Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Chemia 8c


25.06.2020


Temat: Powtórzenie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym.

Zagadnienia: Powtórzenie i ugruntowanie wiadomości zdobytych na temat tłuszczy, białek i sacharydów.

Polecenia do wykonania:

- Obejrzyj film edukacyjny - www.youtube.com/watch


24.06.2020

Temat: Skrobia i celuloza - przykłady polisacharydów.

Zagadnienia: Wzór ogólny polisacharydów, powstawanie skrobii w organizmach żywych, właściwości fizyczne oraz chemiczne skrobii i celulozy, reakcja chemiczna wykrywająca obecność skrobii w produktach spożywczych, znaczenie skrobii i celulozy dla organizmów, błonnik pokarmowy, występowanie i zastosowanie skrobii oraz celulozy.

Polecenia do wykonania:

Na podstawie materiału epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/DZQQ5kibs

1. Zapisz wzór ogólny polisacharydów.
2. Opisz sposób powstawania skrobii w organizmach żywych.
3. Wypisz właściwości fizyczne skrobii i celulozy.
4. Obserwuj reakcję wykrywania skrobii w produktach spozywczych (www.youtube.com/watch)
5. Wykonaj powyższą próbę w domu (na przykładzie chleba oraz mąki ziemniaczanej) - zapisz wnioski
6. Opisz znaczenie skrobii i celulozy dla organizów żywych. Czym jest błonnik pokarmowy?


10.06.2020

Temat: Sacharoza jako przykład disacharydu.


Zagadnienia: Wzór sumaryczny sacharozy, występowanie sacharozy w środowisku przyrodniczym, właściwości fizyczne i chemiczne sacharozy, przemiana biologiczna sacharozy w organizmie, 

Polecenia dod wykonania:

Przeczytaj temat lekcji z podręcznika (str. 208-211) lub epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/Dvq5UnGQq a następnie:

1. Zapisz na kolorowo wzór sumaryczny sacharozy.
2. Gdzie występuje w przyrodzie sacharoza? - Wymień i zapisz
3. Jakie właściwości fizyczne i chemiczne posiada sacharoza? - wypisz je w słupku lub w tabelce
4. Zapisz reakcje obrazującą przemianę sacharozy w organizmach żywych.INFORMUJĘ, ŻE TO JEST OSTATNIA MOZLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA TESTU ONLINE Z CHEMII - LINK (WAŻNY DO GODZINY 15.00 W DNIU 5.06.2020) - quizizz.com/join


4.06.2020

Temat: Glukoza i fruktoza jako monosacharydy.

Zagadnienia: Wzory sumaryczne glukozy i fruktozy, Zapis reakcji powstawania glukozy (proces fotosyntezy) oraz czynniki wpływające na niego, Zapis biologicznego utleniania glukozy, Własności fizyczne oraz chemiczne glukozy i fruktozy, Znaczenie glukozy dla organizmu, Występowanie glukozy i fruktozy

Polecenia do wykonania:

W oparciu o podręcznik (str.204-205) lub materiał platformowy - epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ sporządzamy notatkę zawierającą:

1. Wzory sumaryczne glukozy i fruktozy
2. Zapis chemiczny procesu fotosyntezy - powstawanie glukozy ( z uwzględnieniem czynnikow biorących udział)
3. Zapis chemiczny biologicznego procesu utleniania glukozy.
4. Tabelkę z wymienionymi własciwościami fizycznymi chemicznymi glukozy/fruktozy.
5. Wypisanie w punktach znaczenia glukozy w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego.
6. Opis gdzie w naturze można spotkać glukozę i fruktozę lub zastosowanie tych sacharydów (do wyboru)

ZADANIE DLA CHĘTNYCH

1. Dlaczego pomimo takiego samego wzoru sumarycznego glukoza i fruktoza to inne związki chemiczne?
2. Na czym polega hipoglikemia i hiperglikemia? - czy może mieć to wpływ na ucznia biorącego udział w egzaminie ósmoklasisty ? 


3.06.2020

Temat: Czym są sacharydy ?

