Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 0b

24.06.20r. 0b
Temat lekcji: "Gry i piosenki językowe."

https://wordwall.net/pl/resource/3079597/angielski/summer

Uczymy się piosenki: "Walking in the forest."

https://supersimple.com/song/walking-in-the-forest/

22.06.20r. 0b
Temat lekcji: "Uczymy się piosenki Mr. Golden Sun."

https://supersimple.com/song/mr-golden-sun/

a także...? 

https://view.genial.ly/5ee785567d53aa0d01c8f2da/presentation-summer?fbclid=IwAR185HpXH4bLwtsszvs1Zvlt-TltSdX0Hkpz-MgMl8BmrHWUZQUPof6jYis


15.06.20r. 0b

Temat lekcji:
"Żegnamy się z bohaterami."

Cele: powtórzenia słownictwa z całego kursu, pożegnanie bohaterów kursu.
Kluczowe słownictwo i struktury: Where are you going? I’m going to the (seaside).
Język powtarzany: nazwy kolorów, emocji, przyborów szkolnych, części ciała, członków rodziny, zwierząt i ubrań; seaside, forest, mountains, countryside; How old are you? How are you? I’m (six/happy). What’s the weather like today? What day is it today? What season is it? What month is it? It’s (hot/Tuesday/summer/June).
Wskaż planszę do bingo w zadaniu 1. i zachęć dzieci, aby nazwały kolejne obrazki po angielsku. Następnie powiedz: Tick eight pictures i wyjaśnij polecenie po polsku, jeśli to konieczne.

Pokażmy dzieciom ilustracje
plaży, lasu, gór i wsi. Zachęcamy dzieci, aby nazwały wskazane miejsca po angielsku.
Zapytajmy dzieci dokąd wybierają się na wakacje: I’m going to the (countryside). Zadajemy pytanie: Where are you going, (Tomek)? Pomóżmy dzieciom odpowiedzieć na pytanie pełnym zdaniem zadając to samo pytanie.
One, two, three, four ... Dzieci kończą hasło: Let's sing a song. Odtwarzamy ścieżkę 73. Zaśpiewajcie i odegrajcie piosenkę It's summer (tekst na str. 83).
Wskazujemy Nate'a i Kate w zadaniu 2. Wyjaśniamy, że oni też wybierają się na wakacje. Listen where they are going. Odtwarzamy ścieżkę 74.

74
Nate: It’s the summer holiday. Where are you going, Kate?

Kate: I’m going to the seaside. And you?
Nate: I’m going to the mountains.
Kate: Great! Bye-bye!
Nate: Bye-bye!


Zadajemy pytania: Where is Kate going? (to the seaside) oraz Where is Nate going? (to the mountains). Mówimy: Draw. Wyjaśniamy, że dzieci mają narysować w dymkach miejsca, gdzie udają się Nate i Kate. Odtwarzamy ponownie ścieżkę 74., aby dzieci mogły się upewnić, że wiedzą, co narysować. Gdy dzieci rysują, odtwarzamy w tle piosenkę It’s summer (ścieżka 73).
Wskazujemy ramkę w zadaniu 3. Prosimy dzieci o narysowanie i pokolorowanie ulubionej sylwetki bohatera kursu Happy Campers

10.06.20r. 0b
Temat lekcji:
"Lato i wakacje tuż tuż."

Cele: poznanie nazw miejsc letniego wypoczynku, określanie letniej pogody
Kluczowe słownictwo i struktury: seaside, forest, mountains, countryside; I’m going to the (seaside); It’s hot. / It’s stormy.
Język powtarzany: nazwy kolorów, zwierząt i ubrań, backpack, butterfly, ladybird, ball, ice cream; What’s the weather like today? It’s (windy). What day is it today? What season is it? What month is it? It’s (Tuesday/summer/June). 

Proszę porozmawiać z dziećmi po polsku, gdzie najchętniej spędzają wakacje. Kiedy dzieci podadzą określenia miejsc, które przedstawiają ilustracje, podaj je po angielsku (seaside, forest, mountains, countryside).
One, two, three ... Dokończcie hasło: Listen to me! Mówimy nazwę jednego z miejsc na ilustracjach, np. forest i prosimy dzieci, aby wskazały palcem odpowiednią ilustrację. Podajemy losowo nazwy miejsc, stopniowo zwiększając tempo.
Three, four, five- page 55. Wskazujemy kolejne ilustracje w zadaniu 1. i zachęcamy dzieci, aby 
nazwały je po angielsku. Następnie: Listen, point and repeat. Dzieci słuchają nazw tych miejsc wymienianych w różnej kolejności i powtarzają za lektorem. 

1 seaside, 2 forest, 3 mountains, 4 countryside
seaside, forest (x2), mountains, countryside (x2)
seaside, forest, mountains, countryside (x2)

Wskazujemy kolejne obrazki w zadaniu 2. i zachęcamy dzieci, aby podały ich angielskie nazwy (backpack, cap, bear, ladybird, butterfly, ball, horse, sheep, jumper, ice cream). Wskażmy kredki przy ilustracjach wakacyjnych miejsc i zapytajmy dzieci: What colour is it? (blue, green, red, yellow)
Match. Wyjaśniamy dzieciom, że mają połączyć obrazki z wakacyjnymi krajobrazami, zgodnie z kodem kolorów. Proszę powiedzieć dzieciom, że jeden rysunek można połączyć z wieloma krajobrazami, a także, że w tym zadaniu nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Kiedy dzieci wykonują ćwiczenie w tle słyszą piosenkę It’s summer (ścieżka 73.). Zadajemy dzieciom pytanie, np. bear? zapytane dziecko odpowiada np. mountains, forest.
One, two, three, four ... Dzieci kończą hasło: Let's sing a songWyjaśniamy, że dzieci nauczą się teraz wakacyjnej piosenki. Ścieżka 73, śpiewamy piosenkę, odgrywając jej treść.

73 It’s summer, it’s summer, it’s the summer holiday. (dwa razy zatocz ramionami okrąg nad głową i zrób obrót)
I’m going to the seaside, hooray, hooray! (pokaż dłońmi ruch fal, dwa razy podskocz)
It’s summer, it’s summer, it’s the summer holiday. (jw.)
I’m going to the mountains, hooray, hooray! (wędruj w miejscu, dwa razy podskocz)
It’s summer, it’s summer, it’s the summer holiday. (jw.)
I’m going to the forest, hooray, hooray! (pomachaj rękami nad głową, imitując ruch drzew na wietrze, dwa razy podskocz)
It’s summer, it’s summer, it’s the summer holiday (jw.)
I’m going to the countryside, hooray, hooray! (jedną ręką zrób daszek nad oczami, a drugą zatocz przed sobą krąg, dwa razy podskocz)

Odtwarzamy piosenkę jeszcze kilka razy, zachęcając dzieci do śpiewania i odgrywania jej treści wspólnie.


08.06.20r. 0b

Temat lekcji:"Karta Sukcesu, dział 8."

