Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Edukacja wczesnoszkolna 1c

26.06.2020

BEZPIECZNYCH I ZDROWYCH WAKACJI25.06.2020

Temat dnia: Ćwiczenia utrwalające

Edukacja polonistyczna: Uzupełnij dowolne ćwiczenia w zeszycie do kaligrafii.

Edukacja matematyczna:  Tangram - układaj dowolne wzory24.06.2020


Temat dnia: Rany Julek!

Edukacja polonistycznaAgnieszka Frączek,,Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą".
https://www.youtube.com/watch?v=vBDwiy_OIyo (podaję link do części opowiadania, na podanej stronie jest link do całego tekstu).
         -Dzieci odpowiadają na pytania:
         - Gdzie się urodził Julian Tuwim?
         - Czym była ,,piekielna miszkulancja"?
         - Gdzie Julek miał swoje laboratorium i co mama z tym zrobiła po wybuchu?
         - Kim był pan Lauke i co zobaczył pewnego dnia?
         - Jakie były składniki w przepisie na lody i czy lody były jadalne?
         - Jak wyglądał Julek-strażak?
         - Samodzielne czytanie wierszy Juliana Tuwima (z własnych zbiorów lub Internetu).

Edukacja matematycznaWykonywanie zadań zgodnie z poleceniem (ćw. mat.-przyr. s. 88).


23.06.2020

Temat dnia: Dzień ojca

Edukacja polonistyczna: Przesłuchanie piosenki "Z tatą lubię spędzać czas". Próby czytania tekstu i śpiewania piosenki https://www.youtube.com/watch?v=InlRCPEM8EE
Doskonalenie umiejętności samodzielnego układania zdań i pisania w zeszycie "Mój tatuś ...", dzieci układają i zapisują w zeszycie kilka zdań o swoim tacie.

Edukacja matematyczna:Tangram - wycinanka.
Wytnij figury i układaj dowolne wzory (ćw. mat.-przyr. s. 95).

Edukacja plastyczna: Laurka dla taty - technika dowolna.22.06.2020

Temat dnia: Poznajemy lektury

Edukacja polonistyczna: Słuchanie lektury "Pamiętnik Czarnego noska" Janiny Porazińskiej https://www.youtube.com/watch?v=SLbwhFqiwhA
Zadanie dla chętnych-uzupełnij dowolne ćwiczenia w zeszycie do kaligrafii

Edukacja matematyczna: Wykonywanie zadań zgodnie z poleceniem (ćw. mat.-przyr. s. 86–87).

Edukacja przyrodnicza: Bezpieczne wakacje na wsi https://www.youtube.com/watch?v=iW_8uy0ZNtM

Edukacja muzyczna: Słuchanie piosenki "Niech żyją wakacje" https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY19.06.2020

Temat dnia: Bezpieczne wakacje

Edukacja polonistyczna: Bezpiecznie w górach
Film edukacyjny Bezpieczeństwo w górach 
https://www.youtube.com/watch?v=2PrteVYHb7g15.06.2020

Temat dnia: W Świecie Szczęścia

Edukacja polonistycznaZabawy tematyczne związane z pojęciem szczęścia. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania
Świat Szczęścia – odpowiedzi dzieci na pytania: Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Czy istnieje Świat Szczęścia? Gdzie go możemy spotkać?
Zadanie dla chętnych-uzupełnij dowolne ćwiczenia w zeszycie do kaligrafii

Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań
Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia (ćw. mat.-przyr. s. 70–71).

Edukacja przyrodnicza:
 Bezpieczne wakacje nad morzem
Film edukacyjny Bezpieczne wakacje nad wodą https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU

Edukacja muzyczna: Przesłuchanie piosenki Niech żyją wakacje https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY10.06.2020

Temat dnia: Utrwalenie wiadomości

Edukacja polonistycznaĆwiczenia utrwalające
Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę(ćw. pol.-społ. s. 77).

Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne (ćw. mat.-przyr. s. 68–69). 9.06.2020

Temat dnia: Wiersze Jana Brzechwy

Edukacja polonistyczna: Literackie piękno w  wierszach Jana Brzechwy. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i dostrzegania piękna w tekstach literackich. 
Czytamy wiersze J. Brzechwy z własnej domowej biblioteczki.
Czytanie ze zrozumieniem (ćw. pol.-społ. s. 76).

Edukacja matematyczna: Zadania tekstowe. Mierzenie.  Utrwalenie obliczeń kalendarzowych.
Potrafimy mierzyć – mierzenie linijką wskazanych odcinków (ćw. mat.-przyr. s. 65).
Kalendarz znam – odczytywanie danych z kalendarza (ćw. mat.-przyr. s. 66–67).8.06.2020

Temat dnia: Piękno żartów

Edukacja polonistyczna: Piękno ukryte w żartach – rozwijanie poczucia humoru, umiejętności śmiania się z różnych sytuacji.
Piękno ukryte w żartach - dyskusja z rodzicami na temat dobrych żartów.
Zabawy z alfabetem, literami – zabawy i gry dydaktyczne utrwalające kolejność liter w alfabecie (ćw. pol.-społ. s. 74–75).

Edukacja matematyczna:  Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Rozwiązywanie zadań tekstowych – układanie pytań do zadań, układanie zadań do ilustracji (ćw. mat.-przyr. s. 64).
 5.06.2020

Temat dnia: Żegnamy bohaterów podręcznika

Edukacja polonistyczna: Pożegnanie bohaterów podręcznika. Czytanie wybranych fragmentów. Układanie zdań. 
Co by było, gdyby nie było szkoły? – rozwijanie wyobraźni.
• Dzieci podają odpowiedzi na pytanie: Co by było, gdyby dzieci nie chodziły do szkoły? 
• Dzieci mówią, co było dla nich najciekawsze na zajęciach w szkole

Zajęcia informatyczne Zabawy z Paintem4.06.2020

Temat dnia: Alfabet

Edukacja polonistyczna: Gdzie mieszkają wszystkie litery? Utrwalenie wiadomości na temat liter i alfabetu.
Znamy wszystkie litery – doskonalenie czytania na podstawie wiersza Literki (podr. pol.-społ. s. 72). 
Alfabet – poznanie kolejnych liter w alfabecie (podr. pol.-społ. s. 73 zad 2).

