Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Biologia 7a


Data 25.06.20


Temat: Choroby i uzależnienia.

NaCoBeZU:

- definicja zdrowia

- profilaktyka chorób

- choroby zakaźnie i niezakaźne

- uzależnienia

Podręcznik „Puls życia” str 347-257

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/Do63k2pYq

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/Dsj9vaRJ0

Uzależnienia - prezentacja

https://view.genial.ly/5ed0d7819be45e112004be5d/horizontal-infographic-review-uzaleznienia-klasa-7

Choroby

https://view.genial.ly/5ec11e8e8e243b0d5a334f6d/presentation-choroby-efekt-zaburzenia-homeostazy


 

 Data 24.06.20


Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam, czym jest homeostaza

- omawiam na przykładzie glukozy regulację poziomu cukru we krwi, regulację temperatury organizmu (termoregulacji), regulację poziomu wody w organizmie

Podręcznik „Puls życia” str 245-247

https://epodreczniki.pl/a/zdrowie-i-choroby/DBRgf9qsL

Prezentacja

https://drive.google.com/file/d/1Dz5oncpK7ufiE7ZuKrcP_O6onFnap-s7/view?usp=sharing


Data 10.06.20


 Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego.

 NaCoBeZU:

- wymieniam zasady higieny układu rozrodczego

- omawiam choroby układu rozrodczego (rak szyjki macicy, rak piersi, rak prostaty, choroby weneryczne: kiła, rzęsistkowica, HPV, wzw)

- omawiam metody naturalnego planowania rodziny

 Podręcznik „Puls życia” str 235-240

 https://view.genial.ly/5ead5ccc32376f0d7de42318/game-breakout-higiena-i-choroby-ukladu-rozrodczego?fbclid=IwAR049L6Kuqv885J9ql2DOrIRlzWvrl9MKp0zUqF4zvNzgugtudYZy6EuSxQ

 Metody antykoncepcji:

 https://portal.abczdrowie.pl/naturalne-metody-antykoncepcji

Zadanie dodatkowe - dla chętnych, odesłać do 15.06.20 (po terminie nie będzie sprawdzane). Zadanie należy odesłać na Teams - ZAKŁADKA ZADANIA LUB DZIENNIK ELEKTRONICZNY (PRACĘ POWINIEN ODESŁAĆ UCZEŃ, KTÓRY JĄ WYKONAŁ). Praca powinna być zapisana w edytorze tekstu (zdjęć proszę nie przesyłać), można WKLEIĆ/WPISAĆ W TREŚĆ E-MAILA, jeśli ktoś nie potrafi załączyć załącznika.

Udziel odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Wymień 4 zasady pozwalające uniknąć chorób przenoszonych drogą płciową.
2. Opisz zasady profilaktyki raka szyjki macicy.
3. Podaj po 2 wady i zalety naturalnych i sztucznych metod antykoncepcji.

 


Data 04.06.20


 

Temat: Rozwój człowieka – od narodzin do starości.

 NaCoBeZU:

- wymieniam okresy życia człowieka

- opisuje najważniejsze zmiany zachodzące w każdym etapie życia człowieka

- omawiam cechy dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej

 Podręcznik „Puls życia” kl 7 str 230-234

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQ

 Prezentacja do obejrzenia. Proszę zapisać w zeszycie notatkę na temat zmian zachodzących w poszczególnych okresach życia człowieka(nie przesyłać notatek do oceny)

 https://view.genial.ly/5eba786c0be9a20d6818f68d/interactive-content-od-urodzenia-do-starosci

 


Data 03.06.20


 Temat: Rozwój człowieka – od poczęcia do narodzin.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam na czym polega zapłodnienie i gdzie zachodzi

- opisuje procesy zachodzące w czasie rozwoju zarodkowego i płodowego

- omawiam funkcje błon płodowych (owodni, omoczni i kosmówki) oraz łożyska

- podaje zalecenia dla kobiet w ciąży

- wyjaśniam czym się różnią od siebie bliźnięta jedo- i dwujajowe

 Podręcznik "Puls życia" kl 7 str 224-229

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/Dufk9jBuI

 Prezentacja – rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

 https://view.genial.ly/5ec3e2818e243b0d5a33f6f1/interactive-image-interactive-image

 


Data 27.05.20


Temat: Budowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego męskiego.

