Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Edukacja wczesnoszkolna 3a


Czwartek, 25.06.2020 r.
Temat dnia: Wakacyjne rady

Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
 
1.       Czytanka:
2.       Obejrzenie filmiku:
3.       Przeczytanie baśni z Madagaskaru:
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Czy już potrafię – przeanalizowanie dwóch wybranych zadań:
 
 
Edukacja muzyczna:
 
1.       Poznanie wakacyjnej piosenki – karaoke:
 
Wspaniałego letniego wypoczynku!


Środa, 24.06.2020 r.
Temat: Wesoła ortografia

Edukacja polonistyczna:
Ortografia w obrazkach i zdaniach – ćwiczenia, s.52, zad.2 i 3 oraz s. 53, zad. 1 i 3. bez kropki.

Edukacja społeczna:
Czytanka na temat bezpieczeństwa:
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=70

Edukacja plastyczna:
Wykonanie rysunku przedstawiającego krajobraz przyrodniczy letnią porą.


Wtorek, 23.06.2020 r.
Temat: Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku
 
Edukacja przyrodnicza:
 
1.       Bezpieczeństwo na lotnisku, na górskim szlaku oraz pierwsza pomoc – zapoznanie się z tematem w podręczniku (s. 66-68):
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Rozwiązanie zadań 3 i 4 w ćwiczeniach, s. 80.
2.       Przeanalizowanie jednego wybranego zadania z podręcznika ze s. 69:

 


Poniedziałek, 22.06.2020 r.
Temat dnia: Piękno w poezji

Edukacja polonistyczna (2 lekcje):

 

1.       Powtórka z ortografii – utrwalenie pisowni wyrazów z ó (ćw. pol.-społ. s. 49).

2.       Wykonanie pierwszej kropki z ćw., s. 48.

 

3.       Poeci piszą wiersze – czytanie i omawianie wierszy Michała Rusinka (podr. pol.- -społ. s. 66–67, ćw. pol.-społ. s. 50, zad. 1 i 2.).

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-podr-hum-2/mobile/index.html#p=68

4.       Piszemy wiersze – przygotowanie do pisania wierszy ukierunkowane pytaniami (ćw. pol.-społ. s. 51 – zad. 1, *kropka dla chętnych, podr. pol.-społ. s. 67).

 

Edukacja matematyczna:
 

1.       Układanie zadań tekstowych do działań – jeden przykład z ćw., s. 79.


Edukacja informatyczna:

Temat: Pocztówka z wakacji


Zaprojektowanie w programie Paint pocztówki z wymarzonych wakacji (komu udało się ściągnąć aplikację z Macykiem – zadania z zajęć, które nie zostały wykonane).

 


Piątek, 20.06.2020 r.  (projekt 33.)
Temat dnia: Na tropie piękna

Edukacja polonistyczna:
1.       Zapoznanie się z wierszami Joanny Kulmowej, zastanowienie się nad pytania do tekstu.
2.       Analiza treści wierszy – ćw., s. 46-47 (po jednym dowolnym zadaniu z każdej strony), *chętni mogą zrobić wszystkie zadania.
 
 
Edukacja matematyczna:
1.       Zegar – obliczenia zegarowe, zaznaczanie godzin na zegarze, rozwiązywanie zadań (ćw. mat.-przyr. s. 80, zad. 1, 3, 4 po 2 przykłady i do wyboru zadanie 2 lub 5).
 

Poniedziałek, 15.06.2020 r. 
Temat dnia: To już wiem i potrafię

Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
 
1.       Określanie liczby poznanych części mowy (ćw. pol.-społ. s. 43).
2.       Wyrazy z u – doskonalenie umiejętności pisania rzeczowników z „u” i zdrobnień do podanych nazw członków rodziny, utrwalanie części mowy ((ćw. pol.-społ. s. 44–45).
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Planowanie wydatków (ćw. mat.-przyr. s. 76, zad. 4) – zadania omówimy wspólnie podczas lekcji online.
2.       Wakacyjne plany – rozwiązywanie zadań (ćw. mat.-przyr. s. 77).
 
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności
 
1.       Zapoznanie się z treściami w ebooku, s. 62-63.
2.       Słowne rozwiązanie zadań w nim zawartych.
3.       Jeśli udało się zainstalować Macyka na komputerze – wykonanie zajęć 33. w aplikacji.Środa, 10.06.2020 r.
Temat dnia: Wyrazy wieloznaczne
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Babcie i dziadkowie – gromadzenie słownictwa, ćwiczenia w czytaniu, wyszukiwanie informacji w tekście (ćw. pol.-społ. S. 40).
2.       Moja babcia, mój dziadek – ćwiczenia redakcyjne na podstawie przykładowego opisu postaci (ćw. pol.-społ. s. 41, zad. 2).
3.       *Zadanie 3 jest dla chętnych.
4.       Przeczytanie wierszy z podr., s. 62-63, wykonanie słownie 1. i 3. polecenia.
5.       Zabawy rymami – poszukiwanie rymów (ćw. pol.-społ. s. 42).
 
 
Edukacja matematyczna (2 lekcje):
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Mnożymy sposobem pisemnym.
2.       Wspólne omówienie zad. 2 w podr., s. 64 (podczas zajęć online).
3.       Wspólne obliczenie działań z kropki z zad. 2, s. 64 (podr.).
4.       Omówienie zadań w ćw., s. 75 i samodzielne ich wykonanie.
 
Druga lekcja:
 
5.       Wpisanie tematu lekcji: Liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000. Znaki rzymskie.
6.       Przeanalizowanie zad. 1 i 3 z podr., s. 65, wykonanie w zeszycie zad. 2.
7.       Wykonanie zad. 1 w ćw., s. 76 oraz po 3 przykładów z zad.2 i 3.Wtorek, 9.06.2020 r.

Temat: List do koralika

Edukacja polonistyczna:

 1. Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Piszemy list do koralika.
 2. Zastanowienie się nad pytaniem: O co poprosiłbyś/poprosiłabyś koralika, gdybyś go znalazł/znalazła? (maksymalnie 3 życzenia)
 3. Napisanie w zeszycie listu do koralika w sprawie życzeń.
 4. Przypomnienie dotyczące zasad pisania listu: https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/2016/11/list-recepta-jak-napisac.html

 Edukacja przyrodnicza:

 1. Zapoznanie się z informacjami w podręczniku, s. 62-63
 2.  Europejski turysta – poznanie zasad gry (ćw. mat.-przyr. s. 72–73, 94–102).


Poniedziałek, 8.06.2020 r.
Temat dnia: Redagujemy opisy
 
Edukacja matematyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Mnożenie pisemne.
2.       Wspólne omówienie zad. 1 w podr., s. 64 (podczas zajęć online).
3.       Wspólne obliczenie działań z kropki z zad. 1, s. 64 (podr.).
4.       Omówienie zadań w ćw., s. 74 i samodzielne ich wykonanie.
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Zapisanie tematu lekcji: W świecie Karolci.
2.       Wspólne wyodrębnienie najważniejszych wydarzeń w opowieści – plan wydarzeń.
3.       Wspólne wyjaśnienie pojęć: świat realny, fantazja, magia, komizm, wpisanie krótkich definicji do zeszytu.
4.       Odniesienie tych pojęć do przygód Karolci.
5.       Napisanie w zeszycie po 3 cechy charakteru Karolci, Piotra, cioci Agaty i Filomeny.
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Bohater mojej lektury
Przedstawienie środkami plastycznymi postaci z lektury pt. „Karolcia”.
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Trasa podróży – wyznaczanie trasy podróży za pomocą programu internetowego Mapy.
 
1.       Zastanowienie się nad pytaniami:
Gdzie można pojechać na wakacje?
Jak można zaplanować wakacje?
2.       Zapoznanie z treściami w ebooku, s. 60-61, zajęcia 32.
3.       Wyznaczanie trasy podróży z Sandomierza do Krakowa za pomocą programu Mapy,
dostępnego w wyszukiwarce Google. Obejrzenie podglądu wyznaczonej trasy podróży (etapów podróży).
4.       Jeśli udało się zainstalować Macyka na komputerze – wykonanie zajęć 32. w aplikacji.Piątek, 5.06.2020 r.
Temat dnia: Metafory
 
Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
1.       Zapoznanie się z tekstem opowiadania w podr., s. 60-61.
2.       Zastanowienie się nad pytaniami pod treścią opowiadania.
3.       Metafory – znaczenie dosłowne i znaczenie przenośne (ćw. s. 38-39).
 
Druga lekcja:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Poznajemy historię Karolci.
2.       Zapoznanie się z biografią autorki „Karolci”:
Maria Krüger urodziła się w 1904 roku, zmarła w 1999. Była popularną pisarką literatury dziecięcej i młodzieżowej, publikowała także w czasopismach dziecięcych „Płomyczek”, „Płomyk”, „Świerszczyk”. W czasie II wojny światowej walczyła w Powstaniu Warszawskim. Z zawodu była ekonomistką.
Jej najbardziej znane utwory to: Karolcia (1959) i druga część Witaj, Karolciu (1970), Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć! oraz powieść dla młodzieży Godzina pąsowej róży, według której nakręcono film uhonorowany na festiwalu w Wenecji nagrodą Złotego Lwa. Maria Krüger jest też pomysłodawczynią znanej w latach 1958-1973 audycji telewizyjnej dla dzieci „Miś z okienka”.
3.       Napisanie metryczki lektury w zeszycie:
Tytuł:
Autor:
Główna bohaterka:
Inni bohaterowie:
Odpowiedź w zeszycie: Czy warto przeczytać tę książkę? Dlaczego?
4.       Quiz online:
5.       Wylosowanie dwóch pytań dotyczących lektury i zapisanie ich wraz z odpowiedziami w zeszycie:
 Czwartek, 4.06.2020 r.
Temat: To już potrafię
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Tworzenie i rozwijanie zdań – ćw., s. 37, zad. 1.
2.       Utrwalenie rzeczownika i przymiotnika – ćw., s. 37, zad. 2.
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Zadania na logiczne myślenie.
2.       Doskonalenie techniki liczenia, stosowanie znaków <,>,= (ćw., s. 71, po 3 przykłady z zad.1 i zad.2).
3.       Układanie zadań tekstowych – podr., s. 61 – wybieramy jeden przykład z zad. 1 wraz z kropką.
4.       Układanie pytań do zadań tekstowych – jedno zadanie do wyboru (zad. 2, s. 61, podr.).
5.       Zad. 3 z podręcznika – słownie (jeśli będzie cos niejasnego, to rozwiążemy wspólnie podczas zajęć online).
 
 
Edukacja muzyczna:
Temat: Emocje ukryte w muzyce
 
1.       Wysłuchanie utworu G. Fuhlischa „Śmiejący się puzon” (plik dodany w Teams/Zespoły/Pliki). Zastanowienie się nad pytaniami:
W jakim nastroju był puzon? Czy był wesoły, czy smutny?
Co robił puzon, grając?
Jaką buzię można mu byłoby dorysować?
2.       Spacer na łonie natury – wysłuchanie muzyki relaksacyjnej (płyta muzyczna 2, utwór 46):
Zastanowienie się nad pytaniami:
Jakie dźwięki słyszeliście? Czyje to odgłosy?
Czy muzyka relaksacyjna ma wpływ na nasze samopoczucie?
Czy wiecie, że muzyką można leczyć? Leczenie muzyka to muzykoterapia.
3.       *Dla chętnych – karta pracy nr 31, s. 31, Karty muzyczne (tekst piosenki do zadania jest w Kartach muzycznych na s. 38)

 
Edukacja plastyczna:
Temat: Obrazek dźwiękiem malowany
 
1.       Ponowne wysłuchanie muzyki relaksacyjnej z zajęć muzycznych z jednoczesnym rysowaniem tego, co słyszymy- malowanie od lewej do prawej strony kartki A4, zgodnie z muzyką. 

