Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Fizyka 8a


24.06.2020

Temat: Zastosowanie soczewek do konstrukcji okularów korekcyjnych.


Zagadnienia: Zapoznanie się teorią dotyczącą soczewek rozpraszających i skupiających do korekcji wzroku za pomocą okularów.

Polecenia do wykonania:

- Zapoznaj się z filmem edukacyjnym o konstrukcji okularów korekcyjnych - www.youtube.com/watch


22.06.2020

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek.

Zagadnienia: Bieg promieni świetlnych w soczewkach skupiających i rozpraszających, cechy obrazów otrzymywanych w soczewce skupiającej, działanie soczewki w oku ludzkim, pojęcie akomodacji oka oraz krótko- i dalekowzroczności.

Polecenia do wykonania

1. Zapoznać się z materiałem: epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/DpTCQujkZ a następnie:

a) Narysuj bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej.
b) Wymień cechy obrazu otrzymanego w soczewce skupiającej.

2. Zapoznać się z materiałem: epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH a następnie:

a) Zapisać co to jest akomodacja oka ludzkiego.
b) Wyjaśnij na czym polega krótko- i dalekowzroczność i jakie są sposoby niwelacji tych wad wzroku.


15.06.2020

Temat: Soczewki, ich rodzaje oraz budowa.

Zagadnienia: Czym jest soczewka?, związek budowy soczewki z pryzmatem, ogniska soczewek i ich wyznaczanie (na przykładzie soczewki wypukło-wypukłej), pojęcie ogniskowej soczewki, zdolności skupiającej soczewki, jednostka zdolności skupiającej soczewki - dioptria i jej związek z ogniskową soczewki, rodzaje soczewek ze względu na ich konstrukcję.

Polecenia do wykonania:

WYKONAJ NOTATKĘ ZAWIERAJĄCĄ TO CO ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH PUNKTACH

1. Korzystając z wiadomości podręcznikowych - str. 199 lub z epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk (punkt 3) dokonaj podziału soczewek ze względu na ich budowę.
2. Jak zachowuje się promień świetlny równoległy do osi optycznej przechodzący przez soczewki (dwa przypadki)?
3. Odpowiedz na pytania:
a) Jakie wielkości charakteryzują soczewki?
b) Co to jest ogniskowa soczewki?
c) Czym jest zdolność skupiająca? Jak ją obliczamy? Jaka jest jej jednostka?
d) Które z wymienionych soczewek są skupiające a które rozpraszające?

Notatkę można urozmaicić schematycznymi rysunkami dla zrozumienia tematu.


10.06.2020

Temat: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat (zjawisko rozszczepienia światła) czyli jak powstaje tęcza.

Zagadnienia: Zapoznanie się z pojęciem pryzmat, zapoznanie się z mechanizmem załamania światła białego i jego rozszczepieniem na różne barwy po wyjściu z pryzmatu, poznanie odpowiedzi dlaczego promienie świetlne o różnych barwach odchylają się pod różnymi kątami względem wiązki pierwotnej, mechanizm postrzegania barw przez oko ludzkie, zastosowanie zjawiska rozszczepienia światła w technice (działanie filtrów fotograficznych, odbiorniki telewizyjne), powstawanie tęczy

Polecenia do wykonania:

Dzisiaj w celu wykonania notatki korzystamy z podręcznika str. 193-195 lub materiału www.youtube.com/watch(od 6 minuty do końca)

1. Oglądamy materiał filmowy dotyczący rozszczepienia światła - www.youtube.com/watch
2. Czym jest pryzmat (kształt, materiał z czego jest wykonany) i rysujemy schemat rozszczepienia światła białego (podręcznik str.193)

3. Jakie dwa zjawiska obserwujemy w obserwowanym eksperymencie (pkt.1)
4. W jaki sposób można wytłumaczyć odchylenie promieni świetlnych o różnych barwach po wyjściu z pryzmatu?
5. Wyjaśnij dlaczego oko ludzkie widzi poszczególne barwy (w oparciu o zjawisko odbicia i pochłaniania światła)
6. Dlaczego po przepuszczeniu przez pryzmat promienia laserowego nie zaobserwujemy zjawiska rozproszenia?
7. Wymień zastosowania zjawiska rozproszenia w technice.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH


Na podstawie zdobytych wiadomości o zjawisku rozproszenia światła wyjaśnij dlaczego niebo jest niebieskie a chmury białe.