Edukacja matematycznaObliczenia zegarowe.
Wykonywanie obliczeń zegarowych (ćw. mat.-przyr. s. 63).
 
Edukacja plastyczna:Moje wymarzone wakacje.
Narysujcie gdzie i w jaki sposób chcielibyście spędzić wakacje 3.06.2020

Temat dnia: Bezpieczne wakacje

Edukacja polonistyczna: Wakacje – najlepszy wynalazek na świecie.
Planowanie wakacyjnej podróży – ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.- społ. s. 72–73). Wspólnie z rodcicami lub rodzeństwem ułóżcie plan podróży. JEŻELI CHCESZ WYŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja matematyczna: Mierzenie płynów – wprowadzenie pojęcia litr jako jednostki objętości cieczy.
Rozwiązywanie zadań – mierzenie pojemności (podr. mat.-przyr. s. 67).
Rozwiązywanie zadań – wdrażanie do wyciągania wniosków (ćw. matem.- przyr. s. 62).
 2.06.2020

Temat dnia: Planujemy wakacje.

Edukacja polonistyczna:  Planujemy wakacyjną podróż.
Nasza ojczyzna – praca z mapą (ćw. pol.-społ. s. 70–71).

Edukacja matematyczna: Doskonalenie liczenia w zakresie 100.
Liczenie do 100 – dodawanie pełnych dziesiątek, uzupełnianie ciągów liczbowych (ćw. mat.-przyr. s. 61).

Edukacja przyrodnicza: Bezpieczne wakacje.
Wiem, jak zachować bezpieczeństwo w czasie wakacji – wypowiedzi na podstawie obrazków (podr. mat.-przyr. s. 68–69).

Edukacja muzyczna: Śpiewam, słucham, gram i tańczę – utrwalenie poznanych wiadomości, piosenek i tańców1.06.2020

Temat dnia: Dzień Dziecka

Moi drodzy dzisiaj jest wasze święto - inne niż zawsze, ale równie ważne, dlatego wykorzystajcie ten czas jak tylko lubicie. Pobawcie się z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami. 
Trzymajcie się dzisiaj z dala od komputerów, tabletów, telefonów i książek szkolnych. 

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam,
aby wszystkie fajne dni
w żółwim tempie upływały
i w przygody opiewały.
By nie było porannej pobudki,
a wiatr rozwiewał wszystkie smutki.

Miłego dnia pełnych niespodzianek i wymarzonych prezentów 29.05.2020

Temat dnia: Moja rodzina

Edukacja polonistyczna: Zabawne opowiadania – i zabawy z rodzinami. Poproś rodziców o opowiedzenie śmiesznych historyjek z ich dzieciństwa. Pobawcie się w zabawy z dzieciństwa rodziców.

Zajęcia informatyczne: Zachęcam do korzystania z aplikacji Scratch28.05.2020

Temat dnia: Nasza ojczyzna.
Edukacja polonistyczna: Godło Polski.
Przypomnienie wyglądu Godła Polskiego, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. na s.69).
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


Edukacja matematyczna: Doskonalenie liczenia w zakresie 100.
Rozwiązywanie zadań tekstowych (ćw. mat.-przyr. s. 61 zad. 1).
Liczenie do 100 – dodawanie pełnych dziesiątek (ćw. mat.-przyr. s. 61 zad. 2).27.05.2020

Temat dnia: Zabawy dzieci w różnych stronach świata 

Edukacja polonistyczna: 
Zabawy dzieci z różnych stron świata. https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-artykul,8737,r1p1.html
Doskonalenie czytania. To już umiem, wiem, potrafię – z zakresu czytania, pisania i ortografii.
Odwiedzamy dzieci w różnych częściach świata. Doskonalenie czytania (podr. s. 70–71).
 
Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych (ćw. mat.-przyr. s. 60 zad. 4, 5 i 6). 
Liczenie do 100 – dodawanie pełnych dziesiątek, uzupełnianie ciągów liczbowych (ćw. mat.-przyr. s. 61).26.05.2020

Temat dnia: Życzenia dla mamy.

Edukacja polonistyczna:Życzenia dla mamy. 
Poproś tatę lub starsze rodzeństwo o pomoc w napisaniu życzeń dla mamy na wykonanej samodzielnie kartce.

Edukacja plastyczna: Kartka dla mamy – ćwiczenia grafomotoryczne (ćw. pol.-społ. na s. 50). Rysuj po śladach elementy kartki dla mamy, ozdabiaj kartkę według własnego pomysłu i pokoloruj rysunek. Wytnij kartkę i wręcz ją mamie.
Możesz wykonać inną kartkę samodzielnie według własnego pomysłu.

PRZEŚLIJ ZDJĘCIE KARTKI

Wręcz kartkę mamie i zaśpiewaj piosenkę Moja mama jest kochana https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM25.05.2020


Temat dnia: Zabawy dzieci afrykańskich

Edukacja polonistyczna:
 Zabawa na co dzień i od święta – rozwijanie umiejętności pisania oraz opowiadania o zabawie i zabawkach, a także współpracy w zabawie dzieci afrykańskich. 
Zabawy dzieci w Afryce – ćwiczenia w czytaniu i wypowiadaniu się na podstawie ilustracji (podr. s. 70–71).
Wywiad z dzieckiem – układanie pytań do tekstu (ćw. pol.-społ. s. 68).