Środa, 3.06.2020 r.
Temat: Fantastyczne opowiadania

Edukacja polonistyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Piszemy fantastyczne opowiadania.
2.       Zapoznanie się z tekstem opowiadania i wykonanie zad. 1 w ćw., s. 36 (bez kropek).
3.       Wykonanie zad w ćw. na s. 36. (pierwsza kropka) w zeszycie.

 

Edukacja matematyczna (2 lekcje):

1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Utrwalamy wiadomości – kalendarz, obwody, odcinki.

2.       Przeanalizowanie zadań w podr., s. 60, wykonanie zad. 4 w zeszycie (porozmawiamy o tych zadaniach podczas lekcji online).

3.       Rozwiązanie w ćw., s. 69, zad. 1 (z kropką).

4.       Odcinki prostopadłe i równoległe – rozwiązanie zadań w ćw. na s. 70.Wtorek, 2.06.2020 r.

Temat dnia: Dziwne i piękne?

Edukacja polonistyczna:

1.      Zapisanie tematu lekcji w zeszycie: Dziwadło.

2.       Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co jest dla mnie dziwne?

Uczniowie wypowiadają się na podstawie sytuacji z własnego życia o tym, co jest dziwne; z jakimi dziwnymi rzeczami, osobami, sytuacjami się spotkali.

3.       Przeczytanie wiersza „Dziwadło” Natalii Usenko - podr. pol.-społ. s. 58–59.

4.       Czy tak się zachowujemy? – omawianie przykładów naśmiewania się z innych, ćwiczenia w pisaniu, ocena zachowania (ćw. pol.-społ. s. 34–35).

 

Edukacja przyrodnicza:

 

1.       Nasza piękna Polska – zapoznanie z informacjami w podręczniku, poszerzanie informacji na temat wybranych regionów Polski (podr. mat.-przyr. s. 58–59).

2.       Zapoznanie się z filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=Xw1D9zkE3eg

3.       Rozwiązanie krzyżówki w ćw., s. 68 oraz wykonanie poleceń ze s. 93.
Poniedziałek, 1.06.2020 r.
Temat dnia: Piękno w nas
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Zapisanie tematu lekcji w zeszycie: Piękno w nas.
2.       Tak wyglądamy – wyrażanie piękna własnej osoby, ćwiczenia w pisaniu, spostrzeganie (ćw. pol.-społ. s. 32).
3.       Wykonanie opisu siebie w zeszycie na podstawie informacji z ćwiczeń i własnych obserwacji.
oraz w plikach/materiały z zajęć na Teams:
4.       Bliźnięta na dworze królewskim – wyrazy z h i ch – ćw., s. 33.
 
Edukacja społeczna:
Temat: Dzień Dziecka w naszej klasie
 
1.       Na początek coś dla wszystkich dzieci:
2.       Prawa dzieci:
3.       Piosenka:
4.       Stwórz przyjęcie urodzinowe z okazji Dnia Dziecka:
Miłej zabawy!
 
 
Edukacja techniczna:
Temat: Moje dziwadło
 
1.       Wykonanie dziwadła według własnego projektu – technika dowolna.
2.       Do przemyślenia:
Gdzie można spotkać dziwadła? Zwróćcie uwagę na to, że dziwadłem może być nie tylko człowiek, ale także jego wytwory, np. wytwory sztuki. Dziwadła może stworzyć także przyroda.
 
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Moja miejscowość – mapy
 
1.       Zapoznanie się z informacjami w ebooku, s. 58-59 (zajęcia 31).
2.       Uruchomienie programy „Mapy” (dostępny w wyszukiwarce Google) – wirtualne zwiedzanie swojej miejscowości.Piątek, 29.05.2020 r. (projekt 31)

Temat dnia: Dary wróżek

Edukacja polonistyczna:

1.       Dary wróżek (podr. pol.-społ. s. 56–57).

Dzisiaj przeczytacie „Bajkę” znanego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Jest to jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy. Urodził się w 1846 roku, zmarł w 1916. Napisał m.in. powieść dla młodzieży W pustyni i w puszczy. W 1905 roku za całokształt swojej pracy pisarskiej otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. W „Bajce” są różne słowa, które mogą być dla was niezrozumiałe. Wyjaśnijmy je, zanim rozpoczniecie czytanie.

·         wedle swej możności i chęci (dajcie to, co możecie i co chcecie dać),

·         mocą sprawię (swoją siłą tego dokonam),

·         przeto nietrwałe są (dlatego nietrwałe są),

·         ozwała się (odezwała się),

·         powiewna i wysmukła niby palma (delikatna, wysoka),

·         oczy przeźrocze (przejrzyste, jasne),

·         skarb niewyczerpany (skarb, który nigdy się nie kończy),

·         piastunka (opiekunka).

2.       Udzielenie w zeszycie odpowiedzi na pytanie:
 Czy dobroć ma coś wspólnego z pięknem?

 Wypełnienie metryczki, wypisanie darów wróżek (ćw., s. 30)                                                                                
 Piękno i brzydota – wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia w pisaniu, pisownia przymiotników z przeczeniem nie (ćw. pol.-społ. s. 31).

 

Edukacja matematyczna:

 1. Zapisanie tematu lekcji: Czy już potrafisz?
 2. Powtórzenie wiadomości i umiejętności dotyczących obliczeń wagowych i odległości (ćw. mat., s. 66-67).


Czwartek, 28.05.2020 r.
Temat: Wiem i potrafię
 
Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
 
1.       Rodzina wyrazów – utrwalenie wiadomości – ćw., s. 26.
2.       Pisownia wyrazów z „ę”, „ą”, „om” – ćw., s. 27 (przypomnienie do dyktanda).
3.       Czy już potrafisz? – sprawdzenie swoich umiejętności oraz samoocena – ćw. 28-29. (Jeśli coś będzie niejasne, to zostawiamy to na piątkową lekcję online).
 
Edukacja muzyczna:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji: Poznajemy pracę kompozytora.
2.       Obejrzenie filmiku:
a następnie udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie: Czym zajmuje się kompozytor?
 
Otwieramy muzyczne karty pracy, s. 30 (karta nr 30):
3.       Zabawa muzyczna „Co tak gra?” (zad. 1):
(płyta muzyczna kl.3, część 2, utwór 45)
4.       Muzyczna zagadka (zad. 2):
(płyta muzyczna kl.3, część 2, utwór 47 – Muzyczna zagadka - kontrabas)
5.       Wysłuchanie piosenki „Kapelusze pełne płatków”:
i udzielenie w zeszycie odpowiedzi na pytanie:
O czym jest piosenka?
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Witraż
 
1.       Zapoznanie się z definicją witrażu i przyjrzenie się fotografiom witraży:
2.       Wykonanie dowolnego witrażu (instrukcja wykonania w filmikach):
Zdjęcie witrażu przesyłamy do kolejnego czwartku, czyli do 4 czerwca.
 


Środa, 27.05.2020 r.
Temat dnia: Bezcenne skarby
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Zapisanie w zeszycie tematu lekcji: Sztuka w wierszu Joanny Kulmowej „Po niczemu”.
2.       Zapoznanie się z sylwetką poetki Joanny Kulmowej:
3.       Zapoznanie z wierszem „Po niczemu” oraz wykonanie kropki w zad. 1 w ćw., s. 24.
4.       Zapisanie w zeszycie swojego pierwszego wrażenia po przeczytaniu wiersza.
5.       Wykonanie zad. 3 i 4 w ćw., s. 25. (Podczas zajęć online porozmawiamy sobie na temat tego wiersza).
 
Edukacja matematyczna (2 lekcje):
 
1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Odejmujemy liczby trzycyfrowe w zakresie 1000.
2.       Obejrzenie filmiku o odejmowaniu liczb trzycyfrowych:
3.       Przeanalizowanie sposobu odejmowania liczb trzycyfrowych przez Adama i liczb dwucyfrowych od trzycyfrowych przez Dorotę. Wybranie 3 przykładów z zadania 2 i 3 w podr., s. 56 i rozwiązanie dowolnym sposobem w zeszycie.
4.       Wykonanie obliczeń wybranym przez siebie sposobem (3 przykłady z odejmowaniem liczb trzycyfrowych i 3 przykłady z odejmowaniem liczb dwucyfrowych od liczb trzycyfrowych) – ćw., s. 62, zad. 2.
 
5.       Wpisanie do zeszytu drugiego tematu lekcji: Obliczanie długości – kilometr.
6.       Obejrzenie dwóch krótkich filmów edukacyjnych:
7.       Wpisanie do zeszytu informacji:
Jeden kilometr to 1000 metrów.
1 km = 1000 m
8.       Rozwiązanie zad. 1 w ćw., s. 65.
9.       Przeanalizowanie zad. 3 z podr., s. 57.
10.   Wpisanie informacji do zeszytu:
Pół kilometra to 500 metrów.
Ćwierć kilometra to 250 metrów.
11.   Rozwiązanie zadania 2 z ćw., s. 65, przyjmując, że 1 cm na mapie odpowiada 10 m, a nie 100 m(*trzecia kropka jest dla chętnych) oraz 2 przykładów z zad. 3.


Wtorek, 26.05.2020 r.
Temat dnia: W muzeum
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Obejrzenie prezentacji:
Prezentacja przygotowana przez panią I. Koprianiuk.
2.       W muzeum:
3.       Zasady bezpieczeństwa, czyli „Co się stanie, gdy...”:
4.       Rozwiązanie krzyżówki w ćw., s. 23.
 
 
Edukacja przyrodnicza:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Przypomnienie wiadomości o zwierzętach gospodarskich.
2.       Zapoznanie się z treściami w podr., s. 54-55.
3.       Wpisanie i dokończenie zdania (w zeszycie):
W gospodarstwie wiejskim możemy spotkać następujące zwierzęta:....................
4.       Obejrzenie filmu edukacyjnego:
5.       Uzupełnienie tabeli w ćw., s. 60-61.Poniedziałek, 25.05.2020 r.
Temat dnia: Twórczość dziecięca
 
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       W pracowni malarskiej – wypowiadanie się na temat przedstawionych rysunków dzieci (ćw., s. 21, bez polecenia u dołu).
2.       Dobieranie określeń do rzeczowników i czasowników (ćw., s. 22, zad. 1).
3.       Pytania i odpowiedzi – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, ćwiczenia w pisaniu (ćw., s. 22, zad. 2)
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Zapisanie tematu lekcji w zeszycie: Obliczenia wagowe – tona.
2.       Obejrzenie dwóch krótkich filmów edukacyjnych:
3.       Wpisanie do zeszytu informacji:
Jedna tona to 1000 kilogramów.
1 t = 1000 kg
4.       Rozwiązanie zad. 1 i pierwszej kropki w ćw., s. 64.
5.       Zapisanie w zeszycie:
Pół tony to 500 kilogramów.
Ćwierć tony to 250 kilogramów.
6.      Przeanalizowanie zad. 1 z podr., s. 57.
7.      Wykonanie zadania tekstowego z podr., s. 57 oraz zad. 2 w ćw., s. 64.
 
