Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 1c

25.06.20r. IC
Temat lekcji: "Utrwalenie wiadomości- cz.II i III."


https://wordwall.net/play/3001/833/773?fbclid=IwAR3bq-3LMY_-yb_Zphg9qkbT5rlkr7uLP3zaPNEBBVI4VQwzalsv1pXhP8c

https://wordwall.net/play/3001/866/450?fbclid=IwAR3EwYVsNg_C-JI4C0yDmwjhIIx7nzGRmQuQGk04pi96-8Yg3oX6szgmKUk

https://wordwall.net/play/3068/841/296?fbclid=IwAR0Dkn0_UD8rp5wS0B-ao3SBDfdPL7NgZBALCegNEK-Noaiw7Ur-hg3hpzw


23.06.20r. IC
Temat lekcji: "Utrwalenie wiadomości- cz. 1."

https://wordwall.net/play/3001/781/345?fbclid=IwAR3WBpL04LWq5rB4_S16HpGTpXZp8sWvckB_8GwlbH4EwTa81d8F5jIq7pU


a także...
https://wordwall.net/play/3069/289/519?fbclid=IwAR3rrgI2V2ZkCHkSUdKhGZ4fbFTxhP1ahCPWN6sPx-DsDVUc189h8nJYWSQ


09.06.20r. IC
Temat lekcji: "Karty pracy, dział 6."


Rozgrzewka: zapisujemy przymiotniki:

small, funny, friendly, shy, clever, noisy i upewniamy się, że uczniowie rozumieją ich znaczenie.

Uczeń odsłania dowolną kartę z rysunkiem zwierzęcia. Zachęcamy do wybrania odpowiedniego przymiotnika i stworzenia zdania: A (dog) is (friendly). Dzieci tworzą zdania z pozostałymi zwierzętami.


Karty pracy nr 1 i nr 2.

Zadaniem dzieci jest dopasowanie członków rodziny do zwierząt, jakie posiadają, z wykorzystaniem wskazówek

widocznych na rysunkach. Proszę sprawdźcić razem poprawność wykonania zadania.

Dzieci decydują także, jaka cecha charakteru spośród określeń podanych wcześniej pasuje do każdego ze zwierząt i wpisują nazwy cech na odpowiednich kartach. My pet is a CAT . A CAT  is FUNNY.

Key: 1. e, 2. f, 3. a, 4. b, 5. d, 6. c. (do 1ej karty pracy)

KARTY PRACY PRZEŚLĘ POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY

04.06.20r. IC
Temat lekcji:
"Powtarzamy materiał z rozdziału 6."

Hello ? How are you today? Let’s see how much you know!
ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
PRZYPOMNIENIE SŁÓW: weź do ręki swoje minikarty z członkami rodziny i cechami charakteru. Jedna po drugiej przekaż je rodzicowi, nazywając obrazki. Następnie poproś rodzica, aby wymieszał karty i ułożył je w wachlarz obrazkami do siebie. Losuj od rodzica kolejne karty i wypowiadaj zdanie z wylosowanym członkiem rodziny (Unit 6), np. This is my sister. She’s got brown hair and blue eyes. This is my mummy. She’s got fair hair and green eyes. My mummy’s friendly. My brother’s clever.
POWTÓRZENIE SŁÓW 1: na dzisiejszej lekcji powtórzymy słowa i zwroty poznane w rozdziale 6. Otwórz podręcznik na str. 70 (Lesson i spójrz na zad. 1. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 track 3.29. Posłuchaj nagrania i wskazuj obrazki. Potem poproś rodzica, aby losowo mówił liczby 1-8, a Ty nazywaj obrazek odpowiadający wybranej liczbie. Good job!
POWTÓRZENIE SŁÓW 2: wręcz rodzicowi swoje rysunki przygotowane do lekcji 5. Poproś, aby ułożył je w stos, obrazkiem do siebie. Zadając pytanie: Is it…..? spróbuj zgadnąć, na jaką kartę rodzic patrzy.
Spójrz na zad. 3. Poproś rodzica, aby włączył nagrania do zad.2 i 3 tracks 3.30/ 3.31 i wykonaj zadania (słuchaj, wskazuj, powtarzaj, słuchaj znajdź, powiedz).  Excellent!
ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 67 (Lesson . Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 8.  Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 6 piosenki, historyjki czy rymowanki.
CUMULATIVE QUIZ: spójrz na ilustrację w sekcji Cumulative Review. What can you name in English?
Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:
mniej niż 5 – Learn more; 5-10 – Quite ok, 11-15 – Very good!, więcej niż 15 – Excellent!


02.06.20R. IC

Temat lekcji:
"Śpiewamy piosenkę, odgrywamy dialog, rozpoznajemy i nazywamy członków rodziny. Budujemy świadomość podobieństw i różnic międzykulturowych."

Hello
? How are you today? Welcome to the Culture Club! Let’s start!

ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track CD2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
ZABAWA - PRZYPOMNIENIE SŁÓW:  weź przygotowaną miękką maskotkę. Rzucajcie do siebie pluszaka, wymieniając słowa poznane podczas kilku ostatnich lekcji. Ustalcie, na które słowo nie można łapać przedmiotu. Have fun! ?
TRADYCYJNA RYMOWANKA: na dzisiejszej lekcji poznamy kolejną tradycyjną, brytyjską rymowankę CD326. Otwórz podręcznik na str. 69 (Lesson 7) i spójrz na ilustrację do zad. 1. Powiedz, co przedstawia. Następnie poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 track CD3.26. Posłuchaj rymowanki dwa razy i próbuj mówić tekst wraz z nagraniem.  Za trzecim razem spróbujcie razem zaśpiewać rymowankę, dodając zabawne gesty. 
DIALOG: poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2 (Lesson 7) CD3.27  i posłuchajcie dialogu. Jego tekst znajdziecie również poniżej. Posłuchajcie dialogu po raz drugi: tym razem rodzic zatrzymuje nagranie po każdej kwestii, a Ty powtarzaj dany fragment. Wreszcie, odegrajcie dialog. Ready? Good job!

