Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Informatyka 8c


22.06.2020r.

Temat:  Zastosowanie komputerów - sztuczna inteligencja.

Czym jest sztuczna inteligencja? Jaki ludzkość ma z niej pożytek i w jakim celu stara się ją rozwijać? Z jakimi zagrożeniami wiąże się jej dalsze doskonalenie? Czy sztuczna inteligencja zdoła we wszystkim zastąpić człowieka? Poznaj aktualne odpowiedzi na te pytania.

Pojęcie sztucznej inteligencji, nazywanej w skrócie AI (ang. artificial intelligence), nadal kojarzy się przede wszystkim z wyobrażeniami o niej wykreowanymi przez literaturę i filmy science fiction – humanoidalnymi robotami zdolnymi zawładnąć światem. Rzeczywistość przerosła jednak fantastyczne wizje sprzed kilku dekad. W obliczu dzisiejszych możliwości sztucznej inteligencji wydają się one dziecięcymi fantazjami.

- Pojęciu sztucznej inteligencji przypisuje się kilka znaczeń. Określa się nim na przykład dział informatyki zajmujący się tworzeniem programów naśladujących inteligentne zachowania. Najczęściej jednak sztuczną inteligencją nazywa się maszyny lub systemy informatyczne, które przetwarzają informacje w oparciu o reguły ludzkiego rozumowania, ale są w stanie pokonać ograniczenia umysłu. AI uczy się błyskawicznie i doskonali własne algorytmy, aby optymalizować wykonywane zadania.

Ponieważ wzorem działania dla AI jest inteligencja człowieka, niektórzy skłonni są jej przypisywać ludzkie cechy. Nie dziwi więc, że laicy zastanawiają się, co maszyny czują i czy sztuczna inteligencja słyszy lub widzi. Ideą AI jest odtwarzanie ludzkiego sposobu postrzegania rzeczywistości i zdolności reagowania, a zarazem przekraczanie barier umysłu w tym zakresie. Sztuczna inteligencja pozbawiona jest jednak właściwej człowiekowi wszechstronności myślenia, zdolności improwizacji, wrażliwości czy empatii – czy na pewno?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sztucznej inteligencji kliknij na poniższe linki do filmów.
youtu.be/SwiDO9zpxGo
youtu.be/gpX6h7VG0ck
 

15.06.2020r.

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

Zakres materiału.

   Zapoznać się z treścią  Tematu16 podręcznika str.199 do str.202.

Polecenia / zadania 

Spotkamy się na lekcji w Teamsie -Office365.
1.Omówienie tematu lekcji,
2. Wyjaśnienia dotyczące nadesłanych zadań i wystawienia oceny rocznej.

Przypomnienie.
Prześlij brakujące zadania jeśli coś zapomniałeś.
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko,08.06.2020r.

Temat: Wstawianie tabeli i wykresów arkusza do dokumentu
            tekstowego.
 

Zakres materiału.

 Warto na początek przypomnieć sobie wiadomości na temat sposobów
wstawiania rysunków do tekstu  oraz możliwości ich formatowania.
Z treści tematu 15 podręcznika str.186 do str.194 dowiecie się o sposobach
wstawianiu do tekstu obiektów i od czego jest to uzależnione.

Polecenia / zadania 

Wykonaj ćwiczenie 1 str.188 i ćwiczenie 2 str. 189
Do wstawienia zaznaczonej i skopiowanej tabeli do tekstu korzystamy
z polecenia – wklej specjalnie/obiekt programu Excel

Wykonaj ćwiczenie 4 str.191
Do wstawienia zaznaczonej i skopiowanej tabeli do tekstu korzystamy
 z polecenia – wklej specjalnie/obiekt programu Excel z zaznaczonym
łączem dde
Zadań nie wysyłamy.

Dodatkowe materiały :
Link do filmu

youtu.be/g6nKfW8QBCY

Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego
zespołu klasowego informatyka klasa 8c01.06.2020r.

Temat: Tworzenie wykresów dla kilku serii danych. 

Zakres materiału.

 Temat jest kontynuacją poprzedniej lekcji dotyczącej tworzenia wykresu dla jednej
 serii danych. A co jeśli mamy porównać ze sobą dane dla różnych grup np. klas szkolnych?
Tym problemem  zajmiemy się na  tej lekcji. Znajomość rodzajów  wykresów umożliwi wam prawidłowy dobór wykresu do przedstawienia określonego rodzaju danych czy wyników.
Zapoznać się z treścią  Tematu 14 podręcznika str.181 do str.183.

