Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Fizyka 7b


25.06.2020

Temat: Sylwetka Issaka Newtona - najwybitniejszego fizyka XVIII wieku.


Zagadnienia: Przybliżenie uczniom nieznanej strony Isaaka Newtona - najwybitniejszego fizyka, który wpłynąl na rozwój dynamiki.

Polecenia do wykonania:

- Usiądź wygodnie ioglądnij wspólnie z rodziną niezwykle interesujący film o najwybitniejszym fizyku - www.youtube.com/watch


22.06.2020

Temat: Energia mechaniczna w zastosowaniach praktycznych.


Zagadnienia: Podsumowanie wiadomości dotyczących energii mechanicznej oraz wykorzystania ich w życiu codziennym.

Polecenia do wykonania:

1. Zapoznaj się z krótkim filmem www.youtube.com/watch
2. Opisz zmiany energii mechanicznej podczas dzialania obserwowanej katapulty.
3. Wykonaj w zeszycie wykresy obrazujące przemiany energii potencjalnej w kinetyczną dla obserwowanego przykładu.


15.06.2020

Temat:
 Zasada zachowania energii mechanicznej w zadaniach problemowych.


Zagadnienia: Umiejętność wykorzystania zasady zachowania energii mechanicznej w zadaniach tekstowych oraz w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

Polecenia do wykonania:

Rozwiąż poniższe zadania:

1. Na ciało o masie m pozostające początkowo w spoczynku działa stała siła o wartości F. wyprowadź wzór na energię kinetyczną tego ciała po czasie t trwania ruchu.

2. Z jakiej wysokości trzeba zrzucić ciało , aby osiągnęło szybkość 80km/h w chwili uderzenia o ziemię?

3. Opisz przemiany energii mechanicznej strzały wypuszczonej z łuku.8.06.2020

Temat: Sprawdzamy swoje wiadomości - test online z działu: Praca. moc i energia.

Zagadnienia: Wiadomości dotyczące: pracy mechaniczej. mocy,  energii potencjalnej i kinetycznej. Stosowanie zasady zachowania energii mechanicznej

Polecenia do wykonania:

Wypełnić proszę test online do którego link będzie udostępniony około godziny 9.00

Link do testu:
 quizizz.com/join


INFORMUJĘ,ŻE W DNIU 8.06 ODBĘDZIE SIĘ TEST SPRAWDZAJĄCY ONLINE Z FIZYKI Z DZIAŁU PRACA, MOC I ENERGIA. LINK BĘDZIE UDOSTĘPNIONY NA TEJ STRONIE


4.06.2020

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej.

Zagadnienia: Zmiana energii kinetycznej w potencjalną (i na odwrót), Treść zasady zachowania energii mechanicznej, Umiejętność zastosowania tej zasady do problemów z życia codziennego

Polecenia do wykonania:

Dzisiaj korzystamy z podręcznika (str. 216-218) lub materiału platformy - epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/DckXX5kPU

1. Oglądamy eksperymenty zamianę energię potencjalną w kinetyczną (-> materiał platformy)
2. Zapisujemy treść zasady zachowania energii mechanicznej (z podręcznika) - na kolorowo !!
3. Zapisujemy matematycznie (wzorami) warunek równowagi między energią kinetyczną i potencjalną, a następnie przekształacamy to wyrażenie w celu obliczenia:
a) masy
b) szybkości
c) wysokości
4. Chłopcy - Opisujemy przemiany energii w przypadku piłki odbitej przez siatkarza pionowo do góry (mile widziany rysunek poglądowy)
5. Dziewczęta - Opisujemy przemiany energii w przypadku piłki spadającej z wodospadu (mile widziany rysunek poglądowy
 


1.06.2020

Temat: Dzień Dziecka czyli fizyka na wesoło.


Zagadnienia: Wykorzystanie znajomości podstawowych praw fizyki do rozstrzygania "niecodziennych" problemów fizycznych.