PROSZĘ WYKONAĆ KARTĘ SUKCESU NUMER 8.
Dzieci wykonują zadania na podstawie tekstu, który im przeczytamy.

Zad. 1:
1 What is it? It’s a sheep.
2 What is it? It’s a 
rabbit.
3 What is it? It’s a horse.
4 What is it? 
It’s a rooster.
5 What is it? It’s a goat.

Zad. 2:
1 Is it a duck?
2 Is it a cow?
3 Is it a horse?

4 Is it a sheep?
5 Is it a donkey?


Po wykonaniu ćwiczeń, dzieci rysują po śladzie uśmiechniętą buzię

ĆWICZENIE DODATKOWE:
Proszę rozdać dzieciom kartki i powiedzieć: Draw an animal with your (left) hand. Wyjaśniamy polecenie po polsku, jeśli to konieczne. Dzieci leworęczne prosimy, aby rysowały prawą ręką. Kiedy dzieci skończą, zgadujemy jakie to zwierzę, następnie rodzice wykonuje to samo zadanie a dziecko zgaduje jakie to zwierzę
Have a nice time

03.06.20r. 0b
Temat lekcji:
"Utrwalamy poznane słowa i zwroty."

Cele: nazywanie zwierząt gospodarskich i pytanie o nie.
Kluczowe słownictwo i struktury: cow, horse, goat, donkey, duck, rooster, rabbit, horse; Is it a (duck)? Yes, it is./No, it isn’t.

Wskazujemy kalendarz i zaczynamy zdanie: It’s ... Dzieci kończą zdanie na różne sposoby, np. Wednesday, May, spring. Następnie wskażmy okno i ponownie zacznijmy zdanie: It’s ... Dzieci kończą zdanie, wymieniając określenia pogody.
Patrzymy na karty obrazkowe ze zwierzętami, włącznie z psem i kotem, obrazkami w stronę tablicy. Proszę podejrzeć w sekrecie pierwszą kartę i powiedzieć: Guess. Dzieci mają za zadanie zadawać pytania: Is it a …, aby odgadnąć, jakie zwierzę jest na wskazanej karcie. Odpowiadamy na pytania dzieci: No, it isn’t. / Yes, it is.
Powtórzmy 
ćwiczenie z pozostałymi dziewięcioma kartami. 
One, two, three, four ... Dzieci kończą hasło: Let’s sing a song. Zaśpiewajcie i odegrajcie piosenkę On the farm. Track 67(tekst na str. 77)
Three, two, one ...? 
Story time
Wykorzystując karty do historyjki 8., opowiadamy historyjkę, co jakiś czas zawieszając głos, aby zachęcić dzieci do wypowiadania jej kolejnych fragmentów.
Pokazujemy dzieciom jedną z kart obrazkowych ze zwierzętami, zasłoniętą kartą z otworem, tak aby było widać tylko fragment zwierzęcia. Zachęćmy dzieci, aby odgadły, jakie to zwierzę, pytając: Is it a …?
Wskazujemy lupę z numerem 1 w zadaniu 1. pytamy: What is it? Zachęcamy dzieci do udzielenia odpowiedzi pełnym zdaniem: It’s a sheep. Prześledźcie palcem linię łączącą lupę nr 1 ze zdjęciem owcy. Proszę powiedzieć: Match i wyjaśnić, że zadaniem dzieci jest połączyć pozostałe lupy z odpowiednimi zwierzętami.
Kiedy dzieci będą gotowe, wskażmy kolejne lupy, pytając: What is it? Pomagamy dzieciom odpowiadać pełnym zdaniem (1 sheep, 2 donkey, 3 rooster, 4 rabbit, 5 duck).
Wskazujemy obrazki osła i owcy w zadaniu 2. Pytamy wskazując osła: What is it? (It’s a donkey). Pytanie należy powtórzyć wskazując owcę. Informujemy, że  dzieci usłyszą za chwilę rapowankę Grammar cheerw której zawarty jest odgłos jednego zwierzęcia. Track 69.


Happy Campers, listen here.

Now it’s time to do a cheer.
Ready? OK!
Baaa, is it a donkey? (x2)
No, it isn’t. (x2)
Is it a sheep? Baaa (x2)
Yes, it is. (x2)

Zadajemy dzieciom pytanie, jaki odgłos usłyszały w rapowance (Baaa). Następnie: Is it a donkey? (No). What is it? (It’s a sheep). Odtwarzamy ścieżkę ponownie, zachęcając dzieci, aby włączyły się w śpiewanie i klaskanie.
Liczymy do trzech, wówczas każde z dzieci ma wydać odgłos wybranego zwierzęcia. Are you ready? Jeśli dzieci są gotowe, powiedzmy: One, two, three – dzieci jednocześnie udają różne zwierzęta.
ZADANIE DODATKOWE: dzieci odwracają się plecami. Rysujemy palcem na plecach wybrane zwierzę, a dzieci zgadują, jakie to zwierzę, pytając: Is it a (rabbit)?


01.06.2020r. 0b
Temat: "Międzynarodowy Dzień Dziecka."

Moi Drodzy  odpoczywacie dzisiaj od książek, zeszytów i długopisów  cieszcie się, bawcie się bo to przecież dzisiaj jest WASZ DZIEŃ 


Życzę Wam dzieciaki,
Miejcie wesołe buziaki.
Niespodzianek w każdą niedzielę,
I prezentów wiele,
Niech Wam się spełnią wszystkie pragnienia,
Przyjmijcie ode mnie te z serca życzenia! 


Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od 1 czerwca 1950 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi też 20 listopada Powszechny Dzień Dziecka, który upamiętnia m.in. podpisanie Konwencji o prawach dziecka.

Zachęcam do przeczytania i obejrzenia materiału, link poniżej 
https://wakelet.com/wake/3zRayeZC55eTDfgZtDALK

HAPPY CHILDREN'S DAY 


27.05.20r. 0b

Temat lekcji:
"Słuchamy historyjki 8."

Podręcznik: str. 51, ścieżka: 68.
Cele:
 słuchanie historyjki ze zrozumieniem, nazywanie zwierząt gospodarskich i pytanie o nie
Kluczowe słownictwo i struktury: cow, horse, goat, donkey, duck, rooster, rabbit; Is it a (duck)? Yes, it is./No, it isn’t.

Three, four, five ... Zachęcamy dzieci, aby dokończyły hasło: Take the Card 51 (nr str. w podręczniku) with goat.
Listen and point. Podczas słuchania historyjki dzieci powinny wskazywać odpowiednie scenki. Odtwarzamy Ścieżkę 68.

Karta 1.

Quack, quack ...

Kate: Listen. Is it a duck?

Nate: Yes, it is!

Nate and Kate: Quack,

quack ...

Karta 2.

Nate: Look, sheep!

Nate and Kate: Baa, baa ...

Karta 3.

Neigh …

Kate: Is it a rabbit?

Nate: No, it isn’t.

Karta 4.

Nate: It’s Daddy.

Kate: And a horse!

Daddy: Let’s go for a ride. Neigh, neigh!