 
Edukacja techniczna:
Temat: Sesja fotograficzna
 
1.       Zapoznanie się z rodzajami perspektyw w fotografowaniu:
 
 W fotografii istnieją trzy podstawowe perspektywy, których uczy się młodych fotografów – jest to perspektywa ludzka, żabia oraz ptasia. Ludzki punkt widzenia wykorzystujemy najczęściej, gdyż jest najmniej wymagający gdyż kadr wygląda dokładnie tak jak widziana przez nas rzeczywistość (aparat trzymamy na poziomie oczu).   https://www.youtube.com/watch?v=bQ4b77lvnos
(obejrzenie filmiku z poradami)
2.      Wybranie jednej z perspektyw i wykonanie zdjęcia natury (pod zdjęciem piszemy, jaka to perspektywa). Na Wasze zdjęcia czekam do najbliższego piątku, czyli do 29 maja.
 
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Animacja prezentacji PowerPoint
 
1.       Wprowadzenie animacji do prezentacji komputerowej o mamie – ebook, zajęcia 30, s. 56-57.
2.       Zapisanie wykonanej przez siebie prezentacji na pendrivie – ebook, s. 57.
 Piątek, 22.05.2020 r.

Temat dnia: Twórcy sztuki
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Zapisanie tematu lekcji: Czym jest dla mnie sztuka?
2.       Ciekawe postacie artystów – doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem (podr., s. 52-52).
3.       Zapoznanie się z sylwetką i pracami malarza Ryszarda Winiarskiego:
4.       Muzea sztuki dziecięcej -  podr. pol.-społ. s. 54–55 – przeczytanie tekstu, obejrzenie ilustracji.
5.       Udzielenie krótkiej odpowiedzi (2-3 zdania) na pytanie 1. z podręcznika (s. 55).
6.       Co to jest sztuka – tworzenie mapy pamięci, próba zdefiniowania pojęcia „sztuka” według własnego punktu widzenia – ćw., s. 20.
 
Edukacja matematyczna:
1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Dodajemy liczby trzycyfrowe w zakresie 1000.
2.       Obejrzenie filmiku „Rozbijanie liczb trzycyfrowych – zadania z dodawania”:
3.       Liczby trzycyfrowe – przeanalizowanie różnych sposobów dodawania w zad. 1 i rozwiązanie w zeszycie dwóch wybranych dowolnie przykładów, podr., s. 56.
4.       Praca w ćwiczeniach, zad. 1, s. 62 (4 przykłady do wyboru).
 


Czwartek, 21.05.2020 r.
Temat dnia: Wyobraźnia i komunikatywność
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Lubimy ortografię i gramatykę – ćwiczenia w pisaniu, przymiotniki (ćw. pol.-społ. s. 18–19).
2.       Utrwalenie wiadomości o obrazach na podstawie podręcznika, s. 50-51 – zapoznanie się z treściami.
3.       Opis rzeźby w taki sposób, aby osoba, która zamknie oczy mogła ją sobie wyobrazić – ćw., s. 17 (bez kropki).
 
 
Edukacja matematyczna:
 
Zadania tekstowe – układanie pytań do zadań, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na porównywanie różnicowe (ćw. mat.-przyr. s. 59). Te zadania zrobimy wspólnie podczas naszych zajęć online.
 
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Audiodeskrypcja jako sztuka wyrazu
 
Podczas opisywania rzeźby doskonaliliście swoją umiejętność pisania w taki sposób, aby osoba słuchająca mogła wyobrazić sobie to, co jej przekazujecie. Taki opis słowny (w naszym przypadku pisemny) nosi nazwę Audiodeskrypcja – z łac. audio (dotyczący słuchu, dźwięku) oraz łac. descriptio (związany z rysowaniem, opisywaniem) jest to, przekazywany drogą słuchową, słowny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Audiodeskrypcja stwarza osobom niewidomym możliwość odbioru sztuki wizualnej, np. malarstwa, gry aktorskiej, dlatego też jest stosowana m.in. w muzeach, produkcjach audiowizualnych, teatrze oraz podczas widowisk sportowych.
 
1.       Wysłuchajcie opisu obrazu „Mona Lisa” (Leonardo da Vinci), nie szukajcie wcześniej tego obrazu w internecie – po prostu posłuchajcie od minuty 3:10 do 14:15.
2.       Przygotujcie kartki i kredki lub farby i spróbujcie narysować lub namalować ten obraz według opisu słownego.
3.       Następnie odszukajcie obraz „Mona Lisy” w internecie i porównajcie z Waszą pracą.
4.       Podczas zajęć online opowiecie mi jak o tym, jak czuliście się w takiej roli i pokażecie mi swoje obrazy. Powodzenia!
 
 
Edukacja muzyczna:
Temat: Muzyczna przygoda - zwierzęta
 
1.       Wysłuchanie odgłosów zwierząt w utworze „Zwierzęcy kontrapunkt” i wypisanie nazw tych zwierząt w kartach muzycznych nr 29, s. 29, zad. 2 (podpowiedź: jest 5 zwierząt):
(płyta muzyczna cz. 2 dla klasy 3, utwór 44)
 
2.       Obejrzenie i wysłuchanie dźwięków instrumentów:
Znalezienie wśród nich instrumentu, o którym mówi zagadka:
Co to za instrument duże pudło ma?
Gdy uderzysz w strunę, niskie dźwięki gra.       
                                                   D. Przęczek
3.       Rozwiązanie rebusu jako sprawdzenie poprawności odpowiedzi na powyższą zagadkę – karty muzyczne nr 29, zad. 1.
4.       Łączenie wyrazów ze zwierzętami – karty muz. nr 29, zad. 3.
 Środa, 20.05.2020 r.
Temat dnia: Pomysłowy artysta

 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Przypomnienie etapów powstawania obrazu:
Praca autorstwa pani Izabeli Koprianiuk.
2.       Uzupełnienie historyjki o powstaniu rzeźby – bociana – z punktu widzenia artysty: O czym myślał Marcin Bzyk? – ćw., s. 16.
 
 
Edukacja matematyczna:   (2 lekcje)
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Liczby w zakresie 10 000.
2.       Obejrzenie filmiku „Liczby pięciocyfrowe”:
3.       Pisanie i czytanie liczb w zakresie 10 000, zapisywanie liczb na osi liczbowej, porządkowanie liczb - ćw. mat., s. 57.
4.       Wykonanie obliczeń w ćw., s. 58 (z każdej kolumny wybieramy po 5 przykładów, *pozostałe – dla chętnych).
5.       Rozwiązywanie zadań tekstowych – podr., s. 53, zad. 2. i 2 przykłady z zad. 3.
 
Wtorek, 19.05.2020 r.
Temat dnia: Wystawa dzieł sztuki

 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Pisanie ogłoszenia na podstawie podanych informacji – ćw., s. 14 (*dla chętnych – projekt plakatu).
2.       Ćwiczenia w układaniu zdań - ćw. pol.-społ. s.15.
 
 
Edukacja przyrodnicza:
 
1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Przypomnienie wiadomości o lesie.
2.       Utrwalenie wiadomości o łące – prezentacja:
Jeśli chcesz, rozwiąż zadania z prezentacji.
Prezentacja autorstwa pani Pauliny Loryńskiej.
3.       Zapoznanie się z treściami w podr., s. 50-51.
4.       Film o lesie:
5.       Wykonanie w zeszycie mapy myśli – zwierzę leśne – podr. s 51, zad. 2. (krótko).
6.       Obejrzenie krótkiego filmu o życiu mrówek
7.       Uzupełnienie tabelki z ćw., s. 56, zad. 1 (zadanie do zeszytu).Poniedziałek, 18.05.2020 r.
Temat dnia: Sztuka współczesna
 
Edukacja polonistyczna:   (2 lekcje)
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Jestem współczesnym artystą.
2.       Zapoznanie się z treściami w podr., s. 48-49.
3.       Obejrzenie prezentacji o sztuce współczesnej:
https://slideplayer.pl/slide/846825/   (wciśnij strzałkę play, nie przerzucaj stron, bo wtedy się blokują)
4.       Spacer po galerii sztuki:
(kliknij zarówno „spacer po galerii sztuki”, jak również „Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku”)
Praca autorstwa pani Agnieszki Jędro.
5.       Narysowanie w zeszycie projektu rzeźby, która będzie przez Ciebie wykonywana z dostępnych materiałów ekologicznych podczas zajęć technicznych.
6.       Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące projektu rzeźby – ćw., s. 13.
 
 
 
Edukacja techniczna:
Temat: Rzeźba z materiałów ekologicznych
 
Wykonanie rzeźby według projektu z zajęć polonistycznych. Nadanie nazwy swojej rzeźbie. Proszę o przesłanie zdjęcia rzeźby wraz z jej nazwą do piątku, 22 maja.
 
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Tekst i obrazki w prezentacji
 
1.       Zapoznanie się z tematem w ebooku (ebook też przesłałam przez Teams), s. 54-55.
2.       Praca ze swoją prezentacją o mamie – wstawienie tekstu do prezentacji (jeśli jeszcze go nie ma) i wstawienie obrazka lub obrazków (cliparty).Piątek, 15.05.2020 r.  (projekt 29)
Temat dnia: Swobodny tekst
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Zapisanie w zeszycie tematu lekcji: Zabawy z wyobraźnią.
2.       Obejrzenie filmu edukacyjnego o różach:
3.       Przygotowanie kredek i zeszytu, wysłuchanie słuchowiska z jednoczesnym rysowaniem róży. Słuchowisko będzie przesłane przez Teams, w razie konieczności w inny sposób - po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodzica.
4.       Wejście w rolę róży i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w zad. 1- kropka w ćw., s. 12.
5.       Pod rysunkiem róży w zeszycie - przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej – napisanie swobodnego tekstu na temat narysowanego przez siebie kwiatu.
 
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Wpisanie w zeszycie tematu lekcji: Matematyka w życiu codziennym.
2.       Porównywanie cen aparatów – podr., s. 52, zad. 1 (pierwsza kropka – słownie, druga kropka w zeszycie).
3.       Liczby wielocyfrowe – zad. 2 w pod., s. 52 (druga kropka – słownie).
4.       Odległość - zad. 3 w podr. – wpisanie obliczeń do zeszytu, udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie z kropką.
5.       Narysowanie w zeszycie drogi ze szkoły do domu zgodnie ze wskazówkami w zad. 4.
 


Czwartek, 14.05.2020 r.
Temat dnia: To już potrafię
 
Edukacja matematyczna:
 
1.  Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Drzewka matematyczne.
2.   Obejrzenie prezentacji dotyczącej rozwiązywania zadań za pomocą drzewek (slajd 8 i 9 – prawie na końcu):
Prezentacja autorstwa pani Pauliny Loryńskiej
3. Przeanalizowanie trzech zadań tekstowych w podręczniku, s. 49, dopasowanie odpowiednich drzewek do zadań.
4.   Przerysowanie do zeszytu drzewek z podręcznika, wykonanie obliczeń oraz wykonanie polecenia z kropką.
5.   Ułożenie treści zadania do podanego działania – ćw., s. 55 - z zadania z kropką wybieramy jedno działanie.
6. *Dla chętnych – zadanie 1 z ćw. w całości.
 
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.     Napisanie krótkiej instrukcji – ćw., s. 9, zad. 2, wykorzystanie wyrazów z ramki.
2.      Rozwijanie i skracanie zdań – po jednym przykładzie z zad. 1 i 2, ćw., s. 10.
3.      Pisownia nie z różnymi częściami mowy - ćw. pol.-społ. s. 11.
 
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Martwa natura – kompozycja z owoców i kwiatów
 
1.  Ułożenie na krześle lub stoliku kompozycji przedstawiającej kwiaty w wazonie (dowolne) i leżące obok wazonu owoce (np. jabłko, gruszkę) lub - jeśli nie mamy kwiatów - to owoce w misie.
2.  Następnie wybór techniki, którą będziemy malować (farby plakatowe, olejne, akwarelowe), szkicować (ołówek) lub rysować (kredki pastelowe – jest możliwe rozmazywanie).
Zdjęcia prac wysyłamy do następnego czwartku, czyli do 21 maja.
 
