Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 3a


24.06.2020

 

Temat: Goodbye, Bugs  Team! Pożegnanie z drużyną  owadów.

 

To nasza ostatnia lekcja w tym roku. Chciałabym, żebyście posłuchali historyjki i pożegnali się z Waszymi bohaterami. Otwórz podręcznik na stronie 74.  Posłuchaj i przeczytaj historyjkę .

 

Odpowiedz na pytania:

 

  1. Where are the Bugs? Gdzie są  Owady?
  2. What is Danny looking for? Czego szuka Danny?
  3. What objects are in Grandma’s photo? Co znajduje się na obrazku babci?
  4. What does Grandma forget? O czym zapomina  babcia?

 

Trudne slowa:

 

look for – szukać,  traveller – podróżnik, penknife – scyzoryk, rope – lina,  whistle – gwizdek,   suitcase – walizka, backpack – plecak, wallet – portfel, ticket – bilet.


 
19.06.2020

LESSON 3 – Poznajemy historyjkę. We listen and read the story.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

DODATKOWO: przygotuj swoje minikarty

 

Hello  How are you today?

Three, two, one – it’s story time! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3  i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE SŁÓW: przygotuj swoje minikarty. Układaj je przed sobą, mówiąc, co ilustrują. Następnie zagraj z rodzicem w grę, np. What’s missing? (zamknij oczy, a rodzic zabiera jedną z kart. Otwórz oczy i powiedz po angielsku, jakiej karty brakuje). Great!

 

3.       WPROWADZENIE HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str 64, 65. Razem z rodzicem spróbujcie odgadnąć, co dzieje się w historyjce.

4.       HISTORYJKA: obejrzyj animowaną wersję historyjki https://www.youtube.com/watch?v=Bu8IE1-bJAY   Do you like the story?

5.       ĆWICZENIA DO HISTORYJKI: spójrz na historyjkę w podręczniku. Odtwórz nagranie historyjki 3.38 jednocześnie śledząc jej treść. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Poproś rodzica, aby zatrzymywał nagranie po każdej scence: przeczytaj treść tej scenki zanim usłyszysz kolejny fragment.

 

6.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 62. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 3. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj historyjki 3.38. Ready? Well done!

7.       PISANIE: spójrz na zad. 4 w podręczniku 65. Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach w miejscu z historyjki i opisz pełnym zdaniem, co robisz.  Pamiętaj, dopisuj do czasownika koncówkę ing, ponieważ wyobrażasz sobie, że wykonujesz te czynnosci teraz!

 Goodbye, children!


 
10.06.2020

LESSON 2 – Uczymy się piosenki. We sing the ‘’ A family holiday song’’.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

DODATKOWO: przygotuj wykonane minikarty zadane na poprzedniej lekcji.

 

Hello  How are you today?

Ding-dong, time for a song! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3. Spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE SŁÓW: otwórz podręcznik na str.62 i spójrz na rysunki w zad. 3. Can you name them all?  Poproś rodzica, aby, patrząc na podpisy pod zdjęciami w zad. 1, pisał powoli losowo wybrane słowa (na kartce lub w powietrzu), a Ty próbuj jak najszybciej odgadnąć, jaki wyraz pisze rodzic. 

 

3.       WPROWADZENIE PIOSENKI: weź swoje minikarty i ułóż je kolejno przed sobą, nazywając czynności wykonywane w czasie wakacji. Odtwórz nagranie do zad. 1 z lekcji 2  3.33. W trakcie słuchania piosenki, unoś obrazki, których nazwy usłyszysz w piosence.

4.       ZABAWA Z PIOSENKĄ: spójrz na zad. 2 na str. 63 w podręczniku. Słowo hiking oznacza wędrówkę. Odtwórz ponownie piosenkę, ale tym razem w wersji guided singing (z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) 3.34. Słuchając, śledź tekst piosenki w podręczniku i powtarzaj kolejne fragmenty. Zwróć uwagę na konstrukcje użyte w piosence, a następnie na ramkę z Garym. I am collecting shells. Zbieram muszelki. Poszukaj w zdaniu czasownika (co robi?) Zbierać- collect jest czasownikiem w tym zdaniu.  Zauważ, że ma on koncówkę ing a to znaczy, że czynność dzieje się  teraz, teraz zbieram muszelki.  Well done!

 

5.       ĆWICZYMY KONSTRUKCJĘ: wykonaj zad. 2. Popatrz na  obrazki i dokończ zdanie 1. I’m building a sandcastle. Posłuchaj nagrania 3.36 i zatrzymuj po każdym zdaniu. Powtórz zdanie i podnieś ręke, jeśli wcześniej wybrałeś/łaś prawidlową odpowiedź.

