Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Edukacja wczesnoszkolna 3c

środa - 24.06.2020
Temat:  Dizwne przedmioty

Edukacja polonistyczna:
Przeczytaj wiersze p. Michała Rusinka w podręczniku:

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=68

Wyobraź sobie, że ty chchiałbys napisać śmieszny lu pouczający wiersz o różnych przedmiotach. jakie przedmioty znajdujące sie w twoim domu wybrałbyś? 

Narysuj ten przedmiot. Może wpadniesz na pomysł o napiszesz o nim wiersz?

Edukacja matematyczna: 

Wykonaj zad. 1, 2 i 3 - sprawdź się
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-mat-2/mobile/index.html#p=74

Edukacja plastyczna:

"Moje wakacyjne plany" - wykonaj pracę plastyczną dowolna techniką.

Na Teamsie czekają na Ciebie kolejne wyzwania Zapraszam
 
_____________________________________________________________

wtorek - 23.06.2020
Temat: Na tropie piękna

Edukacja polonistyczna:
Przeczytaj wiersze z podręcznika, które znajdziesz pod linkiem:

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=66
Który wiersz, Twoim zdaniem jest ciekawszy? Spróbuj uzasadnić swój wybór.


Edukacja matematyczna:
Wykonaj ćwiczenia ze str. 82 i 83


Edukacja muzyczna:

Z usmiechem i piosenką na wakacje
Posłuchaj i spróbuj nauczyć się na pamięć piosn
kę numer 19, którą znajdziesz pod linkiem:
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3


Dziś Dzień Ojca. Nie zapomnij o swoim Tatusiu!

_____________________________________________________________

poniedziałek  - 22.06.2020

Temat: Co już wiem?

Do wakacji już tylko kilka dni...

Edukacja polonistyczna:
Wykonaj ćwiczenia ortograficzne ze str. 49

Edukacja matematyczna :
Wykonaj obliczenia  z ćw. 1 str. 81

Edukacja przyrodnicza:
Bezpieczeństwo podczas wypoczynku jest bardzo ważne.!

Zapoznaj sie treścią w podręczniku- kliknij w link:
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-mat-2/mobile/index.html#p=71
Następnie wykonaj ćw. 1 str. 78 ( ćwiczenia)


 Do zobaczenia na Temas o godzinie 9.00 ______________________________________________________________

piątek- 19.06.202

Temat: Reguły ortograficzne

1. Poćwicz reguły ortogaficzne.

Przyrządkuj wyrazy do odpowiednich reguł ortograficznych - zabawa z lapbookami. Wykorzystaj wszytskie wykonane przez Ciebie lapbooki - " ó czy u",  "ż czy rz", "h czy ch"

Miłej zabawy.

 Do zobaczenia na Temas o godzinie 11.00


_______________________________________________________________

poniedziałek - 15.06.2020

Temat: Lapbooki ortograficzne

Dzisiaj wykonacie lapbooki ortograficzne do utrwalania zasad pisowni "h" i ch" oraz "ż" i "rz".

Edukacja polonistyczna:
1. Na wzór lapbooka ortograficznego "ó" i "u" wykonaj 2 lapbooki do nauki zasad pisowni "rz i ż" oraz "h i ch".

Na wykonanie zadania masz czas do 19.06

Dziś spotykamy się na Teams o godzinie 10.00 - omówimy procedury zdawania książek do biblioteki oraz kluczyków do szafek.

________________________________________________________________
środa - 10.06.2020

Temat: Powtarzamy wiadomości z gramatyki i ortografii

Dzisiaj utrwalicie wiadomości o rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach. Będziecie układać zdania. Nauczycie się zapisywać liczby dwu- i trzycyfrowe znakami rzymskimi.

Edukacja polonistyczna:
1. Wykonaj ćwiczenia ze str. 43-45

Edukacja matematyczna:

1. Wykonaj ćw. 1-4 str. 76 ( ćwiczenia matem.)

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 

Czekam na Was o godzinie 10.00 

______________________________________________________________
wtorek - 09.06.2020

Temat: Redagujemy opisy postaci

Dzisiaj będziemcie doskonalić umiejętność tworzenia opisów postaci. Przeczytacie różne opisy babć i dziadków. Zwrócicie uwagę na powtarzające sie wyrazy we wskazanym opisie, poprawicie go i poprawnie przepiszecie do zeszytu. Opiszecie swoja babcię lub dziadka.  Rozwiążecie zadania tekstowe, będziecie doskonalić umiejętność mnożenia pisemnego.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz temat w zeszycie: Redagujemy opis postaci z datą 09.06.2020
2. Wykonaj ćw. 2 i 3 s. 41
3. Wykonaj  ćwiczenia ze str. 42

Edukacja matematczna:
1. Wykonaj  ćw. 2, 3, 4 s. 74 oraz 1 i 2 s. 75
 

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 

Czekam na Was o godzinie 11.00 


_____________________________________________________________
poniedziałek - 08.06.2020

Temat: Metafory
Dzis dowiecie się czym są metafory. Przeczytacie opowiadanie "Babcie, czyli o tym, jak to jest mówić metaforami. Wyjaśnicie, na czym polegało nieporozumienie między babcią i wnuczką. Nauczycie się mnożyć liczby dwucyfrowe sposobem pisemnym.  Wskażecie państwa Unii Europejskiej na mapie Europy. Opowiecie co wiecie o wybranych krajach Europejskich. 

Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytaj tekst ze strony 60-61w podręczniku
2. Wykonaj ćwiczenia str. 38-39

Edukacja matematyczna:
1. Zapoznaj się z pisemnym sposobem mnożenia.
2. wykonaj ćw. 1 str. 74 ( ćw.)
3. Wykonaj w zeszycie przykłady z zad. 1 str. 64 ( podręcznik)

Edukacja przyrodnicza:
1. Zapoznaj się z treściami ze strn 62-63. Przygotuj kilka pytań do quizu o Europie. Zapisz je w zeszycie. 

 Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 

Czekam na Was o godzinie 10.00 


_____________________________________________________________

 

piątek - 05.06.2020

Temat: To juz potrafię.

Dzisiaj przeczytacie niezwykłe opowiadanie o myszce i olbrzymie. Wypowiecie na temat wystepujacych w nim elementów fantastystycznych i realistycznych. Napiszecei własne opowiadanie fantastyczne. Będziecie układać zdania z podanymi rzeczownikami i przymiotnikami. Bedziecie doskonalić umiejętność liczenia w zakresie 1000.

Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytaj opowiadanie ze str. 36
2. Wykonaj polecenie do ćwiczenia 1.
3. Napisz własne opowiadanie fantastyczne. Wykorzystaj wyrazy przewodnie.

Pisząc opowiadanie pamiętaj:
- najpierw pomyśl, potem zapisz
-o wielkiej literze na początku zdania
- wstęp, rozwinięcie i zakończenia rozpczynaj od akapitu
- pisz krótkie zdania
-by zdania tworzyły logiczną i spójną całość
- zwracaj uwagę na wyrazy z trudnościami, sprawdzaj ich pisownię w słowniku ortograficznym

4. Wykonaj ćwiczenia gramatyczne -  ćw. 1 i 2 na str. 37

Edukacja matematyczna:
1. Wyonaj ćw. 1 i 2 str. 71

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 11.00 

_______________________________________________________________czwartek - 04.06.2020

Temat: Dziwne i piekne?

Dzisiaj przeczytacie wiersz Natlii Usenko "Dziwadło". Odniesiecie treść wiersza do rzeczywistych sytuacji z życia codziennego. Będziecie dyskutować na temat przesłania płynacego z wiersza. Napiszecie skojarzenia do wyrazu dziwadło. Wypowiecie się na temat szacunku dla innych osób i emocji odczuwanych w czasie nieprzyjemnych sytuacji. Będziecie rysować odcinki równoległe i prostopadłe.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Dziwne i piękne?  zdata 04.06.2020
2.Pod temat napisz drukowanymi literami: CO JEST DLA MNIE DZIWNE.  Narysuj dookoła 4 strzałki. Wpisz swoje skorzajenia.
3. Otwórz podręcznik polonistyczny na str. 58. Przeczytaj wiersz "Dziwadło"
4. Wykonaj ćwiczenia ze stron 34 i 35.

Edukacja matematyczna:
1. Przygotuj linijkę
2. Przypomnij sobie, kiedy odcinki są prostopadłe , a kiedy równoległe względem siebie?
3. Wykonaj ćw, 1 i 2 str.70 ( ćwicz. matem.)

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 10.00 

______________________________________________________________

środa - 03.06.2020

Temat: Piękno w nas
Dzisiaj będziecie się wypowiadać na temat swojego wyglądu. Zwrócicie uwagę na piękno, które w nas tkwi. wyjaśnicie, na czym polega szacunek do sibie sameg i innych. utrwalicie pisownię wyrazów z h i ch. Dokonacie samooceny swojego zachowania. 
Powtórzycie wiadomości na temat  figur geometrycznych.

Edukacja polonistyczna:
1. Opisz swój wygląd - ćw. 1 str 32
2. Napisz teraz jaki jesteś. Opisz cechy swoego charakteru i podaj przykłady zachowań z nimi związanych. - ćw. 2 str. 32
3. Na podstawie informacji z ćw 1 i 2 napisz opis siebie w zeszycie - ćw. 3 str. 32
4.Wykonaj ćwiczenia utrwalajace pisownie wyrazów z h i ch.

Edukacja matematyczna:
1. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 69 - ćwicz. matem.
2. Wykonaj w zeszycie zad. 3 i 4 str. 60 - podręcznik 
Pamiętaj!
Obwód to suma długości wszystkich boków danej figury geometrycznej.

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 10.00 

________________________________________________________

 
wtorek - 02.06.2020

Temat:Dary wróżek
Dzisiaj przeczytacie utwór Henryka Sienkiewicza pt. "Bajka". Wyodrębnicie zdarzenia, czas i miejsce akcji. odpowiecei na pytania dotyczące tekstu.  Bedziecie rozmawiać o pięknie i dobroci, poszukacie wspólnych cech między nimi..
Napiszecie zdania, jak wyobrażacie sobie księżniczkę z bajki za 10 lat. Wykonacie zadania powtórkowe w ramach edukacji polonistrycznej i matematatycznej. Poznacie ciekawe miejsca w swojej ojczyźnie.

Edukacja polonistyczna:
1. Wykonaj zadania powtórkowe - ćw. polonist. str. 28 i 29
2. Przeczytaj opowiadanie "Bajka" 0 podręcznik str. 56-57
3. Uzupełnij informacje na temat bajki - ćw. 1 str.30
4. Napisz, jaki prezent dała księżniczce każda wróżka - ćw. 2 str. 30
5. Zapisz przykłady tego, co jest piękne i co jest brzydkie według Ciebie - ćw. 3, str. 30
6. Wyobraź sobie, że mała księżniczka ma juz 10 lat. Napisz jaka jest, czym się zajmuje, co lubi robić, czy ma przyjaciół? - ćw. 5

Edukacja matematyczna:

1. wykonaj zadania potórkowe - ćwiczenia - str. 66-67

Edukacja przyrodnicza
 1. zaponaj się z tekstem - podręcznik matematyczny str. 58 - 59


Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 11.00 


______________________________________________________

poniedziałek - 01.06.2020

Świętujemy Dzień Dziecka

Kochani życzę Wam dzisiaj cudownego dnia

Moja niespodzianka dla Was:

https://biteable.com/watch/klasa-iiic-2593626

...do zobaczenia na Teams o godzinie 10.00 ...