Polecenia do wykonania:

Na podstawie poznanych, elementarnych praw fizyki spróbuj wyjaśnić poniższe problemy:

a) Stoisz na lekkiej płycie do której są przymocowane twoje stopy. Czy jesteś w stanie podskoczyć?
b) Znajdujesz się na łódce na środku stawu. Co możesz zrobić, aby podnieść poziom wody w stawie a potem go obniżyć?
c) Wiatr porywa bardzo małe kamyki. Dlaczego wiatr nie porywa dużych kamieni mających tę samą gęstość?
d) Na drzewo o wysokości 20m wchodzi ślimak. W dzień wspina się 2m do góry a nocą schodzi o 1m w dół. Po ilu dniach ślimak osiągnie szyczyt drzewa?
e) Stalowa igła położona ostrożnie na gładkiej tafli wody nie tonie. Dlaczego w takim razie szyna stalowa położona na gładkiej tafli wody od razu utonie (niezależnie od tego jak ostrożnie byśmy ją kładli)?

WYJĄTKOWO DZISIAJ NIE TRZEBA ODPOWIEDZI UMIESZCZAĆ W ZESZYCIE !!!


28.05.2020
25.05.2020 (temat na 2h)

Temat: Energia kinetyczna w zadaniach rachunkowych.

Zagadnienia: Nabycie umiejętności przekształcania równania opisującego energię kinetyczną a następnie wykorzystanie go do elementarnych obliczeń z dziedziny fizyki, przypomnienie równań fundamentalnych opisujących różne rodzaje ruchu.

Polecenia do wykonania:

Na podstawie równania opisującego energię kinetyczną ciała (oraz w miarę potrzeby równań opisujących ruch), rozwiąż następujące zadania rachunkowe:

1. Ciało poruszające się ze stałą szybkością 50km/h ma energię kinetyczną równą 0.7kJ. Oblicz masę tego ciała.
2. Ciało mające masę 10kg będące w ruchu posiada energię równa 500J. Oblicz szybkość z jaką się porusza to ciało.
3. Autobus o masie 12000kg całkowicie hamuje od prędkości 60km/h z przyspieszeniem -3m/s2. Oblicz jak długa jest jego droga hamowania (wskazówka: najpierw oblicz energię kinetyczną autobusu i wartość siły hamującej)
4. W oparciu o poznany wzór na pracę (równej energii, jak wiesz) wyprowadź wzor na energię kinetyczną pojazdu mającego masę równą "m" i poruszającego się z szybkością "v" (ruchem jednostajnie przyspieszonym)
5. Pojazd mechaniczny posiadający masę 1500kg porusza się z przyspieszeniem 2m/s2. Oblicz jaką energię kinetyczną miał ten pojazd po upływie 5 sekund od momentu startu.
6. O ile razy zwiększy się lub zmniejszy energia kinetyczna ciała jeśli jego masę zwiększymy 3-krotnie a szybkość zmniejszymy 2-krotnie? (udowodnij to rachunkowo a nie zgaduj)

TERMIN PRZESŁANIA ROZWIĄZANYCH ZADAŃ - 1 CZERWCA 2020
 

 


21.05.2020

Temat: Energia kinetyczna - wiadomości wstępne - lekcja z wykorzystaniem Microsoft Teams

Zagadnienia: Energia kinetyczna jako energia związana z masą ciała oraz z szybkością jego poruszania się, wyrażenie matematyczne opisujące energię kinetyczną, przekształcenia tego wyrażenia w celu obliczenia wielkości występujących w nim.

Polecenia do wykonania:

1. Obejrzyj krótką 5-minutową historyjkę filmową - www.youtube.com/watch
2. Zdefiniuj czym jest energia kinetyczna ciała.
3. Zapisz wyrażenie matematyczne (wzór) opisujący energię kinetyczną i podaj objaśnienia symboli użytych w nim.
4. Dokonaj wszystkich mozliwych przekształceń zapisanego wyrażenia (z pkt.3), aby móc obliczyć wystepujące w nim wielkości fizyczne.

UWAGA !!


Punkt 4 jest niezwykle ważny, gdyż na następnych lekcjach będziemy rozwiązywać zadania rachunkowe w oparciu o to wyrażenie.
 


18.05.2020

Temat: Energia potencjalna grawitacji w zadaniach rachunkowych.

Zagadnienia: Nabycie umiejętności przekształcania równania opisującego energię potencjalną grawitacji a następnie wykorzystanie go do elementarnych obliczeń z dziedziny fizyki.