6.       UTRWALENIE: wykonaj zadanie 3. Odtwórz nagranie 3.37 i zatrzymaj po pierwszym pytaniu. Odczytaj treść drugiego dymka i zrób pauzę w miejscu kropek. Znajdź osobę wykonująca daną czynność. Wznów nagranie i wysłuchaj odpowiedzi. Powtórz czynność z pozostałym pytaniem. Odtwórz całe nagranie, zatrzymaj je po każdej kwestii i powtórz każdą z nich.

7.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 61. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 2.

 

Goodbye, posłuchaj nagrania 3.4. 
05.06.2020

LESSON 1 – Going on holiday. Jedziemy na wakacje.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for our English lesson? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3. Spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty. Zachęć do śpiewania rodzica

2.       WPROWADZENIE SŁÓW: zacznijmy od zabawy ze Spikiem (Spike’s Stickers), który zaprezentuje w moim imieniu zestaw 8 nowych słów. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=yks_iCYB0cg Which words can you remember?

3.       ĆWICZENIE SŁOWNICTWA: otwórz podręcznik 62. Spójrz na zdjęcia na kartach Spike’a i podpisy pod nimi. Odtwórz nagranie do zad. 1 3.30. Posłuchaj, wskazuj kolejne zdjęcia i postaraj się mówić je wraz z nagraniem.

4.       ZABAWA WE DWOJE: wraz z rodzicem/opiekunem pobawcie się z nowymi słowami w Spike’s mime. Zachęć rodzica, aby pokazał wybraną czynność wykonywaną w czasie wakacji za pomocą gestów, a Ty próbuj ją odgadnąć. Potem zamieńcie się rolami. Well done!

5.       SPIKE’S SHOP GAME: spójrz na rysunki w zad. 2 What can you see in the pictures? Powiedz po angielsku, co przedstawiają obrazki. Nazywaj czynności w przypadkowej kolejności  i poproś rodzica, aby podał kolor ramki odpowiednich obrazków, np. having a picnic - yellow. Zacznij szkicować na kartce kształt zwiazany z jedną z czynności wykonywanych podczas wakacji, przedstawioną na zdjęciach np. wędkę. Rodzic zgaduje, jaką czynność symbolizuje narysowany przez Ciebie kształt.

6.       CHANT: Posłuchaj rymowanki 3.32, znajdź na obrazkach czynności w niej wymienione i wskaż je. Pokaż czynność za pomocą gestów. Spróbuj powiedzieć rymowankę. Zwroty w rymowance powninniście znać, to glównie słowa z tej lekcji.
Summer is great – lato jest wspaniałe,
I can’t wait – nie mogę się doczekać.

7.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 60. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 1.

8.       PRACA DOMOWA: przed następną lekcją wytnij proszę minikarty do rozdziału 6. Znajdziesz je w zeszycie ćwiczeń. Odtwórz piosenkę na pożegnanie 3.4.


Goodbye!


 
03.06.2020

LESSON 8 –  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5. Revision unit 5.

 

Hello  How are you today?

Let’s see how much you know!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3  i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       KALAMBURY: Przygotuj karteczki z napisanymi słowami, wyrażeniami lub całymi zwrotami poznanymi w rozdziale 5 np.  there is a shoe shop, excuse me, I’m looking for.. . Zagrajcie z rodzicem w kalambury: na zmianę losujcie karteczki i pokazujcie wylosowane hasło za pomocą gestów, a druga osoba próbuje odgadnąć. Enjoy!

3.       POWTÓRZENIE W PODRĘCZNIKU: wykonaj kolejne zadania z podręcznika w lekcji 8 na stronie 60, ale tylko ustnie – nie wykonuj zadań pisemnych.
Ćw 1 - Posłuchaj nagrania 3.25 i wskaż odpowiednią ilustrację.
Ćw 3- popatrz na obrazki  a i b  What’s the name of this street? What shops can you see? Podaj nazwę ulicy i  sklepy. Dymki przedstawiają zdania wypowiadane przez turystę do przypadkowego przechodnia. Odpowiedzi przechodnia znajduja się po prawej stronie. Należy uzupełnić słowa, a zdanie 3 trzeba zbudować samodzielnie. Posłuchaj i sprawdź, nagranie 3.26.

4.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 57. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 8. Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 5 piosenki, historyjki czy rymowanki.

 

5.       CUMULATIVE QUIZ: spójrz na ilustrację w sekcji Cumulative Review. What can you name in English?
Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:
mniej niż 5 – Learn more; 5-10 – Quite ok, 11-15 – Very good!, więcej niż 15 – Excellent!
Następnie spójrz na ramkę Treasure Hunt: czy potrafisz znaleźć wszystkie wymagane elementy?