8.06.2020

Temat: Sprawdzamy swoje wiadomości - test online z działu: Nauka o świetle (optyka).


Zagadnienia: Prawo odbicia światła, zjawisko cienia i półcienia, zjawisko rozproszenia światła, obrazy w zwierciadłach płaskich oraz kulistych (wypukłe i wklęsłe), zjawisko rozszczepienia światła w pryzmacie

Polecenia do wykonania:

Proszę wypełnić test (podpisując się inicjałami) online, do którego link będzie opublikowany około godziny 9 rano. Link będzie ważny tradycyjnie do godziny 18.

Link do testu: quizizz.com/join


 
INFORMUJĘ,ŻE W DNIU 8.06 ODBĘDZIE SIĘ TEST SPRAWDZAJĄCY ONLINE Z FIZYKI Z DZIAŁU: NAUKA O ŚWIETLE (OPTYKA). LINK BĘDZIE UDOSTĘPNIONY NA TEJ STRONIE.


3.06.2020

Temat: Przejście wiązki światła białego przez pryzmat (zjawisko rozszczepienia światła) czyli jak powstaje tęcza.

Zagadnienia: Zapoznanie się z pojęciem pryzmat, zapoznanie się z mechanizmem załamania światła białego i jego rozszczepieniem na różne barwy po wyjściu z pryzmatu, poznanie odpowiedzi dlaczego promienie świetlne o różnych barwach odchylają się pod różnymi kątami względem wiązki pierwotnej, mechanizm postrzegania barw przez oko ludzkie, zastosowanie zjawiska rozszczepienia światła w technice (działanie filtrów fotograficznych, odbiorniki telewizyjne), powstawanie tęczy

Polecenia do wykonania:

Dzisiaj w celu wykonania notatki korzystamy z podręcznika str. 193-195 lub materiału www.youtube.com/watch(od 6 minuty do końca)

1. Oglądamy materiał filmowy dotyczący rozszczepienia światła - www.youtube.com/watch
2. Czym jest pryzmat (kształt, materiał z czego jest wykonany) i rysujemy schemat rozszczepienia światła białego (podręcznik str.193)

3. Jakie dwa zjawiska obserwujemy w obserwowanym eksperymencie (pkt.1)
4. W jaki sposób można wytłumaczyć odchylenie promieni świetlnych o różnych barwach po wyjściu z pryzmatu?
5. Wyjaśnij dlaczego oko ludzkie widzi poszczególne barwy (w oparciu o zjawisko odbicia i pochłaniania światła)
6. Dlaczego po przepuszczeniu przez pryzmat promienia laserowego nie zaobserwujemy zjawiska rozproszenia?
7. Wymień zastosowania zjawiska rozproszenia w technice.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH


Na podstawie zdobytych wiadomości o zjawisku rozproszenia światła wyjaśnij dlaczego niebo jest niebieskie a chmury białe.


1.06.2020

Temat: Dzień Dziecka czyli fizyka na wesoło.

Zagadnienia: Wykorzystanie "elementarnych" praw i zasad fizyki do rozstrzygania "niecodziennych" problemów z życia człowieka.

Polecenia do wykonania:

Na podstawie poznanych praw i zasad fizyki spróbuj rozwiązać poniższe problemy:

a) 
Mamy magnes, obydwa kolory są zdarte więc nie znamy kierunków północ-południe. Znajdujemy się w pustym pomieszczeniu bądź na wyspie i nie mamy żadnego przedmiotu do dyspozycji. Więc pytanie brzmi jak wyznaczyc owe kierunku północ-południe?

b) W muzeum w Manchesterze zaobserwowano niezwykłe zjawisko. Jedna z figurek na wystawie w dziale egipskim, 25-centymetrowa statuetka przedstawiająca mężczyznę o imieniu Neb Sanu, zaczęła się obracać! Ruch był wprawdzie bardzo powolny, ale wieczorem statuetkę regularnie znajdowano zwróconą w inną stronę niż rano. Istnieje proste i logiczne wytłumaczenie problemu (tylko dla spostrzegawczych i łaczących fakty ze sobą).

Link ilustrujący opisane zjawisko: www.youtube.com/watch

Dla odprężenia obejrzyj i podążaj za lektorem omawiającym iluzje optyczne często spotykane w życiu codziennym, na które nie zwracamy uwagi - www.youtube.com/watch

WYJĄTKOWO DZISIAJ NIE TRZEBA ZAPISYWAĆ ODPOWIEDZI W ZESZYTACH !!!27.05.2020

Temat: Zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków optycznych.