__________________________________________________________________________________________

piątek - 29.05.2020

Temat: Wiem i potrafię

Edukacja polonistyczna:
1. Wykonaj dziś ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne ( str. 27 i 28 - ćwiczenia polonist.)

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Obliczanie odległości - kilometr z datą 29.05.2020r
2. Wykonaj w zeszycie polecenie z zadania 3 str. 57  ( podręcznik matematyczny)
3. Czas na zadania praktyczne - wykonaj ćwiczenia ze strony 58

Edukacja plastyczna:
1. Wykonaj witraż zgodnie z instrukcją z filmiku- potrzebujesz białą i czarną kartkę oraz kawałki kolorowej bibuły lub kolorowych kartek, nożyczki, linijkę, ołówek i klej.
https://www.youtube.com/watch?v=zHeM0tET0wE                              

Edukacja muzyczna:
1. Posłuchaj i spróbuj nauczyć się na pamięć piosenkę pt. " Kapelusze pełne płatków"

1. Raz przed lustrem kwiatki stały,
    kapelusze przymierzały-
    białe, żółte i rózowe,
    kapelusze kolorowe!

refren
Kapelusze pełne płatków
dla stokrotek i dla bratków
Małe, duże i w sam raz,
przymierzały raz po raz!

 2. Gdy się w lustrze przeglądały
     to sie strasznie przepychały
     kapeluszy całe stosy
     opadały im na nosy!
 
refren
Kapelusze pełne płatków
dla stokrotek i dla bratków
Małe, duże i w sam raz,
przymierzały raz po raz!

3. Tak się pchały, tak kłóciły,
    że aż płatki pogubiły-
    białe, żółte i rózowe,
    płatki różnokolorowe!
 
podkład muzyczny ( utwór numer 13) : https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 11.00 

______________________________________________________
 
 
 czwartek - 28.05.2020
Temat: Bezcenne skarby


Dziś przeczytacie wiersz polskiej poetki Joanny Kulmowej pt. "Po niczemu". Nauczycie sie go pieknie czytać. Będziecie analizować treść wiersza zgodnie z pytaniami. Samodzielnie zapiszenie zdania na temat wrażeń, jakie wywarł na was wiersz. Spróbujcie odczytać przesłanie, jakie poetka zawarła w wierszu. Będziecie posługiwać się pojęciami: pół tony, tona, ćwierć tony i skrótami: t- tona. Rozwiążecie zadania dotyczące obliczeń wagowych.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Co jest w życiu bezcenne? z datą 28.05.2020
2. Spróbuj ustnie odpowiedzieć na pytania:
- Po co nam powietrze?
- Po co pada deszcz?
- Po co są ptaki?
- Po co są kolory?
- Po co nam zmysły?
- Po co mamy rozum?
2. Przeczytaj wiersz polskiej poetki.

Joanna Kulmowa "Po niczemu"


A po czemu jest wiatr?
Po niczemu.
Ale mam go chociaż jest nie mój.

A po czemu są chmury? obłok?
Nie wiem.
Mam je i podzielę się z tobą.

Jeśli wszystko jest za darmo
to może
jest i moje i twoje
i boże.

Więc najlepsze co Bóg zesłał na ziemie
to patrzenie
a nie liczenie.

Słuchanie
a nie kupowanie
ptasich gwizdów
szumu brzóz na polanie.

I najbardziej chronić trzeba
i osłaniać
te zapachy światła śpiewy
nie do sprzedania.
                              

3.Wykonaj polecenia zawarte w ćwiczeniach - str. 24 i 25 ( ćw. 1, 2, 3)

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Tona - obliczenia wagowe z datą 28.05p.2020 r.
2. Wykonaj zadanie 1 str. 57 ( podręcznik)
3. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 64 ( ćw. matemat.)

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 10.00 

___________________________________________________
                                   
środa - 27.05.2020

Temat: Co wiemy o sztuce?

Dziś sprawdzicie swoją wiedzę na temat sztuki poprzez samodzielne rozwiązanie krzyżówki. Nauczycie sie odejmowac liczby trzycyfrowe. 

Edukacja polonistyczna:

1. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na stronie 22
2. Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło - strona 23 ( ćw.)
3. Przeczytaj głośno jedną wybraną czytankę z podręcznika

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Odejmowanie liczb trzycyfrowych z datą27.05.2020
2.zapoznaj się z róznymi sposobami odejmowania ( podręcznik mat. str. 56, zad. 2)
3. Wykonaj ćw. 2 str. 62 ( ćwiczenia matematyczne)
dla chętnych
kolorowanka matematyczna str. 63

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams! 
Czekam na Was o godzinie 10.00 

____________________________________________________

wtorek - 26.05.2020

Temat: Dzień Matki

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: 26 maja - Dzień Matki z datą 26 maja 2020r.
2. Dziś 26 maja, Dzień Matki. Pomyśl, co miłego, ważnego mógłbyś dziś powiedzieć swojej mamie? Za co mógłbyś podziękować? Zrób to!
3. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z  dziennikarzem. Przeprowadza on z Tobą  wywiad o ważnej dla Ciebie osobie - Twojej Mamie!

Odpowiedz na poniższe pytania, odpowiedzi zapisz w zeszycie:

- Jak na imię ma Twoja mama?
- Jak wygląda Twoja mama?
- Co lubisz robić z mamą?
- Pamiętasz, kiedy jest święto mamy?
- Czy masz pomysł, co wręczysz mamie w prezencie z okazji Jej święta?

Edukacja plastyczna:

1. Wykonaj dowolny prezent dla swojej mamy i wręcz go. Może to być laurka, a może inspiracja, którą znajdziesz w poniższej prezentacji. A może masz własny pomysł  na dzieło, które wręczysz swojej Mamusi!

https://view.genial.ly/5ec1a5c1aa5f0f0d3b007b71/social-square-post-2605?fbcli

Miłych chwil z Mamą!

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams!
Czekam na Was o godzinie 11.00
_______________________________________________________

poniedziałek - 25.05.2020


Temat: Twórcy sztuki

Edukacja polonistyczna:
1. Otwórz ćwiczenia na stronie 20 i uzupełnij mapę myśli, zgodnie z własnymi skojarzeniami ( ćw. 1)
2. Korzystając z własnej wiedzy oraz dostępnych w domu i w internecie słonikach zapisz definicję sztuki ( ćw. 2)

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Dodawanie liczb trzycyfrowych z data 25.05.2020
2. Wykonaj ćw. 1 str. 62 ( ćw. matem.) - obliczenia sposobem pisemnym wykonaj w zeszycie, w ćwiczeniach wpisz wyniki.

Edukacja przyrodnicza:
1. Obejrzyj ilustrację w podręczniku mat na stronie 54-55. Przyjrzyj się zwierzętom, które można spotkać w gospodarstwie wiejskim.
2. Wykonaj ćw. 1 str. 60-61

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams!
Czekam na Was o godzinie 10.00


_________________________________________________________
piątek - 22.05.2020

Temat: Wyobraźnia i kommunikatywność

Dzisiaj opiszecie dzieło sztuki w taki sposób, aby osoba, która nie może go zobaczyć mogła je sobie wyobrazić. Będziecie zapisywac wyrazy o znaczeniu podobnym i przeciwnym. Nauczycie sie piosenki pt."Parasol dla kota". Dowiecie sie co to jest audiodeskrypcja.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Opisujemy rzeźbę z datą 22.05.2020r
2. Wykonaj ćw. 2. str. 17. Opisz rzeźbę przedstawioną na ilutracji w taki sposób, by osoba, która nie może jej zobaczyć mogła ją sobie wyobrazić.
3. Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 na str. 18 ( ćw. polonist.)

Edukacja muzyczna:
Przeczytaj tekst piosenki i spróbuj zaśpiewac z podkładem muzycznym:

"Parasol dla kota"

1. Chodzi kot po sklepach,
kupić chce parasol
taki, który miałby
taki, który miałby
modny wzór i fason.

ref. Parasol w bure paski
w różowe kiełbaski,
w gołębie i wrony
i w mysie ogony

2. Chodzi kot po błocie
miauczy smutnym głosem,
nie bałby się deszczu
nie bałby się deszczu
gdyby miał kalosze

ref. Kalosze i parasol
co modnny ma fason
w wzorek złocony
w gołębie i wrony.
Kalosze i parasol
co modny maj fason,
prześliczny i nowy
komplecik deszczowy!

3. Nagle wyszła z nory
myszka z czarnym nosem
Pożyczyła kotu
pożyczyła kotu wszystko
o co prosił

ref. Kalosze i parasol
co modnny ma fason
w wzorek złocony
w gołębie i wrony.
Kalosze i parasol
co modny maj fason,
prześliczny i nowy
komplecik deszczowy!

Podkład muzyczny do tego tekstu znajdzieciej tutaj - piosenka numer 12:
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3

Edukacja plastyczna:

Audiodeskrypcja  jest to przekazywany drogą słuchową opis tego, czego nie mogą zobaczyc osoby niewidome lub słabowidzące.
Dzięki audiodeskrypcji niewidomi maja możliwość odbioru sztuki, np. malarstwa, gry aktorskiej. jest stosowana w mueach, w teatrze czy podczas widowisk sportowych.
Poproś rodzica, by wybrał jakiś przedmiot i opisywał; Ci jego wygląd w taki sposób, byś nie widząc go mógł go sobie wyobrazić i namalować.

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams!
Czekam na Was o godzinie 11.00

___________________________________________________________

czwartek - 21.05.2020
Temat: Pomysłowy artysta
Dzisiaj na zajęciach ułożycie historyjke obrazkową o powstaniu rzeźby. Zapiszecie zdania do ilustracji w taki sposób, jakbyście to wy byli twórcami tej rzeźby. Ułożycie pytania do podanych zadań tekstowych.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Pomysłowy artysta z data 21.05.2020
2. Wyobraź sobie, że jesteś pomysłowym artystą. Otwórz ćwiczenia na stronie 16 i wykonaj ćwiczenie 1.

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Układamy pytania do zadań z datą 21.05.2020
2. Wykonaj w zeszycie zadanie 2 str. 53 ( podręcznik)
3. Wykonaj ćw. 1-4 str. 59

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie na platformie Teams!
Czekam na Was o godzinie 10.00
 
_____________________________________________________________

środa - 20.05.2020
Temat: Wystawa dzieł sztuki

Dzisiaj nauczycie się pisać ogłoszenie. Będziecie mnożyć i dzielić pełne dziesiątki przez jedności i liczbę 10. Wykonacie ogłoszenie na dużej kartce.

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz temat w zeszycie: Piszemy ogłoszenie z data 20.05.2020
2. Wykonaj mapę myśli do hasła "Ogłoszenie". Z czym Ci się kojarzy?
3. Wykonaj ćw. 1 str. 14 oraz ćw. 2 i 3  str. 15
4. Na kartce z bloku wykonaj ogłoszenie o zredagowanej treści. Pamiętaj, by przyciągało uwagę.

Edukacja matematyczna:
1. Dziś poćwiczysz mnożenie i dzielenie pełnych dziesiątek prez jedności i liczbę dziesięć. Wykonaj ćw. 1 str. 58.