 

6.       ZABAWA I SPY…: zaproś do zabawy rodzica. Przyglądajcie się ilustracji: Ty mów kolejno zdania I spy with Bugs eye…( a shoe shop) . Rodzic próbuje odszukać ten element na ilustracji.


 
29.05.2020

LESSON 7 – Poznajemy kulturę brytyjską – angielskie pieniądze. Culture club – English money.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Welcome to the Culture Club! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie  3.3 i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

 

2.       ZABAWA - PRZYPOMNIENIE SŁÓW:  zgnieć w kulkę niepotrzebną kartkę. Rzucajcie do siebie „zgniotkę”, wymieniając słowa poznane podczas kilku ostatnich lekcji. Ustalcie, na które słowo nie można łapać „zgniotki”. Możecie utrudnić zadanie, mówiąc całe zdania. Have fun!

3.       CIEKAWOSTKA KULTUROWA: Welcome to our Culture Club! Na dzisiejszej lekcji poznamy ciekawostki na temat angielskich pieniędzy. Otwórz podręcznik na str. 59. Nie czytaj tekstu w zad. 1, tylko spójrz na flagę i zdjęcia: o czym się dziś dowiesz? Odtwórz nagranie do zad. 1  3.22 śledząc tekst w książce. Spróbuj samodzielnie przeczytać tekst. Możesz też zatrzymywać nagranie po kolejnym zdaniu i powtarzać je.

4.       DIALOG: spójrz na zad. 2. Odtwórz nagranie  3.23, posłuchaj dialogu, śledząc treść dymków w podręczniku. Posłuchaj dialogu ponownie: tym razem zatrzymuj nagranie po każdej kwestii i powtarzaj dany fragment. Poćwicz z rodzicem odgrywanie dialogu. Jak będziesz gotowy/a, odegraj dialog, wcielając się w obie role. Good luck!  

Can I have a notebook, please?
Czy mogę prosić zeszyt?
Here you are
- proszę bardzo.
How much is it? Ile kosztuje?
2 dolary 25 centów

5.       BRYTYJSKIE… PIENIĄDZE  spójrz na zdjęcia w zad. 3 i przeczytaj podpisy. Odtwórz nagranie 3.24 i wskaż odpowiednie zdjęcia.

6.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 56. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 7. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle odtwórz poznaną w tym rozdziale  piosenkę 3.8. Well done!

Goodbye, children.


 
27.05.2020

LESSON 6 – We make the labels and the plan of our dream town. Tworzymy plan wymarzonego miasta i opisujemy go.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for English lesson? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie  3.3  i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       PRZYPOMNIENIE SŁÓW:  otwórz podręcznik na str. 84 – słowniczek obrazkowy. Wskaż kolejne zdjęcia i powiedz po angielsku, co przedstawiają. Kartką lub inną książką zakryj zdjęcia z pierwszej części. What do you remember? Spróbuj z pamięci nazwać kolejne sklepy. Wykonaj to samo ćwiczenie dla drugiej części słowniczka. A może tym razem rodzic spróbuje sił, a Ty będziesz podpowiadać?

3.       UMIEJĘTNOŚĆ POZAJĘZYKOWA:  Otwórz podręcznik na str. 58  i spójrz na zad. 1. Waszym zadaniem jest zgadnąć,  która ilustracja przedstawia miasto zaprojektowane przez chłopca. Odtwórz nagranie do zad. 1 3.21 i jednocześnie czytaj tekst w dymku słuchając.

4.       ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI: Spojrz na ćwiczenie 2. Waszym zadaniem jest przygotować opis miasta z obrazka A tj ułożyć zdania o tym, co znajduje się w tym mieście, a czego w nim nie ma. Przygotuj  opis miasta wzorując się na zad. 1.

 

5.       ZADANIE RUCHOWE: Przyłóz dłonie do oczu na kształt lornetki, rozejrzyj się po pokoju i powiedz: I can see people at the train station. Wyobraź sobie, że jesteś na stacji i masz zachowywać się tak jak podróżni, np. patrz na zegarek. Kontynuuj zabawę, nazywając różne budynki, odgrywaj typowe zachowania ludzi w danym miejscu.

 

6.       PRACA PLASTYCZNA: wykonaj pracę plastyczną. Wytnij z zeszytu ćwiczeń szablon wycinanki i legendę mapy. Powiedz pięć zdań o tym, co znajduje się w twoim mieście zaczynając od  There is my dream town. There is a … There are … 
There is – liczba pojedyncza,
There are – liczba mnoga.

7.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 59. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 6.
Well done!


