Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 2a

 


25.06.2020


Temat: Goodbye, Bugs Team! Do zobaczenia!

 

Three, two, one. It’s story time.

 

Otwórzcie podręcznik na stronie 74 i posłuchajcie nagrania 4.1 https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Dzisiaj pożegnacie się z drużyną owadów. The Bugs want to go to the natural park, they look at the website. How can they travel? Owady chcą  odwiedzić piękny park. Jak mogą tam dojechać?

 

Po wysłuchaniu historyjki odpowiedz na pytania:

  1. Are the Bugs planning a holiday? Is there a plane? Czy planują wakacje? Czy mogą tam polecieć samolotem?
  2. Is there a train? Czy mogą tam pojechać pociągiem?
  3. Does Danny want to travel around the world? Czy Danny chce podróżować dookoła świata?
  4. Are they happy? Czy są szczęśliwi?

 

Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Wybierz sobie ulubioną postać z historyjki i pokazuj ją  za pomocą gesów, kiedy tyko pojawi się w historyjce. Możesz mowić kwestie swojej postaci z nagraniem.

 

Have a nice holiday! Goodbye, children!

 

To nasza ostatnia lekcja w tym roku szkolnym.Do zobaczenia po wakacjach!


 
24.06.2020

 

Temat: Bugs board game. Gra planszowa Bugs board game.

 

Przygotuj pionki i kostkę do gry. Otwórz podrecznik na stronie 72. Zaproś do zabawy rodzica lub rodzeństwo.

Hey, hey, hey, let’s play a game!

Połóż pionek na środkowym polu z domem. Celem gry jest odwiedzić wszystkie miejsca na ilustracjach, obchodząc calą planszę dookoła, zaczynając od dowolnego kierunku. Wyrzucaj kostką oczka i mów, o ile pól powinieneś przesunąć pionek np. – three. Zdecyduj, w którym kierunku się poruszać. Kiedy pionek znajdzie się w polu z obrazkiem, powiedz co znajduje się na ilustracji.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza wróci na pole z domem. 
10.06.2020

 Temat: Vocabulary exercises. Ćwiczenia rozwijające słownictwo.


Wypełnij kartę pracy zamieszczoną poniżej.

 

Karta pracy: https://drive.google.com/file/d/17Hkl-MO2hrfTKZEciP0h_r5Uf07_HgaL/view?usp=sharing

 

Nie wysyłaj odpowiedzi.

04.06.2020

LESSON 8 –  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.


DODATKOWO: przygotuj minikarty wykonane po lekcji 1.

 

Hello  How are you today?

Let’s see how much you know!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       PRZYPOMNIENIE SŁÓW: weź do ręki swoje minikarty z miejskimi atrakcjami. Poproś rodzica, aby wymieszał karty i ułożył je w wachlarz obrazkami do siebie. Losuj od rodzica kolejne karty i wypowiadaj zdanie z wylosowanym słowem np. There is a swimming pool in my town / There isn’t a cinema.

3.       POWTÓRZENIE SŁÓW: na dzisiejszej lekcji powtórzymy słowa i zwroty poznane w rozdziale 6. Otwórz podręcznik na str. 70  spójrz na zad. 1. Posłuchaj nagrania do zad. 1 3.50  i wskazuj obrazki. Potem poproś rodzica, aby losowo mówił liczby 1-8, a Ty mów zdanie odpowiadające wybranemu obrazkowi. Następnie zapisz te zdania w zeszycie lub na kartce. Good job! (Przykład znajdziesz poniżej)


Do you want to go to the cinema?

Yes, I do.


Uwaga!  Zapisz w zeszycie pytania według  obrazków a nie wyrazów, czyli zaczynasz od pytania Do you want to go to the sports centre?

4.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 67. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 8.  Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 6 piosenki, historyjki czy rymowanki.

 

5.       CUMULATIVE QUIZ: spójrz na ilustrację w podręczniku w sekcji Cumulative Review. What can you name in English? Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:
mniej niż 5 – Learn more; 5-10 – Quite ok, 11-15 – Very good!, więcej niż 15 – Excellent!