Wszystkie zadania wykonamy wspólnie za pośrednictwem platformy Teams!
Czekam na Was o godzinie 10.00


__________________________________________________________
wtorek - 19.05.2020
Temat: Sztuka współczesna

Dzisiaj zaprojektujecie i opiszecie swój własny projekt rzeźby z materiałów ekologicznych. Będziecie porządkować liczby czterocyfrowe rosnąco. Wykonacie rzeźbę z materiałów ekologicznych na podstawie  własnych projektów.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Sztuka współczesna z datą 19.05.2020
2. Dziś zaprojektujecie ekologiczną rzeźbę. 

Przygotuj kartkę z bloku oraz kilka materiałów ekologicznych ( pudełko, butelkę rolkę po papierze, po ręcznikach papierowych i tym podobne).
Przyjrzyj się uważnie zgormadzonym rzeczom. Jaka rzeźba może z nich powstać?
Narysuj ją na kartce.
3. Teraz wykonaj ćwiczenie 2 na stronie 13 ( ćw. polonist.) - odpowiedz na pytania dotyczące twojej rzeźby.

Edukacja techniczna:
1. Czas na realizację projektu. Wykonaj swoją rzeźbę z przygotownaych materiałów i zgodnie z rysunkiem, który wykonałeś. - ZADANIE NA OCENĘ - PRZYŚLIJ ZDJĘCIE - do poniedziałku 25.05

Edukacja matematyczna:
1. Wykonaj ćw. 2 i 3 na stronie 57 ( ćw. matemat)

Pamiętajcie! Dziś na Teams spotkanie on line - godzina 10.00 - czekam na Was!


________________________________________________________


poniedziałek - 18.05.2020

Temat: Krzew róży
 
Dzisiaj przeczytacie tekst o opowiadania o róży. Na jego podstawie narysujecie różę.  Napiszecie odpowiedzi na pytania w jej imieniu. Rozwiążecie zadania z wykorzystaniem liczb wielocyfrowych. Opiszecie wygląd zwierząt żyjących w lesie. Dowiecie się, jakie funkcje pełnią mrówki w mrowisku.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Krzew róży z datą 18.05.2020
2. Przeczytacie za chwilę tekst o róży. Wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tym krzakiem róży. Wyobraźcie sobie, jak wyglądacie, w jakim miejscu rośniecie, co znajduje się dookoła was. Czytajcie uważnie.
2. Przeczytaj uważnie tekst:

Jakim krzakiem róży jesteś? Czy jesteś bardzo mały? Czy jesteś duży? Czy jesteś pełnym krzakiem, czy wyschniętym? Czy masz kwiaty?  jeśli tak, to jakie one są? Jaki mają kolor? Czy masz ich wiele, czy tylko kilka? Czy jestes w pełni rozwiniętym krzakiem czy masz pąki? Czy masz liście? Jak one wyglądają? Jakie są twoje pnie i gałęzie? Jakie sa twoje korzenie? A może ich nie masz? Jeśli je masz , to czy są dlugie i proste? Czy są poskręcane? Czy sięgają gęboko? Czy masz kolce? Gdzie rośniesz: na podwórzu, w parku, w lesie, na pustyni, na księżycu? Możesz być gdziekolwiek. Czy rośniesz w doniczce, na rabatce, czy w cemencie? Czy są tam drzewa, zwierzęta, ptaki, ludzie? Jak udaje ci sie przetrwać? Kto się tob a zajmuje? Czy pogoda ci sprzyja? Czy jest jakiś płot, który cię osłania? A może dookoła są skały?

2. Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie jako różę....
3. Otwórz oczy i wykonaj rysunek wyobrażonego kwiatu w zeszycie, pod tematem.
4. Czy rysowanie kwiatu było trudne? Czy sprawiało wam przyjemność?
5. Teraz wejdziesz w rolę róży i odpwiesz w jej imieniu na pytania - wykonajj ćw. 1 str. 12 ( ćw. polonist.)

Edukcja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Liczby wielocyfrowe z datą 18.05.202
2. W zeszycie wykonaj zad. 1 i 2 str. 52 ( podręcznik matemat.)

Edukacja przyrodnicza:
1. Otwórz podręcznik matematyczny na stronie 50-51.
2. Przyjrzyj się ilustracji. powiedz, jak nazywają się zwierzęta dorosłe i ich młode. Powiedz, czym się różnią?
3. Otwórz zeszyt i zapisz temat: Zwierzęta w lesie z datą 18.05.2020
4. Wykonaj zad. 2 str. 51 ( podr. matemat.) - w zeszycie wykonaj mapę myśli zgodnie z podanym w zadaniu wzorem.
5. Otwórz ćwiczenia matematyczne na stronie 56 i powiedz co możemy zaobserwować w mrowisku.

Dziś proszę głośno przeczytaj czytankę Rekinki biznesa ( str. 36-37)

Przypominam! Jutro o godzinie 10.00 spotkanie organizacyjne on line na platformie Office 365 Teams. Czekam z niecierpliwością na wszystkich Do zobaczenia i usłyszenia.

_____________________________________________________________

piątek - 15.05.2020
Temat: To juz potrafię

Dzisiaj sprawdzicie swoje umiejętności, skracania i rozwijania zdań. Utrwalicie pisownię wyrazów z przeczeniem "nie". Posłuchacie i nauczycie się śpiewać piosenkę "Kolorowe obrazki". Namalujecie martwą naturę.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: To już potrafię z datą 15.05
2. Poćwicz teraz rozwijanie i skracanie zdań zgodnie z poleceniem - wykonaj ćw. 1 i 2 str. 10 ( ćwiczenia polonist.)
3. Czas na przypomnienie, kiedy piszemy  przeczenie "nie".

Zapamiętaj!
- nie z czasownikami piszemy oddzielnie, np. nie oglądamy, nie rysujesz
- nie z przymiotnikami piszemy łącznie, np. nieładny, niemiła, nieuprzejme

Teraz poćwicz pisownię przeczenia "nie" z przymiotnikami i czaownikami rozwiązując ćw. 1 i 2 na str. 11 ( ćw. polonist.)

Edukacja muzyczna:
1. Posłuchaj i naucz się na pamięć piosenki pod tytułem" Kolorowe obrazki" ( piosenka numer 11):

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3

Dla ułatwienia nauki tekst piosenki:

"Kolorowe obrazki"

1. Mały domek, płot i ścieżka
Buda, w której Azor mieszka.
Stare drzewo, obok ławka.
A przed domem kwiatki, trawka.

refren: Kredki weź i maluj, maluj
Na obrazkach świat wyczaruj.
Świat wesoły, całkiem nowy,
kolorowy zawrót głowy.

2. Biała kartka, pracy tyle!
najpier pszczoły i motyle.
Potem świerszcze, mrówki, baki.
jeszcze mlecze, maki, dzwonki.


Edukacja plastyczna:
Wcielisz się dziś w rolę malarza. Wykonasz obraz typu martwa natura.

Ułóż na krześle lub stole kompozycję przedstawiającą kwiaty w wazonie i obok leżące owoce, np. jabłko, winogrona i banan ( lub dowolne inne).
Zastanów się jaką technika namalujesz swój obraz ( farby plakatowe, akwarele, kredki oŁówkowe, pastelowe - do rozmazywania).  I do dzieła! - PRZYŚLIJ ZDJĘCIE SWOJEJ PRACY


______________________________________________________
czwartek - 14.05.2020

Temat: Bliżej sztuki - muzyka
 
Dzisiaj dowiecie kim był Witold Lutosławski. Wykonacie obliczenia za pomocą drzewek matematycznych.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Bliżej sztuki - muzyka Witolda Lutosławskiego z data 14.05.2020
2. Otwórzcie podręcznik do języka polskiego na stronie 46 i 47. Zapoznaj się z treścią tekstu informacyjnego dotyczącego wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
3. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
- Kim był Witold Lutosławski?
- Na jakim instrumencie grał?
- Kto udzielał Lutosławskiemu nauki gry na fortepianie?
- Jakie utwory pisał Witolda Lutosławski?
- Jak nazywał się poeta, z którym współpracował kompozytor?
4. Posłuchajcie muzyki Witolda Lutosławskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=HN0bWMrWmUs
https://www.youtube.com/watch?v=6kdHnDYfeFE

- Czy podoba Ci sie taka muzyka?
- Jaka ona jest?
- "Co o niej sądzisz?
- Jakie uczucia wywołuje w Tobie ta muzyka?
- Jakie obrazy przesuwały Ci się przed oczami podczas słuchania tej muzyki?
5. Wykonaj ćwiczenia na stronie  8 i 9 ( ćw. polonistyczne)

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Drzewka matematyczne - doskonalenie liczenia z datą 14.05.2020
2. Wykonaj zadanie 1 na stronie 49 z podręcznika matematycznego
3. Wykonaj w ćwiczeniach zadania na stronie 55.

_____________________________________________________________
środa - 13.05.2020
Temat: Bliżej sztuki - malarstwo

Dzisiaj wypowiecie się na temat martwej natury przedstawionej na obrazach. Powiecie czym różni się szkic od obrazu namalowanego na płótnie. Opiszecie oglądane obrazy. Narysujecie własny obraz i opowiecie, co przedstawia. Rozwiążecie zadania dotyczące obwodów. Będziecie doskonalić technikę głośnego czytania.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Bliżej sztuki - wprowadzenie w świat malarstwa,  z datą 13.05.2020
2. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 6. Przyjrzyj sie ilustracjom przedstawiającym martwą naturę.

Posłuchajcie:

Martwa natura to taki gatunek malarski, który obejmuje kompozycje, zwykle malarskie lub rysunkowe, przedstawia niewielkie, nieruchome, najczęściej nieożywione przedmioty, które są ze soba dobrane w taki sposób, by tworzyły kompozycję. Najczęściej elementami martwej natury są: owoce, kwiaty, książki, naczynia, świece, instrumenty muzyczne. W martwych naturach mogą się także pojawiać niewielkie żywe zwierzęta, takie jak owady czy skorupiaki.

Szkic - to wstępna realizacja koncepcji artystycznej: malarskiej, rzeźbiarskiej czy literackiej. Szkicem można nazwać swobodnie wykonany rysunek, nawet notatkę, która później posłużyć do opracowania jakiego dzieła.

Obejrzyj lekcję o martej naturze - https://www.youtube.com/watch?v=RqbzDthtYn8

2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 6-7

Edukacja matematyczna:
1. Wykonaj ćw. 2 str. 53 ( ćw. matemat)

dla chętnych:
zad. 1 str. 53 ( ćw.)

Pamiętaj o codziennym głośnym czytaniu! Dziś obowiązkowo proszę głośno przeczytać czytankę " Skąd się biorą dziury w serze" ( str. 28)

________________________________________________________

wtorek - 12.05.2020

Temat: Bliżej sztuki - rzeźby

Dzisiaj obejrzycie rożne dzieła sztuki - portrety i rzeźby. Wyjaśnicie co to jest sztuka i kto to jest krytyk sztuki. Obliczycie obwody figur.

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat: Bliżesz sztuki - wprowadzenie w świat rzeźby zdatą 12.05.2020
2. Otwórzcie podręcznik polonistyczny na stronie 44-45.
3. Obejrzyjcie zdjęcia portretów. Po czym można poznać, że obraz jest portretem? Co to znaczy, że ktoś namalował autoportret? Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=k-QIm0mESiI
4. Czas na rzeźbę. Co to jest rzeźba? Obejrzyj fotografie przedstawiające rzeźby. Z czego są wykonane? Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg
5. Czym jest sztuka według Ciebie? Wykonaj w zeszycie mapę myśli. Napisz na środku kartki w zeszycie SZTUKA i 6 strzałem dookoła. Przy każdej z nich wpisz swoje skojarzenie ze sztuką.
6. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 4 i 5 ( ćw. polonist.)

Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Obliczamy obwody figur z data 12.05.2020
2. Pamiętasz co to jest obwód figury?
Zapisz w zeszycie dla przypomnienia:

Obwód figury to suma długości wszystkich jej boków.

3. Pamiętaj, alby obliczyć obwód danej figury gemetrycznej musisz dodać do siebie długości
wszystkich boków.
4. Wykonaj w zeszycie zad. 1 i 3 str. 48. ( podr. matem). ( pamiętaj, że rysunki figur wykonujemy używając ołówka i linijki!)
5. Wykonaj w zeszycie zad. 12, 13 i 14 na stronie 74 ( podr. matem.)

Zajęcia komputerowe.
Wyszukaj w internecie informacji o tym, kim jest krytyk sztuki i czym sie zajmuje.

_______________________________________________________

Poniedziałek 11.05.2020

Temat: Zabawy z wyrazami

Dzisiaj ułożycie zdania, wykorzystując znajomość alfabetu. Napiszecie rymowanki. Opowiecie o życiu zwierząt żyjących na łące. Dowiecie się, jak przebiega rozwój żaby. Wykonacie obliczenia sposobem pisemnym. Porównacie liczby. Wykażecie się logicznym myśleniem.

Edukacja polonistyczna:

1.    Zapisz w zeszycie temat: Zabawy z wyrazami z datą 11.05.2020

2.    Na rozgrzewkę wykonaj ćw. 1 str. 3 ( ćwiczenia polonistyczne)

3.    Pora na rymy. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy rymujące się …- ćwiczenia 2 str. 3 ( ćw polonist.)

4.    I jeszcze ćw. 3 – dokończ rymowankę na podstawie ilustracji. Przepisz całość starannie do zeszytu.

Edukacja matematyczna:

1.    Zapisz w zeszycie temat: Oto wyzwania!  z datą 11.05.2020

2.    Wykonaj w zeszycie ( podręcznik matematyczny):

- zad. 2 str. 44

- zad. 4 str. 44

- zad. 4 i 5 str. 74

Edukacja  przyrodnicza:

1.    Zapisz w zeszycie temat: Życie na łące z datą 11.05.2020

2.    Posłuchaj słuchowiska:

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3

KLASA 3 – słuchowisko numer 22 – „Zwierzęta na łące”

3. Na podstawie wysłuchanych informacji zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania ( TYLKO ODPOWIEDZI) -  Zadanie na ocenę – przyślij zdjęcie

- O jakich zwierzętach łąkowych wysłuchaliście informacji?

- Czego dowiedzieliście się o bocianie?

- Co to jest skrzek?

- Jakie owady, tak jak pszczoła, przeobrażają się z larw w dorosłego owada?

- Jak długo żyje mysz?

4. Otwórz podręcznik matematyczny na str. 46 i 47.

- Przyjrzyj się ilustracji.

-  Opowiedz co ona przedstawia.

- Skorzystaj z nazw roślin i zwierząt umieszczonych na dole stron.

- Nazwij zwierzęta i ich młode.

Ćwiczymy technikę głośnego czytania -  przeczytaj głośno dwie wybrane czytanki z podręcznika

Miłego dnia

__________________________________________________________
Piątek – 08.05.2020r

Temat: Czy już potrafisz?

Edukacja polonistyczna:

    1.    Zapisz temat w zeszycie: Co już wiem? z datą 08.05.2020r.

2.  
Podsumowanie wiadomości – wykonaj zadania 1-7 na stronach 78 – 79. Postaraj się robić je jak najbardziej samodzielnie. ZADANIA NA OCENĘ – PRZEŚLIJ ZDJĘCIA

Edukacja matematyczna:

1.    Zapisz temat w zeszycie: Co już wiem? z datą 08.05.2020r

2.    Podsumowanie wiadomości – wykonaj zadania 1-7 na stronach 50 – 51. Postaraj się robić je jak najbardziej samodzielnie. ZADANIA NA OCENĘ – PRZEŚLIJ ZDJĘCIA

     Edukacja muzyczna

1.    Festiwal muzyki filmowej

Jednym z największych festowali muzyki filmowej odbywajacym sie w Polsce jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Z tej okazji zapraszani są muzycy z całego świata, którzy skomponowali muzykę do filmów, bajek, jak również artyści, którzy wykonaują tę muzykę na żywo podczas festiwalu.

Gdybyś mógł przygotować festiwalową propozycję największego przeboju muzyki filmowej to co byś wybrał? Muzyka w którym filmie, bajce zrobiłą na Tobie duże wrażenie?
Wyobrażasz sobie film, w którym nie byłoby muzyki?

Moja propozycja filmowej muzyki dla Was na piątkowe popołudnie
Wiecie z jakiego filmu ta piosenka?

https://www.youtube.com/watch?v=uw5ajQ_ya0s

a ta?

https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms

     Edukacja plastyczna:

1.    Na kartce z bloku namaluj scenę ze swojego ulubionego filmu. PRZYŚLIJ ZDJĘCIE

___________________________________________________________________________


Czwartek – 07.05.2020r

Temat: Kręcimy film

Dzisiaj opowiecie, czego dowiedzieliście się o filmie, ludziach tworzących film i o tworzeniu filmu na planie filmowym. Stworzycie na podstawie kadrów z filmu opowieść filmową ustnie i pisemnie. Nadal będziecie doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych.

Edukacja polonistyczna:

1.    Zapisz temat w zeszycie: Opisywanie filmowej opowieści. Z datą 07.05.2020

2.    Sprawdź co wiesz na temat filmu …wykonaj ćw. 1 i 2 strona74 i 75 ( ćw. polonistyczne)

3.    Teraz ćw. 2 str. 76 – Ułóż kadry we właściwej kolejności tak, aby utworzyć filmową opowieść. Opisz tę historię. Użyj wyrazów pomocniczych z ramki.

Edukacja matematyczna:

1.    Wykonaj ćw. ćw. 1, 2 i 3 str. 49 ( ćw. matematyczne)

2.    Zapisz w zeszycie temat: Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych. Zapisywanie liczb słownie. z datą 06.05.2020r.

3.    Wykonaj w zeszycie zad. 2 str. 43 ( podręcznik matematyczny)- ZADANIE NA OCENĘ - PRZYSLIJ ZDJĘCIE

______________________________________________________________________________
 
Środa – 06.05.2020r

 

Temat: Jak powstaje film?

Dzisiaj poznacie etapy powstawania filmu. Obejrzycie poradnik młodego filmowca. Opowiecie jaka jest rola osób biorących udział w produkcji filmowej. Dowiecie się, jak nazywają się nagrody filmowe. Rozwiążecie zadania tekstowe.

Edukacja polonistyczna:

1.    Zapisz w zeszycie temat: Jak powstaje film? z datą 06.05.2020r

2.     Dokończ zdanie: Gdybym był/była w ekipie filmowej, to….( ustnie)

3.    Obejrzyj poradnik młodego filmowca:

https://www.youtube.com/watch?v=8WRXi4zn5ZQ

4.     Otwórz podręcznik polonistyczny na stronie 42 i 43. Zapoznaj się z zawartymi tam informacjami. Wymień osoby, które pracują przy produkcji filmu.

5.    W zeszycie zapisz:

Osoby, które pracują przy produkcji filmu to:

-
-
-

6. Na podstawie obejrzanego filmiku oraz informacji z podręcznika napisz  w zeszycie etapy powstawania filmu. – ZADANIE NA OCENĘ – PRZYŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja matematyczna:

1.    Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4 na stronie 48 ( ćw. matematyczne)

Zajęcia komputerowe:

1.    Wyszukaj w internecie informacji o tym, jak nazywa się najważniejsza nagroda filmowa.

_________________________________________________________________________________________
Wtorek – 05.052020r
 
 Temat: Ćwiczenia dykcyjne

Dzisiaj będziecie ćwiczyć poprawną wymowę przez głośne czytanie śmiesznych wierszyków. Dowiecie się, kiedy pisze się na końcu wyrazów – ji, -ii lub –i. Będziecie uczyć się poprawnego zapisywania wyrazów z tymi zakończeniami. Zapiszecie liczby wielocyfrowe na podstawie podanych informacji. Rozwiążecie zadania tekstowe.

Edukacja polonistyczna:
1.    Zapisz w zeszycie temat: Ćwiczymy dykcję z data 05.05.2020r
2.    Czy wiesz, co to jest dykcja?

Dykcja to poprawna wymowa. Każdy aktor dużo ćwiczy, aby pięknie i wyraźnie wymawiać swoje kwestie. Chociaż nie jesteście aktorami, poćwiczycie dzisiaj piękną wymowę.
Przygotuj sobie małe lusterko i patrząc w nie, wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Na początek wykonaj następujące ćwiczenia:
- ziewanie, kląskanie, syczenie, nabieranie oddechu i zdmuchiwanie świeczki ( na niby )
- głośno i wyraźnie wymawiaj następujące sylaby: ak, ka, ku, aka, oko, uku
- teraz wymawiaj wyraźnie samogłoski w różny sposób szeptem, na głos, każdą z osobna z przesadą, razem na jednym oddechu: a, e, i, o, u, y, ą, ę
- kolejne ćwiczenia: parskanie jak koń, mlaskanie, cmokanie

Zachęcam również do ćwiczeń dykcji z trenerką śpiewu.
https://www.youtube.com/watch?v=hV7L1mIUdz0

3. Teraz proszę otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 72. Wykonaj ćw. 1, 2, 3 i 4.
4. Czas na ćwiczenia w poprawnej pisowni.  Otwórzcie zeszyty i zapiszcie:

      Grec-ji, emoc-ji, sensac-ji, kolac-ji, Ros-ji, fantaz-ji., histor-ii, komed-ii

5. Ułóż zdania z tymi wyrazami. Nie zmieniaj ich formy. Zapamiętaj piownię wyrazów zakończonych na –ji, -ii.
6. Dla utrwalenia tego zagadnienia wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 na str. 73 ( ćw. polonist.)
 
 

Edukacja matematyczna:
Wykonaj ćw. 1 str. 47 ( ćw. matematyczne)

Miłych ćwiczeń poprawnej wymowy

Na zakończenie dzisiejszego dnia poćwicz glośne i wyraźne czytanie jednej wybranej czytanki z podręcznika.


_____________________________________________________________________________

poniedziałek - 04.05.2020r.
Temat: Nasze pasje

Dzisiaj przeczytacie opowiadanie "Amelka i ekipa filmowa". Wzbogacicie swoje słownictwo związane z filmem, poszukacie informacji w tekście opowiadania i w ćwiczeniach. Będziecie doskonalić umiejętnośćv zadawania pytań w celu uzyskania informacji. Poznacie rośliny, które są niebezpiecne dla człowieka. Wskażecie cyfry tysięcy, setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach. Zapiszecie liczby wielocyfrowe słownie i cyframi. Będziecie doskonalić umiejętność dodawania i odejmowanialiczb wielocyfrowych.

