Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Edukacja wczesnoszkolna 3b

1.       26.06.2020 r. piątek
 
   Życzę Wam kochani przyjemnych i bezpiecznych wakacji.
  Bardzo żałuję, że nie spotkamy się na koniec w szkole.


   25.06.2020 r. czwartek
 
   Zróbcie sobie na koniec z Ćwiczeń matematycznych i polonistycznych te zadania i ćwiczenia,
     które chcecie i uważacie za ciekawe.


   24.06.2020 r. środa


   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Otwórzcie Ćwiczenia na str. 52 i 53 i wykonajcie ćwiczenia ortograficzne.

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
  Otwórzcie podręcznikna str.72-73 i wykonajcie zadania z tych stron.

  EDUKACJA PLASTYCZNA
  Wakacyjne play-technika dowolna.

   23.06.2020 r. wtorek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Wykonajcie ćwiczenie 1 na str.50.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   Wykonajcie zad.1 i 2 na str. 81

   EDUKACJA PRZYRODNICZA
       Bezpieczeństwo na górskim szlaku oraz pierwsza pomoc – zapoznanie się z tematem w podręczniku (s. 66-68):

  22.06.2020r poniedziałek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
  
Wykonajcie ćwiczenia ortograficzne ze str. 49

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   Wykonajcie zad.1 str. 81


19.06.2020 r. piątek
   EDUKACJA POLONISTYCZNA


  *
Otwórzcie Ćwiczenia na stronach 46 i 47 i wykonajcie ćwiczenia 1,2,3.

   EDUKACJA PRZYRODNICZA
 
    *Otwórzcie zeszyty i zapiszcie temat: Bezpieczeństwo podczas wypoczynku.
    *W podręczniku do matematyki na str.66 (powyżej) widzicie sytuację na lotnisku
     i niefrasobliwe zachowanie dziewczynki. Żeby was taka sytuacja nie spotkała nie
     oddalajcie się od rodziców, a jeśli się zdarzy, że się zgubicie, poproście o pomoc
     pracownika lotniska. Najlepiej by było byście zapamiętali telefon rodzica.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   * Otwórzcie zeszyty do matematyki i zapiszcie temat: Rozwiązywanie zadań teksto-
     wych.
   * Otwórzcie Ćwiczenia do matematyki i zróbcie zad. 1,2,3 na str.77.

    15.06.2020 r. poniedziałek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Dzisiaj utrwalicie wiadomości o rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach.
   * Wykonajcie ćwiczenia ze stron 43-44.

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
  Dzisiaj nauczycie się zapisywać liczby dwu- i trzycyfrowe znakami rzymskimi.
  Będziecie stosować znaki rzymskie, zapisując działania na dodawanie i odejmowa-
  nie.
  * Najpierw otwórzcie podręcznik do matematyki na str.65 i przeczytajcie zadania.
    Dowiecie się z nich jak zapisać liczby rzymskie dwucyfrowe.
  * Następnie wykonajcie zadania 1,2,3,4 nastr.76 w Ćwiczeniach.

 Ze względu na egzaminy ósmoklasistów wtorek, środa i czwartek macie wolne.


   10.06.2020 r. środa

  EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Dzisiaj będziecie doskonalić umiejętność tworzenia opisów postaci. Przeczytacie różne opisy babć i dziadków. Zwrócicie uwagę na powtarzające sie wyrazy we wskazanym opisie, poprawicie go i poprawnie przepiszecie do zeszytu. Opiszecie swoja babcię lub dziadka.

  * Zapiszcie temat w zeszycie: Redagujemy opis postaci z datą 10.06.2020
  * Wykonajcie ćw. 1 str. 40
  * Wykonajcie ćwiczenia 2 i 3 ze str. 41

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
  * Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na str.75 i wykonajcie zadania 1 i 2 .

  EDUKACJA PLASTYCZNA
  Wykonajcie plakat reklamujący wybrane państwo europejskie.

  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
  *Wykonajcie wybrane zadania na stronie  studio.code.org/s/course2

    09.06.2020 r. wtorek

  EDUKACJA POLONISTYCZNA
     Dziś dowiecie się czym są metafory. Przeczytacie opowiadanie "Babcia, czyli o tym, jak to jest mówić metaforami." Wyjaśnicie, na czym polegało nieporozumienie między babcią i wnuczką.
 
 * Otwórzcie zeszyty i zapiszcie temat ,,Metafora" z datą 10.06.
 * Przeczytajcie czytankę na str. 60-61. Odpowiedzcie na pytania pod czytanką.
 * Napiszcie pod tematem przykłady metafor.
 * Wykonajcie ćw. na str. 38-39.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA
 Dzisiaj nauczycie się mnożyć liczby dwucyfrowe sposobem pisemnym.
 * Prześledźcie jak się mnoży sposobem pisemnym w podręczniku do matematyki
   na str.64.
 * Wykonajcie w ćwiczeniach zad.1,2,3,4 na str.74.

 EDUKACJA PRZYRODNICZA   
 Zapoznaj się z treściami ze str. 62-63. Przygotuj kilka pytań do quizu o Europie.    Zapisz je w zeszycie.
  Wszystkie zadania zrobimy na teams o 10.00. Zapraszam.

   08.05.2020 r. poniedziałek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
     Dzisiaj przeczytacie niezwykłe opowiadanie o myszce i olbrzymie. Wypowiecie na temat występujacych w nim elementów fantastystycznych i realistycznych. Napiszecie własne opowiadanie fantastyczne. Będziecie układać zdania z podanymi rzeczownikami i przymiotnikami.

   * Przeczytajcie opowiadanie ze str. 36
   * Wykonajcie polecenie do ćwiczenia 1.
   * Napiszcie własne opowiadanie fantastyczne. Wykorzystajcie wyrazy przewodnie.
     Pisząc opowiadanie pamiętajcie:
   - najpierw pomyślcie, potem zapiszcie
   - o wielkiej literze na początku zdania
   - wstęp, rozwinięcie i zakończenia rozpoczynajcie od akapitu
   - piszcie krótkie zdania by tworzyły logiczną i spójną całość
   - zwracajcie uwagę na wyrazy z trudnościami, sprawdzajcie ich pisownię w słowni-
     ku ortograficznym

   * Wykonajcie ćwiczenia gramatyczne -  ćw. 1 i 2 na str. 37

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
    * Wykonajcie zadania 1 i 2na str.71

   05.06.2020 r. piątek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   *Zapiszcie w zeszycie temat: Dziwne i piękne?  z datą 05.06.2020 r.
   *Pod temat napiszcie drukowanymi literami: CO JEST DLA MNIE DZIWNE?          Narysujcie dookoła 4 strzałki. Wpiszcie swoje skorzajenia.
   *Otwórzcie podręcznik polonistyczny na str. 58. Przeczytacie wiersz "Dziwadło"
   *Wykonajcie ćwiczenia ze strony 34.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
     Potrzebna Wam będzie linijka. Przypomnijcie sobie co to są linie prostopadłe, a co
     równoległe.
    *Wykonajcie w Ćwiczeniach na str. 70 zad.1i 2.

  EDUKACJA PLASTYCZNA
  Wykonajcie pracę plastyczną techniką kolaż . Stwórzcie Dziwadło.
 
    04.06.2020r. czwartek

    EDUKACJA POLONISTYCZNA 2godz.
 
  *Napiszcie w zeszycie temat lekcji: Jaki jestem? Poszukiwanie piękna w sobie.
   * Opiszcie swój wygląd - ćw. 1 str 32
   * Napiszcie teraz jacy jesteście. Opiszcie cechy swojego charakteru i podajcie          przykłady zachowań z nimi związane. - ćw. 2 str. 32
   *Na podstawie informacji z ćw 1 i 2 napiszcie opis siebie w zeszycie - ćw. 3 str. 32
  *Wykonajcie ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h i ch  str.33

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
  * Wykonajcie ustnie zad. 1-4 z podręcznika ze str. 60 ( w zad.2 jest błąd)
  * W Ćwiczeniach matematycznych wykonajcie zad.1 i kwadrat na str 69.

  Przyślijcie mi na ocenę zad.3 ze str.32 z zeszytu do polskiego.


   03.06.2020 r. środa
  EDUKACJA POLONISTYCZNA 2godz
   Dzisiaj przeczytacie utwór Henryka Sienkiewicza pt. "Bajka". Wyodrębnicie zdarzenia, czas i miejsce akcji. odpowiecie na pytania dotyczące tekstu. Będziecie rozmawiać o pięknie i dobroci, poszukacie wspólnych cech między nimi..
Napiszecie zdania, jak wyobrażacie sobie księżniczkę z bajki za 10 lat. Wykonacie za-dania powtórkowe .

   *Wykonajcie zadania powtórkowe - ćw. polonist. str. 28 i 29
   *Przeczytajcie opowiadanie "Bajka" - Podręcznik str. 56-57
   *Uzupełnijcie informacje na temat bajki - ćw. 1 str.30
   *Napiszcie, jaki prezent dała księżniczce każda wróżka - ćw. 2 str. 30
   *Zapiszcie przykłady tego, co jest piękne i co jest brzydkie  - ćw. 3, str. 30
   *Wyobraźcie sobie, że mała księżniczka ma juz 10 lat. Napiszcie jaka jest, czym się              zajmuje, co lubi robić, czy ma przyjaciół? - ćw. 5

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   *Wykonajcie zadania powtórkowe - ćwiczenia - str. 66-67
 
   ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

    * Wykonajcie wybrane zadania na stronie  studio.code.org/s/course2
    Do zobaczenia jutro na Teams o 10.00.

    02.06.2020 r. wtorek
   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Dzisiaj na zajęciach powtórzycie wiadomości o rodzinach wyrazów, zasadach
   pisownii poznanych częściach mowy.
   *Otwórzcie Ćwiczenia polonistyczne i wykonajcie ćw.1, 2, 3 na str. 26 i ćw. 1,2 na
    str.27.
 
   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   * Otwórzcie Liczę na str.66 i wykonajcie zad.3 oraz zad.4 na str.67.

  EDUKACJA PRZYRODNICZA
  * Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na str.68 i rozwiążcie krzyżówkę o Polsce.
    Pomogą wam wtym informacje zawarte w Podręczniku mat.-przyr. na str.58-59.