 
03.06.2020

LESSON 7 – Poznajemy kulturę brytyjską. Welcome to the culture club.

 

Zanim zaczniesz,  przygotuj maskotkę.

 

Hello  How are you today?

Welcome to the Culture Club! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie 3.3.  Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       ZABAWA - PRZYPOMNIENIE SŁÓW: weź przygotowaną miękką maskotkę. Rzucajcie do siebie pluszaka, wymieniając słowa poznane podczas kilku ostatnich lekcji. Ustalcie, na które słowo nie można łapać przedmiotu. Have fun!

3.       TRADYCYJNA PIOSENKA: na dzisiejszej lekcji poznamy kolejną tradycyjną, brytyjską piosenkę  We are five miles from home. Otwórz podręcznik na str. 69 i spójrz na ilustrację do zad. 1. Powiedz, co przedstawia, a następnie poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 3.47. Posłuchaj piosenki dwa razy i próbuj mówić tekst wraz z nagraniem. Za trzecim razem spróbujcie razem zaśpiewać piosenkę, dodając zabawne gesty.


We’re five miles from home
(maszerujcie w miejscu unosząc 5 palców)

We’re  five miles from home

We walk a-while (maszerujcie w miejscu), we rest a -while (odpoczywasz)

And now we are at home (rozkladacie rece)

4.       DIALOG: poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2 3.48 i posłuchajcie dialogu. Jego tekst znajdziecie również poniżej. Posłuchajcie dialogu po raz drugi: tym razem rodzic zatrzymuje nagranie po każdej kwestii, a Ty powtarzaj dany fragment. Wreszcie, odegrajcie dialog. Ready? Good job!

 

How far are we from the funfair? Jak daleko  jesteśmy od  wesolego miasteczka?

About two kilometers

Oh, great

5.       BRYTYJSKIE… wakacje porozmawiajcie z rodzicem o wakacjach. Spójrz na zdjęcia w zad. 3 i spróbuj przeczytać podpisy. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie 3.49. Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednie zdjęcia.

ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 66. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 7. Well done! Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtworzył poznaną dziś piosenkę.

 

Zadania dodatkowe: 
28.05.2020

LESSON 6 – We make and complete the evaluation cards. Rozwijanie umiejętności samooceny.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for English lesson? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       PRZYPOMNIENIE SŁÓW: otwórz podręcznik na str. 85 – słowniczek obrazkowy. Wskaż kolejne zdjęcia
i powiedz po angielsku, co przedstawiają. Kartką lub inną książką zakryj zdjęcia z pierwszej części. Do you you remember? Spróbuj z pamięci nazwać kolejne słowa. Rodzic może zaglądać pod kartkę
i podpowiadać Ci. Wykonajcie to samo ćwiczenie dla drugiej części słowniczka. A może tym razem rodzic spróbuje sił, a Ty będziesz podpowiadać?


3.       UMIEJĘTNOŚĆ POZAJĘZYKOWA:  Otwórz podręcznik na str. 68 i spójrz na zad. 1. Wskaż, który z dwóch symboli w każdej linijce jest zgodny z nagraniem. Poproś rodzica, aby włączył nagranie 3.46.

4.       PRACA PLASTYCZNA: Znajdziesz ją w zeszycie ćwiczeń. Wytnij evaluation cards unit 6 lesson 6. Poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zadania. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj wierszyka muzycznego z lekcji 5 lub piosenek z poprzednich lekcji. Good job!

5.       ZABAWA: spójrz na rysunek dzieci. Can you remember their names? Wymień jedną z czynności  np. swim. Powiedz, na ile dobrze potrafisz wykonywac tę czynność, zgodnie z zakreślonym symbolem, np. jeśli zakresliłeś 2 buźki, mówisz I can swim well. Jeśli rodzic identycznie ocenił swoją umiejętność, łączycie się w parę. Kontynuuj zabawę wymieniając nazwy czynności przedstawione na pozostałych kartach.

