Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Edukacja wczesnoszkolna 2c

24,25.06.2020

Moi kochani uczniowie przed nami 2 ostatnie dni roku szkolnego. Proszę, abyście poświęcili je na utrwalenie przerobionego materiału. Zostały Wam ćwiczenia powtórzeniowe z matematyki i j. polskiego, możecie je wykonać i sprawdzić czy w czasie zdalnej nauki sumiennie pracowaliście.
Proszę jutro odebrać pocztę na dzienniku, będzie tam kilka słów, które do Was napiszę.
Do zobaczenia we wrześniu.


23.06.2020- wtorek.

1-2. Edukacja polonistyczna.
List z wakacji.
KLIK: epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_32_147_p0.html
Z planu lekcji na wtorek  proszę wykonać  kartę pracy:: Pozdrowieia z wakacji.
KLIK: www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-129

Reszta zadań do wykonania dla chętnych.

3. Edukacja matematyczna.

Mnożenie jako dodawanie jednakowych składników.

KLIK: learningapps.org/11952982

4. Zajęcia komputerowe.
Poćwiczcie pisanie tekstu w programie Word- Pozdrowienia z wakacji.22.06.2020- poniedziałek.


1. Edukacja polonistyczna.
Wakacyjne plany.
KLIK: epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_32_147_p0.html
Gdzie można spędzać wakacje?
KLIK: scholaris.pl/resources/run/id/109419

2. Edukacja matematyczna.
KLIK: learningapps.org/977767119.06.2020- piątek.
Bezpieczne wakacje.

1. Edukacja polonistyczna.

Rady i przestrogi na wakacje.
Wakacje to czas odpoczynku, spotkań z rodziną i zwiedzania wielu ciekawych miejsc. Chciałabym, aby wszyscypowrócili do szkoły wypoczęci, zdrowi i zadowoleni.
Musimy pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad:
- Bawiąc się wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od jezdni, placów budowy, torów kolejowych.
- Zawsze mów rodzicom dokąd idziesz, a po zmroku nie wychodź bez opieki.
- Nie otwieraj nikomu drzwi , gdy jesteś sam w domu.
- Zachowaj ostrożność wobec zwierząt.
- Bądź ostrożny w kontaktach z obcymi.
- Kąp się w miejscach strzeżonych, tylko pod opieką dorosłych.
- Nie przebywaj zbyt długo na słońcu, zakładaj czapkę i okulary.
- W czasie upałów dużo pij.
- Nie zostawiaj śmieci w lesie, ie zrywaj i nie jedz owoców, grzybów, których nie znasz.
- Zabezzpiecz się przed owadami i kleszczami.
- Podczas burzy nie chowaj się od drzewami.
- Na wycieczkę rowerową zakładaj kask.
- Przestrzegaj przepisów drogowych.

2. Edukacja matematyczna.
Zabawa liczbami.
Wykonajcie ćwiczenia ze str. 69, 70 w ćwiczeniach.

3. Edukacja przyrodnicza.
Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
Proszę wykonać ćw. 1, 2 str. 68- ćwiczenia.


15.06.2020
Brzydkie kaczątko.
1-2. Edukacja polonistyczna.

Czytaliście baśń "Brzydkie kaczątko", w zeszytach mieliście zapisać kolejność wydarzeń w baśni.

Proszę otworzyć podręczniki na stronie 86. Macie tam wskazówki jak tworzyć plan wydarzeń, czyli zapis co się po kolei dzieje i jak kończy się historia. Odczytajcie ten plan, uważnie przeanalizujcie jak na jego podstawie zostało napisane opowiadanie. W zeszytach proszę zapisać:
Opowiadanie składa się z 3 części:
pierwsza to wstęp- Co było na początku?
druga część to rozwinięcie- kolejne wydarzenia,
trzecia część to zakończenie- jak zakończyła się historia?

Proszę wykonać zad. 2, 3 str. 87.

Musicie to zadanie wykonać do wtorku, ponieważ oddajecie książki.


10.06.2020- środa.
Proszę wykonać lekcje "W krainie baśni- Brzydkie kaczątko".
KLIK: www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-04
Wybieramy plan lekcji z wtorku 12.05 i wykonujemy obowiązkowo:
- Uporządkuj kolejność.
- Cechy baśni.
W zeszytach wykonajcie metryczkę książki. Następnie wypiszcie kolejność wydarzeń i na kolorowo cechy baśni.
Reszta zadań dodatkowych jest dla chętnych.

Życzę Wam miłego, długiego weekendu.
9.06.2020- wtorek.
1. Edukacja polonistyczna.
Przysłowia i powiedzenia- Dobro i piękno.
Proszę wykonać ćw. 3 str. 45 w ćwiczeniach. Zaprojektujcie kartkę z pamiętnika- ćw. 2 str. 45.
Rozwijanie zdań- proszę wykonać ćw. 1 str. 44.
Zad. domowe: ćwiczenia str. 44- niebieski domek (bez ilustracji pomocniczych).

2.Edukacja matematyczna.
Matematycy na start!
Wykonajcie w zeszytach zad. 3 str. 67 z podręcznika.
Obliczenia związane z upływem czasu- ćw. 1, 2 str. 67- w ćwiczeniach.

3. Edukacja muzyczna.
Gama C- dur- nazwy solmizacyjne- utrwalenie.
KLIK: www.youtube.com/watch
KLIK: www.youtube.com/watch

4. Zajęcia komputerowe.
Utrwalamy wiadomości.
KLIK: learningapps.org/watch
8.06.2020- poniedziałek.
1-2. Edukacja polonistyczna.

Wzory wierszyków do pamiętników.
Proszę odpowiedzieć ustnie na pytania: Kto z Was ma pamiętnik? Dlaczego prowadzicie pamiętniki? Kto wpisuje Wam wierszyki do pamiętników? O czym są te wierszyki?
Podręcznik str. 56, 57- proszę przeczytać wpisy do pamiętników.
Odpowiedzcie na pytania pod tekstem. Wykonajcie ćw. 1 str. 42 w ćwiczeniach.
W zeszytach proszę zapisać:
Formy grzecznościowe w życzeniach dla kogoś piszemy dużą literą: Ci, Tobie, Cię, Wam, Twoim, Was, Ciebie.
Proszę wykonać ćw. 3,4 str. 43


5.06.2020- piątek.
Pięknie potrafię.
1. Edukacja matematyczna.

Matematycy na start!

KLIK:www.matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507
Proszę ustnie rozwiązać zadanie 4 str. 66 z podręcznika, pisemnie ćw. 3 str. 65 w ćwiczeniach,  w ćwiczeniach dodatkowych ćw. 5 str. 71.

2. Edukacja polonistyczna.
Pięknie na głos przeczytajcie bajkę " Jak Pan Bóg...".
Pan Bóg stworzył zwierzę z potrzeby serca, a diabeł dlatego, że chciał zrobić tak jak Pan Bóg.
Czy zdarzyło Wam się zrobić coś z potrzeby serca? Co to było?
Czy tworzyliście coś próbbując kogoś naśladować?
Które z tych zachowań przyniosło Wam więcej radości i zadowolenia?
Odszukajcie w tekście fragmenty realistyczne i fantastyczne. Wykonajcie ćw.1, 2 str. 40 w ćwiczeniach.
Utrwalenie wiadomości- rodzina wyrazów- proszę zrobić ćw. 3, 4 str. 41. Ćwiczenie 4 robimy w zeszycie.

3. Edukacja muzyczna.
Wartości rytmiczne- powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
KLIK: www.youtube.com/watch

Miłego weekendu
4.06.2020- czwartek.
Dobro i piękno.
1. Edukacja polonistyczna.

"Jak Pan Bóg stworzył owieczki?"- proszę przeczytać tekst z podręcznika- str. 54, 55.
Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.
Praca w ćwiczeniach- 1, 2 str. 38, 3, 4, 5 str. 39.
W zeszytach proszę zapisać tytuł bajki i korzystając z ćwiczenia 1 i 2 opiszcie wygląd kozy lub owcy do wyboru. (Zadanie do wysłania na piątek 5.06.)

2. Edukacja przyrodnicza.
Powodzie.
Porozmawiajcie z rodzicami na tematy:
Co to jest powódź?
Jakie są przyczyny powstawania powodzi?
Jakie są jej skutki?
Oglądnijcie krótki film.
KLIK:www.youtube.com/watch
Jak się zachować w czasie powodzi? Przeczytajcie informacje z podręcznika str. 64, 65 i z ćwiczeń str. 64. Narysujcie w zeszytach do przyrody przedmioty, które przydadzą się ludziom w czasie powodzi.

3. Edukacja matematyczna.
Matematycy na start- liczby rzymskie.
KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/liczby-rzymskie-w-kalendarzu_12_413
Proszę wykonać pisemnie w zeszytachzad. 1 i 3 ze str. 66, zad. 2- ustnie.
Praca z ćwiczeniami- ćw 1, 2,  str. 65.

4. Edukacja plastyczna.
Proszę wykonać kredkami pracę pt."Ja i moja rodzina"
3.06.2020- środa.

1- 2. Edukacja polonistyczna.

Wywiad z rodziną.
Jak poprawnie zapisać dialog?