Zagadnienia: Sacharydy i nazwy alternatywne: cukry, węglowodany, skład pierwiastkowy sacharydów,wzór ogólny sacharydów w powiązaniu z historyczną nazwą-węglowodany, rodzaje sacharydów

Polecenia do wykonania:

1. Zapoznać się z pokazem eksperymentu - www.youtube.com/watch a następnie wyciągnij wnioski z jakich pierwiastków zbudowane są sacharydy. Zapisz w zeszycie wnioski z eksperymentu.
2. Zapisz wzór ogólny sacharydów z objaśnieniami użytych symboli, a następnie zapisz jaki maon wpływ na historyczną nazwę sacharydów czyli węglowodany.
3. Zapoznaj się z materiałem filmowym (do 7 minuty i 30s) - www.youtube.com/watch
4. Na podstawie obejrzanego materiału (pkt.3) dokonaj schematycznego podziału sacharydów i podaj po dwa przykłady do każdego rodzaju sacharydów.

UWAGA !!!


Do wykonania notatki można również użyć podręcznika (str.202-203) ale też skorzystać z punktu 1 materiału platformowego - epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ 


28.05.2020

Temat: Test powtórzeniowy - białka oraz tłuszcze.

Zagadnienia: Powtórzenie wiadomości dotyczących budowy, własności oraz funkcji tłuszczy i białek.

Polecenia do wykonania:

Rozwiązać test powtórzeniowy w trybie online - do końca dnia. Link zostanie podany w godzinach przed południem (tutaj oraz poprzez wiadomość w Microsoft Teams)

Link do testu powtórzeniowego (wazny do zakonczenia lekcji): quizizz.com/join


27.05.2020

Temat: Wykonujemy ćwiczenia wykorzystujące wiadomości o białkach.

Zagadnienia
Ugruntowanie podstawowej wiedzy na temat budowy i właściwości białek.


Polecenia do wykonania:

1. Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń ze stron 112,113 oraz 115.

Powodzenia !!!


21.05.2020

Temat: Właściwości chemiczne białek.

|Zagadnienia: Reakcje wykrywające białka (reakcja ksantoproteinowa), oraz z siarczanem(VI) miedzi(II) - reakcja biuretowa,  Reakcje chemiczne badające właściwości białek (z kwasami nieorganicznymi, zasadami, etanolem), efekt Tyndalla, zjawisko koagulacji oraz denaturacji białek.

Polecenia do wykonania:

Oglądamy filmy ilustrujące eksperymenty:

1. Reakcje wykrywające obecność białek - reakcja ksantoproteinowa ze stężonym kwasem azotowym(V) oraz z siarczanem(VI) miedzi(II) - (reakcja biuretowa) - www.youtube.com/watch

a) Opisujemy wnioski z obserwowanych eksperymentów

2. Badanie właściwości białek

a) Działanie etanolu i temperatury na białko (denaturacja białka = proces nieodwracalny !!!) - www.youtube.com/watch

b) Działanie soli metali lekkich i ciężkich na białko (koagulacja = proces odwracalny !!!) - www.youtube.com/watch

- W notatce opisujemy wniski z obserwowanych eksperymentów, wyjaśniając  na czym polega denaturacja, koagulacja oraz peptyzacja. 

- Ponadto opisujemy jaki wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych mają zaobserwowane procesy.

ZADANIE DLA CHĘTNYCH

a) Obejrzyj materiał filmowy - www.youtube.com/watch
b) Czy podobny efekt można obserwować w przypadku roztworu białka kurzego? (tzw. efekt Tyndalla) - jeśli tak to napisz na czym polega ten efekt. Możesz sam w domu spróbować wykonać podobny efekt (z latarką oraz stężonym roztworem białka kurzego).


20.05.2020

Temat: Białka (proteiny) - wiadomości wstępne - lekcja z użyciem Microsoft Teams.

Zagadnienia: Poznanie białek (protein) od strony biologicznej - składniki organizmów żywych oraz substancji mających wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych, powstawanie białek (protein), podział białek (protein), białka od strony chemicznej (skład pierwiastkowy, model struktury białka, rola wiązania peptydowego)

Polecenia do wykonania

1. Opisz w 5 zdaniach czym są białka z punktu widzenia biologii.
2. Podaj 5 przykładów substancji mających wpływ na działanie organizmu żywego a będące białkiem.
3. W jaki sposób powstają białka? - rola wiązania peptydowego poznanego przy omawianiu aminokwasów
4.  Dokonaj podziału białek ze względu na budowę i podaj wyjaśnienia.
5. Z jakich pierwiastków mogą się składać białka?
6. Narysuj najprostszy model struktury białka.