Polecenia do wykonania:

1. Zapisz równanie opisujące energię potencjalną grawitacji.

2. Przekształć zapisane równanie, aby móc kolejno obliczyć (zaznacz na kolorowo ostateczne wzory):

a) masę ciała
b) przyspieszenie działające na ciało
c) wysokość, na jakiej znajduje się ciało

3. Korzystając z równań zapisanych w punkcie 1 oraz 2 rozwiąż następujące zadania:

a) Na jaką wysokość można podnieść ciało o masie 50kg, wykonując pracę 500J będąc na Ziemi, a na jaką wysokość będąc na Księżycu (brakującą daną proszę znależć w dostępnych źródłach informacji)

b) Ciało o masie 10kg spadło swobodnie z dachu wieżowca. Spadek trwał 3s. Jaką energię potencjalną miało to ciało w chwili rozpoczęcia spadania?

c) Pewne ciało spadło z dźwigu budowlanego o wysokości 30 metrów. Podczas spadania ono straciło 20J swej energii. Oblicz masę spadającego ciała. 
 


14.05.2020

Temat: Energia potencjalna.

Zagadnienia: Energia potencjalna jako energia związana ze zmianą odległości pomiędzy ciałami lub odległości od położenia równowagi (zmiana kształtu), energia potencjalna grawitacji, energia potencjalna sprężystości, wyrażenie matematyczne opisujące energię potencjalną grawitacji

Polecenia do wykonania (na podstawie podręcznika str.211-212):

1. Opisz i zilustruj szkicem zmianę energii potencjalnej w przypadku jabłka wiszącego na drzewie a nastepnie spadającego -> energia potencjalna grawitacji

2. Opisz i zilustruj szkicem zmiane energii potencjalnej w przypadku rozciągania sprężyny (zmiana jej kształtu czyli wychylenie z położenia równowagi) -> energia potencjalna sprężystości

3. Zapisz wyrażenie matematyczne opisujące energię potencjalna grawitacji i wyjaśnij skróty literowe użyte do zapisu wyrażenia. - na kolorowo


11.05.2020 - Lekcja z użyciem Microsoft Teams 

Temat: Rozwiązywanie zadań problemowych - Praca i energia

Zagadnienia: Nabycie umiejętności wyjaśniania zjawisk fizycznych w oparciu o poznane wiadomości.

Polecenia do wykonania:

Odpowiedz na pytania:

1. Kamień rzucony poziomo porusza się pod wpływem własnej bezwładności. Czy podczas lotu na poziomym odcinku drogi wykonywana jest praca? Swoją wypowiedź uzasadnij. (Opór powietrza zaniedbujemy).

2. Dlaczego przy swobodnym okrazaniu Ziemi przez statek kosmiczny nie jest wykonywana praca mechaniczna ?

3. Ciśnienie wody pod tłokiem pompy mechanicznej wynosi 500 Pa. Jaką pracę należy wykonać przesuwając tłok o powierzchni 1200 cm2 na odległość 25cm ?
 7.05.2020

Temat: Energia mechaniczna.

Zagadnienia: Sposoby na zwiększenie energii mechanicznej układu, Dżul (1J) jako energia energii mechanicznej, Związek pracy mechanicznej wykonanej przez ciało z energią mechaniczną.

Polecenia do wykonania:

1. Z lekcji początkowych przypominamy sobie czym jest układ (w fizyce).
2. Analizujemy proste doświadczenia z podręcznika (6.7 , 6.8 , 6.9 ze str. 206-207) oraz treść ze str. 208
3. Na kolorowo (w ramce) zapisujemy: JEDNOSTKĄ ENERGII MECHANICZNEJ JEST 1 DŻUL (J).
4. Na podstawie doświadczeń z pkt. 2 odpowiadamy na pytania:
    a) Kiedy układ posiada energię mechaniczną ?
    b) Czemu jest równy przyrost energii mechanicznej?
   c) Co się dzieje jeśli ciało z jednego stanu przechodzi do stanu pierwotnego kosztem utraty energii mechanicznej na przykładzie ściśniętej sprężyny z klockiem (doświadczenie 6.8)?
   d) Które ciała posiadają energię mechaniczną (nie przykłady, ale w sensie fizycznym w powiązaniu z pracą mechaniczną)?

 


4.05.2020

Temat: Praca mechaniczna i moc w zadaniach tekstowych.