6.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 65. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 6.  Well done!


 Goodbye, children!


 
27.05.2020

LESSON 5 –  Poznajemy nowe słowa -  aktywności fizyczne. We learn new words- activities.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

DODATKOWO: przygotuj kostkę do gry.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for some new words? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       ŁAMANIEC JĘZYKOWY: otwórz podręcznik na str. 66, spójrz na ćw. 5 i powiedz, co widzisz na obrazku. Poproś rodzica, aby odtworzył Bugs Twister 3.43. Spróbuj powiedzieć zdanie razem z nagraniem.  Can you say it fast? Powiedz  łamaniec językowy bez nagrania, coraz szybciej

3.       WPROWADZENIE SŁÓW: spójrz na zdjęcia w zad. 1 w lekcji 5 str. 67 i powiedz, co widzisz. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie 3.44. Słuchaj i pokazuj kolejne zdjęcia. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, poproś, aby rodzic zatrzymywał po kolejnych słowach i powtarzaj za nagraniem.

4.       ZABAWA ZE SŁOWAMI: pokazuj losowo zdjęcia w zad. 1 i mów lub czytaj słowa: czasem pasujące do zdjęcia, a czasem nie. Zadaniem rodzica jest mówić Yes albo No. Następnie poproś rodzica, aby pokazywał losowo zdjęcia, a Ty odczytuj pasujący wyraz i pokazuj słowo za pomocą gestów. Well done!

5.       WIERSZYK MUZYCZNY: spójrz na zad. 2 w podręczniku 67 i powiedz, co na nich widzisz, używając angielskich słów. Poproś rodzica, aby odtworzył wierszyk 3.45 i wykonaj zadanie 2. Posłuchaj rymowanki i polącz miejsca 1- 6 z czynnościami a-e. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj mówić wierszyk razem z nagraniem.

6.       GRY ZE SŁOWAMI:  Spójrzcie na zad. 4 w podręczniku. Rzucaj kostką i wykonaj zadanie dla obrazka o wylosowanym numerze. Jeśli wypadnie liczba oczek większa niż numer ostatniego obrazka, wykonaj przysiad lub podskok.

7.       ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 64. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 5.
Ready? Excellent!

8.       ZADANIE DODATKOWE : wykonaj ćwiczenie online (przygotuj własne lub poszukaj gotowych ćwiczeń do Bugs Team 2, np. tu: https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202). Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie  3.4 Bye-bye everyone!

Goodbye!


21.05.2020

LESSON 4 – Utrwalamy historyjkę i poznajemy piosenkę. The holiday suprise song.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.


DODATKOWO: przygotuj swoje minikarty z lekcji 1.

 

Hello  How are you today?

Ding, ding, dong - a story and a song! Let’s start!

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE HISTORYJKI: posłuchaj nagrania 3.39 i wykonaj zad. 1 z lekcji 4 str. 66. W nagraniu brakuje słów. Podaj brakujące słowa, kiedy tylko usłyszysz sygnał.

3.       ĆWICZYMY CZYTANIE: spójrz na zad. 2 w lekcji 4 w podręczniku str. 66. Przeczytaj kolejne wyrazy i wskaż palcem odpowiadające im elementy ilustracji. Następnie przygotuj swoje minikarty – rozłóż je przed sobą. Poproś rodzica, aby losowo wybierał wyrazy z zad. 2 i czytał je, a Ty postaraj się jak najszybciej unieść odpowiednią minikartę. Zamieńcie się rolami ? Great job!

4.       ZABAWA Z PIOSENKĄ: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę 3.40.  Wstań i tańcz/skacz/udawaj, że biegniesz. Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał nagranie. Wówczas Ty zastygaj w bezruchu. 
Are you tired?

5.       PIOSENKA: spójrz na zad. 4 w podręczniku 66. Posłuchaj piosenki 3.40 i wskazuj odpowiednie obrazki. Posłuchaj ponownie piosenki 3.41 w wersji guided singing (z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) i śpiewaj razem z nagraniem. Następnie przeczytaj treść dymków w zad. 4 i połącz je z odpowiednimi obrazkami.

