Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Edukacja wczesnoszkolna 2a

 

 


26.06.2020r.

Życzę spokojnych wakacji. Pełnych radosnych zabaw i miłych wspomnień, z którymi przyjdziecie do klasy III.

 

 


25.06.2020r. czwartek

Temat: Podróż po Polsce

Dzisiaj tylko jeden temat i ostatni w tym roku szkolnym. Gdy otworzycie zaproponowaną stronę, będziecie mogli odbyć spacer po miastach Polski. Posłuchać kilku polskich legend, których z pewnością jeszcze nie znacie. Będziecie też mogli  sprawdzić swoja wiedzę, rozwiązując kilka zagadek.   Zapraszam w podróż po Polsce. https://view.genial.ly/5edb4ffc66f0540d7b88a11e/horizontal-infographic-timeline-podroz-po-polsce-copy-beata-naumiuk?fbclid=IwAR2tV8JVghIRzzEfQUwCoCfGURbVYzoHMSMM3s21MyXicpOKrYdYd3X1QfE

Obejrzyj prezentację "Bezpieczne wakacje" i zawsze stosuj się do zawartych w niej rad.
https://view.genial.ly/5ee3a16d9a05850d6d99460e/interactive-image-bezpieczne-wakacje-copy?fbclid=IwAR0vbbYf8X3dRlicVwjiSgB6T6O1zRSi5f3YnFGDEffASSWkgb1y4dE3ZbM

 


24.06.2020r. środa

Temat: Dbamy o nasz język – powtarzamy gramatykę i ortografię.

·         Dobrze znasz język polski? – ćwiczenia sprawdzające (ćw. pol.- społ. s. 62-64).

Temat: Sprawdź co potrafisz!

·         Wykonaj ćwiczenia (ćw. mat. - przyr. s. 94 - 96).

Temat: Śpiewamy poznane piosenki w klasie II.

Przypomnij sobie słowa i melodię poznanych piosenek w klasie II i zaśpiewaj je. 

23.06.2020 wtorek

Temat: Dbamy o nasz język – powtarzamy gramatykę i ortografię!

·         „Ó” czy „u”, „Z” czy „rz”, -  (ćw. pol.- społ. s. 58 - 59).

·         Wielką literą - (ćw. pol.- społ. s. 60).

·         Łącznie czy osobno - (ćw. pol.- społ. s. 61).

·         Zakończ zdania - (ćw. pol.- społ. s. 61).

Pamiętaj  o korzystaniu ze słowniczka ortograficznego! 

Temat: Rozwijamy matematyczne myślenie.

·         Wykonaj ćwiczenia (ćw. mat. - przyr. s. 92 - 93). 

Temat: Spacer po Kopalni Soli w Wieliczce. 

·         Na wycieczkę nie mogliśmy się wybrać, dlatego proponuję taką,  jaka jest możliwa. https://www.ai360.pl/panoramy/278 


22.06.2020 poniedziałek 

Temat: Jak napisać opis, życzenia i …? – powtórzenie.

·         Opisz kubek Wojtka – ćw. 1 (ćw. pol.- społ. s. 56).

·         Ułóż opowiadanie -  ćw. 2 (ćw. pol.- społ. s. 56).

·         Napisz życzenia dla taty z okazji jego święta. Pomoże Ci słownictwo w  ćw. 3 (ćw. pol.- społ. s. 57). Wpisz je na laurkę.

·         Dokończ adresować kopertę - ćw. 4 (ćw. pol.- społ. s. 57).

·         Przeczytaj opowiadanie „Jak nasza mama obroniła statek przed burzą”  (podr. pol.- społ. s. 66 -67).

Temat: Rozwijamy logiczne myślenie.

·         Odpowiedz na pytania zadań 1 - 3 (wykonaj zadania ustnie - nie zapisuj rozwiązań)  (podr. mat. - przyr. s. 80).

·         Wykonaj ćw. 1 i ćw. 1,2,3 (ćw. mat. - przyr. s. 90 - 91). 

Temat: Laurka dla taty – technika dowolna.

·         Pamiętaj, jutro Dzień Taty! Przygotuj laurkę dowolną techniką.

·         Może taką?

·         Koszula z krawatem  https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw

https://www.youtube.com/watch?v=nixY9H39kqo

Jeszcze jedna koszula https://www.youtube.com/watch?v=rMfi-9QZ_CA

 


19.06.2020r. piątek 

Temat: Czy już potrafisz? - sprawdzamy wiadomości i umiejętności.

·         Wykonaj ćw. 2 . (ćw. pol.- -społ. s. 53).

·         Sprawdź – Czy już potrafisz? (ćw. pol.- -społ. s. 54 -55). 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności matematycznych.

·         Wykonaj ustnie zadania  (podr. mat.-przyr. s. 74-75)

·         Wykonaj ćw. 1,2 s.86 i ćw. 1,2 s. 87 (ćw. mat.-przyr.) 

Temat: Czytamy wiersze: H. Januszewska „Pyza na polskich dróżkach”, J. Tuwim „Cuda i dziwy”.  (podr. pol.- -społ. s. 64 -65).

·         Przeczytaj wiersze i spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie „W jaki świat przenoszą się poeta i poetka?” 

Zajęcia kreatywne: Szukamy odpowiedzi na pytanie „W jaki świat przenoszą się poeta i poetka?”

·         Jeżeli nie umiałeś odpowiedzieć na pytanie, to rozszyfruj odpowiedź. Pomoże Ci w tym znajomość alfabetu.

·         Najpierw odgadnij, jak tworzyłam szyfr.

Zaszyfrowana odpowiedź: 17, 1, 23, 30, 7, 18, 12, 1

 


15.06.2020r. poniedziałek

 

Temat: Co robię, gdy… – kończenie i uzupełnianie zdań podanymi wyrazami.

·         Wykonaj ćw. 3 (ćw. pol.- -społ. s. 51).

·         Ćwicz poprawną pisownię wyrazów „ę”  – wykonaj ćw. 4 (ćw. pol.- -społ. s. 51).

Temat: Utrwalamy i sprawdzamy umiejętności matematyczne.

·         Wykonaj zadania 1-4 (bez kropeczek) (podr. mat.-przyr. s. 72-73) – zadania wykonaj ustnie, bez wpisywania rozwiązań do zeszytu.

·         Sprawdź , „Czy już potrafisz…” (ćw. mat. - przyr. s. 72 – 73).  

Temat: Czytamy  „Legendę o Piaście Kołodzieju ...” (podr. pol.- -społ. s. 62 -63).