 
Edukacja muzyczna
Temat: Czy muzykę można namalować?
 
1. Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Czy muzykę można namalować?
2.   Zapisanie słów piosenki w zeszycie.
Kolorowe obrazki
sł.: E. Buczyńska muz.: J. Piątkowski
 
1. Mały domek, płot i ścieżka.
Buda, w której Azor mieszka.
Stare drzewo, obok ławka.
A przed domem kwiatki, trawka.
 
Ref.: Kredki weź i maluj, maluj. Na obrazkach świat wyczaruj. Świat wesoły, całkiem nowy, kolorowy zawrót głowy.
 
2. Biała kartka, pracy tyle!
Najpierw pszczoły i motyle.
Potem świerszcze, mrówki, bąki.
Jeszcze mlecze, maki, dzwonki.
 
3.  Poznanie melodii piosenki:
4. Po wysłuchaniu piosenki przynajmniej 2 razy – próba zaśpiewania (*chętni – po nauce piosenki - wysyłają nagranie, do następnych zajęć muzycznych, czyli do przyszłego czwartku).
5.   Uzupełnienie zdań w zad. 2, karty muzyczne nr 28, s. 28.
 


Środa, 13.05.2020 r.
Temat dnia: Bliżej sztuki – muzyka
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Muzyka Witolda Lutosławskiego.
2.       Czytanie tekstu informacyjnego w podr., s. 46-47.
3.       Udzielenie odpowiedzi na jedno spośród dwóch pytań dotyczących tekstu (w zeszycie):
Ø Z jakim poetą zawarł znajomość Witold Lutosławski? Co wiesz o tym poecie?
lub
Ø Co jest podobne w pracy kompozytora i poety, a co różni te prace?
4.       Wysłuchanie utworu Witolda Lutosławskiego:
5.       Wykonanie ilustracji w zeszycie do wysłuchanej muzyki i zapisanie w ćw., s. 8 odpowiedzi na pytania zawarte w 1 zad.)
 
 
Edukacja matematyczna (2 lekcje):
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Zadania tekstowe na obliczanie obwodów figur geometrycznych.
2.       Wykonanie zad. 3 i 2 z podr., s. 48 (w zeszycie). Proszę o przesłanie zdjęcia z tymi zadaniami do piątku, 15 maja.
3.       Przeanalizowanie słownie zad. 1 i 4. w podr., s. 48.
4.       Praca w ćwiczeniach – na s. 53, zad. 1 bez ostatniej kropki, zad. 2 bez kropki oraz na s. 54 -jedno zadanie do wyboru (wraz z kropką).
 


Wtorek, 12.05.2020 r.
Temat dnia: Bliżej sztuki – malarstwo
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Obejrzenie filmu edukacyjnego:
2.       Porównanie obrazu martwej natury – szkic i obraz na płótnie (ćw., s. 6, zad. 1).
3.       Obejrzenie filmików – szkic i kolory w malarstwie:
4.       Korzystając ze wskazówek w filmikach, wykonanie rysunku i krótkiego jego opisu (ćw., s. 7, zad. 2).
 
Edukacja przyrodnicza:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Zwierzęta i rośliny na łące.
2.       Zapoznanie się z treściami w podr., s. 46-47.
3.       Narysowanie i uzupełnienie tabelki w zeszycie - na podstawie informacji z podręcznika:
Życie na łące
Zwierzęta
Rośliny
 
 
 
 
4.       Uzupełnienie s. 52 w ćwiczeniach.
5.       *Dla chętnych – udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytanie: Czym żywią się młode ssaki, a czym – ssaki dorosłe?
 


Poniedziałek, 11.05.2020 r.
Temat dnia: Bliżej sztuki – rzeźby
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Oto wyzwania.
2.       W podręczniku na s. 44-45 wykonanie zad. 1, 2, 3, 4; spośród zad. 5, 6, 7 – wybranie jednego.
 
 
Edukacja polonistyczna: (2 lekcje)
 
1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Bliżej sztuki – rzeźby.
2.       Zapoznanie się z treściami w podręczniku, s. 44-45.
3.       Obejrzenie filmów:
4.       Na podstawie uzyskanych wiadomości udzielenie krótkiej odpowiedzi na pytania w podr. dotyczące portretu i rzeźby (w zeszycie).
5.       Wpisanie krótkiej notatki do zeszytu:
Krytyk sztuki jest to osoba, która analizuje, interpretuje i ocenia sztukę. Pokazuje jej mocne i słabe strony. Napisana krytyka lub recenzja jest publikowana w gazetach, czasopismach, książkach, broszurach wystawowych i katalogach oraz na stronach internetowych.
6.       Zabawa w krytyka sztuki – ćw., s. 4 i 5, zad. 1 (bez kropeczki) i 2.
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Tworzenie prezentacji PowerPoint.
1.       Zapoznanie się z tematem w ebooku, str. 52-53.
2.       Przygotowanie prezentacji o swojej mamie w programie PowerPoint na podstawie treści w nim zawartych (prace przesyłamy do kolejnych zajęć informatycznych, czyli do 18 maja).
 
 


Piątek, 8.05.2020 r. (projekt 28.)
Temat dnia: Zabawy z wyrazami
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Zabawy z wyrazami.
2.       Zadania w zeszycie:
Zad. 1.
Uzupełnij brakujące litery w alfabecie i zapisz cały alfabet:
a, ą ..., c, ..., ..., e, ę, f, ..., ..., ..., j, k, l, ł, ..., ..., ..., o, ó, p, r, ..., ..., ..., u, w, x, z,
..., ...
Zad. 2.
Podane wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej.
wróbel, kukurydza, krowa, mama, lody jajo, numer, mleko, agrafka, proso, huk, pszczoła, cukier, dom, żaba, elektryk, Ula
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
3.       Zabawy słowne – praca w ćwiczeniach, cz. 4., s. 3.
 
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Projektujemy okładkę do Dziennika przyrodnika lub Zielnika
 
Dzisiaj na zajęciach wykonacie okładkę do Zielnika lub Dziennika przyrodnika. Przygotujcie swój warsztat pracy. Zbierzcie materiały, z których wykonacie okładkę według własnego projektu. Zapiszcie nazwę Dziennik przyrodnika lub Zielnik. Na zdjęcia Waszych okładek czekam do następnego piątku, czyli do 15 maja.Czwartek, 7.05.2020 r.
Temat: Kręcimy filmy
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Już potrafię.
2.       Utrwalenie wiadomości o filmie - ćw. pol.-społ. s. 76, zad. 2.
3.       Opis ilustracji – ćw. s.77, zad. 1 i 2.
 
 
Edukacja matematyczna:

 
Czy już potrafisz? – samoocena umiejętności matematycznych (ćw. mat.-przyr. s. 50–51, 4 zadania do wyboru, *pozostałe dla chętnych).
 
 
Edukacja muzyczna:
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Muzyka filmowa.
2.       Obejrzenie prezentacji:
3.       Na podstawie informacji zawartej w prezentacji udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Jaki rolę pełni muzyka w filmie?
4.       Uzupełnienie zadania w Kartach muzycznych, nr 27:
                na podstawie wysłuchanych utworów w kolejności: utwór 43, utwór 40, utwór 42, utwór 41:
                (wybieramy klasa 3, Oto ja, pokażą nam się słuchowiska, prawą strzałką przechodzimy do płyty muzycznej)
                Proszę o przesłanie zdjęcia z kart muzycznych (nr 27) do kolejnego czwartku, czyli do 14 maja.
5.       Wysłuchanie brzmienia waltorni:
 
 
Edukacja polonistyczna:

 Utrwalenie i podsumowanie wiadomości ćw., s. 78-79 – zad. 3 (do zeszytu) oraz 3 pozostałe do wyboru.
 


Środa, 6.05.2020 r.
Temat: Jak powstaje film?
 
Edukacja polonistyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Etapy powstawania filmu.
2.       Zapoznanie się z tekstem i ilustracjami w podręczniku, s. 42-43.
3.       Na podstawie treści z podr., wypisanie krótko w zeszycie etapów powstawania filmu.
4.       Zapoznanie się z prezentacją na temat rodzajów i gatunków filmu.
5.       Kolorowanie pól z nazwami przy osobach takim kolorem, w jaki jest Oskar, który mogą otrzymać (ćw., 75, zad. 2).
6.       Kadry filmowe – próba oceny kadrów filmowych (ćw. pol.-społ. s. 74–75, zad. 1).
 
 
Edukacja matematyczna:   (2 lekcje)

1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Rozwiązujemy i układamy zadania tekstowe.
2.       Rozwiązanie w zeszycie Zadania Grażyny (zad. 1). Zad. 2. i 3. jest dla chętnych.
3.       Praca w ćw., s. 47, zad. 1 (trzy pierwsze kropki); s. 48, zad.1; s. 49, zad. 1 i 2.
 Wtorek, 5.05.2020 r.
Temat dnia: Ćwiczenia dykcyjne
 
Edukacja polonistyczna:
 
1.       Każdy aktor dużo ćwiczy, aby pięknie i wyraźnie wymawiać swoje kwestie. Chociaż nie jesteśmy aktorami, poćwiczymy dzisiaj piękną wymowę. Otwórzcie ćwiczenia na str. 72 i wypowiadajcie teksty wierszy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poleceniu.
2.       Pisownia wyrazów z zakończeniami: -ji, -ii lub -i (ćw., s.73).
 
Edukacja przyrodnicza:

1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Zakładamy dziennik przyrodnika.
2.       Zapoznanie się z tekstem w podr., s. 40-41.
3.       Wybranie jednej rośliny z podr., s. 40 i sporządzenie w zeszycie krótkiej notatki z informacjami, których nie ma w książce.
4.       Rozwiązanie quizu – ćw., s. 44-45. Proszę o przysłanie zdjęcia ćwiczeń z tych stron do następnego wtorku, czyli do 12 maja.Poniedziałek, 4.05.2020 r. (projekt 27.)
Temat dnia: Nasze pasje
 
Edukacja polonistyczna:

1.       Zapisanie tematu lekcji: Poznajemy pracę filmowców.
2.       Amelka i ekipa filmowa – czytanie tekstu opowiadania (podr. pol.-społ. s. 40–41), proszę o przysłanie mi nagrania z czytanym przez ucznia tekstem na str. 40, od „Amelka i ekipa filmowa” do „Dookoła dworku postawili ogrodzenie i nie można tam wejść”, do 6 maja.
3.       Wyjaśnienie na podstawie tekstu opowiadania pojęć: casting, statyści (w zeszycie).
4.       Zwroty i wyrażenia związane z tematyką filmów – ćw. s. 70-71, zad. 1-4 (tylko pierwsza kropka).
 
Edukacja matematyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji: Dodajemy i odejmujemy liczby wielocyfrowe.
2.       Trening liczenia – ćw., s. 46: zad. 1 – 5 przykładów do wyboru, zad. 2 – 3 przykłady do wyboru.
3.       Rozwiązanie zadań z podr., s. 42 – zad. 1 (tylko jeden rower i bez kropek), zad. 2 (wybrać jedną osobę i bez kropki, zad. 3 i 4 (po jednym przykładzie, bez kropki).
 