6.       ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 63 i spróbuj wykonać cwiczenia w lekcji 4.
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenki 3.40. Ready? Good job!

7.       Zaśpiewaj piosenke 3.4. Goodbye, children.

Zadania dodatkowe:

 

 

 20.05.2020

LESSON 3 – Poznajemy historyjkę. We listen to the story  ,,The  holiday surprise.''

Przygotuj swoje minikarty

 

Hello How are you today?

Three, two, one – it’s story time! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie I am ready 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE SŁÓW: przygotuj swoje minikarty i zagraj z rodzicem w grę What’s the change? – rozłóżcie minikarty, zamknij oczy, a rodzic zamienia miejscami dwie z kart. Otwórz oczy i powiedz po angielsku, jakie karty zmieniły miejsce. Powtórzcie zabawę. A może zamienicie się rolami? Great!

 

3.       WPROWADZENIE HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str. 64 65. Popatrz na obrazki i razem z rodzicem spróbujcie odgadnąć, co dzieje się w historyjce.

4.       HISTORYJKA: obejrzyj animowaną wersję historyjki  https://www.youtube.com/watch?v=8A6NtXomHHU Do you like the story?

5.       ĆWICZENIA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę z lekcji 2 3.33. W tym czasie Ty przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 62. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 3.
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj historyjki 3.37. Ready? Congratulations!

6.       PRACA DOMOWA: narysuj dodatkową scenkę do historyjki. Podczas, gdy będziesz rysować, słuchaj w tle historyjki. Goodbye!


Zadania dodatkowe:


 
14.05.2020

LESSON 2 – Uczymy się piosenki. Do you want to go to the funfair song.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.


DODATKOWO: przygotuj wykonane minikarty zadane na poprzedniej lekcji.

 

Hello  How are you today?

Ding-dong, time for a song! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie 3.3.Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       POWTÓRZENIE SŁÓW: otwórz podręcznik na str. 62. Wskazuj palcem kolejne zdjęcia i nazywaj obrazki. Najpierw zacznij od pierwszego zdjęcia w prawo, a potem od ostatniego w lewo. Can your Mum/Dad do it? Możesz też wykorzystać zadanie interaktywne, np. wybierając z dostępnych na Wordwall: https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Bugs%20Team%202

 

3.       WPROWADZENIE PIOSENKI: weź swoje minikarty i ułóż je kolejno przed sobą, nazywając miejskie atrakcje. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2 z lekcji 2 3.33. W trakcie słuchania piosenki, unoś obrazki, których nazwy usłyszysz w piosence.

4.       ZABAWA Z PIOSENKĄ: spójrz na zad. 2 na str. 63 w podręczniku. Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę w wersji guided singing (z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) 3.34. Do you want to go to funfair? (wskazujecie odowiednią kartę obrazkową). Yes,I do. Let’s go there today. (unosicie kciuki i maszerujecie w miejscu). Do you want to go to the swimming pool? No, I don’t. I want to play (wyrzucacie ręce do góry w geście radości).  Do you want to go ? czy chcesz pójść do? …

Postaraj się powtórzyć dany fragment, wskazując odpowiednią ilustrację. Następnie spróbujcie wymyślić do treści piosenki zabawne gesty. Posłuchajcie piosenki jeszcze raz: pokazuj gesty i próbuj śpiewać razem z nagraniem. Ready?

 

5.       ĆWICZYMY CZYTANIE: spójrz na ilustrację w zad. 3. Wskazuj kolejne scenki i spróbuj odczytać treść w dymku. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie 3.36 i zatrzymywał je po każdej scence.  Po odsłuchaniu całego nagrania, odtwórzcie je jeszcze raz: postaraj się mówić razem z nagraniem. Great job!

6.       ĆWICZENIA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę 3.33  jeszcze raz. W tym czasie Ty przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str 61. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 2. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenkę . Ready? Well done!