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat : "Amelka i ekipa filowa" z data 04.05.2020r
2. Marzę o....- dokończ zdanie. Co robisz, by te marzenia się spełniły?
3. Otwórz podręcznik polonistyczny na stronie 40 -41. Przeczytaj głośno tekst "Amelka i ekipa filmowa"
4. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 70 i wykonaj ćw. 1  - uzupełnij informacje dotyczące fragmentu książki.
5. Jakie zawody związne z produkcją filmu są wymienione w tekście? Czy potrafisz objaśnić, czym zajmują się osoby, które wykonują te zawody?
6. Wykonaj ćw. 2 str. 70 ( ćw. polonist.)
7. Jak Amelka wytłumaczyła klasie co to jest casting i kim są statyści? Odszukaj tych fragemtów w teście.
8. Wykonaj ćw. 4 str. 71 ( ćw. polonist.) orz  pierwszą kropkę.

Edukacja przyrodnicza:

1. Zapisz w zeszycie temat: Rośliny niebezpieczne dla zdrowia człowieka z data 04.05.2020r
2. Otwórz podręcznik matematyczny na stronie 40. Przeczytaj informacje o roślinach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka.
3. Sporządź w zeszycie notatki o każdej z opisanych roślin.

Edukacja matematyczna:

1. Wykonaj ćw. 1 i 2 na stronie 46 ( ćw. matematyczne).
Codziennie doskonalimy technikę głośnego czytania!

Dziś jeszcze raz przeczytaj głośno czytankę "Amelka i ekipa filmowa..." oraz "Czerwone krzesło"
Pamiętaj, że ćwiczenia czynią mistrza!
________________________________________________________________
czwartek - 30.04.2020r
Temat: Majowe święta:

Dziś ostatni dzień naki w tym tygodniu. Jest to związane z tym, że przed nami trzy ważne majowe święta

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat: Majowe święta z datą 30.04.2020r
2. Poniżej zapisz notatkę:

W maju świat wydaje się radośniejszy. Przyroda stroi się w kolorowe kwiaty, a na budynkach powiewają polskie flagi.Wiele osób ma wolne, więc wyjeżdża za miasto złapać oddech. Jednak to czas nie tylko na odpoczynek od pracy i szkoły. To także czas przypominania o ważnych wartościach takich jak: demokracja, patriotyzm, szacunek do własnego kraju i innych ludzi. Maj to niezwykły miesiąc.

3. Czy potrafisz powiedzieć czym jest demokracja i patriotyzm? Porozmawiaj o tym z rodzicami, poczytaj w internecie.
4. Pamiętasz jakie to ważne święta przed nami? Obejrzyj prezentację
https://www.youtube.com/watch?v=QGGc4W1iUzM

5. Zapisz w zeszycie na kolorowo:
          
Majowe święta:
           1 maja -  Święto Pracy
           2 maja - Dzień Flagi
           3 maja Narodowe Święto Konstytucji
Polskimi symbolami narodowymi są:
          - flaga ( barwy biało-czerwone)
          - godło ( orzeł biały na czerwonym tle)
          -hymn ( "Mazurek Dąbrowskiego")


6. Namaluj w zeszycie najpiękniej jak potrafisz flagę Polski i wykonaj kotylion w barwach narodowych. Instrukcję znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

Edukacja muzyczna:
Posłuchaj piosenkę młodego patrioty
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
...i piosenkę "Mój kraj jest naj..."
https://www.youtube.com/watch?v=GIyJnhY_HHU

Miłego świętowania!


_______________________________________________________________
środa - 29.04.2020r

Temat: Pomysłowi pisarze

Dzisiaj poznancie właściwości lecznicze ziół i herbat ziołowych. Porozmawiacie z rodzicami o sposobach parzenia herbaty. Zasatanowicie się, czy warto założyć zielnik. Napiszecie opowiadanie według własnego pomysłu. Poćwiczycie dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym. Będziecie doskonalić technikę głośnego czytania.

Edukacja przyrodnicza:
1. Zapisz w zeszycie temat: Zioła i rośliny lecznicze z data 29.04.2020r
2. Otwórz podręcznik matematyczny na stronie 37. Przeczytaj informacje na temat zdrowotnych właściwości  opisanych roślin.
Sporządź w zeszycie  notatkę o każdej z opisanych roślin.
3. Zapozanaj sie teraz z informacjami na temat parzenia herbaty ( podręcznik str. 36). Czy w Twoim domu pije się herbatę? Jak ją przyrządzacie? Porozmawiaj z rodzicami na ten temat. Może wspólnie zaparzycie herbatę na przykład ziołową? Przy herbacie milej się rozmawia

Edukacja matematyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat: Dodawanie i odejmowanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym
2. Wykonaj ćwiczenie 2 na stronie 42 ( ćw. matemat).
Obliczenia sposobem pisemnym już znasz. Przypominam dla zapominalskich, że obliczenia te zawsze zaczynamy od rzędu jedności ( czyli od końca!)

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat: Piszemy opowiadanie twórcze  - "Moja magiczna szafa"
2. W tym tygodniu dużo było mowy o magii, magicznych przedmiotach i sile wyobraźni. Dziś zapraszam do napisania opowiadania twórczego na temat: "Moja magiczna szafa".  Niech pomysły podsunie Wam Wasza wyobraźnia.
Zainspirujcie się podpowiedziami w ćw. 1 na stronie 69 w ćw. polonistycznych.
Pamiętajcie o minimum 3 akapitach, o wstepie, rozwinięciu i zakończeniu, poprawności ortograficznej oraz starannym piśmie. Nie śpieszcie się. Czas na napisanie tekstu macie do wtorku 5.05. PRZEŚLIJCIE ZDJĘCIE
Doskonalcie technikę głosnego czytania, najlepiej codziennie!
Dziś proszę przeczytac głośno czytankę "Rekinki biznesu" i "Oczetrech muzykantach z Bremy"
Miłego dnia

_____________________________________________________________
wtorek - 28.04.2020r.
Temat: Magiczne przedmioty

Dzisiaj przeczytacie opowiadanie o magicznym drzewie. Wypowiecie się na temat bohaterów opowiadania. Uporządkujecie wydarzenia w historii z piłką. Wykażecie sie umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Będzieicie rozpoznawać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Rozwiążecie zadania tekstowe.

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat: Magiczna siła zwykłych przedmiotów na podstawie fragmentu książki "Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki.
2. Otwórz podręcznik do edukacji polonistycznej na stronie 38. Przeczytaj wstęp do serii książek o Magicznym Drzewie. 
3. Czego można się dowiedzieć ze wstępu o olbrzymim starym dębie?
4. Wykonaj ćw. 1 str. 67 (ćw. polonistyczne)
5. Przeczytaj tekst opowiadania "Czerwone Krzesło" ( str. 38-39 - podręcznik polonistyczny)
6. Wymień bohaterów i powiedz, co im się przydarzyło? Jakie zdolności miało magiczne krzesło?
7. Wykonaj ćw. 2 str. 67 ( ćw. polonistyczne)
8. Teraz utrwalisz poznane części mowy. Wykonaj ćw. 3 str. 67 ( ćw. polonistyczne). Wykorzystaj lapbook "Części mowy"
9. Ponumeruj wydarzenia w historii z piłką zgodnie z ich kolejnością ( ćw. 4 str. 68 - ćw. polonistyczne)
10. Teraz połóż się wygodnie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że przydarzyła Ci się nieprawdopodobna historia, w której powstały trzy przedmioty z magicznego dębu. Pomoże Ci w tym muzyka relaksacyjna https://www.youtube.com/watch?v=wQAKI34Q3aY
11. Wykonaj ćw. 6 str. 68 ( ćw. polonistyczne).

Jeśli spodobał Ci się fragment książki "Magiczne drzewo" Andrzeja Maleszki zachęcam Cię do odsłuchania audiobooka całej książki. Przesłałam Wam go jak załącznik poprzez dziennik elektroniczny. Miłej lektury.

Edukacja matematyczna:
1. Rozwiąż zadania tekstowe na stronie 41 ( ćw. 1 i 2 - ćw. matematyczne)
UWAGA - w ćwiczeniu 2 przyjmij cenę 10groszy za sms.

Zajęcia komputerowe:
1. W programie Paint wykonaj obrazek przedstawiający magiczne przedmioty z nieprawdopodobnej histroii, którą podpowiedziała Ci Twoja wyobraźnia, kiedy słuchałeś muzyki relaksacyjnej.
PRZYŚLIJ MI obrazek jako załącznik na pocztę e-mail - jeśli będziesz miał problem z zapisaniem i wysłaniem mi swojej pracy jako załącznik to zadzwoń do mnie, pokieruję Cię

__________________________________________________________
poniedziałek - 27.04.2020r
Temat: Kiermasz szkolny
Dzisiaj wypowiecie się na temat ilustracji przedstawiających dzień przedsiębiorczości w pewnej klasie. Opowiecie na jej podstawie, jak zachowywały się dzieci, zapiszecie dialogi, jakie mogły się odbyć. Ułożycie i zapiszecie pytania do scenek przedstawionych na ilustracji. Rozwiążecie zadania tekstowe. Będziecie doskonalić umiejętność mnożenia. Dowiecie się, jakie znaczenie ma wręczanie kwiatów. Poznacie symbolikę kwiatów. Wykonacie z bibuły bukiet kwiatów dla mamy.

Edukacja polonistyczna:

1. Na początek odrysuj swoją dłoń. Wytnij ją i na nadgarstku napisz swoje imię. Daj wycięta dłoń Rodzicom i poproś, by napisali na niej jakie są Twojej mocne strony, co potrafisz najlepiej, co cenią w Tobie najbardziej.  Przeczytaj te informacje i pomyśl, czy byłeś świadomy jak wiele potrafisz? Jak wiele jest w Tobie dobrych cech, jak wiele potencjału?
2.Zapisz w zeszycie temat "Kiermasz szkolny" z datą 27.04.2020r
3. Obejrzyj w ćwiczeniach ilustacje ( ćw. polonistyczne str. 64-65). Zapisz w zeszycie pytania, pod każdym zapisz jednym zdaniem odpowiedź. PRZYŚLIJ ZDJĘCIE
- Co przedstawiają ilustracje?
- Ile dzieci jest na ilustracjach?
- Co robią?
- Czego dotyczy sytuacja przedstawiona na ilustracjach?
- Jaki nastrój panuje na kiermaszu?
- Co można powiedzieć na temat tych stoisk?
- Ilu jest chłopców  w okularach?
- Co robi każdy z nich?
- O czym mogą romzawiać dzieci?

