Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

EDB 8a

22-06-2020

Temat:
Bądź bezpieczny w czasie wakacji

I tak nadeszły upragnione przez uczniów wakacje. Jest to czas troszkę beztroski, zabawy, spacerów, podróży, może realizację swoich planów. Jednak nie należy zapomnieć o bezpieczeństwie w tym okresie. Poniżej kilka porad jak bezpiecznie spędzić wakacje:
1. Rower i wrotki
 • Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność
 • Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, stosuj przepisów ruchu drogowego
 • Zabezpieczaj rower przed kradzieżą
 • Nie pożyczaj roweru nieznajomym
 • Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę
 • Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych
  2. Nad wodą
 • Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych
 • Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz
 • Nie wchodź do wody po posiłku
 • Zawsze słuchaj poleceń ratownika
 • Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców
 • W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym
 • Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość
 • Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go
  3. Dbając o swoje bezpieczeństwo
 • Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów
 • Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko
 • Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej
 • Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym
 • Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi
 • Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność
 • Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego

Nie należy też zapominać o zachowaniu bezpieczeństwa związanego z pandemią wirusa obecnie panującą miedzy innymi w Polsce:
 • Dezynfekcja rąk
 • Zachowanie dystansu społęcznego w miejscach publicznych
 • Obowiązkowe noszenie maseczki m.in. w budynkach, środkach komunikacji publicznej

Zobacz: 
https://slideplayer.pl/slide/12513933/

Spokojnych i bezpiecznych wakacji15-06-2020

Temat:
Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 - komunikacja werbalna odbywa się za pomocą słów mówionych lub pisanych
 - komunikacja niewierbalna odbywa się poprzez w formie pozasłownej.
2. Elementy komunikacji niewerbalnej:
 -  gesty,
 - mimika twarzy,
 - dotyk,
 - spojrzenie,
 - głos (barwa, wysokość, ton),
 - wydawane dźwięki
 - przyjmowane postawy,
 - wygląd.
3. Odległości między rozmówcami:
 - strefa intymna,
 - strefa osobista,
 - strefa społeczna,
 - strefa publiczna.
4. Zasady dobrej komunikacji:
 - skup się na rozmowie i swoim rozmówcy,
 - utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą,
 - staraj się dopasować do rozmówcy,
 - wykazuj zainteresowanie,
 - nie spiesz się z wyrażaniem kategorycznych opinii i rad.
5. Bariery komunikacyjne:
 - ocenianie, krytykowanie,
 - natrętne doradzanie, pouczanie,
 - wypytywanie,
 - filozofowanie,
 - bagatelizowanie,
 - pocieszanie.
6. Negocjacje:
 - rozwiązanie siłowe,
 - arbitraż,
 - mediacja,
 - negocjacje,
 - unikanie.


 
08-06-2020

Temat: Choroby cywilizacyjne.

1. Choroby cywilizacyjne 
 - powszechnie występujące choroby, wywołane lub rozprzestrzeniające się na skutek cywilizacyjnego rozwoju ludzkości.
2. Przyczyny chorób cywilizacyjnych:
 - nieprawidłowe odżywianie,
 - siedzący tryb życia, coraz mniejsza aktywność fizyczna,
 - nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków,
 - postępujące skażenie i degradacja środowiska,
- stresujący i niehigieniczny tryb życia.
3. Stres i sposoby walki z nim
 stres - stan ogólnej mobilizacji organizmu, wzmożonego napięcia, wywołany silnym bodźcem psychicznym lub fizycznym
 sposoby walki:
 - bądź aktywny fizycznie
 - wypoczywaj,
 - realizuj swoje zainteresowania,
 - rozmawiaj z bliskimi,
 - zdrowo się odżywiaj,
 - poznaj siebie,
 - ucz się sposobów radzenia sobie ze stresem.
4. Problemy zdrowia psychicznego:
 - depresja : smutek, przygnębienie, rezygnacja nie mają wyraźnego powodu i utrzymują się przez długi czas,
 - anoreksja : prowadzi do prawie całkowitego zaprzestania przyjmowania pokarmów co prowadzi do wyniszczenia organizmu,
 - uzależnienie behawioralne : polega na odczuwaniu silnej potrzeby wykonywania jakiejś czynności np: uzależnienie od: gier
   komputerowych, internetu, zakupów, hazardu, pracy, korzystania z portali społecznościowych.

   Po zapoznaniu się z tematem temat 2 z rozdziału 4 ) odpowiedz pisemnie na punkt 4 z: Sprawdź czy potrafisz ze strony 13701-06-2020

Temat: Zdrowie jako wartość.

1. Zdrowie
    zdrowie - stan ludzkiego organizmu w którym wszystkie jego fizyczne i psychiczne funkcje przebiegają prawidłowo.
2. Rodzaje zdrowia:
 - fizyczne, funkcjonowanie poszczególnych narządów ludzkiego ciała,
 - psychiczne:
  - umysłowe, umiejętność logicznego myślenia
  - emocjonalne, zdolność do rozpoznawania emocji, ich wyrażania w społecznie akceptowalny sposób oraz radzenie sobie z silnym 
     napięciem
 - duchowe, stan wewnętrznej równowagi, spokoju, harmonii, poczucie sensu życia 
 - społeczne, umiejętność nawiązywania i podtrzymywnia relacji z innymi ludźmi
3. Czynniki wpływające na zdrowie człowieka
 - styl życia
 - środowisko życia
 - czynniki genetyczne i biologiczne
 - opieka zdrowotna.