    01.066.2020 r. poniedziałek 

                                                Moi Drodzy Uczniowie!

    Z okazji Waszego święta życzę Wam wielu miłych chwil
 spędzonych w sposób jaki byście chcieli. Nie zaglądajcie dziś
 do książek szkolnych i zeszytów,tylko świętujcie. Szkoda, że
 nie spotkamy się dzisiaj, nie pójdziemy razem na wagary    
 
takie jak w naszym ubiegłorocznym przedstawieniu.

   Przesyłam Wam piosenkę Majki Jeżowskiej ,,Kolorowe dzieci".
                   www.youtube.com/watch
 
     Do zobaczenia we wtorek o 10.00 na Teams.


   29.05.2020 r. piątek
  EDUKACJA POLONISTYCZNA
       Dziś przeczytacie wiersz polskiej poetki Joanny Kulmowej pt. "Po niczemu". Nauczycie się go pięknie czytać. Będziecie analizować treść wiersza zgodnie z pytaniami. Samodzielnie zapiszecie zdania na temat wrażeń, jakie wywarł na was wiersz. Spróbujcie odczytać przesłanie, jakie poetka zawarła w wierszu.

 
* Zapiszcie w zeszycie temat: Co jest w życiu bezcenne? z datą 29.05.2020
  * Spróbujcie ustnie odpowiedzieć na pytania:
   - Po co nam powietrze?
   - Po co pada deszcz?
   - Po co są ptaki?
   - Po co są kolory?
   - Po co nam zmysły?
   - Po co mamy rozum?

   * Przeczytajcie wiersz ,,Po czemu? z Ćwiczeń str.24, a następnie podkreślcie
     wyrazy, które określają co jest bezcenne dla ludzi i co powinniśmy chronić?
   * Kolejno wykonajcie ćw. 3 i 4 na str.25
 

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   * Zapiszcie w zeszycie do matematyki temat: Obliczanie odległości-kilometr.
      Pod tematem napiszcie na kolorowo zapiszcie
        1 kilomer = 1000m
         pół kilometra to 500m
         ćwierć kilometra to 250m
    * Otwórzcie Ćwiczenia i wykonajcie 1, 2 i 3 zadanie na str.65
       Dla chętnych zadanie  z kwadratem   w podręczniku na str.57.    
       Obejrzyjcie sobie również ciekawy film edukacyjny nawiązujący do tematu.                    www.youtube.com/watch
 
      EDUKACJA MUZYCZNA
       *Nauczcie się śpiewać piosenki ,,Nasza piosenka".
        Słowa do niej znajdziecie w Kartach muzycznych na str.38.
        A tutaj macie link do niej nr 15 www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3

    28.05.2020 r. czwartek
  EDUKACJA POLONISTYCZNA
   *Dziś sprawdzicie swoją wiedzę na temat sztuki poprzez samodzielne rozwiązanie 
     krzyżówki. 

   *Rozwiążcie krzyżówkę i odgadnijcie hasło - strona 23 ( ćw.).
   *Przeczytajcie głośno jedną wybraną czytankę z podręcznika.

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
   *Zapiszcie w zeszycie do matematyki temat: Tona-obliczenia wagowe.
   * Obejrzyjcie dwa filmiki edukacyjne
     www.youtube.com/watch
     www.youtube.com/watch

  * Otwórzcie podręcznik na str.57 i wykonajcie zad. 1 i 2 w zeszycie.
  * Następnie otwórzcie Ćwiczenia na str. 64 i wykonajcie zadanie 1 i 2.

  EDUKACJA PLASTYCZNA
 * Wykonajcie dzieło sztuki na kartce lub na komputerze wzorując się na pracach
   Ryszarda Winiarskiego, o którym mówiliśmy na lekcji we wtorek, a którego
   przykład pracy macie na str. 53. Poszukajcie w Internecie inne jego prace, ale
   nie kopiujcie ich, tylko stwórzcie własne. Kto chce może mi przysłać pracę.

   Spotykamy się dzisiaj na Teams o 10.00. Wszystkie zadania zrobimy na lekcji.

  27.05.2020 r. środa

  EDUKACJA POLONISTYCZNA
 * Otwórzcie podręczniki do polskiego na str.50-51 i oglądnijcie obrazy przedstawia-
    jące martwą naturę, pejzaż i abstrakcję. Wypowiedzcie się która z tych form
    podoba się Wam bardziej i dlaczego.
 * Następnie otwórzcie Ćwiczenia na str.21 i wykonajcie ćw.1. oraz ćw. 1 i 2 ze str.22.

  *Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne  na str.63 i wykonajcie zad.1.
 
  EDUKCJA TECHNICZNA
  * Odszukaj w swojej miejscowości ciekawe budynki lub miejsca-sfotografuj lub
     narysuj.
Wyślij mi zdjęcie.
 Jutro spotkanie na teams o 10.00.


   
   26.05.2020 r. wtorek

  EDUKACJA POLONISTYCZNA
   * Otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie temat : Czym jest dla mnie sztuka?
   * W Ćwiczeniach na str.20 wykonajcie zad. 1 i 2.

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
   * Zapiszcie w zeszytach temat : Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych w
     zakresie 1000.
   * Otwórzcie podręcznik na stronie 56 i przeanalizujcie który sposób liczenia uwa-
      żacie za najłatwiejszy.
   * Następnie otwórzcie Ćwiczenia na str. 62 i wykonajcie zad.1 i 2.
     Prześlijcie mi zdjęcia tych zadań do środy.

  
EDUKACJA PRZYRODNICZA

 
  *Otwórzcie zeszyty do przyrody i zapiszcie temat: Gospodarstwo wiejskie.
   * W podręczniku przyr.-mat.  na str. 54-55 obejrzyjcie ilustracje i zapoznajcie się
     z nazwami zwierząt gospodarskich i ich młodymi.
   * Następnie w Ćwiczeniach wykonajcie zad. 1 na str. 60-61.

    Zadania z polskiego i matematyki zrobimy sobie na platformie Teams o godz.10.00.
    Przygotujcie zeszyty i książki. Już 11 osób się zalogowało.


   25.05.2020 r. poniedziałek


   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Dzisiaj na zajęciach opiszecie dzieło sztuki w taki sposób, żeby osoba, która nie
   może go zobaczyć, mogła je sobie wyobrazić. Będziecie zapisywać wyrazy o prze-
   ciwnym i podobnym znaczeniu.

   * Otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie temat: Rozwijanie wyobraźni.

   * Rozwiążcie rebus, a dowiecie się kogo przedstawia rzeźba, którą opiszecie.
    
Balon 14'', Metallic Cherry Red, 1szt - PartySzop.pl - Dekoracje ...
             Szary kot brytyjski - rodzaje, opieka, opinie, cena, porady       i          Wymyślono lody, które są lekarstwem na kaca! - Glamour.pl                      Lniany worek do ziemniaków – aleWorek.pl
 A=O    O=E   N           OT                                    DY=L                                  WOR         


  * Rozwiązanie rebusu napiszcie w zeszycie pod tematem.

 * Otwórzcie Ćwiczenia na str. 17 i opiszcie zdjęcie rzeźby tak jakbyście ją opisali
   osobie niewidomej.

 * A teraz wykonajcie ćwiczenia 2 i 3 na str.18 oraz 2 na str.19.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA
 
  * Otwórzcie Liczę na str.60 i wykonajcie zadanie1,2,3.

Jeszcze informacja o spotkaniu na Teams we wtorek. Spotykamy się o 10-tej.
Wiem, że niektóre osoby już się zalogowały i napisały na czacie. Proszę właśnie tak zrobić, żebym wiedziała ile osób będzie brało udział. Wiem, że najlepiej jest logować się na przeglądarce Chrome.

   
    22.05.2020 r. piątek  

  
EDUKACJA POLONISTYCZNA
        Dzisiaj na zajęciach ułożycie historyjkę obrazkową o powstaniu rzeźby. Zapiszecie zdania
      do ilustracji w taki sposób, jakbyście to wy byli twórcami tej rzeźby.

    * Zapiszcie w zeszycie temat: Pomysłowy artysta z data 22.05.2020
    * Wyobraźcie sobie, że jesteście pomysłowym artystą. Otwórzcie Ćwiczenia na str. 16
       i wykonajcie zad. 1.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
    * Zapiszcie w zeszycie temat: Układamy pytania do zadań z datą 22.05.2020
    * Wykonajcie w zeszycie zadanie 2 str. 53 ( podręcznik)
    * Wykonacie zad. 1-4 str. 59


   EDUKACJA MUZYCZNA

  Temat: Muzyczna przygoda w zoo.

   * Wysłuchanie odgłosów zwierząt w utworze „Zwierzęcy kontrapunkt” i wypisanie nazw tych zwierząt w kartach muzycznych nr 29, s. 29, zad. 2 (podpowiedź: jest 5 zwierząt): www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3(płyta muzyczna cz. 2 dla klasy 3, utwór 44)
    * Obejrzenie i wysłuchanie dźwięków instrumentów:
        www.youtube.com/watch
 
                        
           Znalezienie wśród nich instrumentu, o którym mówi zagadka:
           Co to za instrument duże pudło ma?
           Gdy uderzysz w strunę, niskie dźwięki gra.     
 
   * Rozwiązanie rebusu jako sprawdzenie poprawności odpowiedzi na powyższą zagadkę-               karty muzyczne nr 29, zad.1
   * Łączenie wyrazów ze zwierzętami – karty muz. nr 29, zad. 3.

  Mam jeszcze prośbę.  Spróbujcie się zalogować na Office 365 na Teams. Spróbujemy we wtorek spotkać się na tej platformie. Dla chętnych oczywiście. Pan dyrektor wysłał    Wam loginy i hasła, które później musicie zmienić.
   Nie wiem dlaczego nie wszyscy otrzymali pełne loginy. Tylko pierwsza litera imienia @ i naz-
   wisko. Login to jak np. u mnie wzalezinska@psp3jl.onmicrosoft.com U was podobnie bez śćź.