4. Uzupełnij dialogi w dymkach w taki sposób, by zachowały sens wypowiedzi i były związane z sytacją przedstawioną na ilustracji.  ( ćw. 1 str. 64-65)

Edukacja matematyczna:

1. Wykonaj zadanie 2 i 3 ze str. 39 ( podręcznik matematyczny)
2. Rozwiąż ćw. 1 str. 40 ( ćwiczenia matemat.)

Edukacja przyrodnicza:

Kolory kwiatów mają duże znaczenie, dlatego warto się poważnie zastanowić jaką barwę powinien mieć bukiet dla osoby, na której nam zależy.
Kwiaty doskonale są w stanie przekazać nasze uczucia, nawet te najbardziej skrywane, czasami znaczą więcej niż nie jedno słowo. Obejrzyjcie prezentację, z której dowiecie się jak czytać mowę kwiatów, żebyście wiedzieli, co ludzie, od których otrzymujemy kwiaty, chcą nam powiedzieć.
Dla chętnych:
Dzisiaj wykonacie bukiet kwiatów z białych stokrotek.
Stokrotki są małe i delikatne, jak dzieci. Stokrotka symbolizuje niewinność i wierność, jest kwiatem niepozornym, ale pełnym szczerości uczuć. Białe kwiaty możemy podarować osobie, której chcemy za coś podziękować, Biały kolor to symbol szacunku, skromności oraz niewinności.
Instrukcja wykonania stokrotki: https://www.youtube.com/watch?v=KL5kCzygXqU
Zamiast bibuły można użyć białego papieru toaletowego, środek pomalować żółtym mazakiem. PRZYSLIJ ZDJĘCIE

 
Miłego dnia
____________________________________________________________
piątek - 24.04.2020r.
Temat: Zaradoność życiowa
Dzisiaj odpowiecie na pytanie, co to znaczy byc przedsiębiorczym i jak można wykazać się przedsiębiorczością w osiąganiu celu., przeczytacie opowiadanie "Rekinki biznesu" i dowiecie się, w jaki sposób  klasa Klary zbierała pieniądze na zieloną szkołę. Zamienicie rzeczowniki na przymiotniki. Ułożycie dialogi do scenek przedstawionych na ilustracji i wymyslonych przez Was. Nauczycie się pisac zawiadomienia. Wykonanacie obliczenia na podstawie danych przedstawionych na rysunku. Rozwiążecie zadania tekstowe.
Edukacja polonistyczna:
1. Zapiszcie w zeszycie temat: Lekcja przedsiebiorczości w klasie Klary z datą 24.04.2020r
2.Pod tematem wykonajcie mapę myśli. Zapiszcie hasło PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dookoła narysujcie 4 strzałki. Przy każdej zapiszcie to, co kojarzy Wam się z przedsiębiorczością, jak rozumiecie to pojęcie.
3. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 62 ( ćwiczenia polonistyczne)
4. Otwórz podręcznik na stronie 36 i 37. Przeczytaj uważnie tekst "Rekinki biznesu".
5. Jak rozumieją przedsiębiorczość dzieci z klasy Klary? Co to jest biznes?
6. Przeczytaj poniższą definicję zawiadomienia i zapisz ją w zeszycie:

Zawiadomienie
to informacja skierowanan do konkretnych osób. Powinno ono zawierać:
- nazwę, opis wydarzenia;
- miejsce i czas wydarzenia;
- adresata i odbiorę.

7. Zapozanaj się z przykładami zawiadomień w ćwiczeniach na stronie 63 ( ćw. 1) 
8. Spróbuj napisać własne zawiadomienie zgodnie z instrukcją w ćw. 2 na stronie 63 ( ćwiczenia polonistyczne)
Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe z datą 24.04. 2020
2. Wykonaj zad. 1 str. 38 - ustnie oraz zad. 2 i 3 w zeszycie ( podręcznik matematyczny)
3. Zapoznaj się z rozwiązaniem zadania 1 str. 39 ( podręcznik matem.) Zastanów się, który sposób rozwiązania zadania jest dla Ciebie lepszy?
4. Rozwiąż zadania Karoliny strona 39 ( podręcznik matematyczny)

Miłego weekendu Kochani

____________________________________________________________________________________________
czwartek - 23.04.2020r.

Temat dnia: Lepszy świat
Dzisiaj zastanowice się, co moglibyście zrobić, aby świat, w którym życjecie zmienić na lepszy. Rozwiążecie zadania tekstowe.

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat: Piszemy opowiadanie twórcze z datą 23.04.2020r.
2. Zapisz na środku pytanie: W jaki sposób możemy zmienić świat na lepszy?
Może tu znajdziesz inspiracje? Posłuchaj
https://www.youtube.com/watch?v=1w1sVNmWIZs

3. Poniżej zapiszesz odpowiedzi na pytania pomocnicze ( do każdego pytania zapisz conajmniej 3 odpowiedzi w punktach)
         
          W jaki sposób możemy zmienić zmienić świat na lepszy?
          Jaki jest świat?
          -
          -
          -
         Jaki powinien być świat?
          -
          -
          -
         Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być?
          -
          -
          -

4. Na podstawie udzielonych odpowiedzi  napisz opowiadanie na temat: "Jak możemy zmienić świat na lepszy?"
5. Pamiętaj, że opowiadanie musi byc zgodne z tematem, logiczne i spójne. Powinno składać się z trzecz części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Każda z tych części powinna rozpoczynać się od akapitu. Pamiętasz czym jest akapit ? - to wcięcie w tekście.
Czas na napisanie opowiadania macie do poniedziałku 27.04 - do tego dnia PRZYŚLIJ ZDJĘCIE. Proszę, by Twoja praca była jak najbardziej samodzielna.

Edukacja matematyczna:

1. Rozwiąż zadania tekstowe w ćwiczeniu 1 na stronie 37 ( ćw. matemat)
____________________________________________________________
środa - 22.04.2020r.
Temat dnia: Dzień Ziemi

Edukacja przyrodnicza:
1. Zapisz w zeszycie temat: Dzień Ziemi z datą 22.04.2020 r.
2. Czy Dzień Ziemi to ważne święto? Z czym się Wam kojarzy? Wykonaj mapę myśli pod tematem. Na środku strony napisz drukowanymi literami DZIEŃ ZIEMI. Dookoła narysuj 6 strzałek. Przy każdej napisz to, co kojarzy Ci się z tym hasłem.
3. Odszukaj w internecie czym jest ekologia i środowisko. Zapisz definicje tych dwóch pojęć pod mapą myśli w zeszycie.
4. Zapisz w zeszycie poniższe pytania. Pod każdym z pytań udziel odpowiedzi własnymi słowami jednym zdaniem.
- Czy środowisko jest dla Ciebie ważne ? Dlaczego ?
- Kto ma wpływ na środowisko ?
- Jakie elementy środowiska możemy wyróżnić ?
- Dlaczego mówiąc o środowisku myślimy też o ekologii ?
5. Zapisz najładniej jak potrafisz, kolorami poniższe hasła:

PAMIĘTAJMY , NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO !
CZYSTE POWIETRZE , WODA I ZIEMIA TO WARUNEK NASZEGO ISTNIENIA !
BĄDŹMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY , ONA NAS ŻYWI I DAJE NAM SCHRONIENIE !

6. Wykonaj zadania zawarte w linku:
https://i1.wp.com/panimonia.pl/wp-content/uploads/2020/04/ekozadania-dla-dzieci-wz%C3%B3r.png?ssl=1
7. Zaopiekuj się roślinką -  to ostatnie zadanie na dziś. Podlej kwiatki w domu, posadź cebulę, podlewaj ją i czekaj na szczypiorek. Posiej nasionka dowolnej roślinki. Pielęgnuj je i czekaj aż urośnie roślinka. Efektami pochwalcie się przysyłając zdjęcia 

Edukacja muzyczna
:

Posłuchaj piosenki " Świat jest w Twoich rękach".  O czym ważnym opowiada? Co to znaczy, że świat jest w Twoich rękach?
https://youtu.be/pRNtFXew_VE

Edukacja matematyczna:

Dla chętnych:
Wykonaj zadania tekstowe. Sprawdź się
https://www.matzoo.pl/klasa3/zadania-tekstowe-z-liczbami-naturalnymi_23_222
                                           Miłego dnia
____________________________________________________________________________________________
wtorek - 21.04.2020
Temat dnia:Nasze marzenia
Dzisiaj przeczytacie wiersz "Marzenia". Odpowiecie na pytania dotycz ące treści wiersza. Uzupełnicie zdania za pomocą wyrazów z wiersza. Wyjaśnicie wyrażenia z wiersza. Wykonacie ćwiczenia utrwalające waszą wiedzą z zakresu gramatyki. Namalujecie swoje marzenia.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz temat w zeszycie: "Nasze marzenia"
2. Teraz pomyśl, o czym marzysz? Czy kiedyŚ opisałeś lub namalowałeś swoje marzenia? Jak myślisz, czy każdy człowiek ma marzenia?
3. Przeczytaj uważnie wiersz "Marzenia" ( pdręcznik str. 35)
4. Pomyśl..Kim jest osoba mówiąca w  wierszu? Czego nie lubi? Jak wyjaśnia, że czegoś nie lubi? Co ta osoba mówi o szkole? Co się dzieje z jej marzeniami?
5. Wykonaj ćw. 1 str. 60 ( ćwiczenia polonistyczne)
6. Przeczytaj jeszcze raz uważnie wiersz. jak myślisz, czy to prawda, że w szkole nie ma miejsca na marzenia? A może jest jakieś inne miejsce, gdzie marzenia też powinny się znaleźć?  Jak według Ciebie wyglądałby świat, gdyby ludzie nie mieli marzeń?
7. Wykonaj ćwiczenie 2 i 3 strona 60 ( ćwiczenia polonistyczne)
8. W ramach utrwalenia wiadomości o liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 na stronie 57.
Edukacja plastyczna:
1. Dowolną techniką, na kartce z bloku namaluj swoje marzenia ( pracę włóż do teczki)

Zajęcia komputerowe:
Dla chętnych:
1. Wykonaj prezentację multimedialną na dwolny temat. PRZYŚLIJ DO MNIE PREZENTACJĘ
Miłego dnia
_____________________________________________________________
 
poniedziałek 20.04.2020 r.
Temat dnia: Baśniowy świat
Dzisiaj przypomniecie sobie wiadomości dotyczące pisania zaproszeń i samodzielnie ułożycie zaproszenie na koncert muzykantów z Bremy.  Rozpoznacie baśnie na podstawie ilustracji. Wskażecie występujące w nich postaci. Powiecie, kto jest autorem tych baśni. Odczytacie liczby liczby wielocyfrowe. Wykonancie obliczenia na grafach. Wykonacie samodzielnie dowolny instrument muzyczny.

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: " Piszemy zaproszenie" z data 20. 04. 2020 r.
2. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 56. Przyjrzyj się dłoni. Pamiętasz jak uczyliśmy się o elementach, które powinno zawierać zaproszenie?
3. Odrysuj swoją dłoń w zeszycie i na podstawie dłoni  z ćwiczeń przyporządkuj do każdego palca element zaproszenia. Zapamiętaj je!
4. Wróć do ćwiczeń na stronę 56 i wykonaj zadanie 1. Najpierw wymyśl, kto, gdzie, kiedy, na co i kogo zaprasza. Następnie na samym dole strony napisz zaproszenie. ZADANIE NA OCENĘ - PRZYŚLIJ ZDJĘCIE TYLKO RAMKI  Z ZAPROSZENIEM.
5. Wykoaj ćwiczenie 1 strona 58 w ćwiczeniach - uzupełnij tytuły baśni. Pamiętaj - tytuł zapisujemy wielką literą i w cudzysłowie.
6. Wykonaj zadnie 3 strona 58 w ćwiczeniach  Zapisz w zeszycie notatkę o każdym z baśniopisarzy - w jakim kraju sie urodził, jakie baśnie napisał.
Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: "Liczby wielocyfrowe"  z datą 20.04.2020 r
2. Zapisz pod tematem:
       
        1000 to tysiąc
     10 000 to 10 tysięcy
   100 000 to 100 tysięcy
1 000 000 to milion, czyli 1000 tysięcy.