Po wysłuchaniu historyjki zadajemy dzieciom pytania sprawdzające jej zrozumienie. Wskazujemy kaczkę na pierwszym obrazku: Is it a rooster? (No, it isn’t). What is it? (It’s a duck). Owcę na drugim obrazku j: Is it a goat? (No, it isn’t). What is it? (It’s a sheep). Królika na trzecim obrazku: What is it? (It’s a rabbit). Wskazujemy ostatni obrazek: Is it a donkey? (No, it isn’t). What is it? (It’s a horse).
Wskazujemy kropkowane fragmenty zwierząt na ilustracjach: Draw. Podczas gdy dzieci kończą rysunki, odtwarzamy historyjkę w tle.
Bezgłośnie wypowiadamy nazwy zwierząt. Dzieci odgadują słowa, czytając z ruchu warg.


25.05.20r. 0b
Temat lekcji: 
Poznajemy piosenkę "On the farm."

Podręcznik: str. 50, nagranie- 67.
Cele: rozpoznawanie i nazywanie zwierząt gospodarskich, pytanie o nie.
Kluczowe słownictwo i struktury: cow, horse, goat, donkey, duck, rooster; What is it? It’s a (cow).

Zadajemy dzieciom pytanie: What day is it today? Kiedy odpowiedzą, pokazujemy siedem palców i wymieniamy z dziećmi kolejne dni tygodnia. What month is it? Po podaniu odpowiedzi, zachęcamy dzieci do odpowiedzi i wspólnie wymieniamy nazwy kolejnych dwunastu miesięcy. What season is it? Zachęcamy dzieci do odpowiedzi.
Zadajemy pytanie: What animals live on the farm? Wyjaśniamy znaczenie pytania po polsku, jeśli to konieczne. Kiedy dzieci podadzą angielską nazwę jednego z poznanych zwierząt, umieszczamy odpowiednią kartę obrazkową na/przy ilustracji farmy, mówiąc: A (goat) on the farm. Kiedy dzieci wymienią wszystkie sześć lub osiem (możemy wykorzystać również karty z psem i kotem) zwierząt, mówiąc: These are the animals on the farm. Zachęcamy dzieci, aby trzykrotnie powtórzyły to zdanie.
Three, four, five ... Zachęcamy dzieci, aby dokończyły hasło: Take the card. Mówimy: Card 50, with horse i zapisujemy liczbę 50 na kartce. Dzieci wyjmują również wkładkę z naklejkami.
Wskazujemy ilustrację w zadaniu 1. i mówimy: It’s a farm. Pytamy: What are the animals on the farm? Kiedy dzieci powiedzą, że w gospodarstwie nie ma żadnych zwierząt, powiedzmy: Listen to the song. Należy wyjaśnić, że dzieci mają zapamiętać, jakie cztery zwierzęta mieszkają na tej farmie.
Odtwarzamy piosenkę, nagranie nr. 67.
Po zakończeniu piosenki wysłuchajmy odpowiedzi dzieci (cow, rooster, goat, donkey). Powiedzym: Stick the cow. Pomóżmy dzieciom znaleźć naklejkę z krową i przykleić ją w dowolnym miejscu na ilustracji farmy. Powtarzamy ćwiczenie z pozostałymi naklejkami.
RUCHOWO: proszę zawyć jak wilk   i zapytać dzieci: What is it? Kiedy dzieci odpowiedzą po polsku, powiedzmy: Yes, it’s a wolf. Howl with me! Zachęcamy dzieci, aby zawyły z rodzicami  
Wskazujemy zdjęcie zwierząt na farmie w zadaniu 2. i mówimy: These are the animals on the farm. Wskazujemy osła, pytamy: What is it? Zachęcamy dzieci do udzielenia odpowiedzi pełnym zdaniem: It’s a donkey. Powtarzamy ćwiczenie z pozostałymi zwierzętami.
Let’s sing and act out. Zaśpiewajcie i odegrajcie piosenkę On the farm (ścieżka 67.).


20.05.20r. 0b

Temat lekcji:
"Poznajemy nazwy zwierząt gospodarskich."

Cele: rozpoznawanie i nazywanie zwierząt gospodarskich
Kluczowe słownictwo i struktury: cow, horse, goat, donkey, duck, rooster.
Język powtarzany: nazwy członków rodziny; dog, cat; What’s the weather like today? What day is it today? What season is it? What month is it? It’s (sunny/Wednesday/spring/May).

Naśladujemy muczenie krowy, pytamy: What is it? Kiedy dzieci podadzą nazwę zwierzęcia, po polsku lub po angielsku, pokazujemy im kartę obrazkową z krową mówiąc: Yes, it’s a cow.
Powtarzamy ćwiczenie 
wprowadzając w ten sposób pozostałych pięć nazw zwierząt.
Listen and point. Ścieżka 65. Zachęcamy dzieci, aby wskazywały kolejne obrazki. Zatrzymujemy nagranie po słowie rooster.

One, two, fingers ready! One, two, three, follow me! Cow (cow), horse (horse), goat (goat), donkey (donkey), duck (duck), rooster (rooster).

Are you ready? Hop, hop, hop with me! Odtwarzamy drugą 
część nagrania. Dzieci wskazują odpowiednie obrazki. Jeśli to konieczne, zatrzymujemy nagranie po kolejnych słowach. 

One, two, three, now hop with me! Cow, duck, rooster, goat, donkey, horse. Wymieniamy losowo nazwy zwierząt i zachęcamy dzieci, aby wskazywały właściwy obrazek. Z czasem zwiększamy tempo wymieniania słów.

Ustalamy z dziećmi gesty dla każdego z poznanych zwierząt, np. krowa– uklęknięcie i przeżuwanie, koń – kłusowanie, koza – pokazanie rogów i podskakiwanie, osioł – zapieranie się i ryczenie, kaczka –kaczy chód i machanie skrzydłami, kogut – dumne przechadzanie się i pianie. Wyjaśniamy, że gdy zatrzymamy muzykę, podasz nazwę zwierzęcia, a dzieci mają wykonać odpowiednie gesty. Odtwarzamy Ścieżkę 1. (piosenka The Happy Campers), co jakiś czas zatrzymujemy nagranie i podajemy nazwę zwierzęcia.
Wskazujemy białe fragmenty obrazków, mówimy: Colour. Dzieci mają pokolorować białe elementy.
Wskazujemy zwierzę, pytamy np. Cow – what colour? (black). Kiedy dzieci skończą kolorować: Listen and say. Odtwarzamy ścieżkę 66. i zachęcamy dzieci, aby powtarzały usłyszane nazwy zwierząt.

66 One, two, are you ready? One, two, three, say with me! Cow, horse, goat, donkey, duck, rooster.

Vocabulary chant- utrwalenie słownictwa  https://www.youtube.com/watch?v=tenS0YcTWco

Drogi Rodzicu,
Wykonane ćwiczenia z przesłanych przeze mnie Kart Sukcesu chciałabym zobaczyć. Zrób proszę zdjęcie lub skan wykonanych prac i przyślij proszę na mój adres email: ewelinarembisz@interia.pl 

18.05.20r. 0b

Temat lekcji: "Karta Sukcesu, dział 7."