   21.05.2020 r. czwartek

 

  EDUKACJA POLONISTYCZNA
    Pisaliście już zaproszenie, zawiadomienie, życzenia, Dzisiaj napiszecie ogloszenie.

   * Otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie temat: Piszemy ogłoszenie.

   * Najpierw przeczytajcie definicję .     
  Ogłoszenie to krótka i treściwa forma pisemna, która służy podaniu do publicznej wiadomości  jakiegoś faktu czy informacji. Ogłoszenia zawiadamiają np. o mającej się odbyć wystawie malarstwa, o zgubieniu przez autora telefonu, o zaginięciu psa, o znalezieniu przez autora kluczyków samochodowych itp. Ogłoszenie nie posiada konkretnego adresata – skierowane jest do każdej osoby, która ma możliwość zapoznania się z nim. 
   * Macie przykład ogłoszenia o znanym Wam psie Lampo.

                                         OGŁOSZENIE
 W dniach 6 - 10 X, w okolicach Marittimy ( Włochy) zaginął pies, mieszaniec trochę szpic , trochę owczarek. Reaguje na imię Lampo. Pies jest duży, kudłaty, czarno - biały. Bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi. Cechy charakterystyczne - biała pręga na grzbiecie i klapnięte jedno ucho. Pies bardzo lubi podróżować pociągami.  Jeśli ktoś widział psa, lub się nim zaopiekował proszony jest o kontakt. Lampo jest przyjacielem rodziny. Za odnalezienie przewidywana jest nagroda

Aleks Kowalski, tel 77889922 
lub email: lampo@onet.pl

  
*Mając na uwadze wszystkie te informacje, na podstawie danych z ćwiczenia 1
     ze str. 14  w Ćwiczeniach polonistycznych wykonajcie to ćwiczenie i napiszcie 
     ogloszenie.

  
  * Wykonajcie również zad.2 na str.15.

    EDUKACJA MATEMATYCZNA
   * Zapiszcie w zeszycie temat : Rozwiązywanie zadań tekstowych.
   
   * Otwórzcie Podręcznik matem.-przyr. na str. 53 i wykonajcie w zeszycie zadanie 2 i 3.
   * Otwórzcie teraz Ćwiczenia i poćwicznie mnożenie i dzielenie wykonując zad 1 nastr.58.

    EDUKACJA PLASTYCZNA

   Zaprojektuj plakat na którym zamieścisz ogłoszenie, które zapisałeś w  Ćwiczeniach do
   polskiego.
Prześlij mi jego zdjęcie. Otrzymasz dwie oceny: z polskiego - za prawidłowo
   napisane ogłoszenie i z plastyki- za szatę graficzną.   20.05.2020 r. środa

  
  EDUKACJA POLONISTYCZNA
   

  
* Otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie temat: Sztuka współczesna.   
  

     W czym i jak przejawia się sztuka współczesna?                            W naszych czasach sztuka współczesna przedostała się do wielu dziedzin życia, a ma to związek z rozrastająca się wciąż popkulturą. Współczesne dzieła to niekoniecznie malarstwo i rzeźba, ale także kolaże, wizualizacje świetlne, instalacje, grafika komputerowa, animacja, komiks. Tym, co wyróżnia sztukę współczesną jest odwaga artystów do wyrażania swoich poglądów, do łączenia pozornie nie pasujących do siebie form jak malarstwo, kolaż, rysunek.
Mamy z nią do czynienia od zakończenia IIwojny światowej.

  Dzieła sztuki można obejrzeć na wystawach, w galeriach sztuki (nie handlowych).
  Jednym z takich miejsc w Warszawie jest Zachęta.
  * Otwórzcie podręczniki do polskiego na str. 48 i oglądnijcie, a także przeczytaj-
    cie natemat budynku Zachęty. Zwróćcie też uwagę ( str. 49)  na przykład sztuki
   współczesnej - schody w zachęcie. Podobają się Wam?
  * Pod tematem w zeszycie napiszcie z wielkiej litery
   Abstrakcja - czyli dzieło sztuki stanowiące kompozycję linii, barwnych plam, brył
   i płaszczyzn.
  
Narysujcie teraz w zeszycie swoje abstrakcyjne dzieło, jako przykład sztuki 
   współczesnej.

    EDUKACJA MATEMATYCZNA

   Dzisiaj będziecie liczyć w zakresie 1000, pisać i czytać liczby w zakresie 10 000. 
   i zapisywać liczby na osi liczbowej.
   * Otwórzcie Ćwiczenia na 57stronie i wykonajcie zad. 1,2,3, czyli całą stronę.

   ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 
Poszukajcie w internecie informacji o innych miejscach w Polsce, w których są        
  wystawiane dzieła sztuki, podobnie jak w warszawskiej Zachęcie.

  
EDUKACJA TECHNICZNA
   Kto jeszcze nie robił Stwora z materiałów ekologicznych, ma teraz możliwość otrzymać ocenę i wykonać rzeźbę z takich materiałów . Zadanie dla chętnych.


   19.05.2020 r. wtorek
 
    EDUKACJA POLONISTYCZNA
            
     Dzisiaj przeczytacie tekst  opowiadania o róży. Na jego podstawie narysujecie             różę. Napiszecie odpowiedzi na pytania w jej imieniu.

1.     * Zapiszcie w zeszycie temat: Krzew róży z datą 18.05.2020
   * Przeczytacie za chwilę tekst o róży. Wyobraźcie sobie, że to wy jesteście tym krzakiem róży.       Wyobraźcie sobie, jak wyglądacie, w jakim miejscu rośniecie, co znajduje się dookoła was.  
  
  * Przeczytajcie uważnie tekst:


    Jakim  krzakiem róży jesteś? Czy jesteś bardzo mały? Czy jesteś duży? Czy jesteś pełnym krzakiem, czy wyschniętym? Czy masz kwiaty?  Jeśli tak, to jakie one są? Jaki mają kolor? Czy masz ich wiele, czy tylko kilka? Czy jesteś w pełni rozwiniętym krzakiem czy masz pąki? Czy masz liście? Jak one wyglądają? Jakie są twoje pnie i gałęzie? Jakie są twoje korzenie? A może ich nie masz? Jeśli je masz , to czy są dlugie i proste? Czy są poskręcane? Czy sięgają gęboko? Czy masz kolce? Gdzie rośniesz: na podwórzu, w parku, w lesie, na pustyni, na księżycu? Możesz być gdziekolwiek. Czy rośniesz w doniczce, na rabatce, czy w cemencie? Czy są tam drzewa, zwierzęta, ptaki, ludzie? Jak udaje ci się przetrwać? Kto się tobą zajmuje? Czy pogoda ci sprzyja? Czy jest jakiś płot, który cię osłania? A może dookoła są skały?

       *  Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie siebie jako różę....
  *  Otwórzcie oczy i wykonajcie rysunek wyobrażonego kwiatu w zeszycie,      
     pod tematem.
 *  Czy rysowanie kwiatu było trudne? Czy sprawiało wam przyjemność?

 *  Teraz wejdziecie w rolę róży, którą narysowaliście  i odpwiecie w jej imieniu na pytania.              Wykonajcie ćw.1 na str. 12.
      Prześlijcie mi proszę zdjęcie tego ćwiczenia.


 
     EDUKACJA MATEMATYCZNA

      * Wpiszcie w zeszycie temat lekcji: Matematyka w życiu codziennym.

     * Otwórzcie podręczniki na str.52. 
2.        *  Porównajcie ceny aparatów –  zad. 1 ( słownie).
3.         *   Liczby wielocyfrowe – zad. 2  (druga kropka – słownie).
4.         *  Odległość - zad. 3  – wpisanie obliczeń do zeszytu.
5.      
        EDUKACJA PRZYRODNICZA    

   * Otwórzcie zeszyty do przyrody i zapiszcie temat : Zwierzęta w lesie.
   * Następnie otwórzcie Podręcznik mat.- przyr. i wykonajcie w zeszycie zad.2
     Wysłuchajcie ,,Wywiadu z leśniczką", z którego dowiecie się więcej o niektórych
     leśnych zwierzętach (słuchowisko nr 23)
      www.mac.pl/piosenki/piosenki- otoja#ojkl3

   * Następnie otwórzcie Ćwiczenia i przyglądnijcie się mrowisku.
      Obejrzyjcie 15 ciekawostek o mrówkach
     www.youtube.com/watch Ich świat jest fascynujący.


   18.05.2020 r. poniedziałek

    EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Dzisiaj sprawdzicie swoje umiejętności, skracania i rozwijania zdań. Utrwalicie
   pisownię wyrazów z przeczeniem ,,nie".

   * Zapiszcie w zeszycie temat: To już potrafię z datą 15.05.2020 r.
   * Poćwiczcie teraz rozwijanie i skracanie zdań zgodnie z poleceniem-wykonajcie
     teraz w Ćwiczeniach polonistycznych na str.10 zad. 1 i 2.
   * Czas na przypomnienie, kiedy piszemy  przeczenie "nie".
                                         Zapamiętaj!
    - nie z czasownikami piszemy oddzielnie, np. nie oglądamy, nie rysujesz
    - nie z przymiotnikami piszemy łącznie, np. nieładny, niemiła, nieuprzejme

   *Teraz poćwiczcie pisownię przeczenia "nie" z przymiotnikami i czasownikami
     rozwiązując ćw. 1 i 2 na str. 11 ( Ćw. polonist.)

    EDUKACJA  MATEMATYCZNA
    Poćwiczycie dzisiaj zapisywanie działań na drzewkach liczbowych.

   * Otwórzcie zeszyty i zapiszcie temat: Drzewka liczbowe.
     Przepiszcie pod tematem działania i narysujcie do nich drzewka:
     (36:6)+26=, 150-(81:9)=, 125+(6x6)=, (6x7)-27=, (8x4) - (3x9)=   15.05.2020 r. piątek

    EDUKACJA POLONISTYCZNA
   
Dzisiaj dowiecie się, kto to był Witold Lutosławski.

  *Zapiszcie w zeszycie temat i dzisiejszą datę: Bliżej sztuki-muzyka Witolda
   Lutosławskiego. 