Edukacja matematyczna: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100.
Liczby od 0 do 100 – zabawa z liczydłem, liczenie dziesiątkami (podr. mat.-przyr. s. 66 zad. 1 i 2).
Liczby od 0 do 100 – uzupełnianie ciągów liczbowych, porównywanie liczb dwucyfrowych, dodawanie i odejmowanie (ćw. mat.-przyr. s. 60 zad. 2 i 3).

Edukacja przyrodnicza: Jak się zachować w czasie burzy? 
Co się dzieje w przyrodzie przed nadejściem burzy? – opowiadanie na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń (podr. mat.-przyr. s. 64–65).
Wysłuchaj Burzliwej przygody Niestraszków https://www.youtube.com/watch?v=liRrMXIFL-4

Edukacja muzyczna: Śpiewam, słucham, gram i tańczę – utrwalenie poznanych wiadomości, piosenek i tańców.
Samodzielne śpiewanie piosenki Moja mama jest kochana https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM

22.05.2020

Temat dnia: Świat jest piękny

Edukacja polonistyczna: Piękno w drugim człowieku i we wspólnej zabawie. 
Znamy prawa dzieci – swobodne wypowiadanie się na tematy związane z prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie.

Zajęcia komputerowe:  code.org

 21.05.2020

Temat dnia:
 Zabawy polskich dzieci.

Edukacja polonistyczna: Gry i zabawy dzieci w Polsce.
Prawo do zabawy – układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie (podr. pol.- -społ. s. 66).

Edukacja matematyczna: Doskonalenie techniki liczenia.
Zabawy z liczbami – doskonalenie liczenia (ćw. mat.-przyr. s. 59).

Edukacja plastycznaSzczęśliwe dzieci – wykonanie kredkami świecowymi ilustracji do wiersza My, dzieci
Wykonacie ilustracje do wiersza My, dzieci przedstawiające sytuacje, kiedy dzieci (bohaterowie wiersza) są szczęśliwe ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE20.05.2020

Temat dnia: Jesteśmy Europejczykami 

Edukacja polonistyczna: Co to znaczy, że jestem Europejką lub Europejczykiem? – analiza piękna różnorodności kulturowej na podstawie wybranych krajów Unii Europejskiej. 
Mieszkamy w  Europie – definiowanie nazw Europejka, Europejczyk, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (ćw. pol.-społ. s. 68). 
Jesteśmy Polakami – utrwalenie znajomości symboli Polski (ćw. pol.-społ. s. 69).
Czy warto się uczyć języków? – uzasadnianie własnego zdania i podawanie argumentów (ćw. pol.-społ. s. 69).

Edukacja matematyczna: Zadania różne – powtórzenie materiału.
Doskonalenie liczenia w zakresie 50 – zapisywanie liczb zgodnie z podanym warunkiem, uzupełnianie ciągów liczbowych (podr. mat.-przyr. s. 63).
Matematyczni artyści – tworzenie geometrycznego obrazka, przeliczanie figur (ćw. mat.-przyr. s. 58).
 19.05.2020

Temat dnia: Znam swoje prawa

 Edukacja polonistyczna: Prawa dzieci na całym świecie są takie same. Rola i zadania Rzecznika Praw Dziecka.
Prawa i obowiązki dziecka – tworzenie listy praw (podr. pol.-społ. s. 67).
Przygoda Olka – wypowiedzi dzieci na temat dzielności i asertywnego zachowania się (podr. pol.-społ. s. 68).
Przypomnienie o  samogłoskach, wykorzystanie wiedzy w praktyce (ćw. pol.- -społ. s. 67).

Edukacja matematyczna: Obliczenia kalendarzowe związane z dniami tygodnia. 
Dni tygodnia – rozwiązywanie zadań tekstowych (ćw. mat.-przyr. s. 57).18.05.2020

Temat dnia: Prawo i obowiązek

 Edukacja polonistyczna: Prawa i obowiązki dzieci na podstawie wiersza T. Kubiaka My, dzieci. 
Szczęśliwe dzieci – wypowiedzi na podstawie wiersza My, dzieci (podr. pol.-społ. s. 66).
Prawa i  obowiązki dziecka – wypowiadanie się na temat sytuacji przedstawionych na ilustracjach (podr. pol.-społ. s. 66–67).
Czytanie tekstu Mój pamiętnik – rozpoznawanie samogłosek, ćwiczenia w przepisywaniu (ćw. pol.-społ. s. 66–67). 

Edukacja matematyczna: Obliczenia zegarowe. Dni tygodnia.
Ruch to zdrowie – zabawy ruchowe z dniami tygodnia i zegarem (podr. mat.-przyr. s. 62).
Obliczenia kalendarzowe (ćw. mat.-przyr. s. 56).

Edukacja przyrodnicza: Pory roku – powtórzenie wiadomości. 
Cztery pory roku – utrwalenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku (podr. mat.-przyr. s. 60–61).

Edukacja muzyczna: Utrwalenie piosenki Moja mama jest kochana 

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM


15.05.2020

Temat dnia: Piękno człowieka

Edukacja polonistyczna: Poszukiwanie piękna w baśniach i w życiu codziennym. 
Obrysowywanie kształtów zabawek bez odrywania ołówka od kartki – ćwiczenia grafomotoryczne.
Moje piękne cechy – samoocena dzieci. • Dzieci wypowiadają się na temat cech człowieka, które uważają za piękne. Podają te cechy i mówią, które cechy same posiadają.14.05.2020

Temat dnia: Pięknie czytam

Edukacja polonistyczna: Opowiadanie baśni i doskonalenie umiejętności pisania. 
Czytanie tekstu Spacer z dziadkiem – prezentacja pięknego czytania (podr. pol.- -społ. s. 65).
Ćwiczenia w pisaniu – ćwiczenia w pisaniu z pamięci, przepisywanie zdań (ćw. pol.-społ. s. 65).