Karta wysłana poprzez dziennik elektroniczny.
Dzieci wykonują zadania na 
podstawie tekstu, który im przeczytamy.

Zad. 1: 1 This is my daddy. 2 This is my grandma. 3 This is my cat. 4 This is my sister.
Zad. 2: 1 My sister is happy. 2 My mummy is tired. 3 My daddy is sad. 4 My dog is excited. 5 My brother is scared. Po wykonaniu ćwiczeń, dzieci rysują po śladzie uśmiechniętą buzię:)

ĆWICZENIE DODATKOWE:
Rozdajemy dzieciom kartki, dzieci rysują kilku członków swojej rodziny, pokazując ich emocje- po czym opisują swoje rysunki, np. My brother is (mad).

13.05.20r. 0b

Temat lekcji:
"Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7."

Podręcznik, str. 48, tracks:60, 64.
Cele: utrwalenie kluczowego słownictwa i struktur z rozdziału 7.
Język powtarzany: nazwy emocji, dni tygodnia i miesięcy; mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, cat, dog; (Mummy) is (excited). This is my (mummy). What day is it today? It’s (Wednesday). What month is it? It’s (May).

One, two, three, four ... Dzieci kończą hasło: Let’s sing a song. Ścieżka 60. Śpiewamy piosenkę "My family." 60 My family (tekst na str. 69). 
Wskazujemy kolejne postaci na rysunkach w zadaniu 1 zachęcając dzieci, aby wskazywały i nazywały danego członka rodziny, mówiąc np. This is (my) daddy. 
Wyjaśniamy, że dzieci usłyszą osiem kolejnych zdań, a ich zadaniem będzie ponumerować obrazki w kolejności nagrania.
Odtwarzamy ścieżkę 64. Zatrzymujemy nagranie po każdej wypowiedzi, aby dać dzieciom czas na wpisanie odpowiedniej cyfry.
Sprawdźmy odpowiedzi dzieci (1 mummy, 2 grandma, 3 daddy, 4 sister, 5 grandpa, 6 brother, 7 cat, 8 dog). 

64    1 This is my mummy. 2 This is my grandma. 3 This is my daddy. 4 This is my sister. 5 This is my grandpa.
                                     6 This is my brother. 7 This is my cat. 8 This is my dog.

Dzieci patrzą na ramkę z zarysami członków rodziny w zadaniu 2. Zachęcamy dzieci, aby nazwały kolejnych członków rodziny po angielsku. Mówimy Draw (narysuj). Wyjaśniamy, że zadaniem dzieci jest dorysować każdemu członkowi rodziny jakąś minę, aby zilustrować, jak się czuje. 

ĆWICZENIE DODATKOWE: Wskazujemy postaci na rysunkach w zadaniu 1. Opisujemy jedną z postaci, wcielając się w nią, np. I’m a girl. I’ve got a pink T-shirt and shorts. Dzieci zgadują, w którą postać wcielił się rodzic. Powtarzamy zabawę, wcielając się w inne postaci. 


11.05.20r. 0b

Temat lekcji:
"Utrwalamy poznane słowa i zwroty."

Podręcznik, str. 46, tracks: 62,63

Cele: nazywanie członków rodziny i opisywanie ich emocji.
Kluczowe słownictwo i struktury: mummy, daddy, grandma, grandpa, sister.

Pytamy dzieci:
What day is it today? What month is it? Kiedy dzieci podadzą nazwę bieżącego miesiąca napiszmy na kartce dwanaście pionowych kresek. Wymieniamy razem z dziećmi nazwy miesięcy, skreślając kolejne kreski. Kiedy dotrzemy do ostatnich dwóch kresek, wprowadzamy dwie nieznane nazwy miesięcy: November, December.
Pokaujemy dzieciom szybko kolejne karty obrazkowe z członkami rodziny, psem i kotem oraz emocjami. Dzieci nazywają je po angielsku.
Wskazujemy cień postaci z numerem 1 w zadaniu 1, pytamy: Who’s this? Is it grandma or mummy? (mummy) Powtarzamy pytanie wskazując pozostałe cienie.
Wskazujemy kolorowe buźki i zaczynamy zdanie, np. Red is ... Zachęcamy dzieci, aby dokończyły zdanie, podając nazwę ilustrowanej emocji (scared). 
Listen and match. Należy wyjaśnić że zadaniem dzieci będzie połączenie postaci z właściwą emocją. Odtwarzamy ścieżkę 62.

1 My mummy is happy. 2 My daddy is excited. 3 My sister is sad. 4 My grandpa is tired. 5 My dog is scared.

Wskazujemy ilustrację rodziny w zadaniu 2. oraz postać taty zadając pytanie: How is daddy? Is he sad? (No, he’s happy). Powtarzamy pytanie o pozostałe postaci.

Dzieci słuchają rapowanki (Grammar cheer) z której dowiadują się, czy ich przypuszczenia były prawidłowe. Ścieżka 63.

Happy Campers, listen here. Now it’s time to do a cheer. Ready? OK! My daddy is happy. (x2) My brother is sad. (x2) My mummy is tired. (x2) My sister is mad. (x2)

Patrzymy jednocześnie na dwie karty – jedną z członkiem rodziny i jedną z emocjami. Razem z dziećmi mówimy zdania, np. (Sister) is (excited).

06.05.20r. 0b
Temat lekcji:
"Słuchamy historyjki 7."

Podręcznik, str. 45, track ; 61.

Celesłuchanie historyjki ze zrozumieniem, nazywanie członków rodziny i opisywanie ich emocji

Kluczowe słownictwo i strukturymummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, cat, dog; (Mummy) is (excited). 

Język powtarzanynazwy emocji; What month is it? It’s (May).\

Pokazujemy szybko kolejne karty obrazkowe z emocjami , zachęcamy dzieci, aby nazwały je po angielsku.

Let’s sing 'My family'. Ścieżka 60., śpiewamy piosenkę. 60 My family (tekst na str. 69)

Listen and point. Należy wyjasnić, że podczas słuchania historyjki dzieci powinny wskazywać odpowiednie scenki. Odtwarzamy ścieżkę 61.

Po wysłuchaniu historyjki
, zadajemy dzieciom pytania sprawdzające jej zrozumienie. Wyjaśniamy znaczenie pytań za pomocą gestów lub po polsku. Wskazujemy mamę na rolkach na pierwszym obrazku, pytamy:

Is mummy sad? (No). Is she excited? (Yes). Wskazujemy chłopca na drugim obrazku, pytamy: Is Nate excited? (No). How is he? (He is scared).

Wskazujemy babcię na trzecim obrazku, pytamy: Is grandma happy? (No). Is Fred a good dog? (No, he’s a bad dog). Wskazujemy ostatni obrazek, pytamy: Is Gus a good cat? (No). Is Gus happy? (Yes). Grandma: Yes, he is. Bad cat!