NaCoBeZU:

- wymieniam cechy I, II i III-rzędowe męskie

-  podaje funkcje układu rozrodczego męskiego

- opisuje budowę i funkcje męskiego układu rozrodczego

- wykazuje związek budowy plemnika z jego funkcją

-  opisuję rolę hormonów płciowych męskich

Podręcznik "Puls życia" str 215-218

 Układ rozrodczy

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

Układ rozrodczy męski

https://view.genial.ly/5ebd8a228e243b0d5a329eea/presentation-uklad-rozrodczy-meski

 


Data 21.05.20


Temat: Zmysł smaku, węchu, powonienia.
NaCoBeZU:

- wyjaśniam znaczenie zmysłu węchu, smaku i dotyku w życiu człowieka
- opisuje położenie i działanie zmysłu węchu
- opisuje położenie i działanie zmysłu smaku
- opisuje dziąłanie narządu dotyku

Podręcznik "Puls życia" str 208-210

epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DHTWGaxHD

smaki
www.youtube.com/watch

dotyk
youtu.be/cwHRx-wcEQ4


Data 20.05.20


Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi. Higiena narządu słuchu.

NaCoBeZU:

- omawiam budowę ucha: zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego

- przedstawia drogę fali dźwiękowej w uchu

- omawiam zasady higieny narządu słuchu

Źródła: podręcznik "Puls życia" kl 7 str 200-202, 204-207
epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D19FNnBQ3

Lekcja
vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,biologia-lekcja-1-07042020,47452299

W zeszycie proszę zanotować: (nie wysyłąć mi notatek, nie oceniam ich)
1) Co wchodzi w skład ucha: zewnętrzenego, środkowego i wewnętrznego.
2) Drogę fali dźwiekowej w uchu.

 


Data 13.05.20 oraz 14.05.20


Temat:  Działanie i higiena narządu wzroku.

NaCoBeZU:

- przedstawiam po kolei drogę fali świetlnej w oku

- wyjaśniam czym jest akomodacja i podaje cechy obrazu powstającego na siatkówce

- omawiam wady wzroku i sposoby ich korygowania

- podaje zasady higieny narządu wzroku
Źródła:
Podręcznik "Puls życia" str 195-200, 203-208
https://epodreczniki.pl/a/DJaCYwpna
Budowa i funkcjonowanie oka
view.genial.ly/5e9e8dd460e2f20daa52939f/horizontal-infographic-lists-budowa-oka

Zadanie dodatkowe - dla chętnych, odesłać do 19.05.20 (po terminie nie będzie sprawdzane). Zadanie należy odesłać na Teams - ZAKŁADKA ZADANIA LUB DZIENNIK ELEKTRONICZNY (PRACĘ POWINIEN ODESŁAĆ UCZEŃ, KTÓRY JĄ WYKONAŁ). Praca powinna być zapisana w edytorze tekstu (zdjęć nie oceniam), można wkleić treść do e-maila, jeśli ktoś nie potrafi załączyć załącznika.
Jak załączyć na zakładkę zadania na Teams:
https://youtu.be/FRAjhDD0Ws4?t=171   zadnie proszę załączyć wg instrukcji do zakładki zadania na Teams

Zadanie
1. Wyjaśnij, co to jest akomodacja oka oraz jak przebiega przy patrzeniu na obiekty znajdujące się blisko, a jak przy patrzeniu na obiekty znajdujące się daleko?
2. Wyjaśnij, co to jest plamka ślepa i plamka żołta w oku?
3. Uzupełnij tabelę używając określeń:
Gałka oczna: nierówna krzywizna, krótka, wydłużona
Gdzie powstaje obraz?: przed siatkówka,na siatkówce, za siatkówką
Soczewki korekcyjne: cylindryczne, wypukłe skupiające, wklęsłe rozpraszające


Wada wzroku

Gałka oczna

Gdzie powstaje obraz?

Soczewki korekcyjne

Krótkowzroczność

 

 

 

Dalekowzroczność

 

 

 

Astygmatyzm

 

 

 


Data 07.05.20


Temat: Budowa narządu wzroku.

NaCoBeZU:

- opisuje budowę zewnętrzną oka i charakteryzuje funkcje jej poszczególnych części

- opisuje budowę gałki ocznej i funkcje: twardówki, naczyniówki, siatkówki

- przedstawiam po kolei drogę fali świetlnej w oku

Obejrzy film i wykonaj notatkę w zeszycie wedłg zagadnień z NaCoBeZU
youtu.be/OEbjnxdlMpY

Dodatkowe materiały

epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna

Data 06.05.20


Temat: Utrwalenie wiadomości z układu nerwowego.

