brainy/

 

 

Na ocenę J

Wybierz jedno zadanie z zeszytu ćwiczeń, które podobało Ci się najbardziej. Zrób zdjęcie uzupełnionego zadania i wyślij je do mnie nie później niż do 28 kwietnia 20r.

23.04.20r. VD lekcja 2.
Temat lekcji: "At school: szkolne reguły."

Cel lekcji: zwroty przydatne w życiu codziennym, wprowadzenie nowego słownictwa
Zadania obowiązkowe: zadanie 1, zadanie Vocabulary presentation wprowadzające nowe słówka, jedno zadanie wymagające uzupełnienia / układania dialogu (z książki ucznia lub z zeszytu ćwiczeń)

Przed lekcją przygotuj:  książkę ucznia,zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, komputer lub telefon z dostępem  do Internetu.

Co mam zrobić?

Gdzie to znajdę?

1 Posłuchaj nagrania do zadania 1 na stronie  67. Następnie przeczytaj dialog na głos, przetłumacz.

Książka ucznia

nagrania: Strefa ucznia

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

2 Wykonaj zadanie  2  z części Vocabulary presentation na stronie 67.

Zapisz w zeszycie, zwróć uwagę na pisownię przeczenia w czasowniku ‘mustN’t!

***you must- musisz                            

****you mustN’t- nie wolno Ci!!

 

Książka ucznia

 

3 Wykonaj zadanie  3  na stronie 67.

Książka ucznia

 

4 Wykonaj dwa dowolne zadania na stronie 49 w zeszycie ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń

5 Wykonaj zadanie w aplikacji Quizlet. Unit 5 At School

https://quizlet.com/pl/420913689/unit-5-at-school-flash-cards/

*Dla chętnych: nagraj siebie jak czytasz dialog z lekcji. Nagrania NIE wysyłasz do mnie, spokojnie21.04.20r. VD 
Temat lekcji: 
“Czasy: Present Simple i Present Continuous.”

Dzisiaj
 porównamy czasy Present Simple (teraźniejszy prosty) oraz Present Continuous (teraźniejszy ciągły)

Czynności wykonywane regularnie? Tak jest- czas Present Simple. I get up at 7 am every day.


Czynności wykonywane w danej chwili? 
Oczywiście- czas Present Continuous. It’s 7 am. I’m getting up.

Przejdźcie,
 proszę do podręcznika, str. 71- tabelka zielono-niebieska- jest tam porównanie tych dwóch czasów, proszę zrobić notatkę w zeszycie. Proszę wypisać typowe wyrażenia dla tych czasów, pamiętając w jakim miejscu w zdaniu występują? Na początku czy na końcu?


I’m going to school now. She isn’t listening right now. (PC)

I’m never late for school. She always studies hard.  They walk to school three days a week. (PS)

Podręcznik, str. 65. Zad. 3
- wybieramy prawidłowy wyraz w odpowiednim czasie. Przepisujemy całość do zeszytu zaznaczając wybrane odpowiedzi na kolor żółty oraz wyrażenia, które określają dany czas na kolor zielony.

Otwórzcie
 zeszyt ćwiczeń na str. 47- najpierw robimy zad. 1 i 2, następnie utrwalamy materiał z poprzedniej lekcji i robimy zad. 1, 2, 3 na str. 46.

GRAMMAR APP. BARDZO WAŻNY FILMIK! OPIS CZASÓW PRESENT SIMPLE & PRESENT CONTINUOUS

https://www.youtube.com/watch?v=lfclW6ESe5U&t=24s

LINK DO ĆWICZEŃ INTERAKTYWNYCH
https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=present+simple+present+continuous

 GOOD LUCK J


16.04.20r. VD lekcja 2.

Temat lekcji: “Sporty Sue: Episode 5 – Sue isn’t listening! Historyjka obrazkowa.”


Zbliżamy się do porównania czasów Present Simple & Present Continuous- wprowadzeniem do tego tematu będzie dzisiejsza historyjka obrazkowa, którą doskonale znacie
J

Dzisiaj Wasza ulubiona Sue, która ponownie znajdzie się w tarapatach J co tym razem? J

Posłuchajcie historyjki na str. 64. Wypiszcie proszę i przetłumaczcie tabelkę Glossary i Useful- podpowiedzi do uzupełnienia i przetłumaczenia wyrażeń znajdziecie na stronie 70.

Następnie, robimy Quick Check na str. 64, nagranie 2.23- słuchamy pierwszych części nazw przedmiotów, tworzymy słowo, wypisujemy do zeszytu. Usłyszymy „Po…”? „Polish”.

Po wysłuchaniu historyjki odpowiadamy na pytanie, które znajduje się w zad.1 na str. 64. (What is Sue doing in the maths and geography classes today)? Co takiego robi Sue na lekcji matematyki i geografii? 

Podsumowaniem historyjki jest zad.2 na stronie 65- poprawcie zdania związane z Sue.

Przejdźcie proszę do zeszytu ćwiczeń- str. 47, tabelka Useful!