  
22.05.2020

LESSON 5 –  In this town chant. Rymowanka In this town.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

DODATKOWO: przygotuj obrazki zadane na poprzedniej lekcji.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for some new words? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3 i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       WPROWADZENIE SŁÓW: przygotuj rysunki przygotowane na dzisiejszą lekcję. Spójrz na zdjęcia w zad. 1
w lekcji 5 strona 57 i ułóż swoje rysunki w tej samej kolejności. Odtwórz nagranie 3.18. Słuchaj i pokazuj odpowiednie zdjęcia. Posłuchaj pierwszej części nagrania jeszcze raz i mów słowa z nagraniem. Odtwórz nagranie dalej i próbuj układać swoje rysunki w zmienionej kolejności słów w nagraniu.
Good job!

3.       ZABAWA ZE SŁOWAMI: zagraj z rodzicem w  pokazywanie nowych słów. Najpierw rodzic wskazuje wybrane zdjęcie, a Ty odczytuj pasujący wyraz i pokazuj słowo za pomocą gestów. Potem pokazuj wybrane słowo, a rodzic próbuje odgadnąć. Zamieńcie się rolami. Well done!

4.       WIERSZYK MUZYCZNY: spójrz na zad. 2 w podręczniku strona 57 i powiedz, co na nich widzisz, używając angielskich słów. Odtwórz nagranie wierszyka 3.19 i wykonaj zadanie 2. Powtarzaj rymowankę i napisz w zeszycie nazwy budynków miejskich zgodnie z kolejnością ilustracji a-f.

5.       ZADANIA UTRWALAJACE: spójrz na ćwiczenie 3, posłuchaj nagrania 3.20 i podaj brakujące słowa.

 

6.       ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 54. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 5. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj wierszyka 3.19. Great!

PRACA DOMOWA: wykonaj ćwiczenie online (przygotuj własne lub poszukaj gotowych ćwiczeń do Bugs Team 3, np. tu: https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202)

Goodbye!


 

Zadania dodatkowe:


 
20.05.2020

LESSON 4 – Utrwalamy historyjkę i poznajemy piosenkę.We revise the story and we sing a new song.

Przygotuj swoje minikarty z lekcji 1.

 

Hello  How are you today?

Ding, ding, dong – a story and a song! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3  i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE HISTORYJKI: posłuchaj nagrania  3.1, brakuje tu niektórych słów. Słuchaj uważnie i po usłyszeniu sygnału podaj brakujące słowa, możesz je odczytywać ze str. 54, 55.

 

3.       TREŚĆ HISTORYJKI: wykonaj zad. 2 w lekcji 4 w podręczniku. Look, look, look, open the book. Przeczytaj pierwsze zdanie. Is it true or false? Prawda czy Falsz? The Bugs are in Australia. Zastanówcie się nad  pozostałymi zdaniami. 2.False /There is a toy shop on the New Street. 3. False/Spike is hungry. 4.True. 5. False/There is a box in the boat. 6.True

 

4.       DIALOG: spójrz na zad. 3 w podręczniku str.56. Twoim zadaniem jest stworzenie minidialogów, opartych na ilustracjach, według wzoru  Excuse me. I’m looking for a bakery. There is a bakery on New Street. Odegraj minidialogi z rodzicem lub sam/-a, np. wykorzystując dwa pluszaki / długopisy, za które mów odpowiednie kwestie  Have fun!

5.       PISANIE: spójrz na zad. 4. Wybierz jedno ze zdjęć i napisz w zeszycie lub na kartce dialog do wybranego zdjęcia. Pokaż swoją pracę rodzicowi. Może odegracie go razem?

 

6.       ŁAMANIEC JĘZYKOWY: spójrz na zad. 5. Powiedz, co widzisz na obrazku. Odtwórz Bugs Twister  3.17.  Śledź tekst i spróbuj mówić go razem z nagraniem. Can you say it fast? Spróbuj powiedzieć łamaniec językowy bez nagrania, coraz szybciej! Great!

 

7.       ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 53  Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 4.
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj historyjki 3.13. Ready? Good job!

8.       PRACA DOMOWA - MINIPROJEKT: na małych karteczkach wykonaj następujące symboliczne rysunki: polskie odpowiedniki słów, które wprowadza Lesson 5 czyli school, hotel , hospital, post office, restaurant, train station.  Nie muszą być idealne  Goodbye!

 

Zadania dodatkowe:


 
15.05.2020

LESSON 3 – Poznajemy historyjkę. We listen to a story.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.


DODATKOWO: przygotuj swoje minikarty

 

Hello  How are you today?

