Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 0a

22.-23.06.20r. 
Temat lekcji:
"Żegnamy się z bohaterami."

Cele: powtórzenia słownictwa z całego kursu, pożegnanie bohaterów kursu.
Kluczowe słownictwo i struktury: Where are you going? I’m going to the (seaside).
Język powtarzany: nazwy kolorów, emocji, przyborów szkolnych, części ciała, członków rodziny, zwierząt i ubrań; seaside, forest, mountains, countryside; How old are you? How are you? I’m (six/happy). What’s the weather like today? What day is it today? What season is it? What month is it? It’s (hot/Tuesday/summer/June).
Wskaż planszę do bingo w zadaniu 1. i zachęć dzieci, aby nazwały kolejne obrazki po angielsku. Następnie powiedz: Tick eight pictures i wyjaśnij polecenie po polsku, jeśli to konieczne.

Pokażmy dzieciom ilustracje
 plaży, lasu, gór i wsi. Zachęcamy dzieci, aby nazwały wskazane miejsca po angielsku.
Zapytajmy dzieci dokąd wybierają się na wakacje: I’m going to the (countryside). Zadajemy pytanie: Where are you going, (Tomek)? Pomóżmy dzieciom odpowiedzieć na pytanie pełnym zdaniem zadając to samo pytanie.
One, two, three, four ... Dzieci kończą hasło: Let's sing a song. Odtwarzamy ścieżkę 73. Zaśpiewajcie i odegrajcie piosenkę It's summer (tekst na str. 83).
Wskazujemy Nate'a i Kate w zadaniu 2. Wyjaśniamy, że oni też wybierają się na wakacje. Listen where they are going. Odtwarzamy ścieżkę 74.

 

74 
Nate: It’s the summer holiday. Where are you going, Kate?

Kate: I’m going to the seaside. And you?
Nate: I’m going to the mountains.
Kate: Great! Bye-bye!
Nate: Bye-bye!


Zadajemy pytania: Where is Kate going? (to the seaside) oraz Where is Nate going? (to the mountains). Mówimy: Draw. Wyjaśniamy, że dzieci mają narysować w dymkach miejsca, gdzie udają się Nate i Kate. Odtwarzamy ponownie ścieżkę 74., aby dzieci mogły się upewnić, że wiedzą, co narysować. Gdy dzieci rysują, odtwarzamy w tle piosenkę It’s summer (ścieżka 73).
Wskazujemy ramkę w zadaniu 3. Prosimy dzieci o narysowanie i pokolorowanie ulubionej sylwetki bohatera kursu Happy Campers08.06.-09.06.2020r.
Subject: Revision. Summer.

Proszę wysłuchać, wskazać i powtórzyć. Ćw. 1 , str. 55, ścieżka 72:
seaside - wybrzeże
forest  - las
mountains - góry
coutryside  - wieś
Posłuchajcie ćwczenia proszę dwukrotnie!

Teraz w ćw. 2, str.55 połączcie obrazki krajobrazów z przedmiotami , które do nich pasują i powtarzajcie słowa: seaside, forest, mountains, coutryside

Następnie posłuchajcie i zaśpiewajcie piosenkę: Ćw. 3, str.55, scieżka 73
It's summer, it's summer it's the summer holiday
I'm going to the seaside, hooray, hooray!
It's summer, it's summer it's the summer holiday
I'm going to the mountians, hooray, hooray!
It's summer, it's summer it's the summer holiday
I'm going to the forest, hooray, hooray!
It's summer, it's summer it's the summer holiday
I'm going to the coutryside, hooray, hooray!


Teraz zabawimy się nowymi słowami na stronie Wordwall, tu znajdziecie słowa określające wasze aktywności podczs wakacji:
https://wordwall.net/pl/resource/2853557/angielski/summer-activities-znajd%c5%ba-par%c4%9915.06.2020r.
Subject: Where are you going ? Bye-bye!

Posłuchjacie dialogu w ćw. 2, str.56, ścieżka 74 i narysujcie miejsca do jakich udają się wasi przyjciele Kate and Nate na wakacje.