·         Przeczytaj legendę , a dowiesz się skąd się wzięli polscy królowie.


10.06.2020r. środa 

Temat: Emocje dobre, emocje trudne – ćwiczenia językowe w nazywaniu swoich przeżyć i uczuć.

·         Uczucia wesołe i uczucia smutne – przeczytaj  zagadki i odgadnij, jakie nazywa  emocje (podr. pol.-społ. s. 60–61).

·         Wykonaj ćw. 1 i 2 ( bez domku) (ćw. pol.-społ. s. 50). 

Temat: Matematycy myślą – rozwiązywanie zadań dotyczących obliczeń wagowych, pieniężnych.

·         Wykonaj zadania 1 i 2 (podr. mat.-przyr. s. 70). 

Temat: Bajkowa muzyka – słuchanie utworu  E. Griega „W grocie Króla Gór”

·         Posłuchaj utwór E. Griega W grocie Króla Gór. Słuchając postaraj się wyobrazić sobie jaką bajkę (Twoją bajkę)opowiada ta muzyka. https://www.youtube.com/watch?v=XTXNqfUWT5E

·         Posłuchaj i obejrzyj film  inspirowany utworem  E. Griega „W grocie Króla Gór”.

            https://www.youtube.com/watch?v=r__Dk4oWGJQ

9.06.2020r. wtorek 

Temat: Jak mówić i pisać, by wyrazić uczucia? Poznajemy zdrobnienia i spieszczenia.

·         Obejrzyj ilustracje i oceń, jakie uczucia przedstawiają. (ćw. pol.-społ. s. 47)

·         Wykonaj polecenie ćw. 3  (ćw. pol.-społ. s. 47).

·       Zdrobnienia – ćwiczenia językowe – wykonaj ćw. 1,2, (ćw. pol.-społ. s. 48).

·         Zapamiętaj, jak zapisać zdrobnienia – rozwijanie sprawności ortograficznej – wykonaj ćw. 3 (ćw. pol.-społ. s. 49). 

Temat: Utrwalenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb.

·         Doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań matematycznych ćw.2 i 3 (ćw. mat.-przyr. s. 70) oraz ćw. 1 i 2 (ćw. mat.-przyr. s. 71). 

Temat: Projektowanie plakatu Bezpieczne wakacje.

·         Przypomni sobie zagrożenia związane z wakacjami, o których czytałeś wczoraj. Przypomnij sobie, jakie rady powinieneś zapamiętać.

·         Zaprojektuj plakat, który będzie przestrzegał przed niebezpieczeństwem czyhającym na dzieci w czasie wakacji.

 


8.06.2020r. poniedziałek 

Temat: Nazywamy nasze uczucia – budowanie słownika biernego i czynnego dziecka, pomocnego w wyrażaniu emocji i uczuć.

·         Przeczytaj wiersz „Serduszko” i podkreśl, co niosło serduszko w koszyku. (podr. -  pol.-społ. s. 58–59).

·         Wykonaj ćwiczenia1 i 2 (ćw. pol.-społ. s. 46)

·         Naucz się pięknie czytać wiersz „Serduszko. 

Temat: Bezpieczeństwo na wakacjach.

·         Obejrzyj ilustracje i przeczytaj komiks, a poznasz różne zagrożenia (ugryzienie przez żmiję, użądlenie przez osę lub pszczołę, udar słoneczny) grożące nam podczas spacerów. (podr. mat.-przyr. s. 68–69).

·         Przeczytaj wskazówki, jak należy się wtedy zachować.

·         Wykonaj ćw. 1 i 2 (ćw. mat.-przyr. s. 68). 

Temat: Zabawy z liczbami.

·         Wykonaj ćwiczenia utrwalające wiadomości o liczbach (ćw. mat.-przyr. s. 69).


5.06.2020r. piątek 

Temat: Rozwijamy zdania – ćwiczenia gramatyczne.

·         Rozwiń zdania zgodnie z pytaniami. Pamiętaj, że każde następne zdanie powinno zawierać poprzednie. Ćw. 1 (ćw. pol.-społ. s. 44) - „domek” dla chętnych.

·         Dobro i piękno – przysłowia i powiedzenia, ćwiczenia w czytaniu – ćw. 3 (ćw. pol.-społ. s. 45). 

Temat: Zaprojektuj kartkę z pamiętnika.

·         Napisz (w zeszycie) własny wierszyk lub przepisz jeden z „Worka wierszyków do pamiętników”.

·         Ozdób przepisany wierszyk w dowolny sposób. 

Temat: Obliczenia związane z upływem czasu.

Wykonaj zadanie 1 i 2 (ćw. mat.-przyr. s. 67).


4.06.2020r. czwartek

Temat: Worek wierszyków do pamiętników – praca z krótkimi formami poetyckimi, rozwijanie wyobraźni dzieci.  

·         Zapytaj mamę, co to za pamiętnik, do którego wpisuje się wierszyki. Po co zakłada się takie pamiętniki? Czy miała, a może nadal ma taki pamiętnik?

·         Przeczytaj wiersze do pamiętników znajdujące się w podręczniku (podr. pol.-społ. s. 56–57).

·         Wykonaj ćw. 1 (ćw. pol.-społ. s. 42). Pamiętaj, żeby każdy wers był zapisany w kolejnej linijce.

·         Ci, Tobie, Cię, Wam – utrwalenie zasad pisowni wielką literą form  grzecznościowych i utrwalenie pisowni wyrazów z ż w czasownikach – wykonaj ćw. 2, 3, 4 (ćw. pol.-społ. s. 42–43).

Temat: Obliczenia zegarowe – zadania tekstowe.

·         Wykonaj ćw. 1 (ćw. mat.-przyr. s. 66).

Temat: Narzędzie WordArt  w programie Word  - ćwiczenia. 

·         Wy­konaj ozdobne zapisy swojego imienia i nazwiska wykorzystując do tego poznane narzędzie WordArt .

Jak wstawić ozdobny napis?

·         W programie Word, w zakładce Wstawianie, w grupie Tekst znajdź pozycję WordArt.

·         Otwórz WordArt  i wybierz styl;

·         W miejsce  „Tutaj wpisz tekst” Wpisz swoje imię i nazwisko, gdy skończysz kliknij OK.

·          Zapis  powinien mieć zmieniony styl.

·         Dokonaj zapisu swojego imienia i nazwiska w kilku stylach.

·         Zmień rozmiar wykonanych zapisów.