Three, two, one – it’s story time! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie 3.3  i spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE SŁÓW: przygotuj swoje minikarty. Układaj je przed sobą, mówiąc, co ilustrują. Następnie zagraj z rodzicem w grę, np. What’s missing? (zamknij oczy, a rodzic zabiera jedną z kart. Otwórz oczy i powiedz po angielsku, jakiej karty brakuje). Great!

 

3.       WPROWADZENIE HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str.54. Razem z rodzicem spróbujcie odgadnąć, co dzieje się w historyjce.

4.       HISTORYJKA: obejrzyj animowaną wersję historyjki  https://www.youtube.com/watch?v=i2gH17dD1jA  Do you like the story?

5.       ĆWICZENIA DO HISTORYJKI: spójrz na historyjkę w podręczniku. Odtwórz nagranie historyjki 3.13 jednocześnie śledząc jej treść. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Poproś rodzica, aby zatrzymywał nagranie po każdej scence: przeczytaj treść tej scenki zanim usłyszysz kolejny fragment.

6.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 52. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 3. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj historyjki  3.13. Ready? Well done!

7.       PISANIE: spójrz na zad. 4 w podręczniku str. 55. Wykonaj je w zeszycie lub na kartce. Wybierz z historyjki jeden ze sklepów, który jest w twojej miejscowości i zapisz pełnym zdaniem, na jakiej ulicy ten sklep się znajduje np: There’s a toy shop in the shopping centre on… Street.

Drogi rodzicu,
Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń
chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email j.skorzewska@psp3jl.pl do wtorku 19.05.2020

 

13.05.2020

LESSON 2 – Uczymy się piosenki „I like shopping”.  I like shopping song.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.


DODATKOWO: przygotuj wykonane minikarty zadane na poprzedniej lekcji.

 

Hello  How are you today?

Ding-dong, time for a song! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie We are ready 3.3. Spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE SŁÓW: otwórz podręcznik na str. 52 i spójrz na rysunki w zad. 3.  Can you name them all?  Poproś rodzica, aby, patrząc na podpisy pod zdjęciami w zad. 1, pisał powoli losowo wybrane słowa (na kartce lub w powietrzu), a Ty próbuj jak najszybciej odgadnąć, jaki wyraz pisze rodzic. 

 

3.       WPROWADZENIE PIOSENKI: weź swoje minikarty, które przygotowałeś / przygotowalaś na poprzedniej lekcji i ułóż je kolejno przed sobą, nazywając nazwy sklepów. Odtwórz nagranie do zad. 1 z lekcji 2 3.8.  na str.53. W trakcie słuchania piosenki, unoś obrazki, których nazwy usłyszysz w piosence.

 

4.       ĆWICZYMY KONSTRUKCJĘ: wykonaj zad. 2. Dziewczynka ogląd mapę, pokazujac sklepy. Przyjrzyj się zdaniom i wybierz ‘s lub are. Is uzywamy w liczbie pojedynczej are w mnogiej. Liczbę mnogą poznajesz po „s” na koncu rzeczownika. There ‘s a shop/are shops. Odtwórz nagranie 3.11 i  sprawdź swoje przypuszczenia.

5.       UTRWALENIE: wykonaj zadanie 3. Przeczytaj zdania w dymkach. Excuse me I’m looking for-przepraszam szukam… Trzeba znaleźć sklep lub sklepy danego typu i powiedzieć, na której ulicy się one znajdują. Poćwicz dialog z rodzicem, wybierając sobie sklep z mapy.

6.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 51. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 2. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenki.

Odtwórz piosenkę na pożegnanie 3.4.

 

Zadania dodatkowe:


 
08.05.2020

LESSON 1 – Poznajemy nowe słowa. English shops.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for our English lesson? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz piosenkę na powitanie We are ready 3.3. Spróbuj ją zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty. Zachęć do śpiewania rodzica.

2.       WPROWADZENIE SŁÓW: zacznijmy od zabawy ze Spikiem (Spike’s Stickers), który zaprezentuje w moim imieniu zestaw 8 nowych słów. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=w1LxjzDDyOg

3.       ĆWICZENIE SŁOWNICTWA: otwórz podręcznik na str 52. Spójrz na zdjęcia na kartach Spike’a i podpisy pod nimi. Odtwórz nagranie do zad. 1 3.5. Posłuchaj, wskazuj kolejne zdjęcia i postaraj się mówić je wraz z nagraniem.

4.       ZABAWA WE DWOJE: wraz z rodzicem pobawcie się z nowymi słowami w Spike’s mime. Zachęć rodzica, aby pokazał wybrany sklep za pomocą gestów, a Ty próbuj go odgadnąć. Potem zamieńcie się rolami. Well done!