Edukacja polonistyczna (realizacja III modułu „Lekturki spod chmurki):
1.       Oddzielenie szlaczkiem poprzedniej lekcji i zapisanie w zeszytach tytułu lektury oraz autora.
2.       Wykonanie ilustracji ulubionej sceny („Akademia Pana Kleksa”), poproszę o zdjęcie z zeszytu, będzie ono potrzebne do udokumentowania realizacja tego modułu.
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Programowanie w Scratchu

1.       Przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat programowania w Scratchu – ebook, s. 50-51.
2.       *Zadanie dla chętnych – realizacja własnego projektu w aplikacji Scratch, mile widziane zdjęcie projektu.
lub
(link z aplikacją u dołu strony)


 
Czwartek, 30.04.2020 r.
Temat dnia: Pomysłowi pisarze
 
Edukacja matematyczna:
1.       Jaka to liczba? – uzupełnianie liczb w piramidach liczbowych, dodawanie i odejmowanie pisemne - ćw. mat.-przyr. s. 42.
2.       Rozwiązywanie zadań tekstowych – ćw. s. 43. - *3 zad. jest dla chętnych (poproszę o przesłanie zdjęcia str. 43 do końca tygodnia).
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Uważne obejrzenie prezentacji (klikamy kolejno we wszystkie możliwe miejsca):
               Autorem prezentacji jest pani Aneta Adamczak.
2.       Mali pisarze – pisanie opowiadania według wskazówek (ćw. pol.-społ. s. 69).
3.       Dokładne sprawdzenie opowiadania (błędy ortograficzne, gramatyczne, znaki interpunkcyjne).
 
Edukacja muzyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Moje muzyczne pasje.
2.       Przeczytanie wiersza:
„Na imię jej Pasja”
Na imię jej Pasja Każdy ma pasje, lecz co to takiego? 
Zaraz ci powiem coś o niej fajnego. Ona ma skrzydła i góry przenosi,
Dodaje siły i o nic nie prosi.
To ona daje energię do życia,
Nadając mu sens, nas samych zachwyca. 
Podążaj więc za nią, bo warto ją mieć, 
Skorzystaj z okazji i miej do niej chęć.
Zarażaj nią innych, rób wszystko wraz z nią, 
Niech czyni twe życie tęczy barwną grą.  
                                          Dorota Przęczek
3.       Zapisanie w zeszycie notatki:
Pasja to zamiłowanie do czegoś. Pojawia się ona wtedy, gdy człowiek poświęca całą energię na robienie czegoś, co jednocześnie sprawia mu ogromną satysfakcję.
4.       Udzielenie w zeszycie odpowiedzi na pytanie:
Jaka jest Twoja muzyczna pasja?
5.       Utrwalenie pierwszej zwrotki i refrenu „Karateczki” (proszę o przesłanie nagrania do kolejnych zajęć muzycznych, czyli do czwartku, 7 maja), pozostałe zwrotki są dla chętnych.
6.       Poznanie instrumentu – saksofon. Obejrzenie prezentacji, wysłuchanie jego brzmienia:
7.       Praca z kartą Muzyczne pasje (karta pracy nr 26), str. 26.
 
 
Edukacja techniczna:
Temat: Pokaz mody baśniowej – realizujemy zadanie z III modułu projektu „Lekturki spod chmurki”
 
1.       Przebranie się za Pana Kleksa lub szpaka Mateusza (poproszę o przesłanie zdjęcia, termin: do piątku, 8 maja).
2.       Wykonanie sylwety głównego bohatera utworu „Akademia Pana Kleksa”. Sylweta musi stać i być trójwymiarowa., może być niewielkich rozmiarów - można wykorzystać rekwizyty z poprzedniego zadania (termin: 8 maja).
Życzę Wam miłego majowego weekendu 


Środa, 29.04.20202 r.
Temat dnia: Magiczne przedmioty
 
 
Edukacja polonistyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Czerwone krzesło.
2.       Przeczytanie wstępu do z fragmentu książki Magiczne drzewo, zastanowienie się nad pytaniami do wstępu.
3.       Wpisanie do zeszytu nazw przedmiotów powstających z drewna (w formie słoneczka, w centralnym miejscu wyraz DREWNO) - podr. pol.-społ.., s. 39.
4.       Przeczytanie tekstu opowiadania Czerwone Krzesło. Zastanowienie się nad pytaniami do tekstu i udzielenie w zeszycie odpowiedzi na pytanie: Co było najbardziej zaskakujące dla bohaterów tej historii?
5.       Praca w ćwiczeniach, s. 67-68 – zad.1-5., *zad. 6 jest dla chętnych.
Proszę o przesłanie zdjęcia zadań w zeszycie do jutra.
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Przygotowanie banknotów papierowych i monet. Przedstawienie odpowiedzi na monetach: Ile jest 10-groszówek w 1 złotówce? Ile jest 10-groszówek w 2 zł? Ile jest 10-groszówek w 3 zł? 4 zł? (do 20 zł).
2.       Rozwiązanie zad. 1 i 2 w ćw. mat.-przyr. s. 41. ( w zadaniu 2.: cena jednego smsa wynosi 10 gr).
 
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Wykonanie prac plastycznych w związku ze świętami majowymi.
 
1.       Obejrzyj prezentację i wybierz się w wirtualny spacer:
https://view.genial.ly/5ea18828075c7c0dc0eb87a8/presentation-demokracja-wazne-slowo?fbclid=IwAR0jULyvh6xMoHGCGEe5cFEzCWEPShiSXb92Q6vTYktDK80ZpcaAWJON7Fw
2.       Przygotuj dwie prace plastyczne spośród trzech zaprezentowanych. Jeśli wybierzesz wydzierankę, Twoje kawałki papieru powinny być o wiele mniejsze niż pokazano, ze względu na Twój wiek.
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/05/3-dekoracje-plastyczne-z-motywem.htmlWtorek, 28.04.2020 r.
Temat dnia: Giełda pomysłów

Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Jesteśmy przedsiębiorczy.
2.       Dokończenie zdania i wpisanie do zeszytu:
Myślę, że jestem przedsiębiorcza/ przedsiębiorczy, bo…
3.       Udzielenie odpowiedzi w zeszycie (pisemnie luz za pomocą samodzielnie narysowanego obrazka):
Co można zrobić ze zwykłego kubka? (nie chodzi o kubek plastikowy, tylko taki z uchem)
4.       Pisemne przedstawienie własnego pomysłu na bycie przedsiębiorczym (pomysł może dotyczyć takich sfer, jak dom, szkoła, rówieśnicy). Wpisanie do zeszytu nazwy pomysłu i jego celu przeznaczenia.
5.       Utrwalenie pisowni wyrazów z ą i ę, ćwiczenia w pisaniu i czytaniu (ćw. pol.-społ. s. 66).
 
Edukacja przyrodnicza:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Zioła i rośliny, które wpływają na nasze zdrowie.
2.       Zapoznanie się z tematem w podręczniku, s. 36-37.
3.       Obejrzenie filmu o sposobach parzenia herbaty na świecie:
https://www.youtube.com/watch?v=ukdelxlffYk
4.       Właściwości lecznicze herbat ziołowych – ćw., s. 38-39, zad. 1, bez kropki.


Poniedziałek, 27.04.2020 r.
Temat dnia: Kiermasz szkolny
 
Edukacja polonistyczna:  
1.       Wpisanie tematu do zeszytu: Klasowa przedsiębiorczość.
2.       Na podstawie ilustracji w ćw., s. 64-65 udzielenie w zeszycie odpowiedzi na pytania:
Co przedstawiają ilustracje?
Ile dzieci jest na ilustracjach? Co robią?
Czego dotyczy sytuacja przedstawiona na ilustracjach?
Jaki nastrój panuje na kiermaszu?
Jakie stoiska są na kiermaszu?
3.       Uzupełnienie dialogów w dymkach na ilustracji w ćwiczeniach.
 
Edukacja matematyczna: (2lekcje)
1.       Wpisanie tematu lekcji: Rozwiązujemy zadania tekstowe.
2.       Przeanalizowanie zad. 1. w podr., s. 39.
3.       Rozwiązanie Zadań Karoliny w zeszycie (podr. s. 39).
4.        Wpisanie do zeszytu przykładów z zad. 3. oraz pamięciowe ich obliczenie.
5.       Zastępowanie mnożeniem sumy tych samych liczb trzycyfrowych (ćw. mat.-przyr. s. 40).
6.       Rozwiązanie zadania o samolocie z podr. s. 39 – ustnie.
 
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Zabawy z pocztą elektroniczną

1.       Zapoznanie się z tematem w ebooku, s. 47.
2.       Założenie skrzynki mailowej bezpiecznej dla dziecka, za zgodą rodziców – zadanie dla chętnych.
https://www.pocztadzieci.pl/
3.       Napisanie na mój adres: k.slawska@psp3jl.pl wiadomości e-mail, opisanie krótko w nim swoich odczuć odnośnie nauki na odległość, w temacie wpisanie: Nauka na odległość według mnie. Wysłanie z konta rodzica lub własnego (jeśli będzie utworzone za zgodą rodziców - https://www.pocztadzieci.pl/). Zadanie dla wszystkich, termin do 30 kwietnia.


Piątek, 24.04.2020 r.  (projekt 26)
Temat dnia: Zaradność życiowa
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie do zeszytu tematu: Lekcja przedsiębiorczości w klasie Klary. Uczymy się pisać zawiadomienie.
2.       Rekinki biznesu – czytanie opowiadania (podr. pol.-społ. s. 36–37, ćw. pol.-społ. s. 62). Udzielenie odpowiedzi na pytanie 6. w podręczniku, wpisanie jej do zeszytu. W ćwiczeniach na s. 62, zad. 1 (bez pierwszej kropki), *zad. 2 jest dla chętnych.
3.       Zapoznanie się ze sposobem pisania zawiadomienia, samodzielne napisanie zawiadomienia według podanych informacji (ćw., s. 63, zad. 1 i 2).
4.       Zakończenie zajęć – obejrzenie filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=9b1gaAmjbeU
 
Edukacja matematyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji: Dodajemy i odejmujemy liczby trzycyfrowe.
2.       Mapa osiedla – odczytywanie wyników pomiaru z rysunku, liczenie w pamięci, bez zapisywania w zeszycie – podr., s. 38, zad.1.
3.       Zadania tekstowe – podr., s. 38, zad.2 i 3 – do zeszytu.


Czwartek, 23.04.20202 r.
Temat dnia: Lepszy świat
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie tematu do zeszytu: Jak możemy zmienić świat na lepszy? – piszemy twórcze opowiadania.
2.       Zastanowienie się nad pytaniami oraz uzupełnienie tabelki w zeszycie (3 przykłady). Tabelkę rysujemy ołówkiem z wykorzystaniem linijki:
 
W jaki sposób możemy zmienić świat na lepszy?
Jak jest?
Jak powinno być?
Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.       W jaki sposób możemy zmienić świat na lepszy? – pisanie twórczego opowiadania (co najmniej 10 zdań).
 
Edukacja muzyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji: Tacy silni, tacy zdrowi, czyli muzycznie o zdrowiu.
2.       Udzielenie w zeszycie krótkiej odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób możemy dbać o nasze zdrowie?
3.       Klasowy aerobik – zabawa ruchowa przy muzyce:
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
4.       Zapoznanie się z piosenka „Karateczka”:
https://www.youtube.com/watch?v=fTiUpRSL7IA
5.       Nauka I zwrotki i refrenu piosenki (II i III zwrotka jest dla chętnych):
 sł. E. Buczyńska, muz. J. Piątkowski
 „Karateczka”
1.       Karateczka mówią ludzie i nie mylą się.  
Biały strój, żółty pas często zdobią mnie. 
Zamiast wciąż w domu tkwić, trwonić tylko czas,   
wolę dziś szansę mieć na kolejny pas.
 