3.06.2020r. środa

Temat: Pięknie mówię, pięknie czytam, pięknie piszę – utrwalanie umiejętności językowych dzieci.

·         Tworzymy wyrazy – ćwiczenia słownikowe ćw.1- 3(ćw. pol.-społ. s. 40 - 41).

·         „Owieczka i zajączek” – tworzenie opowiadania, ciche czytanie ze zrozumieniem – ćw.4 (bez domku) (ćw. pol.-społ. s. 41).

Temat: Matematycy myślą – rozwijanie logicznego myślenia, obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

·         Wykonaj ćw. 1-3 (ćw. mat.-przyr. s. 65).

Temat: Wykonaj ilustrację do opowiadania „Owieczka i zajączek”.

·         Owieczka i zajączek zwiedzali świat. Przedstaw na ilustracji, jaką część świata zwiedzali w twoim wyobrażeniu. Technikę plastyczną wybierz sam.


2.06.2020r. wtorek

Temat: Wzywam pomoc – ćwiczenia w czytaniu.

·         Obejrzyj ilustracje i przeczytaj informacje na temat sposobów wzywania pomocy i jak należy zachować się oczekując na pomoc (podr. mat.-przyr. s. 64–65).

·         Przyjmij pozycje: wzywam pomocy, pomoc nie jest potrzebna.

·         Przeczytaj wskazówki strażaka ćw. 1 (ćw. mat.-przyr. s. 64). 

Temat: Obliczenia kalendarzowe – utrwalenie znaków rzymskich.

·         Wykonaj zadania 1 -4 (podr. mat.-przyr. s. 66.). 

Temat: Owca, owieczka – poszerzanie słownika dziecka o nowe idiomy związane z bohaterami zwierzęcymi. Pisownia wyrazów z „ ó”.

·         Wykonaj ćw. 3 – 4 (ćw. pol.-społ. s. 39).

Pamiętaj, że tytuły piszemy w cudzysłowie i wielką literą.


1.06.2020r. poniedziałek

 Moi drodzy uczniowie z okazji Dnia Dziecka życzę Wam,
żebyście zawsze mieli  wesołe buziaki.
Lodów w każdą niedzielę, a dziś prezentów wiele.
Oto mój prezent na dziś!
Temat: Śpiewajcie swoje ulubione piosenki i słuchajcie ulubionej muzyki.
Temat: Obejrzyjcie ulubiony filmy i bajkę.
Temat: Zagrajcie w ulubione gry.
Wych. fiz: Tańczcie, skaczcie, bawcie się do woli.
Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Dziecka- wychowawczyni Alina Malec.


29.05.2020r.

Temat: „Jak Pan Bóg stworzył owieczki?” – bajka czeska – ciche czytanie ze zrozumieniem

·         Przeczytaj pytania 1 - 4 pod tekstem Jak Pan Bóg stworzył owieczki?” (podr. pol.-społ. s. 54–55).

·         Przeczytaj uważnie bajkę szukając odpowiedzi na pytania.

·         Wykonaj ćw. 1( kropeczkę wykonaj kolorując okienka)  i ćw. 2 (bez domku) (ćw. pol.-społ. s. 38).

Temat: Ile waży, ile kosztuje, ile … - utrwalenie umiejętności.

·         Wykonaj zadania 1 – 4 w ćwiczeniach „Liczę” s. 68 – 69.

Temat: Orgiami – wykonaj jacht z papieru.

Obejrzyj film instruktarzowy „Jak wykonać jacht z papieru?” https://www.youtube.com/watch?v=CY0DJeH7cgs


28.05.2020r. czwartek 

Temat: Rodzeństwo Karoliny – opis postaci.

·         Opisz rodzeństwo Karoliny – ćw. 1 (ćw. pol.-społ. s. 36).

·         „Hałaśliwe” słowa – ćwiczenia ortograficzne – ćw. 2, 3 ( bez kropeczek) (ćw. pol.-społ. s. 37). 

Temat: Zadania różne – utrwalenie umiejętności.

·         Wykonaj zadanie 1 i 2 (ćw. mat.-przyr. s. 79-80). 

Temat: Narzędzie WordArt  w programie Word

·         W programie Word jest dostęp do galerii obrazków i zdjęć, ale dzięki niemu można również wy­konać ozdobne, dekoracyjne napisy. Służy do tego narzędzie WordArt .

·         W zakładce Wstawianie znajdź narzędzie WordArt .

·         Zapoznaj się z wyglądem ikony narzędzia WordArt.

·          Angielskie słowa – word i art. znaczą: Word to po polsku słowo; art sztuka.

·         Nazwa narzędzia związana jest z ozdobnym, kunsztownym, artystycznym pismem. 

Jak wstawić ozdobny napis?

Otwórz plik z zapisanym  na poprzedniej lekcji wierszem „Hałaśliwe h”;
Na zakładce Wstawianie w grupie Tekst znajdź pozycję WordArt.
Otwórz WordArt  i wybierz styl; Skopiuj tytuł wiersza, a następnie wklej (możesz napisać) w miejsce  „Tutaj wpisz tekst”, gdy skończysz kliknij OK. Zapis w wierszu powinien mieć zmieniony styl.Tak postępuj z wybranymi wyrazami  z wiersza.

Miłej pracy, a gdy skończysz pochwal się, jak teraz wygląda  zapis wiersza „Kłopotliwe h”.

27.05.2020r. środa 

Temat: „Braciszek” -  czytamy ze zrozumieniem. Opisujemy wygląd postaci.

·         Przeczytaj uważnie, ze zrozumieniem tekst „Braciszek”  (podr. pol.-społ. s. 52–53).

·         Sprawdź, czy czytałeś  uważnie wykonując ćw. 1(ćw. pol.-społ. s. 34).

·         Opisz postać zgodnie z ilustracją - ćw. 2 (ćw. pol.-społ. s. 35).

·         Utrwal umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby – ćw. 3 (ćw. pol.-społ. s. 35). 

Temat: Matematyk potrafi – doskonalenie logicznego myślenia, liczenia i rozwiązywania zadania.

·         Wykonaj zadania 1- 3 (ćw. mat.-przyr. s. 63). 

Temat: Trochę matematyki na „majówce z muzyki”.

·         Poczucie rytmu – praca z wierszem (podr. pol.-społ. s. 50–51). Przeczytaj wiersz „Muzyka domowego ogniska” zmieniając rytm czytania w każdej zwrotce.

·         Posłuchaj utworów. Słuchając  mażesz klaskać, tupać, maszerować i dobrze się bawić.