Child (calling out) Hello! Hello!
Adult: Where are you?
Child: Here I am!
Adult: How do you do?
Child: How do you do?
SPÓJRZ na zdjęcia w zad. 3,  Can you name them?. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie CD3.28. Posłuchaj nagrania i wskaż odpowiednie zdjęcia.
ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 56 (Lesson 7). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 7.  Well done! Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtworzył poznaną dziś rymowankę.

28.05.20R. IC
Temat lekcji:
"Rozwijamy umiejętność podejmowania decyzji."

Hello
? How are you today? Are you ready for English lesson? Let’s start!


ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
PRZYPOMNIENIE SŁÓW:  otwórz podręcznik na str. 85 – słowniczek obrazkowy na końcu podręcznika. Wskaż kolejne zdjęcia i powiedz po angielsku, co przedstawiają. Kartką lub inną książką zakryj zdjęcia z pierwszej części. Do you you remember? Spróbuj z pamięci nazwać kolejne cechy charakteru. Rodzic może zaglądać pod kartkę i podpowiadać Ci. Wykonajcie to samo ćwiczenie dla drugiej części słowniczka. A może tym razem rodzic spróbuje sił, a Ty będziesz podpowiadać? ?
UMIEJĘTNOŚĆ POZAJĘZYKOWA: na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność kategoryzowania/ podejmowania decyzji (Unit 6). Otwórz podręcznik na str. 68  (Lesson 6) i spójrz na zad. 1. Dzieci  nazywają zwierzęta na obrazkach. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1track 3.25. Posłuchaj opisów i wskaż odpowiednie zwierzęta. Za pomocą gestów pokaż znaczenie czasowników: climb, run, swim. Rodzic wyjaśnia znaczenie słów play i talk, jeśli  jest to konieczne.
PRACA PLASTYCZNA: wykonaj pracę plastyczną (Unit 6, lesson 6). Znajdziesz ją w zeszycie ćwiczeń (sztywne kartki, które znajdują się prawie na końcu zeszytu ćwiczeń). Poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zadania.  Dzieci wyjmują szablon, wycinają i składają książeczkę.  Rodzice pokazują zwierzęta w książeczce, dzieci opisują podając nazwy, cechy charakteru, budowy ciała, umiejętności, np.: It’s a (cat). It’s (clever). Ready? Good job!
ZABAWA: spójrz na rysunek dzieci. Can you remember their names?.  (Sam and Lia). What are they doing “They are reading the pet mini-book.”
ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 65 (Lesson 6). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 6. Well done!
UMIEJĘTNOŚĆ POZA ANGIELSKIM: razem z rodzicem zastanówcie się, kiedy jeszcze przydaje się umiejętność kategoryzowania. Spróbujcie zastosować ją poza lekcją angielskiego. Unit 6: może wymyślcie kategorie/ rzeczy na Twoim biurku i podzielcie je na odpowiednie kategorie?
PRACA DOMOWA - MINIPROJEKT: wykonaj plakat pod hasłem MY FAMILY (Unit 6). Nie musi być gotowy na następną lekcję. Możesz przynieść go nawet dopiero do szkoły, gdy się w końcu zobaczymy, lub możesz przesłać na mój adres e-mail J

26.05.20r. IC
Temat lekcji: "Rozpoznajemy i nazywamy cechy charakteru, opisujemy, jakimi cechami charakteryzują się członkowie rodziny. Mówimy rymowankę."


Hello
? How are you today? Are you ready for some new words? Let’s start!


ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43.
Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
ŁAMANIEC JĘZYKOWY: otwórz podręcznik na str. 66  (Lesson 4) i spójrz na ćw. 4 i powiedz, co widzisz na obrazku. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie Bugs Twister track 3.22. Spróbuj powiedzieć zdanie razem z nagraniem. Can you say it fast? Spróbuj powiedzieć łamaniec językowy bez nagrania, coraz szybciej ? 
WPROWADZENIE SŁÓW: spójrz na zdjęcia w zad. 1 w lekcji 5 str. 67. i powiedz, co widzisz. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie track 3.22. Słuchaj i pokazuj kolejne zdjęcia. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, poproś, aby rodzic zatrzymywał je po kolejnych słowach / zdaniach i powtarzaj za nagraniem.
ZABAWA ZE SŁOWAMI: pokazuj losowo zdjęcia w zad. 1 i mów słowa: czasem pasujące do zdjęcia, a czasem nie. Zadaniem rodzica jest mówić Yes albo No. Well done! Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie track 3.23, słuchaj i wskazuj właściwe zdjęcia. Posłuchaj jeszcze raz nagrania, powtórz wyrazy.
WIERSZYK MUZYCZNY: spójrz na zad. 2 w podręczniku (str. 67) i powiedz, co na nich widzisz, używając angielskich słów. Poproś rodzica, aby odtworzył wierszyk track 3.24 i wykonaj zadanie 2. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj mówić wierszyk razem z nagraniem. Spróbujcie pokazać część wierszyka za pomocą gestów ?
GRA: przygotuj minikarty z cechami charakteru  i rysunki przygotowane na dzisiejszą lekcję. Ułóżcie karty i rysunki w dwóch stosach. Losuj po jednej karcie z każdej grupy i próbuj powiedzieć zdanie, które je łączy, np. My mummy’s friendly. My brother’s clever…
ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 64  (Lesson 5). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 5.
Ready? Excellent!  

Zadania dodatkowe: 
Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń)
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets

21.05.20r. IC

Temat lekcji: "Rozpoznajemy i nazywamy cechy charakteru, opisujemy, jakimi cechami charakteryzują się członkowie rodziny. Mówimy rymowankę."