  *Przeczytajcie na str. 46-47 informacje o muzyku.
   Napiszcie w zeszycie pełnymi zdaniami odpowiedzi na pytania.
   - Kim był Witold Lutosławski?
   - Kto był jego pierwszym nauczycielem gry na fortepianie?
   - W jakim wieku zaczął komponować?
   - Do czyich utworów napisał 40 piosenek?
 
   *Posłuchajcie niektórych utworów W. Lutosławskiego
    www.youtube.com/watch, www.youtube.com/watch
 
   *Otwórzcie Ćwiczenia i wykonajcie zad.1 na  str. 8

    EDUKACJA  MATEMATYCZNA   
    Dzisiaj obliczenia z zadań tekstowych wykonacie za pomocą drzewek matematycz-
    nych. Jeśli macie z tym kłopot oglądnijcie filmik www.youtube.com/watch

   *Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na stronie 55 i wykonajcie zad.1 i kwadracik.

    EDUKACJA PLASTYCZNA
   
    * Dzisiaj pobawicie się w malarzy. Narysujecie martwą naturę. Kompozycję z owo-
      ców i kwiatów.
      Każdy malarz wybiera sobie dowolną technikę, którą chce wykonać swoje dzieło.
      Wy również wybierzcie ulubioną technikę ( farby plakatowe, kredki, ołówek)
      Tworząc prace zwracajcie uwagę na estetykę, proporcje, zachowane kształty.
      Prace prześlijcie mi do przyszłego czwartku.
  
   
Mam jeszcze jedną uwagę. Kieruję ją do wszystkich ale nie dotyczy wszystkich.
    Proszę o terminowe przesyłanie prac, żebym nie musiała do Was pisać i prosić
    o  przesłanie. Nie będę już tego robić, tylko będę wstawiać oceny niedostateczne
    jesli nie doczekam się przesłania zadań. Pracujcie systematycznie.


     14.05.2020 r. czwartek

     EDUKACJA POLONISTYCZNA
     Dzisiaj wypowiecie się na temat martwej natury przedstawionej na obrazach.
     Powiecie czym różni się szkic od obrazu namalowanego na płótnie. Narysujecie
     swój własny obraz i napiszecie co przedstawia.
    
    * Otwórzcie zeszyt do polskiego i zapiszcie temat: Bliżej sztuki-malarstwo.
      Pamiętajcie o dacie 14.05.2020 r.
     
     Teraz przeczytajcie co nazywamy szkicem, a co martwą naturą.

     Szkic- wstępna realizacja koncepcji artystycznej. Szkicem można nazwać swobo-
     dnie wykonany rysunek, często o charakterze notatki, służącej przy głównym
     dziele.
     Martwa natura-gatunek malarski obejmujący ompozycje składające się z przedmio-
     tów nieożywionych. Najczęściej elementamimartwych natur są: owoce, kwiaty,
     naczynia, broń, przybory kuchenne, instrumenty, karty i inne gry. Nieraz moga 
     pojawić się niewielkie żywe zwierzęta takie jak skorupiaki czy owady.

    * Oglądnijcie ciekawy film o martwej naturze www.youtube.com/watch
    * Otwórzcie Ćwiczenia na str.6 i 7. Wykonajcie zad 1 i 2.

     EDUKACJA MATEMATYCZNA
     Dzisiaj rozwiążecie zadania tekstowe dotyczące obwodów.

     * Otwórzcie Ćwiczenia naa str.53 i wykonajcie zadania 1 i 2.
    
  
  EDUKACJA MUZYCZNA
    
  Czy muzykę można namalować? 
  Można to robić dźwiękami, ale można też pędzlem, kijem, palcem, kredką.
  Dzisiaj wysłuchacie piosenki  ,,Kolorowe kredki" i namalujecie jej treść czym 
  chcecie na kartce i prześlecie mi zdjęcia waszych prac.   
   Posłuchajcie piosenki www.youtube.com/watch.


          
   13.05.2020 r. środa
 
      EDUKACJA POLONISTYCZNA       
    Dzisiaj opowiecie o artystach i twórcach sztuki. Obejrzycie różne dzieła sztuki-
    portrety, martwe natury i rzeźby. Wyjaśnicie co to jest sztuka i kto to jest krytyk
    sztuki.

   *Napiszcie w zeszycie temat: Bliżej sztuki-wprowadzenie w świat rzeźby.
      
   *Otwórzcie podręcznik na str.44-45. Obejrzyjcie ilustracje i zdjęcia. Co to jest
    portret? A co to autoportret? Odpowiedzi znajdziecie oglądając filmik
     www.youtube.com/watch
    A teraz posłuchajcie co to jest rzeźba. www.youtube.com/watch

   *Otwórzcie ponownie zeszyt i wykonajcie pod tematem tzw. mapę mentalną
    czyli na środku strony napiszcie drukiem wyraz  SZTUKA, a  wokół narysujcie
    strzałki jak promienie słońca i na ich końcu napiszcie wyrazy związane ze sztuką.
 
   *W Ćwiczeniach polonistycznych na str. 4 i 5 wykonajcie zad.1 i 2.

      EDUKACJA MATEMATYCZNA
    Dzisiaj będziecie obliczać obwody figur . Pamiętacie czym jest obwód?
    Jest to suma wszystkich boków. Obliczaliśmy już obwody kwadratu, trójkąta,
    prostokąta i innych wielokątów. Żeby zrobić to szybciej używaliśmy też mnożenia.

    * Zapiszcie w zeszycie do matematyki temat: Obliczanie obwodów figur.

   * Otwórzcie podręcznik matematyczny na str.48 i wykonajcie w zeszycie zad.1 i 3.

       ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
     Wykonajcie w programie Paint swój autoportret za pomocą figur geometrycznych.
   
      EDUKACJA TECHNICZNA
      Wykonajcie w domu rzeźbę układając w jakąś formę różne przedmioty. Może to
     być rzeżba z waszego ciała, konfiguracja różnych przedmiotów, które macie
     w domu lub inne pomysły mile widziane. Wyślijcie mi zdjęcia. Jest to na ocenę.       EDUKACJA POLONISTYCZNA
    Dzisiaj ułożycie zdania, wykorzystując znajomość alfabetu. Napiszecie rymowanki.
    Opowiecie o życiu zwierząt żyjących na łące.Dowiecie się jak przebiega rozwój
     żaby.
   
* Zapiszcie w zeszycie temat: Zabawy z wyrazami  z datą 12.05.2020

* Na rozgrzewkę wykonajcie ćw. 1 str. 3 ( Ćwiczenia polonistyczne)

*  Pora na rymy. Do podanych wyrazów dopiszcie wyrazy rymujące się …- ćwiczenia 2 str. 3 ( ćw polonist.)

*  I jeszcze ćw. 3 – dokończcie rymowankę na podstawie ilustracji. Przepiszcie całość starannie do zeszytu.

        EDUKACJA MATEMATYCZNA
   Wykonacie obliczenia sposobem pisemnym. Porównacie liczby. Wykażecie  się 

   logicznym myśleniem'
   *   Zapiszcie w zeszycie temat: Oto wyzwania!  z datą 12.05.2020 
    *   Wykonajcie w zeszycie ( podręcznik matematyczny):

   - zad. 2 str. 44

   - zad. 4 str. 44

   - zad. 4 i 5 str. 74

EDUKACJA PRZYRODNICZA   

       *    Zapiszcie w zeszycie temat: Życie na łące z datą 12.05.2020 r.

 

  *   Posłuchajcie słuchowiska:

 https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl3

         KLASA 3 – słuchowisko numer 22 – „Zwierzęta na łące”
     *Na podstawie wysłuchanych informacji zapisz w zeszycie odpowiedzi        na pytania ( TYLKO ODPOWIEDZI) - Zadanie na ocenę – przyślijcie.          

- O jakich zwierzętach łąkowych wysłuchaliście informacji?

- Czego dowiedzieliście się o bocianie?

- Co to jest skrzek?

- Jakie owady, tak jak pszczoła, przeobrażają się z larw w dorosłego owada?

- Jak długo żyje mysz?

4. Otwórz podręcznik matematyczny na str. 46 i 47.

- Przyjrzyj się ilustracji.

-  Opowiedz co ona przedstawia.

- Skorzystaj z nazw roślin i zwierząt umieszczonych na dole stron.

- Nazwij zwierzęta i ich młode.   11.05.2020 r. poniedziałek
 
    EDUKACJA POLONISTYCZNA
    Dzisiaj dzień na sprawdzenie wiadomości i umiejętności.
 
  *Otwórzcie Ćwiczenia do polskiego na stronach 78-79.
    Wykonajcie zadania od 1-7. W zadaniu 3 wybierzcie jedno polecenie( zaproszenie
    lub zawiadomienie) i zapszcie je w zeszycie. Wykonane zadania z Ćwiczeń i zeszytu
    prześlijcie do mnie. Są na ocenę.


    EDUKACJA MATEMATYCZNA
    Z matematyki czeka Was dzisiaj, tak jak z polskiego, sprawdzenie umiejętności.
   *Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na stronach 50-51 i wykonajcie zadania od 1-7.
     Są też na ocenę. Przyślijcie je do mnie. Proszę piszcie długopisem czytelnie.   08.05.2020 r. piątek
 
    EDUKACJA POLONISTYCZNA
    Dzisiaj stworzycie, na podstawie kadrów z flmu, opowieść filmową.  
 
   * Zapiszcie w zeszycie do polskiego temat : Opisywanie filmowej opowieści.

  * Otwórzcie Ćwiczenia polonistyczne na str.74 , wykonajcie zad.1, w którym
    podpiszecie zdjęcia, następnie wybierzecie jedną postać i opiszecie czym się
    zajmuje na planie filmowym. Ma to być w formie zdania, a nie poledynczych słów.
    Następnie wykonacie zad.2.

    EDUKACJA MATEMATYCZNA

   * Otwórzcie Liczę na str.60 i wykonajcie zad.1,2,3 , dla chętnych zad.4 i 5 na
     str.61.
 
    EDUKACJA PLASTYCZNA

   * Narysujcie ilustracje do swojego ulubionego filmu. To zadanie prześlijcie mi
     do środy.  
07.05. 2020 r. czwartek
 
   EDUKACJA POLONISTYCZNA

   *Otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie lekcję, datę i temat: Jak powstaje film?