 Ref:
ZAZEN – najpierw jest do namysłu czas. 
SEIZA – siedzisz i proste plecy masz.   
SAYU – obrót w bok, już zasady znasz.   
ZAREY – ukłoń się, innym przykład dasz.
 
2.       Zawodnicy tacy wielcy. Jak im radę dać? 
Obrót – raz. Wymach – dwa. Nie trzeba się bać.  
Obok gdzieś trener jest, nie zawiodę go. 
Tata i mama też mieć zwycięzcę chcą.
 
 Ref: ZAZEN – najpierw jest do namysłu czas...
 
3.        W szkole pani ogłosiła, teraz każdy wie, 
że mam już medal, więc wszyscy cieszą się.  
I ten sport, piękny sport, kocha cały świat.   
I ja też, chociaż mam tylko osiem lat.
 
 Ref: ZAZEN – najpierw jest do namysłu czas...
 
6.       Karty muzyczne – karta nr 25, s. 25 (zad. 2 w miarę możliwości, np. uderzając patyczkiem, kredką o blat biurka).
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa3-muzyka/mobile/index.html#p=26
 
 
Edukacja przyrodnicza:
1.       Utrwalenie wiadomości o zjawiskach przyrody, które stanowią zagrożenie oraz o wodach – płynących i stojących – ćw. mat.-przyr., s. 88-89.

Edukacja plastyczna:
       Narysowanie scenki do wybranego powiedzenia o zwierzętach:
Pasuje jak wół do karety.
Ma wilczy apetyt.
Pracowity jak mrówka. Pracowity jak pszczółka.
Chytry jak lis.
Pierwsze koty za płoty.
Wybierać się jak sójka za morze.
O wilku mowa, a wilk tu.
Nie wywołuj wilka z lasu.
Nie kupuj kota w worku.
Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad.
Najsmaczniejsza ta ryba, którą sam złowisz.
Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
 

Środa, 22.04.2020 r.
Temat dnia: Nasze marzenia

Edukacja polonistyczna:
1.       Przeczytanie wiersza J. Kulmowej Marzenie (podr. pol.-społ. s. 35), słownie – odpowiedź na pytania pod tekstem.
2.       Praca z tekstem wiersza – ćw. s. 60-61, zad. 1, 2, 3 i 4.
3.       Jak napisać list? – przypomnienie budowy listu jako formy pisemnej wypowiedzi, opisanie własnych marzeń w formie listu – zad. 5, ćw., s. 61.
 
Edukacja matematyczna: (2 lekcje)
1.       Obejrzenie filmiku na początku lekcji:
https://www.youtube.com/watch?v=KeEccolD2Po
2.       Grafy – dodawanie i odejmowanie setek na grafach (ćw. mat.- przyr. s. 36) – 1. lekcja.
3.       Zadanie tekstowe – doskonalenie rozwiązywania zadań na porównywanie różnicowe (ćw. mat.-przyr. s. 37, zad. 1, *2 jest dla chętnych). – 2. lekcja.Wtorek, 21.04.2020 r.
Temat dnia: Baśniowy świat

Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie tematu do zeszytu: Jesteśmy ekspertami baśni.
2.       Rozpoznawanie tytułów baśni na podstawie ilustracji – ćw., s. 58-59, zad. 1 i 2.
3.       Baśniopisarze – czytanie notatek biograficznych, ćwiczenia w pisaniu – ćw., s. 59, zad. 3. Na podstawie notek biograficznych zapisanie w zeszycie odpowiedzi na pytania: W jakim kraju się urodzili? Jakie baśnie napisali? (podanie tytułów).
4.       Części mowy – utrwalenie wiadomości, ćwiczenia w pisaniu, przekształcanie zdań (ćw., s. 57).
 
Edukacja przyrodnicza:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Jak rozwija się mieczyk?
2.       Czytanie tekstu w podręczniku, przyjrzenie się ilustracjom – podr. mat.-przyr., s. 32-33.
3.       Zastanowienie się nad pytaniami na s. 33. (*zadanie dla chętnych – wpisanie odpowiedzi do zeszytu).
4.       Na podstawie informacji z podręcznika, s. 32, informacji zawartych tekście:
https://panogrodu.pl/rosliny-cebulowe/roznica-miedzy-cebula-a-bulwa oraz filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=gXtU_qytPJ0
wykonanie zad. 1 w ćwiczeniach, s. 32.
5.       Narysowanie mieczyka w zeszycie lub wklejenie pokolorowanego obrazka. 
 

Poniedziałek, 20.04.2020 r.
Temat dnia: Muzykanci z Bremy
 
Edukacja polonistyczna:      (2 lekcje)
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Piszemy plan wydarzeń oraz redagujemy zaproszenie.
2.       Muzykanci z Bremy – układanie i zapisywanie planu wydarzeń w baśni (podr. pol.-społ. s. 32–34). Wpisanie go do zeszytu.
3.       Zadania o zwierzętach – ćw. pol., s. 55, zad.3, 4 (bez rysowania) i 5 (*opis instrumentu – zadanie dla osób chętnych).
4.       Zaproszenie – samodzielne redagowanie na podstawie informacji w ćwiczeniach. (ćw. pol.-społ. s. 56).
 
Edukacja matematyczna:
1.       Wpisanie tematu do zeszytu: Milion.
2.       Pisanie liczb wielocyfrowych – zapisywanie i porządkowanie liczb trzycyfrowych zgodnie z podanym warunkiem (ćw. mat.-przyr. s. 34 – zad.1 i 2: po 4 przykłady do wyboru, zad. 3 bez kropki, *kropka dla chętnych).
3.       Liczby wielocyfrowe – porównywanie, porządkowanie i zapisywanie liczb słownie i cyframi (podr. mat.-przyr. s. 35).
Dokonanie analizy liczb zapisanych w tabeli z wykrzyknikiem. Zapisanie w zeszytach liczb: tysiąc, 10 tysięcy, sto tysięcy i milion, słownie i cyframi.
Wykonanie polecenia z kropką w zad. 1. oraz zad. 2, zad. 4 – słownie.
4.       Rozwiązanie zad. 1 w ćw., s. 35, *zad. 2 jest dla chętnych.
 
 
Edukacja informatyczna:
Temat: Netykieta w internecie.
 
1.       Zapoznanie się ze stroną internetową https://sieciaki.pl
2.       Przeczytanie informacji w ebooku na s. 45-46, zad. 2 – słownie.
3.       Wykonanie ilustracji do wybranej zasady Netykiety w programie Paint (poproszę o wysłanie pliku lub zdjęcia do kolejnych zajęć informatycznych).


Piątek, 17.04.2020 r. (projekt 25)
Temat dnia: W zespole siła
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Poznajemy baśń „O czterech muzykantach z Bremy”.
2.       Zagadki – wpisanie rozwiązań do zeszytu (po przecinku, małą literą).
Na wsi mieszka ten niezwykły budzik. Nie ma sprężyn i wskazówek, a budzi ludzi. Na płocie dumnie staje i wrzeszczy niebywale.
Ma piękne wąsy i oczy bystre, cztery łapki i futerko czyste. Gdy mysz widzi, wyciąga pazurki ostre, ale złapanie myszy nie jest dla niego proste.
Ma dużą głowę, długie uszy i cienki ogon. Stuka kopytami, gdy idzie drogą. Niestety, uparty jest szalenie, więc nikt mu nie powie – Ty mój aniele.  
To zwierzę przyjacielem jest człowieka. Gdy go widzi, z radości merda ogonem i szczeka.
Lubi galopować po łące – i to nie tylko, gdy świeci słońce. W wyścigach też czasami startuje, a jego grzywa w pędzie pięknie faluje.                                                                                   
Bożena Kotulska
3.       Czytanie baśni – podr., s. 32-34.
4.       Wypisanie w zeszycie bohaterów baśni, w kolejności, w jakiej pojawiają się w utworze. Opisanie (w kilku zdaniach) historii jednego z nich.
5.        Praca z tekstem (podr. pol.-społ. s. 32–34, ćw. pol.-społ. s. 54).
 
Edukacja matematyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Liczby trzycyfrowe i czterocyfrowe.
2.       Wykonanie 1 zad. z podr., s. 34 (jednakowe kolory pokazują pola co trzecie miejsce).
3.       Wybór 3 przykładów z zielonych prostokątów z zad. 2 w podr. i zapisanie ich w zeszycie słownie z zaznaczeniem, który to rząd – t, s, d, j). Zadanie 3 – słownie.
4.       W ćwiczeniach zad. 1 i 2., s. 33 – po 4 przykłady (*reszta przykładów jest dla chętnych) i ostatnia kropka – dla wszystkich.

Czwartek, 16.04.2020 r.
Temat dnia: Czy już potrafisz?
 
Edukacja matematyczna:
1.       Doskonalenie rachunku pamięciowego, zapisywanie liczb – ćw. mat., s. 30.
2.       Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów - ćw. mat., s 30–31.
                Wytłumaczenie zadania 5. ze s. 31.:
Rząd jedności obliczymy sprawnie w wyniku dodawania pisemnego, bo 3 + 3= 6. Mamy dwie muszelki zastąpione liczbami. Zostają nam do dyspozycji liczby 5 oraz 8 z warunku zadania. Skoro dodajemy to suma jest większa niż składnik, więc większa liczba będzie w wyniku.
 
Edukacja polonistyczna:
1.       To i owo o serach – porządkowanie informacji, czytanie ze zrozumieniem, ćw. pol.-społ. s. 52.
2.       Rozwijanie zdań, skrótowce, redagowanie krótkiej notatki - ćw. pol.- społ. s. 53.
 
Edukacja muzyczna:
1.       Wpisanie tematu do zeszytu: Wiosenny kociołek dźwięków.
2.       Utrwalenie wiadomości o rytmie i wartościach rytmicznych nut – uważne obejrzenie filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0
3.       Dynamika w muzyce – obejrzenie filmiku (przypomnienie wiadomości).
https://www.youtube.com/watch?v=gL-tvY9V2RA
4.      Jestem jak Strauss – ćwiczenie kształcące umiejętność aktywnego słuchania muzyki klasycznej w oparciu o utwór J. Straussa – Odgłosy wiosny.
Usiądźcie teraz wygodnie i zamknijcie oczy. Postarajcie się w skupieniu wysłuchać pięknego walca skomponowanego przez Johanna Straussa i zastanówcie się, z czym kojarzą wam się dźwięki w tym utworze.
https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw
Udzielenie w zeszycie odpowiedzi na pytania: Czy podoba Wam się wysłuchany utwór? Jaki nastrój panuje w tym utworze?
Proszę Was, aby każdy z was postarał się przez chwilę być Johannem Straussem i nadał tytuł temu utworowi. Wpisz tytuł do zeszytu (nie zapomnij o „”, czyli cudzysłowie).
5.       Nauka piosenki „Alfabet muzyczny”:
https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE
DO - jak śliczny domek z kart,
RE - jak rechot w stawie żab,
MI - jak migdał albo miś,
FA - jesteście fajni dziś,
SOL -jak solone paluszki,
LA - jak lala do poduszki,
SI - sikorek choćby sto
i wracamy już do DO.
c - jak cegła w domu twym,
d - jak dekolt jednej z dam,
e - jak ekran w każdym z kin,
f - jak efektowny film,
g - jak Giewont, góra w Tatrach,
a - anatomiczny atlas,
h - jak hamak pośród drzew
 i kończymy śpiew na c (wysokim).
Nagranie z zaśpiewaną piosenką (i tekstem na pamięć) wysyłamy do następnego czwartku (23.04.2020 r.).
 