Do opracowania tematy wykorzystaj podręcznik str. 196-197 lub materiał platformy epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/Di56UwmTx


14.05.2020

Temat: Reakcje otrzymywania tłuszczy - zadania rachunkowe

Zagadnienia: Nabycie wprawy w obliczeniach stechiometrycznych z wykorzystaniem reakcji otrzymywania tłuszczy, poznanych na poprzednich lekcjach.

Polecenia do wykonania:

Rozwiąż następujące zadania treściowe wykorzystując układ okresowy pierwiastków:

1. Ile gramów wodoru potrzeba do utwardzenia 200g trioleinianu gliceryny (glicerolu) ?

2. Oblicz ile gramów tristearynianu glicerolu otrzymamy w reakcji estryfikacji mając do dyspozycji 100g kwasu stearynowego ?


13.05.2020

Temat: Ćwiczenia dotyczące budowy i właściwości tłuszczy.


Zagadnienia: Ugruntowanie podstawowej wiedzy na temat budowy i właściwości tłuszczy.


Polecenia do wykonania:

1. Wykonujemy zadania z zeszytu ćwiczeń ze stron 109-111


ZADANIE DLA CHĘTNYCH

Wykonaj zadanie "dla dociekliwych" -  str.111 zad.8


7.05.2020

Temat: Właściwosci fizyczne i chemiczne tłuszczy.

Zagadnienia: Badanie rozpuszczalności tłuszczy w różnych rozpuszczalnikach, powstawanie emulsji , tłuszcze nasycone i nienasycone, reakcja tłuszczy z wodą bromową lub nadmanganianem potasu i jej zastosowanie do identyfikacji nasycenia tłuszczy, zastosowanie i rola tłuszczy w funkcjoinowaniu organizmów żywych.

Polecenia do wykonania:

1. Czytamy tresc podrecznikową (str.191-194) lub korzystamy z materiału platformowego: epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC (ALE TYLKO PUNKT 2 ORAZ 3).

2. Zapisujemy w punktach najważniejsze fakty:

a) Czy tłuszcze są rozpuszczalne w wodzie?
b) Czym jest emulsja powstała po próbie rozpuszczenia tłuszczu w wodzie?
c) Czym różnią się w budowie tłuszcze nasycone od nienasyconych?
c) Opisujemy reakcję pozwalajaca na odroznienie tłuszczu nasyconego od nienasyconego oraz jej wynik
d) Tworzymy tabelkę według własnego uznania, w której krótko opisujemy zastosowanie oraz funkcję biologiczna tłuszczy w zyciu człowieka

ZADANIE DLA CHĘTNYCH

Na podstawie materiału platformowego wyjaśnić na czym polega proces utwardzania tłuszczy i jakie ma znaczenie w przemyślespożywczym.6.05.2020

Temat: Wiadomości wstępne o tłuszczach.

Zagadnienia: Tłuszcze jako pochodne wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu, Wzór ogólny i budowa cząsteczki tłuszczów, zapis reakcji otrzymywania tłuszczów (reakcja estryfikacji), Tłuszcze roślinne i zwierzęce, Tłuszcze nasycone i nienasycone.

Polecenia do wykonania:

1. Na kolorowo zapisujemy nazwę nowego działu - SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM.
2. Zapisujemy temat lekcji - Wiadomości wstępne o tłuszczach.
3. Czytamy z podręcznika tekst - str.190-191 (tylko !!) i analizujemy pierwsze dwa punkty ze strony epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC
4. Sporządzamy notatkę zawierającą omówienie:
a) Czym są tłuszcze okiem chemika ?
b) Zapis ogólny reakcji otrzymywania tłuszczów (reakcja estryfikacji) z użyciem wzorów ogólnych - na kolorowo
c) Wzór ogólny tłuszczów z objasnieniem stosowanych symboli
d) Podział tłuszczów ze względu na stan skupienia oraz przykłady
e) Podział tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki oraz przykłady30.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących pochodnych węglowodorów.

Zagadnienia: Zebranie i utrwalenie wiadomości w postaci ćwiczeń dotyczących związków chemicznych będących pochodnymi węglowodorów.