Przypominam zasady zapisywania dialogu:
Po zdaniu wprowadzającym stawiamy dwukropek, np.:
Na przerwie Kasia podeszła do Ani i zapytała:
Każdą wypowiedź bohatera zaczynamy myślnikiem i od nowego wersu, np.:
- Przyjdziesz do mnie dzisiaj?
Słowa osoby odpowiadającej oddzielamy myślnikami, np.:
- Dobrze- odpowiada Ania.
Waszym zadaniem będzie przeprowadzić wywiad z dowolną osobą w rodzinie.
Wywiad to rozmowa z jakąś osobą. Aby go przeprowadzić należy ułożyć pytania. Przy pierwszym wywiadzie ja Wam pomogę.
Proszę w zeszytach zapisać nową lekcję i przepisać poniższy tekst:
          Przeprowadzamy wywiad.
Pytania do wywiadu:
- Jak się pan/pani nazywa?
- Jaki zawód pan/pani wykonuje?
- Czy lubi pan/pani swoją pracę?
- Co jest interesującego w pana/pani pracy?
- Co sprawia panu/pani największą radość?
- Co lubi pan//pani robić w domu?
- Czym się pan/pani interesuje?
 Zad. domowe: Przeprowadźcie wywiad (wykorzystując zapisane pytania), zapiszcie w zeszycie i wyślijcie do sprawdzenia na czwartek 4.06.


2.06.2020- wtorek.

1-2. Edukacja polonistyczna.

Rodzina i ja.
Proszę opowiedzieć o zainteresowaniach swoich braci i sióstr, wspólnych zajęciach z nimi i zabawach. Dlaczego kochacie swoje rodzestwo?
Wykonajcie ćw. 1 str. 36 w ćwiczeniach. rzeczytajcie opis Dominiki , a następnie opiszcie Alicję i Mateusza.
Hałaśliwe słowa- ćwiczenia ortograficzne.
Proszę wykonać ćw. 2, 3 str. 37.
W zeszytach zapiszcie noeą lekcję i z ćwiczenia 3 wybierzcie 5 wyrazów z "h" i ułóżcie z nimi zdania. (Proszę o wysłanie w środę.)

3. Edukacja matematyczna.
Matematycy na start.
KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-w-zakresie-100_7_32
Proszę o wykonanie Ćw. 1, 2, 3 str.63 w ćwiczeniach.

4. Zajęcia komputerowe.
W programie Paint narysujcie swoje rodzeństwo lub ulubionego kuzyna lub kuzynkę, jeżeli rodzeństwa nie macie.


1.06.2020- poniedziałek.

Drogie dzieci!
Życzę Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej.
Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem. Żyjcie tak, aby każdy dzień był wyjątkowy i pełen przygód. Czerpcie energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i radości.

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Dziecka- wychowawczyni Agnieszka Majdura.

Witam kochani.
Dzień Dziecka w tym roku - inny niż zwykle. Zapewne dziś poszlibyśmy na wycieczkę, no ale cóż nie mamy takiej możliwości. Z tej okazji nie będzie dziś zdalnych lekcji.
Proszę, abyście tylko przeczytali jak obchodzony jest Dzień Dziecka w różnych krajach na świecie.
KLIK: czasnawywczas.pl/praktyczne/dzien-dziecka/

Miłego dnia pełnego niespodzianek i pięknych prezentów .29.05.2020- piątek.

1-2. Edukacja polonistyczna.

Nasze rodzeństwo.
Proszę przeczytać tekst pt.:" Braciszek", str. 52, 53- podręcznik. Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem. Zastanówcie się nad wadami i zaletami posiadania rodzeństwa, porozmawiajcie na ten temat z rodzicami.
Dowiecie się dziś co to jest opis i z jakich elementów się składa.
W zeszytach zapiszcie nową lekcję i poniższe informacje na temat opisu.

Opis to wypowiedź, która informuje kogoś o przedmiocie, postaci, sytuacji, ważnym przeżyciu.

OPIS POSTACI.
     Tytuł.
1. Wstęp: Przedstawienie postaci (czyli kogo będziecie opisywać)
2. Rozwinięcie: Piszecie jak wygląda ta postać, jak się ubiera?
                          W jaki sposób się porusza?
                           Jak się wypowiada?
3. Zakończenie: Czy ją lubisz?

Możecie te informacje wziąć w ramkę. Bardzo ważne przy pisaniu opisu jest zaczynanie każdej części od nowej linii, stosując akapit, czyli wcięcie w tekście. Np.:
                                Moja mama.
.......... Będę opisywała swoją mamę. Ma ona na imię Danusia. (kropkami zaznaczyłam akapit. Wy pisząc, kropek nie robicie, zostawiacie wole miejsce).

Opisując osobę należy odpowiedzieć na pytania:
1. Kim jest ta osoba? (koleżanka, postać z bajki).
2. Jakiego jest wzrostu?
3. Jaką ma budowę?
4. Co możesz powiedzieć o jej twarzy?
5. Jakie ma oczy, uszy, brwi, nos, usta?
6. Jakie ma włosy?
7. Jak się ubiera?
8. Jak się porusza, wypowiada?
9. Czy ją lubisz? Jakie sprawia wrażenie?

Zadanie domowe (na wtorek 2.06.2020).
Opisz wybraną przez siebie osobę (może być to ktoś z rodziny, koleżanka, bohater ulubionej bajki).
Korzystamy z wypisanych przeze mnie pytań.

3. Edukacja matematyczna.
Utrwalamy wiadomości matematyczne.
Proszę wykonać ćwiczenia na str. 68, 69 w dodatkowych książkach do matematyki.

Życzę słonecznego i miłego weekendu .28.05.2020- czwartek.

1-2. Edukacja polonistyczna.
Życzenia dla najbliższych.
Niedokończone zdania.
Lubię, kiedy moja rodzina.........
Moja rodzina różni się od innych........
Najlepszym słuchaczem w mojej rodzinie jest.......
W mojej rodzinie najczęściej śmieje się.......
Osobą z mojej rodziny, do której najczęściej zwracam się o pomoc jest.......
Osobą w mojej rodzinie, do której jestem najbardziej podobna/ podobny jest.........
Proszę dokończyć te zdania- ćwiczenie ustne.
Ćwiczenia z wierszem" Muzyka domowego ogniska".
Wiersz jest rytmiczny- co to znaczy?
To znaczy, że w każdym wersie wiersza (linijce) jest tyle samo sylab i ostatnie słowa wersów się rymują. Co to są rymy- mam nadzieję, że wszyscy wiedzą.
Odszukajcie, które zwrotki wiersza są rytmiczne.
Praca w zeszycie.
Wypiszcie osoby, które wchodzą w skład waszej rodziny (kilka osób). Obok każdej osoby napiszcie imię, zajęcie lub określenie, które ją opisuje. (Np.: mama Jola- czytelniczka, tata Marcin- majsterkowicz).
Proszę wykonać ćw. 2, 3 str. 33 w ćwiczeniach.

3. Edukacja matematyczna.
Matematycy na start.
KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/miesiace-poziom-zaawansowany_63_343
Proszę wykonać ćw. 1, 2 str. 62 w ćwiczeniach.

4. Edukacja muzyczna.
Przypomnijcie sobie piosenki, które poznaliście w tym roku szkolnym. Która Wam się podobała najbardziej?
Odpowiedź zapiszcie w zeszycie do nut.


27.05.2020- środa.

1. Edukacja matematyczna.
Rozwiązujemy zadania związane z mierzeniem i liczeniem pieniędzy.
Proszę w zeszytach wykonać zadania: 1, 2, 3 str. 63 z podręcznika.

2. Edukacja polonistyczna.
Ćwiczymy ortografię.
KLIK: pisupisu.pl/klasa2/rz-i-sz-wybierz
KLIK: dyktanda.online/app/dyktando/20


26.05.2020- wtorek.


1. Edukacja polonistyczna.
Szczęśliwa rodzina.
Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami o swoich rodzinach. Kto jest Waszą rodziną? Co najbardziej lubicie w swoich rodzinach? Przeczytajcie tekst "Muzyka domowego ogniska" str. 50, 51- podręcznik i odpowiedzcie na pytania pod tekstem (ustnie).
Proszę wykonać ćw.1, 2, 3 str. 30 (ćwiczenia) i ćw.4 str. 31 (bez rysowania na kartce).

2. Edukacja przyrodnicza.
Wykorzystanie wody przez człowieka.
Proszę odpowiedzieć na pytania:
Na czym polega transport wodny? Wymieńcie nazwy środków transportu wodnego (ustnie). Proszę skorzystać z podręcznika str. 60, 61. Wykonajcie ćw. 1 str. 60 w ćwiczeniach.
Zadanie domowe.
Korzystając z mapy Polski zaplanuj podróż żaglówką po polskim wybrzeżu i zapisz w zeszycie. (Zadanie na ocenę.)

3. Edukacja matematyczna.
Rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem.
Proszę wykonać zad. 1 str. 62 w zeszytach oraz ćw. 1, 2, 3, 4 str. 61 (ćwiczenia).
Ad. ćwiczenia 4.
Podzielniki liczby są to takie liczby, przez które dana liczba da się podzielić.
Np.: podzielniki liczby 10 to: 1 (bo 10: 1= 10), 2 (bo 10: 2= 5), 5 (bo 10:5= 2), 10 (bo 10: 10= 1)

4. Zajęcia komputerowe.
Programowanie.
Proszę pracę na str. Code zaczynać od tej lekcji, z którą macie problemy.
KLIK: studio.code.org/s/course225.052020- poniedziałek.