Zagadnienia: Poznanie zjawiska załamania światła przy przejściu z jednego do drugiego ośrodka optycznego, zależność kąta padania i załamania światła od własności ośrodków optycznych, 

Polecenia do wykonania:

Dzisiaj korzystamy z zasobu platformy epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk#Do7FR5MVk_pl_main_tp_1  (tylko punkt pierwszy materiału) lub z podręcznika (str. 189-191)

Odpowiadamy na następujące pytania:

1. Kiedy dochodzi do zjawiska załamania światła ?
2. Na podstawie wyżej podanych materiałów narysuj (starannie !!!) schemat ilustrujący zjawisko załamania światła przy przejściu promienia świetlnego z jednego ośrodka optycznego do drugiego.
3. Na schemacie zaznacz i podpisz: promień padający, promień załamany, prostą normalną, kąt padania światła, kąt załamania światła.
4. Od jakiej wielkości fizycznych zależy wartość kąta załamania światła?
5. Jaki wpływ na wartość kąta załamania światła ma zmiana kąta padania promienia świetlnego na ośrodek optyczny?

ZADANIE


Promień świetlny wpada z ośrodka optycznego I do ośrodka optycznego II. Co możesz powiedzieć o względnych szybkościach rozchodzenia się światła w tych ośrodkach jeśłi:
a) kąt padania (alfa) jest większy od kąta załamania (beta)
b) kąt padania (alfa) jest mniejszy od kąta załamania (beta)
c) Co się dzieje z kierunkiem promienia załamanego jeśli kat padania promienia jest równy zero?


25.05.2020

Temat: Geometryczna konstrukcja obrazów w zwierciadle kulistym wypukłym.


ZagadnieniaPoznanie zasad geometrycznej metody konstrukcji obrazów powstałych w zwierciadłach kulistych wypukłych, typy obrazu otrzymanego tym typem zwierciadła, czym jest ognisko pozorne zwierciadła wypukłego

Polecenia do wykonania:

Tworzymy konstrukcję obrazu ukośnego odcinka w zwierciadle kulistym wypukłym

a) Rysujemy oś optyczną.
b) Rysujemy cyrklem (!!!) czaszę zwierciadła kulistego wypukłego
c) Według rysunku z podręcznika (str.187) wyznaczamy ognisko pozorne naszego zwierciadła
d) Rysujemy ponownie identyczne zwierciadło wypukłe (lecz bez promieni służacych do wyznaczenia ogniska pozornego)
e) Umieszczamy ukośny odcinek (przedmiot) o 3cm od zwierciadła (od strony wypukłej)
f) Wypuszczamy po dwa promienie padające z każdego punktu odcinka na powierzchnie zwierciadła
g) Stosujemy prawo odbicia do wypuszczonych promieni z podpunktu f
h) Na podstawie przedłużeń promieni odbitych za zwierciadło ustalamy położenie obrazu naszego odcinka

Na podstawie otrzymanej konstrukcji wypisujemy cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle wypukłym.

Termin przesłania wykonanego zadania - 31 maja 2020


20.05.2020

Temat: Geometryczna konstrukcja obrazów w zwierciadle kulistym wklęsłym - lekcja z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Zagadnienia: Poznanie zasad geometrycznej metody konstrukcji obrazów powstałych w zwierciadłach kulistych wklęsłych, typy obrazu otrzymanego tym typem zwierciadła, zależność rodzaju obrazu od miejsca umieszczenia przedmiotu w zwierciadle wklęsłym.

Polecenia do wykonania:

"Przepis" na geometryczną konstrukcję obrazów w zwierciadle wklęsłym - do przepisania do zeszytu
a) Rysujemy oś optyczną 
b) Za pomocą cyrkla rysujemy fragment powierzchni zwierciadła wklęsłego
c) Wyznaczamy ognisko zwierciadła wklęsłego poprzez wyznaczenie punktu przecięcia promieni odbitych z osią optyczną zwierciadła po stronie wklęsłej zwierciadła (na tym etapie promienie odbite rysujemy ołówkiem)
d) Po ustaleniu ogniska zwierciadła wklęsłego wymazujemy gumką promienie odbite
e) Umieszczamy przedmiot po stronie wklęsłej zwierciadła
f) Stosujemy się do schematu w podręczniku str. 186 (w zależności od położenia przedmiotu względem ogniska zwierciadła) lub do zaleceń zamieszczonych w materiale do lekcji poprzedniej na Teams
g) Z przecięcia się promieni odbitych (podobnie jak w zwierciadle płaskim) znajdujemy obrazy poszczególnych wierzchołków wielokąta

