Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Informatyka 7b


23.06.2020r.

Temat:  Zastosowanie komputerów - sztuczna inteligencja.

Czym jest sztuczna inteligencja? Jaki ludzkość ma z niej pożytek i w jakim celu stara się ją rozwijać? Z jakimi zagrożeniami wiąże się jej dalsze doskonalenie? Czy sztuczna inteligencja zdoła we wszystkim zastąpić człowieka? Poznaj aktualne odpowiedzi na te pytania.

Pojęcie sztucznej inteligencji, nazywanej w skrócie AI (ang. artificial intelligence), nadal kojarzy się przede wszystkim z wyobrażeniami o niej wykreowanymi przez literaturę i filmy science fiction – humanoidalnymi robotami zdolnymi zawładnąć światem. Rzeczywistość przerosła jednak fantastyczne wizje sprzed kilku dekad. W obliczu dzisiejszych możliwości sztucznej inteligencji wydają się one dziecięcymi fantazjami.

- Pojęciu sztucznej inteligencji przypisuje się kilka znaczeń. Określa się nim na przykład dział informatyki zajmujący się tworzeniem programów naśladujących inteligentne zachowania. Najczęściej jednak sztuczną inteligencją nazywa się maszyny lub systemy informatyczne, które przetwarzają informacje w oparciu o reguły ludzkiego rozumowania, ale są w stanie pokonać ograniczenia umysłu. AI uczy się błyskawicznie i doskonali własne algorytmy, aby optymalizować wykonywane zadania.

Ponieważ wzorem działania dla AI jest inteligencja człowieka, niektórzy skłonni są jej przypisywać ludzkie cechy. Nie dziwi więc, że laicy zastanawiają się, co maszyny czują i czy sztuczna inteligencja słyszy lub widzi. Ideą AI jest odtwarzanie ludzkiego sposobu postrzegania rzeczywistości i zdolności reagowania, a zarazem przekraczanie barier umysłu w tym zakresie. Sztuczna inteligencja pozbawiona jest jednak właściwej człowiekowi wszechstronności myślenia, zdolności improwizacji, wrażliwości czy empatii – czy na pewno?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sztucznej inteligencji kliknij na poniższe linki do filmów.
youtu.be/SwiDO9zpxGo
youtu.be/gpX6h7VG0ck
 09.06.2020r.


Temat:  Osadzanie i wstawianie obrazu do dokumentu tekstowego.

Zakres materiału.

 Warto na początek przypomnieć sobie wiadomości na temat sposobów
wstawiania rysunków do tekstu  oraz możliwości ich formatowania.
Z treści tematu 8 podręcznika str.90 do str. 93 dowiecie się o sposobach
wstawianiu do tekstu obrazów i innych obiektów i od czego jest to uzależnione.

Polecenia / zadania 

Wykonaj ćwiczenie 1 str.91 i ćwiczenie 2 str. 93
Do ćwiczenia 1 wykonaj zaproszenie z ćwiczenia 9 str.86.
Aby osadzić obraz w dokumencie  należy zaznaczyć go , skopiować a następnie
w tekście wybrać polecenie  – wklej specjalnie / obraz programu Paintbrush.
Zadań nie wysyłamy.

Dodatkowe materiały :
Link do filmu

youtu.be/gJ6gw7-4e_A
Na aplikacji mobilnej Teams możesz skontaktować się z nauczycielem  utworzonego
zespołu klasowego informatyka klasa 7b
02.06.2020r.

Temat: Formatowanie obrazu wstawionego do tekstu.

Zakres materiału.

Niezwykle użyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy
można tekst wzbogacić różnymi obiektami graficznym np. zdjęciami, rysunkami,
czy schematami organizacyjnymi. Można tu dowolnie powiększać lub pomniejszać
takie obiekty, umieszczać w dowolnym miejscu kartki i definiować sposób oblewania
ich tekstem.
Czytając tekst tematu  7.4 str. 83 do 84. zapoznacie się z możliwościami jakie daje
formatowanie obrazu wstawionego do tekstu.

Polecenia / zadania 

Przykład do wykonania:

Wykonaj zaproszenie przedstawione na rys. 4 str. 85
- Utwórz tekst zaproszenia
- Wstaw do tekstu zdjęcie kwiatu- aparat, internet
 
- Skorzystaj z galerii WordArt do sformatowania słowa Zaproszenie

- Zgrupuj wszystkie wstawione elementy
 - Zastosuj wybrane obramowanie strony
- Plik zapisz pod nazwą – zaproszenie.

Dodatkowe materiały :
Link do filmu
youtu.be/u1yUh4P4Mpg
Zaproszenia nie wysyłamy.