7.       PRACA DOMOWA – MINI PROJEKT: na za tydzień wykonaj pracę plastyczną z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym.  Wybierz jedną z poznanych miejskich atrakcji np. wytnij jej wzór z papieru i przymocuj do rolki .

Drogi rodzicu,

Wykonany  mini-projekt chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email: j.skorzewska@psp3jl.pl do wtorku 19.05.2020


Zadania dodatkowe:


 
13.05.2020

 

LESSON 1 – In the town. W mieście, poznajemy nowe słowa.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for our English lesson? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie I am ready 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       WPROWADZENIE SŁÓW: zacznijmy od zabawy z Annie (Annie’s Album), która zaprezentuje w moim imieniu zestaw 7 nowych słów. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=7oFH09Xf7dY Which words can you remember?

3.       ĆWICZENIE SŁOWNICTWA: otwórz podręcznik na str. 62. Spójrz na zdjęcia na kartach z albumu Annie.
Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 3.30. Posłuchaj, wskazuj kolejne ilustracje w podręczniku i postaraj się mówić je wraz z nagraniem.

4.       ZABAWA WE DWOJE: wraz z rodzicem/opiekunem pobawcie się z nowymi słowami, np. w odczytywanie słów z ruchu warg: bezgłośnie powiedz wybrane słowo, rodzic spróbuje je odgadnąć. Potem zamieńcie się rolami. Well done!

5.       ANNIE’S CHANT : spójrz na ilustracje w zad. 3. What can you see in the pictures? Spróbuj powiedzieć po angielsku, co ilustrują obrazki, a następnie poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 3 3.32. Słuchaj  rymowanki Annie i wskazuj odpowiednie ilustracje.

6.       ĆWICZENIA: poproś rodzica, aby odtworzył nagranie Annie’s  chant  jeszcze raz. W tym czasie Ty przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 60. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 1. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenki Annie.
Ready? Great!

7.       PRACA DOMOWA: przed następną lekcją wytnij proszę minikarty do rozdziału 6. Znajdziesz je w zeszycie ćwiczeń . Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie 3.4. Bye-bye everyone!

Goodbye!

 

Zadania dodatkowe:


 
07.05.2020

Temat: Sprawdzian z rozdziału 5. Test unit 5.

W porze, kiedy nie jesteś głodny/a ani zmęczony/a…. Wykonaj kartę samodzielnie – postaraj się nie korzystać z pomocy rodzica.  

 

Good luck!

 

KARTA PRACY: https://drive.google.com/file/d/1t-IHFMWfkFtFJMoQeP7dy0QibDsuu4a5/view?usp=sharing

Nagranie – MP3 09: https://drive.google.com/file/d/1zO0-tUe7P7vOni-NTtgvOZfHqAp8jpcP/view?usp=sharing

Nagranie – MP3 10: https://drive.google.com/file/d/1dZEMWXuJarCS00Pvm8g8Ad_P5VgIeuIR/view?usp=sharing
 

Drogi rodzicu,

uzupełnioną kartę pracy, (uczeń powinien ją wykonać, w miarę możliwości, samodzielnie, gdyż karta ta stanowi formę sprawdzianu…) chciałabym zobaczyć. Uwaga, jeśli nie masz drukarki, przepisz zadania do zeszytu. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email: j.skorzewska@psp3jl.pl dziś do godziny 15.00.


 

 
06.05.2020                           

 

LESSON 8 –  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Let’s see how much you know!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie I am ready 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       PRZYPOMNIENIE SŁÓW: weź do ręki swoje minikarty z jedzeniem. Jeśli ich nie wyciąłeś, znajduja się w ćwiczeniach. Poproś rodzica, aby wymieszał karty i ułożył je w wachlarz obrazkami do siebie. Losuj od rodzica kolejne karty i wypowiadaj zdanie z wylosowanym jedzeniem np. I eat chicken, I like pizza.