3. Przeczytaj głośno lliczby, które napisałeś.
4. Pamiętasz grafy? Dziś poćwiczysz na nich obliczenia pełnych setek - wykonaj ćw. 1 str. 36 ( ćw. matematyczne)
Edukacja techniczna:
1. Wykonaj dowolny instrument muzyczny z materiałów, które masz w domu. Inspiracje znajdziesz tu:
https://ekodziecko.com/category/instrumenty  - Przyślij zdjęcie

Miłej pracy 
_____________________________________________________________________________________________
piątek 17.04.2020r.
Temat dnia: Muzykanci z Bremy
Dzisiaj napiszecie plan wydarzeń do baśni "O cztrech muzykantach z Bremy". Powtórzycie wiadomości o czasownikach. Dowiecie się jak rozwija się mieczyk.Odczytacie liczby wielocyfrowe. Zapiszecie liczby wielocyfrowe za pomocą cyfr i słownie.
Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: "Muzykanci z Bremy" z data 17.04.2020r.
2. Przeczytaj głośno tekst baśni w podręczniku na str. 32-34
3. Zapisz w zeszycie: Plan wydarzeń w baśni "O cztrech muzykantach z Bremy"
4. Sporządź plan wydarzeń w punktach. Pamiętaj, że każdy punkt to krótkie zdanie, jak tytuł do poszczególnych scen w baśni. - ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE
5. Wykonaj ćw. 3 str. 55 ( ćw. polonistyczne)
Edukacja przyrodnicza:
1. Zapisz w zeszycie temat: "Jak rozwija się mieczyk?" z datą 17.04.2020r.
2. Przeczytaj w podręczniku tekst dotyczący mieczyka. Obejrzyj proces pojawiania sie nowej i zanikania wsadzonej bulwy mieczyka. Poszukaj w internecie jak wygląda mieczyk, kiedy zakwitnie.
3. Wykonaj ćw. 1 str. 32 ( ćwiczenia matematyczne)
Edukacja matematyczna:
1. wykonaj ćw. 1 i 2 str. 34 ( ćw. matematyczne)

MIŁEGO WEEKENDU

__________________________________________________________________________________
czwartek 16.04.2020
Temat dnia: W zespole siła
Dzisiaj zastanowicie się jaka jest rola marzeń i jak marzenia wpływają na życie człowieka. Spróbujecie odpowiedzieć na pytanie, czy praca zespołowa może wpłynąć na osiąganie sukcesów. Przeczytacie baśń "Oczeterch muzykantach z Bremy". Zapiszecie liczby trzy i czterocyfrowe. Porównacie liczby trzy i czterocyfrowe. Przedstawicie liczby trzycyfrowe za pomocą mnożenia pełnych setek i dziesiątek oraz dodawania.
Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: "Kiedy marzenia mogą zmieniać ludzkie życie?"
2. Przeczytaj poniższe zagadki. Odpowiedzi zapisz na małych karteczkach.

Zagadka 1

" Na wsi mieszka ten niezwykły budzik.
  Mie ma sprężyn i wskazówek, a budzi ludzi.
  Na płocie dumnie staje i wrzeszczy niebywale."
Zagadka 2
"Ma piękne wąsy i oczy bystre, cztery łapki i futerko czyste.
 Gdy mysz widzi, wyciąga pazurki ostre, ale złapanie myszy nie jest dla niego proste."
Zagadka 3
"Ma dużą głowę, długie uszy i cienki ogon. Stuka kopytami, gdzie idzie drogą.
Niestety, uparty jest szalenie, więc nikt mu nie powie - Ty mój aniele."
Zagadka 4
"To zwierzę przyjacielem jest człowieka.
 Gdy widzi, z radości merda ogonem i szczeka."
Zagadka 5
"Lubi galopować po łące - i to nie tylko, gdy świeci słońce.
 W wyścigach też czasami startuje, a jego grzywa w pędzie pięknie faluje."

3. Odłóż teraz karteczki z odpowiedziami na bok. Będą Ci potrzebne za chwilę.
4. Otwórz podręcznik polonistyczny na stronie 32 i przeczytaj baśń " O czterech muzykantach z Bremy" - Brema to nazwa niemieckiego miasteczka, w tórym rozgrywa się akcja baśni. Miłej lektury
5. Kochani, wróćcie teraz to kartek z odpowiedziami. Czy wszystkie zwierzęta, których nazwy napisaliście na karteczkach, są bohaterami baśni? Ok, tę, która nie pasuje odłóżcie na bok. Pozostałe ułóżcie w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w baśni.
6. Wybierz jedno ze zwierząt i poszukaj w baśni fragmentów, które mówią o jego histroii. Przeczytaj te fragmenty na głos.
7. Otwórz ćwiczenia polonistyczne na stronie 54 i wykonaj zadanie 1. Uzupełnij informacje dotyczące baśni.
8. Pamiętasz czym różnią się wydarzenia fantastyczne od realistycznych? Realistyczne mogłyby zdarzyć się w naszym życiu, a fantastyczne nie. Świetnie. To teraz wykonaj ćwiczenie 2 str. 54 ( ćw. polonist.) i przekonaj się, czy napewno potrafisz odróżnić te dwa pojęcia.
9. Zastanów się teraz i spróbuj odpowiedzieć ustnie na pytania:
      - O czym marzyli bohaterowie baśni?
      - Dlaczego zwierzęta, chociaż słabsze od zbójców, wygrały z nimi?
      - Jakie cechy musi mieć zgrany zespół?
10. Teraz otwórz zeszyt i zapisz: Jaka jest rola marzeń w życiu człowieka? Co trzeba zrobić, żeby spełnić swoje marzenia i zmienić swoje życie? Odpowiedz na te pytania własnymi słowami               ( minumim 5 zdań)

Edukacja matematyczna:

1. Otwórz podręcznik matematyczny na stronie 34 i wykonaj zadanie 1 i 2 - ustnie, czyli nie zapisuj rozwiązań w zeszycie. Przypomnij sobie jak wskazujemy rząd setek, dziesiątek i jedności.
2, Otwórz ćwiczenia matematyczne na str. 33 i rozwiąż ćw. 1 i 2
DZISIAJ NIE PRZYSYŁACIE ZDJĘĆ!

___________________________________________________________________________________

środa - 15.04.2020r
Temat dnia: Znaki interpunkcyjne.
Dzisiaj odczytacie i poprawicie teksty, wstawiając w odpowiednie miejsce właściwe znaki interpunkcyjne. Ułożycie i zapiszecie znaki oznajmujące, pytające i rozkazujące. Obejrzycie ilustację i ułożycie do niej dialog. Rozwiążecie zadania tekstowe.
Edukacja polonistyczna:
1.Zapisz w zeszycie temat: "Znaki interpunkcyjne" z data 15.04.2020r.
2. Przeczytaj poniższy tekst:
witajcie?dzisiaj Idąc do domu wstapiłam, do sklepu mleczarskiego, Kupiłam smaczny ser z dziurami. Lubicie sery! Ja też, Przyniosę go do szkoły? Zrobicie z niego!ciekawe serwoe fantazje, Smacznego.
3.Czy udało wam się dobrze zrozumieć powyższy tekst? Przeczytaj go jeszcze raz i popraw znaki interpunkcyjne. Przepisz tekst do zeszytu, każdy poprawnie postawiony znak interpuncyjny popraw kolorem. Jak myślisz, co by było, gdyby nie było znaków interpunkcyjnych ( .,!?-) ? 
4. Wykonaj teraz ćwiczenia 1-5 str. 50-51 ( ćw. polonistyczne) .
5. Ćwiczenie 5, zgodnie z poleceniem wykonaj w zeszycie - przypomij sobie jak poprawnie zapisać dialog. ZADANIE NA OCENĘ - PRZESLIJ ZDJĘCIE.
6. W ramach podsumowania wiadomości wykonaj ćwiczenia polonistyczne str. 52 i 53 - ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE.
Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: "Rozwiązujemy zadania tekstowe" z datą 15.04.2020
2. Wykonaj w zeszycie zadania tekstowe 1, 2, 3 strona 74 (podręcznik matematyczny)
Edukacja techniczna:
dla chętnych:
Może samodzielnie wykonasz serowe koreczki i poczęstujesz bliskich? Zachęcam. Inspirację znajdziesz tutaj:
czasdzieci.pl/ro_przepisy/id,3001c09.html

Jak minęły Ci święta? Udało Ci się zrealizować plan obowiązków przedświątecznych? Jeśli masz ochotę opowiedzieć mi o tym, napisz wiadomość. Jestem bardzo ciekawa 
______________________________________________________________

 
środa - 08.04.2020 r.
Temat dnia: Wesołych Świąt!

Edukacja polonistyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: Wesołych Świąt! z datą 07.04.2020 r.
2. Pomyśl,  czego można życzyć bliskim w te święta?
3. Zapisz w zeszycie lub na wykonanej kartce, życzenia świąteczne dla bliskiej osoby.
Pamiętaj, że życzenia  powinny zostać napisane w sposób serdeczny, ciepły i od serca. Nie zapomnij także o tych ważnych elementach:
  1. Miejscowość, data;
  2. Zwrot do adresata (np. „Kochana Babciu”,  „Drogi Tomku!”);
  3. Treść życzeń;
  4. Pod życzeniami „życzy”, „życzenia składa”;
  5. Własnoręczny podpis.
4. Teraz kolej na przygotowania świąteczne. Dziś ostatni dzień zdalnego nauczania przed świętami. Zaplanowałeś już przygotowania do świąt? Zapytaj rodziców w czym mógłbyś pomóc. Z pewnością powinieneś posprzatać swój pokój Może udekorujesz go własnoręcznie wykonanymi świątecznymi ozdobami? Może pomożesz przy pieczeniu babeczek lub ciasteczek? Wykonaj listę swoich obowiązków przedświątecznych i zapisz ją w zeszycie.
Pamiętaj, by o niej nie zapomnieć i  realizować wszystkie zapisane punkty. Może punkt, który wykonałeś przekreślisz? Będziesz wiedział co jeszcze Ci zostało? To ułatwia realizację zadań. Co Ty na to?
Edukacja matematyczna:
Wykonaj zadania utrwalające mnożenie przez 9 na
tabliczkamnożenia.pl

I jeszcze jedno zadanie...to tajemnica, więc otrzymacie ode mnie wiadomość na e-maila 
_______________________________________________________
 
wtorek - 07.04.2020 r.
Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje

Edukacja polonistyczna:

1. Zapisz w zeszycie temat:  Wielkanocne symbole i  zwyczaje
2. Przeczytaj lub wysłuchaj tekstu o zwyczajach wielkanocnych, poznaj symbole świąteczne, a także poćwicz rozpoznawanie poznanych części mowy:

1. wejdź na stronę epodreczniki.pl
2. zakładka KSZTAŁCENIE OGÓLNE
3. zakładka EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
4. zakłdka KLASA 3 - WIOSNA
5 z lewej strony chmurka z kropkami
6. koszyczek
7. samochodzik - temat 113 "Wielkanoc na świecie"

3. Wróć do zeszytu i zapisz: Symbole związane z Wielkanocą:
4. Niżej od myślników wypisz poznane symbole i napisz co oznaczają:
- pisanki
-kraszanki
- baranek
- jajko
5. Teraz wykonaj kolejne ćwiczenia, tym razem związane z ulubionym wielkanocnym zwyczajem...jakim? Sprawdź:

Ponieważ wystąpił problem z linkiem - (który przekierowuje Was na inną lekcję) proszę wykonać poszczególne kroki:
1. wejdź na stronę epodreczniki.pl
2. zakładka KSZTAŁCENIE OGÓLNE
3. zakładka EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
4. zakłdka KLASA 3 - WIOSNA
5 z lewej strony chmurka z kropkami
6. koszyczek
7. balonik - temat 115 "Śmigus dyngus"


6. Na podstawie informacji, z którymi się zapoznałeś dokończ w zeszycie zdanie: Jednym ze zwyczajów wielkanocnych jest...