Zwróćcie uwagę, że zadają oni sobie następujące pytanie:
-Where are you going ,Kate? - gdzie jedziesz na wakcje?
-I'm going to (the seaside).

W ćw. 3, str. 56, narysujcie proszę Wasze plany wakcyjne 

Ta piosenką pożegnamy się przed naszymi wakacjami. Spróbujcie ją zaśpiewać:
https://www.youtube.com/watch?v=B86DTjW5b8M

GOOD BYE 


01.06.-02.06.2020r.
Subject:  Is it a duck? Yes, it is, no, it isn't                                                                        June 1st, 2020

-Na pewno dobrze już znacie nazwy naszych zwierzątek. Więc na początek posłuchajcie krótkiej historyjki i zwróćcie uwagę na pytanie: Is it a duck?  i odpowiedzi: Yes, is it,  albo No, it isn't.
Ćw. 1, str.51, ścieżka 68

-A teraz połączcie numerki ze zwierzętami i spróbujcie je nazwać tak jak potraficie,  ćw.1, str.52.
-Następnie proszę przygotować sobie obrazki z karty pracy nr 8 -jest w zestawie waszej książki), chyba że przygotowaliscie je juz w zeszłym tygodniu, 
Jeśli jesteście już gotowi, to mama lub tata zacznie zadawać ci pytanie:
-What is it? i pokaże wam obrazek ze zwierzątkiem a wy odpowiecie np. :
- It's a goat.
-What is it?
-It's a cow .....

Teraz przejdziemy do ćw. 1, str.54., ścieżka 70
Proszę posłuchać i zapisać cyfry przy odpowiednim zwierzątku.

A następnie posłuchajcie ćw. 2, str.54, ścieżka 71, i zaznaczcie odpowiednio: v  lub x
v zaznaczacie, jeśli odpowiedź jest twierdząca : Yes it is.
x zanaczacie ,jeśli odpowiedź jest niegatywna :   No it isn't.

Np.: Is it a donkey? Jeśli widzicie, że na obrazku jest fragment osła wtedy wpisujecie v, a jeśli nie jest to osioł,  to wtedy wpisujecie  x.
 
To tyle materiału  dla was w tym tygodniu, w poniedziałek obchodziliście Dzien Dziecka, więc nie chciałam Wam dużo zadawać.


26.05.-27.05.2020r.
Subject: Animals. Vocabulary.  What is it?                                                                                   May 26th, 2020

Bardzo proszę w tym tygodniu o zapoznanie się z nowym słownictwem: animals
Wysłuchajcie na początek dwukrotnie słów naszych zwierzątek z ćw.1, str.49, ścieżka 65.
Wskazujcie wywołane zwierzęta.
What is it? : cow, horse, goat, donkey, duck, rooster. 

Teraz posłuchajcie ścieżki nr 66 w ćw.2, str.49 i powtarzajcie nazwy zwierząt, zróbcie to dwukrotnie.

W tym miejscu lekcji znajdziemy się na farmie/ on the farm.
Posłuchjacie na początek piosenki i spróbujcie rozpoznać jakie zwierzęta tam się pojawiają. Opowiedzcie o tym swoim rodzicom proszę:) Podręcznik, str.50 ścieżka nr 67. Teraz przyklejcie wasze ulubione naklejki ze zwierzętami w ćw. 1, str.50.

A oto tekst tej piosenki:
On the farm, on the farm these are the animlas on the farm
What is it?
It's a cow, it's a rooster, it's a goat, it's a donkey...
Zaśpiewajcie teraz piosenkę jeszcze raz!!!!

Poproszę teraz rodziców, aby np. naśladowali muczenie krowy i zapytali : What is it? Kiedy dzieci podadzą nazwę zwierzęcia, po polsku lub po angielsku, pokazujemy im kartę obrazkową z krową mówiąc: 
Yes, it’s a cow
Powtarzamy ćwiczenie 
wprowadzając w ten sposób pozostałych pięć nazw zwierząt.