5.       CHANT: spójrz na rysunki w zad. 3. What can you see in the pictures? Powiedz po angielsku, co przedstawiają obrazki, a następnie włącz nagranie do zad. 3 3.7. Słuchaj rymowanki i  wskazuj odpowiednie rysunki. Następnie włącz nagranie ponownie: zatrzymuj je po fragmencie i powtarzaj usłyszany fragment. Odtwórz nagranie po raz trzeci i spróbuj odegrać jego treść.

 

6.       WYRAZY: przygotuj 8 małych karteczek i zapisz na nich poznane wyrazy. Następnie zagrajcie z rodzicem: rodzic mówi kolor ramki jednego z obrazków w zad. 1. Ty mówisz właściwe słowo i dobierasz odpowiednią karteczkę z wyrazem. Good job!

7.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 50  Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 1. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj rymowanki  3.7 Ready? Great!

8.       PRACA DOMOWA: przed następną lekcją wytnij proszę minikarty do rozdziału 5. Znajdziesz je w zeszycie ćwiczeń. Przydadzą nam się na następnej lekcji. Odtwórz piosenkę na pożegnanie End of lesson 3.4.

 

Goodbye!

06.05.2020

Temat: Sprawdzian z rozdziału 4.

W porze, kiedy nie jesteś głodny/a ani zmęczony/a…. Wykonaj kartę samodzielnie – postaraj się nie korzystać z pomocy rodzica.  

Uwaga! Zadanie 7 jest dla chętnych.

 

Good luck!

 

KARTA PRACY: https://drive.google.com/file/d/10Xj9JRe2OCNgBkbHJlchDxfT7xhPsvR4/view?usp=sharing

Nagranie – MP3 07: https://drive.google.com/file/d/1GfPSty8AWawp_5SFXxcF6fjk2G1KuM-S/view?usp=sharing

Nagranie – MP3 08: https://drive.google.com/file/d/1sdIClIai8LyPGG5U4nBqCZbr3koHn6py/view?usp=sharing
 

Drogi rodzicu,

kartę pracy, (uczeń powinien ją wykonać, w miarę możliwości, samodzielnie, gdyż karta ta stanowi formę sprawdzianu…) chciałabym zobaczyć. Uwaga, jeśli nie masz drukarki, przepisz zadania do zeszytu. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email: j.skorzewska@psp3jl.pl dziś do godziny 15.00.


 

 
29.04.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 3 i 4.

Hey, hey, hey, let’s play a game!
The Bugs board game

Otwórz podręcznik na stronie 50 i zagraj w grę z rodzicem lub rodzeństwem.

Jedna osoba to Danny a druga to Grace.

Przeczytaj po cichu zdania w dymkach.

Danny kładzie w swoim podręczniku na czerwonym koszu na planszy pionek np. gumkę do ścierania. Grace kładzie pionek na zielonym koszu na swojej planszy.

Zaczyna Danny lub Grace, przesuwając swój pionek o jedno pole, np. Danny staje na polu z ilustracją  gry na gitarze. Jeżeli ta osoba poprawnie opisze ilustację, tj poda pasujące słowo lub zwrot, przesuwa pionek o kolejne pole. Jeżeli zbuduje poprawnie pełne  zdanie z tym słowem lub zwrotem, wzorując się na zdaniach zapisanych w dymkach, przesuwa się o dwa pola. Jeżeli zadanie nie zostanie wykonane poprawnie, pozostajesz na miejscu.

Wygrywa ta osoba, która pierwsza stanie na polu startowym przeciwnika, Danny na zielonym koszu a Grace na koszu czerwonym.

Otwórz ćwiczenia na stronie 48 zrób zadanie 1.

Have a nice day!

 
24..04.2020

LESSON 8 –  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 4

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie: https://anglistaonline.macmillan.pl/.

Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Let’s see how much you know!

 

1.       ROZGRZEWKA: odtwórz nagranie 2.55 str 49 znajdź   wymieniane w nagraniu elementy obrazka lub postacie.

2.       KALAMBURY: Przygotuj karteczki z napisanymi słowami, wyrażeniami lub całymi zwrotami poznanymi w rozdziale 4 (Unit 4 np.: get up, I have lunch at one o’clock., My uncle is a vet.). Zagrajcie z rodzicem w kalambury: na zmianę losujcie karteczki i pokazujcie wylosowane hasło za pomocą gestów, a druga osoba próbuje odgadnąć. Enjoy!

3.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 46. Spróbuj wykonać ćwiczenie 1.  Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 4 piosenki, historyjki czy rymowanki.

 

4.       CUMULATIVE QUIZ: spójrz na ilustrację w sekcji Cumulative Review. What can you name in English?
Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:
mniej niż 5 – Learn more; 5-10 – Quite ok, 11-15 – Very good!, więcej niż 15 – Excellent!