1.     
ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43.
Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
ŁAMANIEC JĘZYKOWY: otwórz podręcznik na str. 66 (Lesson 4) i spójrz na ćw. 4 i powiedz, co widzisz na obrazku. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie Bugs Twister track 3.22. Spróbuj powiedzieć zdanie razem z nagraniem. Can you say it fast? Spróbuj powiedzieć łamaniec językowy bez nagrania, coraz szybciej ?
WPROWADZENIE SŁÓW: spójrz na zdjęcia w zad. 1 w lekcji 5 str. 67. i powiedz, co widzisz. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie track 3.23. Słuchaj i pokazuj kolejne zdjęcia. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, poproś, aby rodzic zatrzymywał je po kolejnych słowach / zdaniach i powtarzaj za nagraniem.
ZABAWA ZE SŁOWAMI: pokazuj losowo zdjęcia w zad. 1 i mów słowa: czasem pasujące do zdjęcia, a czasem nie. Zadaniem rodzica jest mówić Yes albo No. Well done!
ZADANIE RUCHOWE: Opisz prawdziwą osobę, którą znasz, np.: My grandma Maria is…? np. funny. Dzieci zgadują jakie cechy charakteru ma dana osoba. Kontynuujemy zabawę, wymieniając krewnych i znajomych.
WIERSZYK MUZYCZNY: spójrz na zad. 2 w podręczniku (str. 67) i powiedz, co na nich widzisz, używając angielskich słów. Poproś rodzica, aby odtworzył wierszyk track 3.24  i wykonaj zadanie 2- wybierz właściwy obrazek. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj mówić wierszyk razem z nagraniem. Spróbujcie pokazać część wierszyka za pomocą gestów
GRA: przygotuj minikarty z nazwami cech charakteru i rysunki przygotowane na dzisiejszą lekcję. Ułóżcie karty i rysunki w dwóch stosach. Losuj po jednej karcie z każdej grupy i próbuj powiedzieć zdanie, które je łączy, np. My mummy is friendly. My brother is clever. My daddy is funny.
ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 64 (Lesson 5). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 5.
Ready? Excellent!
PRACA DOMOWA: wykonaj ćwiczenie online  https://wordwall.net/resource/2128742/bugs-team-cechy-charakteru Goodbye! 

Drogi rodzicu,
Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email: ewelinarembisz@interia.pl (prace proszę wysyłać dopiero 1 czerwca). Dziękuję. 

19.05.20r. I C

Temat lekcji: "Utrwalamy historyjkę i poznajemy piosenkę."

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.
Hello ? How are you today?


ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43 Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
POWTÓRZENIE HISTORYJKI: obejrzyj animowaną wersję historyjki: https://www.youtube.com/watch?v=PP5uU6eVUdc
Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał wideo: spróbuj powiedzieć, co będzie dalej.
JĘZYK HISTORYJKI: otwórz podręcznik na str.  66 (Lesson 4) i spójrz na ćw. 1. Zapytaj: Do you remember A family pet story? Pokazuj na migi czynności wykonywane przez członków rodziny z historyjki, np. mummy- pisanie na laptopie, daddy- rozmawianie przez telefon, grandma- czytanie e-booka, grandpa- naprawianie czegoś narzędziami. Uczniowie naśladują gesty i zgadują, które postaci są pokazywane.
ZABAWA Z PIOSENKĄ: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę track 3.19. Wstań i tańcz/skacz/udawaj, że biegniesz.
Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał nagranie. Wówczas Ty zastygaj w bezruchu. Are you tired?
J
SENTENCE CHAIN: wskaż obrazek i zapytaj: Who’s this? (Pete, the puppy). He’s got big eyes.  Dzieci rozbudowują zdania opisując szczeniaka z historyjki: He’s got big eyes and he’s got big ears. He’s sweet/wet. His name’s Pete.
PIOSENKA: spójrz na zad. 3 w podręczniku (str. 66). Posłuchaj ponownie piosenki track 3.20  w wersji guided singing
(z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) i wskazuj odpowiednie obrazki. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj śpiewać razem z nagraniem.

Dzieci słuchają piosenki i przy każdej zwrotce wskazują odpowiedni obrazek. Postaci z obrazków są wspomniane w piosence w tej samej kolejności, co w historyjce.
BUG TWISTER: dzieci powtarzają wyliczankę razem z nagraniem: Freddie the frog is a friend of the family (x3) (CD3.22)
ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 63 (Lesson 4). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 4. Ready? Good job!
PRACA DOMOWA - MINIPROJEKT: na małych karteczkach wykonaj następujące rysunki: polskie odpowiedniki słów, które wprowadza Lesson 5. Nie muszą być idealne ? Goodbye!

14.05.20r. IC
Temat lekcji:
"Słuchamy historyjki i ją oceniamy; opisujemy wygląd postaci."

LESSON 3 – Poznajemy historyjkę.
Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

DODATKOWO
: przygotuj swoje minikarty. Hello ? How are you today? Three, two, one – it’s story time! Let’s start!


ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

POWTÓRZENIE SŁÓW
: przygotuj swoje minikarty i zagraj z rodzicem w grę, np. What’s missing? – rozłóżcie minikarty, zamknij oczy, a rodzic zabiera jedną z kart. Otwórz oczy i powiedz po angielsku, czego brakuje. Powtórzcie zabawę. A może zamienicie się rolami? Great!

WPROWADZENIE HISTORYJKI:
otwórz podręcznik na str. 64-65  (Lesson 3). Popatrz na obrazki i nazwij  członków  rodziny w scenkach historyjki. Następnie razem z rodzicem spróbujcie odgadnąć, co dzieje się w historyjce.

HISTORYJKA:
obejrzyj animowaną wersję historyjki ?  https://www.youtube.com/watch?v=PP5uU6eVUdc
Do you like the story? J

ZABAWA Z HISTORYJKĄ
. spójrz na historyjkę w podręczniku. Poproś rodzica, aby odtworzył historyjkę track 3.17. Kiedy usłyszysz nazwę członka rodziny (mummy, daddy…)  wstań, podskocz albo kucnij. Posłuchaj nagrania jeszcze raz. Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał nagranie: spróbuj powiedzieć, co będzie dalej.

ĆWICZENIA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę z lekcji 2 track 3.14. W tym czasie Ty przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 62 (Lesson 3). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 3. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj historyjki  track 3.17.
Ready? Congratulations!

PRACA DOMOWA
: narysuj dowolnie wybraną scenkę z historyjki. Podczas, gdy będziesz rysować, słuchaj w tle historyjki. Goodbye!