Edukacja matematyczna: Doskonalenie techniki liczenia – rozwijanie logicznego i matematycznego myślenia.
Doskonalenie liczenia w  zakresie 30 z  przekraczaniem progu dziesiątkowego (ćw. mat.-przyr. s. 55).
Mierzenie odcinków (ćw. mat.-przyr. s. 55).

Edukacja plastyczna: Praca techniczno-plastyczna "Łabędź"
Wykonaj pracę dowolną metodą13.05.2020

Temat dnia: Rewia mody

Edukacja polonistyczna:Nauka pisania dwuznaków dź, Dź. . Wyszukiwanie i wskazywanie różnic w brzmieniu i zapisie dź i dzi.
Nauka pisania dwuznaków Dź, dź – ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w pisaniu i przepisywaniu (ćw. pol.-społ. s. 64).

Edukacja matematyczna: Dodawanie typu 40 + 5 w zakresie 50.
Liczenie w zakresie 50 (ćw. mat.-przyr. s. 54).
 12.05.2020

Temat dnia: Piękno wokół nas

Edukacja polonistyczna:Poznanie dwuznaków Dź, dź na podstawie wyrazu podstawowego łabędź oraz wyrazów śledź i niedźwiedź.
https://drive.google.com/open?id=1UgjwvIssQxilhsgBj80bCGCYAyj1DNCo
O białym niedźwiedziu i śledziu – układanie opowiadania na podstawie obrazków (podr. pol.-społ. s. 64).
Śledź – siedź – doskonalenie analizy słuchowej, układanie rymowanek, wzbogacanie słownictwa (podr. pol.-społ. s. 64).
Spacer z dziadkiem – ćwiczenia w czytaniu, czytanie ze zrozumieniem (podr. pol.-społ. s. 65).
Ćwiczenia w  czytaniu – doskonalenie analizatora wzrokowego, czytanie ze zrozumieniem (ćw. pol.-społ. s. 63).

Edukacja matematyczna:  Rozszerzenie zakresu liczbowego do 50. 
Liczenie pełnymi dziesiątkami do 50 (podr. mat.-przyr. s. 59).
Dodawanie dziesiątkami do 50 – uzupełnianie brakujących liczb, praca w parach (ćw. matem.-przyr. s. 53).11.05.2020

Temat dnia: Co to jest piękno?

Edukacja polonistyczna: Dlaczego brzydkie kaczątko jest piękne? – definiowanie wartości piękna w życiu człowieka.
Czym jest piękno w życiu każdego człowieka? – rozmowy w kręgu.
W wiejskiej zagrodzie – stworzenie odpowiedniego nastroju do wysłuchania baśni.
Brzydkie kaczątko – wypowiedzi na temat baśni (podr. pol.-społ. s. 62–63).
Ilustracja do baśni – ćwiczenia grafomotoryczne, układanie i zapisywanie tytułu ilustracji (ćw. pol.-społ. na s. 62).

Edukacja matematyczna:  Mierzenie długości trasy wycieczki rowerowej.
Odczytywanie informacji z planu trasy wycieczki (podr. mat.-przyr. s. 58).
Kolorowe trasy – mierzenie, porównywanie długości (ćw. mat.-przyr. s. 52).


Edukacja przyrodnicza:  Krajobrazy nadmorski i górski. 
Krajobrazy nadmorski i górski – wskazywanie charakterystycznych cech krajobrazów (podr. mat.-przyr. s. 56, ćw. mat.-przyr. s. 53).
Dokąd pojadą dzieci? – rozpoznanie krajobrazów na podstawie opisów (podr. mat.-przyr. s. 57).

Edukacja muzyczna Nauka na pamięć piosenki Moja mama jest kochana ZADANIE NA OCENĘ
https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM

08.05.2020

Temat dnia: Nasz teatr.

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.
Mali aktorzy – ćwiczenia w pisaniu i czytaniu, czytanie ze zrozumieniem (ćw. pol.- -społ. s. 61). ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja plastycznaBiedronka - praca przestrzenna ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE07.05.2020

Temat dnia: Znakomite przedstawienie

Edukacja polonistyczna: Mamo, mamo – to było znakomite przedstawienie! Wprowadzenie dwuznaków Dż, dż.
https://drive.google.com/open?id=1_3FdDYUnMi89XGSsf5GaQ0hdlve77A9t
Słodka uczta – wprowadzenie dwuznaków Dż, dż – ćwiczenie analizy i syntezy, ćwiczenia wzrokowo-słuchowe, smakowe (podr. pol.-społ. s. 60).
Rozmowa mamy z  Wojtkiem – ćwiczenia w  czytaniu, czytanie z  podziałem na role (podr. pol.-społ. s. 60). 
Dwuznak dż – ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. s. 60).

Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.
Doskonalenie techniki dodawania i odejmowania w poznanym zakresie liczbowym (ćw. mat.-przyr. s. 51).06.05.2020

Temat dnia: Po co jest teatr?

Edukacja polonistyczna: Po co jest teatr? Wybieramy przedstawienia, które chcielibyśmy obejrzeć.
Po co jest teatr? – ćwiczenia w mówieniu (podr. pol.-społ. s. 59). 
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
Trzy dzbany – dzielenie wyrazów na sylaby, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. s. 59).

Edukacja matematyczna: Obliczenia pieniężne – pojęcie pożyczki i raty.
Pożyczka i dług – obliczenia pieniężne, rozwiązywanie zadań tekstowych, praca w parach (ćw. mat.-przyr. s. 50).05.05.2020

Temat dnia: Idziemy do teatru 

Edukacja polonistyczna: Idziemy do teatru. Wprowadzenie dwuznaków Dz, dz.
Wprowadzenie drukowanych dwuznaków dz, Dz – wzrokowo-słuchowa analiza i synteza wyrazów z dz, rozwijanie wyobraźni, zabawa w aktora (podr. pol.-społ. s. 58). https://drive.google.com/open?id=19R-EjQyECr6clG6cMENfcXb9k2iD8yCz
Nauka pisania dwuznaku dz – ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w pisaniu sylab, wyrazów i zdania (ćw. pol.-społ. s. 58).