·         J. Strauss – Marsz Radeckiego https://www.youtube.com/watch?v=TOWdT6Drvwk

Wolfgang Amadeusz Mozart Marsz Turecki https://www.youtube.com/watch?v=qBP5Qyxowug


26.05.2020r. wtorek 

Temat:  Życzenia dla najbliższych –wyrażamy uczucia w słowach i gestach. 

·         Doskonal umiejętność czytania ze zrozumieniem wykonując  1, 2, 3 kropeczkę ćw. 1 i 2 (ćw. pol.- społ. s. 33 - 34).

·         Ułóż życzenia dla mamy z okazji Dnia Matki – ćw. 3 (ćw. pol.- -społ. s. 34). Możesz zapisać je na laurce i przeczytać mamie.  

Temat: „Moja rodzina” – rysunek kredkami.  

Temat: Obliczanie długości i szerokości. Symetria.

·         Długość, szerokość, pojemność – rozwiąż  zadanie (podr. mat. - przyr. s. 63).

·         Rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej (ćw. mat. - przyr. s. 62). 


25.05.2020r. poniedziałek 

Temat: Zabawy z poezją – czytamy wiersz „Muzyka domowego ogniska”.

·         Przeczytaj wiersz „Muzyka domowego ogniska”  i szukaj odpowiedzi na pytania: O jakich radościach jest mowa w wierszu? Ile rodzajów radości zostało wymienionych w wierszu? (podr. pol.-społ. s. 50–51).

·         Rymy, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia w pisaniu –  wykonaj ćwiczenia 1- 4

(podr. pol.-społ. s. 50–51, ćw. pol.-społ. s. 30–31). 

Temat: Wykorzystywanie wody przez człowieka – transport wodny.

·         Na podstawia ilustracji wykonaj notatkę w zeszycie. (podr. mat.-przyr. s. 60–61).

·         Zapisz temat: Wykorzystywanie wody

·         Uzupełnij zdania:

Środki transportu wodnego, która przewożą ludzi: …, …, …, itd. Towary przewożą …, …, …itd.

·         Wykonać ćw. 1 (ćw. mat.- -przyr. s. 60). 

Temat: Utrwalamy wiadomości praktyczne – zadania z treścią.

·         Wykonaj zadanie 1. (podr. mat.-przyr. s. 62).

·         Wykonaj ćw. 1-4 (ćw. mat.- -przyr. s. 61). 

Wych. fiz. Marszobiegi i ćwiczenia wytrzymałościowe w terenie.

Wybierz się na spacer z rodzicem. Wykonaj kilka marszobiegów, każdy na odcinku około 60m. W przerwach miedzy każdym marszobiegiem wykonuj dowolne ćwiczenia gimnastyczne.


22.05.2020r. piątek

Temat: Co raz więcej wiem.

·         Sprawdź, „Czy już potrafisz?” – wykonaj ćw. 1 -4 (ćw. pol.-społ. s. 28 -29). 

Temat: Sprawdzamy umiejętności matematyczne.

·         „Czy już potrafisz?” – sprawdź wykonując zadania 1- 4 (ćw. mat. – przyr. s.  58 -59). 

Temat: Bukiet dla mamy.

Wykonaj bukiet dla mamy z dowolnych materiałów papierniczych.

21.05.2020r. czwartek

Temat: Lubimy ortografię – ćwiczenia w poprawnym pisaniu.

·         Ćwiczenia w pisaniu nie z czasownikami i przymiotnikami – wykonaj ćw. 3 i 4 (ćw. pol.-społ. s. 25).

·         Naucz się na pamięć wierszyka „Kłopotliwe samo H”.
Kłopotliwe samo H , dość szczególną skłonność ma,
lubi hałaśliwe słowa: huk, harmider, hałasować,
heca, hurmem, hej, hop, hura, hola, horda, hejnał, hulać,

hasać, halo, hop, wataha...

Pisząc w tych przypadkach się nie wahaj.

·         Wpisz wiersz do zeszytu z pamięci.

Temat: Porównywanie liczb w zakresie tysiąca.

·         Wykonaj zadania w ćwiczeniach „Liczę” s. 66-67.

Temat: Drukowanie 

• Wiesz, że drukarka jest komputerowym urządzeniem wyjścia.

• Wiesz, że drukarki komputerowe są używane powszechnie. Przypomnij sobie, w jakich miejscach widziałeś drukarkę.

• Utwórz dokument w programie Wort - Skopiuj wiersz „Kłopotliwe h”. Wyświetl okno Drukowania (szukaj go w lewym górnym rogu).

Zapisz plik „Kłopotliwe h” w swoim folderze – będzie ci potrzebny na następnych zajęciach.

• Zaznacz, które strony chcesz wydrukować i ile kopi – w tym przypadku zaznaczasz strony bieżące i 1 kopię.

• Kliknij OK-to jest polecenie drukowania.

Jeżeli masz drukarkę wydrukuj wiersz, łatwiej będzie ci się go uczyć na pamięć.


20.05.2020r. środa

Temat: Filmowy wieczór – rozwijanie umiejętności językowych dzieci poprzez konstruowanie opowiadania.

·         Przeczytaj opowiadanie Filmowy wieczór K. Drzewieckiej.

·         Strach ma wielkie oczy – porządkowanie historyjek obrazkowych - wykonaj ćw. 1, 2,   (ćw. pol.-społ. s. 24).

Temat: Utrwalanie wiadomości o liczbach.

·         Wykonaj zadania 1, 2, 3,  (podr. mat.-przyr. s. 59).

·         Wykonaj ćw. 1, 2 (ćw. mat.-przyr. s. 57).

Temat: Krajobraz z rzeką – malujemy farbami plakatowymi.

·         Znajdź w Internecie obrazy przedstawiające tę tematykę.

·         Zainspirowany obejrzanymi obrazami, namaluj własny.

·         Pamiętaj, żeby  nie zostawić niezamalowanej części kartki.


19.05.2020r. wtorek 

Temat: Co chcemy oglądać? Układamy własny program telewizyjny. 

·         „Najlepszy program” –  doskonal umiejętność czytania (podr. pol.-społ. s. 46–47).

·         Ćwicz poprawną pisownię wyrazów zakończonych na ę,ą – wykonaj ćw. 3 (ćw. pol.-społ. s. 23).