Proszę obejrzeć prezentację i wykonać ćwiczenia do samodzilnego sprawdzenia.

https://prezi.com/85i1bj8n4ink/powtorka-z-ukadu-nerwowego/

Test ćwiczeniowy

https://www.memorizer.pl/test/611/uklad-nerwowy/

Test ćwiczeniowy

https://www.memorizer.pl/test/1337/uklad-nerwowy/

 


Data 30.04.20


Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.
NaCoBeZU:

- wyjaśniam czym jest stres i jak wpływa na organizm

- podaje sposoby radzenia sobie ze stresem

- charakteryzuje wybrane choroby układu nerwowego: udar mózgu, padaczka, choroba Alzheimera, depresja

Źródła: Podręcznik Puls życia str 185-189
Prezntacja, proszę obejrzeć i wykonac polecenia załączone w prezntacji
drive.google.com/file/d/15SdIxITiKjHXkfv5xZc43SZGiqncP8xN/view

epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DghhTE3WT
 


Data 29.04.20


Temat: Obwodowy układ nerwowy i jego funkcje. Odruchy.

 NaCoBeZU:

- budowa łuku odruchowego i jego działanie

- charakterystyka odruchów warunkowych i bezwarunkowych oraz ich przykłady

- bodowa obwodowego układu nerwowego
Źródła:
podręcznik Puls życia str 181-184
Proszę obejrzeć prezentację i zapisać w zeszycie porównanie odruchy warunkowych i bezwarunkowe
Prezentacja
drive.google.com/file/d/18qjex3g4nHiy0DWL9lN2-KyV6IGmjlqY/view
 

Data 23.04.20


W najbliższym czasie przejdziemy na platformę pracy zdalnej Teams, w ziązku z tym będzie można swobodnie przesyłać zdania i kontaktować się z nauczycielem.

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.
NaCoBeZU:

- opisuje budowę mózgowia i funkcje jego poszczególnych części
- opisuje budowę rdzenia kregowgo i jego funkcje

Podręcznik Pul życia kl 7 str: 177-180
Wypisz w zeszycie funkcje mózgowia i rdzenia kręgowgo
epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA

www.youtube.com/watch
 


Data 22.04.20


Temat: Budowa i rola układu nerwowego.

NaCoBeZU:

- podaje funkcje układu nerwowego

- rysuje i opisuje budowę neuronu oraz sposób przewodzenia impulsów nerwowych (synapsa)

- przedstawia podział układu nerwowego ze względu na funkcję (somatyczny i autonomiczny) i budowę (ośrodkowy i obwodowy)

Materiały:
Podręcznik Puls życia kl 7 str 173-176

epodreczniki.pl/a/uklad-nerwowy/D7nf5jx0A

Dodatkowo:
www.youtube.com/watch 

 


Data 16.04.20 i 21.04.20


Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.

 NaCoBeZU:

- omawiam skutki nadczynności i niedoczynności przysadki mózgowej w dzieciństwie

- charakteryzuje przyczyny, objawy, leczenie i zasady profilaktyki cukrzycy I i II typu

- omawiam choroby tarczycy

Regulacja hormonalna, proszę zrobiś ćwiczenia z końca strony na e-podręczniku do samodzielnego sprawdzenia
epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL

Zaburzenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego
prezi.com/p/v01aiighwpag/zaburzenia-funkcjonowania-ukadu-dokrewnego/

Dla zinteresowanych:
www.youtube.com/watch
 

 


Data 15.04.20


Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego (hormonalnego).

NaCoBeZU:

- wyjaśniam czym jest hormon i omawiam jego działanie na komórkę

- opisuje budowę układu dokrewnego (gruczoły i hormony przez niego wytwarzane)

- wyjaśniam mechanizm sprzężenia zwrotnego (dodatniego ujemnego) w regulacji stężenia hormonów

- omawiam antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie insuliny/glukagonu

Proszę zapoznać się z prezetacją, obejrzeć film, zrobić krzyżówkę i ćwiczenia:

view.genial.ly/5e807f9850a0310d8c2f5545/presentation-uklad-dokrewny-budowa-i-funkcjonowanie

 


Ze względu na przerwę świąteczną trwającą do wtorku, zapowiedzian kartkówka odbędzie się
w środę 15.04.20 o 9.25
Link do testu:
www.testportal.pl/test.html


Data 08.04.20


Temat: Podsumowanie wiadomości z działu „Układ wydalniczy”

Podsumowanie o układzie wydalniczym:

https://prezi.com/c5sczqfipiuf/ukad-wydalniczy-czowieka/

Układ wydalniczy - powtórka

https://www.youtube.com/watch?v=I_G0alT5hlw

Dla utrwalenie:

https://quizlet.com/pl/270193148/uklad-wydalniczy-dla-klasy-vii-flash-cards/

Quizz

https://www.quizme.pl/quiz/start/759445407

 


Omówienie kartkówki z 7.04.20 (wtorek) Układ oddechowy

Dziękuję uczniom, którzy przystąpili do karkówki!