Edukacja matematyczna: Zadania tekstowe – obliczenia pieniężne.
Rozwiązywanie zadań – obliczenia  (podr. mat.-przyr. s. 55 zad. 3). 
Układanie zadań do ilustracji – wdrażanie do logicznego myślenia (ćw. mat.- -przyr. s. 49).04.05.2020

Temat dnia:  Tajemniczy świat teatru.

Edukacja polonistyczna: Tajemniczy świat teatru – odkrywanie z  dziećmi przestrzeni słowa, muzyki i sztuk plastycznych w przedstawieniu Wróżki. 
Wróżki – opowiadanie baśni na podstawie historyjki obrazkowej (podr. pol.-społ. s. 56–57).
Co pasuje do baśni? – ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w  mówieniu (ćw. pol.-społ. s. 56). 
Wyrazy i zdania – ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. s. 57).

Edukacja matematyczna:  Posługiwanie się linijką – mierzenie.
Wakacyjne trasy – mierzenie odległości na mapie (ćw. mat.-przyr. s. 48).
Doskonalenie mierzenia i liczenia (podr. mat.-przyr. s. 54 zad. 2).

Edukacja przyrodnicza: Poznanie krajobrazów Polski.
Krajobrazy Polski – poznanie krain geograficznych Polski (podr. mat.-przyr. s. 52-53)
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
Planowanie podróży – wdrażanie do umiejętności posługiwania się mapą Polski.

Edukacja muzyczna: Rytmiczna rozgrzewka w podskokach https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Z okazji minionego święta zachęcam do obejrzenia krótkiej prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A30.04.2020


Temat dnia: Tworzymy muzykę.

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania i pisania.
Czytamy śpiewająco – ćwiczenie koncentracji uwagi, doskonalenie czytania (podr. s. 52–55).
Łączenie sylab – rozwijanie umiejętności językowych (ćw. pol.-społ. s. 54).
Odszukaj w tekście wyrazy z Ch, ch i przepisz je do zeszytu. (podr. pol.-społ. s. 55). Nad wypisanymi wyrazami zrób kolorowy nagłówek - Wyrazy z Ch, ch *przykład poniżej ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Wyrazy z Ch, ch
================================
================================

Zadanie dodatkowe dla chętnych:  Ćwiczenia w pisaniu dwuznaku Cz, cz (zeszyt do kaligrafii s. 66-67).

Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. 
Dodawanie i odejmowanie z przekraczaniem i bez przekraczania progu dziesiątkowego (ćw. mat.-przyr. s. 47).
Wykonaj zadania (ćw. mat.-przyr. s. 83)  ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja plastyczna: 
Plastyczne fantazje zainspirowane muzyką - praca według własnego pomysłu, forma i metoda pracy dowolna.29.04.2020

Temat dnia:  Tworzymy klasowy chór

Edukacja polonistyczna: Wprowadzenie dwuznaków Ch, ch.
Wprowadzenie dwuznaku ch, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z ch, ćwiczenia w czytaniu (podr. pol.-społ. s. 55). 
Poznanie pisanego dwuznaku ch – ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. s. 53).
Odszukaj w tekście wyrazy z H, h i przepisz je do zeszytu. (podr. pol.-społ. s. 54). Nad wypisanymi wyrazami zrób kolorowy nagłówek - Wyrazy z H, h *przykład poniżej ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

 

Wyrazy z H, h
================================
================================


Zadanie dodatkowe dla chętnych:  Ćwiczenia w pisaniu dwuznaku Sz, sz (zeszyt do kaligrafii s. 64-65).

Edukacja matematyczna: Odejmowanie liczb w zakresie 30.
Odejmowanie w zakresie 30 – doskonalenie liczenia (ćw. mat.-przyr. s. 46).
Matematyczne biedronki (ćw. mat.-przyr. s. 46).28.04.2020

Tem
at dnia: 
Na harfie.

Edukacja polonistyczna: Moja mama gra na harfie. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter H, h.
Mama Hani gra na harfie – wprowadzenie liter drukowanych H, h, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów, ćwiczenia w czytaniu i mówieniu (podr.-pol. społ. s. 54)
 https://drive.google.com/open?id=1v4EAxT38pns26VR9dSC9L4BfRpBryj34
Orkiestra – ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie spostrzegania wzrokowego (ćw. pol.-społ. s. 51).
Nauka pisania liter H, h – ćwiczenia grafomotoryczne (ćw. pol.-społ. s. 52).


Edukacja matematyczna:  Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30. 
Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30 – ćwiczenia w liczeniu, przeliczanie liczb w przód i w tył (podr. mat.-przyr. s. 51).
Dodawanie w zakresie 30 – doskonalenie liczenia, uzupełnianie ciągów liczbowych, obliczenia pieniężne (ćw. mat.-przyr. s. 45).27.04.2020

Temat dnia: Z wizytą w filharmonii.

Edukacja polonistyczna:  Z wizytą w filharmonii – uwrażliwianie dzieci na muzykę, kształtowanie poczucia harmonii i wrażliwości słuchowej. 
Spotkanie z Hanią – słuchanie ze zrozumieniem (podr. pol.-społ. s 52–53). 
Gdzie można znaleźć muzykę? – burza mózgów, doskonalenie analizatora słuchowego, rozwijanie myślenia.

Edukacja matematyczna: Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
Rozwiązywanie zadań, układanie zadań tekstowych do ilustracji i  działań – współpraca w zespołach, wdrażanie do samodzielnej analizy zadań (podr. mat.- -przyr. s. 50, ćw. mat.-przyr. s. 44).
Liczby – ciągi liczbowe, słowne zapisywanie liczb (ćw. mat.-przyr. s. 44).

Edukacja przyrodnicza: Obserwowanie przyrody – wiosna na łące i na polu.
Wiosna na łące i  na polu – rozpoznawanie roślin i  zwierząt (podr. mat.-przyr. s. 48–49).