1. Edukacja plastyczna.
Upominek dla mamy.
Jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla mamy to zaglądnijcie tutaj:
KLIK: pl.pinterest.com/pin/290693350947817875/

2. Edukacja polonistyczna.
Układamy życzenia na Dzień Matki.
Odczytajcie wierszyk:

Kocha nas nad życie                                   Uśmiech na Jej twarzy
I o nas się troszczy.                                     Będzie często gościł,
Gdy jesteśmy mali                                      Jeśli nie sprawimy,
I gdy jesteśmy dorośli.                                Jej żadnej przykrości.

Pamiętajmy o tym,                                     Pokażmy na co dzień,
Nie tylko od święta                                    Jak mocno kochamy,
Jak pięknie wygląda,                                  Bo nie ma na świecie,
Gdy jest uśmiechnięta.                               Takiej drugiej mamy

Proszę odpowiedzieć sobie ustnie na pytania:
- Jak się wracacie do swoich mam?
- Czy jesteście wdzięczni swoim mamom?
- Za co jesteście im wdzięczni?
- Za co chcielibyście mamom podziękować?
- Co sprawia Waszym mamom najwięcej radości?
- Co je najbardziej smuci?
- Jak wyrażacie miłość do swojej mamy?
W zeszytach zapiszcie nową lekcję. Na kolorowo zapiszcie na środku kartki 26 maja- Dzień Matki.
Pod spodem samodzielnie proszę ułożyć i zapisać życzenia dla swojej mamy.
Skorzystajcie ze wskazówek:
- Nagłówek (Droga Mamo, Kochana Mamusiu, Najdroższa Mateczko)
- Treść życzeń (zwroty: zdrowia, szczęścia, spokoju, radoci, zadowolenia, pociechy...)
Zakończenie (Całuję Cię Mamo, Całuję Cię mocno, Twój syn, Twoja córka...)
Pod życzeniami narysujcie ładny bukiecik kwiatów.22.05.2020- piątek.

1. Edukacja matematyczna.
Utrwalenie wiadomości.
Proszę wykonać "Czy już potrafisz?" str. 58, 59- ćwiczenia.

2. Edukacja polonistyczna.
Proszę wykonać "Czy już potrafisz?" str. 28, 29- ćwiczenia.

3. Edukacja muzyczna.
Pośpiewajcie piosenkę "Ta piosenka jest dla mamy".
21.05.2020- czwartek.

1. Edukacja matematyczna.
Zadania tekstowe. Liczenie w pamięci.
- Matematycy na start- cyfry i liczby.
Proszę wykonać ustnie zad. 1 str. 59, zad. 2 str. 59 rozwiążcie w zeszytach.
- Doskonalenie liczenia.
Wykonujemy ćw. 1, 2, 3 str. 56 w ćwiczeniach.

2- 3. Edukacja polonistyczna.

- Przypomnijcie sobie jakie osoby pracją przy produkcji filmu (reżyser, scenarzysta, sceograf, dekorator, fotograf, operator, kierownik planu)
Jak zrobić film?
KLIK: www.youtube.com/watch
- Utwórzcie rodziny wyrazów do podanych wyrazów- ćw. 2 str. 26.
  Wykonajcie ćw. 1 (tylko część "ja") str. 26.
- Czy oglądanie telewizji przynosi korzyści? Odczytajcie wiadomości z tabeli w ćwiczeniach na str. 27- TO WAŻNE i wykonajcie ćw. 3 i 4 str. 27 w ćwiczeniach.

4. Edukacja plastyczna.
Proponuję, abyście wykonali piękną laurkę dla Mamy z okazji jej święta. Możecie wykorzystać robione wcześniej kwiaty z papieru. Możecie skorzystać z moich materiałów lub samodzielnie wymyślić laurkę dla mamy.
KLIK: pl.pinterest.com/agamaj65/laurki/
20.05.2020- środa

1. Edukacja matematyczna.
Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Proszę wykonać ćw. 1, 2 str. 55 (zeszyt ćwiczeń). Do sprawdzenia proszę o ćw. 2.

2. Edukacja polonistyczna.
Filmowy wieczór.
- Porozmawiajcie z rodzicami o filmie. Jakie filmy lubicie oglądać? Z kim je oglądacie? Kto pracuje przy powstawaniu filmu?
- Przeczytajcie opowiadanie "Filmowy wieczór". Wypowiedzcie się n temat jego treści. Wyróżnijcie bohaterów opowiadania, czas i miejsce akcji. Odpowiedzcie ustnie na pytania pod teksem.
- Uporzadkujcie 2 historyjki filmowe- ćw. 1 str. 24. Wybierzcie historyjkę, która Wam się bardziej spodobała i napiszcie do niej krótkie opowiadanie (2- 3 zdania).
- Przypomnijcie sobie zasady pisowni wyrazów z cząstką nie i zastosujcie je w ćw. 3 str. 25.
Zadanie domowe: ćw. 4 str. 25 (ćwiczenia).19.05.2020- wtorek

1- 2. Edukacja polonistyczna.
Układamy własny program telewizyjny. Pisownia wyrazów z ą, ę.
1. Przeczytajcie treść opowiadania Najlepszy program- str. 46-47
2. Wymyślcie własny program telewizyjny w zeszycie ćwiczeń- str. 22- 23 ćw.1, 2.
3. Ćwiczymy ortografię.
Wykonajcie ćw. 3 str.23 w ćwiczeniach.

3. Edukacja przyrodnicza.
Wody płynące.
1. Proszę przeczytać informacje z podręcznikastr. 56-57.
2. Na podstawie tekstu wykonajcie ćw. 2 str. 54 w ćwiczeniach.
3. Korzystając z mapy Polski proszę zrobić ćw. 3 str. 54.

4. Zajęcia komputerowe.
Wykonajcie dowolną pracę plastyczną w programie Paint.
18.05.2020- poniedziałek

Polskie rzeki.
Edukacja polonistyczna.
1. Najlepszy program.
    - Proszę przeczytać tekst czytanki pt."Najlepszy program"- podręcznik- str.46, 47.
    - Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.
2. Wiemy jak korzystać z mediów.
    - Przeczytajcie informacje o programach telewizyjnych i podkreślcie wyrazy z "h" i "ch"- ćwiczenia str. 20, 21.
    - Przepiszcie te wyrazy do zeszytów (będzie ich 5) i ułóżcie z każdym z nich zdanie.
    - Wykonajcie ćw. 1 str. 20.
3. Zad. domowe.
Proszę napisać w zeszytach jakie lubicie oglądać programy telewizyjne.

Edukacja matematyczna.
1. Zabawy matematyczne.
Przygotujcie sobie kartki i ołówki.
- Jaka to liczba?
  Ta trzycyfrowa liczba ma 40 dziesiątek i 6 setek. (Możecie zapisywać sobie na przygotowanych karteczkach).
  Ta trzycyfrowa iczba ma 5 setek i o 4 więcej dziesiątek niż setek.
  Ta trzycyfrowa liczba ma tyle samo dziesiątek i setek.
- Zapisz liczbę.
  Mamy cyfry: 3,7,8,9,0. Ułóżcie co najmniej 10 trzycyfrowych liczb składających się z setek i dziesiątek.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych. (Zadania rozwiązujemy w zeszytach).
- zad. 1 str. 58- podręcznik.
Z zadania wypisujemy dane i szukane:
Dane:
Ula ma :
30 płyt z filmami
o 7 mniej płyt z piosenkami
Szukane:
Ile wszystkich płyt ma Ula?

Zastanówcie się czego nam brakuje, aby odpowiedzieć na pytanie do zadania.
Wiemy, że Ula ma 30 łyt z filmami, a z piosenkami ma o 7 mniej. Czyli ile?
30- 7= 23- obliczyliśmy ilość płyt z piosenkami.
Teraz można już obliczyć ile Ula ma wszystkich płyt.
30+23 = 53- ilość wszystkich płyt.
Odp.: Ula ma 53 płyty CD.
- zad. 2 str. 58- proszę wyknać pisemnie w zeszycie. Wypiszcie dane, szukane, obliczenia i odpowiedź.
15.05.2020
Edukacja matematyczna.
1. Matematycy na start.
    - Proszę przypomnieć sobie jakie do tej pory poznaliście figury geometryczne.
    - Rozwiążcie ćw.4 str.65- dodatkowe ćwiczenia z matematyki.
2. Mierzenie i rysowanie figur geometrycznych.
    - Wykonujemy ćw. 1, 2, 3 str. 53.

Edukacja polonistyczna.
Powtarzamy wiadomości z klasy 2.
1. Rodzina wyrazów.
Przypominam:
Rodzina wyrazów to grupa wyrazów, które mają wspólną część, np.: dom, domowy, domownik, przydomowy, udomowiony, domek, domeczek, domostwo, bezdomny, podomka, domofon. Wspólna część tych wyrazów to DOM.
- Wykonajcie ćw. 1 str. 61 w ćwiczeniach dodatkowych.
2. Pisownia przeczenia nie z czasownikami.
Proszę sobie przypomnieć jak piszemy "nie" z nazwami czynności. (Podawałam zapis do zeszytów).
 - Wykonujemy ćw. 2, 3 str. 61 w ćwiczeniach dodatkowych.
3. Nazwy zawodów (ten, ta, to).
 - Wykonujemy ćw. 4 str. 62- dodatkowe ćwiczenia.