ZADANIE

1. Stosując metodę opisaną powyżej znajdź obraz:

a) dziewczęta - trójkąta równobocznego
b) chłopcy - trójkąta prostokątnego

TERMIN PRZYSYŁANIA ZADANIA - DO 25 MAJA 2020


18.05.2020

Temat: Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach kulistych wklęsłych.

Zagadnienia: Zapoznanie się z metodą geometryczną powstawania obrazów przedmiotów w zwierciadłach kulistych wklęsłych z uwzględnieniem miejsca znajdowania się przedmiotu w stosunku do ogniska zwierciadła.

Polecenia do wykonania:

1. Zapoznaj się dokładnie z rysunkami w podręczniku - strona 186
2. Przeczytaj dokładnie opis otrzymywania obrazów w zwierciadłach kulistych wklęsłych (podręcznik str.186)
3. Przerysuj starannie (używając cyrkla,ołówka i linijki) schemat otrzymywania obrazów z materiału udostepnionego na platformie Office365 (rys.35.9 (a oraz b) w materiałach lekcyjnych.)
4. Przepisz do zeszytu zasady dotyczące tworzenia obrazu w zwierciadłach kulistych (punkty 1-4 udostępnionego materiału)
5. Odpowiedz na pytania:

Jakie rodzaje obrazu otrzymujemy w zwierciadłach kulistych wklęsłych?
Od czego zależy rodzaj obrazu powstały w zwierciadle kulistym wklęsłym?


13.05.2020

Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadłach kulistych - wiadomości wstepne

Zagadnienia: Zwierciadła kuliste (wklęsłe i wypukłe), wielkości opisujące zwierciadła kuliste: środek krzywizny, promień krzywizny zwierciadła kulistego, oś optyczna w zwierciadle kulistym, ognisko i ogniskowa zwierciadła kulistego

Polecenia do wykonania:

Na podstawie podręcznika str. 186-187

1.Narysuj (z pomocą linijki, ołówka, cyrkla) model zwieciadła kulistego:
a) wklęsłego
b) wypukłego

2. Zdefiniuj pojęcia charaktryzujące zwierciadła kuliste:
a) środek krzywizny
b) promień krzywizny
c) oś optyczna

3.Ogładamy materiał filmowy (do 6 minuty 35s) - www.youtube.com/watch

4. Definiujemy pojęcie: ognisko i ogniskowa zwierciadła kulistego


11.05.2020

Temat: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach płaskich.

Zagadnienia: Utrwalenie umiejetności konstrukcji obrazów prostych figur geometrycznych w w zwerciadłach plaskich.

Polecenia do wykonania:

Na podstawie geometrycznego sposobu wyznaczania obrazów przedmiotów w zwierciadle płaskim (punkt 3 - lekcja poprzednia) wykonaj rysunek pokazujący powstawanie obrazu:

a) dziewczęta - rombu ułozonego prostopadle do osi optycznej zwierciadła

b) chłopcy - trapezu równoramiennego ułożonego prostopadle do osi optycznej zwierciadła


UWAGA !!!


Ponieważ wymienione figury są wielobokami, to procedurę podaną na lekcji poprzedniej trzeba zastosowac do każdego wierzchołka wieloboku.

NARYSOWANE W ZESZYCIE KONSTRUKCJE OBRAZÓW NALEŻY WYSŁAĆ DO OCENY (DO 16 MAJA)6.05.2020

Temat: Otrzymywanie obrazów w zwierciadłach płaskich.

Zagadnienia: Poznanie geometrycznej metody konstrukcji obrazów otrzymanych w zwierciadłach płaskich, Cechy obrazu otrzymywanego w zwierciadłach płaskich.

 

UWAGA !!!


PODCZAS LEKCJI Z OPTYKI DO RYSOWANIA UŻYWAMY OŁÓWKA, LINIJKI I EKIERKI !!!! SPORZĄDZANE RYSUNKI MAJĄ BYĆ BARDZO STARANNE. TU SIĘ LICZY DOKŁADNOŚĆ. W PRZECIWNYM RAZIE SCHEMATY NIE WYJDĄ POPRAWNIE.