Edukacja muzyczna: Wizyta w filharmonii. Urządzamy domowy koncert.


24.04.2020


Temat dnia: Dzieła plastyczne.

Edukacja polonistyczna: Oglądamy i opisujemy dzieła plastyczne – kształtowanie umiejętności dzielenia się swoimi przeżyciami zainspirowanymi sztuką.

Edukacja informatyczna: Zapoznanie się ze stroną internetową www.sieciaki.pl23.04.2020

Temat dnia: Jesteśmy artystami.

Edukacja polonistyczna: Bawimy się w artystów. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania i pisania.
Tak samo mówimy i czytamy, inaczej piszemy – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (podr. pol.-społ. s. 48–51).
Widzę, czytam, piszę (ćw. pol.-społ. na s. 48).
Znajdź swojego krewniaka – doskonalenie analizatora słuchowego w zabawie ruchowej, ćwiczenie aparatu artykulacyjnego (ćw. pol.-społ. na s. 49).

Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego.
Motyl – kolorowanie obrazka zgodnie z kodem matematycznym, rozwijanie myślenia matematycznego, doskonalenia liczenia (ćw. mat.-przyr. s. 43).
Zadania tekstowe (ćw. mat.-przyr. s. 82) ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja plastyczna: Pszczoły wśród kwiatów (technika dowolna, inspiracje w Internecie).22.04.2020

Temat dnia: W muzeum rzeźby

Edukacja polonistyczna:W muzeum rzeźby. Wprowadzenie dwuznaków Rz, rz.
W muzeum rzeźby – wprowadzenie dwuznaku Rz, rz, ćwiczenia w mówieniu, ćwiczenia w czytaniu (podr. pol.-społ. s. 51). https://drive.google.com/open?id=136Z56UkPwRDb4lxy3goDZ57gQh57YZ-dĆwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. na s. 47).

Edukacja matematyczna:Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego.
Doskonalenie odejmowania w zakresie 20 z przekraczaniem progu dziesiątkowego (ćw. mat.-przyr. s. 42).21.04.2020

Temat dnia: W muzeum malarstwa.

Edukacja polonistyczna: Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter Ż, ż.
Zdanie do obrazka, analiza zdań – czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia kaligraficzne, liczenie wyrazów i liter (ćw. pol.-społ. s. 45) ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE
W  świecie obrazów – ćwiczenia w  mówieniu, ćwiczenia w  czytaniu (podr. pol.-społ. s.50) 
Wprowadzenie drukowanych liter Ż, ż (podr. pol.-społ. s. 50).
Nauka pisania liter Ż, ż – ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia w pisaniu (ćw. pol.-społ. s. 46).
https://drive.google.com/open?id=1Zcnqmcis7xwidRHB0GL33SNMC8qpcmcQ

Edukacja matematyczna: Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego – kształcenie umiejętności wyciągania wniosków, doskonalenie techniki liczenia, praca w parach (podr. mat.-przyr. s. 47, ćw. mat.-przyr. s 41).


20.04.2020

Temat dnia: 
Jesteśmy odbiorcami sztuki.

Edukacja polonistyczna: Sztuka malowania i rzeźbienia – uczenie odbioru sztuki, kształtowanie wrażliwości estetycznej.
Jesteśmy odbiorcami kultury – ćwiczenia w mówieniu (podr. pol.-społ. s. 48–49).
Ulubione zajęcia małych artystów – czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia manualne (ćw. pol.-społ. s. 44).

Edukacja matematyczna:  Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
Układanie i rozwiązywanie zadań do ilustracji i działań (podr. mat.-przyr. s. 46).

Edukacja przyrodnicza:  Obserwowanie przyrody – wiosna w sadzie.
Sad wiosną – wypowiadanie się na temat treści obrazka (podr. mat.-przyr. s. 44).
Etapy powstawania miodu – badanie właściwości miodu (podr. mat.-przyr. s. 45). 

Edukacja muzyczna: Dźwięki i odgłosy instrumentów muzycznych. Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych, wysokich i niskich https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo16.03.2020

Temat dnia: 
Utrwalenie wiadomości.

Edukacja polonistyczna:  Doskonalenie czytania (podr. s. 45 i 47).

Edukacja informatyczna: Malowanie kwitnącej łaki w programie Paint (Jeżeli taki program jest dostępny).
olecam stronę http://www.pisupisu.pl/
16.03.2020

Temat dnia: 
Podróże z rodzicami

Edukacja polonistyczna:  Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich podróży i wycieczek z rodzicami.
Swobodne rozmowy dzieci na temat aktywnego spędzania czasu z rodzicami.
Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów 
 (ćw. s. 43).

Edukacja matematyczna: Rozwijanie myślenia matematycznego.
Rozwiązywanie zadań tekstowych 
(ćw. s. 75).

Edukacja plastyczna:  "Bociany w gnieździe" - forma i technika pracy dowolna. 
Inspiracje w Internecie
https://www.google.com/search?q=bociany+w+gnie%C5%BCdzie+praca+plastyczna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwig6qbvlevoAhUj7KYKHTd4Ax0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=62515.03.2020

Temat dnia:
Oto wyzwania.

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu - utrwalenie poznanych liter.
Ćwiczenia w czytaniu. Dzieci cztają samodzielnie opowiadania "Szybka trasa" i "Czekoladowy czarownik" (podr. s. 45 i 47).
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (ćw. s. 42).

Edukacja matematyczna: Utrwalenie dodawania i odejmowania liczb.
Wiadomości i umiejętności praktyczne - czas, waga, miara, pieniądze, zadania testowe (podr. s. 42-43).
Doskonalenie liczenia (ćw. s. 42)


08.04.2020

Temat dnia:
O czym śnimy?