Edukacja plastyczna.
Papierowe kwiaty.
Zachęcam Was do wykonania papierowych kwiatów. Można je wykorzystać do przygotowania niespodzianki na zbliżający się Dzień Matki.
KLIK: www.youtube.com/watch
14.05.2020
Piszemy opowiadanie.

Edukacja polonistyczna.
1. Opowiadanie historyjki obrazkowej.
     - Proszę oglądnąć ilustracje historyjki obrazkowej w ćwiczeniach na str. 18. Nadajcie imiona osobom oraz pieskowi. Nadajcie tytuły obrazkom i je zapiszcie.
      - Wykonajcie ćw. 2 str. 19.
2. Piszemy opowiadanie.
      - Napiszcie w zeszycie, jak Faustynka opowie tę historię w klasie (opowiadanie proszę mi przesłać).

Edukacja matematyczna.
1. Matematycy na start- powtarzamy tabliczkę mnożenia na 7, 8.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
    - Ustnie proszę zrobić zad. 4, 5 str. 55 z podręcznika.
    - Zadanie 6 ze str. 55 proszę rozwiązać w zeszycie.
3. Praca w ćwiczeniach.
    - Ćw.1, 2 str. 52
    - Zabawy matematyczne- ćw. 3, 4 str. 52.

Edukacja muzyczna.
Zbliża się Dzień matki. Proponuję, abyście się nauczyli słów piosenki pt." Ta piosenka jest dla mamy". Osłuchajcie się z melodią.
KLIK: www.youtube.com/watch
13.05.2020- środa.
Plotki- ploteczki.

Edukacja polonistyczna.
1. Co to jest plotka?
    - Przeczytajcie wiersz pt." Ptasie plotki" str. 44, 45- podręcznik. Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.
   - Wędrówka plotki- wykonujemy ćw.1, 2 str.16 oraz ćw. 3 str.17.
   - W zeszytach odpowiadamy pisemnie na pytania:
Co mówiła zięba na samym początku?
Kto zmienił informację?
Jakie ptaki uczestniczyły w tym głuchym telefonie?
2. Litera ą, ę- ćwiczenia ortograficzne.
   - Wykonujemy ćwiczenie 4, 5, 6 str.17- ćwiczenia.

Edukacja matematyczna.
1. Matematycy na start- powtarzamy tabliczkę mnożenia na 5, 6.
2. Rozwiązywanie zadań- porównywanie różnicowe.
Proszę wykonać w zeszytach zad. 1, 2 str. 54 z podręczników.
12.05.2020- wtorek.
Wywiady.

Edukacja polonistyczna.
1. Czytamy tekst "Co zrobić, żeby zostać modelką?" (może z pomocą rodziców lub rodzeństwa przeczytacie z podziałem na role).
2. Ćwiczenia w układaniu pytań.
    - Wykonajcie ćw. 1 str. 14 i ćw. 4 str. 15.
    - Proszę w zeszytach samodzielnie ułożyć i zapisać pytania do tekstu:

Nazywam się Jolanta Pawlikowska. Jestem malarką. Lubię malować krajobrazy i pejzaże. Bardzo się cieszę, kiedy ludzie oglądają moje obrazy i sprawia im to radość. Patrzą na nie i się zachwycają. Czuję wtedy, że moja praca służy innym ludziom.
    -  Zapisujemy same pytania, tekstu nie zapisujecie.
3. Ortografia nie jest trudna
    - Wykonujemy ćw. 2, 3 str. 14
4. Zadanie domowe: ćw. 5 str.15.

Edukacja matematyczna.
1. Powtórzcie sobie tabliczkę mnożenia na 1, 2 , 3, 4.
2. Zagadki matematyczne.
    - Wykonujemy ćw.1 str. 51 w ćwiczeniach.
    - Wykonujemy ćw. 2 str. 51.

Zajęcia komputerowe.
Proszę w programie Word napisać do swojej wychwawczyni kilka zdań (6- 10) o tym, co teraz robicie w domu, czy tęsknicie za szkołą. Każdemu z Was oczywiście odpiszę.
11.05.2020- poniedziałek.
Moda.

Edukacja polonistyczna.
1. Kim chciałabym/chciałbym zostać?
    - Pomyślcie kim chcielibyście zostać, opowiedzcie o tym rodzicom.
    - Przeczytajcie tekst z książki- str.42- 43.
    - Odpowiedzcie ustnie na pytania:
         Kim chce zostać Patrycja?
         Kim chce zostać Luiza?
         O czym opowiadała każda z nich
         Co stało się Patrycji w łazience?
         Jak zachowała się Patrycja?
         Jakich rad udzieliła Patrycji mama?
2. Proszę wykonać ćwiczenia ze str 12, 13 z zeszytu ćwiczeń. Ćwiczenie 5 ze str. 13 jest zad. domowym (proszę o wysłanie zdj.)
Edukacja przyrodnicza.
1. Zbiorniki wodne.
     - Proszę oglądnąć ilustracje w książce do matematyki na str.52 i 53.
       Odpowiedzcie ustnie na pytania:
         Jak powstajją zbiorniki wodne?
         Co tzn., że woda w zbiornikach jest wodą stojącą?
         Jak powstaje zbiornik naturalny, a jak sztuczny?
        Czym się one różnią?
2. Obejrzyjcie obrazki przedstawiające sposoby korzystania ze zbiorników wodnych-
ćw.1 str.50 (ćwiczenia).
W zeszytach zapisać proszę nową lekcję i pisemnie wyjaśnić jakie korzyści ze zbiorników wodnych mają ludzie i zwierzęta.
        


8.05.2020
Mistrz ortografii.

Edukacja polonistyczna.
Proszę poćwiczyć utrwalane ostatnio zasady ortografii.
KLIK: www.dyktanda.net/dyktando-14.php
Tekst poprawionego dyktanda wpiszcie do zeszytów z języka polskiego.
Pod dyktandem zapiszcie informację ile błędów popełniliście.
Proszę o przesłanie dyktand.
Powodzenia.

Edukacja matematyczna.
Jaka jest temperatura?
Dzisiaj poćwiczycie odczytywanie temperatury.
KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415

Edukacja plastyczna.
Wykonajcie dowolną rzeźbę z plasteliny lub innego materiału plastycznego.
Proszę przesłać zdjęcia z wykonaną pracą.

Życzę Wam miłego i słonecznego weekendu.


7.05.2020
Ćwiczymy poprawną pisownię.

Edukacja przyrodnicza.
Proszę ogądnąć film edukacyjny- Lekcja ekologii.
KLIK: www.youtube.com/watch

Edukacja matematyczna.
Rozwiążcie podane zadania, rozwiązania i odpowiedzi zapiszcie w zeszytach.
zad. 1
Tata struś waży 100 kg. Pisklę, które wykluło się z jaja, ważyło o 80 kg mniej.
Ile kg ważyło pisklę?
zad. 2
W zoo w ptaszarni mieszkało 30 gołębi. Gdy tlko zapadła noc, ptaki zasypiały w swoich 5 budkach w każdej po tyle samo. Ile gołębi spało w jednej budce?
zad. 3
Stado zakupionych przez zoo pingwinów liczyło 5 ptaków. Wszystkie pingwiny kosztowały 100 zł. Ile kosztował 1 pingwin?
Proszę o przesłanie rozwiązań z zeszytów.

Edukacja polonistyczna.
1.Zasady pisowni wyrazów z "ó".(Zapisujemy w zeszytach)
   - Wymienne na o, a, e, np.: wóz- wozy, wrócił- wraca, szóstka- sześć.
   - W końcówkach -ów, -ówna, -ówka, np.: klasówka, kwiatów, Nowakówna.
   - wyjątki: skuwka, zasuwka.
2. Przeczytajcie wiersz i wypiszcie wyrazy z "ó".
   
    Dawno, dawno temu                                               Jedna mogła być jaskółką,
    w zamku na zamkowej górze                                  druga szpakiem lub słowikiem,
    mieszkał sobie król staruszek                                  wilgą, sową i przepiórką,
    w towarzystwie wróżek.                                          zwykłą kurą czy indykiem.

Każda wróżka miała różdżkę                                      Król się złościł:- Dość już tego!
i tą różdżką czarowała.                                                Wciąż o ptactwo się potykam!
Mogła zostać czajką, wróblem,                                   I po chwili bez namysłu,
i czym tam by jeszcze chciała.                                    Posłał wróżki do kurnika.

Edukacja muzyczna.
Poznajemy instrumenty muzyczne.
KLIK: www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/fortepian/
6.05.202
Ćwiczymy poprawną pisownię.
 
Edukacja polonistyczna.
1. Kiedy piszemy "H"- zapisujemy w zeszytach.
    - Na początku imion: Hubert, Hugo, Hilary, Henryk, Hela, Honorata.
    - W wyrazach, których pisownię należy zapamiętać: hałas, hak, hamak, bohater, hasło, hokej, herbatnik, zahartować, harcerstwo, hotel, historia, czyhać.
2. Proszę wykonać ćw. 1 i 2 str.59 z dodatkowych ćwiczeń.
3. Zad. domowe.
      Wybierz 6 z podanych wyrazów i ułóż z nimi zdania.