Pozdrawiam,
Ewelina R.D.

16.04.20r. VD lekcja 1.

Temat lekcji: "Maths is more difficult than English. Przedmioty szkolne."

MOI DRODZY J

DZISIAJ ŁAPIECIE ODDECH OD LUBIANEJ PRZEZ WAS GRAMATYKI J J

Podręcznik, str. 70- wypisujemy słownictwo, tabelka 'school subjects'- przedmioty szkolne.

Następnie, wracamy do strony 63,  zad. 1 - odtwarzamy nagranie 2.31- słuchamy- powtarzamy wymowę przedmiotów szkolnych, podpisujemy obrazki odpowiednim słowem z ramki.

W zadaniu 2 na tej samej stronie, rysujemy tabelkę, czytamy krótki opis planu lekcji/zajęć tzw. ‘timetable’, po czym uzupełniamy tabelkę odpowiednim przedmiotem szkolnym.

Kolejnym krokiem jest zadanie 3- posłuchaj pięciu nauczycieli i zapisz nazwy przedmiotów szkolnych.

W zadaniu 4 porównamy przedmioty szkolne, mianowicie:

I think geography is more difficult than history  (geografia jest trudniejsza niż historia)

a dla WAS? Napiszcie proszę 3 zdania porównujące przedmioty szkolne.

Możecie również zaprzeczyć piszącI don’t agree. I think history is the most difficult subject. (Nie zgadzam się, uważam, że historia jest najtrudniejszym przedmiotem).

07.04.20r. VD

Temat lekcji: „Present Continuous. Questions and short answers; wh- questions”.

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy, zmieniając szyk wyrazów- odpowiednią formą czasownika be przestawiamy na początek zdania. Na pytania odpowiadamy używając krótkich odpowiedzi z właściwą formą czasownika be.

Am I working? Yes, I am/ No, I’m not.

Are you working? Yes, you are/ No, you aren’t.

Is he working? Yes, he is/ No, he isn’t.


Podręcznik, str. 71, robimy notatkę ( Present Continuous, questions and short answers).
Podręcznik, str. 62, zad. 5- przykłady 1/ 2/ 5.

Następnie, zajmiemy się pytaniami szczegółowymi czyli wh-questions- pamiętacie, prawda J? Pytania te tworzymy dodając zaimek pytający przed czasownikiem be w odpowiedniej formie:

What are they doing?

What are they working?

Podręcznik, str. 62, zad. 3, przykłady 3 i 4.
Zeszyt ćwiczeń, str. 45- robimy zad. 2/ 3/ Train your brain/.

*Quizlet: https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets

**Obowiązkowo, proszę obejrzeć nagranie Grammar App- link poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=a70BAA_wDc0


02.04.20r. VD Lekcja 1.

                   
Temat lekcji: "They're dancing in the gym! Niezwykły dzień w szkole". 

Present Continuous: zdania twierdzące i przeczące. Czas teraźniejszy ciągły. Używamy, gdy mówimy o tym, co się dzieje teraz lub dziś.
eg. It's 7 am. I'm getting up.
Typowe wyrażenia dla tego czasu to:
now/ right now/ today- występują zazwyczaj na końcu zdania.

Czas ten na pewno jest Wam znany, ponieważ pojawił się już w klasie IVej  Dlatego jest to tylko przypomnienie i utrwalenie materiału 

Na tej stronie znajdziecie bardzo szczegółowy opis budowy, zastosowania i ćwiczeń online w czasie
Present Continuous

 
 https://www.ang.pl/gramatyka/czas/present-continuous#budowa
https://www.youtube.com/watch?v=FfvTWHvVaDk

 

Podręcznik, str. 62- robimy Quick Check- słuchamy, utrwalamy słownictwo.
Podręcznik, str 71- robimy krótką notatkę: zdania twierdzące i przeczące w czasie Present Continuous.
Podręcznik, str. 62- zad. 1/2/3.

Nagrania do zadań znajdziecie na stronie: www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Zeszyt ćwiczeń: str. 45, zad. 1 i 4.

Jeśli nie rozumiecie zadania lub potrzebujecie odpowiedzi, napiszcie. Pomogę. 


Dla chętnych: 
gov.pl zdalne lekcje

Temat: The Present Perfect story – wprowadzenie do czasu Present Perfect

Przeczytam komiks, ponzam nową formę gramatyczną w nim użytą, zastanowię się, kiedy się jej używa.  

https://www.learnwithcomics.com/2014/09/the-present-perfect-story.html
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo

Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga


02.04.20r. VD Lekcja 2.

Temat lekcji: "Czas Present Continuous: zdania twierdzące i przeczące. Ćwiczenia utrwalające".

Moi Drodzy! Utrwalamy wiedzę o czasie teraźniejszym ciągłym!