Jak słuszni zauważyliście był problem z 2 pytaniami, które zostały przez mnie ponownie sprawdzone i właściwie ocenione (punkty dawał komputer, a on nie rozróżnia literówek, form gramatycznych itp. stąd w pytaniach otwartych mógł być problem).

Pyt: W jakim narządzie układu oddechowego zachodzi wymiana gazowa?

Odp: płuca lub pęcherzyki płucne (w pęcherzykach, płucach było zaliczane, tkanki to nie narząd układu oddechowego)

 Pyt: Uporządkuj podane elementy układu oddechowego w takiej kolejności, by utworzyły drogę jaką pokonuje powietrze wydychane.

Odp: płuca, oskrzela, tchawica, krtań, gardło, jama nosowa

 Otrzymany wynik punktowy i procentów zostanie przez mnie wysłany na pocztę dziennika (do ucznia, jeśli jest e-mail lub do rodzica)

W przyszły wtorek 14.04.20 o 9.25 zapowiadam poprawę tej kartkówki dla chętnych, a obowiązkowo dla tych, którzy nie pisali. Po sprawdzeniu wypiszę oceny wyższe z tych dwóch podejść, ale to nie będą te same pytania. Kartkówka z układu oddechowego, ten sam zakres wiadomości. Link na zakładce ZDALNE NAUCZANIE oraz Facebooku. Osoby, które ponownie nie przystąpią do kartówki, bez podania przyczyn otrzymają ocenę ndst.

Link do karkówki pojawi się wkrótce. Zaglądajcie na stronę.

Pozdrawiam!

Beata Jaruga


Zapraszam na test z układu oddechowego we wtorek 07.04.20 o godzinie 9.25 zostanie uruchomiony dostep do testu. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko i przystąpić do testu. Test można zrobić na komórce.
Życzę powodzenia!


www.testportal.pl/test.html


Data: 07.04.20
TEMAT: Znamię! Znam je? – Kampania edukacyjno-informacyjna

NaCoBeZU:

           potrfię określić podstawowe cechy czerniaka – ABCDE

           potrafię wymienić Złote Zasady profilaktyki czerniaka

           wiecm, co to jest profilaktyka zdrowotna i jakie płyną z niej korzyści

 

Link do filmu: youtu.be/H-RQqWIOXcI

Ulotka: ABCDE czerniaka: www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/plakat


Gra edukacyjna: www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/plakat

 


Data 01.04.20


Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

NaCoBeZU:

- wymieniam sposoby zapobiegania chorobom układu wydalniczego

- omawiam przyczyny, objawy i zasady profilaktyki chorób: zakażenie dróg moczowych, kamica nerkowa, niewydolność nerek

- wyjaśniam na czym polega dializa

- interpretuje wyniki badania moczu

Źródła:

zadania na końcu strony proszę wykonac do samodzielnego sprawdzenia się

epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/D13TqDQKN

Tutaj można sobie poćwiczyć:
klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-2-gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-vi-budowa-i-dzialanie-ukladu-wydalniczego/test


Data 26.03.20


Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.

NaCoBeZU:

- potrafię podać różnicę między wydalaniem a defekacją

- wymieniam produkty wydalania oraz drogi ich usuwania z organizmu

- opisuję budowę układu wydalniczego i funkcje jego poszczególnych części

- omawiam budowę nefronu i proces powstawania moczu (filtracja, wchłanianie, zagęszczanie)

- wiem czym różni się mocz pierwotny od moczu ostatecznego

Źródła:

https://epodreczniki.pl/a/uklad-moczowy/DdqSJxj2r

https://www.youtube.com/watch?v=Fwf6EfplKhc

 


Data 25.03.20

W przyszłym tygodniu zapowiadam kartkówkę z układu oddechowego i oddychania – 3 tematy. Szczegóły kontaktu, dzień i godzina wyślę przez pocztę.

W ramach utrwalenia i powtórzenia można obejrzeć:

https://www.youtube.com/watch?v=6pf5f1WJTxE

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

NaCoBeZU:

- wymieniam zasady higieny układu oddechowego

- omawiam charakterystyczne choroby układu oddechowego ( grypa, przeziębienie, zapalenie gardła, zapalenie dróg oddechowych, angina, gruźlica, rak płuc, alergia)

- podaje sposoby profilaktyki wybranych chorób

- wymieniam negatywne skutki palenia tytoniu

Źródła:

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DNN5ltUvz

Podręcznik str 144-148

 


 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free