Polecenia do wykonania:


1. Czytamy treść z podręcznika - str.182-183 lub korzystamy z materiału epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF (ale tylko punkt 2 !!!)

2. Wykonujemy notatkę zawierającą odpowiedzi:
a) Co to znaczy, że obraz przedmiotu jest pozorny?
b) Czy obraz przedmiotu otrzymany w zwierciadle płaskim jest powiększony?
c) Czy obraz przedmiotu otrzymany w zwierciadle płaskim jest odwrócony?
d) Czy obraz przedmiotu otrzymany w zwierciadle płaskim jest symetryczny względem przedmiotu?

3. Przepisujemy ponizszy opis geometrycznej metody tworzenia obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim (do rysunku w podręczniku na stronie 182).

a) Rysujemy oś optyczną (prostą poziomą)
b) Rysujemy zwierciadło płaskie prostopadłe do osi optycznej narysowanej wcześniej.
c) Przedłużamy oś optyczną poza zwierciadło (na drugą jego stronę)
d) Na osi optycznej umieszczamy punkt Z (w odległości 4cm od zwierciadła płaskiego)
e) Z punktu A prowadzimy prowadzimy dwa promienie świetlne (każdy ma mieć inny kąt padania na zwierciadło płaskie)
f) Zgodnie z poznanym prawem odbicia światła otrzymujemy promienie odbite (równiez dwa)
g) Otrzymane promienie odbite przedłużamy na drugą stronę zwierciadła płaskiego.
h) Punkt przecięcia promieni odbitych (po drugiej stronie zwierciadła płaskiego) pokazują lokalizację obrazu punktu Z. Otrzymany obraz punktu Z oznaczamy jako Z' (prim).

Konstrukcja obrazu punktu Z ma się znaleźć również w zeszycie !!! (rysunek ze strony 182)
 4.05.2020

Temat: Schemat zjawiska odbicia światła od powierzchni płaskiej.

Zagadnienia: Nabycie umiejętności rysowania schematu odbicia światła od powierzchni płaskich, Poznanie pojęcia: promień padający, promień odbity, płaszczyzna padania światła, kąt padania i kąt odbicia światła, prosta normalna.

Polecenia do wykonania:

1. Przerysuj starannie  z podręcznika (str.178) schemat zjawiska odbicia światła.
2. Na schemacie zaznacz:
a) płaszczyznę padania światła
b) promień padający i promień odbity
c) proste normalne do powierzchni padania światła w punkcie jego padania
d  kąt padania i odbicia światła (pamiętając że oba mierzy się względem prostej normalnej a nie płaszczyzny padania światła)

Zadanie dla chętnych:

Powtórz identyczne czynności lecz dla zjawiska rozproszenia światła na nierównej powierzchni. Co obserwujesz na narysowanym schemacie (różnice między poprzednio wykonanym schematem) ?
 29.04.2020

Temat: Zjawisko odbicia światła.

Zagadnienia: Poznanie pojęcia zwierciadło płaskie, poznanie treści prawa odbicia światła, poznanie zjawiska rozpraszania światła, przykłady z życia codziennego świadczące o istnieniu zjawiska odbicia i rozpraszania światła.

Polecenia do wykonania:

- Zapoznaj się z treścią zawartą w podreczniku - str. 177-179
- Zapisz w zeszycie: Czym jest zwierciadło płaskie ?
- Obejrzyj krótki materiał filmowy pokazujący istotę zjawiska odbicia światła - www.youtube.com/watch
- Zapisz w zeszycie: Jak brzmi prawo odbicia światła ?
- Na podstawie obejrzanego materiału lub podręcznika zapisz w zeszycie - czym jest zjawisko rozpraszania światła i czym różni się od odbicia ?
- Zapisz w zeszycie sytuacje z życia codziennego kiedy spotykamy się z odbiciem światła i rozproszeniem światła

Zadanie dla chętnych

Uczeń z klasy VIIIA zmierzył 28 kwietnia 2020 roku długość cienia drzewa rosnącego blisko domu. Wynosiła ona 20 metrów. Jednocześnie długość cienia tego ucznia, który miał wzrost 175cm wynosił 200cm. Jak wysokie było drzewo koło domu.
 


 27.04.2020

Temat: Źródła światła i zjawisko cienia.