Polecenia do wykonania:

Wykonujemy test utrwalający wiadomości z zesztytu ćwiczeń na stronach 107-108

UWAGA

Dla osób nie posiadających zesztytu ćwiczeń (pozostawione w szkole) - prosze wejść na stronę docwiczenia.pl/ a następnie wpisać nastepujący kod: c8hrtg29.04.2020

Temat: Obliczenia stechiometryczne dotyczące pochodnych węglowodorów.

Zagadnienia: Nabycie wprawy w wykonywaniu prostych obliczeń stechiometrycznych oraz obliczeń z wykorzystaniem proporcji, procentów itd.

Polecenia do wykonania:

- Rozwiąż zadania tekstowe z podręcznika (str. 173 zad.6 , str. 176 zad.7 , str.185 zad.3)
- Rozwiązując zadania pamiętaj o metodzie rozwiązywania zadań (dane, szukane, wzór, przekształcenia, podanie wyniku i odpowiedzi słownej)

Zadanie dla chętnych - str.185 zad.623.04.2020


Temat: Aminokwasy jako pochodne węglowodorów.

Zagadnienia:
Aminokwasy jako pochodne węglowodorów o dwóch grupach funkcyjnych, Tworzenie nazw aminokwasów, właściwości fizyczne aminokwasów na przykładzie glicyny, Reakcja kondensacji aminokwasów, Powstawanie peptydów i polipeptydów

Polecenia do wykonania:

a) Przeczytanie tematu z podręcznika – str. 182-184
b) Zapisanie w zeszycie:
- grup funkcyjnych występujących w cząsteczkach aminokwasów w postaci definicji aminokwasu
- własności fizycznych kwasu aminoetanowego (glicyny)
- zapisanie reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny z utworzeniem i zaznaczeniem wiązania peptydowego
- podanie odpowiedzi na pytanie – Czym są polipeptydy i aminokwasy białkowe ?

Materiał pomocny (alternatywnie do podręcznika) -
https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri

Zadanie dla chętnych

Sprawdzenie się zadaniami online pod koniec powyższego materiału

W przypadku braku dostępu do internetu polecam zeszyt ćwiczeń – str. 105-106
22.04.2020

Temat: Test powtórzeniowy - Pochodne węglowodorów.

Zagadnienia: Alkohole - szereg homologiczny i właściwości, Metanol i etanol - wzory i własności, Glicerol - wzór i własności, Porównanie własności alkoholi, Kwasy karboksylowe - szereg homologiczny, wzory, porównanie własności, Wyższe kwasy karboksylowe, Otrzymywanie mydeł, Estry - otrzymywanie i właściwości.

Polecenie do wykonania:

Po otrzymaniu linku do rozwiązania testu, wejdź na platformę ćwiczeniową, wpisz swoje imię i nazwisko a następnie rozwiąż test. Test będzie możliwy do rozwiązania do godziny 23:45 dnia 22.04.2020.
Link zostanie podany przed lekcją.

Link do testuquizizz.com/join
 


Informuje, ze 22.04 odbedzie sie test powtorzeniowy z chemii (Temat: Pochodne weglowodorow) w trybie online. Test powtorzeniowy z fizyki (Temat: Wlasnosci magnetyczne) odbedzie sie 21.04.2020. Test bedzie dostepny do konca dnia czyli do polnocy. Prosze przed rozwiazaniem wpisac swoje imie i nazwisko a nie pseudonim. To wazne dla mnie przy wystawieniu ocen z powtorzenia. Link udostepnie dzien przed testem. Obecnosc obowiazkowa.16 kwietnia 2020

 

Temat: Właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie estrów.
 

 

Zagadnienia: Poznanie właściwości fizycznych (szczególnie zapach !!) i wykorzystanie ich w chemii spożywczej, Poznanie właściwości chemicznych estrów (reakcje spalania i hydrolizy)

 

 

 

Polecenia do wykonania:

 

 

 

a) Wykonaj tabelę składającą się z trzech kolumn oraz ośmiu wierszy. Zatytułuj odpowiednio kolumny: Wzór sumaryczny estru, Nazwa estru, Zapach estru. Na podstawie dostępnych źródeł uzupełnij tabelę siedmioma różnymi estrami.