Edukacja polonistyczna: Wprowadzenie dwuznaków Cz, cz na podstawie wyrazów Szczepan, czekolada. Nauka pisania dwuznaków Cz, cz. 
https://drive.google.com/open?id=1PWQNMEPh8eZLwCJTvfkaO_Tzj4w_6tw7 
Ćwiczenie słuchu fonemowego, analiza i synteza słuchowo-wzrokowa, ćwiczenia w czytaniu (podr. s. 46).
Czekoladowy czarownik - ćwiczenia czytelnicze i słownikowe, wyszukiwanie wyrazów z cz (podr. s. 47).
Ćwiczenia grafomotoryczne - motoryka mała i wielka 
 (ćw. s. 41).

Edukacja matematyczna: Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego - zadania różne.
Rozwijanie myślenia matematycznego - doskonalenie dodawania z przekraczaniem progu dziesiątkowego, rozwiązywanie zadań 
(ćw. s. 39).

DZISIAJ NIE PRZESYŁAJ ZDJĘĆ

 

Zadania dodatkowe dla chętnych: Zeszyt do kaligrafii. Ćwiczenia w pisaniu dwuznaków, wyrazów i zdań str. od 64 do 67


07.04.2020
Temat dnia: Jak spędzamy wolny czas?

Edukacja polonistyczno-społeczna: Wprowadzenie dwuznaków Sz, sz na podstawie wyrazów Szczepan, szelki.
Ćwiczenia w czytaniu sylab i w opowiadaniu 
(podr. s. 44).
Ćwiczenia grafomotoryczne - motoryka mała i motoryka wielka 
(ćw. s. 40) https://drive.google.com/open?id=1kOvmr-uT47D_eiRoL9-mjqqSp4V4vn09
Szybka trasa - ćwiczenia czytelnicze i słownikowe (podr. s. 45). Przepisz do zeszytu fragment tekstu, w którym mama przestrzega Szczepana przed szybką jazdą i pięć wyrazów z sz występujących w tekście - ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja matematyczna:
 Wprowadzenie dodawania z przekraczaniem progu dziesiątkowego  w zakresie 20.
Dodawanie z przekraczaniem progu dzesiątkowego 
(podr. s. 40). Zadanie 2 i 3 przepisz do zeszytu i wykonaj obliczenia - ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE
Ćwiczenia w dodawaniu liczb z przekraczaniem progu dziesiątkowego-doskonalenie liczenia, zapisywanie działań do rysunków (ćw. s. 37-38).
06.04.2020
Temat dnia: Czym podróżujemy?

Edukacja polonistyczno-społeczna: Swobodne wypowiedzi dzieci na temat sposobów podróżowania na podstawie wiersza "Astronauta" i własnych doświadczeń.
Podróż różnymi środkami lokomocji - przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej wiersz "Astronauta" (podr. s. 42).
Tworzenie opowieści na podstawie analizy trasy wycieczki (podr. s. 43).
Rysowanie po śladach i kolorowanie (ćw. s. 38)
Ułóż 3 zdania z wyrazami zapisanymi na rakiecie w podręczniku na str. 42 i zapisz je starannie w zeszycie (pamiętaj, aby używać tylko literek, które poznaliśmy) ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Edukacja matematyczna: Dopełnianie do pełnej dziesiątki. Przygotowanie do przekraczania progu dziesiątkowego. Doskonalenie techniki i tempa liczenia - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, dodawanie trzech składników, rozwiązywanie zadań (ćw. 2, 3, 4 i 5 s. 36)

Edukacja przyrodnicza: 
Ekologia.  
Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody (podr. s. 38-39).
P
roszę o wykonanie pracy plastycznej"Czy Ziemia jest zawsze szczęśliwa?"- W jaki sposób ludzie zanieczyszczają Ziemię? W jaki sposób należy dbać o Ziemię? Jaki prezent możemy dać Ziemii z okazji jej święta? Technika i forma pracy dowolna.
Na pracę macie czas do 15.04 
ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE 
Edukacja muzyczna: Przesłuchanie piosenki "Świat w naszych rękach" https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE03.04.2020
 – Co to znaczy być przedsiębiorczym? Ogród wiosną. Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Temat dnia: Przedsiębiorcze dzieci.

Edukacja polonistyczno-społeczna: Jak być przedsiębiorczym? - kiermasz pomysłów.
Jak być przedsiębiorczym? - rozmowa z rodzicami i własne przemyślenia.
Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter (zeszyt do kaligrafii s. 60 i 62)

Zadania dodatkowe dla chętnych: (prześlij  zdjęcie jeśli chcesz)ćwiczenia w układaniu i pisaniu wyrazów (zeszyt do kaligrafii s. 61 i 63).
Zajęcia komputerowe: Sekwencje i kodowanie studio.code.org/s/course2

MIŁEGO WEEKENDU 02.04.2020
 – Co to znaczy być przedsiębiorczym? Ogród wiosną. Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Temat dnia:Zabawa i nauka

Edukacja polonistyczno-społeczna: Wprowadzenie liter pisanych F, f
Nauka pisania litery F, f, oraz sylab i wyrazów z tą literą (ćw. s. 37)
Link do prezentacji pisowni litre 
https://drive.google.com/open?id=1FqouJpxv6PW3r2-KXk9FbHvIz0zKlj0W

Edukacja matematyczna: 
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20 (ćw. 1 i 2 s. 35)

Edukacja plastyczna: Kwitnące drzewa - kropeczki.
Na kartce z bloku (jeżeli macie kolorową np. niebieską) proszę narysować konar drzewa wraz z gałęziami (może być więcej niż jedno) i pokolorować go farbami. Następnie proszę wykonać kropki za pomocą palca maczanego w farbie (kolor wybieracie tak, aby obrazek  przypominał wiosenne, kwitnące drzewo). Dorysujcie chmury, słońce i zieloną trawkę. ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE01.04.2020
 – Co to znaczy być przedsiębiorczym? Ogród wiosną. Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Temat dnia: Literowe zagadki