25-05-2020

Temat: Inne groźne przypadki cz.2

1.Ciało obce w oku.
 - objawy 
 - pierwsza pomoc w sytuacji ciała obcego w oku.
2. Zatrucia.
 - rodzaje zatruć:
  * pokarmowe
  * substancjami lotnymi
  * chemiczne
 - pierwsza pomoc w przypadku różnych rodzai zatruć.
3. Pomoc tonącym
4. Porażenie prądem
 - objawy
- pierwsza pomoc
5. Ukąszenia, urządlenia

Po zapoznaniu się z tematem (s. 113-118) napisz odpowiedź na ćwiczenie 3 ze strony 11818-05-2020

Temat: Inne groźne przypadki.

1. Zadławienie.
 - objawy zadławienia,
 - pierwsza pomoc w przypadku zadławienia.
2. Zawał serca.
 - objawy zawału serca,
 - pierwsza pomoc.
3. Udar mózgu.
 - rozpoznanie udaru - schemat FAST
 - pierwsza pomoc.
4. Napad padaczkowy.
 - objawy napady padaczkowego,
 - pierwsza pomoc.

Po zapoznaniu się z tematem (s. 109-112) napisz krótką notatkę na każdy z punktów.

 
                           

11-05-2020

Temat: Oparzenia i odmrożenia.

1. Oparzenie termiczne.
 - przyczyny powstania oparzeń termicznych,
 - pierwsza pomoc 
2. Oparzenie spowodowane środkami chemicznymi
 - kiedy dochodzi do tego typu poparzenia,
 - pierwsza pomoc.
3. Udar słoneczny i udar cieplny
 - najczęstsze objawy udaru cieplnego lub słonecznego
 - pierwsza pomoc
4. Wychłodzenie i odmrożenie.
 - przyczyny wychłodzenia, odmrożenia.
 - pierwsza pomoc

Po zapoznaniu się z tematem (s. 104-108) w zeszycie odpowiedz pisemnie na ćwiczenie 1 ze strony 108
pomocne: https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-i-odmrozenia/D10Ib6yPp

04-05-2020

Temat: Złamania i zwichnięcia

1. Złamania - charakterystyka.
    - typowe objawy złamania
    - pierwsza pomoc w przypadku złamania
2. Zakładanie chusty trójkątnej.
3. Zwichnięcia i skręcenia
   - typowe objawy zwichnięć i skręceń
   - pierwsza pomoc przy zwichnięciach lub skręceniach
4. Urazy kręgosłupa
   - typowe objawy urazów kręgosłupa
   - pierwsza pomoc
   - zapobiegania urazom

Po zapoznaniu się z tematem (s. 99-103) w zeszycie odpowiedz pisemnie na pytanie 4 ze strony 103
 pomocne: https://portal.abczdrowie.pl/zlamania-i-zwichniecia
 
27-04-2020

Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków.

1. Krwawienia i krwotoki.
     - rana,
     - krwotok
2. Pierwsza pomoc 
     - opatrunek osłaniający,
     - opatrunek uciskowy
3. Inne zranienia

Po zapoznaniu się z tematem (s. 95-98) w zeszycie odpowiedz pisemnie na ćwiczenie 2 ze strony 98.20-04-2020

Temat: Apteczka pierwszej pomocy.

1. Rodzaje apteczek.
2. Apteczka samochodowa.
3. Apteczka domowa.

Po zapoznaniu się z tematem (s.92-94) wykonaj w dowolnej technice graficznej apteczkę (może być to rysunek, plakat, inna forma)
Wykonaj zdjęcie wykonanej apteczki. Samodzielnie lub z pomocą rodzica wyślij zdjęcie pracy do 25-04-2020 na adres: piotr.grabowski@zsp2olawa.edu.pl06-04-2020

Temat: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa cz. 2

Punkty do wpisania do zeszytu:
1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci.
2. Resuscytacja z wykorzystaniem AED.

Po zapoznaniu się z tematem (s.. 88-90) w zeszycie odpowiedz na pytanie:
1. Wyjaśnij co to jest AED i jak należy go używać.

pomocne:
 
https://www.fundacja-kubus.pl/pierwszapomoc/?gclid=EAIaIQobChMIndel6IrT6AIViISyCh2aLgCnEAAYASAAEgLOz_D_BwE

https://www.youtube.com/watch?v=zKfNBhgFmDs


30-03-2020

Temat: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa cz. 1


Punkty do wpisania do zeszytu
1. Nagłe zatrzymanie krążenia.
2. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Po zapoznaniu się z tematem ( s. 85-87) w zeszycie pisemnie odpowiedz na pytania:
1. Objawami nagłego zatrzymania krążenia są:
- wymienić
2. Początkowe czynności resuscytacyjne.
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free