·         Tylko dla chętnych: ćw. 1, 2 (ćw. pol.-społ. s. 22 - 23). 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

·         Doskonal umiejętność  matematycznego myślenia i  rozwiązywania zadań ćw. 1, 2  (ćw. mat.-przyr. s. 55) i ćw.1, 2, 3 (ćw. mat.-przyr. s. 56).  

Temat: Muzyczna telewizja.

·         Wymyśl muzyczny program, który mógłby się znaleźć w ramówce muzycznej
telewizji, np.: Kołysanki dobrej nocy; Muzyczna lista przebojów;  Jaka to melodia?; Co to gra? (wiedza o instrumentach).

·         Zapisz w zeszycie tytuł programu i spisz kilka swoich muzycznych  propozycji.

·         Przyślij do oceny. 


 18.05.2020r. poniedziałek

Temat: Wiadomości, serial, konkurs. Uczymy się rozpoznawać różne typy programów.

·         Przeczytaj treść opowiadania – „Najlepszy program” (podr. pol.-społ. s. 46–47).

·         Zadaj sobie i komuś bliskiemu pytanie: - Co to znaczy, że telewizja rządzi naszym życiem?

·         Wykonaj ćw. 1, (ćw. pol.-społ.  s. 20-21).(BEZ DOMKU!)

Temat: Wody płynące.

·         Obejrzyj film „Polskie rzeki z lotu ptaka”. https://www.youtube.com/watch?v=LvIv7lDx3Tk

·         Przeczytaj informację o rzekach (podr. mat.-przyr. s. 56 - 57). Nie wykonuj poleceń w ćwiczeniach.

·         Wykonaj ćw. 1 (nie rysuj kształtów koryt rzek), 2, 3, (ćw. mat.-przyr. s. 54). Odpowiedzi pisz pełnymi zdaniami.

·         Prześlij wykonane zadania do oceny.

Temat: Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe.

Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 (podr. pol.-społ. s. 58).


15.05.2020r. piątek

Temat: Wywiad z ciekawym człowiekiem. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i pisarskich dzieci.

·         Zapisz w zeszycie  4 pytania do swojej mamy, albo taty. Najpierw zastanów się, czego nie wiesz o nim (np. o jego zawodzie, zainteresowaniach, jego dzieciństwie, itp.) i zapisz swoje pytania.

·         Poproś rodzica o udzielenie wam wywiadu. Odpowiedzi nie zapisuj. Życzę miłej rozmowy.

Temat: Porównywanie różnicowe. Figury geometryczne.

·         Wykonaj zadania w zeszycie matematycznych „Liczę” s. 64-65. 

Temat: Uczymy się piosenki „Śniadaniowy blues”.

·         Posłuchaj piosenki „Śniadaniowy blueshttps://piesio.tv/2020/03/05/sniadaniowy-blues-piosenka-dla-dzieci/

·         Naucz się czytać słów piosenki.

·         Naucz się melodii, rytmu, dynamiki i artykulacji piosenki.

·         Naucz się słów piosenki na pamięć.

·         Proszę o filmiki z Waszym występem – 6-ka z muzyki pewna:). Możecie zaprosić do wspólnego występu swoich bliskich, oczywiście w przebraniach dla niepoznaki:).   


14.05.2020r. czwartek

Temat: Ojej, mój piesek! Historyjka obrazkowa – opowiadanie na podstawie ilustracji.

Ćw. 1,(ćw. pol.-społ. s. 18).

·         Przyjrzyj się uważnie ilustracjom składającym się na historyjkę obrazkową.

·         Opowiedz, co przedstawia każda z nich.

·         Podają jak najwięcej informacji, które umieszczone są na ilustracjach.

·         Nadają imiona osobom oraz pieskowi na ilustracji.

·         Nadają ilustracjom tytuły i zapisz je pod ilustracjami. 

Ćw. 2, ,(ćw. pol.-społ. s. 18).

·         Wpisz obok zdań nazwy osób, które mogły je wypowiedzieć.

·         Zwracają uwagę, że są to zdania, które mogły wypowiedzieć bohaterowie historyjki (właścicielka psa, kierowca, przechodzień, itd.). 

Nie wykonuj poleceń w kropeczkach i domku.

Temat: W krainie figur geometrycznych – utrwalenie wiadomości o figurach.

·         Wykonaj zadanie 1, 2, 3, (ćw. mat.-przyr. s. 53).

·         Wykonaj zadanie 5 i 6, (podr. mat.-przyr. s. 55).

Prześlij wykonane zadania do oceny.

Temat: Internetowe programy edukacyjne.

PAMIĘTAJ, ŻE:

Umiesz połączyć się z Internetem, ale powinieneś  korzystać tylko z tych stron internetowych, które są bezpieczne i  przeznaczone dla dzieci.

Znasz zagrożenia wynikające z korzystania z internetu i zawsze o nich pamiętaj, gdy korzystasz z internetu.

Pamiętaj, że nie każdy znajomy z internetu, to ktoś nam przyjazny, że nie każdy pisze o sobie prawdę.

Oto strony edukacyjne dla dzieci: pisupisu.pl , mat zoo.pl., zyraffa.pl.

Wykorzystaj stronę pisupisu.pl do utrwalenia umiejętności posługiwania się klawiaturą.

Po otwarciu programu pisupisu.pl wykonaj dowolne zadania w zakładce KLAWIATURA.  


13.05.2020r. środa 

Temat: Czytamy wiersz J. Brzechwy Ptasie plotki. Uczymy się rozpoznawać informacje i opinie. 

·         Przeczytaj wiersz J. Brzechwy „Ptasie plotki”.

·         Wędrówka plotki – ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem, przepisywanie

zdań według podanego klucza: informacja, opinia – wykonaj ćw. 1 - 3 (ćw. pol.-społ. s. 16–17,podr. pol.-społ. s. 44–46).

·         Litera ą i ę – ćwiczenia ortograficzne – wykonaj ćw.4 - 6  (ćw. pol.-społ. s. 17). 

Temat: . Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

·         Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijanie logicznego myślenia – wykonaj ćw. 1,2 (ćw. mat.-przyr. s. 52).

·         Układanie liczb w kolejności rosnącej i malejącej, porównywanie par liczb trzycyfrowych, - wykonaj ćw. 3, 4 (ćw. mat.-przyr. s. 52). 

Pochwalcie się wszyscy  wykonaniem zadań. 

Temat: Łabędź z papieru. 

Wykonaj łabędzia.

·      Możesz wykonać go według własnego pomysłu.

·      Możesz skorzystać z pomysłu w zasobach internetu. Oto kilka z nich. 