Zadania dodatkowe: 
Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets

 
12.05.20r. IC
Temat lekcji: "Rozpoznajemy i nazywamy członków rodziny, opisujemy jakiego koloru włosy i oczy ma dana osoba. Śpiewamy piosenkę."

LESSON 2 – Uczymy się piosenki.

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

Hello ? How are you today? Ding-dong, time for a song! Let’s start!

ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

POWTÓRZENIE SŁÓW
: otwórz podręcznik na str. 62 (Lesson 1). Wskazuj palcem kolejne zdjęcia i nazywaj członków rodziny. Najpierw zacznij od pierwszego zdjęcia w prawo, a potem od ostatniego w lewo. 
Great
J Możesz też wykorzystać jedno z zadań interaktywnych, np. wybierając z dostępnych na Wordwall:  https://wordwall.net/resource/470401/angielski/family lub możesz wykorzystać minikarty obrazkowe, które powinieneś przygotować na dzisiejszą lekcję.

WPROWADZENIE PIOSENKI:
Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2 z lekcji 2 track 3.14.
W trakcie słuchania piosenki, pokazuj obrazki, których nazwy usłyszysz w piosence.


ĆWICZENIA DO PIOSENKI:
 spójrz na ilustrację w zad. 2. Wskazuj kolejnych członków rodziny  i mów odpowiednio: This is my brother. This is my sister. This is my mummy. This is my daddy. Wskazujemy obrazek i wyjaśniamy, że brakuje na nim dwóch członków rodziny, których nazwy dzieci poznały na poprzedniej lekcji, dzieci podają  odpowiedź: grandma, grandpa.

ZADANIE 4- wskazujemy kolejne obrazki, a dzieci podają przedstawiony na nich kolor oczu i włosów, np.: 1 fair hair, green eyes. Łączymy jeden obrazek włosów z obrazkiem oczu o danym kolorze, mówimy: My daddy has got black hair and blue eyes. W taki sam sposób opisujemy wybranych przez nas członków rodziny.


POPROŚ RODZICA
, aby odtworzył piosenkę  track 3.14 jeszcze raz. W tym czasie Ty przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 61  (Lesson 2). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 2.
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenkę track 3.14.  Ready? Good job!
Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie Goodbye, teacher! Track 2.44.

Zadania dodatkowe
*  Bezgłośnie wymawiamy nazwy członków rodziny wyraźnie ruszając ustami, dzieci próbują odczytać z ruchu warg co to za słowo
* Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń)
* Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets


07.05.20r. IC
Temat lekcji:
"Rozpoznajemy i nazywamy członków rodziny, rozpoznajemy wyrazy, mówimy rymowankę."

LESSON 1 – Poznajemy nowe słowa.

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

Hello ? How are you today? Are you ready for our English lesson? Let’s start!

ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43 Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

WPROWADZENIE SŁÓW: zacznijmy od zabawy z Colinem (Colin’s Cards), który zaprezentuje w moim imieniu zestaw 7 nowych słów. Obejrzyj  https://www.youtube.com/watch?v=FRi7OdJnXLs

Which words can you remember?

ĆWICZENIE SŁOWNICTWA: otwórz podręcznik na str. 62 (Lesson 1). Spójrz na zdjęcia na kartach Colina. Which photos can you name?
Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 track 3.12. Posłuchaj, wskazuj kolejne ilustracje w podręczniku i postaraj się mówić je wraz z nagraniem.

4.      ZABAWA WE DWOJE: wraz z rodzicem/opiekunem pobawcie się z nowymi słowami, np. w odczytywanie słów z ruchu warg: bezgłośnie powiedz wybrane słowo, rodzic spróbuje je odgadnąć. Potem zamieńcie się rolami. Well done!

5.      COLIN’s CHANT:  spójrz na ilustrację w zad. 3. Can you name the members of the family in the picture?
W trakcie, gdy Ty przyglądasz się obrazkowi, poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 3 track 3.13. Słuchaj rymowanki Colina i wskazuj odpowiednie elementy ilustracji.

6.      ĆWICZENIA: poproś rodzica, aby odtworzył nagranie Colin’s chant track 3.13  jeszcze raz. W tym czasie Ty przygotuj zeszyt ćwiczeń. Otwórz go na str. 60  (Lesson 1). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 1.
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj rymowanki Colin’s chant.
Ready? Great!

7.      PRACA DOMOWA: przed następną lekcją wytnij proszę minikarty do rozdziału 6. Znajdziesz je w zeszycie ćwiczeń.
Przydadzą nam się na następnej lekcji.
Poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na pożegnanie Goodbye, teacher! track 2.44.

Drogi rodzicu,
Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń  chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanej strony i przyślij proszę na mój adres email: ewelinarembisz@interia.pl

 

Zadania dodatkowe:
Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń)
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets


05.05.20r. IC

Temat lekcji: "Powtarzamy materiał z rozdziału 5."

LESSON 8 –  Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5.

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

DODATKOWO
: przygotuj minikarty wykonane po lekcji 1 i rysunki wykonane przed lekcją 5. .

Hello ? How are you today?  Let’s see how much you know!


ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now  track CD2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
PRZYPOMNIENIE SŁÓW: weź do ręki swoje minikarty z nazwami produktów żywnościowych. Jedna po drugiej przekaż je rodzicowi, nazywając obrazki. Następnie poproś rodzica, aby wymieszał karty i ułożył je w wachlarz obrazkami do siebie. Losuj od rodzica kolejne karty i wypowiadaj zdanie z wylosowanym słowami (Unit 5), np. I like yoghurt. I don’t like carrots etc...
POWTÓRZENIE SŁÓW 1: na dzisiejszej lekcji powtórzymy słowa i zwroty poznane w rozdziale 5. Otwórz podręcznik na str. 60  i spójrz na zad. 1. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 track CD3.7. Posłuchaj nagrania i wskazuj obrazki. Potem poproś rodzica, aby losowo mówił liczby 1-8, a Ty nazywaj obrazek odpowiadający wybranej liczbie. Good job!
POWTÓRZENIE SŁÓW 2: wręcz rodzicowi swoje rysunki przygotowane do lekcji 5. Poproś, aby ułożył je w stos, obrazkiem do siebie. Zadając pytanie: Is it…..? spróbuj zgadnąć, na jaką kartę rodzic patrzy.
Spójrz na zad. 3. Poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 3 track CD3.9  i wykonaj zadanie 3. Excellent!
ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 57. Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 8.  Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtwarzał kolejno poznane w rozdziale 5 piosenki, historyjki czy rymowanki.
CUMULATIVE QUIZ: spójrz na ilustrację w sekcji Cumulative Review. What can you name in English?
Ile elementów ilustracji potrafisz nazwać po angielsku? Policz i sprawdź, w której jesteś grupie:
mniej niż 5 – Learn more; 5-10 – Quite ok, 11-15 – Very good!, więcej niż 15 – Excellent!