5.       ZABAWA I SPY…: zaproś do zabawy rodzica. Przyglądajcie się ilustracji: Ty mów kolejno zdania I spy… (Unit 4: a firefighter, eleven o’clock…). Rodzic próbuje odszukać ten element na ilustracji.


Drogi rodzicu,

Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email j.skorzewska@psp3jl.pl do poniedziałku 27.04 do godziny 15.00.

 
22.04.2020 r.

 

Temat: Powtarzamy materiał z rozdziału 4.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 48 – Jaka godzina jest na zegarach? Zapisz odpowiedzi w zeszycie a następnie posłuchaj nagrania i sprawdź, czy odpowiedzi są prawidłowe.

 

Zad. 2 str. 48 – Posłuchaj nagrania na którym dziewczynka opowiada o której godzinie wykonuje różne czynności. Po każdej wymienionej czynności zatrzymaj nagranie i wskaż palcem o której z czynności 1-6 opowiada w danym momencie.

 

Zad, 4 str. 48 – W zdaniach 1-4 brakuje nazw zawodów. Na podstawie opisu zgadnij o jakich zawodach mowa w zdaniach i wybierz wyrazy w zielonych ramkach pasujące do luk. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Następnie odsłuchaj nagrania i sprawdź, czy odpowiedzi są poprawne.

 

Zadanie do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 45 – Dokończ opisy 3 osób. W pierwszym zdaniu o danej osobie piszemy kim jest ta osoba z zawodu, drugie zdanie informuje nas co robi dana osoba o podanej godzinie. Aby uzupełnić zdania należy przyjrzeć się dokładnie obrazkom.

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 2 str. 45 w ćwiczeniach – Uzupełnij pytania wpisując w drugiej części pytania czynności z obrazka. Każde pytanie powinno zaczynać się tak, jak pytanie pierwsze. Następnie odpowiedz na utworzone pytania.17.04.2020 r.

 

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy czynności wykonywane po lekcjach w szkole; pytamy o to, skąd się pochodzi, o której się wraca ze szkoły i co się wykonuje w wolnym czasie oraz udzielamy odpowiedzi. Budujemy świadomość podobieństw i rocznic międzykulturowych.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 47 – Posłuchaj i przeczytaj tekst. Powtórz go na głos.

 

Zad. 2 str. 47 – Posłuchaj i przeczytaj rozmowe. Powtórz ją na głos.

 

Zad. 3 str. 47 – Posłuchaj nagrania. Dopasuj osoby do obrazków.

 

I meet my friends – Spotykam się z przyjaciólmi.

 

I watch cartoons – oglądam kreskówki.

 

I do my homework – odrabiam zadanie domowe.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 44 – Ułóż zdania z rozsypanki, do wykonania zadania można wspomóc się gotowymi pytaniami z zadania 2 na stronie 47 w podręczniku.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 4 str. 47 w podręczniku – Napisz po angielsku co robisz po szkole.

 

 

Zad. 2 str. 44 w ćwiczeniach.15.04.2020 r.

 

Temat: Rozwijamy umiejętności odgrywania ról.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 46 – Posłuchaj nagrania. Osoby są odpytywane jaką mają prace, a następnie odpowiadają. Powtórz na głos nagranie.

 

What's your job? - Jaką masz prace?/Czym się zajmujesz?

I'm a... - Jestem...

 

Zad. 2 str. 46 – Posłuchaj nagrania. Osoba opowiada kim jest oraz co wykonuje w ciągu dnia. Powtórz po nagraniu.

 

What time...? - O której...?

What do you do...? - Co robisz...?

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 43 – Na podstawie rysunków odpowiedz na pytania.

 

Zadanie dodatkowe:

 

Zad. 2 str. 43 w ćwiczeniach – Wybierz jeden z podanych zawodów, następnie ułóż wywiad wzorując się na zad. 1 str. 46 w podręczniku, po czym przeczytaj go na głos.

 

 8.04.2020 r.

 

Temat: Easter.

 

Lekcja wielkanocna. Przydatne będą do niej nowe słówka:

 

Easter Egg Roll – toczenie pisanek

 

Easter Egg Hunt – szukanie jajek wielkanocnych

 

Easter bunny – króliczek wielkanocny

 

Basket – koszyk

 

Ham – szynka

 

Easter Parade – parada wielkanocna

 

Good Friday – Wielki Piątek

 

Należy pamiętać, że w krajach anglojęzycznych świętuje się Wielkanoc trochę inaczej niż w Polsce. Na tej lekcji dowiemy się jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Zadania do wykonania w książce:

 

Zad. 1 str. 78 – Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst. Następnie przeczytaj tekst na głos wzorując się na nagraniu. Dopasuj obrazki do słówek zapisanych pogrubioną czcionką oraz zapisz je w zeszycie. Jeśli chcesz wykonać coś dodatkowo, możesz spróbować przetłumaczyć tekst.