Wskazujemy białe fragmenty na ilustracjach, mówimy: Colour. Podczas gdy dzieci kończą rysunki, odtwarzamy w tle historyjkę 7.
Robimy smutną minę, zachęcamy dzieci, aby odgadły, jak się czujemy  

Pomagamy zbudować zdanie: Mummy,daddy, sister, brother is sad.  Następnie, budujemy zdania, np. Kacper is tired.

Odtwarzamy ścieżkę 40. Śpiewamy z dziećmi piosenkę na pożegnanie, odgrywając jej treść (tekst na str. 50).

04.05.20r. 0b
Temat lekcji:
"Poznajemy piosenkę My family."

Podręcznik, str. 44, track: 60. 

Cele: wskazywanie i nazywanie członków rodziny
Kluczowe słownictwo i struktury: mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, family; This is my (mummy).
Język powtarzany: nazwy części ciała; What’s the weather like today? What day is it today? What season is it? What month is it? It’s (sunny/Monday/spring/April).

Pokazujemy dzieciom kolejne karty obrazkowe z członkami rodziny, zachęcamy, aby nazwały ich po angielsku.

Pokazujemy kartę obrazkową z mamą, mówimy: My mummy is (Anna). Powtarzamy ćwiczenie z pozostałymi członkami rodziny.

Zad. 1/44, wskazujemy drzewo, mówimy: It’s a family tree. Wskazujemy chłopca z gitarą, mówimy: Listen to the song about his family. What family members has he got? Wyjaśniamy pytanie po polsku, jeśli to konieczne. Odtwarzamy ścieżkę 60.
 

My family

Ref. My family, my family. (wskaż na siebie, a potem przed siebie)

This is my family. (zatocz rękami duże koło)

This is my daddy. (wskaż kartę z tatą lub wyprostuj się i wypnij klatkę piersiową)

This is my mummy. (wskaż kartę z mamą lub stań na palcach, jakby na szpilkach)

This is my grandma. (wskaż kartę z babcią lub przygarb się, udając, że podpierasz się laską)

And my brother Sammy. (wskaż kartę z bratem lub podskocz)

Ref.

These are my sisters. (wskaż kartę z siostrą lub wyciągnij przed siebie obie ręce)

I’ve got two. (wskaż dwa palce)

This is Sally. (wskaż lewą ręką przed siebie)

And this is Sue. (wskaż prawą ręką przed siebie)

Ref.

This is MY family, what about you? (wskaż obiema rękami na siebie, a potem ułóż ręce w pytającym geście)

Po wysłuchaniu piosenki dzieci odpowiadają na pytanie, jakich członków rodziny ma chłopiec. Powiedzmy: Stick mummy. Pomóżmy dzieciom znaleźć naklejkę z mamą i przykleić ją we właściwym miejscu. Powtarzamy ćwiczenie z pozostałymi naklejkami.

Zad. 2/44, wskazujemy postaci na drzewie rodzinnym chłopca w kolejności ich występowania w piosence, mówiąc: This is my (daddy). Dzieci powtarzają zdania.

29.04.20r. 0b
Temat lekcji:
"Poznajemy nazwy członków rodziny."

Podręcznik, str. 43, tracks: 58/59
Link do książki ucznia w formie elektronicznej: https://anglistaonline.macmillan.pl/?fbclid=IwAR0CmBq0wMyHB-0MxQ4sdeB57FwsLNvfwr75EDs3nYFjgwEGYPHn7TI-IaI
Utrwalenie słownictwa: https://www.youtube.com/watch?v=eAzDarD5kWE&list=PLDee6s2yAuvuONRYfoOw22zXlIfK6KZsy&index=7
 

 Pytamy: What season is it? What month is it?
One, two, three, four ... Dzieci kończą hasło: Let’s sing a song. Śpiewamy piosenkę This is me (ścieżka 50., tekst na str. 59).

  Pokazujemy karty obrazkowe z członkami rodziny i wprowadzamy ich angielskie nazwy. Proszę wyjaśnić, że będziecie Państwo pokazywać karty z członkami rodziny i je opisywać. Jeśli opis jest zgodny z ilustracją, dzieci mają klasnąć; jeśli jest sprzeczny, mają krzyknąć: No!

  Listen and point. Odtwarzamy pierwszą część ścieżki 58. Zachęcamy dzieci, aby wskazywały kolejne obrazki.     Zatrzymujemy nagranie po słowie brother.

 58

One, two, fingers ready! One, two, three, follow me! Mummy (mummy), daddy (daddy), grandma (grandma), grandpa (grandpa), sister (sister), brother (brother).

 

Hop, hop, hop with me! Pytamy dzieci: Are you ready? Kiedy odpowiedzą: Yes!, odtwarzamy drugą część nagrania. Dzieci wskazują odpowiednie obrazki. Jeśli to konieczne, zatrzymujemy nagranie po kolejnych słowach.

One, two, three, now hop with me!  Mummy, grandpa, grandma, brother, daddy, sister.  

Wymieniamy nazwy członków rodziny. Dzieci wskazują właściwy obrazek. Z czasem zwiększamy tempo wymieniania słów.

Draw.
Wyjaśniamy, że zadaniem dzieci jest narysować brakujące kontury po śladzie. Kiedy dzieci skończą rysować, wskazujemy losowo wybrane postaci. Dzieci mają podawać ich angielskie nazwy.

Listen and say. Odtwarzamy ścieżkę 59. i zachęć dzieci, aby powtarzały usłyszane słowa.

59 One, two, are you ready? One, two, three, say with me! Mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother.  

 

27.04.20r. 0b
Temat lekcji: "Przyroda budzi się na wiosnę."

Podręcznik, str. 41, Ścieżka 55.
Link do książki ucznia w formie elektronicznej: https://anglistaonline.macmillan.pl/?fbclid=IwAR0CmBq0wMyHB-0MxQ4sdeB57FwsLNvfwr75EDs3nYFjgwEGYPHn7TI-IaI

Cele:
 poznanie słów związanych z wiosną, określanie wiosennej pogody
Język powtarzany: butterfly, flower, leaves, chestnut, snowman; nazwy kolorów. It’s windy/rainy/cloudy
What’s the weather like today? What season is it? What month is it? It’s (Monday/spring/April).