Na koniec pouczcie się naszych nowych zwrotów na stronie internetowej, tutaj znajdziecie jeszcze inne nazwy zwięrząt:
https://wordwall.net/pl/resource/677746/angielski/animals18.05.-19.05. 2020r.
Subject: Revision.  Unit 7. Powtórzenie. Rozdział 7.                                                             May 18th, 2020

W tym tygodniu będziemy powtarzać materiał z rozdziału 7.
Wysłuchajcie na początek dwukrotnie ćw. 1, str.48 i ponumerujcie obrazki:
Podręcznik, str. 44, ścieżka 64    Strefa ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

Teraz proszę pokolorować postaci w ćw. 2, str.48. A następnie proszę, aby dzieci wskazywały na obrazek i mówiły: 
This is my mummy. My mummy is happy.
This is my sister. My sister is tired.
These are my brothers. My brothers are excited.

Zapiszę jeszcze raz cechy, które mogą charkteryzować nasze samopoczucie:
sad - smutny
happy - szcęśliwy
sick - chory
shy - nieśmiały
scared - przerażony
excited - podekscytowany
tired - zmęczony
mad - szalony

Karta sukcesu: proszę  aby dzieci wykonały 2 zadania z karty nr 7 (Unit 7).
Szanowni Państwo,
w załączniku przesłałam Państwu wszystkie karty sukcesu z lekcji angielskiego. Stąd można je łatwo drukować.
Jeśli ktoś się zagubił wyślę  karty jeszcze raz przez dziennik.

Bardzo proszę wysłać do mnie uzupełnioną przez dziecko Kartę nr 7, może być zdjęcie:)
Aby wypełnić kartę sukcesu proszę dziecku przeczytać poniższy tekst:
Zad. 1: 1 This is my daddy. 2 This is my grandma. 3 This is my cat. 4 This is my sister.
Zad. 2: 1 My sister is happy. 2 My mummy is tired. 3 My daddy is sad. 4 My dog is excited. 5 My brother is scared. 
Po wykonaniu ćwiczeń, dzieci rysują po śladzie uśmiechniętą buzię:) 


11.05.-12.05.2020r.
Subject: My family.                                                                                                              May 11th, 2020

Bardzo proszę wykonać ćw. 1 str.44. Zanim posłuchacie piosenki, należy wkleić członków rodziny - (ostatnia strona książki Unit 7). Teraz posłuchajcie piosenki "My family" i wskazujcie na odpowiednie 
obrazki z poszczególnymi członkami rodziny. Posłuchajcie piosenki 2 razy i spróbujcie również śpiewać.
This is my daddy - to jest mój tata            
These are my sisters - to są moje siostry.
Podręcznik, str. 44, ścieżka 60. 

Jeśli macie rodzinne zdjęcie to proszę je teraz poszukać i zaśpiewać tę piosenkę jeszcze raz i pokazywać podczas niej swoich członków rodziny : this is my sister, these are my brothers itd.

Następnie proszę posłuchać historyjki na str.45. ścieżka 61. (Mummy is excited).
My mummy is excited
Nate is scared
My dog  Fred is bad
My cat Gus is happy

Zadajmy parę pytań naszym dzieciom. Zadajemy im pytanie a one próbują odpowiedzieć według konstrukcji poniżej:
Is Nate scared?  Yes, he is.
Is Fred bad? Yes, he is.
Is Gus happy? Yes, he is.
Is Gus good ? No, he isn't.
Is mummy sad? No, she isn't.
Is mummy excited? Yes, she is.
Is mummy tired? No, she isn't.

Teraz proszę wykonać ćw. 1. str.46, ścieżka 62. Proszę połączyć!

A teraz wysłuchajcie piosenki i powtarzajcie: str.46, ścieżka 63.