30.04.20r. IC
Temat lekcji:
"Śpiewamy piosenkę i odgrywamy dialog, rozpoznajemy i nazywamy tradycyjne słodycze. Budujemy świadomość podobieństw i różnic międzykulturowych."


LESSON 7 – Poznajemy kulturę brytyjską.
Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

 Hello ? How are you today? Welcome to the Culture Club! Let’s start!

 
1.       ROZGRZEWKA: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
2.       ZABAWA Z RODZICEM/RODZEŃSTWEM - PRZYPOMNIENIE SŁÓW:  weź przygotowaną miękką maskotkę. Rzucajcie do siebie pluszaka, wymieniając słowa poznane podczas kilku ostatnich lekcji. Ustalcie, na które słowo nie można łapać przedmiotu. Have fun! ?
3.       TRADYCYJNA RYMOWANKA: na dzisiejszej lekcji poznamy kolejną tradycyjną, brytyjską rymowankę Muffin man. Otwórz podręcznik na str. 59 (Lesson 7) i spójrz na ilustrację do zad. 1. Powiedz, co przedstawia. Następnie poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 1 track 3.4 . Posłuchaj rymowanki dwa razy i próbuj mówić tekst wraz z nagraniem.  Za trzecim razem spróbujcie razem zaśpiewać rymowankę, dodając zabawne gesty.
4.       DIALOG: poproś rodzica, aby włączył nagranie do zad. 2 (Lesson 7) i posłuchajcie dialogu. Jego tekst znajdziecie również poniżej (treść dialogu: Girl: Do you know Tom Smith? Boy: Oh, yes. He’s in class 1 D. Girl: I like Tom) Posłuchajcie dialogu po raz drugi: tym razem rodzic zatrzymuje nagranie po każdej kwestii, a Ty powtarzaj dany fragment. Wreszcie, odegrajcie dialog.
Ready? Good job!

5.       ZADANIE 3: należy wyjaśnić, że zdjęcia przedstawiają dzieci z Wielkiej Brytanii i ich ulubione tradycyjne słodycze. Mówimy: find a muffin. Dzieci wskazują właściwy produkt. Wprowadzamy nazwy pozostałych słodyczy: chocolate, brownies, flapjacks.
6.       Zadanie 4: pokazujemy rysunek w podręczniku, pytamy: What food is it? Dzieci mogą odpowiadać po polsku (poppy seed roll/ rolada makowa). Dzieci rysuja ulubione tradycyjne polskie słodycze.
7.       ĆWICZENIA: przygotuj zeszyt ćwiczeń i otwórz go na str. 56  (Lesson 7). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 7.  Well done! Jeśli Cię to nie rozprasza, poproś rodzica, aby w tle odtworzył poznaną dziś rymowankę.

Drogi rodzicu,

Wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń oraz rysunek ulubionych słodyczy chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych prac i przyślij proszę na mój adres email: ewelinarembisz@interia.pl

Zadania dodatkowe:

Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń)
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets

ŻYCZĘ SŁONECZNEJ MAJÓWKI

28.04.20r. IC

Temat lekcji: „Rozwijamy umiejętność klasyfikowania.”

Cele: rozwijanie umiejętności klasyfikowania

Główne słownictwo i struktury: produkty żywnościowe; sausage, pear, ice cream, cabbage; grupy żywności; A (carrot) is (a vegetable).

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały 
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie 
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

Pokazujemy
jedną z kart obrazkowych z produktami żywnościowymi. Mówimy błędne zdanie na temat obrazka, np. pokazując jogurt: Yoghurt is meat. Dzieci poprawiają błąd, mówiąc np.: Yoghurt is a milk product! Powtarzamy zadanie z różnymi kartami z produktami żywnościowymi.

CD3 Track 2 Odtwarzamy rymowankę Food groups. Dzieci mówią rymowankę (patrz s. 113).

Zad. 1 str. 58 pytamy: What food groups can you see?, wskazując obrazki a–d. Zachęcamy dzieci, aby nazwały produkty na obrazkach 1–4 i wprowadzamy te słowa, których dzieci nie znają po angielsku (ice cream, sausage, pear, cabbage) Mówimy: Look, classify and match with your fingers. Wyjaśniamy, ze dzieci powinny przypisać każdy z produktów 1–4 do odpowiedniej grupy a–d i połączyć obrazki palcami.

CD 3 Track 3 mówimy: Listen and say. Odtwarzamy nagranie, zatrzymując je przed nazwą grupy w każdym zdaniu. Dzieci podają nazwę grupy, do której wcześniej zaliczyli dany produkt. Wznawiamy nagranie, aby uczniowie mogli sprawdzić swoje odpowiedzi   (1 c, 2 d, 3 a, 4 b).

Łączymy palcami obrazek lodów z obrazkiem c. pytamy dzieci do jakiej grupy należy ten produkt: An ice cream is a milk product. Dzieci przydzielają pozostałe produkty do właściwych grup i powtarzają pasujące zdania z nagrania.

Let’s make the food wheel and food cards. Dzieci, aby wyjęły szablon koła i kart z zeszytu ćwiczeń. Jeśli dzieci nie korzystają z Zeszytu ćwiczeń, samodzielnie wykonują koło z grupami żywności i wykorzystują minikarty z ośmioma produktami.