   *Obejrzyjcie poradnik młodego filmowca
       www.youtube.com/watch

   *Otwórzcie podręcznik polonistyczny i na str.42-43 i zapoznajcie się z treścią  infor-
     macji dotyczącą etapów powstawania filmu.         

   *Następnie otwórzcie Ćwiczenia na str. 74-75 i wykonaj zad.2. Zapoznajcie się też z  
    gatunkami filmowymi z zadania 1.

   *Na podstawie filmiku i informacji z podręcznika napiszcie ww zeszycie w punktach
    etapy powstawania filmu. PRZYŚLIJCIE MI TO ZADANIE DO PONIEDZIAŁKU.
 
   EDUKACJA MATEMATYCZNA

   *Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na str.49  i wykonajcie zadania 1,2,3,4.

   EDUKACJA MUZYCZNA

 
* Dzisiaj odbędzie się festiwal muzyki filmowej dla dzieci. Proszę abyście zaśpiewali
    sami lub z kimś z rodziny fragment jakiegoś utworu z filmu dla dzieci i przysłali

    mi do następnego czwartku. Chętnie zobaczyłabym Wasze buzie, ale jak się wsty-
    dzicie pokazać, to zadowolę się nagraniem z waszym głosem.

  
    06.05.2020 r. środa

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
  
Podczas dzisiejszych zajęć dowiecie się kiedy pisze się na końcu wyrazu -ji, ii lubi i.
   Często ta pisownia sprawia Wam wiele  problemów, więc teraz macie okazję poćwi-
   czyć. Nie będę pisała Wam zasad pisowni, bo sa one skomplikowane.
   * Otwórzcie zeszyty do polskiego zapiszcie, jak zwykle, lekcja, data i temat: Pisow-
     nia wyrazów z zaakończeniami -ji, -ii lub -i.
     Pod tematem zapiszcie wyrazy : Grecji, kawiarni, fotografii, a następnie ułóżcie z
     nimi zdania nie zmieniając formy.
   *Następnie otwórzcie Ćwiczenia na str.73 i wykonajcie zad.1,2,3.

   EDUKACJA  MATEMATYCZNA
    * Otwórzcie Ćwiczenia na str.48 i wykonajcie zadania 1,2,3 i 4. 

    ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
    Dzisiaj poćwiczycie spostrzegawczość i pamięć. Wejdźcie na stronę                  pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-opowiadanie ,wybierzcie TRENING UMYSŁU i miłej zabawy.

    ZAJĘCIA TECHNICZNE
   Dowiecie się dzisiaj z filmiku dlaczego samolot lata? wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-samolot-lata


    05.05.2020 r. wtorek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
    Dzisiaj będziecie ćwiczyć poprawną wymowę przez głośne czytanie śmiesznych
    wierszyków. Szkoda, że nie wystawimy teatrzyku ,,Sen Doroty". Na pewno wyszło-
    by super tak jak ,,Wagary". Ale na pewno jeszcze nieraz w swojej karierze szkolnej
    będziecie mieli okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie. 
    * Otwórzcie Ćwiczenia do polskiegona str.72 i poćwiczcie swoją dykcję, czyli pop-
    rawną wymowę i zaprezentujcie się swoim bliskim. A Danę, Adę i Miłosza Zieliń-
    skiego poproszę żeby wybrali sobie dwa wiersze, nagrali je i przysłali do mnie.


    EDUKACJA MATEMATYCZNA

     Będziecie dzisiaj pisać liczby wielocyfrowe na podstawie podanych informacji
     oraz rozwiążecie zadania tekstowe.
     *Otwórzcie zeszyty do matematyki i zapiszcie temat: Rozwiazywanie zadań                      tekstowych. Następnie z podręcznika ze str.43 wykonajcie ustnie zad.1,                            a zad. 2 w zeszycie.
      *Teraz wykonajcie w Ćwiczeniach zadanie1 ze str.47 i wyślijcie mi je.

    EDUKACJA PRZYRODNICZA
     Na dzisiejszej lekcji poznacie kilka trujacych roślin, niebezpiecznych dla ludzi.
     Zrobicie też quiz dotyczący parków narodowych i rezerwatów.
     * Zapiszcie w zeszycie do przyrody temat: Rośliny trujące.
       Otwórzcie podręcznik mat.-przyr. na stronie 40-41 i przeczytajcie o niektórych
       trujących roślinach. 
     * Otwórzcie Ćwiczenia na str.44-45 i wykonajcie quiz. Proszę abyście pisali                     długopisami. Prześlijcie mi go do przyszłego wtorku.


   04.05.2020 r. poniedziałek
  

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   *Otwórzcie podręczniki do polskiego na str.40-41 i przeczytajcie tekst opowiadania
     ,,Amelka i ekipa filmowa"
   *Następnie w Ćwiczeniach na str.70 wykonajcie zad. 1,2,3 oraz 4 na str.71.
   *W zeszycie do polskiego zapiszcie temat : Tematyka filmowa. 
    Pod tematem dokończycie zdania : Interesuję się.... Moją pasją stało się... Możecie       napisać więcej niż dwa zdania.
    Uwaga! Część osób już mi ładnie przeczytała. Proszę żeby kolejne osoby nagrały
    się i wysłały mi fragment ( około 5 zdań) czytanego tekstu o Amelce: Ivan,                    Martynka Pacek, Kuba Stachowski.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   Będziecie dzisiaj dodawać i odejmować liczby trzycyfrowe, wskazywać cyfry                 tysięcy, setek, dziesiątek i jedności. 
   * Otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na str.46 i wykonajcie zad. 1 i 2.

   
   30.04.2020r. czwartek

  EDUKACJA POLONISTYCZNA
 
Kochani, w kolejnych dniach obchodzimy trzy święta majowe. Niestety, w obecnej sytuacji
  nie będą one obchodzone hucznie, jak co roku. To są wolne dni od nauki i pracy.
  *Otwórzcie proszę zeszyty i napiszcie temat: Majowe święta.
   Pod tematem na kolorowo zapiszcie                                                                                          1 maja- Państwowe Swięto Pracy.
    2 maja- Państwowe Święto Flagi. 
    3 maja- Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja
   *Następnie oglądnijcie film, z którego dowiecie się czegoś o tych bardzo ważnych                  wydarzeniach. www.youtube.com/watch
    *Teraz rozwiążcie krótki Quiz na temat Konstytucji 3 maja Konstytucji                      view.genial.ly/5ea3315aac69a00da5b50c4a/learning-experience-challenges-quiz
 
 
 EDUKACJA MATEMATYCZNA
   W matematyce również akcent patriotyczny tzn. ułożycie puzzle. Aby to zrobić musicie
   wykonać różne działania na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
  view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm
 
   EDUKACJA MUZYCZNA
 
 Zapraszam Was i Waszych rodziców do wysłuchania pieśni patriotycznych np. na tej stronie
    pomorska.pl/piesni-patriotyczne-na-3-maja-wideo/ar/7348494


   29.04.2020r. środa

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA

 
 Dzisiaj napiszecie opowiadanie według własnego pomysłu.
   Wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami drewnianej szafy powstałej z magicznego         dębu. (Tak na marginesie, to niektórzy z Was pisali właśnie o magicznej szafie w zadaniu,     które mi dzisiaj przysłaliście).
  *Otwórzcie więc Ćwiczenia do polskiego na str. 69 i dokończcie opowiadanie zgodnie ze 
    wskazówkami. Pamiętajcie o tym, że piszemy zdaniami, używamy przecinków i innych
    znaków interpunkcyjnych. Sprawdzamy w słowniku pisownię wyrazów, których nie jeste-
    śmy pewni. Po napisaniu przeczytajcie kilka razy. 
 
  To zadanie prześlijcie mi. Macie czas do poniedziałku. To nie wszystko. Chciałabym              kolejne osoby zapytać czytania. Proszę żeby Hania, Ksawery i Paweł nagrali fragment
    czytanki ,,Magiczne drzewo" i wysłali mi nagranie.

   EDUKACJA MATEMATYCZNA
   * Otwórzcie zeszyty do matematyki i zapiszcie temat: Wykonywanie działań w zakresie
      1000. Pod tematem zapiszcie działania i obliczcie je.
     30:3=
   200:2=
   700:7=
   (  ) x10=100
   (  ) :9=100 
 
 * Następnie otwórzcie Liczę i wykonajcie zad.2 na str.57.

   
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
   Proszę narysujcie  w Paint albo innym programie graficznym
 magiczne rzeczy z
   ćwiczenia 6 z języka polskiego i
wyślijcie mi. Czekam do przyszłej środy. 

   EDUKACJA TECHNICZNA
 
Dzisiaj dowiecie się czegoś więcej o żarówce. Zapraszam na                                            filmik  wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/dlaczego-zarowka-swieci


   28.04.2020 r. wtorek

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
  Chyba każdy lubi pofantazjować. Dlatego na pewno spodoba się Wam fragment książki
   ,,Magiczne drzewo"
   * Otwórzcie podręcznik na str. 38-39 i przeczytajcie tekst.
   * Nastepnie sprawdźcie się czy dobrze go zrozumieliście i wykonajcie w Ćwiczeniach 
     na str.67 zad.1 i 2.
   * Dla chętnych zad.3, a dla wszystkich zad.4, w którym uporządkujecie historię z piłką.
   * Zadanie 6 prześlecie do mnie.
    EDUKACJA MATEMATYCZNA
   
Dzisiaj będziecie dodawać i odejmować liczby czterocyfrowe sposobem pisemnym.
    * Otwórzcie ćwiczenia na str.42 i wykonajcie najpierw zad.1. Pamiętacie, już robiliśmy
      takie piramidki.Dodawaliście i odejmowaliście pisemnie. Teraz tylko liczby są większe.
      Wykonajcie zad. 2. nastr. 42 i zad.1,2 na str.43.

   
EDUKACJA PLASTYCZNA

    Zapraszam Was do fajnej zabawy plastycznej. Narysujcie mazakami albo długopisem 
    postacie na swoich palcach. Możecie też użyć do tego jakiś materiałów, przedmiotów.
    Inspiracje znajdziecie w podanym linku www.youtube.com/watch. Wystarczy, że                    oglądniecie 3 minuty filmiku. Proszę zróbcie zdjęcia i przyślijcie mi. Jestem bardzo cieka-
    wa waszych prac.
   