Edukacja matematyczna.
1. Matematycy na start.
KLIK: szaloneliczby.pl/miesiace/
2. Mierzenie długości- metr.
    Wykonujemy ćw. 1 str.54- ćwiczenia dodatkowe.
3. W zeszytach  rysujemy odcinki o długościach: 5 cm, 8 cm, 10 cm.
    Pod każdym z tych odcinków rysujemy odcinki: o 8 cm dłuższe, o 2 cm krótsze.
4. Uzupełni zdania odpowiednimi liczbami :
  
     100     50      10       5
  
   1 centymetr to.... milimetrów.
   Pół centymetra to.... milimetrów.
   1 metr to.... centymetrów.
   Pół metra to ..... centymetrów.
Zdania proszę zapisać w zeszycie.
5.05.2020.
Ćwiczymy poprawną pisownię.

Edukacja polonistyczna.
1. Kiedy piszemy "u"?- zapisujemy w zeszytach (nowa lekcja, data).
    - Na początku i na końcu wyrazów, np.: usta, ulica, domu, zeszytu.
    - W zakończeniach -uję, -ujesz, -uje, np.: rysuję, gotujesz, spaceruje.
    - W zakończeniach: -unek, -usia, -unia, -unio, -uszek, -utki, -uś, np.: rysunek, mamusia, babunia, misiunio, paluszek, malutki, pączuś.
 Wykonujemy w zeszytach zad. 1, 2, 3 str. 78- podręcznik j polski. (Proszę  o wysłanie zadań).

2. Kiedy piszemy "ż"?- zapisujemy w zeszytach.
   - Gdy "ż" wymienia się na: s, z, g, dz, ź np.: wyżej- wysoko, mrożonka- mróz, łodyżka- łodyga, pieniążek- pieniądz, obrażać- obraźliwy.
   - W wyrazach: że, żeby, każdy.
   - W wyrazach, których pisownię należy zapamietać np.: żaba, żyto, żółw, nożyce, bandaż, bażant, żagiel, żarówka, wieża, żółty.
   - W zeszytach wykonujemy zad 1, 2 str. 79 z podręczników. (Proszę o wysłanie.)

Edukacja matematyczna.
W dodatkowych ćwiczeniach z matematyki (Liczę- zeszyt  zadań matematycznych) proszę wykonać ćwiczenia ze strony 58 i 59.

Zajęcia komputrowe.
Ćwiczymy kodowanie.
 KLIK: studio.code.org/courses
Proszę ćwiczyć kurs 2, od tego ćwiczenia, z którym macie problemy. "Szkoła czyni mistrza"


4.05.2020.
Uważnie słucham.

I. Edukacja polonistyczna.
 
   1. Źródła informacji- doskonalenie spostrzegawczości, ćwiczenie uważnego czytania.
        - Proszę wykonać ćw. 1, 2 str.10 (ćwiczenia).
    2. Czytanie ze zrozumieniem
        - Proszę wykonać ćw.3, 4 ze str.11.

II. Edukacja matematyczna.
    1. Matematycy na start.
       KLIK: szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/

  
  2. Dziesiątki i setki- doskonalenie liczenia.
       
  - Ćw. 1, 2 str. 48
         - Ćw. 1- 5 str. 49
30.04.2020
Przeczenie "nie".


I. Edukacja matematyczna  
  
  1. Liczenie dziesiątkami i setkami
          - Proszę wykonać ustnie zadanie 1 ze str. 51- podręcznik
          - W zeszycie rozwiązujemy zad. 2, 3 str. 51- podręcznik
    2. Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.
           - Praca z ćwiczeniami, str. 47.

II. Edukacja muzyczna.

   Poznajemy instrumenty strunowe smyczkowe.
KLIK: www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/altowka/

III. Edukacja plastyczna.
Proszę wykonać ilustrację do przeczytanej ostatnio lektury "Detektyw Pozytywka".

IV. Edukacja polonistyczna.
      1. Szukamy informacji- ćwiczenia w czytaniu.
           - Oglądnijcie ilustrację w podręczniku str 40, 41. Przypomnijcie sobie gdzie szukamy             informacji.
            - Który wyraz nie pasuje?-  ćw. 1 str. 8.
       2. Pisownia "nie" z czasownikami i przymiotnikami.
            - Wykonujemy ćw. 2 i 3 str. 9.
            - W zeszytach zapisujemy Zapamiętaj ze str. 9 z pierwszej ramki.
            - Wykonujemy ćw. 4 str. 9.
            - W zeszytach zapisujemy Zapamiętaj ze str. 9 z drugiej ramki.

Miłego, majowego weekendu.
       

  
29.04.2020.
Wady i zalety mediów.

I. Edukacja polonistyczna.
   
1. Telewizja czy komputer?
        Z podręcznika str 40, 41 przypomnijcie sobie nazwy mediów (rozwiązania zagadek).
        Zastanówcie się jakie są ich wady, a jakie zalety?
    2. W zeszytach odpowiedzcie pisemnie na pytania:
         - W jaki sposób lubicie spędzać swój wolny czas?
         - Jak często słuchacie radia?
         - Jak często słuchacie muzyki?
         - Ile czasu spędzacie przed telewizorem?
         - Które programy lubicie oglądać w telewizji?
         - Ile czasu sppędzacie przed komputerem?
         - Jakie są wasze ulubione gry komputerowe?
         - Jakich informacji szukacie w internecie?
           (Proszę o wysłanie odpowiedzi).
     3. Dzień Igora- opowiadanie historyjki obrazkowej.
         - Oglądnijcie historyjkę obrazkową i opowiedzcie jak Igor spędził sobotę?
         - Wykonajcie ćw. 1 str. 6, ćw. 2 str. 7
     4. Zadanie domowe.
           ćw. 3 str. 7- zadanie wykonujemy przez 7 dni, od 4.05.2020.
28.04.2020
Świat mediów.

I. Edukacja polonistyczna.
   
  1. Źródła informacji.
         Zastanówcie się co to są źródła informacji, jakie znacie źródła informacji i z których        korzystacie najchętniej.
          - Podręcznik str. 40- 41- rozwiązania zagadek będą podpowiedzią do odpowiedzi na pytania.
          - Odpowiedzcie ustnie na pytania 1- 7 na str. 40, 41.
     2. Jakie to media?
          - ćw.1 str.3- ćwiczenia j. polski część 4- układamy i zapisujemy zdania na podstawie ilustracji.
     3. Co to jest?-  rozwiązywanie rebusów, układanie zagadek.
          - ćw. 1,2 str. 4.
     4. Gdzie szukamy informacji?
          - ćw 3,4 str. 5.

II. Edukacja przyrodnicza.
      1. Rośliny i zwierzęta na łące.
           ćw. 1, 2 str. 46- skorzystajcie z różnych źróde informacji.
      2. Jeden dzień na łące.
           - Podręcznik str.46, 47. Obejrzyjcie obrazek i odpowiedzcie ustnie na pytanie:
              Co się działo na łące jednego dnia?
      3. Wypalanie łąk.
            Na podstawie ilustracji w podręczniku zaobserwujcie jak się zmieniła łąka. Które zwierzęta i w jaki sposób ucierpiały na skutek pożaru?
           - Podręcznik, zad. 6 str. 48 proszę zrobić w zeszytach.
     4. Zadanie domowe: zapiszcie w zeszytach 3 propozycje działań dzieci i dorosłych, dzięki którym będą oni chronić przyrodę.

III. Edukacja matematyczna.
       1. Matematycy na start.
           KLIK: szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-100/
       2. Rozszerzeie zakresu liczbowego do 1000.
            - Wykonujemy zad. 1, 2, 3 str. 49 z podręcznika w zeszycie.
        3. Rozwiązywanie zadań na mnożenie.
             - Zad. 1 str 50 - podręcznik.
             - W jednym opakowaniu znajduje się 10 chusteczek higienicznych.
              Ile chusteczek jest w 4 takich opakowaniach, a ile w 6?
              Zapiszcie rozwiązanie za pomoca mnożenia w zeszycie. 
              - W paczce znajduje się 10 opakowań po 10 chusteczek w każdym, czyli razem 100
                chusteczek.
               Ile chusteczek jest w 4 takich paczkach, a ile w 6?
               Rozwiązanie zapiszcie w zeszytach.
             - Przeczytajcie ostatnią część zadania i przepiszcie do zeszytów same działania.

IV. Zajęcia komputerowe.
        
W programie Word zapiszcie 4 hasła dotyczące ochrony przyrody, Dokument proszę zapisać i wysłać na  moją pocztę, tam gdzie zad. domowe.27.04.2020
Detektyw Pozytywka.

I. Edukacja polonistyczna.
  
  1. Przeczytajcie zdania, dopasujcie do postaci Detektywa Pozytywki i zapiszcie w zeszytach.
        (tylko te, które określają Pozytywkę).