Wymieniamy produkty z kart: Show me the (chicken). Dzieci podnoszą odpowiednie karty. Podnosimy koło i pytamy: What food groups can you see? Dzieci mówią nazwy grup. Nastepnie mówimy zdanie o jednym z produktów na ośmiu kartach, np.: A carrot is a vegetable. Dzieci kładą kartę na odpowiedniej części koła.

Na czterech pustych kartach z zad. 2. dzieci rysują po jednym dowolnym produkcie z każdej grupy: fruit, vegetables, milk products, meat. Mogą też przerysować produkty z zad. 1.

Zeszyt ćwiczeń: rozdział 5, lekcja 6, ćw. 1–2 str. 55       work-out: ćw. 2. s. 59.


PRACA DOMOWA
: wykonaj ćwiczenie onlinehttps://wordwall.net/resource/1329884/food

ZADANIE DODATKOWE: Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń) 
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets


23.04.20r. IC

Temat lekcji:
Rozpoznajemy i nazywamy grupy żywności. Określamy, do jakiej grupy należą produkty żywnościowe. Mówimy rymowankę.”

LESSON 5 –  Poznajemy kolejne nowe słowa.

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Jeśli Twoje książki zostały
w szkole, nie martw się – dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
https://anglistaonline.macmillan.pl/.
Nagrania do podręcznika znajdziesz tu:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Będą Ci potrzebne podczas lekcji.

Hello
? How are you today?  Are you ready for some new words? Let’s start!

ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now track 2.43.
Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.
ŁAMANIEC JĘZYKOWY: otwórz podręcznik na str. 56 (Lesson 4) i spójrz na ćw. 4 i powiedz, co widzisz na obrazku. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie Bugs Twister track 2.55. Spróbuj powiedzieć zdanie razem z nagraniem. Can you say it fast? Spróbuj powiedzieć łamaniec językowy bez nagrania, coraz szybciej ?
WPROWADZENIE SŁÓW: spójrz na zdjęcia w zad. 1 w lekcji 5 str.57. i powiedz, co widzisz. Poproś rodzica, aby odtworzył nagranie track 3.1. Słuchaj i pokazuj kolejne zdjęcia. Posłuchaj nagrania jeszcze raz, poproś, aby rodzic zatrzymywał je po kolejnych słowach / zdaniach i powtarzaj za nagraniem.
ZABAWA ZE SŁOWAMI: pokazuj losowo zdjęcia w zad. 1 i mów słowa: czasem pasujące do zdjęcia, a czasem nie. Zadaniem rodzica jest mówić Yes albo No. Well done!
WIERSZYK MUZYCZNY: spójrz na zad. 2 w podręczniku (str. 57) i powiedz, co na nich widzisz, używając angielskich słów. Poproś rodzica, aby odtworzył wierszyk track 3.2  i wykonaj zadanie 2. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj mówić wierszyk razem z nagraniem. Spróbujcie pokazać część wierszyka za pomocą gestów ?
ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 54  (Lesson 5). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 5. Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj wierszyka track 3.2  lub piosenki z poprzedniej lekcji track 2.52.
Ready? Excellent!
PRACA DOMOWA: wykonaj ćwiczenie onlinehttps://wordwall.net/resource/1329884/food
ZADANIE DODATKOWE: Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń)
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets21.04.20r.  IC  Rozdział: 5  Lekcja: 4

Temat lekcji: "LESSON 4 – Utrwalamy historyjkę i poznajemy piosenkę."

Zanim zaczniesz lekcję angielskiego, przygotuj swój podręcznik i zeszyt ćwiczeńTwoja książka dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie https://anglistaonline.macmillan.pl/. Nagrania do podręcznika znajdziesz tu: https://www.macmillan.pl/strefa-uczniaBędą Ci potrzebne podczas lekcji.

DODATKOWO
: przygotuj kostkę do gry.

Hello ? How are you today? Ding, ding, dong – a story and a song! Let’s start!

ROZGRZEWKA
: poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę na powitanie It’s time for English now  track 2.43. Spróbujcie ją razem zaśpiewać, wykonując odpowiednie gesty.

POWTÓRZENIE HISTORYJKI
: obejrzyj animowaną wersję historyjki. < LINK do odpowiedniego filmu na kanale YouTube Macmillan Polska, np. https://www.youtube.com/watch?v=vJfb5iHhCpU> Poproś rodzica, aby co jakiś czas zatrzymywał wideo: spróbuj powiedzieć, co będzie dalej.

JĘZYK HISTORYJKI:
otwórz podręcznik na str. 56 (Lesson 4) i spójrz na ćw. 3. Rzucajcie na zmianę
z rodzicem kostką do gry. W zależności od liczby oczek, mówcie odpowiednie zdania, np. Unit 4:
Do you like carrots? No, I don’t.)
. Następnie spójrz na zad. 2 w lekcji 4 str. 56  i wykonaj je ( Wskaż ilustracje i powiedz: Look at Baby Bear and the food. Mówimy do dzieci: You’re Baby bear. Do you like chicken? Dzieci odpowiadają zgodnie z treścią historyjki: Yes, I do lub: No, I don’t). Na koniec osoba odgrywająca rolę niedźwiadka może powiedzieć pełnym zdaniem, co lubi, a czego nie, np. I don’t like chicken, ham, cheese…

ZABAWA Z PIOSENKĄ:
poproś rodzica, aby odtworzył piosenkę track 2.52.

PIOSENKA: spójrz na zad. 3 w podręczniku (str. 56). Posłuchaj ponownie piosenki track  2.52  w wersji guided singing (z przerwami na powtórzenie po fragmencie piosenki) i wskazuj odpowiednie obrazki. Posłuchaj nagrania jeszcze raz: tym razem spróbuj śpiewać razem z nagraniem. A może dobierzecie razem z rodzicem śmieszne gesty do piosenki? ?

ĆWICZENIA: otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 53 (Lesson 4). Spróbuj wykonać ćwiczenia w Lekcji 4.
Jeśli Cię to nie rozprasza, w tle słuchaj piosenki track 2.52.
Ready? Good job!