   27.04.2020 r. poniedziałek 

 
  EDUKACJA POLONISTYCZNA
   Dzisiaj znów wypowiecie się  na temat przedsiębiorczości i przedsiębiorczych ludzi.
   Zawsze Wam powtarzałam, że każdy z was ma inne zdolności i może je w różny sposób
   wykorzystać. Każdy ma też wyobraźnię, jak również doświadczenie w wielu dziedzinach       życia. To wszystko pomoże Wam przedstawić pomysły na bycie przedsiębiorczym                 człowiekiem.
   * Otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie temat :Giełda pomysłów.
   Pod tematem zostawcie wolną linijkę i napiszcie pytanie.Jak zorganizować zbiórkę               pieniędzy na wyjazd na wycieczkę? Teraz wypiszcie numerując zdania Wasze pomysły.
   * A teraz otwórzcie ćwiczenia do polskiego na str. 66 i powtórzycie sobie pisownię wyra-
     zów z ę, ą om, em. Zauważyłam, że często popełniacie w nich błędy. Dlatego wykonajcie
    ćw.1,2,3. Jeśli nie jesteście  pewni pisowni tych wyrazów, sprawdźcie w słowniczku orto-
    graficznym lub w internecie.
   
     Edukacja Matematyczna
    Dzisiaj rozwiążecie zadania z treścią, czyli musicie się wykazać logicznym myśleniem.
    * Otwórzcie ćwiczenia matematyczne na str.41. i wykonajcie wszystkie zadania z tej                strony. UWAGA! W zadaniu 2 nie powiedziano ile kosztuje 1 sms. Dlatego przyjmijmy, 
      że kosztuje 10gr. Proszę wyślijcie mi te zadania.


    24.04 2020 r. piątek

    EDUKACJA POLONISTYCZNA
     
Dzisiaj dalszy ciąg tematu o przedsiębiorczości.
    *Otwórzcie ćwiczenia do polskiego na str. 64-65. Przyglądnijcie się ilustracji przedsta-           wiającej kiermasz szkolny. Zapiszcie pytania do scenek przedstawionych na obrazku.
    *A teraz wyobraźcie sobie, że zakładacie swoją firmę. W zeszycie do polskiego wymyś-
      lcie i zapiszcie jej nazwę i narysujcie logo swojej firmy, czyli jej graficzny symbol.
      Napiszcie też co to za firma i jak byście ją promowali, czyli reklamowali. Proszę żebyś-
      cie narysowali to logo tak, żebym nie musiała sięgać po lupę, starannie kredkami lub            mazakami. Proszę przyślijcie mi zdjęcia tej strony w zeszycie.
          
   
 EDUKACJA MATEMATYCZNA
     * Otwórzcie ćwiczenia na str.40 i najpierw przyjrzyjcie się przykładom w ramce.
       Następnie wykonajcie zad.1 zastępując dodawanie mnożeniem. Teraz zróbcie zad.2
       uzupełniając i obliczając przykłady wg. wzoru. 
     * Otwórzcie podręcznik na str. 39 i w zeszycie do matematyki wykonajcie zad. 1 i 2.
        Najpierw zapiszcie Zad.1 str. 39 i wykonajcie tylko działanie. Następnie napiszcie
        Zad.2 str.39, przepiszcie pytanie, a następnie działanie, które jest rozwiązaniem.

     Edukacja Muzyczna
     
Zapoznacie sie dzisiaj z saksofonem. Należy on do instrumentów dętych drewnianych,           mimo, że składa się z metalowej rury w kształcie fajki. Wyposażony jest w klapy i w po-
      jedynczy drewniany stroik. Dokładniej opowie Wam o nim muzyk na 
filmiku 
      www.youtube.com/watch Zachęcam Was do wysłuchania utworów na saksofonie.  
      Może się Wam spodobają.

 
        23.04.2020 r. czwartek

 
  EDUKACJA POLONISTYCZNA 
 
  Dzisiaj zastanowicie się co to znaczy być przedsiębiorczym.
    *Otwórzcie ćwiczenia do polskiego na str. 62 i wykonajcie zad.1, w którym zaznaczycie 
      pętlą wyrazy o podobnym znaczeniu co przedsiębiorczość. Następnie zamieńcie                  zaznaczone słowa na przymiotniki.
    *Teraz otwórzcie zeszyty do polskiego i zapiszcie temat : Lekcja przedsiębiorczości.
       Pod tematem napiszcie jak najwięcej wyrazów, które są przeciwne do wyrazu                       przedsiębiorczy.
     * A na koniec przeczytajcie czytankę z podręcznika ze str.36-37 ,,Rekinki biznesu"
        i spróbujcie ustnie odpowiedzieć na pytania pod czytanką.
       Dla chętnych zad.2 z ćwiczeń ze str.62.
 
     EDUKACJA MATEMATYCZNA
     * Zapiszcie w zeszycie temat: Dodawanie liczb trzycyfrowych.
     * Otwórzcie podręczniki na str.38 i obliczcie w pamięci sumy i róznice podanych długoś-          ci ulic.
     * W zeszycie pod tematem obliczcie zadanie 2 z tej samej strony.
       Dla chętnych w ,,Liczę" zad.2 na str.57.
 
      EDUKACJA PRZYRODNICZA
     * Zapiszcie w zeszycie do przyrody temat: Poznanie ziół i roślin zdrowotnych.
       Szkoda, że nie możemy w klasie popróbować różnych ziół i herbat leczniczych.
     * Otwórzcie podręcznik mat,-przyr. i na stronach 36-37 przeczytajcie o kilku herbatach
       ziołowych. Następnie w ćwiczeniach mat.-przyr. na str.38-39 opiszcie działanie ziół
       ze zdjęć  na zdrowie człowieka. Jesli macie jakiś obrazek zioła wklejcie go do zeszytu i         podpiszcie.
      * W zeszycie napiszcie jakie zioła stosuje się w waszych domach. 
        Wiecie, że ja jestem wielką zwolenniczką ziół. Obecnie codziennie piję herbatkę
        z pokrzywy i kwiatków mniszka lekarskiego, które sama zbieram. Was też zachęcam
        abyście nieraz wypili sobie z rodzicami jakieś ziółka.

   
    
22.04.2020 r. środa

   
Witam Was słonecznie, bo tak zapowiada się dzisiejszy dzień. Nie wiem czy wiecie czyje
   dzisiaj święto. Otóż solenizantem jest dzisiaj nasza kochana planeta Ziemia.Troszkę już 
   sobie o niej mówiliśmy na lekcjach  o Układzie Słonecznym. Wiemy, że jest jedną z planet
   poruszających się wokół Słońca, trzecią z kolei. Że każdy człowiek ma na niej swoje miej-
   sce do życia. Dlatego powinniśmy o nią dbać, bo w ten sposób dbamy o siebie i o przysz-
   łe pokolenia. 
*  Zapraszam Was do
Klikankowa, klikankowo.jimdofree.com/edukacja-spo%C5%82eczna-      przyrodnicza/ekologia/.
*  Weźcie udział w interaktywnej lekcji ,,Dbajmy o naszą planetę"
*  Następnie zróbcie na tej stronie quizy -Jak nie szkodzić planecie?, Co wiesz o powie-
    trzu?
*  A teraz czas na piosenkę, którą planowałam Was nauczyć. Ale może sami się nauczycie?
   
Wys
łuchajcie kilka razy i spróbujcie się nauczyć, a jak wrócimy do szkoły, to mi zaspiewa-
   cie www.youtube.com/watch Jej tytuł to ,,Ziemia to wyspa zielona".
*  Na koniec spróbujcie zrobić jakąś ciekawą rzecz ze ,,śmieci" .Może Śmieciowy stwór?
   A zresztą co ja będę Wam mówić, macie wyobraźnię. Teraz jest czas, żeby jej użyć.
   Miłej zabawy i nie zapominajcie wyść na dwór na słoneczko, bo ono jest źródłem zdrowia.     21.04.2020r. wtorek

 
 EDUKACJA POLONISTYCZNA
  
 *Dzisiaj zastanowicie sie co można zrobić, żeby zmienić świat na lepszy. 
   *W zeszycie do polskiego napiszcie lekcję, datę i temat: Lepszy świat.
   *Pod tematem zostawiacie, jak zwykle jedną linijkę wolną i napiszcie opowiadanie twórcze jako odpo-
    wiedź na pytanie W JAKI SPOSÓB MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZY? W opowiadaniu                wskażcie 2,3 elementy, które chcielibyście zmienić w otaczającym świecie.Wyślicie mi to zadanie.  

    EDUKACJA MATEMATYCZNA
    Dzisiaj, żebyscie nie zapomnieli tabliczki mnożenia zrobicie test www.matzoo.pl/klasa4/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_19_56 i tabliczka dzielenia www.matzoo.pl/klasa4/dzielenie-przez-6-7-8-i-9_19_25

   EDUKACJA PLASTYCZNA
   Zróbcie ilustrację kredkami do opowiadania, które napiszecie LEPSZY ŚWIAT.   
20.04.2020 r. poniedziałek  

 
 EDUKACJA   POLONISTYCZNA   
 
  * 
Dzisiaj  przeczytacie  wiersz ,,Marzenia"na str.35 w podręczniku.Zrobicie ćw. 1,2,3 ze str. 60 w Ćwi-
      czeniach do języka polskiego.   
    * Następnie przypomnicie sobie jak piszemy list. W ćw. 5 ze str.61 macie ułatwione zadanie, ponie-
      waż napisane macie w których miejscach co pisać i napiszecie list do wybranej osoby opisując w            kilku zdaniach jedno ze swoich marzeń. Proszę wyślijcie mi to zadanie. Uwaga! Zauważyłam, że
          niektórzy z was bardzo niestarannie piszą, dlatego oprócz tresci będę oceniać staranność waszego        pisma.
   