Jest sympatyczny.  /   Jest złośliwy i nieszczery.
Mieszka w piwnicy.  /   Mieszka na strychu kamienicy.
Opiekuje się dziećmi.  /  Nie lubi dzieci.
Nie jest przewidujący.  /  Jest sprytny i inteligentny.
Odnajduje zgubione rzeczy.  /  Kradnie.
Prowadzi agencję detektywistyczną Różowe okulary.  /  Prowadzi agencję  Czarnowidz.
Używa pięści w czasie rozmowy.  /  Jego bronią jest kolczasty kaktus.
Posiada zepsutego fiata.  /  Lubi oddawać się rowerowemu nałogowi.
     2. Rozwiążcie quiz dotyczący lektury "Detektyw Pozytywka."   
         KLIK: czasdzieci.pl/quizy/quiz,2026ad-detektyw_pozytywka.html                                

II. Edukacja matematyczna.
 
   Quizy matematyczne- utrwalamy wiadomości.
     KLIK: szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-100/
     KLIK: szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-100/
     KLIK: szaloneliczby.pl/parzysta-czy-nieparzysta/24.04.2020
Detektyw Pozytywka.

I. Edukacja polonistyczna.
  
1. Proszę zapisać w zeszytach metryczkę książki G. Kasdepke Detektyw Pozytywka.
       
- Tytuł, autor, ilustrator, wydawnictwo. Jeżeli ktoś nie ma książki to zapisuje tylko tytuł i autora.
   2. Pod metryczką zapiszcie:
        Czas akcji książki: nie został bliżej określony. Wydarzenia dzieją się od jesieni do lata.
        Miejsce: kamienica, w której mieści się agencja detektywistyczna Różowe okulary, jej podwórko, plaża,   pole   biwakowe.
         Bohaterowie lektury: Detektyw Pozytywka, Detektyw Martwiak, Pan Mietek, Pani Majewska, dzieci z          kamienicy: Zuzia, Asia, Dominik, Pani Ryczaj, chłopcy z plaży, chłopcy z kolonii, policjanci.
          Książka G. Kasdepke przedstawia przygody Detektywa Pozytywki. Składa się ona z 15 rozdziałów, a w każdym z nich zawiera się inna zagadka., do której rozwiązania dochodzi detektyw.
    3. Zad. domowe: Wypiszcie w zeszytach 5 wybranych zagadek, które rozwiązał Detektyw Pozytywka.

II. Edukacja przyrodnicza.
   
1. Zielony Detektyw wykonuje wiosenne prace w ogrodzie.
          - Ponumeruj w odpowiedniej kolejności prace, które wykonuje- zadanie wykonajcie w zeszytach.
          
              sadzenie roślin ......, sianie nasion........, przekopywanie ziemi.........., bielenie drzew owocowych......,
              podlewanie roślin.........., wytyczanie grządek..........., grabienie ziemi...........
          - W jakim celu wykonuje się te prace?- proszę pisemnie odpowiedzieć w zeszycie.
    2. Połącz litery, utwórz i zapisz nazwy narzędzi, które używane są do prac ogrodowych.
         TPAAŁO, RIEGAB, AZIURKP, NKKAOEW
         Zapiszcie te nazwy, obok można zrobić małe rysunki.

III. Edukacja matematyczna.

      Mnożenie i dzielenie liczb.
      Proszę wykonać w dodatkowych ćwiczeniach Sprawdź się na str.60, 61.
 

  

     23.04.2020
Wiem, potrafię.

I. Edukacja matematyczna.
 W ramach utrwalenia wiadomości będziecie dziś pracować z zadaniami w podręczniku.
Część zadań wykonacie w zeszytach do matematyki.
Proszę wykonać: zad. 1 str. 44- pisemnie , zad. 3 str. 44- ustnie, zad.4 str. 44- pisemnie, zad. 5 str.45- pisemnie, zad. 7, 8, 9, str. 45- ustnie, zad.10 str. 45- pisemnie.
Zadanie 11 str. 45- to zadanie dla chętnych.

II. Edukacja polonistyczna.
Czy już potrafisz?- sprawdzamy swoje wiadomości z j.polskiego, ćwiczenia strona 78- 80.
Wykonane zadania wysyłamy do oceny.

III. Edukacja plastyczna.
22 kwietnia jest obchodzony Dzień Ziemi.
Proszę o wykonanie dowolnej pracy na temat ochrony przyrody. Może być to praca w formie plakatu.

IV. Edukacja muzyczna.
Przypomnijcie sobie piosenki ekologiczne, których do tej pory uczyliśmy się śpiewać.
Pamiętacie ZOZI?
KLIK: www.youtube.com/watch
KLIK: www.youtube.com/watch
 Zapraszam do oglądnięcia bajki edukacyjnej na temat segregowania śmieci:
KLIK: www.youtube.com/watch
Mam propozycję dla chętnych dzieci. Możecie nauczyć się jakiejś wybranej piosenki ekologicznej z YT, nagrać filmik ze swoim wykonaniem i przysłać na moją pocztę.22.04.2020
Stopniowanie przymiotników.

I. Edukacja polonistyczna.
   
1. Stopniowanie przymiotników- ćwiczenia.
         - Proszę zapisać w zeszytach wyrazy:
            gruby- grubszy
            chudy-............
             młody-..........
             stary-............
             wysoki-........
             niski-............
          Uzupełnijcie pary wyrazów według podanego wzoru.
    2. Praca z ćwiczeniami.
         - Wykonajcie ćw. 1, 2 str. 76.
    3. Powtarzamy wiadomości- sylaby.
         - Wykonujemy ćw. 3 str. 77.
II. Edukacja matematyczna.
     CZY JUŻ POTRAFISZ?- praca samodzielna w ćwiczeniach str. 44,45.
Powodzenia!Edukacja wczesnoszkolna
21.04.2020.
Różnimysię.

I. Edukacja polonistyczna.
   
1. Czy wszyscy muszą być tacy sami?
          - Odczytanie tekstu wiersza Czterolistna koniczyna- str.39.
          - Odpowiedzcie na pytania:

       
               Ile listków ma koniczyna?
               Czy łatwo jest znaleźć na łące czterolistną koniczynę?
                Czy komuś z Was udało się znaleźć taką koniczynę?
                Czego symbolem jest czterolistna koniczyna?
         - Praca z ćwiczeniami- ćw. 1, 2 str. 74
         - Pomagamy sobie wzajemnie- ćw.3 str. 75

II. Edukacja matematyczna.  
       1. Dzielenie liczb- rozwiązywanie zadań tekstowych.
            - Proszę rozwiązać w zeszytach zad. 1, 2 str.43 z podręcznika.
       2. Mnożenie liczb- rozwiązywanie zadań tekstowych.
            - Wykonujemy ćw. 1, 2, 3 str.42- ćwiczenia.
       3. Zabawa z dominem
            - Wykonujemy w. 1, 2 ze str. 43- ćwiczenia.
       4. Zadanie domowe.
           Proszę wykonać ćw. 3 str. 43.

III. Zajęcia komputerowe.
        Kodowanie.
KLIK: studio.code.org/s/course2

IV. Edukacja plastyczna.
       Proszę wykonać wycinankę z kolorowego papieru- Czterolistna koniczynka.Edukacja wczesnoszkolna
20.04.2020
Opis zabawy.

I. Edukacja polonistyczna.
   
1. Zabawa w sklep- doskonalenie techniki czytania.
          - Proszę przeczytać opowiadanie Zabawa w sklep. Może uda się Wam przeczytać ten tekst z podziałem na role, razem z mamą lub tatą.
          - Odppowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.
    2. O jakiej zabawie myślę?
          - Uważnie przeczytajcie opisy zabaw podanych przez Bartka i Ulę- ćw.1, str. 72 w ćwiczeniach.
    3. Moja ulubiona zabawa- ćwiczenia w pisaniu
          - Proszę wykonać ćw.2 ze str. 72 w ćwiczeniach.
    4. Wyrazy z rz po spółgłoskach- ćwiczenia ortograficzne.
         - Proszę wykonać ćw. 1 str.73 w ćwiczeniach.
         - W zeszytach zapisujemy na kolorowo informację z ćwiczeń ZAPAMIĘTAJ. Zapisujemy również elementy ilustracji, które w swojej nazwie zawierają rz.
         - Wykonujemy ćw. 4 i 5 str.73 w ćwiczeniach.

II. Wychowanie fizyczne.
 
WF w domu- zajęcia nr 2.
KLIK: www.youtube.com/watchEdukacja wczesnoszkolna
17.04.2020
Humor w literaturze.

I. Edukacja polonistyczna.
   1. Nasze zabawy.
         - Głośno odczytajcie opowiadanie Zabawa w sklep, str.36- podręcznik.
         - Odpowiedzcie ustnie na pytanie 1, 2, 3 pod tekstem.
         - Proszę wykonać cw. 5 str. 71 w ćwiczeniach.
   2. Prawda, fałsz- wyszukiwanie informacji w tekście opowiadania, ćwiczenia w pisaniu.
         - Ćw. 1 str. 70- przeczytajcie sylaby, utwórzcie z nich nazwy przedmiotów z opowiadania. Zapiszcie je obok rozsypanki. Jakie znaczenie miały te przedmioty dla bohaterek opowiadania?
         - Ćw. 2 str. 70
- oznaczcie zdania prawdziwe i fałszywe.
         - Ćw. 3
str. 71- zapiszcie ogólną nazwę dla każdej grupy wyrazów (np.: żonkil, lipa, forsycja- rośliny).

II. Edukacja przyrodnicza.
    1. Utrwalamy wiadomości o krajobrazach Polski.
          - Proszę wykonać: ustnie zad. 1 str. 40 w podręczniku, a zad. 2- pisemnie w zesszycie do przyrody.
          - Odczytajcie z mapy nazwy geograficzne- podręcznik str.41 i wykonajcie ustnie polecenia pod mapą.
         - Praca z zeszytem ćwiczeń- str.40.