Na aplikacji mobilnej Teams w utworzonym  zespole klasowym Informatyka Klasa 7b
możesz bezpośrednio skontaktować się z nauczycielem  w sprawach dotyczących lekcji.26.05.2020r.

Temat: Podstawowe zasady redagowania tekstu


Zakres materiału.

Po napisaniu tekstu w edytorze Word i jego sformatowaniu należy przystąpić do sprawdzenia jego poprawności pod względem stylistycznym, gramatycznym i zasad redakcyjnych (np. użycie znaków interpunkcyjnych). A celem ma być przygotowanie dokumentu do druku.
Z tymi zasadami zapoznacie się po przeczytaniu i przeanalizowaniu treści Tematu 7
str. 79 do 81

Polecenia / zadania 

Po zapoznaniu się z treścią tematu przejdź  do wykonać następujących ćwiczeń, a odpowiedzi na zadane pytania zapisz w zeszycie   
ćwiczenie 1 str.79
Żeby zobaczyć efekt pokazany na rysunkach 1a i 1b należy włączyć podgląd wszystkich znaków.
ćwiczenie 2 i 3 str.81 – najlepiej  wybrać opcję Tezaurus
Na aplikacji mobilnej Teams w utworzonym  zespole klasowym Informatyka Klasa 7b
możesz
bezpośrednio skontaktować się z nauczycielem  w sprawach dotyczących lekcji.

 


19.05.2020r.

Temat: Formatowanie tekstu

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 6.3 - z  podręcznika str.75 do str.77.

Polecenia / zadania 

Po zapoznaniu się z treścią tematu wykonać następujące ćwiczenia  a polecenia zapisać
w zeszycie:
ćw.3 str74,  ćw. 7 str. 75,  ćw. 8 (nie plan lekcji) i 9 str. 76, ćw. 10 str. 77
Wysyłamy ćwiczenie 8 i 9

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto (zaległe też)
pocztowe     nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa


12.05.2020r.

Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 6 - z  podręcznika str.70 do str.74.

Polecenia / zadania 

Po zapoznaniu się z treścią tematu wykonać następujące ćwiczenia  a polecenia zapisać
w zeszycie:
Ćwiczenie 1 str. 72,  ćw.2  str. 73,

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto (zaległe)
pocztowe     nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki.05.05.2020r.

Temat: Zadanie projektowe.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 6 - Zadanie projektowe – tworzenie gry „Dbajmy o las”
z  podręcznika str.140 do str.143. W zeszycie napisz algorytm tekstowy gry.
Zadanie dodatkowe dla chętnych- utworzyć grę z projektu.

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)
Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto (zaległe)
pocztowe     nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki.30.04.2020r.

Temat: Procedury z parametrem.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 12- lekcja 5.2  z podręcznika str.139

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.14 str.139

Dodatkowe zadania

Zadanie 12  str.144

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Imię, Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki.


23.04.2020r.

Temat: Stosowanie procedur.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 12- lekcja 5.1  z podręcznika str.136 do 138

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.12  str.137  i   ćw.13  str.138    

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

Przypomnienie.
Wszystkie zamieszczone w tematach ćwiczenia i zadania przesyłamy na konto pocztowe
nauczyciel1psp3@wp.pl
podając wymaganą nazwę pliku a w temacie wiadomości: Imię, Nazwisko, klasa oraz zadania z informatyki.

16.04.2020r.

Temat: Sytuacje warunkowe.

Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 12- lekcja 4  z podręcznika str.135

Polecenia / zadania 

Wykonać ćw.9 i 10 str.135
 ćw 11. str.136
Zadania dodatkowe dla chętnych
Zadanie 5 str.144

Dodatkowe materiały :

Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

02.04.2020 r.

Temat: Zmienne i obliczenia. 

Zakres materiału.
Zapoznać się z treścią  tematu 12- lekcja 3  z podręcznika str.132

 

Polecenia / zadania 
Wykonać ćw.6 i 7 str.131;  ćw 64. i ćw. 5 str.133 oraz ćw.8 str.134
Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 3 i 4 str.144  
Dodatkowe materiały :
Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)

26.03.2020 r.

Temat: Powtarzanie poleceń w programie Scratch.
Zakres materiału.

Zapoznać się z treścią  tematu 12- lekcja 2  z podręcznika str.131

Polecenia / zadania 
Wykonać ćw.3, str.131;  ćw 4. i ćw. 5 str.132
Zadania dodatkowe dla chętnych:
Zadanie 1 str.144  i zadanie 2 str.144
Dodatkowe materiały :
Tutoriale zawarte w programie Scratch – samouczki (w menu programu)


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free