 

b) Na podstawie obserwacji zmywacza do paznokci (etanian etylu-octan etylu) wypisz jego wszystkie możliwe własności fizyczne

 

c) Reakcje spalania estrów – str. 181 zad. 2

 

d) Reakcja hydrolizy estru – zapisz schematycznie ten typ reakcji i na podstawie str. 180 (podręcznik) zapisz odpowiednią reakcję dla etanianu metylu

 

e) Wykonaj zadanie 5 str. 181
 15 kwietnia 2020
 

Temat: Co tą są estry ?

Zagadnienia: Poznanie budowy ogólnej cząsteczki estru, spostrzeżenie że ester to związek pochodzący od alkoholu i kwasu karboksylowego, poznanie metody otrzymywania estrów (zapis reakcji estryfikacji) ,tworzenie nazw estrów, poznanie właściwości fizycznych i chemicznych estrów, poznanie zastosowań estrów.
 

Polecenia do wykonania
 

- na podstawie podręcznika (str.179) zapisz wzór ogólny estru wraz z objaśnieniami
 

- na podstawie zapisanego wzoru ogólnego wykonaj zadanie 1 str. 181 (podręcznik)
 

- na podstawie podręcznika (str.178) na dowolnym przykładzie wyjaśnij sposób tworzenia nazwy estru
 

- na czym polega reakcja estryfikacji (otrzymywanie estrów) – zapisz ogólne równanie reakcji estryfikacji (podręcznik str. 179)


- w opracowaniu lekcji może być pomocny krótki materiał filmowy - www.youtube.com/watch

 8 kwietnia 2020
2 kwietnia 2020   - zagadnienie na 2 jednostki lekcyjne (2h)
 

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Zagadnienia:  powtórzenie zdobytych wiadomości o kwasach karboksylowych, wpływ ilości atomów węgla w cząsteczkach kwasów karboksylowych na ich właściwości fizyczne, dostrzeżenie różnicy między właściwościami fizycznymi i chemicznymi niższych i wyższych kwasów karboksylowych

Polecenia do wykonania:

a)    Przeczytaj test z podręcznika str. 174-175

b)    Oglądamy krótki materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=H6VvBATraVY

c)    Zapisujemy w zeszycie wniosek z obserwowanego eksperymentu

d)    Oglądamy krótki materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=ZEx3PS4_2dc

e)    Zapisujemy pod hasłem dysocjacja jonowa kwasów karboksylowych przebieg tych reakcji na przykładzie kwasu octowego i mrówkowego

f)     W zeszycie wykonujemy zadania z podręcznika str. 176 zad. 4 i 7.


1 kwietnia 2020

Temat: Jak powstają mydła?

Zagadnienia: Mydła z punktu widzenia chemii, mechanizm prania, reakcje otrzymywania mydeł, mydła rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie

Polecenia do wykonania:

a) Czytamy z materiału punkt 4 (o mydłach) na stronie:epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162
b) Wykonujemy zadania (ćwiczenia) on-line od 2 do 7.

c) W zeszycie wykonujemy "pracę domową" tak zapisaną w materiale pod podsumowaniem ale tylko 2.1 i 2.2.

 

d) Polecenie 2.3 pozostawiam osobom chętnym.


26 marca 2020

Temat: Kwasy karboksylowe - właściwości

Zagadnienia: Właściwości fizyczne i chemiczne kwasu metanowego i etanowego, zapis reakcji kwasów karboksylowych prowadzących do otrzymania soli, nazywanie powstałych soli, reakcje dysocjacji kwasów karboksylowych i ich zapis jonowy

Polecenia do wykonania

a) Czytamy materiał umieszczony na stronie: epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/D1CvnKVGd
b) Sprawdzamy swe wiadomości on-line odpowiadając na zadania na końcu materiału.
c) Odpowiadamy w zeszycie na polecenie 1.2 i 1.3 znajdujące się pod podsumowaniem.
 

25 marca 2020

Temat: Wyzsze kwasy karboksylowe.


Zagadnienia:
Wzory wyzszych kwasow karboksylowych, wzory sumaryczne, strukturalne, wystepowanie ich w przyrodzie, znaczenie ich w życiu człowieka

Polecenia do wykonania

a) Zapoznać się z pierwszymi 3 punktami materiału: epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162
b) Wyszukujemy i notujemy gdzie można znaleźć w przyrodzie wyższe kwasy karboksylowe.
c) Wykonanie tabelki z nazwa , wzorem sumarycznym oraz miejscem wystepowania w przyrodzie

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free