Edukacja plastyczna:
Temat: Skarby przyrody w moim regionie
 
Przedstawienie na kartce z bloku kredkami okazu przyrody w moim regionie. (Wcześniej zdobycie o nim informacji na podstawie wiadomości z internetu.) Napisanie na przodzie kartki, pod rysunkiem nazwy tego okazu.
Proszę o przesłanie zdjęć do końca tygodnia.Środa, 15.04.2020 r.

Temat dnia: Znaki interpunkcyjne

 

Edukacja matematyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji: Mnożymy pełne dziesiątki.

2.       Przeanalizowanie sposobu mnożenia pełnych dziesiątek, wykonanie obliczeń w zeszycie –

zad. 1, podr., s. 31 oraz zad. 1, s. 29 – ćwiczenia.

3.       Rozwiązanie zadań z podręcznika (w zeszycie) – zad.2 (*kropka jest dla chętnych) oraz zad. 3, s. 31.

4.       Wykonanie w ćw., s.29, zad.2 i jednego do wyboru: 3. lub 4.

 

Edukacja polonistyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji: Znaki interpunkcyjne.

2.       Obejrzenie uważnie filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=5vqBLYrByQA

3.       Wykonanie zadań z platformy Epodreczniki.pl – ćw. 1, 2 – online oraz wybrane dwa przykłady z ćw. 4.

https://epodreczniki.pl/a/zostan-mistrzem-interpunkcji/D3sh7jolH

4.       W ćw.: zad. 1, 2, 3 i 4, s. 50-51, *zad. 5 jest dla chętnych (poproszę o zdjęcie zad. 5).

 

Edukacja techniczna:

Temat: Serowe fantazje.

 

Przygotujcie, proszę, poczęstunek dla swoich domowników z wykorzystanie sera. Przesyłam zdjęcia z pomysłami. Czekam na Wasze realizacje. Wiem, że jesteście bardzo kreatywni i wymyślicie coś wyjątkowego.

 

https://smaker.pl/przepisy-sniadania/przepis-kanapka-zajaczek,110062,kikipink.html

https://miastodzieci.pl/zabawy/wesola-farma/

https://z-milosci-do-slodkosci.blogspot.com/2013/04/kanapka-kotek.html

 

 

 
Środa, 8.04.2020 r.
Temat dnia: Tajemnica dziur w serze.
 
Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
 
1.       Tajemnicza dziura w serze – ćwiczenia w czytaniu (podr. pol.-społ. s. 31).
O dziurach w serze pisali dla najmłodszych czytelników różni autorzy, między innymi L.J. Kern, J. Brzechwa i
W. Chotomska. Dzisiaj przeczytacie wiersz L.J. Kerna „Skąd się bierze dziura w serze?”.
2.       Różnice i podobieństwa w opowiadaniu i wierszu o dziurach w serze (podr. pol.-społ. s. 28-31, ćw. pol.-społ.,
s. 48, zad. 1).
3.       Przeczytanie informacji:
wers - jedna linijka w wierszu,
strofa - wyodrębniony graficznie i rytmicznie zespół wersów, powtórzony w tym samym kształcie co najmniej dwa razy (zwrotka),
rym - jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów.
Szukanie i układanie rymów, przeliczanie wersów (ćw. pol.-społ. s. 48, zad. 2, 3 – *ostatnia kropka jest dla chętnych).
4.       Wpisanie kolorowej notatki do zeszytu, pod tematem: Czasy czasownika.
https://dlabelfra.pl/nauczanie-gramatyki-w-edukacji-wczesnoszkolnej/
5.       Trening online:
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/6300/czas-w-czasownikach-jaki-to-czas
(wybieramy u góry: Jaki to czas?, następnie: Uruchom ćwiczenie w wersji demonstracyjnej).
Utrwalenie wiadomości – krótkie zadania w ćw., s. 49 (na ostatnią kropeczkę odpowiadamy słownie).


 
Edukacja matematyczna:

1.       Rozwiązywanie zadań – rozwijanie logicznego myślenia, odczytywanie i zapisywanie danych w tabeli
(ćw. mat.-przyr. s. 27), zad. 1, 3 i 4., *pozostałe są dla chętnych.

2.       Zadania złożone – ćw., s. 28, zad. 1 i 2.

3.       Przeanalizowanie zad. 3, s. 28 w ćw.:

Uczniowie uzupełniają pytanie i analizują treść. Wykonują kolejne etapy:

− obliczają kwotę banknotów po 20 zł – 2 · 20 = 40

− obliczają kwotę monet 2 zł – 5 · 2 = 10

− razem kwoty to: 40 zł + 10 zł = 50 zł

− pozostała kwota w skarbonce: 100 zł – 50 zł = 50 zł

− ilość monet pięciozłotowych: 50 zł : 5 zł = 10

Uzupełnienie tego zadania w ćwiczeniach.

 

*** Świątecznie do posłuchania, a dla chętnych do zaśpiewania (mile widziany film lub nagranie).

                https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI

Tekst:

Są takie święta raz do roku,

co budzą życie, budzą czas.

 

Wszystko rozkwita w słońca blasku

i wielka miłość rośnie w nas.

Miłość do ludzi, do przyrody

w zielone każdy z wiosną gra.

Już zima poszła spać za morza

a w naszych sercach radość trwa.

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane,

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle.

Białe z cukru baranki jak zaczarowane,

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg.

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść.

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje,

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś.

 

Czas ciepłe kurtki w szafie schować

i w naftaliny ukryć świat.

W szufladzie zaśnie czapka zimowa,

narty i sanki pójdą spać.

Bocian powrócił na swe gniazdo,

już leśnych kwiatów czujesz woń.

A słońce świeci mocno, jasno.


Wtorek, 7.04.2020 r.

Temat dnia: Pożyteczne i szkodliwe bakterie.
 
Edukacja polonistyczna:
1.       Wpisanie tematu lekcji: Klasowi detektywi.
2.       Runda z pytaniami:
Dopasuj pytanie do odpowiedzi:
https://learningapps.org/watch?v=prjmm52tk20
następnie wykonaj w ćw. zad. 2, s. 47.
3.       Bakterie pożyteczne i szkodliwe – czytanie tekstu popularnonaukowego (ćw. pol.-społ. s. 46),
następnie obejrzenie filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=8irjf0rgQZs
4.       Sporządzenie notatki w ćw. str. 46, pierwsza i druga kropka.
5.       Zad. 3, s. 47 w ćwiczeniach:
Wczoraj czytaliście tekst, w którym detektywi z klasy Jeży rozwiązali kolejną zagadkę. Poszukajcie w nim słów, które kojarzą się ze zbieraniem informacji przez detektywów i zapiszcie je.
 
Edukacja przyrodnicza:
1.       Wpisanie tematu lekcji: Zjawiska zagrażające naszej planecie.
2.       Czytanie tekstu z podr. mat.-przyr., s. 28-29.
3.       Wpisanie do zeszytu nazw zjawisk zagrażających Ziemi i pod każdą z nich zapisanie jednego zdania na temat ich skutków.  
4.       Zapoznanie się z krótkim tekstem w ćw., s. 26.
5.       Wpisanie własnych pomysłów na ochronę przyrody w najbliższej okolicy (może być w punktach) w ćw., s. 26, zad. 2.
6.       Obejrzenie krótkiego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=1PThAnyReK4


Poniedziałek, 6.04.2020 r.  (projekt 24)

Temat dnia: Detektywi na tropie

Edukacja polonistyczna:

 1. Wpisanie tematu lekcji: Skąd się biorą dziury w serze?
 2.  Zapoznanie się z tekstem w podręczniku, s. 28-30.
 3.  Obejrzenie filmu na temat produkcji sera: https://www.youtube.com/watch?v=zPllTlQnhF4&t=77s
 4. Wnioskowanie na postawie tekstu i filmu, redagowanie instrukcji w formie zdań rozkazujących - ćw. pol.-społ. s. 44.
 5. W królestwie sera – ćwiczenia słownikowe, ćw. s. 45, *ostatnia kropka jest dla chętnych.
 6. Ćwiczenie online: https://wordwall.net/play/1137/077/754

Edukacja matematyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji: Rozwiązujemy zadania tekstowe – cena, ilość, wartość.

2.       Przeanalizowanie słownie zad.1 i 2, w podr., s. 30.

3.       Wykonanie zadań Grażyny – zad. 1 i 2, s. 30 w podr., *zad. 3 jest dla chętnych.

 

Edukacja plastyczna:

 Narysowanie (kredkami) na białej kartce A4 obrazka, w którym zawarte będzie podziękowanie dla służb zdrowia za ich pracę w walce z epidemią koronawirusa (może to być forma małego plakatu).

Praca samodzielna, na ocenę, do środy.

 

Edukacja informatyczna:

Temat: Autokształty w programie Word

 

1.       Zapoznanie się z tematem – ebook: zajęcia 23., s. 43.

2.       Wykonanie bałwanka w programie Word z wykorzystaniem autokształtów (pożegnanie zimy), s. 44 w ebooku.

 

 To zadanie jest na ocenę (odeślij w pliku lub jako zdjęcie), termin: do następnych zajęć informatycznych.


 
Piątek, 3.04.2020 r.

Temat: Poszukujemy informacji

Edukacja polonistyczna:

1.       Wpisanie tematu lekcji: Poszukujemy informacji.

2.       Poszukiwanie informacji – wykresy, ilustracje, ćw. pol.-społ. s. 42, zad. 1.

3.       Wolny czas, a umysł – ćwiczenia redakcyjne, ćw. pol.-społ. s. 42, zad. 2.

4.       Ćwiczenia w pisowni wyrazów z ó niewymiennym, ćw. str. 43, bez ostatniej kropki, *kropka z dialogiem jest dla chętnych.

Edukacja matematyczna:

1.       Rozwiązanie zadań w ćw., s. 25 – utrwalenie wiadomości.

2.       Trening umiejętności – wykonanie dodawania i odejmowania sposobem pisemnym online:

https://www.matzoo.pl/klasa3/dodawanie-pisemne-w-zakresie-200_13_62

https://www.matzoo.pl/klasa3/odejmowanie-pisemne-poziom-a_13_64.html


Czwartek, 2.04.2020 r.

Temat: Praca mózgu.

Edukacja polonistyczna:

 

1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Nasz mózg.

2.       Wypicie kilku łyków wody przed gimnastyką mózgu, a następnie ćwiczenia według filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=h_ytkXXm-YE

3.       Zapisanie pytania kluczowego (w zeszycie): Po co nam mózg? Udzielenie odpowiedzi własnym zdaniem.

4.       Czym zajmuje się mózg – czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego (podr. pol.-społ. s. 27).

5.       Dbamy o nasz mózg – pisanie zdań rozkazujących, objaśnianie powiedzeń (ćw. pol.-społ. s. 40).

6.       Zdania pojedyncze i złożone – rozwijanie i upraszczanie zdań (ćw. pol.-społ. s. 41).

 
 
Edukacja matematyczna:
 
1.       Wpisanie do zeszytu tematu lekcji: Odejmowanie sposobem pisemnym.
2.       Wypicie kilku łyków wody przed gimnastyką mózgu, a następnie ćwiczenia według filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=na3_O-AjRDQ
3.       Obejrzenie filmiku związanego z odejmowaniem pisemnym:
https://www.youtube.com/watch?v=9v5mlHyDv4I
Obliczając sposobem pisemnym różnicę trzech liczb, podpisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami. W rachunku pisemnym odejmowanie rozpoczynamy zawsze od rzędu jedności.
4.       Przeanalizowanie przykładu z podr. mat.-przyr. s. 27, zad. 2 – bez wpisywania do zeszytu.
5.       Wykonanie w zeszycie zad. 3 z podr., s. 27 – dodawanie pisemne oraz z ćw., s. 24, zad.2.
 