·         Łabędzie z płatków kosmetycznych https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/1398-labedzie

·         Łabędź z serduszek https://mamatosiaczka.blogspot.com/2017/04/abedz-z-serduszek.html .

·         Najładniejszy z szyszki i masy solnej https://samarobie.pl/labedz-niemy-praca-plastyczna/  

Pochwalcie się wszyscy  wykonaną pracą, a  ja ją chętnie ocenię.


12.05.2020r. wtorek

Temat: Chciałbym zapytać o… uczymy się, jak przeprowadzić wywiad z ciekawą osobą.
·         Doskonal technikę czytania, dykcję i intonację – czytaj tekst zwracając szczególną uwagę na znaki interpunkcyjne. (podr. pol.-społ. s. 42–43).
·         Przygotowujemy się do przeprowadzenia dialogów – ćwiczenia w układanie pytań, ćwiczenia w czytaniu – wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4. (ćw. pol.-społ. s. 14–15).

Temat: Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe.

·         Porównywanie różnicowe (o tyle dłuższa, o tyle krótsza, o tyle więcej, o tyle mniej), obliczanie różnic – wykonaj zadania 1, 2, 3 (podr. mat.-przyr. s. 54).

Temat: Staw – lustrzane odbicie – indywidualna praca dzieci.

Wykonacie dzisiaj obrazek, który przypomina odbijankę symetryczną.

Złóż kartkę na pół, uzyskując oś symetrii. Zaplanuj rozłożenie elementów obrazka na płaszczyźnie kartki. Następnie maluj na jednej połowie staw z roślinnością i zwierzętami. Nakładaj dosyć grubą warstwę farby, nie używaj zbyt dużej ilości wody, farba musi być odpowiednio gęsta. Dosyć szybko powinieneś odbijać poszczególne elementy, gdyż farba musi być jeszcze mokra. W ten sposób uzyskasz  piękną pracę lustrzanego odbicia.

Chętnie ją zobaczę i ocenię.
Wych. fiz.: "Wyprostuj się!" - profilaktyka wad postawy u dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec

 


11.05.2020r. poniedziałek 

Temat: Przedmioty i ich cechy – odróżnianie rodzajów gramatycznych w l. poj. na podstawie wyrazów wskazujących ten, ta, to, ćwiczenia w pisaniu. 

·         Wykonaj 4 (ćw. pol.-społ. s. 13).

·         Przepisz  z pamięci wyrazy z ćw. 4  do  zeszytu.

·         Wykonaj ćw.5 (ćw. pol.-społ. s. 13). 

Temat: Zagadki matematyczne – układanie liczb w kolejności wzrastającej i malejącej

·         Wykonaj zadania 1, 2 (ćw. mat.-przyr. s. 51). 

Temat: Wody stojące.

·         Obejrzyj ilustracje i przeczytaj informacje o zbiornikach wodnych. (podr. mat.–przyr. s. 52–53).

·         Szukaj odpowiedzi na pytania:

·         Jak powstają zbiorniki wodne?

·         Co to znaczy, że woda w zbiornikach jest wodą stojącą?

·         Czym różni się zbiornik wodny naturalny od zbiornika sztucznego? 

·         Zapisz w zeszycie temat lekcji i przepisz i uzupełnij notatkę.  

Notatka: Naturalne zbiorniki wodne, to takie, które stworzyła natura: morza, oceany, rzeki, jeziora.
Sztuczne zbiorniki wodne to takie, które stworzył człowiek: …. – Poszukaj w encyklopedii informacji, które zbiorniki wodne w Polsce są  sztuczne i wypisz 4 przykłady.

·         Wykonaj ćw. 1 (ćw. mat.–przyr. s. 50). (bez kropeczki). Zapamiętaj, jakie korzyści ze zbiorników wodnych mają ludzie i zwierzęta.

 


08.05.2020r. piątek 

Temat: Kim chciałbym/chciałabym zostać? 

 • Przeczytaj uważnie tekst „Co zrobić, żeby zostać modelką.”
 •  Zapisz w zeszycie temat lekcji i odpowiedz na pytanie uzasadniając swoją odpowiedź. Uzasadnij, to znaczy powiedz: -Dlaczego chcesz zostać …?, albo -Co spowodowało, że tym kimś chcesz zostać?, albo - Co Ci się podoba w byciu tym kimś?
 • Znamy różne zawody – rozwijanie słownictwa, ćwiczenia ortograficzne. Wykonaj ćw. 2, 3 (ćw. pol.-społ. s. 12).

Proszę, o przesłanie zadania wykonanego w zeszycie. Chętnie poznam wasze marzenia. 

Temat: Wykonywanie rysunku zgodnie z kodem i kodowanie rysunku.

 •  Wykonaj zadania 1, 2 na stronie 78 (ćw. mat.- przyr. s. 78). 

Temat: Pan Kreseczka i Pan Kropeczka, czyli artykulacja w muzyce. 

 •   Dzisiaj poznacie nowe określenie muzyczne ARTYKULACJA. Dowiecie się, jakie ma znaczenie w muzyce.
 • W muzyce istnieje bardzo dużo instrumentów, które wydają mnóstwo różnych dźwięków. Jedne brzmią wysoko i delikatnie, drugie nisko i energicznie. Jednak prawie na wszystkich instrumentach możemy zagrać dźwięki krótkie i długie – w zależności od sposobu gry. W muzyce nazywamy to ARTYKULACJĄ.
 •  Obejrzyj filmik, w którym będziesz mógł usłyszeć różnice w ARTYKULACJI. Artykulacja w muzyce https://www.youtube.com/watch?v=14XIpus2iYo
 •  Posłuchaj L. Bernstein „Siedmiu wspaniałych” https://www.youtube.com/watch?v=hJ3k34N6PaE
 • Słuchając tego utworu postaraj się ocenić ARTYKULACJĘ:  staccato czy legato? 

 


07.05.2020r. czwartek 

Temat: Edukacja czytelnicza i medialna w praktyce.·        

 •         Doskonal spostrzegawczości, ćwicz uważne czytanie wykonując ćwiczenia 1, 2 (ćw. pol.-społ. s. 10).
 •         Doskonal czytanie ze zrozumieniem treści – ćwiczenia 3, 4 (bez kropeczek) (ćw. pol.-społ. s. 11). 

 

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie tysiąca.   

 • Wykonaj zadania 1, 2, 3, (Liczę s. 62-63). Wykonując zadania wykorzystaj wykonaną miarę krawiecką.
 • Pamiętaj, że  liczby w zakresie 1000 to wielokrotność 100. Np. 200=100+100, 600=100+100+100+100+100+100.