PRACA DOMOWA - MINIPROJEKT
: na małych karteczkach wykonaj następujące rysunki: polskie odpowiedniki słów, które wprowadza Lesson 5. Nie muszą być idealne ? Goodbye!

Drogi rodzicu: wykonane ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń, str. 53  chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych zadań i przyślij proszę na mój adres email: ewelinarembisz@interia.pl

Zadania dodatkowe: 
Student’s Practice Kit (kod dostępu w zeszycie ćwiczeń)
Quizlet https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/bugs-team-1/sets16.04.20r. IC

Temat lekcji: „Słuchamy historyjki i ją oceniamy, wyrażamy nasze preferencje.”

Podręcznik, str. 54-55. Nagranie (2.50)

Cele:
słuchanie historyjki, ocenianie historyjki, wyrażanie preferencji
Główne słownictwo i struktury: produkty żywnościowe; honey; Do you like (ham)? Yes, I do. No, I don’t; I don’t like (cheese). I like (honey) and (yoghurt).

Krótka powtórka:

Pokażmy dzieciom kolejne karty obrazkowe z produktami żywnościowymi. Dzieci mówią, jaki produkt zauważyły, czy lubią dany produkt, czy nie, np.: I like bananas. I don’t like apples. Odtwarzamy piosenkę I like chicken. (CD247)

Przechodzimy do str.
54-55 w podręczniku.
Mówimy: The bugs are planning a picnic. Zapytajmy: What food can you see? Dzieci nazywają produkty widoczne na obrazku.
Pokazujemy pozostałe obrazki mówiąc: Guess what happens in the story. Dzieci odgadują po polsku, co wydarzy się w historyjce. Słuchamy ich odpowiedzi, ale nie potwierdzamy ich ani nie zaprzeczamy.
Mówimy: Listen and point. Podczas słuchania dzieci wskazują odpowiednie obrazki. Po wysłuchaniu historyjki wskazujemy kolejne obrazki, zadając dzieciom pytania, prosząc ich o dokończenie zdań, aby sprawdzić zrozumienie treści.
Przykładowe pytania/zdania:
1 The bugs are getting ready for a (picnic). Colin has got (ham and cheese). Gary has got chicken, (tomatoes and carrots). Lucy has got apples, (bananas and yoghurt).
2 The bugs see Baby (bear). Is Baby bear happy? (no) Baby bear is (hungry/sad).
3 Does Baby bear like chicken? (no) Does Baby bear like ham? (no) He wants something (sweet to eat).
4 Does Baby bear like cheese? (no) Does Baby bear like yoghurt? (no) He wants something (sweet).
5 Does Baby bear like carrots? (no) Does Baby bear like tomatoes? (no) He wants something (sweet). Who has an idea? (Bella)
6 The bugs go to Bella’s (house) and get a big jar of (honey). Honey is (sweet). Do bears like honey? (yes)
7 What do the bugs bring Baby bear? (honey) Is the honey sweet and delicious? (yes)
8 Does Baby bear like honey? (yes)
9 Is Baby bear happy?(yes)

Zad.3 str. 55,
Choose and say.

Wskazujemy obrazki, pytamy: Which product can you see in every picture? (honey).
Podajemy numery obrazków, a dzieci nazywają widoczne na nich produkty (odpowiedzi: 1 honey and yoghurt, 2 honey and ham, 3 honey and banana, 4honey and cheese, 5 honey and apple, 6 honey and carrots).
Wskazujemy obrazek 1 i zachęcamy dzieci, aby odpowiadały zgodnie z prawdą, czy lubią dane połączenie produktów, np.: I I like honey and yoghurt. Proszę powiedzieć: Stand up and repeat if you agree, wyjaśniając znaczenie zdania po polsku.

Przechodzimy
do zeszytu ćwiczeń:
Rozdział 5., Lekcja 3. ćw. 1–2, s. 52.

*Dla chętnych: podręcznik, str. 87.
** Link do historyjki: 
https://www.youtube.com/watch?v=fOGr76JCSCQ

07.04.20r.

Temat lekcji: „Rozpoznajemy i nazywamy produkty żywnościowe, mówimy co lubimy, a czego nie lubimy. Śpiewamy piosenkę.”

Cele:
rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych,
śpiewanie piosenki, wyrażanie, co się  lubi, a czego nie.

Główne słownictwo i struktury:
produkty żywnościowe; I like (ham). I don’t like (apples).

CD2/46 Proszę odtworzyć rymowanke Colin’s chant. Dzieci mówią rymowankę i odgrywają jej treść (patrz s.105).

Otwieramy podręcznik na str. 53, zad. 2.

Pytamy dzieci: What food can you see? Dzieci nazywają produkty widoczne na talerzach na obrazku 2.

Proszę powiedzieć: Look, think and say what’s missing. Wskazujemy talerze i wyjaśniamy, że brakuje jednego produktu żywnościowego z Lekcji 1 (it’s a banana).

Wprowadzamy zwroty I like/ I don’t like, robiąc odpowiednie miny i głaszcząc się po brzuchu lub krzyżując ręce z przekorą. Pokazujemy kilka produktów i odpowiednio gestykulując, mówimy

np.: I like/don’t like cheese. Obserwując nasze gesty, dzieci mogą mówić zdania razem z nami.
Wskazujemy uśmiechnięte 
i smutne buźki przy produktach na obrazku w podręczniku i wyjaśniamy, że oznaczają one odpowiednio I like  i I don’t like.

*ZADANIE RUCHOWE

Dzieci na zmianę rysują produkty żywnościowe palcem na plecach mamy, taty, siostry, brata…lub w powietrzu. Druga osoba zgaduje, jaki to produkt.

*DODATKOWY POMYSŁ

Dotykamy jednej ściany mówiąc: I like. Dzieci dotykają także tej ściany. Dotykamy przeciwnej ściany mówiąc: I don’t like.  Dzieci podchodzą do drugiej ściany. Wymieniamy słownictwo znane dzieciom, np. jedzenie, zwierzęta, kolory, zabawki. Dzieci dotykają jednej lub drugiej ściany w zależności od tego, czy lubią daną rzecz, czy nie.