Materiał poniżej kojarzycie wszyscy:) Tym razem dotyczy Czasu Present Continuous. Proszę obejrzeć ze zrozumieniem  tyle razy ile to możliwe 

https://www.youtube.com/watch?v=fIz4-IJ33Po

Następnie, proszę wykonać ćwiczenia utrwalające, które znajdziecie w linku poniżej:

https://www.ang.pl/cwiczenia/895/present-continuous-budowa

Wysłałam także karty pracy ćwiczeń utrwalających czas Present Continuous (Vulcan)
Karty są Wam znane 


Jeśli nie rozumiecie zadania lub potrzebujecie odpowiedzi, napiszcie. Pomogę. 
Życzę owocnej pracy.
Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga


31.03.20r. VD 

Dzień dobry J

Temat dzisiejszej lekcji: „Places in a school- ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu”.

Proszę utrwalać słownictwo z działu 5.


W podręczniku robimy zadanie 3. Str. 61- uzupełniamy opis szkoły odpowiednimi słowami.

Zadanie 4. Str. 61- czytamy definicje-słowa- tłumaczymy na język polski (piece, top, aim, face down, voucher). Proszę wpisać te słowa wraz z tłumaczeniem do zeszytu.


Zad. 6. Str. 61- ZADANIE OBOWIĄZKOWE NA OCENĘ. Opisz swoją aktualną szkołę lub ‘szkołę marzeń’. Prace proszę przesyłać poprzez dziennik elektroniczny lub na mój adres meilowy: ewelinarembisz@interia.pl

The school has… floors.

On the ground floor,…

On the first flolor,…

On the second floor,…

On the third floor,…

Outside,…


Zeszyt ćwiczeń
, proszę zrobić stronę 44.
Ponadto! bardzo przydatny materiał!          lekcje zdalne gov.pl

Temat: The place where I live

Użycie podstawowych czasów: Present Simple.
https://www.ang.pl/cwiczenia/882/present-simple-zastosowanie

UDOSTĘPNIAM PAŃSTWU I UCZNIOM KILKA BARDZO WAŻNYCH WSKAZÓWEK, ZAKŁADEK, LINKÓW, KTÓRE NA PEWNO UŁATWIĄ PRACĘ Z DZIEĆMI, JAK I UROZMAICĄ NAUKĘ SAMYM DZIECIOM, ZAPEWNIAM.

1.  Materiały do pobrania w Strefie ucznia na macmillan.pl/strefa-ucznia.
Uczniowie znajdą tam nagrania do Książki uczniaZeszytu ćwiczeń oraz Zeszytu przedmiotowego.

2.  Student’s Practice Kit: kod ucznia znajduje się z Zeszycie ćwiczeń. Jest to platforma dla uczniów, na której mogą wykonywać dodatkowe ćwiczenia utrwalające materiał z podręcznika.

3.  Aplikacja Quizlet.

4.  „Grama to nie drama” Arlena Wittto praktyczny przewodnik do nauki angielskiej gramatyki, napisany na luzie i z humorem. Zawiera proste objaśnienia, zabawne przykłady, skuteczne ćwiczenia i cytaty z popularnych filmów, seriali i piosenek.

       Pozdrawiam, w razie pytań służę radą.
Ewelina Rembisz-Drwięga

26.03.20r. VD lekcja 1.

Temat lekcji: „Break time!”. Pomieszczenia w szkole, miejsca w otoczeniu szkoły”.


Zakres materiału na dzisiejszą lekcję to:

Podręcznik, str. 60, zad. 1/2/Phonics Rap.
Wypisujemy, tłumaczymy, zapamiętujemy i utrwalamy słownictwo, U5L1, kategoria: „Places in a school”.
Ponadto, dla chętnych i nie tylko :
Gov.pl- zdalne lekcje
Temat:” Some and any”.
Poznaję zastosowanie użycia some and any. Przygotuję po 4 zdania z zastosowaniem some oraz any.

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FtruQRWZ44U&list=PLcetZ6gSk96-ZHfHIl2EZmzfwrbZeAulE&index=8

Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga


26.03.20r. VD lekcja 2. 


Temat dzisiejszej drugiej lekcji to: "Break time! Pomieszczenia w szkole, miejsca w otoczeniu szkoły. Ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu".

Podręcznik, str. 61, zad. 3/4/6. Utrwalamy słownictwo! Zróbmy mapy myśli- dzieci będą wiedziały o co chodzi  

Ponadto, dla chętnych: 
Gov.pl- zdalne lekcje
Temat: “Countable and uncountable nouns”. Praktyczne zastosowanie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.
Proszę przygotować po 2 zdania z zastosowaniem tych rzeczowników.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=yay1OUgMSlo&list=PLcetZ6gSk96-ZHfHIl2EZmzfwrbZeAulE&index=27

W załączniku przesłałam karty obrazkowe związane ze słownictwem z poszczególnych działów naszego podręcznika. Waszym zadaniem jest odgadnięcie pierwszych 10 słówek- czyli pierwszych 10 kart z pliku Proszę podać także kategorię, z jaką związane jest odkryte przez WAS słowo, np. hobbies, chores, free time.

Pozdrawiam,
Ewelina R.D.
 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free