   
EDUKACJA MATEMATYCZNA                                                                                                                  *Na matematyce zajmiecie się rozwiązywaniem zadań tekstowych. Aby lepiej zrozumieć jak wykonać       te zadania wysłuchajcie proszę bardzo fajnego i krótkiego wykładu na temat porównywania liczb.
     www.youtube.com/watch . 
     Następnie otwórzcie zeszyty do matematyki i napiszcie temat:Porównywanie różnicowe i ilorazowe       Pod tematem zostawcie jedną wolną kratkę i napiszcie: O ile liczba 40 jest większa od liczby 10? 
     40-10=30. Następnie napiszcie :Ile razy liczba 40 jest większa od 10? 40:10=4   
     * Teraz otwórzcie Ćwiczenia matematyczne na str.37 i zróbcie wszystkie zadania z tej strony.    
                       
                

       17.04.2020 r. piątek

   EDUKACJA  POLONISTYCZNA 2godz.
   
* Zapiszcie w zeszycie do polskiego temat : Baśniowy świat.
     Dzisiaj zamienicie się w ekspertów baśni. Rozpoznacie baśnie na podstawie ilustracji.
     Otwórzcie ćwiczenia na str. 58 i 59, przyjrzyjcie się postaciom i pod ilustracją zapiszcie tytuł baśni 
     z której pochodzi postać. PAMIĘTAJCIE! Tytuł piszemy z dużej litery i w cudzysłowie.
     A teraz powtórka z gramatyki. Otwórzcie ćwiczenia na str. 57 i wykonajcie ćwiczenia 1,2,3.
  
   EDUKACJA MATEMATYCZNA
 
 Wykonacie obliczenia na grafach.Będziecie doskonalić dodawanie i odejmowanie pełnych setek.
   * Otwórzcie ćwiczenia matematyczne na str.36 i wykonajcie 1 zadanie.
   Dla chętnych zadanie 4 i 5 w ,,Liczę" na str.55.
   
NIE WYSYŁAJCIE MI DZISIAJ ZADAŃ.
    


  16.04.2020 r. czwartek
 
 
   EDUKACJA POLONISTYCZNA.

  
* Zapiszcie temat w zeszycie do polskiego : Redagowanie zaproszenia. 
  * Otwórzcie ćwiczenia na str. 56 i przypomnijcie sobie jak pisaliśmy zaproszenie. Ściągę macie na palcach 
    dłoni. Informację w zaproszeniu zaczynacie od kciuka. Pamiętajcie, że tak jak na kartce, czy w liście
    nadawca podpisuje się na końcu w osobnej linijce. 
   
* Wykonajcie ćwiczenie 1 i kwadracik i wyślijcie mi  to zadanie.
 
 
 EDUKACJA MATEMATYCZNA
     Popracujecie dzisiaj z liczbami wielocyfrowymi. To ważna umiejętność i na pewno przyda się Wam 
      w życiu.
   * Otwórzcie ćwiczenia do matematyki na str.34 i wykonajcie zadania 1, 2 i 3. Wyslijcie mi te zadania.
     Dla chętnych zadanie 1 i 2 na stronie 35.
     

 
 EDUKACJA PRZYRODNICZA
    
* Zapiszcie w zeszycie do przyrody temat: Obserwacja rozwoju rośliny.
    * Otwórzcie podręcznik mat.-przyr. na stronach 32, 33 i przeczytajcie informację o mieczyku ogrodowym.
    *  Następnie pod tematem odpowiecie na pytania. Nie przepisujcie pytań, a jedynie odpowiedzi.
       1. Skąd pochodzi mieczyk?
       2. Kiedy sadzi się w ogrodach bulwy mieczyków?
       3. Jaką wysokość osiągają bulwy mieczyków?
       4. Kiedy kwitną mieczyki?
       5. Jakie miejsca lubią w ogrodzie mieczyki?
    Znajdź w internecie zdjęcia mieczyków i albo narysuj w zeszycie albo przyklej zdjęcie.
     Wyślij mi te odpowiedzi w zeszycie. Na zadanie czekam do poniedziałku.  
 15.04.2020 r. środa  

   EDUKACJA POLONISTYCZNA
   * Zapiszcie w zeszycie do polskiego lekcję, datę i temat :Układanie i zapisywanie planu wydarzeń baśni
      ,,O czterech muzykantach z Bremy".
   * Przeczytajcie jeszcze raz baśń i ułóżcie kolejne wydarzenia. Zapiszcie je numerując pod tematem.
     PRZYPOMINAM! Musicie zdecydować czy kolejne punkty zdarzeń zapiszecie za pomocą zdań (np. Kotek
    stłukł wazon.), czy za pomocą równoważników zdań (Stłuczenie wazonu przez kotka.). Musicie też używać 
    jednego czasu : przeszłego lub teraźniejszego.Zdania lub równoważniki mają być krótkie.

  EDUKACJA MATEMATYCZNA
   Dzisiaj poćwiczycie liczby wielocyfrowe.Będziecie je zapisywać zgodnie z podanymi warunkami.
   * Otwórzcie zeszyt do matematyki, zapiszcie lekcję, datę, temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do
     miliona.
   * W podręczniku do matematyki na str.35 wykonajcie zadania 1,2,3. Zapiszcie je w zeszycie do matematyki.

  ZAJĘCIA KOMPUTEROWE.
   * Dzisiaj  poćwiczycie szybkie pisanie na klawiaturze komputera dwoma rękami. Przypomnijcie sobie
     jak zapisujemu ś, ć,ź. Przepiszcie na komputerze kolejne zdarzenia z baśni, które wcześniej pisaliś-
     cie w zeszycie do polskiego. Jesli potraficie każdy punkt napiszcie innym kolorem i inną czcionką. 
     Prześlijcie mi to albo na pocztę home, albo zróbcie zdjęcie i przyślijcie na telefon ( MMS, WhatsApp
     Messenger).

     Zróbcie też quiz wiedzy o pracy na komputerze na str. sieciaki.pl/quizy

  ZAJĘCIA TECHNICZNE
  *Wykonajcie jakiś instrument muzyczny z materiałów jakie macie w domu i wyślijcie mi zdjęcie, a
    otrzymacie ocenę z muzyki. Poszukajcie inspiracji w internecie np.www.google.com/search
     08.04.2020 r. środa
    
  1) EDUKACJA POLONISTYCZNA
  * Zapiszcie w zeszytach lekcję, datę i temat: Pisanie życzeń z okazji Wielkanocy.
  
* Przypominam jak piszemy życzenia.
   ►Nagłówek, w którym zwracamy się do adresata np. Kochani Babciu i Dziadku!
   ►Pamiętamy pisząc treść życzeń wyrazy ,,Ci", ,,Wam" piszemy dużą literą.
   ►Pod życzeniami w osobnej linijce podpisujemy się.
   
* Napiszcie życzenia pod tematem. Pamiętajcie aby zostawić pod tematem wolną linijkę.

 
 2) EDUKACJA PLASTYCZNA
    
* Wykonajcie kartkę świąteczną i napiszcie w środku ułożone wcześniej życzenia. Poproście rodziców. 
      może wyślą Wam tę kartkę np. do dziadków. WYŚLIJCIE MI TO ZADANIE.

   3) EDUKACJA MATEMATYCZNA  
     
*Wykonaj test na czas przez 8 .
 www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/

   4) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 
 Wejdźcie na  platformę e-podręczniki. Znajdźcie klasę 3 WIOSNĘ Blok 24, TEMAT 113 WIELKANOC 
   NA ŚWIECIE i zapoznajcie się ze zwyczajami wielkanocnymi w innych krajów.


 
 07.04.2020 r. wtorek


  1) EDUKACJA POLONISTYCZNA
 
 *Zapiszcie w zeszycie lekcje, datę i temat : Wielkanocne zwyczaje.
     Pod tematem zostawcie wolną linijkę i wypiszcie jakie znacie wielkanocne zwyczaje. 
   
*Następnie napiszcie kilka zdań o tym jak u Was w domu obchodzone są te święta. 
    DLA CHĘTNYCH - możecie w zeszycie narysować coś na temat.

  2) EDUKACJA MATEMATYCZNA
     
*Zapiszcie temat w zeszycie: Planowanie zakupów.
          *Zaplanuj zakupy na trzy dni świąt dla czteroosobowej rodziny i  ich czworonoga (kota lub psa).
     Wybieraj pełnowartościowe produkty. Do wydania masz 300zł.
    
► napisz w zeszycie listę zakupów
    ► wpisz ceny obok produktów na liście zakupów
    ► policz zakupy ( jesli potrafisz możesz sposobem pisemnym)

   3) EDUKACJA MUZYCZNA
    Ważne zadanie. Pomóż sprzatać w domu przy super piosence ,,Piosenka o sprzątaniu".
      www.youtube.com/watch
       06.04.2020 r. poniedziałek

  1) EDUKACJA POLONISTYCZNA
   * Otwórzcie zeszyty do polskiego , zapiszcie lekcję, datę i temat: Czy marzenia mogą zmienić ludzkie 
      życie ?
   
*  Zastanówcie się nad tym pytaniem. Przeczytajcie czytankę ,,O czterech muzykantach z Bremy"ze         str. 32-34 w podręczniku. Po przeczytaniu odpowiedzcie sobie na pytania pod czytanką (ustnie , nie       pisemnie)
   
* Teraz zróbcie w ćwiczeniach na str. 54 zad.1,2,4. Dla chętnych zad.3 i 5.
      Zadanie domowe: nauczcie się czytać  na wtorek. Między 9 a 10 zadzwonię do kilku osób i poproszę o            przeczytanie na ocenę części czytanki.