Zagadnienia: Utrwalenie umiejętności korzystania z równań opisujących pracę mechaniczną i moc, utrwalenie umiejętności przeliczania jednostek pracy mechanicznej oraz mocy.

Polecenia do wykonania:

Na podstawie równań (poznanych na poprzednich lekcjach) opisujących pracę mechaniczną oraz moc rozwiąż następujące zadania: 

1. Przelicz następujące jednostki pracy mechanicznej oraz mocy:

     110 kW = ...................... KM
     250 KM = ..................... W = ............................... kW
     0.145 kJ = ................... J
     1 284 000 J = ................... kJ = ....................... MJ = ........................ GJ

2. Uczeń bedący na wycieczce w górach pokonał różnicę wzniesień 800m. Jaką pracę wykonał , jeżeli jego masa wynosiła 40kg, a masa plecaka 5kg.

3. Jaką pracę wykonana generator w elektrowni wodnej o mocy 45kW w ciągu jednej doby?

4. Ile minut potrzebuje silnik samochodu o mocy 120KM, aby wykonać pracę 400kJ /

5. Dźwig budowlany podnosi poziomo kontener o masie 1 tony na wysokość 30 metrów w ciągu 25 sekund. Jaką moc posada ten dźwig ?
 30.04.2020
 

Temat: Moc czyli praca mechaniczna wykonywana w czasie.
 

Zagadnienia: Moc jako skalarna wielkość fizyczna, definicja słowna mocy oraz zapis jej w postaci ilorazowej, definicja wata (jednostki podstawowej mocy), dziesiętne wielokrotności jednostki podstawowej (kilo-, mega-, giga-). koń mechaniczny jako inna jednostka mocy.
 

Polecenia do wykonania:

- Zapoznajemy się z tekstem w podręczniku - str. 204
 

Na podstawie informacji z podręcznika sporządzamy notatkę zawierającą:
a) definicję słowną oraz ilorazową (za pomocą wzoru) mocy.
b) definicję słowną oraz "na jednostkach" jednego wata.
c) odpowiedź na pytanie kiedy urzadzenie ma moc jednego wata.

 

Dla odprezenia ogladamy kolejny odcinek "Fizyki od podstaw". Tym razem poświęcony mocy - www.youtube.com/watch

Materiał filmowy moze być świetnym źródłem do sporządzenia lub uzupełnienia notatki.

Na podstawie dostępnych źródeł informacji zapisujemy:
a) Jaka jest zależność pomiędzy jednym koniem mechanicznym (KM) a mocą wyrażoną w watach
b) Ile watów to jeden kilowat (kW), megawat (MW) i gigawat (GW).
27.04.2020

Temat: Praca mechaniczna w zadaniach.

Zagadnienia: Nabycie umiejętności wykorzystania równania na pracę mechniczną w zadaniach tekstowych.

Polecenia do wykonania:

Wykorzystując poznane równanie na pracę mechaniczną rozwiaz nastepujace zadania testowe:

1. Na jakiej wysokości zawieszono baner reklamowy o masie 50kg na budynku, wykonując przy tym pracę równą 0.5 kJ?

2. Podaj przykłady pracy równej 0 J, mimo że ciało przebyło pewną drogę.

3. Podnośnik budowlany podnosi ciezar 4000N na wysokosc 10 metrów. Przeciwko jakiej sile wykonuje pracę mechaniczną ? Oblicz tę pracę.

4. Dron o masie 4kg porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0.4m/s2. Jaka praca mechaniczna została wykonana przez siły zewnetrzne na dystansie 10m ?
 23.04.2020

Temat: Praca mechaniczna.

Zagadnienia: Odmienność znaczenia pracy w życiu codziennym i w znaczeniu fizycznym, Definicja słowna i matematyczna pracy, Dżul jako jednostka pracy mechanicznej i jej definicja, Warunki kiedy praca mechaniczna jest wykonywana a kiedy jest równa zero.

Polecenia do wykonania: 

Na początku na kolorowo zapisz nazwę nowego działu - PRACA MECHANICZNA, MOC I ENERGIA.
1. Na podstawie podręcznika (str.200-202) sporządź notatkę składającą się z odpowiedzi na pytania:
a) Opisz odmienność znaczenia pracy w życiu codziennym i w znaczeniu fizycznym.
b) Zapisz definicję słowną oraz za pomocą wzoru pracy mechanicznej.
c) Jaka jest definicja jednego dżula ?
d) Podaj warunki kiedy praca mechaniczna jest wykonywana a kiedy jest równa zero.