 

3.       POWTÓRZENIE SŁÓW 1: na dzisiejszej lekcji powtórzymy słowa i zwroty poznane w rozdziale 5.  Otwórz podręcznik na str. 60 i spójrz na zad. 1. Posłuchaj nagrania  3.25, znajdź właściwą ilustrację i wskaż ją. Good job!

4.       POWTÓRZENIE SŁÓW 2: poproś rodzica aby bezgłośnie mówił ich angielskie nazwy jedzenia. Odgaduj słowa z ruchu warg. Następnie spójrz na zad. 3. Przeczytaj  pytania w dymkach  i wybierz, która z postaci je wypowiada. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 3.26. Excellent!

5.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 57. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 8.  Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 5 piosenki, historyjki czy rymowanki.

 

6.       CUMULATIVE QUIZ: spójrz na ilustrację w podręczniku w sekcji Cumulative Review. What can you name in English? Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:
mniej niż 5 – Learn more; 5-10 – Quite ok, 11-15 – Very good!, więcej niż 15 – Excellent!

 

Zadania dodatkowe:


30.04.2020

 

LESSON 7 – Poznajemy kulturę brytyjską.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

DODATKOWO: przygotuj maskotkę.

 

Hello  How are you today?

Welcome to the Culture Club! Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę nr 3.3 na powitanie. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       ZABAWA - PRZYPOMNIENIE SŁÓW:  weź przygotowaną miękką maskotkę. Rzucajcie do siebie pluszaka, wymieniając słowa poznane podczas kilku ostatnich lekcji. Ustalcie, na które słowo nie można łapać przedmiotu. Have fun!

3.       TRADYCYJNA PIOSENKA: na dzisiejszej lekcji poznamy rymowanke naśladujacą dźwięk pociągu. Otwórz podręcznik na str. 59 i spójrz na ilustrację do zad. 1. Powiedz, co przedstawia, a następnie poproś rodzica, aby włączył nagranie 3.22. Posłuchaj dwa razy i próbuj mówić tekst wraz z nagraniem.

4.       DIALOG: poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2 (Lesson 7) i posłuchajcie dialogu. Posłuchajcie dialogu po raz drugi: tym razem rodzic zatrzymuje nagranie po każdej kwestii, a Ty powtarzaj dany fragment. Wreszcie, odegrajcie dialog. Ready? Good job!

5.       BRYTYJSKIE… jedzenie porozmawiajcie z rodzicem o angielskich potrawach. Spójrz na zdjęcia w zad. 3  i spróbuj przeczytać podpisy. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie 3.24. Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednie zdjęcia.

6.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 56. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 7. Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtworzył poznaną dziś piosenkę. Well done!

Zadania dodatkowe:


 
29.04.2020

 

LESSON 6 – Ćwiczymy umiejętność pozajęzykową.

 

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 

Hello  How are you today?

Are you ready for English lesson? Let’s start!

 

1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie I am ready. 3.3. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

2.       PRZYPOMNIENIE SŁÓW: otwórz podręcznik na str.84 – słowniczek obrazkowy. Wskaż kolejne zdjęcia
i powiedz po angielsku, co przedstawiają. Kartką lub inną książką zakryj zdjęcia z pierwszej części.
Do you you remember? Spróbuj z pamięci nazwać jedzenie. Rodzic może zaglądać pod kartkę
i podpowiadać Ci. Wykonajcie to samo ćwiczenie dla drugiej części słowniczka. A może tym razem rodzic spróbuje sił, a Ty będziesz podpowiadać?


3.       PRACA PLASTYCZNA: wykonaj pracę plastyczną. Znajdziesz ją w zeszycie ćwiczeń z tyłu Mini-flashcards (meal cards) unit 5 lesson 6. Poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zadania. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj wierszyka muzycznego z lekcji 5 lub piosenek z poprzednich lekcji. Good job!