III. Edukacja matematyczna.
      1. Mnożenie jest przemienne.
           - Podręcznik str. 42 zad. 1. Proszę zobaczyć w jaki sposób Lena i Tymek porządkowali zdjęcia z wycieczki. Czym różni się sposób układania Leny od sposobu Tymka?
           - Zapiszcie w zeszycie obliczenia do obu sytuacji.
             Zapisy działań różnią się kolejnością liczb, a wynik pozostał ten sam. Oznacza to, że      mnożenie jest przemienne (tak samo ja dodawanie).
      
  - Przepisujemy do zeszytu wiadomości z ramki ze str. 42 z podręcznika i wykonujemy zadanie 3
      2. Dzielenie- działanie odwrotne do mnożenia.
            - Proszę wykonać ćwiczenia ze str. 41- zeszyt ćwiczeń.

Życzę Wam miłego weekendu.
           
Edukacja wczesnoszkolna
16.04.2020


Opisujemy swego przyjaciela.

I. Edukacja polonistyczna.
  
1. Opis przyjaciela.
        - Proszę wykonać ćwiczenie 1 na str.68, 69 w ćwiczeniach.
   2. Utrwalamy pisownię wyrazów z "h".
        - W ćwiczeniach dodatkowych "Piszę- zeszyt zadań polonistycznych" wykonajcie ćwiczenia na stronach 56, 57, 58.
   3. Zadanie domowe. Napisz w zeszycie 5 zdań o swoim przyjacielu lub przyjaciółce.

II. Edukacja matematyczna.
 
   1. Matematycy na start. Doskonalimy rachunek pamięciowy.
      KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-40_10_109
    2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
         - Wykonujemy ćwiczenia z dodatkowych ćwiczeń :Liczę- zeszyt zadań matematycznych" ze   stron 56, 57.

III. Edukacja plastyczna.
Proszę wykonać pracę plastyczną, dowolną teczniką pt. "Mój przyjaciel".

IV. Edukacja muzyczna.
Piosenka "Kwiecień- plecień".
Uczymy się na pamięć słów piosenki. (Rozdawałam tekst jeszcze w szkole).
        
    Edukacja wczesnoszkolna
15.04.2020

Opisujemy postaci.

I. Edukacja polonistyczna.
   
  1. Czy to była odwaga?- czytanie tekstu "Asy z naszej klasy"- podręcznik str.34, 35.
            - Proszę się zastanowić na temat zachowania Julka , Maćka i Kuby.
            - Odpowiedzcie pisemnie w zeszycie (nowa lekcja, data) na pytanie: Czy Julek, Maciek i
               Kuba są odważni?
     2. Jak opisać postać- ćwiczenia w pisaniu.
            - Wykonajcie ćw. 1,2 str. 66 oraz ćw. 3,4 str. 67 w ćwiczeniach.
     3. Zapisujemy w zeszytach schemat opisu osoby:
              
OPIS POSTACI.
         1. Kto to jest?
         2. Jak wygląda ( sylwetka, wzrost, kształt twarzy, kolor włosów i oczu, kształt ust i nosa).
         3. Jak się ubiera?
         4. W jaki sposób się porusza?
         5. Jakie ma usposobienie
(cechy charakteru)?

II. Edukacja matematyczna.

   
   1. Matematycy na start- doskonalenie rachunku pamięciowego.
          KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-50_11_44
      2. Odejmowanie w zakresie 100.
           - zad.1 str. 39 podręcznik- wykonujemy ustnie
           - zad. 2 str. 39 podręcznik- działania i obliczenia proszę zapisać w zeszytach
       3. Praca z ćwiczeniami
           - ćw. 1, 2, 3 str. 38
           - ćw. 1, 2 str. 39
       4. Zadanie domowe.
            ćw. 3 str. 39- wykonujemy w zeszytach.

Miłej pracyEdukacja wczesnoszkolna
8.04.2020

Wielkanoc.

I. Edukacja polonistyczna.
     1.  Proszę uważnie oglądnąć wystawę dla dzieci na temat wielkanocnych obyczajów.
               KLIK: www.youtube.com/watch
      2. W zeszytach odpowiedzcie pisemnie na pytania:
            - Jak się nazywa niedziela przed świętami Wielkanocnymi?
            - Jaki zwyczaj jest związany z Palmową Niedzielą?
            - Co robi się w Wielką Sobotę?
            - Co robi się w poranek Wielkanocny?
            - Jak spędza się drugi dzień świąt?
     3. Zredagujcie życzenia świąteczne do wybranej osoby i zapiszcie je w zeszycie.
II. Edukacja matematyczna.
     1. Dodawanie w zakresie 50- test.
KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-w-zakresie-50-test_7_194
 Liczcie uważnie, nie musicie sie spieszyć.Edukacja wczesnoszkolna
7.04.2020


Dbamy o honor.

I. Edukacja polonistyczna.
   
1. Czytanie tekstu pt. Pesteczka.
        - Odpowiedzcie sobie ustnie na pytanie co sądzicie o zachowaniu dzieci
        - Ustalamy kolejność wydarzeń w opowiadaniu- ćw.1 str.64.
    2. W zeszytach proszę wyjaśnić jak rozumiecie wyrazy: honor, bohaterstwo.
        - Wykonujemy ćw.2 str. 65 (ćwiczenia).
    3. Pisownia wyrazów z h.
       - Ćw. 3 str. 65 (ćwiczenia)- uzupełnijcie dyktando obrazkowe.
       - Do zeszytów przepisujemy ramkę ZAPAMIĘTAJ ze str. 65 z ćwiczeń, a następnie tekst
           dyktanda. Oczywiście obrazki zastępujemy wyrazami.
    4. Zadanie domowe na po świętach.
        Wykonajcie w miarę możliwości lapbooka- Wyrazy z h i ch. Wykonajcie go na wzór
        lapbooków, które robiliśmy w szkole. Umieszczamy w nim poznane na lekcji wyrazy z h.
        Dla przypomnienia KLIK: www.youtube.com/watch

II. Edukacja matematyczna.
    1. Matematycy na start.
KLIK: www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-50_11_44
    2. Dodawanie w zakresie 60- wykonujemy ćw.1, 2, str. 37- obliczenia wykonujemy według wzoru.
    3. W zeszytach zapisujemy i rozwiązujemy przykłady:
         30+15,18+30, 30+11, 14+30, 30+17, 12+30, 30+16, 13+30, 30+19.

III. Edukacja plastyczna.
      Zbliżają się święta Wielkanocne. Proszę wykonać świąteczną pisankę. Sposób wykonania dowolny. Może to być pisanka z wydmuszki, styropianowego jajka, praca plastyczna na kartce. Wiem, że dzieci coś fajnego wymyślą. Czekam na zdjęcia prac.

IV. Zajęcia komputerowe.
      Otwieramy program Paint- wykonujemy świąteczną lub wiosenną kartkę.
Edukacja wczesnoszkolna
6.04.2020.


Odwaga na co dzień.

I. Edukacja polonistyczna.
    1. Nasze imiona- ćwiczenia ortograficzne.
        Wykonujemy ćw. 1, 2 str. 62 w ćwiczeniach.
    2. Co to jest odwaga?
        - W zeszycie: nowa lekcja, data, zapisujemy synonimy słowa odwaga (np. męstwo,...).
   
3. Czytamy z podręczników tekst pt. Pesteczka. (str.32)
       - Ustnie odpowiadamy na pytania:
           Jakie postaci występują w opowiadaniu?
           Czego bała się Hela?

           Jak zachowała się dziewczynka?
           Co powiedział tata Heli?
           Kto poszedł z Helą na badania?
           Jak zachowała się Hela i dlaczego?
    4. Ćwiczenia w pisaniu wykonujemy:
            ćw.3 str.62, ćw.4,5 str.63.

II. Edukacja matematyczna.
   1. Utrwalamy tabliczkę mnożenia

         - ćw.2 str 35 (ćwiczenia)
   2. Dodawanie w zakresie 60- wykonanie obliczeń według wzoru
         - zad.1 str. 38 (podręcznik). Możecie na patyczkach przedstawić sytuację pokazaną na rysunku.
           Przepiszcie działania do zeszytów (nowa lekcja, data).
         - zad.2 str. 38 (podręcznik). Dobierzcie działania w pary według wzoru i przepiszcie je do zeszytów. 
           Proszę je obliczyć.
   3. Praca z podręcznikiem.
         -  zad. 3, 4, 5 str. 38 zapisujemy w zeszytach. Do każdego zadania piszemy odpowiedź.
Miłej pracy z zadaniami.


Edukacja wczesnoszkolna
3.04.2020

Nasz wolny czas.

I. Edukacja polonistyczna.

    1. Dzień bez nudy.
        - Jakie macie plany na dzisiaj?- ćw.2 str.61 (ćwiczenia)
    2. Radzimy kolegom- ćwiczenia w pisaniu- ćw. 1str.60.
    3. Problem królewicza.
        - Czytamy komiks "Tymek i mistrz pomagają królewiczowi" (tekst z poprzedniego dnia)
    4. W zeszycie pod nową lekcją i datą piszemy odpowiedzi na pytania:
        - Jaki problem miał królewicz?
        - Jaki problem miał Tymek?
        - Jaki problem miał mistrz?
        - Jaki problem miał król?
     5. Zadanie domowe.
         Napisz czy masz swój ulubiony komiks. Jeżeli tak, to zapisz jego tytuł i autora.
         Zadanie domowe dla chętnych: Stwórz własny komiks.
           ( Forma obrazkowo- literowa, przewaga obrazków nad tekstem, dialogi zapisane w dymkach,  informacje dotyczące sytuacji w komiksie zapisywane nad obrazkami).