Zagadnienia: Zapoznanie z wiadomościami wstępnymi z dziedziny optyki, Światło jako fala elektromagnetyczna, Poznanie naturalnych i sztucznych źródeł światła, Podstawowe definicje z dziedziny optyki (promień świetlny), Warunek powstawania cienia.

Polecenia do wykonania:

1. Zapisujemy na kolorowo nazwę nowego działu - OPTYKA - NAUKA O ŚWIETLE.
2. Zapisujemy temat lekcji - Źródłą światła i zjawisko cienia.
3. Na podstawie podręcznika (str. 142-174) odpowiadamy na kolejne pytania:
    -  Dlaczego światło jest falą elektromagnetyczną?
    -  Wymień trzy naturalne i trzy sztuczne źródła światła.
    -  Wyjaśnij czym jest promień świetlny (w ujęciu fizyki a nie potocznym).
    -  Opisz w jakich warunkach powstaje cień przedmiotu.

Materiał alternatywny do podręcznika - epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DZIkLS9s1

 22.04.2020

Temat: Rozwiązywanie zadań problemowych - Silnik prądu stałego.

Zagadnienia: Wykorzystanie przyswojonych wiadomości w problemach życia codziennego.

Polecenie do wykonania:

Wykonaj zadanie wieloetapowe - Podręcznik str. 170 zad.1 (wykorzystaj wiadomości zdobyte przy przerabianiu działu o elektryczności dynamicznej). Z elektryczności dynamicznej skup się na wzorach opisujących parametry wymienione w rozwiązywanym zadaniu.
 20.04.2020

Temat: Test powtórzeniowy - Zjawiska magnetyczne.

Zagadnienia: Właściwości magnesów trwałych, Przewodnik z prądem elektrycznym jako źródło pola magnetycznego, Silnik elektryczny prądu stałego, Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, Reguła prawej dłoni, Reguła lewej dłoni, Pole magnetyczne Ziemi, Kompas a własności magnetyczne magnesu trwałego

Polecenie do wykonania:

Po otrzymaniu linku do rozwiązania testu, wejdź na platformę ćwiczeniową, wpisz swoje imię i nazwisko a następnie rozwiąż test. Test będzie możliwy do rozwiązania do godziny 23:45 dnia 20.04.2020.

Link do testuquizizz.com/join
 


 

Informuję, że 21.04 odbędzie się test powtórzeniowy z chemii (Temat: Pochodne węglowodorów) w trybie online. Test powtórzeniowy z fizyki (Temat: Własności magnetyczne) odbędzie się 20.04.2020. Test będzie dostępny do końca dnia czyli do północy. Proszę przed rozwiązaniem wpisać swoje imię i nazwisko a nie pseudonim. To ważne dla mnie przy wystawieniu ocen z powtórzenia. Link będzie dostępny w dniu testu. Obecnosc obowiazkowa.15.04.2020

 

 

 

Temat: Promieniowanie elektromagnetyczne i jego zastosowania.

 

 

 

Zagadnienia: Poznanie zakresów promieniowania elektromagnetycznego oraz ich występowania i zastosowania.

 

 

 

Polecenia do wykonania:

 

 

 

a) Wykonaj tabelę składającą się z czterech kolumn oraz ośmiu wierszy. Nazwij kolumny odpowiednio: Nazwa promieniowania, Zakres długości promieniowania, Zakres częstotliwości promieniowania [Hz], Występowanie (zastosowanie). Wiersze poświęć odpowiednio informacjom dotyczącym: promieniowaniu gamma, promieniowaniu rentgenowskiemu, promieniowaniu ultrafioletowemu (UV), promieniowaniu widzialnemu (VIS), promieniowaniu podczerwonemu (IR), promieniowaniu mikrofalowemu, falom radiowym

 

b) W sporządzeniu tabeli będzie pomocny tekst z podręcznika str. 158-164 lub materiał filmowy https://www.youtube.com/watch?v=PJzivlPxpnQ8 kwietnia 2020

 

 

Temat: Widmo fal elektromagnetycznych.

 

 

Zagadnienia: Zapoznanie się z terminologią fal elektromagnetycznych w zależności od ich długości (częstotliwości), nabycie umiejętności przeliczania długości fali elektromagnetycznej na jej czestotliwość

 

 

Polecenia do wykonania:

 

1. Odpowiedz w zeszycie na pytanie (w oparciu o podręcznik str. 156-157)

 

a) Czym jest widmo fal elektromagnetycznych?