4.       ZABAWA: spójrz na rysunek dzieci na stronie 58. Can you remember their names? Zagraj z rodzicem w grę. Masz 3 minuty na samodzielne ułożenie planu posiłków dla mamy/taty. W tym celu kładziesz wybrane karty z rysunkami potraw na odpowiednich kartach z rysunkami posiłków. Kiedy skończysz zadanie, pokazujecie sobie przygotowane plany i reagujecie mówiąc thank you lub prosząc o wymianę I don’t like fish. Can I have some toast for breakfast, please? Druga osoba mówi  Yes, of course i odpowiednio podmienia karty.

5.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str 55. Ćwiczenie 2 było ostatnio dla chętnych, teraz proszę, żeby wykonał je każdy z Was.

 

Well done!

Drogi rodzicu,

Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanej strony i przyślij proszę na mój adres email: j.skorzewska@psp3jl.pl  do czwartku 30.04.2020 do godziny 15.00.


Zadanie dodatkowe:

Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-2/sets

 
22.04.2020 r.

 

Temat: Rozwijamy umiejętność planowania.

 

Zadania do wykonania:

 

Zad. 1 str. 58 w podręczniku – Co planują zjeść te 3 osoby? Posłuchaj nagrania i dopasuj jedzenie do osób.

 

Zad. 1 str. 55 w ćwiczeniach – Uzupełnij wypowiedzi robaczków na temat tego co zjedzą w trakcie jakiego posiłku.

 

Zadanie dodatkowe:

 

Zad. 2 str. 55 w ćwiczeniach – Zaplanuj swój posiłek. Narysuj na talerzach zdrowe posiłki a następnie przedstaw tak jak robaczki w zadaniu 1 swój plan jedzenia na jutrzejszy dzień.

 

 20.04.2020 r.

 

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy posiłki, opisujemy, co jemy na dany posiłek, mówimy

rymowankę.

 

Nowe słownictwo:

 

Breakfast – śniadanie

Lunch – obiad

Tea – podwieczorek

Dinner – kolacja

Snack – przekąska

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 57 – Posłuchaj nagrania, a następnie powtórz na głos wymowę nowych słówek.

 

Zad. 2 str. 57 – Posłuchaj rymowanki. Każde z dzieci opowiada co je na dany posiłek. Wskaż palcem o jakim jedzeniu mówią. Na koniec spróbuj powtórzyć rymowankę.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

 

Zad. 1, 2 str. 54 – polecenia do zadań są w języku polskim.15.04.2020 r.

 

Temat: Słuchamy historyjki, zamawiamy jedzenie w restauracji i podajemy jedzenie i dziękujemy, śpiewamy piosenkę. Ćwiczymy wymowę głoski /w/.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 2 str. 56 – Zapisz w zeszycie nazwy jedzenia 1-8.

 

Zad. 3 str. 56 – Posłuchaj piosenki, następnie spróbuj ją zaśpiewać.

 

Zad. 5 str. 56 – Posłuchaj nagrania, zwróc uwagę jak wymawiana jest głoska /w/. Następnie spróbuj powtórzyć tekst 3 razy, za każdym razem szybciej.

 

Zadanie do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 53 – Spójrz na obrazki i wpisz w luki brakujące słówka. Następnie odsłuchaj piosenki i sprawdź, czy wszystko się zgadza.

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 2 str. 53 w ćwiczeniach.8.04.2020 r.

 

Temat: Easter.

 

Zadania do wykonania w książce:

 

Zad. 1 str. 79 – Posłuchaj i powtórz wielkanocne słownictwo.

 

Zad. 2 str. 79 – Posłuchaj piosenke i spróbuj ją zaśpiewać.

 

Zadanie do wykonania w ćwiczeniach:

Zad. 1 str. 79

 

Zadanie dodatkowe:

 

 

Zad. 2 str. 79 w ćwiczeniach.6.04.2020 r.

Temat: Słuchamy historyjki i zamawiamy jedzenie w restauracji. Podajemy jedzenie i dziękujemy, oceniamy historyjkę.

 

Zadania do wykonania w podręczniku:

 

Zad. 1 str. 54-55 – Posłuchaj nagrania i jednocześnie obejrzyj historyjkę obrazkową.