 
 2) EDUKACJA MATEMATYCZNA
    
* Zapiszcie w zeszycie do matematyki lekcję, datę i temat: Liczby czterocyfrowe-zapisywanie i porównywa-
       nie liczb.                      
    * Otwórzcie ćwiczenia na str.33 i wykonajcie 1i 2 zadanie..
    * Następnie otwórzcie podręcznik na str. 34 i wykonaj zad.1 w zeszycie wypisując 9 trzycyfrowych liczb. Te
      raz uporządkujcie te liczby rosnąco to znaczy od najmniejszej do największej i przepiszcie.
      W czwartek prosiłam Was abyście poćwiczyli odczytywanie w liczbach cyfr oznaczjących rząd setek, dzie-
      siątek i jedności. Teraz doszedł rząd tysięcy. Wskazcie go ustnie w ćwiczeniu 2 w podr. na str.34
 


03.04.2020 r. piątek

1) Edukacja muzyczna
*Wiosna wokoło – śpiewamy i tańczymy.
 * Wykonanie rytmicznej rozgrzewki:
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR3usTBnC9mVf3A0i-u8le4sUqbBIn0t7axODeZeL4qty-C2ukvqdp8-hWo
 * Wysłuchanie utworu, próby zaśpiewania, nauka piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=4
 *Zadanie w kartach muzycznych karta pracy nr 24:
https://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/oto-ja-klasa3-muzyka/mobile/index.html#p=26
 
2) Edukacja polonistyczna 
* Otwórzcie zeszyty do j. polskiego, zapiszcie lekcję, datę i temat: Rzeczownik i przymiotnik-utrwalenie części mowy.
W Piszę-zeszycie zadań polonistycznych na str.55 wykonajcie zad,2 i 3, a na str.56 wykonajcie zad.4 i 5.

3) Edukacja techniczna  
 Wykonajcie wiosenne drzewka np. z rolek po papierze lub wymyślcie inną technikę i wyślijcie mi zdjęcia swoich prac.
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/04/wiosenne-drzewka-z-popcornu.html


   01.04.2020 r. czwartek

1) Edukacja polonistyczna 2 godz.
Dzisiaj sprawdzicie swoje umiejętności polonistyczne.
*Otwórzcie ćwiczenia polonistyczne na str.52 ,53 i wykonajcie samodzielnie zadania od 1-5. 
Uwaga ! Zróbcie zdjęcie wykonanych zadań i wyślijcie mi.

2) Edukacja matematyczna
*Otwórzcie Liczę-zeszyty zadań matematycznych na str. 50 i zróbcie zad.1.
*Poćwiczcie zadania na liczbach na stronach :   www.matzoo.pl/klasa3/wpisz-liczby-rosnaco-w-zakresie-1000_23_57,
www.matzoo.pl/klasa3/wskaz-cyfre-w-liczbie-czterocyfrowej_23_99
01.04.2020 r. środa
1) Edukacja polonistyczna
Dzisiaj utrwalicie używanie znaków interpunkcyjnych.
*Zapiszcie w zeszycie do j. polskiego lekcję, datę i temat: Ćwiczenia interpunkcyjne.
*Otwórzcie ćwiczenia polonistyczne na stronie 50 i wykonajcie ćwiczenia 1, 2, 3.
Dla chętnych
W Pisze-zeszycie do zadań polonistycznych zróbcie ćwiczenie 1 i 2 na str.60

2) Edukacja matematyczna.2 godz.
* Zapiszcie lekcję, datę i temat: Czy już potrafisz-sprawdzenie wiadomości i umiejętności.
* Otwórz ćwiczenia matematyczne na str. 30,31 i zrób samodzielnie test sprawdzający. Uwaga! Wykonany test sfotografuj i wyślij do mnie. Na zadania czekam do wieczora w czwartek.

3) Edukacja przyrodnicza.
* Zapiszcie w zeszycie do przyrody lekcję, datę i temat: Sposoby i formy ochrony przyrody w Polsce. 
Obejrzyjcie na stronie e-podreczniki filmiki.
epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_21_096_p0.html

4) Zajęcia komputerowe.
*Wejdź na podaną stronę i baw się dobrze.
pisupisu.pl/klasa3/anagramy-czteroliterowe31.03.2020 r. wtorek

     Dzisiaj mamy razem 3 lekcje.

1) Edukacja polonistyczna
Dzisiaj poćwiczycie określanie czasów czasownika.
* Zapiszcie w zeszycie do j. polskiego lekcję, datę i temat: Trzy czasy czasownika.
* Przypomnijcie sobie na jakie pytanie odpowiada czasownik.
* Otwórzcie ćwiczenia polonistyczne na str.49  i najpierw wykonajcie cwiczenie 1, a następnie ćw. 2.
* Otwórzcie zeszyty: pod tematem zostawiamy jedną linijkę wolną i w słupku tzn. jeden pod drugim przepisujecie
  podane czasowniki, a obok wg. wzoru piszecie w jakim są napisane czasie
 siedzi - czas terażniejszy 
 poszła - czas
 wyjdziemy - czas
zjadłam - czas
pojadą - czas
śpiewasz - czas

2) Edukacja matematyczna
Poćwiczcie mnożenie pełnych dziesiątek i dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000.
* Otwórzcie ćwiczenia matematyczne na str.29 i wykonajcie ćwiczenie 1 i 2.

Dla chętnych:
zadanie 3 i 4.

3)  Edukacja plastyczna
*Wykonajcie  rysunek kwiatów ze stepli. Inspiracjo możecie poszukać na stronie
ekodziecko.com/wiosenne-stemplowanie30.03.2020 r. poniedziałek

Dzisiaj mam  3 lekcje z całą klasą i zajęcia kreatywne z niektórymi z Was.

1) Edukacja polonistyczna.
* Otwórzcie zeszyty do j. polskiego i zapiszcie lekcję z kolejnym numerem, datę i temat:Czytanie wiersza L. J. Kerna ,,Skąd się bierze dziura w serze?"
* Następnie otwórzcie podręcznik do polskiego na str. 31 i przeczytajcie wiersz ,,Skąd się bierze dziura w serze".
  Spróbujcie to zrobić w taki sposób jakbyście chcieli zaciekawić inne osoby.
*Teraz przejdziemy do ćwiczeń na str.48. Wykonajcie ćwiczenie 1. Pomogą Wam w tym pytania umieszczone pod ćwiczeniem. Teraz zróbcie ćwiczenie 2, czyli dopiszcie rymujące  się wyrazydo wyrazu ,,bierze". Cwiczenie 3 jest dla chętnych.

2) Edukacja matematyczna
*Otwórzcie zeszyty do matematyki i zapiszcie lekcję z kolejnym numerem, datę i temat: Wykonywanie działań w zakresie 1000. 
* Następnie otwórzcie podręcznik do matematyki na str.31  i najpierw zróbcie w zeszycie wg. wzoru zadanie1.
   Teraz przyjrzyjcie się w zadaniu 2 poszczególnym zwierzętom i obliczcie (mając na uwadze niektóre dane)  ile 
   waży każde z nich. Obliczenia napiszcie w zeszycie. Dla chętnych zadanie z kwadratem i zadanie 3.

Zajęcia kreatywne.

A teraz zadanie dla uczniów uczęszczających na zajęcia kreatywne,
Ułóżcie wiersz, którego kolejne wyrazy zaczynają się na podane litery i wyślijcie do mnie
T....T....T...
Ś....M...B...
Ś....J.....D...D...
M...M...M...25.03.2020 r.
Edukacja polonistyczna

*Rozwiązywanie zagadki: Skąd się biorą dziury w serze na podstawie tekstu.

podręcznik str.28, 29, 30.

ćwiczenia str.44, 45 ( zad.1,2,3,4)

Treści programowe:

-czyta ze zrozumieniem tekst i odpowiada na pytania

-tworzy instrukcję wykonania sera w formie zdań rozkazujących

-tworzy rodzinę wyrazu ser

Edukacja matematyczna

*Obliczanie kosztów-wprowadzenie pojęć: cena, wartość,

ilość.

Treści programowe:

-rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczeń pieniężnych

-stosuje w praktyce pojęcia: wartość, cena, ilość

-odczytuje i pisze dane w tabeli

podręcznik str.30 ( zad. 1,2, 3-ustnie, zadania Grażyny1,2,3.  

Edukacja plastyczna

*Co widzi moje oko?- przedstawienie środkami plastycznymi sytuacji inspirowanej wyobrażnią.

(uczniowie mazakami obrysowują swoje dłonie, a następnie

dodają do dłoni elementy, aby powstała ciekawa praca)

Treści programowe:

-posługiwanie się plamą i linią jako środkami wyrazu plastycznego

Zajęcia komputerowe
-Oglądnijcie podany film

www.youtube.com/watch


26.03.2020 r.

Edukacja polonistyczna 2h

*Ćwiczenia redakcyjne.

Treści programowe:

-czyta krótki tekst popularno-naukowy

-wyszukuje elementy ważne i mniej istotne

-samodzielnie tworzy notatkę

-układa i zapisuje pytania do wyróżnionych zdań

ćwiczenia str. 46, 47 ( zad.1, 2, 3)

Materiały dodatkowe:

www.google.com/search
Edukacja matematyczna

*Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących ceny, wartości oraz ilości towarów.

Ćwiczenia str. 27 zad. 1, 2, 3,4,5,6

Edukacja techniczna

*Wykonanie z pomocą rodziców lub bez danie z dodatkiem sera.

Treści programowe:

-rozwija pomysłowości kreatywność w działaniu

-wykonuje serowe fantazje

-dba o czystość i bezpieczeństwo w czasie pracy


27.03.2020 r.

Edukacja polonistyczna

*Czytanie wiersza L. J. Kerna ,,Skąd się bierze dziura w serze?

Treści programowe:

-czyta wiersz z właściwą intonacją

-wskazuje na podobieństwa i różnice w budowie i treści między opowiadaniem i wierszem

-wskazuje rymy i wersy w wierszu

-zapisuje czasowniki w trzech czasach

podręcznik str.31

ćwiczenia str.48,49

Edukacja matematyczna

*Mnożenie pełnych dziesiątek, dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000.

Treści programowe:

-wykonuje mnożenie typu 20x30

-doskonali umiejętność dodawania i odejmowania pełnych setek w zakresie 1000

-rozwija logiczne myślenie

-rozwiązuje zadania matematyczne-kodowanie

podręcznik str. 31

ćwiczenia str. 29 (zad,1,2,3,

 Wychowanie fizyczne

-Wykonajcie ćwiczenia na prawidłową postawę.
Znajdziecie go pod tym linkiem.

 www.google.com/search

Edukacja muzyczna
- Otwórzcie podany link i pośpiewajcie wspólnie  z panią.
www.youtube.com/watch


   
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free