Wykonane zadanie z matematyki prześlij do oceny. 

Temat: Data i godzina w komputerze.

 •  Poznaj  okno Data i godzina w komputerze. Znajduje się w prawym, dolnym rogu ekranu  monitora.
 •  Przepisz wybraną przez siebie informację z ćwiczenia 4 (ćw. pol.-społ. s. 11).
 • Zapisz datę wykonania ćwiczenia w prawym górnym rogu, czas rozpoczęcia i zakończenia wykonania zadania pod tekstem.
 • Zapisz ćwiczenia w swoim folderze, zauważ, że data i godzina zapisania zadania zostaje zapisana. Jest to  data modyfikacji.

06.05.2020r. środa 

Temat: Skąd się bierze woda w kranie?

·         Obejrzyj prezentację: Skąd się bierze woda w kranie? https://www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY

            Zapisz w zeszycie 4 pomysły na oszczędzanie wody. 

Temat: Łąka w kwiatach – wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką.

·         Obejrzyj filmiki.

Rośliny łąkowe https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk

Skrzat Borówka na łące https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

·         Wykonaj ćwiczenie 1, 2(bez kropeczki) (ćw. mat.- przyr. s. 46).

·         Łąka cała w kwiatach -wykonaj pracę plastyczną wybraną przez siebie techniką.

Temat: Dziesiątki i setki – doskonalenie liczenia.

·         Wykonaj zadania 1, 2 (ćw. mat.-przyr. s. 49).

Wykonaj zadania 1, 2, 3, (Liczę s. 62-63). Wykonując zadania wykorzystaj wykonaną miarę krawiecką. Pamiętaj, że  liczby w zakresie 1000 to wielokrotność 100. Np. 200=100+100, 600=100+100+100+100+100+100.

 05.05.2020r. wtorek
Temat: Szukamy informacji. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania potrzebnych wskazówek z otaczającego świata.

·         Przyjrzyj się ilustracji i odczytaj wszystkie zawarte na niej informacje  (podr. pol.-społ. s. 40–41).

·         Zapisz w zeszycie temat: Szukamy informacji. 

·         Odpowiedz na pytania:

- Na co zapraszają na  bilbordzie umieszczonym na chodniku? 

- Dokąd wskazują drogę drogowskazy? 

- Gdzie dzieci przeczytają informację, o tym co wieczorem grają w kinie?

Wykonane zadanie prześlij do oceny. 

Temat: Przeczenie „nie” – wprowadzenie zasady ortograficznej – „nie” z czasowniki i przymiotnikami.

·      Doskonal czytanie ze zrozumieniem – wykonaj  ćwiczenie 1, (ćw. pol.-społ. s. .

 

·      Wykonaj ćwiczenia 2, 3, 4 i zapamiętaj poznane zasady pisowni(ćw. pol.-społ. s. 9).

 

Temat: Dziesiątki, setki – przedstawianie liczb w postaci iloczynów pełnych dziesiątek i. setek.

 

·         Wykonaj zadania 1, 2 (ćw. mat.- przyr. s. 48).


 

04.05.2020r. poniedziałek 

Temat: Dzień Igora – opowiadanie historyjki obrazkowej z wykorzystaniem podanego
słownictwa, ćwiczenia w pisaniu

·         Wykonaj ćw. 1 i 2 s.6-7 (ćw. pol.-społ. s. 6–7). 

Temat: Wykonaj miarę krawiecką.

·         Wytnij z kartek w kratkę około 6 pasków z długości kartki i o szerokości 3 krateczek.

·         Wycięte paski sklej z sobą tworząc jeden długi pasek. Paski sklejaj tak, żeby nie dzielić krateczek na pół.

·         Na otrzymanym pasku zaznacz początek, to 0. Następnie rysuj na dole taśmy krótkie kreseczki,  co centymetr (skojarz to z linijką), a nad nimi pisz małe cyfry 1, 2, 3, .., itd. Tak postępuj, aż do 100.

·         Wykonaną miarę, wykorzystaj podczas  dodawania i odejmowania w zakresie 1000, ale musisz sobie wyobrazić, że liczby w zakresie 1000 to wielokrotność 100. Np. 200=100+100, 600=100+100+100+100+100+100. 

Temat: Pełne dziesiątki i setki – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.

·         Wykonaj zadania 1, 2, 3 (podr. mat.- przyr. s. 51).

Wykonaj zadania 1, 2, 3 (bez kropeczki) (ćw. mat.-przyr. s. 47).

 


30.04.2020r. czwartek

Temat: Puzzle matematyczne – patriotyczne - ćwiczenia w liczeniu.

https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm

 

Temat: Internet źródłem informacji - Majowe święta. Prezentacje  multimedialne. 

 • Obejrzyj prezentację  multimedialną opracowaną  przez Ewę Pilarską. https://view.genial.ly/5e98c3028a1e5e0e205fc56e/video-presentation-majowe-swieta-prezenacja-multimedialna-ewa-pilarska?fbclid=IwAR0Z_68fJHyki2BQyZHkaazR13gW02GAhq6SqSz8c4hBxnIIWeBAv6GmADI
 • Rozwiąż quiz Święto Konstytucji. https://view.genial.ly/5ea3315aac69a00da5b50c4a/learning-experience-challenges-quiz?fbclid=IwAR1eKOnkZ3oCFDUcAt1VIuyFvcRBqF-lO99OSqObxN9c5F_kmJgOh-_DEzI  

Temat: Święto Konstytucji 3 Maja

 •  Zapisz temat,  ułóż  i zapisz 2-3 zdania na temat uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.

 


29.04.2020r. środa 

Temat: Zagadki nie tylko o mediach – wprowadzenie dzieci w kulturę medialną XXI wieku.  

 • Przeczytaj zagadki (podr. pol.-społ. s.40–41).
 • Wykonaj ćwiczenia (ćw. pol.-społ. s.3 - 4 – 5). 

Temat: Jak chronimy przyrodę? Dlaczego wypalanie łąk jest groźne? 

 • Przyjrzyj się uważnie ilustracjom (podr. mat.-przyr. s. 46–47).
 •  Wykonaj w ćwiczenie 6 (podr. mat.-przyr. s. 48). 

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.

 • Odczytaj informacje zawarte w zadaniu 1 (podr. mat.-przyr. s. 50).
 •  Przepisz przedstawione działania do zeszytu i rozwiąż zadania z kropeczek. Nie zapisuj odpowiedzi na pytania.
 • Wykonaj zadania 1 – 2 - 3 (podr. mat.-przyr. s. 49).