Na koniec pooglądajcie filmik o dużej rodzinie.Powtarzajcie nowe słowa proszę!
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ


04.05.-05.05.2020r.
Subject: Poznajemy członków naszej rodziny.                                                              May 4th, 2020

Słuchamy nazw naszych członków rodziny w ćw. 1, str.43, ścieżka 58. Proszę powtarzać dwukrotnie!!!
Nagrania do pobrania Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

Teraz Państwo będą pokazywać karty z członkami rodziny (karta 7 w zestawie książkowym) a dzieci będą nazywać osoby wskazane przez Państwa na obrazku. Można zwiększać tempo pokazywanych obrazków a potem zamienić się rolami dla zabawy, tz., aby dziecko pokazywało członka rodziny a Państwo nazwali je
w j. angielskim  

Szanowni Państwo,
w załączniku  w dzienniku elektronicznym przesłałam kartę pracy z członkami rodziny w j. angielskim. Proszę ją wydrukować w miarę możliwości dla dzieci, aby mogły  ją następnie uzupełnić. 
Proszę również, aby  dzieci próbowały jeszcze raz nazwać  członków rodziny na tym obrazku w j. angielskim

Dla utrwalenia słownictwa z dzisiejszej lekcji proszę, aby dzieci rozwiązały dla siebie łamigłówki na stronie Wordwall: https://wordwall.net/pl/resource/915374/angielski/family-members27.04.-28.04.2020r.
Subject: Revision. Unit 6. Powtórznie. Rozdział 6

Link do książki w formie elektronicznej:

Link do książki ucznia w formie elektronicznej: 
https://anglistaonline.macmillan.pl/?fbclid=IwAR0CmBq0wMyHB-0MxQ4sdeB57FwsLNvfwr75EDs3nYFjgwEGYPHn7TI-IaI

Tu w strefie ucznia mogą Państwo również odnaleźć ścieżki do zadań ze słuchu do podręcznika: Angielski dla zerówek:  https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Teraz proszę wysłuchać z dziećmi ćw. 1 str.40. Dzieci zakreślają prawidłową część ciała. Ścieżka 54
Nagrania do pobrania Strefie Ucznia: https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia      

Następnie wykonujemy ćw. 2, str.40 , dzieci rysują, pokazują i mówią:
This is my head - to jest moja głowa   
These are my ears - to są moje uszy

Zauważcie Kochani, że kiedy mówicie o jednej części ciała wtedy stosujecie zwrot : this is .....
A kiedy mówicie np. o uszach (dwoje uszu) wtedy stosujecie zwrot : these are... 
Więc teraz ustnie nazwijcie części ciała na obrazakch z ćw.2, str.40, stosując 
this is ......
these are ......

Karty sukcesu: proszę  aby dzieci wykonały 2 zadania z karty nr 6 (Unit 6).
Szanowni Państwo,
w załączniku przesłałam Państwu wszystkie karty sukcesu z lekcji angielskiego. Stąd można je łatwo drukować.

KARTA SUKCESU: dzieci wykonują zadania na podstawie tekstu, który im Państwo przeczytają.

Zad. 1:  Państwo czytają  a dzieci zapisują kolejność numerami
This is my nose. 
These are my teeth. 
This is my leg. 
These are my ears. 
This is my hand. 
This is my head


Zad. 2 Państwo czytają a dzieci dorysowują części ciała.
I’ve got one nose. 
I’ve got two eyes. 
I’ve got one mouth. 
I’ve got two ears.

Pozdrawiam Was serdczenie
p. G. Piech


20.04. - 21.04. 2020 r.
Subject: Spring. Wiosna

Witam Kochani,  w tym tygodniu poznacie nowa słowa o wiośnie. Poniżej podaję rodzicom link do znanych już Wam gier i zabaw słownych na  stronie Wordwall.
Uczcie się  i jednocześnie bawcie się nowym słownictwem. W ten sposób  nowe słówka szybko znajdą się
w waszych główkach 
https://wordwall.net/pl/resource/1178861/angielski/bugs

Szanowni Państwo,  zapisuję dzieciom poniżej nowe słowa, które znajdują sie na stronie Wordwall w linku, który podałam powyżej. Oczywiście dzieci nie muszą ich zapisywać ani po polsku ani po angielsku. Myślę, że Państwu będzie łatwiej  to zrozumieć i wytłumaczyć dzieciom.