Edukacja polonistyczno-społeczna. Wprowadzenie liter pisanych g, G. 
Nauka pisania liter G, g (ćw. s. 36). Link do prezentacji pisowni litre 

https://drive.google.com/open?id=1U8AvyY1BJ9E59EKUWGbIT1-M2dTOesBJ
Ćwiczenia w czytaniu (podr. s. 39)
Zadania dodatkowe dla chętnych (prześlij zdjęcie jeśli chcesz)Przepisz do zeszytu to, co mama mówi do córek (podr. s. 38)

 

Edukacja matematyczna: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - układanie zadań tekstowych.
Pomóż Łucji przejść przez labirynt (ćw. s. 34 zad 1)  ZADANIE NA OCENĘ - PRZEŚLIJ ZDJĘCIE

Zadania dodatkowe dla chętnych: Rozwijanie myślenia matematycznego (ćw. s. 34 zad. 2)31.03.2020
 – Co to znaczy być przedsiębiorczym? Ogród wiosną. Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Temat dnia: Jestem przedsiębiorczy.

Edukacja polonistyczno-społeczna. Wprowadzenie drukowanych liter G, g i F, f, na podstawie wyrazów Grażyna, góra, Faustyna, fotel. Tropienie dźwięków i liter g i f,  ćwiczenia w czytaniu (podręcznik s. 38 i 40)
Zadania dodatkowe dla chętnych: Ćwiczenia w czytaniu, nauka wybranego wierszyka na pamięć (ćwiczenia s. 35)

Edukacja matematyczna. Utrwalanie stosunków przestrzennych. Kodowanie.
Określanie położenia przedmiotów, odkodowywanie (podręcznik s. 37)
Ogródek Natalii. Dzieci oglądają rysunek i uzupełniają projekt zgodnie z opisem (ćwiczenia s. 33)
Zadania dodatkowe dla chętnych: 
Przepisz przykłady do zeszytu i je oblicz (podręcznik s. 37 zad. 4)30.03.2020
 – Co to znaczy być przedsiębiorczym? Ogród wiosną. Orientacja przestrzenna. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Temat dnia: Wiosenny ogród

Edukacja polonistyczno-społeczna. Co to znaczy być przedsiębiorczym? W miarę możliwości - rozmowa z rodzicami o przedsiębiorczości. Z pomocą rodzica przeczytaj opowiadanie „Mały Pablo i dwie świnki” (podręcznik s. 36-37). Odpowiedz na pytania pod opowiadaniem. Ćwiczenia grafomotoryczne – Skarbonka Pabla (ćwiczenia s. 34)

Edukacja matematyczna. Zadania tekstowe.
Matematyka ogrodowa – ćwiczenia w liczeniu, dopełnianie do 20, uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym (ćwiczenia s. 32)

Edukacja przyrodnicza. 
Obserwowanie przyrody – ogród wiosną.
Ogród wiosną – ćwiczenia spostrzegawczości wypowiadania się na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń. Dzieci oglądają ilustrację Ogród wiosną i opowiadają, co na niej przedstawiono i co robią osoby, które są w ogrodzie (podręcznik mat-przyr. s. 34-35).

 

Edukacja muzyczna. Przesłuchanie piosenki „Maszeruje wiosna” www.youtube.com/watch
Zadania dodatkowe dla chętnych: Nauka piosenki na pamięć  27.03.2020
 – Aktywność na co dzień. Zwierzęta hodowlane. Szacowanie i ważenie.

Temat dnia: Jesteśmy aktywni

Edukacja polonistyczno-społeczna. Ćwiczenia w pisaniu (zeszyt do kaligrafii s. 58)

Edukacja plastyczna. Zwierzęta hodowlane – praca plastycznaJakie znasz zwierzęta hodowlane? Narysuj i pomaluj wybrane zwierzę. Postaraj się, aby praca zajmowała całą kartkę. Wypełnij ją w całości kolorami.26.03.2020
 – Aktywność na co dzień. Zwierzęta hodowlane. Szacowanie i ważenie.

Temat dnia: Uczymy się poprzez zabawę.

Edukacja polonistyczno-społeczna. Nauka pisania liter R, r.

Ćwiczenia słownikowe i czytelnicze (podręcznik s. 35). Przeczytaj tekst samodzielnie. Opowiedz o przygodzie Bartka i Rafała. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu (ćwiczenia s. 33)
Zadania dodatkowe dla chętnych: Ćwiczenia w pisaniu i przepisywaniu tekstu drukowanego. Przepisz do zeszytu jak najwięcej wyrazów, w których odnajdziesz literę r (podręcznik s. 35).

 

Edukacja matematyczna. Zadania różne – porządkowanie liczb. Dopełnianie do 20.
Doskonalenie liczenia w zakresie 20 (ćwiczenia s. 31)
Zadania dodatkowe dla chętnych: Wycinanka – Dopasuj wyniki (ćwiczenia s. 91)


25.03.2020
– Aktywność na co dzień. Zwierzęta hodowlane. Szacowanie i ważenie.

Temat dnia: Dalekie podróże.

Edukacja polonistyczno-społeczna. Wprowadzenie drukowanych liter R, r na podstawie wyrazów  Rafał, rower. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia w czytaniu sylab (podręcznik s. 34). Poszukiwanie liter (ćw s. 31)
Zadania dodatkowe dla chętnych: Ćwiczenia pamięciowe – uczymy się wierszy o literach na pamięć.

Edukacja matematyczna. Waga - wprowadzenie kilograma jako jednostki wagi.
Wprowadzenie pojęcia kilogram (podręcznik s. 33).
Zadania dodatkowe dla chętnych: Zachęcam do skorzystania z wagi dostępnej w domu (łazienkowa, spożywcza) i z pomocą różnych produktów lub rzeczy porównywać wagę. Co jest cięższe, a co lżejsze. 

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free