Pytamy dzieci: What month is it? i zachęcamy je do odpowiedzi: It’s (April). Następnie: What season is it? Is it autumn? (No). Is it winter? (No). It’s spring!
Pokazujemy karty obrazkowe motyla i kwiatów, następnie pytamy dzieci, z czym jeszcze kojarzy im się wiosna. Kiedy dzieci powiedzą słowa: trawa, drzewa, liście, biedronki, pokazujemy im odpowiednie ilustracje, podając odpowiednie słowa po angielsku (grass, trees, leaves, ladybirds).
Wskazujemy kolejne ilustracje, pytamy dzieci o kolory rzeczy związanych z wiosną, np. What colour are spring flowers/butterflies/leaves? What colur is the grass in spring? Pomagamy dzieciom udzielić właściwych odpowiedzi.
Mówimy: Stand up! Squat! Kucnij, aby wyjaśnić znaczenie polecenia. Następnie: Grow like a flower! Wstajemy powoli, aby zademonstrować wykonanie polecenia. Zabawę należy powtórzyć kilkakrotnie, wydając dzieciom polecenia, aby kucały, a następnie rosły jak wiosenne kwiaty lub trawa.
Wskazujemy kolejne ilustracje w zadaniu 1. zachęcając dzieci, aby nazwały je po angielsku. Następnie mówimy: Circle. Wyjaśniamy, że zadaniem dzieci jest zakreślić te ilustracje, które są związane z wiosną. Kiedy dzieci skończą, mówimy: Listen and check. Wyjaśniamy, że dzieci usłyszą w nagraniu przywitanie oznak wiosny.

Odtwarzamy ścieżkę 55.
Spring is coming! Hello, butterfly! Hello, ladybird! Hello, grass! Hello, green leaves! Hello, flowers!

Wskazujemy
kolejne rysunki w zadaniu 2, pomagamy dzieciom nazwać zwierzęta na rysunkach
(1 bear, 2 frog, 3 butterfly, 4 ladybird).
Mówimy: draw. wyjaśniając, że zadaniem dzieci jest dokończenie brakującej połowy każdego rysunku, następnie pokolorowanie ich. Kiedy dzieci skończą, wskazujemy rysunek misia, pytamy dzieci, którą część misia dorysowały: Left or right? (Right). Powtarzamy pytanie dla pozostałych rysunków.
One, two, three, four ... Let’s sing a song. Wyjaśniamy, że dzieci nauczą się teraz wiosennej piosenki do melodii znanej wszystkim piosenki Panie Janie. Odtwarzamy ścieżkę 56, śpiewamy piosenkę, odgrywając jej treść.

Nagrania do pobrania w Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
Vocabulary chant- proszę odsłuchać, powtarzać słownictwo- link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=ENf9OIa7SUQ&list=PLDee6s2yAuvuONRYfoOw22zXlIfK6KZsy&index=6

22.04.20r. 0b
Temat lekcji: "Powtórzenie wiadomości, dział 6."

Podręcznik, str. 40, Ścieżka 54, Kartę Sukcesu prześlę poprzez dziennik.
Link do książki ucznia w formie elektronicznej: 
https://anglistaonline.macmillan.pl/?fbclid=IwAR0CmBq0wMyHB-0MxQ4sdeB57FwsLNvfwr75EDs3nYFjgwEGYPHn7TI-IaI

Cele:
utrwalenie kluczowego słownictwa i struktur z rozdziału 6.
Język powtarzany: head, nose, mouth, eyes, ears, teeth, hands, fingers, legs; I’ve got (ten) (fingers). This is my (head). These are my (eyes). What day is it today? What season is it? What month is it? It’s (Wednesday/spring/April).

Pokazujemy dzieciom kolejne karty obrazkowe z częściami ciała.
Dzieci podają ich angielskie nazwy i pokazują na sobie daną część ciała.
Dzieci rysują na kartce np. głowę i mówią: I’ve got a head albo This is my head.
Dorysowują kolejne części ciała mówiąc: I’ve got a head and two eyes.
Kiedy dzieci skończą rysunki mówimy: One, two, three, four ... zachęcając dzieci, aby dokończyły hasło: Let’s sing a song. Odtwarzamy ścieżkę 50.
Wskazujemy kolejne rysunki na kostkach domino w zadaniu 1, zachęcamy dzieci, aby wskazały i nazwały daną część ciała, mówiąc np. This is (my) head. These are (my) hands.
Wyjaśniamy, że dzieci usłyszą wypowiedzi, w których będzie podana jedna z dwóch części ciała zilustrowanych na każdej kostce. Ich zadaniem jest zakreślić właściwy obrazek.
Mówimy: Listen and circle. Proszę odtworzyć ścieżkę 54. Zatrzymujemy nagranie po każdej wypowiedzi, aby dać dzieciom czas na zakreślenie właściwego obrazka. Należy sprawdzić odpowiedzi dzieci (1 head, 2 ears, 3 legs, 4 fingers, 5 mouth, 6 eyes).

Ścieżka 54
1 This is my head. 2 These are my ears. 3 I’ve got two legs. 4 These are my fingers. 5 This is my mouth. 6 I’ve got two eyes.

Zadanie 2.Wyjaśniamy, że rysunki w danym rzędzie tworzą pewien wzór, a zadaniem dzieci będzie odgadnąć, jaki będzie kolejny rysunek w każdym rzędzie, i narysować odpowiednią część ciała.

Proszę poprosić dzieci, aby nazwały kolejne ilustracje w pierwszym rzędzie i dopowiedziały nazwę piątego rysunku (eyes). Mówimy: draw dając dzieciom chwilę na narysowanie oczu. Powtarzamy ćwiczenie z kolejnymi dwoma rzędami (2 hands, 3 ears).

KARTA SUKCESU:
dzieci wykonują zadania na podstawie tekstu, który im przeczytamy.
Zad. 1: 1 This is my nose. 2 These are my teeth. 3 This is my leg. 4 These are my ears. 5 This is my hand. 6 This is my head.
Zad. 2: 1 I’ve got one nose. 2 I’ve got two eyes. 3 I’ve got one mouth. 4 I’ve got two ears.
Po wykonaniu ćwiczeń, dzieci rysują po śladzie uśmiechniętą buzię:)

Nagrania do pobrania w Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Vocabulary chant- proszę odsłuchać, powtarzać słownictwo- link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=ENf9OIa7SUQ&list=PLDee6s2yAuvuONRYfoOw22zXlIfK6KZsy&index=6


20.04.20r. 0b  

Temat lekcji: "Utrwalamy poznane słowa i zwroty."

Podręcznik, str. 38. Nagrania: 52,53.


Cele:
wyrażanie posiadania określonej liczby danej części ciała
Kluczowe słownictwo i struktury: head, nose, mouth, eyes, ears, teeth, hands, fingers, legs; I’ve got (ten) (fingers). This is my (head). These are my (eyes).
Język powtarzany: liczebniki 1–10; What day is it today? What season is it? What month is it?
It’s (Monday/spring/April).

Pokazujemy dzieciom szybko kolejne karty obrazkowe z częściami ciała. Dzieci nazywają je po angielsku.

Pokazujemy kolejne karty jeszcze raz
i rozpoczynamy zdanie: This ... albo These ... Dzieci wskazują na sobie daną część ciała i kończą odpowiednio zdania, np. This is my (mouth). / These are my (legs).

Powiedzmy:
Stand up. Mówimy zdania, np. I’ve got (two hands). Dzieci powtarzają całe zdania i pokazują odpowiednią liczbę wskazywanych części ciała.

Podręcznik, str. 38- wskazujemy potworki w zadaniu 1. Pokazujemy kolejne potworki i zadajemy pytania o liczbę różnych części ciała, np. How many (legs)? Należy wyjaśnić, że zadaniem dzieci będzie dorysowanie brakujących części ciała potworków, tak aby ich liczba zgadzała się z nagraniem.