Materiał dodatkowy:

www.youtube.com/watch   (ilustracja filmowa pracy mechanicznej)

Zadanie dla chętnych

Spróbuj w przystępny sposób wyjaśnić dlaczego jeśli podnosimy ciało do góry to nie wykonywana jest praca, natomiast gdy przesuwamy ciało to praca jest wykonywana.20.04.2020

Temat: Test powtórzeniowy - Siły w przyrodzie.

Zagadnienia: Rodzaje i skutki oddziaływań, Wyznaczanie siły wypadkowej, Pierwsza zasada dynamiki, Druga zasada dynamiki, Trzecia zasada dynamiki, Siła sprężystości, Siła tarcia, Prawo Pascala, Ciśnienie hydrostatyczne, Prawo Archimedesa, Siła wyporu.

Polecenie do wykonania:

Po otrzymaniu linku do rozwiązania testu, wejdź na platformę ćwiczeniową, wpisz swoje imię i nazwisko a następnie rozwiąż test. Test będzie możliwy do rozwiązania do godziny 23:45 dnia 20.04.2020.

Link do testuquizizz.com/join
 


 

Informuje, ze 22.04.2020 odbedzie sie test powtorzeniowy z chemii (Temat: Woda i roztwory wodne) w trybie online. Test powtorzeniowy z fizyki (Temat: Sily w przyrodzie) odbedzie sie rowniez 20.04.2020. Testy beda dostepne do konca dnia czyli do polnocy. Prosze przed rozwiazaniem wpisac swoje imie i nazwisko a nie pseudonim. To wazne dla mnie przy wystawieniu ocen z powtorzenia. Link udostepnie w dniu testu. Obecnosc obowiazkowa.
16.04.2020

 

Temat: Wykorzystanie prawa Pascala i Prawa Archimedesa w problemach praktycznych.

 

Zagadnienia: Wykorzystanie równań opisujących prawo Pascala, prawo Archimedesa oraz ciśnienie hydrostatyczne do rozwiązywania problemów z życia codziennego, Doskonalenie sprawności rachunkowej,umiejętności arytmetycznych, algebraicznych, Nabycie umiejętności szacowania wyników

 

Zagadnienia do wykonania:

 

Wykonaj w zeszycie następujące zadania tekstowe stosując znane etapy (wypisanie danych i szukanych w postaci symbolicznej, sprowadzenie ich do jednostek podstawowych SI, zapisanie równania fundamentalnego do rozwiązania problemu, ewentualne przekształcenie równania, dokonanie obliczeń, sprawdzenie poprawności jednostek – działania na jednostkach, podanie odpowiedzi).

 

1. Drewniany klocek o gęstości 680kg/m3 zanurzony w pewnej cieczy wystaje ponad jej powierzchnię w 1/3 swojej całkowitej objętości. Oblicz gęstość cieczy, w której zanurzono drewniany klocek.

 

2. Naciskając na mały tłok podnośnika hydraulicznego, możemy wytworzyć ciśnienie 100 kPa. Jaką masę możemy podnieść na dużym tłoku, jeżeli jego powierzchnia wynosi 400cm2 ?

 

3. Łódź podwodna przebywa na głębokości 300 metrów. Wiadomo, że na powierzchni wody panuje ciśnienie atmosferyczne równe 1000 hPa. Jakie jest ciśnienie w miejscu, gdzie przebywa łódź podwodna. Wynik podaj w paskalach i atmosferach (definicję 1 atmosfery znajdź w dostępnych źródłach).

 

4. Wiadomo, że góry lodowe są wielkim zagrożeniem dla statków płynących po morzach. Wiedząc, że gęstość wody w oceanie wynosi 1020kg/m3 a gęstość lodu – 920kg/m3, oblicz jaka część góry lodowej (w procentach) jest zanurzona pod wodą.