 

Zad. 2 str. 55 w podręczniku – Liczymy do 20 po angielsku. Odsłuchaj nagranie i powtarzaj liczby, po pewnym czasie liczymy już sami w rytm uderzeń. Następnie oceniamy jaka była historyjka (cool, great, fantastic). Jeśli nie pamiętasz jak się liczy do 20 odsłuchaj nagranie 1.18 na którym mamy podane wszystkie liczby.

 

Zadania do wykonania w ćwiczeniach:

 

Zad. 1 str. 52

 

Zadanie dodatkowe:

 

Zad. 2 str. 52 w ćwiczeniach.


1.04.2020 r.

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy potrawy, śpiewamy piosenkę. Prosimy, o różne potrawy i udzielamy odpowiedzi.

 

Zadania do wykonania:

 

Podręcznik:

Zad. 1 str. 53 – Posłuchaj piosenki i spróbuj ją zaśpiewać, wskaż palcem w książce na jedzenie które usłyszysz w nagraniu.

Zad. 2 str. 53 – O jakie jedzenie proszą dzieci? Połącz Zdania 1-3 z obrazkami a-c.

 

Ćwiczenia:

Zad. 1, 2 str. 51 – Polecenia do zadań w ćwiczeniach są w języku polskim.

 

30.03.2020 r.

 

Temat: Rozpoznajemy i nazywamy potrawy, rozpoznajemy wyrazy i mówimy rymowankę. Wyrażamy upodobania i pytamy o upodobania.

 

Lekcja obejmuje nowy temat w zakresie jedzenia.

 

Podręcznik:

 

Zad. 1 str. 52 – zapoznanie z nowym słownictwem. Proszę puścić nagranie i wysłuchać jak wymawia się nazwy poszczególnych rzeczy do jedzenia po angielsku, a następnie samemu powtórzyć ich nazwy. Obrazki z jedzeniem znajdują się na środku strony i odczytywane są w kolejności od 1 do 7.

 

Zad. 2 str. 52 – proszę odsłuchać krótką piosenkę a następnie spróbować samemu ją zaśpiewać.

 

Zad. 3 str. 52 – proszę odsłuchać nagranie potrzebne do wykonania zadania. W trakcie nagrania zadawane jest pytanie "Do you like...?" - "Czy lubisz?". Przy odpowiedziach "Yes, I do" – "Tak, lubię" uczeń podnosi kciuk do góry, natomiast przy odpowiedzi "No, I don't" – "Nie, nie lubię" uczeń daje kciuka w dół.

 

Ćwiczenia:

 

Zad. 1 str. 50 – należy połączyć nazwy jedzenia z ich obrazkiem.

 

Zad. 2 str. 50 – należy uzupełnić dialogi. Podpisujemy nazwy jedzenia na podstawie obrazków oraz odpowiedzi na podstawie kciuka w górę lub w dół. Po zakończonym zadaniu odsłuchujemy nagrania w celu sprawdzenia czy dobrze wykonaliśmy zadanie.

 

Nagrania do zadań znajdują się na stronie: www.macmillan.pl/strefa-ucznia


25.03.2020 r.

 

Temat: Powtarzamy materiał z rozdziału 4.

 

Lekcja obejmuje wszystko czego uczniowie dowiedzieli się w 4 rozdziale.

 

proszę o wykonanie w ramach dzisiejszej lekcji następujących zadań:

Podręcznik: zad. 2, 3, 4 str. 48
Ćwiczenia: zad. 1, 2 str. 45

Zadania w podręczniku polegają na dopasowaniu obrazków do definicji, proszę o zapisanie odpowiedzi w zeszycie. Polecenia zadań w ćwiczeniach są w języku polskim.


Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowych zadań może wykonać następujące:

Ćwiczenia: zad. 1 str. 46

 

Proszę wspomagać się słownikiem obrazkowym znajdującym się na końcu podręcznika.

 

Wszelkie nagrania potrzebne do wykonania zadań znajdują się na stronie www.macmillan.pl/strefa-ucznia

 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free