Proszę odtworzyć ścieżkę 52. Zatrzymujemy nagranie po każdej wypowiedzi, aby dać dzieciom czas na uzupełnienie obrazków.

1. I’ve got four legs.  2. I’ve got teeth.
3. I’ve got three eyes.
4. I’ve got six hands.

 

Wskazujemy chłopca w zadaniu 2, pytamy: How many eyes? Let’s count them! Liczymy oczy chłopca, następnie powtarzamy ćwiczenie, pytając o liczbę nóg, uszu, dłoni i palców.

Proszę wyjaśnić, że dzieci usłyszą za chwilę rapowankę (Grammar cheer) w której chłopiec będzie liczył swoje palce. Ścieżka 53.

 

Happy Campers, listen here.
Now it’s time to do a cheer.
Ready? OK!
I’ve got ten fingers. Let’s count them. (x2)
One, two, three, four!
Five, six, seven, eight.
Nine, ten!

Nagrania do pobrania w Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Vocabulary chant- proszę odsłuchać, powtarzać słownictwo- link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=ENf9OIa7SUQ&list=PLDee6s2yAuvuONRYfoOw22zXlIfK6KZsy&index=6

 

 

15.04.20r. 0b Temat lekcji: „Słuchamy historyjki 6.”

Podręcznik, str. 37. Ściezka nr 51.

Zadajemy dzieciom pytania: What day is it today? What season is it? What month is it?
Zachęcamy je do odpowiedzi: It’s (Wednesday). It’s (spring). It’s (April). Pokazujemy pięć palców i kolejno je wskazując, wymieniamy pięć pierwszych miesięcy: January, February, March, April, May.
Pokazujemy szybko kolejne karty obrazkowe z liczebnikami i kolorami, zachęcając dzieci, aby nazywały je po angielsku.
Pokazujemy kolejno karty obrazkowe z częściami twarzy zachęcając dzieci, aby mówiły odpowiednie zdania: This is my (mouth) lub These are my (eyes). Następnie wskazujemy części swojej twarzy i zachęcamy dzieci, aby przypomniały nazwy czynności związane z daną częścią twarzy – sniff, listen, blink, chomp, tap.
Słuchamy, śpiewamy: Let’s sing This is me. Odtwarzamy ścieżkę 50.   
Słuchamy historyjki: proszę wyjaśnić, że podczas słuchania historyjki dzieci powinny wskazywać odpowiednie scenki na str. 37

51

Karta 1.

Kate: Look, I’ve got a red nose!

Dad: Ha, ha, ha!

Nate: And I’ve got eight eyes.

Kate: Eight eyes?

Karta 2.

Kate: I’ve got two white hands. Ta da!

Dad: Wow!

Nate: And I’ve got eight purple legs.

Kate: Eight legs?!

Karta 3.

Kate: Look, I’ve got ten white fingers and a big red mouth!

Karta 4.

Nate: Boo!

Ben: Are you scared?

Kate: Yes, Aaaaahh!

 

 

 

Po wysłuchaniu historyjki zadajemy dzieciom pytania sprawdzające jej zrozumienie.
Wskazujemy klauna na pierwszym obrazku i pytamy: What colour is Kate’s nose? (red).
Wskazujemy potworka na obrazku i pytamy: How many eyes has Nate got? (eight).
Wskazujemy klauna na drugim obrazku i pytamy: What colour are Kate’s hands? (white). How many hands has she got? (two).
Wskazujemy potworka na obrazku pytając: How many legs has Nate got? (eight). What colour are his legs? (purple).
Wskazujemy klauna na trzecim obrazku pytając: How many fingers has Kate got? (ten). What colour are her fingers? (white). What colour is her mouth? (red).
Wskazujemy ostatni obrazek zadając pytanie: Is Kate happy? (No). How is she? (She’s scared).
Wskazujemy wykropkowane fragmenty części ciała postaci na ilustracjach mówiąc: Draw. Podczas gdy dzieci kończą rysunki, proszę odtworzyć w tle historyjkę 6.

Link do animowanej historyjki 6. https://www.youtube.com/watch?v=USSN9v7Woyk

Nagrania do pobrania
Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Vocabulary chant
- proszę odsłuchać, powtarzać słownictwo- link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=ENf9OIa7SUQ&list=PLDee6s2yAuvuONRYfoOw22zXlIfK6KZsy&index=6

 

08.04.20r. 0b

Temat lekcji: „Poznajemy piosenkę This is me.

Podręcznik, str. 36. Nagranie nr. 50 (wysłałam poprzez dziennik).

Cele:
wskazywanie i nazywanie części ciała
Kluczowe słownictwo i struktury:
head, nose, mouth, eyes, ears, teeth; This is my (head). These are my (eyes).
Język powtarzany:
liczebniki 1–10; What day is it today? What season is it? It’s (Wednesday/ spring); nazwa aktualnego miesiąca (April)

Pytamy dzieci: What day is it today? What season is it? i zachęcamy je do odpowiedzi: It’s (Wednesdayy). It’s (spring). Następnie pytamy: What month is it: January, February or April? Jeśli to konieczne, wyjaśniamy znaczenie słów po polsku. Zachęcamy dzieci do odpowiedzi: It’s April.

Pokazujemy dzieciom karty obrazkowe z częściami ciała i zachęcamy, aby nazwały je po angielsku.

Mówimy: Stand up! Wydajemy dzieciom różne polecenia, np. Touch your (eyes)! z czasem zwiększając tempo ich wydawania. Dzieci dotykają podanych części swoich twarzy.

Wskazujemy miejsca na naklejki na obrazku myszki w zadaniu 1na str. 36 i mówimy: Stick the ear. Pomagamy dzieciom znaleźć naklejkę z uchem i przykleić ją we właściwym miejscu. Powtarzamy ćwiczenie z pozostałymi naklejkami.

Następnie: Listen and point. Dzieci usłyszą piosenkę, w której pojawią się nazwy sześciu części ciała. Zadaniem dzieci jest wskazać odpowiednie części twarzy myszki, zgodnie z kolejnością, w której pojawiają się w piosence. Odtwarzamy ścieżkę 50.

 

This is me

This is my nose. Sniff, sniff! (wskaż swój nos i udawaj, że coś wąchasz)

These are my teeth. Chomp, chomp! (wskaż swoje zęby i udawaj, że coś chrupiesz)

This is my head. Tap, tap! (wskaż swoją głowę i delikatnie się po niej poklep)

These are my eyes. Blink, blink! (wskaż swoje oczy i mrugnij dwukrotnie)

These are my ears. Listen, listen! (wskaż swoje uszy i udawaj, że nasłuchujesz)

This is my mouth. Hooray! (wskaż swoje usta, a następnie podskocz z uniesionymi rękami) This is me!