 

2. Narysuj w zeszycie widmo fal elektromagnetycznych w postaci dwóch, równoległych do siebie osi liczbowych (podręcznik str. 156-157). Na jednej osi zaznacz skalę długości fali elektromagnetycznej. Na drugiej osi zaznacz skalę częstotliwości (w Hz) tych fal. Do przeliczenia długości na częstotliwość posłuż się poznanym na poprzedniej lekcji równaniem (podręcznik str. 157). W odpowiednich miejscach nanieś nazwy poszczególnych fal elektromagnetycznych.

 6 kwietnia 2020
 

Temat: Wiadomości wstępne o falach elektromagnetycznych.

Zagadnienia: Czym jest fala elektromagnetyczna?, powstawanie fali elektromagnetycznej, różnica w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych, równanie opisujące falę elektromagnetyczną
 

Polecenia do wykonania

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku na stronach 156-157 

- Zapisz definicję fali elektromagnetycznej.

- Opisz (w dwóch zdaniach) proces powstawania fali elektromagnetycznej.
 

- Posiadając wiadomości o ruchu falowym (I semestr klasy VIII) napisz jaką zasadniczą różnicę obserwuje się w zachowaniu fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

- Zapisz podstawowe równanie opisujące falę elektromagnetyczną (podające zależność pomiędzy jej długością a częstotliwością) i dodaj oznaczenia użytych symboli.
 1 kwietnia 2020
 

Temat: Rozwiązywanie zadań z magnetyzmu. 

Zagadnienia:  Utrwalenie podstawowych wiadomości o magnesach i ich właściwościach. 

Polecenie do wykonania:

ZADANIE:

W szkolnej pracowni fizycznej znajdują się zestawy różnych magnesów stałych. Magnesy mają różne kształty. Typowe kształty to: sztabkowy i podkowiasty. Na poniższe pytania odpowiedz w zeszycie

a)    Podaj, jakimi kolorami oznacza się bieguny magnesów?

b)    Narysuj kształt linii pola magnetycznego wytworzonego przez magnes podkowiasty. Zaznacz strzałkami zwrot tych linii.

c)    Narysuj  kształt linii pola magnetycznego wytworzonego przez układ dwóch magnesów podkowiastych zwróconych do siebie biegunami różnoimiennymi.

d)    Narysuj i zaznacz siły działające na magnes sztabkowy zawieszony na nici, pod którym położono na stole identyczny magnes, lecz zwrócony przeciwnymi biegunami.

Część d) proszę o przesłanie mi (scan albo zdjęcie)30 marca 2020

 Temat: Praktyczne zastosowania zjawiska indukcji elektromagnetycznej.

 Zakres materiału: Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania zjawiska indukcji elektromagnetycznej w życiu codziennym. Krótkie powtórzenie zdobytych wiadomości o własnościach magnetycznych substancji i o polu magnetycznym.

Polecenia i zadania do wykonania 

a)     Zapraszam do zapoznania się treścią filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=btB-HYEZlR0                 

b)     Po zapoznaniu się z filmem proszę o wypełnienie testu powtórzeniowego w trybie on-line umieszczonego na stronie:  https://klasowka.onet.pl/podrecznik/spotkania-z-fizyka-cz-3-klasa-3-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-iii-wlasciwosci-magnetyczne-przewodnika-przez-ktory-plynie-prad-elektryczny/test                                          

c)      Po ukończeniu testu pojawi się Wasz wynik procentowy, który proszę mi wysłać na mail podany w wiadomości na dzienniku.25 marca 2020

Temat: Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Zakres materiału: Doświadczenie Faradaya, Warunek zjawiska indukcji elektromagnetycznej, Prąd indukcyjny i jego kierunek - metoda wyznaczania

Polecenia i zadania

a) Obejrzenie filmu:

 https://www.youtube.com/watch?v=t9-1c6NOTQ0 oraz https://www.youtube.com/watch?v=SF50zebXI60

 
b) Odpowiadamy na pytania:

 

a) jakie zjawisko się tu obserwuje?

 

b) jakie pole magnetyczne jest odpowiedzialne za zaistniałe zjawisko?

c) jaki prąd otrzymuje się w wyniku tego zjawiska stały czy przemienny? A może w wyniku zjawiska otrzymać możemy taki lub taki                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free