 

Zadanie dla chętnych

 

Drewniana tratwa o długości i szerokości 4 metry ma grubość 0.5 metra. Na podstawie obliczeń ciężaru tratwy oraz maksymalnej siły wyporu udowodnij czy tratwa będzie tonąć w wodzie czy pływać. Następnie oblicz na ile centymetrów tratwa może się zanurzyć w wodzie. Gęstość drewna wynosi 600kg/m3, a gęstość wody w rzece – 1000kg/m3.

 ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 I 2 PROSZĘ O PRZESŁANIE MI NA MAILA.


 6.04.2020 

Temat: Prawo Archimedesa w zadaniach. 
 

Zagadnienia: Nabycie umiejętności w zastosowaniu równania na siłę wyporu do rozwiązywania prostych problemów praktycznych, nabycie umiejętności w przekształcaniu równań matematycznych. 

Polecenia do wykonania

- Przekształć wzór opisujący siłę wyporu (prawo Archimedesa) poznany na lekcji poprzedniej, tak aby móc obliczyć gęstość cieczy w której zanurzone jest ciało, a następnie objętość tego ciała (lub jego część) zanurzonego w cieczy.

- Wykonaj zadania tekstowe znajdujące się w podręczniku – str. 181 zad. 1 i 2. 

Zadanie dla chętnych

Po zważeniu antycznej, greckiej monety otrzymano wynik 8.63g. Gdy zanurzono ją w wodzie jej masa wynosiła 7.80g, Oblicz gęstość metalu, z którego wykonano tę monetę, wiedząc że gęstość  wody to 1g/cm3. Na podstawie tabeli w podręczniku na str.24 oszacuj z jakiego metalu została wykonana ta moneta.

Jeśli ktoś chciałby otrzymać dodatkowe zadanie proszę o kontakt ze mną.2 kwietnia 2020

Temat: Siła wyporu i prawo Archimedesa.
 

Zagadnienia: Siła wyporu i jej własności (zwrot, kierunek, punkt przyłożenia), treść prawa Archimedesa, warunki pływania i tonięcia ciał.

Polecenia do wykonania:

- Czytamy treść z podręcznika ze str.175-178 ( alternatywnie oglądamy materiał filmowy z linku https://www.youtube.com/watch?v=TulFtxO6l6w )

Zapisujemy w zeszycie:

- treść prawa Archimedesa (słownie i w postaci wzoru matematycznego)

- odpowiedź na pytanie – Od czego zależy siłą wyporu działająca na ciało?

- odpowiedź na pytanie – Do jakich stanów skupienia substancji stosujemy prawo Archimedesa?

- podajemy warunek pływania ciał oraz warunek tonięcia ciał (w postaci nierówności i symboli)
 30 marca 2020

Temat: Prawo Pascala w zadaniach.

Zagadnienia: Umiejętność rozwiązywania prostych zadań rachunkowych dotyczących zastosowania prawa Pascala w sytuacjach praktycznych.

Polecenia do wykonania:

a) Proszę obejrzeć sposób rozwiązywania zadań dotyczących prawa Pascala pokazany na poniższych filmach:

https://www.youtube.com/watch?v=FeXl0wFs-Gs

b) Korzystając ze strony:
 
rozwiązujemy krótki test poświęcony prawu Pascala i UWAGA !!! - wynik procentowy ODSYŁAMY do mnie (adres mailowy w pierwszej wiadomości na dzienniku).
 
c) W zeszycie samodzielnie rozwiązujemy zadanie:
 
Naczynie w kształcie prostopadłościanu o wysokości 50cm wypełnione jest po brzegi oliwą o gęstości 0.92 g/cm3. Dno naczynia ma kształt kwadratu i działa na nie siła parcia równa 10 N. Oblicz krawędź podstawy tego naczynia.

 


26 marca 2020

Temat: Prawo Pascala.

Zagadnienia: Treść prawa Pascala, eksperymenty ilustrujące w/w prawo, zasada działania prasy hydraulicznej i hamulca pneumatyczmego, definicja ciśnienia hydrostatycznego

Polecenia do wykonania

a) Czytamy materiał ze strony: epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DiHV9JyLl
b) Po przeczytaniu każdego kawałka tekstu sprawdzamy swa wiedze wykonując on-line zadania od 1 do 5.
c) W zeszytach zapisujemy temat: Prawo Pascala - ćwiczenia i wykonujemy polecenie 1.1 , 1.2 lub 1.3 (do wyboru dwa z nich)

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free