 


28.04.2020r. wtorek 

Temat: Czy już potrafisz? – sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności polonistyczne(ćw. pol.-społ. s. 78–79).

 • Samodzielnie czytaj polecenia i wykonuj zadania.
 • Proszę, prześlij zadania do sprawdzenia. 

Temat: Czy już potrafię? – samoocena umiejętności matematycznych (ćw. mat.-przyr. s. 44–45).

 • Samodzielnie czytaj polecenia i wykonuj zadania.
 • Proszę, prześlij zadania do sprawdzenia. 

Temat: Statki na morzu – praca techniką kolaż.

 • Sznurek i zwinięte paski papieru ułóż dowolnie pod kartką.
 • Następnie rysując tło kredkami świecowymi odpowiednich kolorów (sznurek i paski papieru odcisną się, tworząc fale).
 •  Wykonaj łodzie własnego pomysłu z kolorowego papieru i przyklej do pokolorowanej kartki.


27.04.2020r. poniedziałek

Temat: Wojtek jest wyższy od Adama. Stopniowanie przymiotnika – stopnień wyższy.

·         Przeczytaj wyrazy i połącz je według podanego wzoru – ćw. 1 (ćw. pol.-społ. s. 76).

·         Na podstawie ilustracji  uzupełnij zdania właściwymi wyrazami - ćw. 2 (ćw. pol.-społ. s. 76).

·         Wykonaj ćw.3 (ćw. pol.-społ. s. 77).

Temat: Powtórzenie materiału – zadania różne.

·         Wykonaj zadania –  „Liczę” zad. 1- 2, s.58 -59. 

Temat: Tempo w muzyce.

·         Podstawowy podział tempa to: tempo szybkie i tempo wolne i tempo umiarkowane.

·         Obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=DuxOYJj5Tlo - nie skupiaj  uwagi na włoskich nazwach, skup się na muzyce.

·         Zaśpiewaj znaną ci piosenek ze zmianą tempa.

·         Posłuchaj utworów i określ ich tempo:

·         J. Pachelbel Canon https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80;

·         F. Chopin Walc Des-dur op. 64 no. 1 Minutowy, https://www.youtube.com/watch?v=rOc-lj_MKC8

·          J. Brahms Taniec węgierski https://www.youtube.com/watch?v=fOorE4QwuCc

 

 


24.04.2020r. piątek 

Temat: Wiersz Agnieszki Frączek Czterolistna koniczyna  – czytanie wiersza, ćwiczenia w czytaniu

·         Przeczytaj pytania pod wierszem Agnieszki Frączek Czterolistna koniczyna (podr. pol. -społ. s. 39)

·         Przeczytaj wiersz Agnieszki Frączek Czterolistna koniczyna.

·         Wykonaj ćwiczenie 1, 2, (ćw. pol.–społ. s. 74).

·         Naucz się pięknie recytować wiersz „Czterolistna koniczyna „. 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb.

·         Doskonal umiejętność mnożenia i dzielenia wykonując zadania 1, 2, 3, (ćw. mat.-przyr. s. 43). 

Temat: Środki transportu wodnego.

·         Zapisz w zeszycie temat i wypisz znane ci środki transportu,  np.: prom, barka, łódka, statek, żaglówka, kajak, kontenerowiec.

·         Sprawdź w encyklopedii, jakie środki transportu mógłbyś jeszcze dopisać.

·         Narysuj, albo wklej ilustrację wybranych środków transportu.

Wykonanie zadania chętnie ocenię.

 23.04.2020r. czwartek
 

Temat: Opisujemy zabawy – nazwę, przedmioty potrzebne do zabawy, miejsce oraz ilość dzieci w niej uczestniczących.

·         Przeczytaj jeszcze raz czytankę „Zabawa w sklep”, żeby udoskonalić technikę czytania (podr. pol.-społ. s. 36–38).

·         Wykonaj ćwiczenie 1 ćw. pol.- -społ. s. 72 .

·         Opisz swoją ulubioną zabawę - ćwiczenie 2  (ćw. pol.- -społ. s. 72).

·         Wyrazy z rz po spółgłoskach – ćwiczenia ortograficzne (ćw. pol.-społ. s. 73). 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb.

·         Dzielenie liczb – rozwiązywanie zadań tekstowych, ilustrowanie działań na dzielenie

zadanie 1,2 podr. mat.-przyr. s. 43.

·         Mnożenie liczb – doskonalenie tabliczki mnożenia, rozwiązywanie zadań ćwiczenie 1, 2,3 ćw. mat.- -przyr. s. 42). 

Temat: Łączenie tekstu  z grafiką.

Wykonaj dowolną ilustrację w programie Paint i wprowadź tekst opisujący elementy ilustracji. Np. narysuj kotka i podpisz części jego ciała.
22.04.2020r. środa 

Temat: Co to znaczy być przedsiębiorczym? Rozwijanie poczucia humoru poprzez literaturę dziecięcą. Doskonalenie czytania

·         Przeczytaj opowiadanie Zabawa w sklep” (podr. pol.-społ. s. 38). Czytaj uważnie, dobra znajomość treści ułatwi Ci  wykonanie następnych ćwiczeń.

·         Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 ( bez kropeczki w ćw. 2) ćw. pol.-społ. S.70 – 71. 

Temat: Mapa Polski – wykorzystanie wiedzy w praktyce.  

·         Odczytaj  z mapy w podręczniku nazwy geograficzne (podr. mat.-przyr. s. 41).

·         Przypomnij sobie, co oznaczają kolory na mapie Polski.

·         Wpisz z mapy do zeszytu:

-  nazwy gór i podkreśl je linią brązową;

- nazwy nizin i podkreśl je linią zieloną;

- nazwy wyżyn i podkreśl je linią pomarańczową;

- nazwy pojezierzy i podkreśl je liniami zieloną i niebieską.

Pamiętaj, że nazwy geograficzne piszemy wielką literą.

 

Dla chętnych ćw. 1, ćw. mat.-przyr. s. 40.  

Temat: Przemienność mnożenia liczb. Dzielenie odwrotnością mnożenia.

·         Obejrzyj filmiki.

Polecam filmiki, które w prosty sposób tłumaczą przemienność mnożenia i odwrotność dzielenia do mnożenia.

https://www.youtube.com/watch?v=DjKBkldtf_Y

https://www.youtube.com/watch?v=UWhYMiH6x2Y