Słownictwo:
butterfly - motyl
beetle  - chrząszcz
spider   pająk
ladybird  biedronka
dragonfly ważka
grasshoper - konik polny
bee - pszczoła
ant - mrówka
mosquito  - komar
fly - mucha

ZADANIE DOMOWE
Bardzo Was proszę , abyście w ramach Waszego zadania domowego w tym tygodniu narysowali lub namalowali Wiosnę. Spróbujcie na Waszych pracach namalować "wiosenne"słowa, które poznaliście na stronie Wordwall- tam gdzie rozwiązywaliście łamigłówki na podanym linku.
Oczywiście, możecie uruchomić swoją dziecięcą wyobraźnię i dorysować to, co Wam się kojarzy z wiosną.
Na Wasze prace czekam do końca tego tygodnia (26.04.'20, niedziela).
Proszę prace przesłać na mój adres g.piech@psp3jl.pl   (obojętnie w jakiej formie).
 


06.04.-07.04. 2020 r.
Subject: Easter. Wordwall.

Kochani moi. W tym tygodniu poznacie słownictwo związane ze Świętem Wielkiej Nocy.
Podaję trochę nowego słownictwa, które pomoże Wam później porozwiązywać quizy i łamigłówiki na stronie Wordwall: 
Easter - Wielkanoc
Easter basket - koszyczek wielkanocny
Easter cake -  babka wielkanocna
candies  - cukierki
duckling   - kaczątko
chick  - pisklę
chocolate bunny - króliczek czekoladowy
Easter egg  hunt  - polowanie na pisanki

Easter eggs  - pisanki
lamb  -baranek
church - kośció
https://wordwall.net/pl/resource/1264866/easter-picture
https://wordwall.net/pl/resource/1258182/ukryta-wielkanoc

Easter Egg Hunt
Easter Egg Hunt, czyli wielkanocne polowanie na jajka, to bardzo fajna zabawa, o której coraz głośniej na całym świecie. Polega na tym, że dzieci szukają jajek ukrytych 
w ogrodzie, głównie w trawie, jak i rówineż w domu lub mieszakaniu; wygrywa to dziecko, które odnajdzie najwięcej jajek. 


Dlatego  teraz możecie sobie jeszcze oglądnąć taki krótki filmik, który pokazuje ten zwyczaj wilkanocny 
z Anglii, gdzie dziewczynka wraz z jej mamą poszukują jajek w ich domu. Ten wygrywa, kto zbierze ich najwięcej do wiaderka. Zgadnijcie kto wygrał, mama czy dziewczynka?

https://www.youtube.com/watch?v=vuqAgn1X29M


31.03.2020 r.

Subject: I’ve got five fingers. Mam pięć palców.

Witam Was kochani. Od dzisiaj będziemy tak pracować prze Internet niestety nie widząc się. Uczcie się pilnieJ wraz z rodzicami, ale pamiętajcie, że to Wy się uczycie a rodzice Wam tylko troszeczkę pomagają J

 ZACZYNAMY!!!

Będziemy powtarzać nasze części ciała, które już poznaliśmy na naszych lekcjach w szkole.

Do tego wysyłam link, należy na niego nacisnąć (ten niebieski) i powtarzać kilkakrotnie słówka:

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

                                    Na pewno super Wam to wyszłoJ

A teraz nauczymy się jak powiedzieć, że mamy jeden nos albo 5 palców.

I’ve   got one nose  -  mam jeden nos  

I’ve  got five fingers    - mam  5 palców  -  tutaj do słowa finger dodaliśmy  -s  więc wtedy mamy liczbę mnogą, czyli mamy dużo palców, tutaj pięć palców !!!

Wysłuchajcie następnego nagrania i zauważcie jak nasi bohaterowie opowiadają o swoich częściach ciała i ile ich mają. Wszyscy z nich stosują zwrot : I’ve got https://www.youtube.com/watch?v=l68rk1CLhGI

Pod koniec naszej lekcji  pobawcie się z mamą, tatą lub rodzeństwem pokazując i mówiąc :

I’ve got one mouth –  mam jedne (1) usta

I’ve got two legs     -  mam dwie (2) nogi     itd.

Pozdrawiam Was serdecznie J  Pani Gabrysia

 

 

 

 

 

 

 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free