Polecenia / zadania 

Wykonaj ćwiczenie 3 i 4 str. 181
Na podstawie tabelki z zadania 2 wykonaj wykres przedstawiający liczbę dziewcząt
 i chłopców danej klasy – skorzystaj z podręcznej pomocy.
Do sformatowania wykresu  użyj polecenia z menu kontekstowego ,klikając wybrane
miejsce wykresu prawym przyciskiem myszki – ćw. 4
Zapoznaj się z filmem i zapisz w zeszycie jakie zastosowanie mają poszczególne typy
wykresów  -   link do filmu
youtu.be/x1luqS6q0F4
Zadań nie wysyłamy.

Dodatkowe materiały :
Link do filmu

youtu.be/b0hgTgBdq8s25.05.2020r.

Temat: Przedstawianie danych w postaci wykresu

Zakres materiału.

 Warto  powtórzyć  z zeszytu kl. 7: do czego służy arkusz kalkulacyjny i jak jest zbudowany dokument arkusza kalkulacyjnego. Przedstawienie danych w postaci graficznej czyli wykresu
w znacznym stopniu ułatwia nam analizę i interpretację danych. Na zajęciach zajmiemy się tworzeniem wykresów dla jednej  Jak i wielu serii danych.
Zapoznać się z treścią  Tematu 14 podręcznika str.178 do str.182.

Polecenia / zadania 

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 180
Do wykonania ćwiczenia1 strona 180 wystarczy otworzyć tabelkę z  ćwiczenia 4  str.175 - Szkoła.  Pamiętaj aby zakres komórek zaznaczać wraz z nagłówkami. 
Po wykonaniu ćwiczenia 2 wnioski zapisz w zeszycie.

Dodatkowe materiały :
Link do filmiku
youtu.be/WlthMTijY4I18.05.2020r.

Temat: Arkusz kalkulacyjny – adresowanie mieszane.

Zakres materiału.

   Powtórzyć wiadomości  z zeszytu na temat tworzenia formuł oraz adresowania
względnego i bezwzględnego.
Zapoznać się z treścią  Tematu 13 podręcznika str.172 do str.175.

Polecenia / zadania 

Wykonać:
ćwiczenie 1 str.173 ,    ćwiczenie 2 str.174,
ćwiczenie 4 str.175  - szkoła wysłać do oceny.

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania (zaległe) przesyłamy
na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki11.05.2020r.

Temat: Podział tekstu na kolumny - statystyka dokumentu. 

Zakres materiału.

Treść  tematu 2- rozdział I  praca z dokumentem wielostronicowym.
str.23 do str.24

Polecenia / zadania 

Wykonaj ćwiczenie 8 str. 23  ćwiczenie 9 str. 24.

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe, w szczególności te zaległe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa

04.05.2020r.

Temat: Wyszukiwanie słów i znaków, tworzenie przypisów.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 2- lekcja 2 i 3  z podręcznika
str.21 do str.22.

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.6 i 7  str.22 .

Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 4 str.26
Dodatkowe materiały :

Linki do tutoriali:
https://youtu.be/Iwf1V4VkXEE
https://youtu.be/hc-DR0U8aoc

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Imię, Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki


27.04.2020r.

Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym - wstawianie stopki
               i nagłówka. 

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 2- lekcja 1  z podręcznika
str.19 do str.20.

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.3 i 4  str.20 .

Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 1 str.25
Dodatkowe materiały :

Linki do tutoriali:
https://youtu.be/Ga_5_yh0Dag

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości:
Imię, Nazwisko, klasa


21.04.2020r.

Temat: Wstawiamy tabelę do tekstu.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 1- lekcja 4  z podręcznika
str.14 do str.16.

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.10 i 11 str.15 ; ćw.12 str. 16.
Zadania dodatkowe dla chętnych
Zadanie 7 i 8 str.18

Dodatkowe materiały :

Link do filmu    
https://www.youtube.com/watch?v=X7Bb7SnM8bU

06.04.2020 r.

Temat: Listy wypunktowane i numerowane.

Zakres materiału
Zapoznać się z treścią  tematu 1- lekcja 3  z podręcznika  
str.12 do str.14.
Polecenia / zadania 
Wykonać ćw.6, str.12 ; ćw.7 i ćw.8 str. 13; ćw. 9 str.14.

Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 3,4 i 5 str.18  ćw.6, str.12 
Dodatkowe materiały - linki do tutoriali:
youtu.be/0fLoDo1CAxY

30.03.2020 r.


Temat: Stosowanie tabulatorów i spacji nierozdzielającej.

Zakres materiału
Zapoznać się z treścią  tematu 1- lekcja 1 i 2  z podręcznika str.8  do str.12.
Polecenia / zadania
Wykonać ćw.1, str.10 ; ćw.2 i ćw.3 str. 11; ćw. 5 str.12
Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 1 str.17          
Zadanie 2 str.18
Dodatkowe materiały - linki do tutoriali:
https://youtu.be/tdK_85F0rrk
https://youtu.be/N1we7Ii0TLwThis website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free