Wskazujemy części swojej twarzy i wydajemy dzieciom odpowiednie polecenia: Sniff/Chomp/Listen/Blink/Tap! Zachęcamy  je, aby pokazywały kolejne czynności za pomocą gestów. Wyjaśniamy dzieciom, że usłyszą nagranie piosenki i kiedy zatrzymamy muzykę, wskażemy jedną z części naszej twarzy. Zadaniem dzieci jest wykonać odpowiedni gest. Odtwórz ścieżkę 50. i zachęć dzieci do podskakiwania lub tańczenia. Zatrzymaj nagranie kilkakrotnie, wskazując różne części swojej twarzy.

Pokazujemy dzieciom ramki do wpisywania cyfr wokół obrazka przedstawiającego myszkę. Mówimy: Listen and number. Wyjaśniamy, że dzieci ponownie usłyszą piosenkę, a ich zadaniem będzie wpisać kolejne cyfry przy częściach twarzy myszki, zgodnie z kolejnością, w której pojawiają się w piosence. Odtwarzamy ścieżkę 50. Zatrzymujemy nagranie po każdej usłyszanej części ciała, aby dać dzieciom czas na wpisanie cyfry we właściwym miejscu.

Sprawdźmy wykonanie zadania, mówiąc kolejne liczby – dzieci podają angielskie nazwy części ciała (1 nose, 2 teeth, 3 head, 4 eyes, 5 ears , 6 mouth).

06.04.20r. 0b

Temat lekcji: „Poznajemy nazwy części ciała.”


Język czynny: 
head, nose, mouth, eyes, ears, teeth
Język bierny:
Good morning/afternoon
How are you today, (Kamil)?
What’s the weather like today?
What day is it today?
What season is it?
It’s (January).
Touch your (nose)!
Shake your body!
Stand up/ Sit down, clap, jump…
Turn around, wave goodbye
Listen, draw, colour, stick…
Are you ready?

Podręcznik, str. 35
. Proszę dotknąć swojej głowy i powiedzieć: Head. Zachęcamy dzieci, aby powtarzyły za nami gest i słowo. Wprowadzamy kolejne nowe słowa: nose, mouth, eyes, ears, teeth. Dotykamy losowo różnych części swojej twarzy, zachęcając dzieci, aby powtarzały gest, podając angielską nazwę wskazywanej części ciała.

Proszę odtworzyć pierwszą część ścieżki 48. i zachęcamy dzieci, aby wskazywały kolejne obrazki. Zatrzymaj nagranie po słowie teeth.

 

One, two, fingers ready! One, two, three, follow me!
Head (head), nose (nose), mouth (mouth), eyes (eyes), ears (ears), teeth (teeth).

Nagrania do pobrania w Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Vocabulary chant
- proszę odsłuchać, powtarzać słownictwo- link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=ENf9OIa7SUQ&list=PLDee6s2yAuvuONRYfoOw22zXlIfK6KZsy&index=6

Przesyłam Państwu poprzez dziennik Karty Obrazkowe utrwalające słownictwo (dzieci znają te karty)

Pozdrawiam,
Ewelina Rembisz-Drwięga

01.04.20r. 0b

Proszę odtworzyć ścieżkę nr. 47. Karta Revision.

Pytania do tego zadania:

1. What colour is your jumper? My jumper is brown.
2. What colour are your shoes? My shoes are pink.
3. What colour is your coat? My coat is red.
4. What colour are your trousers? My trousers are green.

Karta sukcesu, ewentualne pytania, możemy modyfikować, pytania czytamy, nie ma ich na płycie.

Zad. 1:
1. My trousers are blue.
2 My skirt is pink.
3. My T-shirt is red.
4. My shorts are orange.
5. My jumper is brown.
Zad. 2:
1. I’ve got five caps.
2. I’ve got two coats.
3. I’ve got three skirts. 
4. I’ve got six shoes.
Po wykonaniu ćwiczeń, dzieci rysują po śladzie uśmiechniętą buzię


01.04.20r. 0b

Pamiętajmy, że u dzieci wciąż dominuje pamięć mechaniczna: zapamiętują niekoniecznie to, co ważne, lecz to, co akurat wpadnie im w oko i w ucho; coś, co wywoła u nich pozytywne emocje w czasie poznawania. Dlatego starajmy się łączyć materiał z działaniem w formie zabawy i z poczuciem humoru. Czasem warto przejaskrawić to, czego chcemy nauczyć, np. możemy narysować małego ludzika w wielkich spodniach, lub pokazać spódniczkę, przesadnie kręcąc biodrami, udając, że mamy na sobie mini. To do Mam chyba bardziej

Pozdrawiam,
Ewelina R.D.

01.04.20r. 0b

Temat lekcji: "Karta sukcesu- dział 5".

Proszę wykonać 'kartę sukcesu' z dziećmi oraz 'revision clothes'. Karty są znane dzieciom
Link do nagrań poniżej:
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Historyjki z podręcznika, link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=hzB87pPThrM&list=PLDee6s2yAuvtCYCaWS2c6NMg-nnlvfakY 

Pozdrawiam, życzę owocnej pracy.
Ewelina Rembisz-Drwięga


Słuchamy, powtarzamy, liczymy, określamy kolor ubrań
25.03.20r. J.NGIELSKI 0b


Temat lekcji: "Utrwalamy poznane słowa i zwroty."

Cele:
• rozpoznawanie i nazywanie ubrań
Kluczowe słownictwo i struktury:
• coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes
Język powtarzany:
• nazwy emocji, liczebników i kolorów; What’s the weather like today?
What day is it today? It’s (snowy/Tuesday).

DLA CHĘTNYCH:  Gov.pl- lekcje zdalne
                                   „Ćwiczę angielskie słówka”

Link: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/547/kolory-poziom-podstawowy


Pytamy! pytamy! pytamy! POWTARZAMY!. UBRANIA- DZIAŁ 5.

W ZAŁĄCZNIKU PRZESYŁAM KARTY OBRAZKOWE- ZAŁĄCZNIK BYŁ PRZESŁANY POPRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.

 

30.03.20r. J.ANGIELSKI 0b

Temat lekcji: "Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5".

Weryfikujemy znajomość słownictwa i zwrotów z działu 5, proszę zadawać dzieciom pytania (wypisałam poniżej), pokazywać karty obrazkowe, obejrzeć historyjkę z działu 5, powtarzamy nazwy ubrań oraz liczby 1-10.

Język czynny:

coat, jumper, skirt, trousers, shorts, shoes, T-shirt, cap

I’ve got (a red skirt).

My skirt is (blue).

My shoes are (brown).

It’s (snowy/Tuesday/winter).

Boy, girl

Kolory

Liczebniki 1-10

Język bierny:

What’s the weather like today?

What day is it today?

What season is it?

What colour is your (skirt)?

What colour are your (shoes)?

What’s this?

How many (caps)?

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Historyjki z podręcznika, link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=hzB87pPThrM&list=PLDee6s2yAuvtCYCaWS2c6NMg-nnlvfakY 


Pozdrawiam, w razie pytań służę radą.
Ewelina Rembisz-Drwięga

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free