II. Edukacja matematyczna.

     1. Rozwiązywanie zadań tekstowych
          - podręcznik zad. 3, 4 str. 35 ( rozwiązania zapisujemy w zeszycie, nowa lekcja, data)
        Dla chętnych dzieci zad. 5 str. 35.
      2. Praca z ćwiczeniami str 35, ćw. 1, 2, 3
      3. Utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia
KLIK www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-30_11_418

Edukacja wczesnoszkolna
2.04.2020

Lekarstwo na nudę.

I. Edukacja polonistyczna.
    1. Czytamy wiersz J. Brzechwy pt. Leń.
          KLIK
wierszykidladzieci.pl/brzechwa/len.php
     2. W zeszytach na środku kartki ( pod zapisana nową lekcją i datą) piszemy wyraz LENISTWO,    wokół zapisujemy co nam się kojarzy z tym wyrazem.
      3. Praca z ćwiczeniami- wzbogacanie słownictwa  o nudzie i lenistwie
           - ćw. 1 str. 58.
      4. Szukamy lekarstwa na nudę
           - czytamy tekst komiksu:''Tymek i mistrz pomagają królewiczowi"- podręcznik str.30, 31.
       5. Ortograficzne zmagania- wyrazy z "ó"
           - ćwiczenia str. 59 ćw.2.

II. Edukacja matematyczna.

       1. Doskonalimy rachunek pamięciowy
          - zeszyt zad.2 str. 35 z podręcznika do matematyki. Wyniki działań, które będą liczbami parzystymi zapisujemy na niebiesko, te, które będą liczbami nieparzystymi na zielono,
          - praca z ćwiczeniami= str. 34 ćw. 1, 2, 3
          - utrwalamy tabliczkę dzielenia w zakresie 30
KLIK
www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-30_10_108

III. Edukacja plastyczna.

Wycinanki kurpiowskie.
        1. Zabaw się z rodzicami lub rodzeństwem w zabawę: Papier, nożyce, kamień.
         KLIK
www.youtube.com/watchv=Vd7VghDk2kY
        2. Wycinanki ludowe.
            Najstarsze polskie wycinanki ludowe pochodzą z okolic Łowicza i Kurpiowszczyzny.
            KLIK
www.google.com/search
        3. Przyszykuj: kartkę w dowolnym kolorze nożyczki.
        4. Wykonaj wycinankę wg instrukcji: KLIK
www.youtube.com/watch
        5. Wyślij zdjęcie wycinanki do oceny.

IV. Edukacja muzyczna.

Nauka śpiewu piosenki "Złoty kluczyk".
        1. Na poprzednich lekcjach nauczyliście się słów piosenki "Złoty kluczyk".
            Osłuchajcie się z melodią i nauczcie się jej śpiewać.
            KLIK
www.youtube.com/watch
       Edukacja wczesnoszkolna
1.04.2020

Blok: Lenistwo nie popłaca. Krajobrazy Polski. Mierzenie długości. Dzielenie.

1. Edukacja polonistyczna.

- Ćwiczenia- str. 56, 57.
Oglądamy ilustrację, odszukujemy postacie zamieszczone z boku ilustracji i zapisujemy co one robią.
Zwracamy uwagę co się dzieje z roślinami i przedmiotami na ilustracji. Wypisane w ćw. wyrazy to CZASOWNIKI.
- Zeszyty- zapisujemy nową lekcję, datę.
Temat: Poznajemy części mowy- czasownik.
Na kolorowo: Czasowniki odpowiadają na pytanie: co robi? co się z nim dzieje? Np.: śpi, jedzie, rośnie.
Z ćwiczenia wybieramy 5 czasowników i układamy z nimi 5 zdań. Zapisujemy w zeszytach.
Zadanie domowe.
Odpowiedz w zeszycie na pytania:
Co robią kwiaty?
Co się dzieje z samochodem?

KLIK
www.youtube.com/watch  ( tylko rzeczowniki i czasowniki)

2. Edukacja przyrodnicza.

Utrwalamy typy krajobrazów w Polsce.
KLIK
www.youtube.com/watch
Po oglądnięciu filmu robimy ćwiczenia: 1, 2 str.26, 1, 2 str. 32, 1,2 str.36.
W zeszytach proszę wypisać do każdego typu krajobrazu ( nizinny, nadmorski, górski)  cechy charakterystycze.

 

Edukacja wczesnoszkolna
31.03.2020
 
Blok: Jesteśmy ciekawi co w wodzie pływa.

 
I. Edukacja polonistyczna.
  - E-podręczniki: temat 131- Skąd wiemy co jest pod wodą.
  - Podręcznik j. polski- str.28, 29- czytamy tekst "Pewien pieróg".
  - Na podstawie tekstu wykonujemy ćwiczenia str. 54, 55 w ćwiczeniach.
  - W zeszycie zapisujemy nową lekcję z datą i odpowiadamy na 1 pytanie, które znajduje się pod tekstem wiersza Pewien pieróg.

II. Eukacja matematyczna.
  - Podręcznik- zad.1 str. 34- ustnie, zad. 2 str.35- pisemnie w zeszycie.
  - Zeszyt- nowa lekcja, data, rozwiązanie zadania 2 i na kolorowo w ramce zapisujemy
    100cm= 1 m (metr).

III. Edukacja przyrodnicza.
   W zeszytach zapisujemy nową lekcję, datę.
Temat: Krajobrazy Polski.
Oglądamy film. KLIK  www.youtube.com/watch
Zapoznajemy się z materiałem z podręcznika matematyczno- przyrodniczego str.26- 29, 32- 33, 36- 37.
Pod tematem lekcji w zeszytach wypisujemy typy krajobrazów wystepujących w Polsce.

IV. Zajęcia komputerowe.
Ćwiczymy pisanie na klawiaturze.
Gry edukacyjne KLIK pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami

Życzę powodzenia.


Zajęcia kreatywne.
30.03.2020

Zapraszam dzieci uczęszczające na zajęcia kreatywne do odwiedzenia strony:
KLIKwww.matzoo.pl/klasa2/obowiazki-domowe_63_315

 

 
 
Edukacja wczesnoszkona.
30.03.20- poniedziałek.
KLIK www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji11
kl.II, plan lekcji 30.03- 3.04.2020
Realizacja boku 29-" Jesteśmy ciekawi, co w wodzie pływa".
Temat: Co żyje w wodzie? (lekcja e-podręczniki, temat 130).

I. Wykonujemy zadania:
1. Obejrzyj bajkę Historia pewnej żaby".
2. Zagraj, pokoloruj, zgadnij, stwórz własny obrazek.
3. Posłuchaj wiersza "Żaba".
II. Poćwicz liczenie- porządkowanie liczb. (szaloneliczby.pl)
III. Poćwicz pisanie- dyktando "Dziwna żaba". (dyktanda.online)
IV. Zrób to sam. Próbujemy zrobić żabkę- origami, według instrukcji.
V. Zajęcia ruchowe- Taniec Zygzak (YT).

Zadanie domowe:
J. polski: do zeszytów przepisujemy tekst poprawionego dyktanda " Dziwna żaba".

 

 
Zakres materiału od 23.03- 27.03. 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • Lp.
 • Zakres do samodzielnego wykonania przez ucznia
 • Zadania dodatkowe dla chętnych
 • Dodatkowe materiały
 • 1.
 •  Blok nauczania na cały tydzień: Jestem ciekawy świata.
 • 23.03.20
 • Temat dnia: Co piszczy w trawie.
 • Lekcja z e- podręcznika: Na łące. (temat 125)
 • Poćwicz liczenie- film.
 • Audiobook.
 • 2.
 •  
 •  
 •  
 • 24.03.20
 • Temat dnia: Calineczka.
 • Lekcja z e- podręcznika: Calineczka. (temat 126)
 •  
 • Poćwicz mnożenie- film.
 •  
 •  
 •  
 • Obejrzyj film na podstawie książki.
 •  
 •  
 • 3.
 •  
 •  
 •  
 • 25.03.20
 • Temat dnia: Z wizytą u kreta.
 • Lekcja z e- podręcznika: U kreta.(temat 127)
 •  
 •  
 •  
 • Sprawdź kto żyje na łące- film.
 •  
 •  
 •  
 • Przeczytaj wierszyk.
 •  
 • 4.
 •  
 •  
 •  
 • 26.03.20
 • Temat dnia: Z wizytą u myszki.
 • Lekcja z e- podręcznika: U myszki badylarki (temat 128)
 •  
 •  
 •  
 • Poćwicz liczenie- film.
 •  
 •  
 •  
 • Wykonaj prosty eksperyment.
 •  
 • 5.
 • 27.03.20
 • Temat dnia: Nowe przygody Calineczki.
 • Lekcja z e- podręcznika: Przygody Calineczki (temat 129)
 •  
 •  
 • Poćwicz liczenie- film.
 •  
 •  
 • Zagraj i odkryj obrazek.

 This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free