 

Zad. 2 str. 78 – Posłuchaj wielkanocną piosenkę, spróbuj ją zaśpiewać.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zad. 3 str. 78 w podręczniku – Wybierz słówka które sprawią, że zdania będą prawdziwe.

 

Zad. 1, 2 str. 78 w ćwiczeniach.

 

 3.04.2020 r.

 

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy zawody; mówimy rymowankę; opisujemy obowiązki i typowy dzień osoby wykonującej dany zawód.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

Zad. 1 str. 45 – Posłuchaj nazw zawodów po angielsku a następnie powtórz je na głos. Przepisz do zeszytu nowe słówka.

 

Teacher – nauczyciel

Firefighter – strażak

Doctor – lekarz

Shop assistant – sprzedawca

Police officer – policjant

Vet – weterynarz

 

Zad. 2 str. 45 – Posłuchaj rymowanki o zawodach.

 

Zad. 3 str. 45 – Przeczytaj tekst i zgadnij o jakie zawody chodzi. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź czy odpowiedź jest poprawna.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

Zad. 1 str. 42 – Przyklej naklejki w odpowiednie miejsca tak, aby każdy zawód był prawidłowo podpisany. Następnie po raz kolejny posłuchaj rymowanki i na jej podstawie napisz o której godzinie wykonują różne czynności podane osoby. Na samym końcu dopasuj godziny do zegarów.

 

Zadanie dodatkowe:

Zad. 2 str. 42 w ćwiczeniach


1.04.2020 r.

 

Temat: Słuchamy historyjki; sprawdzamy zrozumienia historyjki; pytamy o godzinę wykonywania czynności i udzielamy odpowiedzi; ćwiczymy wymowę głoski //.

 

Podręcznik:

Zad. 2 str. 44 – Spośród dwóch słów do wyboru w każdym zdaniu wybierz takie, aby stworzyć prawdziwe zdania o Panu Harrisie. Pomóc w tym może powrót do historyjki z poprzedniej lekcji.

Zad. 3 str. 44 – Do podanych obrazków dopasuj pytania oraz odpowiedzi korzystając z historyjki z poprzedniej lekcji.

 

Ćwiczenia:

Zad. 1, 2 str. 41 – polecenia do zadań są w jęcyku polskim.

 

Dodatkowe zadania dla chętnych:

 

Zad. 4 str. 44 – Wybierz obrazek, a następnie zadaj do niego pytanie o której godzinie wykonywana jest ta czynność wraz z odpowiedzią.

 

Zad. 5 str. 44 – Posłuchaj zdania które odczytywane jest coraz szybciej, a następnie samemu spróbuj je powtórzyć, za każdym razem coraz szybciej.27.03.2020 r.

 

Temat: Słuchamy, czytamy i oceniamy historyjkę; opisujemy własny poranek i podajemy godziny wykonywania czynności.

 

Zadania do wykonania:

 

Podręcznik:

 

zad. 1 str. 42-43 - proszę przeczytać/posłuchać historyjkę (w nagraniu może znajdować się więcej wypowiedzi niż w książce, zalecam odsłuchać nagranie).

 

Ćwiczenia:

 

Zad. 1 str. 40 - należy uzupełnić zdania brakującymi słowami które pojawiły się w historyjce w podręczniku.

 

Dodatkowo można wykonać zadanie 2 ze strony 43 w podręczniku w którym należy posłuchać dodatkowego nagrania i stwierdzić kto tak naprawdę ma ciężką pracę oraz zadanie 2 ze strony 40 w ćwiczeniach w którym musimy stworzyć 3 pytania na które nie odpowiedział Pan Harris oraz 3 prawdopodobne odpowiedzi.25.03.2020 r.

 

Temat: Śpiewamy piosenkę; pytamy o godzinę i udzielamy odpowiedzi; pytamy o godzinę wykonywania danej czynności i udzielamy odpowiedzi pełnym zdaniem.

 

Zadania do wykonania:

 

Podręcznik:

 

zad. 1 str. 41 – Słuchamy i śpiewamy piosenkę.

 

Zad. 2 str. 41 – Dopasowujemy zegarek do zdania opisującego godzinę która się na nim znajduje. Następnie odsłuchujemy nagrania i sprawdzamy odpowiedzi.

 

Zad. 3 str. 41 – Na podstawie pytań i odpowiedzi stwierdzamy, czy odpowiada chłopiec czy dziewczyna. Następnie odsłuchujemy nagranie i sprawdzamy odpowiedzi.