 
Edukacja muzyczna:
 
1.       Wpisanie tematu do zeszytu: Wiosna wokoło – śpiewamy i gramy.
2.       Wykonanie rytmicznej rozgrzewki:
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&fbclid=IwAR3usTBnC9mVf3A0i-u8le4sUqbBIn0t7axODeZeL4qty-C2ukvqdp8-hWo
3.       Wysłuchanie utworu, próby zaśpiewania, nauka piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=4
4.       Zadanie w kartach muzycznych (jeśli karty zostały w szkole, zrób zadanie w zeszycie – nie przepisując treści; rysunek według własnego pomysłu), karta pracy nr 24:
https://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/oto-ja-klasa3-muzyka/mobile/index.html#p=26
5.       Gra na cymbałkach na zakończenie lekcji – „Wlazł kotek na płotek”:
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,317374-cymbalki.html?fbclid=IwAR2vJR9rj_XOeCuPVLi8V_NcWABDQtWOyCiduozFb0zAB-Mz5G4QoTObD5I

 
Edukacja techniczna
 
Wykonanie zajączka wielkanocnego ze skarpetki (użyj materiałów, które masz dostępne w domu).
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
Zajączek jest na ocenę (na poniedziałek).


Środa, 1.04.2020 r.
Temat dnia: Kodeks współpracy

 
Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
 
1.       Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Tworzymy kodeks współpracy z osobą z ADHD.
2.       Przeczytanie tekstu z podziałem na role (z rodzicem, rodzeństwem) – podr. pol. s. 24-26.
3.       Wykonanie zad. 3 w ćw. pol. s. 37 – przyporządkowanie opisów.
4.       Co jest ważne w kontaktach z osobą z ADHD? – zapisanie kodeksu współpracy w zeszycie (w       podobny sposób do kodeksu klasy), np.:
 
Kodeks współpracy z osobą z ADHD:
1)      Nie wyśmiewamy.
2)      ... .
                To zadanie jest na ocenę.
 
Druga lekcja:
 
1.       Wpisanie do zeszytu tematu drugiej lekcji z tą samą datą: Literowce i skrótowce.
2.       Czytanie informacji z zad. 4, ćw. pol. s. 37, wpisanie skrótów i ich znaczeń do zeszytu.
3.       Wykonanie zad. 5 w ćw., s. 37. – rozszyfrowanie nazw.
4.       Układanie zdań rozkazujących – zad. 1, ćw. s. 38-39.
 
 
Edukacja matematyczna:
 
1. Wpisanie tematu do zeszytu: Dodawanie sposobem pisemnym.
2.   Obejrzenie filmików związanych z tym tematem:
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jeiyj2zFHkQ
         https://vimeo.com/288354579

Obliczając sposobem pisemnym sumę trzech liczb, podpisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami. W rachunku pisemnym dodawanie rozpoczynamy zawsze od rzędu jedności.

3.  Przeanalizowanie przykładu z podr. mat.-przyr. s. 26, zad. 4 – bez wpisywania do zeszytu.
4.   Wykonanie w zeszycie zad. 5 z podr., s. 26 – dodawanie pisemne oraz z ćw., s. 24, zad.1.
 
 
*Zadania dla chętnych z okazji PRIMA APRILIS:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_24_111_p0
BLOK 24. Jak kura z jajkiem, TEMAT 111: Prima aprilis.
 


Wtorek, 31.03. 2020 r.     (projekt nr 23)
Temat dnia: Dziecięce problemy

 
Edukacja matematyczna:

 1. Wpisanie tematu lekcji do zeszytu: Doskonalimy liczenie (z datą i podkreśleniem tematu).
 2.  Liczenie na czas – doskonalenie techniki dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych (ćw. mat.-przyr. s. 23). Uczniowie przygotowują stopery lub zegarki i wykonują obliczenia na czas (zad. 1).
 3. Mnożenie do 100, kolejność wykonywania działań (podr. mat.-przyr. s. 26, zad. 1, dwa prostokąty niebieskie do wyboru, zad.2 – dwa prostokąty różowe do wyboru, zad. 3 - całość) praca w zeszycie.
 
Edukacja polonistyczna:

 1. Wpisanie tematu: Dziecięce problemy – ADHD.
 2.  ADHD – czytanie tekstu o problemach współczesnych dzieci, (podr. pol.-społ. s. 24–26).
 3. Próba odpowiedzi na pytania.   https://learningapps.org/watch?v=pe7a6poqc20
 4. Zapisanie w zeszycie odpowiedzi na pytanie: Co to jest ADHD? Poszukiwanie informacji w Internecie oraz wykorzystanie wiadomości z tekstu (bez zagłębiania się w szczegóły).
 5. Uzupełnienie zad. 1 i 2. w ćwiczeniach – s. 36 – metryczka książki, język potoczny i oficjalny.
 
Edukacja przyrodnicza:

 1. Wpisanie tematu do zeszytu: Parki narodowe, pomniki przyrody i rezerwaty.
 2. Park Narodowy Gór Stołowych – czytanie ze zrozumieniem, poszukiwanie informacji(podr. mat.-przyr. s. 24–25).
 3. W zeszycie: wypisanie nazwy roślin i zwierząt będących pod ochroną w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz napisanie, czym wyróżnia się ten park. Więcej informacji na stronie: https://www.pngs.com.pl/pl/przyroda/przyr.html
 4. Zastanowienie się nad pytaniem: Jakich zasad należy przestrzegać w czasie pobytu w parku narodowym?
 5. Polskie parki narodowe – wykorzystanie wiedzy w praktyce (ćw. mat.-przyr. s. 22, zad. 1 z kropeczką).
 
Zajęcia rozwijające kreatywność:

Baśniopisarze – pomysł na własną baśń – zapisanie jej treści na kartce lub stworzenie komiksu.


 
Poniedziałek. 30.03.2020 r.
Temat dnia: Reklamujemy książki

Edukacja polonistyczna (2 lekcje):
 1. Reklamujemy książki – rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni, wykonanie opisu i ilustracji do baśni (ćw. pol.-społ. s. 34).
 2. Przypomnienie zasad – do przeczytania:
       3. Wyrazy z rz i ż – ćwiczenia ortograficzne (ćw. pol.-społ. s. 35).
 
Edukacja matematyczna:

 1. Wpisanie tematu lekcji: Utrwalamy wiadomości o liczbach wielocyfrowych.
 2. Dziesiątki, setki, tysiące – porządkowanie liczb, zapisywanie liczb słownie oraz zgodnie z podanym warunkiem (podr. mat.-przyr. s. 23, polecenie 1-4, wybranie po jednym przykładzie z każdego – praca w zeszycie).
 3. Zadania Olka – zad.1, podr. str. 23), praca w zeszycie.
 4. Zadanie dla chętnych: Rozwiąż pozostałe zadania Olka (zad.2 i 3.) 
Edukacja informatyczna:

Wykonywanie obliczeń za pomocą programu Kalkulator

 1. Zapoznanie się z tematem – e-book, zajęcia 22.
 2. Wykonanie obliczenia samodzielnie, a następnie sprawdzenie ich poprawności za pomocą narzędzia Kalkulator - zadanie 4. i 6. (ebook).

 
 Czwartek, 26.03.2020 r.

Temat dnia: Baśnie Bliskiego Wschodu

 

Edukacja polonistyczna (2 lekcje):

 1. W ćwiczeniach polonistycznych na str.30 – pisanie opowiadania na podstawie obrazków przedmiotów na podstawie przygotowanego planu opowiadania w wersji rysunkowej.
 2. Na s. 31 w ćwiczeniach zadania - pisownia wyrazów z „h” i „ch”.
 3. Obejrzenie filmików:
https://www.youtube.com/watch?v=WSucqiHTuDA

https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes

Druga lekcja:

 1. Temat: Pisownia z wyrazów z „h”, „ch” z dzisiejszą datą.
 2. Wpisanie zasady ortograficznej do zeszytu.
https://www.edukacjazpasja.pl/zasady-pisowni-wyrazow-ch-h/

       3.  Dokończenie zadań z poprzedniej lekcji.


Edukacja muzyczna:

 1. Temat z dzisiejszą datą w zeszycie od muzyki: Dźwięki baśniowej krainy. 
 2. Wysłuchanie utworu SZEHEREZADA,

https://www.youtube.com/watch?v=0wnbMU3_yzM
odpowiedzi na pytania - krótka odpowiedź w zeszycie:

Z czym kojarzy się wam ta muzyka?

Czy znacie jakieś baśnie Bliskiego Wschodu?

    3. Wpisanie do zeszytu informacji:

Baśnie Bliskiego Wschodu były inspiracją dla Hansa Christiana Andersena do napisania Latającego kufra. Postać Szeherezady pojawiła się w utworach Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, Maurycego Ravela, Karola Szymanowskiego.

    4.  Zadanie dla chętnych: Narysuj w zeszycie rysunek związany z opowieściami Szeherezady.


Edukacja matematyczna:

 1.  Rozwiązywanie zadań w ćwiczeniach matematycznych na str. 20.
 2.  Czytanie informacji w podr. mat. na s. 21.
 3.  Obejrzenie filmików:
https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc

     4.   Przepisanie informacji do zeszytu pod tematem Układ pozycyjny – utrwalenie systemu dziesiątkowego liczb (przykład 3):
epodreczniki.pl/a/dziesiatkowy-system-pozycyjny/DiSn0rD9z 
Środa, 25.03.2020 r.       (projekt nr 22)
Temat dnia: Mądrość Szeherezady

Edukacja polonistyczno-społeczna:

 1.    Wpisanie  do zeszytu z edukacji polonistycznej tematu z dzisiejszą datą: Opowieści Szeherezady(zwrócenie uwagi na to przez jakie „h” piszemy Szeherezada).
 2.   Czytanie opowieści w podr. pol.-społ., s. 18-19.
 3. Odpowiedź w zeszycie na pytanie: Kim była Szeherezada? (jednym zdaniem) oraz wypisanie jej cech (3-4 lub może być więcej), w ten sposób:

Cechy Szeherezady:

- ....,

-....,

-......

     4. Wykonanie zadania w ćwiczeniach polonistycznych na str. 28 i zapamiętanie jego głównych treści.
     5. Uzupełnienie metryczki – zad.2, ćw. s.29.
     6. Zadanie dla chętnych: ćwiczenia pol.- społ., s. 29, zad.3 (bez drugiej kropeczki).

Edukacja przyrodnicza:
 1. Nadmorskie parki narodowe – wpisanie tematu lekcji z datą w zeszycie do edukacji przyrodniczej.
 2. Ochrona przyrody – czytanie ze zrozumieniem -  podr. mat.-przyr. s. 18 oraz rozwiązywanie zadania 1., w ćw. mat.-przyr., s. 18.
 3. Czytanie o Wolińskim Parku Narodowym i Słowińskim Parku Narodowym – podr. mat.-przyr. s. 19, 20; na podstawie tekstu uzupełnianie zad. 2 w ćw. mat.-przyr., na s. 18.
 4. Obejrzenie filmiku „Rowy”: www.youtube.com/watch
 5. Zadanie dla chętnych: Porozmawiaj z rodzicami, dziadkami i dowiedz się, jaki park narodowy, rezerwat przyrody lub pomnik przyrody znajduje się w Twojej okolicy. Poszukaj w internecie informacji na jego temat i zapisz kilka najważniejszych.

Edukacja matematyczna:

 1. Rozwiązywanie zadań w ćwiczeniach matematycznych (1.,2. i 4., s. 19.).
 2. Zadanie dla chętnych: 3. i 5. w ćwiczeniach mat., s. 19.


 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free