Zeszyt ćwiczeń: Rozdział 5., Lekcja 2.: ćw. 1–2, s. 51. 


02.04.20r. IC

DLA CHĘTNYCH!

WYSŁAŁAM PAŃSTWU KARTY PRACY DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW.

Karta nr. 1
Zadaniem dzieci jest przygotowanie (wycięcie, pokolorowanie, umieszczenie na ołówku) maski jednego ze zwierząt. Proszę pomóc dzieciom przykleić maskę do ołówka za pomocą taśmy klejącej.

Karta nr. 2
Po odkryciu karty dzieci muszą zadecydować, czy ich bohater potrafi wykonać wylosowaną czynność. Jeśli potrafi, przykłada maskę do twarzy i mówi: I’m a (zebra) I can (run).


02.04.20r.  IC 
Temat lekcji: "Rozpoznajemy i nazywamy produkty żywnościowe, rozpoznajemy wyrazy, mówimy rymowankę".

Cele:
rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych, rozpoznawanie wyrazów, mówienie rymowanki
Główne słownictwo, strukturyham, cheese, tomato, chicken, carrot, yoghurt, banana;

Podręcznik, str. 52, zad. 1. (CD2/45) proszę odsłuchać nagranie, powtórzyć wyrazy oraz wskazać odpowiedni obrazek.

1 ham, 2 cheese, 3 tomato, 4 chicken, 5 carrot, 6 yoghurt,

7 banana

(szeptem)

1 ham, 2 cheese, 3 tomato, 4 chicken, 5 carrot, 6 yoghurt,

7 banana

(głośno)

1 ham, 2 cheese, 3 tomato, 4 chicken, 5 carrot, 6_yoghurt,

7 banana


Podręcznik
, str. 52, zad. 3. (CD2/46)  Proszę wskazać obrazek i powiedzieć: Name the food.
Dzieci podają nazwy produktów.

Look! Look! (dzieci robia daszek z_dłoni nad oczami)

What can you see? (dzieci rozkładaja rece w pytajacym geście)

I can see a banana (dzieci wskazuja odpowiedni obrazek)

It’s good for me! (dzieci unoszą kciuki)

Look! Look! (jw.)

What can you see?

I can see a carrot

It’s good for me!

Look! Look! (jw.)

What can you see?

I can see a tomato

It’s good for me!

Look! Look! (jw.)

What can you see?

I can see yoghurt

It’s good for me!

Zeszyt ćwiczeń: Rozdział 5. Lekcja 1.  ćw. 1–2, str. 50.
Pozdrawiam,
Ewelina R.D.

31.03.20r. IC

WORDWALL- ANIMAL ZONE- GRA EDUKACYJNA! POLECAM!

https://wordwall.net/play/1117/128/267?fbclid=IwAR1CMhoqm-qFOP39Lj0eWEt0-d4fPE03lMjUXM80lxImYD716iOPKnK46DU

Pozdrawiam,
Ewelina R.D. 


31.03.20r. IC 


Temat lekcji: "Powtarzamy materiał z rozdziału 4".

Podręcznik, str. 48-49.
Powtarzamy, utrwalamy słownictwo obejmujące dział 4, zadajemy dzieciom następujące pytania:
How many (animals) can you name in (10) seconds?
 
What can you see in the picture?
Dzieci wymieniaja nazwy widocznych na obrazku zwierzat, częsci ciała, przyborów szkolnych, zabawek, czynnosci ruchowych oraz przymiotniki, liczebniki i kolory po angielsku.

Poćwicz angielskie słówka- link poniżej:
https://www.anglomaniacy.pl/coloursMatching.htm


 

GORĄCO POLECAM LINK PONIŻEJ- GĄSIENICA COLLIN POKAZUJE NAM KARTY OBRAZKOWE Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW- DZIECI BĘDĄ WIEDZIAŁY O CO CHODZI, BO ROBIMY TO W SZKOLE PROSZĘ ZADAWAĆ DZIECIOM PYTANIA ? (R) WHAT'S THIS? (U) IT'S A PEN. i na zmianę


1. Materiały do pobrania w Strefie ucznia na macmillan.pl/strefa-ucznia.
Uczniowie znajdą tam nagrania do Książki ucznia, Zeszytu ćwiczeń oraz Zeszytu przedmiotowego. https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
2. Aplikacja Quizlet.
3. Student’s Practice Kit: kod ucznia znajduje się w Zeszycie ćwiczeń. Jest to platforma dla uczniów, na której mogą wykonywać dodatkowe ćwiczenia
utrwalające materiał z podręcznika.
 
 
 

Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga


26.03.20r. IC

WITAM
TEMAT NASZEJ DZISIEJSZEJ LEKCJI TO: "ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚĆ KATEGORYZOWANIA".


Zeszyt ćwiczeń,
Rozdział 4., Build-up, s. 46.
Rozdział 4., Lekcja 8. ćw. 1–3, s. 45. PLUS PROSZĘ UZUPEŁNIĆ EWENTUALNE BRAKI W ZESZYCIE ĆWICZEŃ, W DZIALE 4 DO STRONY 46 WŁĄCZNIE.
Dodatkowo: Gov.pl- lekcje zdalne
„Ćwiczę angielskie słówka”
Link: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/547/kolory-poziom-podstawowy
Zadanie ruchowe:
Proszę wyznaczyć dzieciom różne wyzwania związane z poznanymi czasownikami, wspomagając się gestami, np.: I bet you can jump on your left leg ten times / run with your eyes closed for 20 seconds / jump backwards / walk backwards itp.

Zadanie ruchowe:
Dzieci stają w kręgu i zaczynają iść w kółko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zadajemy pytanie:
How does the (mouse) go? Uczniowie stają, odwracają się, mówią: Like this! i idą w kółko w odwrotnym kierunku, pokazując jednocześnie, jak chodzi dane zwierzę. Kontynuujemy zadawanie pytań o różne zwierzęta, a dzieci zmieniają kierunek i naśladują sposób poruszania

Pozdrawiam, 
Ewelina Rembisz-Drwięga

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free