Edukacja matematyczna:

1. Wykonaj test na czas na
www.tabliczkamnożenia.pl - mnożenie przez 7

Edukacja plastyczna:

1. Wykonaj kartkę świąteczną z materiałów, które masz w domu.

Edukacja muzyczna:

1.
https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE . Posłuchaj pięknej wielkanocnej piosenki. Może nauczysz sięjej na pamięć i zaśpiewasz Rodzicom przy świątecznym stole ?

Miłego dnia Kochani
_______________________________________________________________________________________________
poniedziałek - 06.04.2020 r.
Temat dnia: Wielkanoc tuz tuż...

Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytaj uważnie tekst:

Basia uwielbia Wielkanoc. To takie wesołe święta. Dzień jest dłuższy, w powietrzu czuć wiosnę i można robić cudne, świateczne ozdoby. Najpierw dziewczynka przygotowuje palemkę z kolorowej bibuły, żeby zanieść ją do Kościoła w Niedzielę Palmową. Najbardziej jednak nie może się doczekać ozdabiania pisanek. Babcia obiecała wnuczce, że nauczy ją trudnej sztuki malowania woskiem. Niedawno pokazała też Basi, jak się robi ozdoby na szydełku. Teraz dziewczynka sama zrobi nową serwetkę do koszyczka.

2. Zapisz temat w zeszycie: "Wielkanoc tuż tuż". z datą 06.04.2020 r
3. Czy uważnie przeczytałeś powyższy tekst? Jeśli tak, nadaj mu tytuł. Jeśli nie, przeczytaj tekst raz jeszcze.
4. Zapisz tytuł w zeszycie. Pamiętaj o cudzysłowie!
5. Przepisz tekst najstaranniej jak umiesz.
6. Wykonaj w zeszycie ilustrację do treści opowiadania.
7. Wiesz co to jest szydełkowanie? Jeśli nie, poczytaj o tym w internecie.

Edukacja matematyczna:
1. Wykonaj ćwiczenia str. 30 i 31 -
ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIA
______________________________________________________________________________________________
piątek - 03.04.2020 r.
Temat dnia: Tajemnica dziur w serze 
 
Dziś przeczytacie wiersz Ludwika Jerzego Kerna pod tytułem” Skąd się biorą dziury w serze”. Wskażecie podobieństwa i różnice w treści wiersza i opowiadaniu o serze. Wskażecie rymy i policzycie wersy w wierszu. Dopasujecie czasowniki do odpowiedniego czasu. Będziecie mnożyć pełne  dziesiątki. Rozwiążecie zadania tekstowe.
 
Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytaj wiersz w podręczniku polonistycznym na stronie 31.
2.
   Zapisz w zeszycie temat: „Tajemnica dziur w serze” z datą 03.04.2020 r.
3.
Zastanów się teraz czym różni się wiersz od opowiadania o dziurach w serze? Co łączy oba teksty, a co je różni? Który tekst przynosi więcej informacji? Który jest bardziej zabawny? Przy czytaniu którego bardziej potrzebna jest wyobraźnia?
4.
Swoje przemyślenia zapisz w tabelce, którą znajdziesz w ćwiczeniu 1, na stronie 48 ( ćw. polonist.)
5.
Teraz proszę, byś ponownie przeczytał wiersz, tym razem jednak skup się na wyrazach rymujących się :)
6.
Wykonaj ćw. 2, str.48 ( ćw. polonist.)
7.
Przypomnij sobie teraz co to jest wers w wierszu. Pamiętasz? Wersów w wierszu jest tyle, ile zajmuje linijek :)
8.
Wykonaj ćw. 3, str. 48 ( ćw. polonist.)
9.
Pora na gramatykę…pamiętacie czasownik? Tak ...  to jest część mowy, która odpowiada na pytanie co robi?. A co wiemy o czasowniku? Przypomnij sobie lub zajrzyj do Lapbooka „Części mowy”.  Pamiętasz jakie mamy czasy czasownika? Z pewnością :)
10.
Wykonaj ćw. 1 str. 49 ( ćw. polonistyczne)


Dla chętnych:

ćw. 2. Str. 49 ( ćw. polonist.)
 
 Edukacja matematyczna:
1. Zapisz w zeszycie temat: „Mnożymy pełne dziesiątki”  z datą 03.04.2020 r.
2.
Wykonaj zad. 1 str. 31 ( podr. matemat.)- ZADANIE NA OCENĘ-PRZEŚLIJ ZDJĘCIE – DO PONIEDZIAŁKU 06.03
3.Wykonaj ćw. 1 str. 29 ( ćw. matemat.)
4.
Wykonaj ćw. 3 str. 29 ( ćw. matemat.)
  Dla chętnych:
Ćw. 2 i 4 str. 29 ( ćw. matemat.)


Dla chętnych:
kółko polonistyczne: napisz recenzję przeczytanej ostatnio książki.
ŻYCZĘ WAM MIŁEGO I SPOKOJNEGO WEEKENDU!!
ODPOCZNIJCIE KOCHANI 
 

 

________________________________________________________________________________________
czwartek - 02.04.2020 r.
Temat dnia: Pożyteczne i szkodliwe bakterie
Dzisiaj dowiecie się, co to są bakterie. Poznacie bakterie pożyteczne i szkodliwe. Sporządzicie notatkę na temat bakterii, wykorzystując podane pytania. Ułożycie pytania do podanych wyrazów. Rozwiążecie zadania tekstowe dotyczące obliczeń pieniężnych.
 

Edukacja polonistyczna:

1.      1. Zapisz w zeszycie temat: „Pożyteczne i szkodliwe bakterie” z datą 02.04.2020 r
2.  Narysuj krzyżówkę i zapisz polecenia:
 

   Polecenia do krzyżówki:

1.      Np. karnawałowy.
2.      Polny, czerwony kwiat.
3.      Narząd wzroku
4.      Najmniejsza liczba trzycyfrowa
5.      Król zwierząt
6.      Np. warcaby
7.      Rudy chytrus ( zwierzę leśne)
8.      Może być żółty, pleśniowy lub twarogowy.
 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 
 
 

 Udało Ci odgadnąć wszystkie odpowiedzi? Wiesz już jakie jest hasło? Brawo! :)
Z czym kojarzą Ci się bakterie? Z czymś pożytecznym, czy raczej szkodliwym? …zapewne z czym szkodliwym. Mama  mówi…”Umyj ręce bo masz baterie J Prawda:)
Oczywiście, że prawda, ale bakterie są nie tylko szkodliwe, są też takie, które są bardzo pożyteczne dla naszego zdrowia. Jak to? – zapytasz! Obejrzyj pewne doświadczenie  :)
http://static.scholaris.pl/resource_imp/112/112523/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_5_-_Pozyteczne_bakterie.mp4 
 3. Czas na ćwiczenia. Wykonaj ćw. 1 str. 46 – ćw. polonist.

 

       Edukacja matematyczna:

1.      Rozwiąż zadania w ćwiczeniach ( ćw. 1,2,3 s. 28 – ćw. matem) – poćwiczysz obliczenia pieniężne:)
 

                                            Dziś nie przesyłacie zdjęć


 

____________________________________________________________________________________________
środa - 01.04.2020r.

Dziś Prima Aprilis

Temat dnia: Detektywi na tropie
Dzisiaj poznacie etapy powstawania sera z dziurami.  Ułożycie instrukcję wykonywania sera z dziurami. Poznacie wyrazy opisujące sery. Utworzycie rodzinę wyrazu ser. Dowiecie się, jakie zjawiska zagrażają naszej planecie. Poznacie formy i sposoby ochrony przyrody. Rozwiążecie zadania tekstowe dotyczące obliczeń pieniężnych.
 
 

Edukacja polonistyczna:

 

 

 

      Zastanów się najpierw, czym twoim zdaniem, zajmuje się detektyw? Jakie czynności wykonuje detektyw? ( myślisz, że śledzi, pyta, fotografuje, szuka, tropi, myśli, analizuje, gromadzi, ocenia, porównuje? – jeśli tak – masz rację :)) 

  1. Otwórz teraz swój zeszyt i zanotuj temat:” Skąd się biorą dziury w serze?” z datą 01.04.2020r.
 2. Otwórz podręcznik polonist. na stronie 28 i przeczytaj uważnie czytankę „Skąd się biorą dziury w serze?”
 3.
Wykonaj ćw. 1 str.44 ( ćw. polonist.) na podstawie informacji zawartych w przeczytanym tekście ( bez kropki!) oraz 2, 3 i 4 na str. 45

 

 

 Edukacja matematyczna:

 
 

1.      1. Rozwiąż zadania tekstowe ćw. 1,2,3,4,5,6 str. 27  ( ćw. matemat.)

Edukacja przyrodnicza:
1.      1. Przeczytaj tekst o zjawiskach zagrażających naszej planecie ( podr. matemat. s. 28-29)
2. Zapisz w zeszycie temat: „Zjawiska zagrażające naszej planecie „ z data 01.04.2020 r
 3. Zapisz w zeszycie dlaczego człowiek ma obowiązek chronić rośliny i zwierzęta. ( minimum 5 zdań) – ZADANIE NA OCENĘ – PRZEŚLIJ ZDJĘCIE
 
_____________________________________________________________
wtorek - 31.03.2020r.
 
 

Temat dnia: W teatrze codzienności

 

 
 

Dziś będziecie układać i pisać zdania rozkazujące. Zapiszecie wyrazy z „ó” niewymiennym w porządku alfabetycznym. Ułożycie i napiszecie dialog , wykorzystując zapisane wyrazy z „ó” niewymiennym. Poćwiczycie technikę głośnego czytania. Poćwiczycie tabliczkę mnożenia. Wykonacie pracę plastyczną. Posłuchacie piosenki o wiośnie.

 
 
 

Edukacja polonistyczna:

 

  1. Zapisz w zeszycie temat: „Zdania rozkazujące” z datą 31.03.20
  2. Pod tematem zanotuj: Na końcu zdania rozkazującego stawiamy wykrzyknik (!). Zapisz pięć dowolnych zdań w trybie rozkazującym.
  3. Wykonaj ćw. 1 ( w całości) str. 43 ( ćw. polonist) - ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE
  4. Przeczytaj głośno poznany  tekst informacyjny str. 27 ( podr. polonisty.) – udoskonalisz  technikę głośnego czytania. Może jest w domu ktoś, kto chętnie posłucha jak czytasz? Brat, siostra, rodzic?
Dla chętnych:

Wykonaj w zeszycie 2 mapy myśli. Z czym kojarzą Ci się hasła: „ w domu”, „w szkole” -  MOŻESZ PRZESŁAĆ ZDJĘCIE, JEŚLI CHCESZ

 
 

Edukacja matematyczna:

1.      Wykonaj test na czas – mnożenie przez 6. www.tabliczkamnożenia.pl/

 
 
 

Edukacja plastyczna:

Wykonaj piękne wiosenne tulipany, niech ozdobią Twój okienny parapet.
Instrukcję znajdziesz tutaj:
crayonka.blogspot.com/2012/04/tulipany-z-rolek-po-papierze.html 

 

 
 

Edukacja muzyczna:

Posłuchaj tej: www.youtube.com/watch piosenki o wiośnie  

Dla chętnych: Przepisz tekst piosenki i naucz sie jej na pamięć


 

 

_____________________________________________________________________________________